Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Концепция нашей встречи предполагает, что в проблемном поле наших дискуссий в качестве исходного ключевого факта выступает так называемая Смерть субъ...полностью>>
'Реферат'
1. ЦІЛІ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІЦілі ф'ючерсної торгівлі потрібно розглядати з позиції біржі і з точки зору господарства загалом.З позиції біржі ф'ючерсна...полностью>>
'Лекция'
Химия рассматривает превращение веществ. Что такое вещество и его превращение?  Вещество – это совокупность взаимодействующих частиц, которая характ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Философия 10 К/р Экз. 3 Основы общей психологии 0 К/р Экз....полностью>>

Бібліоміст. Тестування бібліотекарів в Тренінгових центрах

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці

Оберіть, будь ласка, із запропонованих варіантів той, який вважаєте найбільш правильним. В даних тестах можлива лише одна правильна відповідь, крім питань, де вказано, що може бути більше однієї правильної відповіді.

 1. У чому полягають принципи інтелектуальної свободи?

  1. Інтелектуальна свобода – це право кожного вільно використовувати отриману інформацію, незалежно від дозволу автора.

  2. Інтелектуальна свобода – це право кожного мати і висловлювати свою думку, а також шукати та отримувати інформацію.

  3. Інтелектуальна свобода – це право кожного продавати інформацію, незалежно від того, хто є її автором.

 2. Які програми та проекти, що були спрямовані на впровадження Інтернет-доступу для користувачів, були реалізовані в Україні?

  1. Проект LEAP.

  2. Проект JUMP.

  3. Програма STEP.

 3. Що означає поняття “інтернетизовані бібліотеки”?

  1. Бібліотеки, які занесені до спеціальної бази в Інтернеті.

  2. Бібліотеки, які мають свій сайт.

  3. Бібліотеки, в яких надається послуга Інтернет-центру.

  4. Бібліотеки, працівники яких мають доступ до Інтернету.

 4. Яке програмне забезпечення в Windows передбачене для роботи за комп’ютером людей з вадами зору?

  1. Екранна клавіатура.

  2. Програма відображення звукових подій на екрані комп’ютера.

  3. Екранна лупа чи екранний диктор.

 5. Яке програмне забезпечення в Windows передбачене для роботи за комп’ютером людей з вадами слуху?

  1. Екранна клавіатура.

  2. Програма відображення звукових подій на екрані комп’ютера.

  3. Екранна лупа чи екранний диктор.

 6. Яке програмне забезпечення в Windows передбачене для роботи за комп’ютером людей з обмеженою рухливістю рук?

  1. Екранна клавіатура.

  2. Програма відображення звукових подій на екрані комп’ютера.

  3. Екранна лупа чи екранний диктор.

 7. Що з наведеного не належить до об’єктів інтелектуальної власності?

  1. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

  2. Компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

  3. Слова народних пісень.

  4. Раціоналізаторські пропозиції.

 8. На який термін розповсюджуються особисті немайнові права?

  1. Є безстроковими.

  2. На 1 рік.

  3. На 5 років.

  4. На 20 років.

 9. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт,
  створений за замовленням?

  1. Належать творцеві цього об'єкта.

  2. Належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

  3. Належать замовникові цього об'єкта.

 10. Кому належать особисті немайнові права інтелектуальної власності на
  об'єкт, створений за замовленням?

  1. Належать творцеві цього об'єкта.

  2. Належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

  3. Належать замовникові цього об'єкта.

 11. Що значить термін «Презумпція авторства»?

  1. Автором твору вважається особа, яка першою заявила своє авторство на нього.

  2. Автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, якщо не доведено іншого.

  3. Автором твору вважається особа, яка викупила авторські права у попереднього автора.

 12. Коли виникає авторське право?

  1. Одразу внаслідок факту створення твору.

  2. Після реєстрації авторського твору.

  3. Після оприлюднення твору.

 13. Наведіть визначення поняттю «інтерфейс користувача».

  1. Набір засобів та методів, за допомогою яких, користувач взаємодіє з пристроєм.

  2. Пристрої введення даних (миша, клавіатура тощо).

  3. Пристрої виведення даних (монітор, принтер тощо).

 14. За допомогою яких із наведених програмних засобів побудовані АІБС у бібліотеках України?

  1. UNILIB.

  2. LIBRARY.

  3. Богдан.

 15. Якими є фази життєвого циклу інформаційної системи?

  1. Створення, використання, заміна.

  2. Аналіз, проектування, розробка, тестування, введення, супроводження, утилізація.

  3. Введення, тестування, утилізація.

 16. Що таке «електронний документ»?

  1. Це завершений за змістом масив інформації, зафіксований машинозчитуваним способом на матеріальному носії.

  2. Це машинозчитуваний документ, спеціально створений для ознайомлення з ним необмеженої кількості людей та забезпечений для цього засобами доступу.

  3. Це локальні або розподілені електронні ресурси, поєднані єдиною ідеологією структуризації та доступу.

 17. Що таке «електронна публікація»?

  1. Це завершений за змістом масив інформації, зафіксований машинозчитуваним способом на матеріальному носії.

  2. Це машинозчитуваний документ, спеціально створений для ознайомлення з ним необмеженої кількості людей та забезпечений для цього засобами доступу.

  3. Це локальні або розподілені електронні ресурси, поєднані єдиною ідеологією структуризації та доступу.

 18. Що таке «електронна бібліотека»?

  1. Це завершений за змістом масив інформації, зафіксований машинозчитуваним способом на матеріальному носії.

  2. Це машинозчитуваний документ, спеціально створений для ознайомлення з ним необмеженої кількості людей та забезпечений для цього засобами доступу.

