Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Литература: «Живопись на уроках литературы» Ржевусская, Лурье. учебник для 6 кл. спец.(кор.) об. учрежд VIII вида, учебник для 7 кл. спец.(кор.) об....полностью>>
'Документ'
Древняя родина Кыргызов. Кыргызы III век д.н.э. до V века н.э. Становление Кыргызского Великодержавия и сельскохозяйственный быт кыргызов (VI-IX вв). ...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции «Парадигма современной науки глазами молодых», посвященной 20-летию независимости ...полностью>>
'Программа'
Электронная таблица - это работающая в диалоговом режиме программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая данные в прямоугольных таблиц...полностью>>

Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

САМАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

20-22 жовтня 2011 р.

Сімферополь-Ялта

Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011. – 252 с.

Редакційна колегія:

 1. Задорожний А.Л. – ректор Самарського інституту бізнесу та управління, доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної академії корпоративного управління.

 2. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 3. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності»

Розглянуті теоретичні та практичні аспекти вдосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів, управління міжнародною конкурентоспроможністю на етапі системної глобалізації, визначені шляхи посилення самодостатності регіонів. Запропоновані шляхи вдосконалення процесів менеджменту та маркетингу на вітчизняних підприємствах, особливу увагу приділено проблемам та перспективам запровадження менеджменту якості.

Матеріали збірника призначені для широкого використання вченими, викладачами, аспірантами, студентами, фахівцями, а також всіми, хто цікавиться питаннями управління процесами економічного розвитку.

Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен и других сведений несут авторы.

Автори статей, 2011

ЗМІСТ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Височин Ірина Володимирівна

РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

10

Джур Ольга Євгенівна

Вплив державної політики на систему факторів розвитку наукоємної продукції

15

Захожай Костянтин Валерійович

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

20

Іванова Інесса Сергіївна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

25

Лацюга Дмитро Георгійович

ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛІТАКОБУДУВАННЯ)

29

Каховська Олена Володимирівна

НАУКОВО-КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

33

Кузьминчук Наталія Валеріївна

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

37

Наумко Юлія Сергіївна

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

42

Тесак Олександра Володимирівна

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РИЗИКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

46

Шевченко Інна Юріївна

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

51

Циферова Наталя Геннадіївна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

55

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бутук Александр Ильич

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СНГ

60

Варнавская Дарья Сергеевна

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИИ «ТЕОРИИ КАТАСТРОФ»

64

Єдгарова Іванна Володимирівна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПРАЦІ: МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ HR-БРЕНДІНГУ

69

Коваленко Сергей Иванович

О НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЕ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

72

Лещук Віктор Пилипович

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

76

Молочко Ніна Василівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

80

Пономарьова Тетяна Володимирівна

Конкурентоспроможність українських підприємств залізничного машинобудування на міжнародних ринках

82

Федорук Андрій Михайлович

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЙНИХ ПРОЦЕСІВ

85

Хренова К.В.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

89

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА САМОДОСТАТНІСТЬ РЕГІОНІВ

Бойко Євгенія Олександрівна

КЛАСТЕРІЗАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

93

Вишневський Олександр Сергійович

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

98

Глова Ірина Василівна

МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

103

Журко Ганна Вікторівна, Школяренко Ольга Олександрівна

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі Красноармійського району)

106

Ковтун Олег Іванович

ВПЛИВ МІЖПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (ТСЕС) РІЗНИХ РІВНІВ (ВІД МІКРО- ДО МАКРОРІВНЯ) В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧІКУВАНЬ ДРУГОЇ ХВИЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

110

Лещук Віктор Пилипович, Буснюк Світлана Володимирівна

РОЛЬ КЛАСТЕРІВ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

115

Подгорная Джонетта Николаевна, Царенко Жанна Александровна

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ

118

Ткачук Вячеслав Олександрович

ПЛАНУВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ПОТРЕБИ У РОБІТНИЧИХ КАДРАХ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

125

Трещов Мирослав Миколайович

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

130

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Астапова Галина Вікторівна, Костенко Ольга Костянтинівна, Моісеєнко Вячеслав Віталійович

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

136

Басаева Дзерасса Александровна

БИЗНЕС ИДЕЯ. ОЦЕНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ.

