Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражд...полностью>>
'Документ'
Сферы вненаучного знания – астрология, хиромантия (капилярные узоры на пальцах(дуги, петли, завитки и их сочетания, сохраняются в течении жизни), флек...полностью>>
'Исследование'
Ключевые слова: современный гуманитарный дискурс, язык метаописания, современные методы анализа, научное комментирование, историческая поэтика, корре...полностью>>
'Программа'
Приглашаем вас принять участие в шестой детско-юношеской экологической Ассамблее, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2010 года в рамках...полностью>>

Укладачі: Левицька І. В., к е. н., доцент, Корж Н. В. к е. н., доц

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання 4

Вивчити попит на продукцію і формування портфеля замовлень. На рівень попиту впливають багато факторів: ціни на пропонований товар, його якість, доходи споживачів, ціни на товари – замінники, очікування споживачами їх доходів і цін на товари, насиченість ринку, відсоткові ставки за вкладами тощо. Ступінь чутливості попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою коефіцієнта цінової еластичності:

де Трп – відсоткова зміна кількості попиту і-тої туристичної послуги;

Трц – відсоткова зміна ціни на товар

На основі зібоаних студентом даних заповнити таблицю 2.

Таблиця 2

Розрахунок еластичності попиту на туристичні послуги

Ціна, грн.

Обсяг реалізації,

нат.од.

Темп

приросту, %

Коефіцієнт еластичності

попиту (реалізації)

ціни

обсягу реалізації

базовий

фактично

базовий

фактично

За даними таблиці зробити аналіз еластичності попиту на послуги підприємства й дати висновок про можливості збільшення або зменшення обсягу реалізації туристичних послуг.

Завдання 5.

Здійснити аналіз системи розповсюдження турів за наступними показниками: види посередників підприємства, їх особливості, переваги і недоліки застосованих каналів.

Для цього необхідно дати характеристику видів реклами, що застосовуються на підприємстві.

Проаналізувати план рекламних заходів, рекламний бюджет, витрати на рекламу, ефективність проведення виставок-продажів, сезонних базарів, ярмарок тощо. Оцінити ефективність реклами, достатність та повноту інформації покупців, що надається підприємством.

Визначити доцільність використання окремих рекламних заходів. Виявити резерви та дати пропозиції щодо поліпшення організації рекламних заходів та інформування покупців.

Зміст завдань щодо планово-економічної діяльності підприємств

Завдання 1.

Аналіз обсягу туристичних послуг

- провести аналіз асортименту турпродуктів та послуг (у формі табл.3 й проведенням подальшу аналізу);

Таблиця 3

Аналіз динаміки та структури асортименту турпродуктів та послуг

Номенклатура, асортимент

Кількість туристів, що скористалися продуктами фірми

Відхилення

2008р

2009р

2010р

чол.

або грн

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

Внутрішній туризм, разом

Виїзний туризм, разом

Послуги, разом

в т.ч.оформлення віз

оформлення страховки

бронювання готелю

бронювання квитків

транспортні послуги

………………..


Наступним, необхідно проаналізувати ритмічність роботи підприємства.

Ритмічність – рівномірне надання послуг в обсязі й асортименті, які передбачено планом. Ритмічна робота є основною умовою сучасного надання послуг. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість послуг, уповільнюється обертання капіталу, не виконуються обов’язки за договорами і підприємство сплачує штрафи, несвоєчасно поступає виручка, перевитрачається фонд заробітної плати. Все це призводить до підвищення собівартості послуг, зменшення суми прибутку, погіршення фінансового стану.

Для оцінки ритмічності роботи підприємства використовують прямі й непрямі показники. Прямі показники:

 1. Коефіцієнт ритмічності визначається як сума фактичних питомих часток обсягу надання послуг за кожний період, але не більш, ніж плановий їх рівень.

 2. Показник аритмічності – сума позитивних і негативних відхилень при наданні послуг від плану за кожний день, декаду, місяць. Зменшення показника аритмічності свідчить про неритмічну роботу підприємства.

Використовуючи вихідні дані про діяльність підприємства, необхідно заповнити таблицю 4.

Таблиця 4

Ритмічність надання послуг за місяцями (за видом туру)

Місяць

Надання послуг за рік, грн.

Питома вага послуг, %

Темп зміни,

коефіцієнт

Частка обсягу наданих

послуг, зарахована у

виконанні плану з

ритмічності, %

t0

t1

t0

t1

1

. . .

Всього

100

100

Коефіцієнт ритмічності

Кр = ∑

Коефіцієнт аритмічності

Слід розрахувати втрачені можливості підприємства з надання послуг у зв’язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим наданням послуг, розрахованим виходячи з найбільшого середньомісячного обсягу надання послуг

Завдання 3.

Аналіз використання основних фондів

1) Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами Аналіз основних засобів починають з аналізу їх наявності, динаміки й структури (табл. 5).

Таблиця 5

Наявність, рух і структура основних засобів

Група

основних

засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

тис.грн.

частка, %

тис.грн.

частка, %

тис.грн.

частка, %

тис.грн.

частка, %

. . .

Всього

∑ВОЗнп

100

∑ВОЗнад

100

∑ВОЗвиб

100

∑ВОЗкп

100

2)Проаналізувати рух і технічний стан основних засобів. Розраховані показники слід звести до таблиці 6.

Таблиця 6

Показники руху і технічного стану основних засобів

Показник

Рівень показника

попередній період

звіт

, %

Коефіцієнт оновлення

Термін оновлення

Коефіцієнт вибуття

Коефіцієнт приросту

Коефіцієнт зносу

Коефіцієнт придатностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.
 3. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (1)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
 4. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни

  Документ
  Великий подвиг: КПРС – натхненник і організатор боротьби радянського народу проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
 5. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (2)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства.

Другие похожие документы..