Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дети рисовали карандашами. Карандаш сломался. Во время заточки его, рассматривая стружку и крошки графита, Альбина спросила: «А как делают карандаши?...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное образовательное учреждение « Питеркинская средняя общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской Республики как средняя ш...полностью>>
'Документ'
Благодаря своему облику многие акции и объекты такого рода сближаются с археологией, а также с фото-артом, поскольку большинство публики может созерц...полностью>>
'Методичні рекомендації'
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми нав...полностью>>

Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи Міністерства освіти України. Дані документи визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти.

Зміст

РОЗДІЛ І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Закон України ПРО ОСВІТУ м. Київ, 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ із змінами і доповненнями.

 2. Закон України ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ м. Київ, 13 травня 1999 р. № 651-XIV із змінами і доповненнями.

 3. Закон України ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ м. Київ, 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР із змінами і доповненнями.

 4. Закон України ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ із змінами і доповненнями.

 5. Закон України ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ із змінами і доповненнями.

 6. Закон України ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА м. Київ, 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ із змінами і доповненнями.

 7. Закон України ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ м. Київ, 23 березня 2000 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями.

 8. Закон України ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї м. Київ, 15 листопада 2001 р. № 2789-ІІІ із змінами і доповненнями.

 9. Закон України ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ м. Київ, 20 листопада 2003 р. № 1296-ІV із змінами і доповненнями.

 10. Закон України ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Документ , Набуття чинності - з 01.01.2006.

 11. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНУ РОБОТУ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ м. Київ, 21 червня 2001 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями.

 12. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ м. Київ, 19 червня 2003 р. № 966-ІV із змінами і доповненнями.

РОЗДІЛ ІІ. УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні. Документ 1013/2005, редакцiя вiд 04.07.2005.

 2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей. Документ , редакцiя вiд 11.07.2005

РОЗДІЛ ІІІ. ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСИРІВ УКРАЇНИ

 1. ПОСТАНОВА від 26 квітня 2003 р. № 632 Київ Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»

 2. ПОСТАНОВА від 11 серпня 1995 р. N 638 Київ Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року".

 3. ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. № 78 Київ Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

 4. ПОСТАНОВА від 14 червня 2000 р. № 963 Київ Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 5. ПОСТАНОВА від 26 вересня 2002 р. № 1436 Київ Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

 6. ПОСТАНОВА від 8 червня 2005 р. N 435 Київ Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість.

 7. ПОСТАНОВА від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки.

 8. ПОСТАНОВА від 14 квітня 1997 р. № 346 Київ Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам.

 9. ПОСТАНОВА від 28 липня 2003 р. № 1180 Київ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами.

 10. ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2007 р. N 1242 Київ Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 11. ПОСТАНОВА від 20 грудня 2006 р. N 1767 Київ Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки.

 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 квітня 2006 р. N 229-р Київ Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки".

 13. ПОСТАНОВА від 11 травня 2006 р. N 623 Київ Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки.

 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 квітня 2006 р. N 188-р Київ Про схвалення Концепції Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки.

 15. ПОСТАНОВА від 7 березня 2007 р. № 410 Київ Про затвердження Державно цільової програми протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки.

 16. П О С Т А Н О В А від 27 грудня 2006 р. N 1849 Київ Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року.

 17. П О С Т А Н О В А від 10 січня 2002 р. N 14 Київ Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки.

РОЗДІЛ ІV. НАКАЗИ (ЛИСТИ) МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ УРЯДОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ.

 1. 19.05. 2003 р. № 296 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011роки”.

 2. 8 квітня 2004 р. № 285 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки ”.

 3. 7 липня 2003 р. № 440 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010роки.

 4. 30.05. 2002 р. № 315 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”.

 5. 21 липня 2004 р. № 605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

 6. 5 лютого 2004 р. № 91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей.

 7. 7 липня 2004 р. № 96-р Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки.

 8. 29.07.2005 р. № 454 Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”.

 9. 16.01.2004 р. N 5/34/24/11 Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення.

 10. від 09.03. 2006 р. № 165 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми “Вчитель” у 2006-2010 р.р.

 11. від 10.09.2009 р. № 839 Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту

 12. 11.09.2009 р.№ 854 Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі

 13. 11.09. 2009 р. № 855 Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчанняу загальноосвітніх навчальних закладах на 2009—2012 роки

РОЗДІЛ V. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. від 02.07.2009 р. № 616 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України

 2. 15 серпня 2000 р. № 386 Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи.

 3. 15 квітня 1993 р. № 102 ІНСТРУКЦІЯ про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 4. 24 лютого 2005 р. № 118 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти.

 5. від 11.06.2007 р. № 471 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 6. №1/9-352 від 27.08.2000 р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти.

 7. 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України.

 8. від 17.10.2007 р. № 1/9-624 Про розрахунок нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу.

 9. 24 квітня 2008 р. Протокол № 4/7-3 РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України

 10. 19.06.2008 р. № 554 Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання “Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України”.

