Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и своб...полностью>>
'Курс лекцій'
Шубович С.О., Фондорко О.Є., Панова Л.П, Ю.В.Жмурко, Г.Л.Коптєва. Основи і методи архітектурного проектування (лекції для студентів 2 курсу денної фор...полностью>>
'Литература'
Теория слога в современной фонетике Творчество А.С.Грибоедова. Идейно-художественное своеобразие комедии «Горе от ума». «Слово о полку Игореве» – выд...полностью>>
'Лекция'
Спортивная морфология (от греч. morphe – форма и логия), наука о форме, строении и развитии организма спортсмена. Спортивная морфология, другими сло...полностью>>

Погоджено погоджено затверджую

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Заступник голови Голова районної

голови районної районної державної адміністрації

державної адміністрації державної адміністрації

М.В.Хирний Є.Є.Козар М.О.Малявін

Пріоритетні напрямки роботи

Валківського району на 2012 рік

Основним завданням району у 2012 році є відновлення сталого економічного зростання, створення умов для надходження вітчизняних та іноземних інвестицій, формування режиму максимального сприяння для бізнесу, більш повне розкриття експортного потенціалу району, зниження рівня бідності та підвищення соціальної захищеності мешканців району, забезпечення розвитку ринку праці, розвиток гуманітарної сфери.

Ураховуючи підсумки 2011 року, а також результати аналізу проблем, що стримують розвиток району, можливих шляхів їх вирішення, головними пріоритетами соціально-економічного розвитку району в 2012 році є:

1.Зростання конкурентоспроможності економіки, збереження економічного потенціалу району.

В аграрному секторі економіки району:

- забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу району, активне залучення нових інвестицій в сільське господарство, всемірне сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського виробництва;

- співпраця з інвесторами щодо реалізації на території Новомерчицької сільської ради проекту по будівництву свинокомплексу замкнутого циклу з річним поголів’ям 10 тис.голів;

- забезпечення виробництва по всіх категоріях господарств: зерна – 110,8 тис.тонн, цукрових буряків – 35,2 тис.тонн, соняшнику – 11,5 тис.тонн, молока – 14,1 тис.тонн, м’яса худоби в живій вазі -1,4 тис.тонн;

- забезпечення збільшення чисельності продуктивної худоби і птиці, а також підвищення їх продуктивності;

- реалізація заходів щодо підвищення рівня доходів та зайнятості сільського населення.

В промисловій галузі:

- забезпечення зростання конкурентоспроможності промислової продукції на основі інноваційно - інвестиційного розвитку промислових підприємств району;

- забезпечення обсягу реалізації промислової продукції на загальну суму 16,7 млн.грн.,

- сприяння промисловим підприємствам району в пошуку нових ринків збуту продукції, підготовці виставок продукції на території району та за його межами;

- впровадження у виробництво промислових підприємств енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій;

В транспортно-дорожньому господарстві:

- освоєння в повному обсязі субвенції із державного бюджету в сумі 1343,3 тис.грн. на проведення ремонту автодоріг по вул.. Лаптєвих, Кірова та Колгоспній в м. Валки;

- забезпечення стабільної та безпечної роботи всіх видів транспорту, збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів;

- підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень за рахунок оновлення рухомого складу транспорту ПАТ „Валківське АТП-16341”;

- забезпечення відділень поштового зв’язку комп’ютерною технікою за рахунок власних коштів;

- збереження існуючої мережі автодоріг в умовах обмеженого фінансування за рахунок збільшення обсягів поточних ремонтів.

В сфері споживчого ринку та сфери послуг:

- збереження мережі підприємств торгівлі, забезпечення товарної насиченості споживчого ринку, необхідних обсягів побутових послуг;

- забезпечення у всіх населених пунктах району, в яких відсутні магазини, регулярної, не менше трьох разів на тиждень, виїзної торгівлі хлібом, хлібобулочними виробами та основними споживчими товарами;

- продовження проведення комплексу заходів з недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні споживчі товари, зменшення надходження на споживчий ринок району неякісної та небезпечної продукції та послуг.

В сфері малого бізнесу та підприємництва:

- забезпечення реалізації „Програми підтримки розвитку малого бізнесу та підприємництва у Валківському районі на 2011-2012 роки”;

- створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності.