141

Беленко Екатерина Викторовна

Интерактивные коммуникации промышленных предприятий

143

Забарна Елеонора Миколаївна, Вивериця Катерина Павлівна

ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

148

Власенко Дмитро Олександрович

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

150

Глушач Анна Володимирiвна

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБЄКТІВ НОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ

154

Горохова Татьяна Вадимовна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

159

Дергачова Лілія Володимирівна

ЕФЕКТИВНЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ЯК УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

162

Ємчук Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

165

Жарких Віолета Едуардівна

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

167

Жданова Ольга Сергіївна

Елементи маркетингової політики підприємства, які забезпечують його адаптивність до умов зовнішнього середовища

171

Калюжний Валерій Вілінович

місце і роль інтелектуальної власністі у інноваційній діяльності

175

Козловський Костянтин Вікторович

застосування вітчизняними авіаційними підприємствами сучасних маркетингових механізмів із врахуванням динаміки попиту та ринкової кон’юнктури

180

Корж Тетяна Іванівна

маркетингова діяльність сироробних підприємств україни

184

Кунтий Назар Ярославович

КОРПОРАТИВНИЙ ШАНТАЖ У СУЧАСНИХ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИНАХ

189

Курок Олександр Олександрович

ДЕМПІНГ ЯК ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

193

Мартинюк Олена Анатоліївна

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

198

Нусінова Олена Володимирівна

ВПЛИВ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

203

Петрина Олена Богданівна

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

207

Плешко Анастасія Михайлівна

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

212

Тулянцева Олена Олегівна

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

215

Шалевська Олена Юріївна

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

219

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Крикун Ольга Александровна

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

223

Лебедєва Олена Анатоліївна

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЯК ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

227

Маймескул Діана Ігорівна

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

231

Туріянська Марія Михайлівна, Роман Оксана Геннадіївна, Тарасенко Ганна Олександрівна

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ФАКТОР УСПІХУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

235

Стаднік Вікторія Григорівна

ЩОДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

240

Тріщ Роман Михайлович, Бруєва Вікторія Анатоліївна

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ГОЛОВНА КОМПОНЕНТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

244

Яременко Олександра Володимирівна

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

249

Вдосконалення механізмів державного регулювання економіки

Височин Ірина Володимирівна

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

for_irina@

РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Товарооборот є одним із головних результативних показників господарської діяльності підприємств торгівлі і важливим чинником забезпечення сталого економічного зростання країни в цілому. Сутність та роль товарообороту в економіці країни визначає концептуальні підходи до управління ним з метою забезпечення сталого розвитку економіки, посилення регулюючого впливу держави на сферу виробництва та інфраструктуру ринку, задоволення суспільних потреб і підвищення рівня життя населення.

Як визначила Н.В. Стасюк, мета управління товарооборотом може бути сформульована в залежності від ієрархічного рівня управління [1, с.17]. На рівні держави й регіону – це забезпечення збалансованості макроекономічних та соціально-економічних показників.

Обсяги, структура та динаміка товарообороту виступають не лише однією з першочергових характеристик стану внутрішньої торгівлі та індикатором необхідності запровадження змін, а й дозволяють оцінити результативність запланованих заходів з реалізації програми стратегічного розвитку торгівлі. Як визначили Т. Гайдук і О. Олендій [2, с.405], наявні проблеми розвитку торгівлі в Україні мають вирішуватися задля збільшення прискореними темпами товарообороту між резидентами національної економіки.

Усвідомлення соціальної значущості показників товарообороту і їх ролі на рівні держави дозволяє говорити про інституціональний характер управління товарооборотом підприємств торгівлі, маючи на увазі певну його регламентацію на основі встановлених норм правового регулювання.

У загальному вигляді система задач, які розв’язуються у сфері регулювання внутрішньої торгівлі України на різних рівнях ієрархії економіки, наведена на рис. 1.

