Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Бевз, О. М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню / О. М. Бевз, Р. Н. Квєтний. – Вінниця, 201...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в ...полностью>>
'Лекция'
Все, кроме кислорода, человек получает для своей жизнедеятельности из пищи. Среднее потребление ее в сутки составляет около 800г (без воды) и около 2...полностью>>
'Инструкция'
Регистрация и учет предложений, заявлений и жалоб на работу мирового судьи, не подлежащих рассмотрению в порядке, установленному уголовно-процессуаль...полностью>>

Реферат на тему : "Структура природно-заповідного фонду України. ""

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

На тему : “Структура природно-заповідного фонду України. ””

Території і об'єкти природно-заповідної фундації є найважливішим елементом екологічного каркаса України.

Структура ПЗФ України приведена в таблиця 1.

На сьогоднішній день 76% заповідних об'єктів не мають положень, отже, не встановлений і не діє заповідний режим охорони, використовування і відтворювання природних комплексів, не визначений порядок охорони і характер допустимої діяльності на заповідних територіях.

Таблиця 2.28. Природно-заповідна фундація Категорія Загальнодержавного значення Місцевого значення Всього по категоріях

Заповідники, всього

кількість

площа га

ландшафтні

48

20352

ботанічні

45

19080

орнітологічні

35

14840

геологічні

16

6784

гідрологічні

20

8480

лісові

12

5088

Заповідники, всього

176

74624

Пам'ятники природи

65215

 

В даний час жоден заповідний об'єкт не має (відповідно до вимог Закону України "Про природно-заповідну фундацію України" і інших законодавчих і нормативних актів) проектів організації території і охорони природних комплексів, змісту і реконструкції заповідних територій і об'єктів.

Охоронні зобов'язання відсутні у 25 заповідних об'єктів. Наявні охоронні зобов'язання, в більшості своїй, складені в середині 80-х рр. і не відповідають сучасним вимогам.

У 40% заповідних об'єктів відсутні картографічні матеріали, а ті, що є не відповідають нинішній ситуації і не оформлені відповідно до вимог. Межі більшості заповідних об'єктів не винесені в натуру. Все це сприяє посиленню антропогенної дії, самовільному захопленню територій заповідних об'єктів, утрудняє вживання заходів по залученню порушників до відповідальності.

Сучасна економічна обстановка вимагає нового підходу до охорони і використовування заповідних об'єктів. З одного боку, потрібне поліпшення і посилення контролю за дотриманням режиму охорони територій і об'єктів ПЗФ, з другого боку, недостатнє і нестабільне фінансування не дозволяє здійснювати охорону належним чином.

Необхідність засобів для нормального існування заповідних об'єктів, визначає використовування їх ресурсів в оздоровчій, освітньо-виховній і рекреаційній меті зі встановленням платні.

В окремих випадках, за умови відсутності шкідливої дії і у встановленому Мінекобезпеки України порядку, у межах територій і об'єктів ПЗФ допускається використовування природних ресурсів (заготівка деревини, лікарських і інших рослин, їх плодів, сіна, випас худоби, охота, рибальство і інші види використовування) для отримання додаткових засобів і задоволення потреб охорони заповідників.

Основні проблеми охорони територій і об'єктів природно-заповідної фундації в Криму можна розділити таким чином:

1. Економічні проблеми - недостатнє і невчасне фінансування бюджетних організацій, підприємств, установ, у віданні яких знаходяться заповідні об'єкти. Відсутність бюджетних засобів для створення і постійного оновлення кадастрової бази об'єктів ПЗФ і для проведення наукових досліджень на їх територіях. Недостатня оснащеність і технічна забезпеченість служб охорони і держконтролю.

2. Правово-адміністративні проблеми - відсутність необхідних правово-адміністративних документів, розроблених і затверджених Мінекобезпеки України відповідно до існуючого законодавства.

