Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Бизнес – это деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных благ, производству или приобретени...полностью>>
'Документ'
Хвала Аллаху, Господу миров, молитва и приветствие нашему господину Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), который был послан как милост...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 14 октября 2009 г. в 15 часов на заседании объеди-ненного диссертационного совета ДМ 212.104.02 при Курском государст-венном универс...полностью>>
'Документ'
Національна науково-практична конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з міжнародною участю «За кожне життя разом» відбулася 17–19 листопада 2010 року ...полностью>>

Онавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці та вироблення рекомендацій щодо її покращання (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформаційний лист

Національна академія державного управління при Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

Управління з питань внутрішньої політики

Управління державної служби

Головного управління державної служби України в Дніпропетровській області

проводять 17 травня 2012 р.

ІХ регіональну науково-практичну конференцію

Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України”

Конференція проводиться з метою обговорення найбільш актуальних питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці та вироблення рекомендацій щодо її покращання.

Орієнтовні тематичні напрямки (секції) роботи конференції:

1. Відносини Україна – ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Досвід трансформації територіальної організації влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в Україні.

3. Державне управління та державна служба в країнах ЄС: досвід для України.

4. Проблеми адаптації національного законодавства України до правової системи ЄС.

5. Україна – НАТО: проблеми та перспективи співробітництва.

До участі в конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, представники політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації, інші зацікавлені особи.

Організаційні форми проведення: пленарне засідання.

Початок роботи конференції – 1100 (початок реєстрації – 1000).

Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези, доповіді) планується видати окремою збіркою до початку конференції. Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Тези доповідей надсилаються електронною поштою або подаються особисто до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління на адресу:

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, к. 403.

У випадку надсилання матеріалів електронною поштою факт їх отримання має бути підтверджений повідомленням про отримання. У разі неотримання такого підтвердження просимо звертатися на кафедру права та європейської інтеграції.

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг до 2-3 стор., шрифт Times New Roman Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, поля: верхнє, ліве, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, мова українська) готуються в редакторі Word for Windows. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком “Список використаної літератури” з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами (зразок оформлення додається).

Заявки на участь та тези доповідей просимо надсилати не пізніше 20 квітня 2012 р. на адресу оргкомітету з позначкою “На конференцію”. В заявці слід вказати прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, контактну інформацію (адреса, телефон, факс, електронна пошта), тему доповіді, напрямок (секцію).

Проживання іногородніх учасників конференції – в готелях за власний рахунок. Оргкомітет не забезпечує квитками на зворотний проїзд, тому просимо придбати їх заздалегідь.

Адреса оргкомітету:

49044 м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29;

тел.: 056-794-58-04 (кафедра права та європейської інтеграції)

E-mail: l.l.prokopenko@vidr.dp.ua (кафедра права та європейської інтеграції).

Зразок оформлення тез доповіді

Валерій ІВАНЕНКО

к.держ.упр., доцент кафедри державного

управління та місцевого самоврядування

ДРІДУ НАДУ

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Систематизація практики правової регламентації розвитку системи державно-службових відносин в Україні показує ... (текст доповіді)...[1, c.25].

Список використаної літератури

  1. Храмцова О. Пенсійна система Польщі / О.Храмцова // Вісн. Пенсійного фонду України. – 2010. – № 1. – С. 22 – 23.

ЗАЯВКА

на участь у роботі ІХ регіональної науково-практичної конференції

Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України”

17 травня 2012 р.

Прізвище, ім’я,
по батькові:

Науковий ступінь,
вчене звання:

Посада й місце роботи:

Поштова адреса організації:

Контактний телефон
(з кодом міста):

E-mail:

Напрямок

Назва доповіді (повідомлення):

Форма участі
(потрібне підкреслити):

  • виступ з доповіддю не пленарному засіданні (до 10 хв.);

  • виступ з повідомленням (до 5 хв.);

  • взяти участь у дискусії;

  • взяти заочну участь у конференції

Необхідність мультимедійного обладнанняСкачать документ

Похожие документы:

  1. Онавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці та вироблення рекомендацій щодо її покращання (1)

    Документ
    Конференція проводиться з метою обговорення найбільш актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського

Другие похожие документы..