Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Ситуаций, в которых приходится выступать перед публикой, великое множество, и рассказать о специфических особенностях каждой из них практически нереал...полностью>>
'Документ'
РАМН 5 Зверев В.В. зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, академик РАМН Калуцкий П.В. зав....полностью>>
'Документ'
Все растения собраны применительно к европейской части средней полосы России. С О Д Е Р Ж А Н И Е ОСНОВНОЙ СПИСОК ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ РОДСТВЕННИКИ Ж...полностью>>
'Документ'
Основные понятия и термины страхования: страховая защита, страховой интерес, страховщик, страхователь, застрахованный, объекты и предметы страхования...полностью>>

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 04

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

УКРАЇНСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС”

Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г

Місце знаходження: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32, тел. (044) 583-13-41, тел./факс (044) 583-13-44

Код ЄДРПОУ 36003252, свідоцтво №100125829, ІПН №360032526599

п/р 26002031919131 у МКФ АКБ Укрсоцбанк, МФО 322012

Щодо діяльності державного підприємства „Український вантажний комплекс”

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.04.08
№ 622-р “Про утворення державного підприємства “Український вантажний комплекс” (далі – Розпорядження) наказом Держмитслужби від 11.06.08 № 643 затверджено статут державного підприємства “Український вантажний комплекс”.

Згідно з Розпорядженням, державне підприємство “Український вантажний комплекс” (далі – ДП “УВК”) віднесено до сфери управління Держмитслужби, основними завданнями ДП “УВК” є надання юридичним та фізичним особам послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, організацією митних аукціонів тощо.

З метою забезпечення реалізації ДП “УВК” затверджених Держмитслужбою основних напрямків діяльності підприємства, а саме:

- надання комплексу транспортних і сервісних послуг юридичним і фізичним особам, у тому числі нерезидентам, при митному контролі та оформленні, а також перевезенні вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим і повітряним транспортом;

- обслуговування та експлуатація транспортних засобів;

- організація належного складування вантажів і забезпечення їх зберігання;

- створення самостійно, а також за участю інших юридичних і фізичних осіб, мережі пунктів і терміналів, обладнаних високотехнологічними й автоматизованими перевантажувальними засобами та технічними засобами митного контролю;

- надання транспортно-експедиторських послуг при перевезенні експортно-імпортних вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим і повітряним транспортом;

- укладання угод (контрактів) з власниками вантажів, транспортно - експедиторськими підприємствами й організаціями, іншими суб’єктами господарювання про надання комплексу транспортних сервісних послуг;

- організація співробітництва з транспортно-експедиційними підприємствами, у тому числі з іноземними, при наданні послуг з перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів;

- організація супроводження, охорони та страхування вантажів;

- надання послуг з перевезень;

- організація з перевантаження вантажів з наданням, за потреби, площ;

- надання приміщень, складів для тимчасового зберігання вантажів, митних ліцензійних складів;

- будівництво, реконструкція адміністративних та службово-виробничих об’єктів, створення власних і спільних складських площ, готелів, інших об'єктів ринкової інфраструктури;

- проведення фінансових, у тому числі валютних операцій, відповідно до чинного законодавства України;

- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

- надання послуг з підготовки документів для митного оформлення митних вантажів;

- капітальний та поточний ремонт основних засобів;

- консультативно-маркетингова діяльність;

- посередницька та рекламна діяльність;

- роздрібна й оптова торгівля;

- діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері;

- реалізація конфіскованого та іншого майна, що перейшло у власність держави;

- виконання вантажних і комерційних операцій, забезпечення своєчасного завантаження та розвантаження вагонів, автомобілів, інших транспортних засобів, прийом до перевезення, зважування, зберігання, сортування і видача вантажів, оформлення перевізних документів з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, розробка та вдосконалення технологій вантажно-розвантажувальних робіт, проведення заходів, спрямованих на скорочення простоїв рухомого складу під час вантажних операцій;

- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності, не заборонених чинним законодавством України;

підприємство, за завданням чи погодженням Держмитслужби, може здійснювати інші види господарської діяльності:

- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

- виготовлення металоконструкцій, виробів промислового призначення, металовиробів;

- будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

- надання експлуатаційних послуг;

- маркетингові дослідження ринків товарів і послуг;

- фінансові послуги й операції на фінансових ринках;

- лізингові, рентні операції;

- бартерні та клірингові операції;

- товарно-бартерні операції;

- виконання науково-дослідних, проектних, експериментально - конструкторських та маркетингових досліджень, які пов’язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій, патентно - ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародні права, котрі стосуються інтелектуальної власності, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, “ноу-хау” та науково-технічної документації, підготовка виробництва;

- комерційна, маркетингова, брокерська, посередницька діяльність;

- консультаційні послуги;

- надання орендних і лізингових послуг;

- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності та іншої бланкової продукції;

- побутові послуги;

- юридична практика;

- складські послуги;

- послуги технологічного еквайрінгу;

- діяльність, пов’язана з підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

- проведення, виконання та реалізація науково-дослідних, інженерно-вишукувальних та проектних робіт;

- організація та виконання пусконалагоджувальних, ремонтних робіт і сервісне обслуговування машин, механізмів та іншого обладнання;

- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, номерних агрегатів і запчастин до них;

- ремонт і технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки;

- проектування, монтаж, налагодження та обслуговування локальних обчислювальних мереж;

- послуги з розроблення, впровадження та подальшого супроводження інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, програмного забезпечення;

- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

- організація роботи автозаправних станцій, автомобільних мийок та станцій технічного обслуговування автомобілів;

- обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих відходів як вторинної сировини;

- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

- агентування і фрахтування морського торговельного флоту;

- надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим;

- оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;

- послуги з пакування;

- технічний огляд автомобілів без ремонту (діагностування),

Контактні телефони ДП “УВК”: 8(044) 583-13-41, 583-13-44.

Генеральний директор

ДП “Український вантажний комплекс” О.В ПащенкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26. 05

  Документ
  Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом
 2. Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2003 №621 «Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного І соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», закон

  Закон
  Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2011 році, враховуючи результати аналізу позитивної динаміки сталого економічного і соціального розвитку міста, відповідно до постанови
 3. Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2003р. №621 "Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного І соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", статей 26,59,73 закон (2)

  Закон
  1.Інформацію про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06.05.2010р. №1331 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” взяти до уваги.
 4. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 6,39 закон

  Закон
  З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації дій органів управління, сил та засобів відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 07. 2009 р. №838-р 3 Застосування окремих норм закон

  Закон
  З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за липень 2009 року.

Другие похожие документы..