3. Науково-методичні проблеми - відсутність методики розробки проектів організації і змісту природних і біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, а для парків-пам'ятників садово-паркового мистецтва - методики розробки проектів змісту і реконструкції. Відсутність програм і планів науково-дослідних робіт, що проводяться у межах територій і об'єктів ПЗФ, а також порядку проведення і програми ведення Літопису природи для кожної категорії територій і об'єктів ПЗФ, затверджених Академією наук України і Мінекобезпеки України.

В 1 - м кварталі 2004 р. за ініціативою члена Парламентського комітету із економічної реформи і регіонального розвитку Р. М. Шаекина будуть проведені Парламентські слухання "Проблеми і перспективи розвитку державного природно - заповідної фундації"

Новий 21 вік ставить перед людством, за великим рахунком, одну єдину глобальну задачу - задачу виживання в постійно меняющихся в негативну сторону умовах середовища незаселеного.

Масштабні антропогенні трансформації екосистем, такі як освоєння цілинних земель і діяльність Семипалатинського випробувального полігону, значно змінили і вигляд біологічного оточення людини. Цей процес, у свою чергу, надає циклічну дію на людське співтовариство, викликаючи деградацію земель, скорочення привабливості місць для мети туризму і багато інших соціально-негативні явища.

Історично, людина спрадавна піклувалася про збереження біологічної різноманітності. Ще з часів староєгипетської і шумерської держав існували різного роду заборони і обмеження на використовування ресурсів дикої природи. До індустріальної революції народи, що населяють певну територію, достатньо дбайливо використовували її земельні і біологічні ресурси. Справжнє настання на природу почалося в другій половині 19-го століття, коли значна частина ландшафтів і экосистем сталі лише "ресурсом" і втратили свою естетичну і сакральну цінність.

Основні форми співпраці у сфері охорони і використовування територій і об'єктів природно-заповідної фундації.

Україна бере участь в міжнародній співпраці в області охорони і використовування територій і об'єктів природно-заповідної фундації на основі багатобічних і двосторонніх міжнародних угод. З цією метою розробляються і реалізуються міжнародні наукові і науково-технічні програми, забезпечується обмін отриманою науковою інформацією, створюються на суміжних територіях заповідники, національні природні парки і інші території і об'єкти природно-заповідної фундації, організовуються

сумісна підготовка наукових фахівців, эколого-виховна і видавнича діяльність.

Міжнародні договоры у сфері охорони і використовування територій і об'єктів природно-заповідної фундації.

Якщо міжнародним договором, прийнятим Україною, встановлені інші правила, ніж ті, які є в законодавстві України про природно-заповідну фундацію, то застосовуються правила міжнародного договору.

[27.02.2002] Президент України підписав Указ "Про території природно-заповідної фундації загальнодержавного значення"

Президент України Леонід Кучма підписав Указ "Про території природно-заповідної фундації загальнодержавного значення". Документ виданий з метою збереження і відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного царства.

Як повідомили Центр "ЛІГА" в Управлінні інформації і зв'язків з громадськістю Адміністрації Президента, документом оголошений заповідниками загальнодержавного значення території, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну і пізнавальну цінність.

Земля України до середини 20-го століття випробовувала невеликі, в порівнянні з іншими країнами, антропогенні навантаження. Масштабні зміни екосистем почалися після Великої Вітчизняної війни, коли був відкритий Семипалатинський полігон. Потім прийшла черга Цілини і космодрому Байконур.Саме друга половина 20-го століття ознаменувалася катастрофічною зміною ландшафтів і серйозною втратою біорізноманітності в Україна.

Території (ООПТ), що особливо охороняються, по своїй суті, є останніми притулками для багатьох видів дикої природи, для яких існування в умовах постійної антропогенної дії прирівнюється до вимирання. Такі території так само зберігають в первозданному вигляді як унікальні, так і типові ландшафти і екосистеми.