2. Формування сприятливого інвестиційного іміджу району, активізація роботи по залученню інвестицій шляхом:

- створення сприятливого інвестиційного клімату району, зацікавленого та поважливого ставлення до потенційних інвесторів;

- розвиток зовнішньоекономічної діяльності, орієнтування зовнішньоекономічних зв’язків на довгострокову перспективу;

- сприяння реалізації проекту по будівництву свинокомплексу замкнутого циклу з річним поголів’ям 10 тис. голів на території Новомерчицької сільської ради;

- постійного оновлення „Інвестиційного паспорту Валківського району”.

3.Реформування житлово-комунального господарства району:

- забезпечення обсягу та якості житлово-комунальних послуг відповідно до діючих нормативів;

- формування системи власника житла шляхом стимулювання його приватизації, створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- сприяння впровадженню передових енерго - та ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних видів енергетичних ресурсів, запровадження енергозбереження у всіх сферах суспільного життя;

- завершення проведення реконструкції КНС-1 та КНС-2 в місті Валки;

- проведення капітального ремонту житлових будівель в м. Валки (вул. К.Лібкнехта,6 та вул. Жовтнева,2а);

- утримання на належному рівні розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги;

- забезпечення 100-відсоткових розрахунків підприємств ЖКГ за використані енергоносії;

 • завершення роботи щодо приведення діючих тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами виробництва послуг;

 • ліквідація заборгованості із заробітної плати на підприємствах галузі;

 • проведення робіт по ремонту доріг комунальної власності та загального користування.

4. Забезпечення реалізації програми капітального будівництва :

- будівництво за рахунок коштів НАК „Нафтогаз України”:

- 2,27 км газопроводу високого тиску та 21,5 км газопроводу низького тиску в с. Новий Мерчик на загальну суму 9,0 млн.грн.;

-2,5 км газопроводу високого тиску та 1,9 км газопроводу низького тиску в с. Огульці на загальну суму 897,8 тис.грн.;

- переведення котелень Валківської центральної районної лікарні та Сніжківської ЗОШ 1-111 ступенів на альтернативні види палива на загальну суму 400,0тис.грн. по кожній.

5. Посилення соціального захисту населення, подолання бідності, підвищення рівня життя населення району шляхом:

- своєчасної виплати протягом року заробітної плати, пенсії та соціальних допомог;

- забезпечення державних стандартів в оплаті праці – запровадження мінімальної заробітної плати, передбаченої державою на 2012 рік, підвищення рівня середньої заробітної плати та пенсії;

- ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;

- скорочення наявної заборгованості підприємствами та організаціями по платежах до Пенсійного фонду.

- забезпечення цілеспрямованої роботи закладів соціального захисту населення району;

- забезпечення безумовного виконання вимог законодавства щодо своєчасності призначення і виплати всіх видів соціальної допомоги, продовження реалізації програми житлових субсидій;

- збереження існуючих та створення нових робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення ;

- забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплат матеріального забезпечення безробітним, надання соціальних послуг незайнятим громадянам у період пошуку роботи.

6. Покращення охорони здоров'я населення району шляхом:

- переведення Валківської ЦРЛ на 1 категорію енергозабезпечення на загальну суму 172,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт пологового відділення на загальну суму 1,0 млн.грн.;

- заміна системи опалення в Валківській ЦРЛ на загальну суму 360,0 тис.грн.;

-заміна вікон та утеплення стін в Валківській ЦРЛ на загальну суму 3,2 млн.грн.;

- виконання державних та регіональних програм по охороні здоров’я, підвищення рівня надання медичної допомоги населенню району;

- посилення профілактичної діяльності закладів охорони здоров’я, насамперед по ранньому виявленню туберкульозу та онкологічних захворювань;

- посилення роботи, спрямованої на зниження розповсюдженості соціально-небезпечних хвороб; туберкульозу, СНІДу та наркоманії, а також захворювань, що передаються статевим шляхом;

- встановлення електричного опалення в Сидоренківському відділенні ЦРЛ на загальну суму 80,0 тис.грн.