Рис. 1. Система задач, які розв’язуються у сфері регулювання внутрішньої торгівлі України на різних рівнях ієрархії економіки

У теперішній час в Україні не створені передумови для ефективної взаємодії між державними та регіональними органами влади щодо регулювання внутрішньої торгівлі. Таким чином, констатуємо відсутність проміжного ієрархічного рівня - «державно-регіональний рівень», на якому повинні розв’язуватися наступні задачі: формування єдиної нормативно-правової бази регулювання внутрішньої торгівлі, визначення і погодження взаємних інтересів держави і регіонів у сфері регулювання внутрішньої торгівлі, визначення ступеня участі держави в розв’язанні регіональних проблем регулювання внутрішньої торгівлі та регіонів у розв’язанні державних.

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у торгівлі, не повинні допускати двоїстого контролю з боку державної та регіональної / місцевої влади, а також не повинні допускати ситуацій, за яких відсутнє чітке закріплення повноважень за будь-яким органом місцевої, регіональної або державної влади. Спільна законо- і нормотворча діяльність державних, регіональних та місцевих органів влади дозволить запобігти прийняттю дублюючих один одного актів, забезпечить оновлення регіональної нормативної бази регулювання внутрішньої торгівлі та неухильне дотримання норм державних законодавчих актів. Такого роду взаємодія сприятиме системності нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері внутрішньої торгівлі, та дозволить подолати надлишок правового регулювання.

Реалізація визначених на рис. 1 задач забезпечується відповідними органами державної, регіональної та місцевої влади. У ринкових умовах суттєва увага приділяється регіональним формам і методам управління, які мають базуватися на принципах Нового публічного управління, що отримало розповсюдження в західній теорії і практиці, починаючи з 70-х років ХХ століття. Концепція Нового публічного управління характеризується двома основними моментами: підвищенням самостійності нижніх щаблів ієрархії органів державної влади та зміщенням акцентів з власне побудови структури органів влади на її взаємовідносини із середовищем і об’єктами управлінського впливу.

У контексті цього доцільно оцінити ступінь участі регіональної та місцевої влади у регулюванні внутрішньої торгівлі в Україні в цілях розв’язання задач розвитку територій, задоволення потреб населення.

Функції органів з управління торгівлею на рівні області та міста наводила у своїй дисертаційній роботі Н.В. Стасюк [1, с.111-114]. Розвиваючи її напрацювання та з урахуванням розробок Л.О. Зосімової [3, с.14], визначимо місце товарообороту в алгоритмі процесів регулювання торговельної діяльності на регіональному та місцевому рівнях (рис. 2).

Регулювання на регіональному та місцевому рівнях повинно полягати у створенні умов для максимального доступу суб’єктів торговельного підприємництва до всіх видів ресурсів.

Можливий для використання у процесі управління розвитком торгівлі для найбільш повного задоволення потреб населення за визначених умов максимальний обсяг ресурсів являє собою поняття ресурсного потенціалу торгівлі. Система відносин об’єкта управління (торгівля) та суб’єкта управління (органи регіональної та місцевої влади) обмежує або навпаки розширює ресурсний потенціал торговельної сфери діяльності на регіональному та місцевому рівнях; підвищує або знижує її соціальний і економічний ефект; посилює або зменшує її вплив на рівень і якість життя населення області / міста.

Рис. 2. Схема регулювання торгівлі на регіональному та місцевому рівнях

Розвиток ресурсного потенціалу спрямований на досягнення максимальної привабливості торгівлі для споживачів завдяки більш повному задоволенню їх потреб. На думку Л.О. Зосімової, максимальний ресурсний потенціал може бути оцінений через співвідношення обсягу задіяних ресурсів до обсягу ресурсів наявних [3, с.13].

Децентралізація і рамкова свобода органів управління торгівлею на рівні областей та міст забезпечить максимальну орієнтацію на потреби суб’єктів торговельної діяльності, двосторонній комунікаційний характер зворотного зв’язку, формування чіткого механізму відповідальності органів влади за ухвалені рішення.

Виходячи із вище розглянутого, управління товарооборотом на макрорівні передбачає розгляд всієї сукупності підприємств торгівлі з метою оцінки загального макроекономічного значення показників товарообороту в контексті характеристики стану сфери товарного обігу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 2. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 3. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 4. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..