 11. 19 жовтня 2001 р. № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.

 12. 20 квітня 2001 р. № 330 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

 13. №1/9-193 від 18.05.2001 р. Про зарахування часу роботи на посаді ”психолог” до стажу педагогічної роботи практичних психологів.

 14. №1/9-165 від 04.04.2005 р. Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців за спеціальністю 2110.

 15. 16 червня 2005 р. № 363 Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 16. № 419 від 01.12.98. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

 17. 13 січня 2005 р. № 9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти.

 18. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України Наказ Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 року N 310 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 1993 р. за N 176

 19. N 1/9-439 від 13.12.2001 Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи

 20. від 05.09.2008 р. № 62 Про надання інформації про працівників психологічної служби, що атестуються.

 21. 04 липня 2005 р. № 396 Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам

 22. від 13.03.2007 р. № 1/9-141 Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти.

 23. 13.07.2007 N 605 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

 24. 08.12.2005 р. №1/9-701 Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів

 25. 26.вересня.2005 р. N 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

 26. від 17.10.2007 р. № 1/9-623 Про викладання соціально-психологічних дисциплін в навчальних закладах

 27. “15” серпня 2001 р. № 592\33 Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України

 28. 29.10.2007 р. № 952 Про затвердження плану заходів щодо оптимізації діяльності психологічної служби у системі професійно-технічної освіти України на період до 2010 року

 29. 14.09.2009 р. № 83 Про основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2009-2010 навчальному році

 30. 27 грудня 2005 р. №767 Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу „Кращий працівник психологічної служби системи освіти”

 31. 04.08.2009 р. № 1/9-515 Про організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах

 32. 11.09.2009 р. № 1/9-632 Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх

 33. 01.09.2009 р. № 806 Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах

РОЗДІЛ VІ. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ УКРАЇНИ

 1. N 43 від 28.06.93 Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій

 1. КОНВЕНЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ.

 2. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ (Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959)

 3. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України

ПРО ОСВІТУ

м. Київ, 23 травня 1991 року N 1060-XII із змінами і доповненнями

Витяг

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції України () і складається з цього Закону, інших актів законодавства України.

Стаття 10. Управління освітою

1. В Україні для управління освітою створюються система державних органів управління і органи громадського самоврядування.

2. Органи управління освітою і громадського самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 11. Органи управління освітою

До державних органів управління освітою в Україні належать:

 • Міністерство освіти України; міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади;

 • Вища атестаційна комісія України;

 • Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

 • місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Стаття 12. Повноваження Міністерства освіти України та міністерств і відомст України, яким підпорядковані навчальні заклади освіти.

Міністерство освіти України є центральним органом державної вико­навчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти.

Міністерство освіти України:

- бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;

- встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;

- визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти;

- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;

- забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;

- проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;

- формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;

- розробляє умови прийому до закладів освіти;

- забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;

- розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів Укр аїни;

- організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;

- разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти. Міністерством освіти Автономної Республіки Крим ре­алізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм власності та підпорядкування;

- здійснює керівництво державними закладами освіти. Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.

Міністерство освіти України забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час.

(частину 1 статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом України від14.10.98 р. № 178-ХІV)

2. Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти, разом з Міністерством освіти України беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із закладами освіти та державними органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції, організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.

Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти відповідного профілю незалежно від форм власності.

3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених до компетенції Міністерства освіти України, міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти.

4. Інші повноваження Міністерства освіти України, міністерств і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти, визначаються положенням про них.

Стаття 13. Повноваження Вищої атестаційної комісії України

Вища атестаційна комісія України організовує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання старшого наукового співробітника. Положення про Вищу атестаційну комісію України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти

1. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого само­врядування здійснюють державну політику в галузі освіти та в межах їх компетенції:

- встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

- забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування;

- здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

- організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти;

- вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;

- створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;

- забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

- організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів;

- визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону.

2. Місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління освітою, діяльність яких спрямовується на:

- управління закладами освіти, що є комунальною власністю;

- організацію навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти України;

- координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

- визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;

- контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію закладів освіти, що є комунальною власністю.

Місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх повноважень підпорядковані місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та відповідним державним органам управління освітою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти

Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють Міністерство освіти України, Національна Академія наук України, Академія педагогічних наук України, міністерства і відомства, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, вищі навчальні заклади, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади післядипломної освіти, інші науково-методичні і методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями.

Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.

Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.

Стаття 28. Поняття системи освітиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Л. М. Олійник доцент кафедри педагогіки початкового навчання Інституту педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук

  Навчально-методичний посібник
  Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (Протокол № 7 від 14 квітня 2010 року)
 2. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 3. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 4. Завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

  Документ
  Родименко І. М., начальник відділу соціального захисту дитинства головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук.
 5. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.

Другие похожие документы..