7. Покращання ситуації в галузі освіти шляхом:

- придбання 1 автобуса містківстю більше 26 місць для підвезення учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл району;

- придбання комп’ютерних класів для Гонтовоярської, Шарівської та Високопільської ЗОШ 1-111 ступенів;

- капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу «Веселка» в м.Валки на загальну суму 620,0 тис.грн.;

- проведення різного плану ремонтів в Перекіпській, Сидоренківській, Черемушнянській, Минківській, Баранівській, Високопільській загальноосвітніх школах району;

- капітальний ремонт покрівлі в Новомерчицькій ЗОШ 1-111 ступенів на загальну суму 220 тис.грн.;

- будівництво внутрішнього шкільного туалету в Сніжківській ЗОШ 1-111 ступенів на загальну суму 150,0 тис.грн.

8. Створення умов для розвитку галузі культури шляхом:

- збереження існуючої мережі та організація матеріально-технічного оснащення закладів культури району;

- проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження відродження та розповсюдження надбань традиційної української культури;

- проведення на високому рівні традиційних фестивалів, конкурсів, концертів;

- зміцнення творчих зв’язків самодіяльних колективів району з колективами народної творчості інших регіонів України;

- вжиття заходів щодо охорони культурної спадщини та розвитку музейної справи у районі;

- забезпечення належного комплектування фондів бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

- залучення коштів за рахунок усіх джерел фінансування для ремонтів клубів, бібліотек та інших закладів культури ( 18 закладів на суму 3,9 млн.грн.).

9. Створення умов для розвитку фізичної культури та спорту шляхом:

- активного залучення населення, в першу чергу дітей і підлітків, до занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- забезпечення належного функціонування мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та участь вихованців ДЮСШ в обласних та Всеукраїнських змаганнях;

- підвищення рівня фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів, забезпечення спортивних споруд з безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- подальшого розвитку та підтримки команд з ігрових видів спорту, забезпечення їх участі у обласних змаганнях;

- вжиття всіх необхідних заходів щодо залучення коштів з різних джерел фінансування для вирішення нагальних потреб галузі, в першу чергу проведення ремонту спортивних споруд (проведення капітального ремонту стадіону „Колос”, легкоатлетичного манежу, залу важкої атлетики на загальну суму 1,3 млн. грн.).

10.Покращення роботи з дітьми, молоддю, сім’ями шляхом:

- сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності молоді, організації їх змістовного дозвілля, підтримка творчої та обдарованої молоді;

- організації оздоровлення дітей, особливо пільгових категорій;

- допомоги молоді у вирішенні проблем зайнятості та самореалізації;

- забезпечення умов для сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах влаштування їх під опіку (піклування) до дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей;

- організація регулярних обстежень умов проживання дітей у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Начальник управління економіки

райдержадміністрації І.П. Івашина

Алієва Р.Д.

Горошко І.В.

Нестеренко В.Я.

Редько М.Д.

Степанова О.С.

Шевченко В.П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Погоджено затверджую

  Документ
  1.1 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності (надалі – Відділ) – самостійний структурний підрозділ Міністерства екології та природних ресурсів України.
 2. «Погоджено» „Затверджено” Директор школи Розклад уроків Феськівської зш І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2011-2012 н р

  Урок
  мист. 5 Фізич. культ. Фізич. культ. К«Екон.»/«Ур.роз» Фізич. культ. Середа 1 Укр.мова(навч.гр.) Укр. мова(читання) Укр. мова Укр.
 3. Затверджую (12)

  Документ
  Повне найменування об’єкту експертизи, для якого визначається відповідність вимогам з технічного захисту інформації - операційна система (ОС) MS Windows XP Professional корпорації Microsoft® (далі – Розробник) з пакетом оновлення
 4. Затверджено робочою групою з питань системи управління якістю Виконавчого комітету Чугуївської міської ради протокол №4 від 18. 10. 2010

  Документ
  «Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р.
 5. Затверджено Наказом Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації від 6 квітня 2005 р

  Документ
  1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до продукції, яка є предметом контракту, викладені в Технічному завданні, що виконується згідно з відповідними нормативними документами та є невід'ємною частиною цього договору (додаток 1).

Другие похожие документы..