Проте, процеси скорочення біологічної різноманітності торкаються і їх: зникають види, скорочується чисельність популяцій.

Ретроспективний аналіз показує скорочення лісо покритій площі Баянаульського гірсько-лісового масиву (Павлодарська область) за останні 170 років в 8 разів (Кусаїнов, 1997).

По наголошується зникнення орхідеї адиантум- венерин волосся, мати-й-мачухи, практичне зникнення (3 знахідки за останні 20 років) ендемічного растения- барбарису каркаралинского (Звіт КарОТУООС, 1998).

На території зник темнобрюхий улар (Щербаков, Мірхашимов, 1997).

Гостро стоїть проблема з копитними Виконав Калівошко О.В. Козій А.П. Топала С.М. заповіднику “Асканія нова Виконав Калівошко О.В. Козій А.П. Топала С.М. : чисельність джейрана скоротилася з 7280 экз. в 1996 р. до 4083 экз. в 1998 р. Тут же, в 70-х г.г. налічували прядка 100- 150 голів архара, до 1998 р. їх залишилося 67 (з урахуванням того, що в 1988 було відзначене 50 гол., в 1994-96 г.г.- жодного, в 1997 - 1 гол.). Густина сибірського гірського козла в цьому національному парку була в 60-70 г.г. 20 століття на рівні 7- 25 гол. на квадратний кілометр, в кінці 90-х г.г.- 3,9 - 5,2. Практично зник з цієї ООПТ сайгак (враховано 3 особини в 1998 р.). Навіть такий звичайний і достатньо непогано що уживається поряд з людиною вигляд копитних косуля, зазнав сильні зміни численности- від стану "звичайності" до однократного знаходження за період 5 років (Бекенов і ін., 1999).

Автори цього дослідження серед причин такого катастрофічного скорочення чисельності виділяють виключно антропогенні факторы- браконьєрить і навантаження на пасовища.

Стан популяцій рідкісних і зникаючих видів зовні меж викликає ще більші побоювання. Найяскравіший приклад катастрофічного падіння численности- сокращение популяції сайги з більш ніж мільйонного поголів'я до 20 тис. особин, що мешкають в ізольованих метах незаселені.

В 80-х г.г. оцінена чисельність сокола-балобана в Україна складала від 3 до 5 тис. пар. З 1992 р. почалося катастрофічне падіння його чисельності і до теперішнього часу времени оцінює в декілька стільників пар (Льовін, 1999). Основна вина тут лягає на Уряді РК, ридаюче дозволи на вилов цих соколів.

Червона книга Республіки Україна включає в даний час 125 видів позво-нічних і 96 видів безхребетних тварин. Проте, ситуація з деякими видами, включеними в неї, викликає серйозні побоювання. Так, в останнє видання включені тільки балхаш-илийские популяції ендемічного для України вигляду - балхашского окуня, який в цьому водному басейні зберігся у вигляді нечисленних ізольованих угрупувань, тоді як до недавнього часу він промишляв ся в алакольском басейні. Не включений в Червону книгу багато хто спочатку немасові непромислові види риб, наприклад, гольяны (семиреченский, зайсанский і ін.) (Крайнюк, 1997). Так само не увійшов до останнього видання і сайгак. Багато видів, для яких не актуально включення в республіканську Червону книгу, проте потребують охороні на регіональному рівні. Проте, створення регіональних (обласних) Списків рідкісних і зникаючих видів дотепер не почато, не дивлячись на рекомендації учених (Семінар "Нові критерії Червоної книги МСОП і їх застосування на національному і регіональному рівнях", 2000)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 3. Реферат на тему: Біосферний заповідник "Асканія-Нова"

  Реферат
  Для сталого, збалансованого розвитку території з метою створення оптимальних умов для життя на ній людей необхідне збереження біологічного, ценотичного і ландшафтного різноманіття.
 4. Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

  Документ
  II 21 Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407 с. ISBN 966-8365-15-1
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..