  3. Це локальні або розподілені електронні ресурси, поєднані єдиною ідеологією структуризації та доступу.

 19. Що таке «база даних»?

  1. Це завершений за змістом масив інформації, зафіксований машинозчитуваним способом на матеріальному носії.

  2. Це тематично зібраний масив інформації, що складається з великого набору однотипних елеметів “записів”.

  3. Документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у формі товару.

 20. Дайте визначення терміну «інформаційний ресурс».

  1. Це безпосередній продукт інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої і творчо активної частини працездатного населення, що втілюється в документальні результати.

  2. Документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у формі товару.

  3. Це самостійний вид платних електронних ресурсів, призначених для комерційного використання і захищених від незаконного розповсюдження спеціальними апаратними та програмними засобами

 21. Що з наведеного не стосується вимог до контенту бібліотечного сайту?

  1. Змістовне наповнення бібліотечних веб-сайтів має охоплювати різні види інформації: бібліографічну, фактографічну, повнотекстову.

  2. Кожен важливий елемент на сайті, повинен бути виділений окремим шрифтом.

  3. Інформація на сайті повинна буди достовірною, повною та оперативною

  4. Застарілу, але важливу інформацію треба заносити до архіву

 22. Чи можна розміщувати на бібліотечному сайті повні тексти книжок, якщо «так», то за яких умов?

  1. Завжди можна.

  2. Можна лише за умов, що дана книжка є вільною для розповсюдження.

  3. Ніколи не можна.

 23. Що таке форум?

  1. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть залишати свої повідомлення: відгуки, зауваження, побажання та ін.

  2. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть спілкуватись на певну тему, коментуючи повідомлення інших користувачів.

  3. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть спілкуватись з іншими користувачами, в режимі реального часу.

 24. Що таке гостьова книга?

  1. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть залишати свої повідомлення: відгуки, зауваження, побажання та ін.

  2. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть спілкуватись на певну тему, коментуючи повідомлення інших користувачів.

  3. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть спілкуватись з іншими користувачами, в режимі реального часу.

 25. Що таке чат?

  1. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть залишати свої повідомлення: відгуки, зауваження, побажання та ін.

  2. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть спілкуватись на певну тему, коментуючи повідомлення інших користувачів.

  3. Це місце на сайті, де відвідувачі можуть спілкуватись з іншими користувачами, в режимі реального часу.

 26. Яке правило розміщення інформації протирічить веб-етиці?

  1. Завжди вказуйте адреси сайтів, з яких ви взяли інформацію.

  2. Не розміщуйте на своєму сайті реклами.

  3. Завжди використовуйте яскраві заголовки, навіть якщо вони є перебільшенням.

  4. В текстах будьте ввічливими.

Тестові завдання до Модулю 2. (відкриті питання)

Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці

Напишіть, будь ласка, розгорнуту відповідь на питання у полі «Відповідь:».

 1. Уявіть, що вам скаржиться мати школяра, який нещодавно користувався послугами бібліотечного Інтернет-центру про те, що її син читає в Інтернеті різні «непристойні речі» і звинувачує вас у тому, що ви не контролюєте контент, який отримують ваші клієнти. Які ваші дії?

Відповідь:проверить в журнале куда вообще заходили и если там нечего нет сказать что он смотрит не у нас, в противном случае следует побеседовать с ребенком, предупредить о недопустимости просмотра «непристойних речей»,

По возможности заблокировать вредные ресурсы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Доступ до яких Інтернет-ресурсів з комп’ютерів бібліотечного Інтернет-центру, на вашу думку, було б доцільно заблокувати?

Відповідь:порно, насилие, терроризм, наркотики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До вас звернувся клієнт по допомогу. Він чув про якісь соціальні мережі, де можна знайти своїх колишніх однокласників, але не знає що це таке, та яким чином він може туди потрапити? Як йому можна допомогти?

Відповідь

http://odnoklassniki.ru/

http://vkontakte.ru/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які програми ви можете порадити для спілкування з друзями он-лайн в режимі реального часу?

Відповідь:Skype, ICQ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До Вас підходить клієнт і просить порадити, де йому можна знайти і безкоштовно скачати повну версію програми Photoshop. Що Ви йому порадите?

Відповідь: это платная программа её нельзя скачивать бесплатно

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Уявіть, що до вас звернувся школяр з проханням порадити йому сайт, де можна безкоштовно скачати нові фільми? Що Ви йому порадите?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Уявіть, що до вас звернувся школяр з проханням порадити йому сайт, де можна безкоштовно скачати нові музичні хіти? Що Ви йому порадите?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ви створили чудовий сайт, але клієнт не може знайти необхідну літературу серед величезної кількості інформації. Що б Ви порадили йому в такому випадку?

Відповідь:

Использовать поиск по сайту

Использовать карту сайта

Расширенный поиск большинства поисковых систем

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Уявіть, що ви хочете створити Інтернет-сайт для своєї бібліотеки? Яке програмне забезпечення вам для цього знадобиться?

Відповідь: OC, Веб сервер, СУБД

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яким чином можна розмістити веб-сайт вашої бібліотеки в Інтернеті?

Відповідь:На хосте

На своём сервере

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. За допомогою яких функцій можна влаштувати зворотній зв'язок з відвідувачами вашого веб-сайту бібліотеки?

Відповідь:Чат, форум, гостевая книга, комментарии к материалам, почта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вам потрібно знати, наскільки популярними є веб-сайт вашої бібліотеки, та його різні сторінки. Яким чином це можна дізнатись?

Відповідь:воспользоваться счётчиками, или статистикой, коэффициентами поисковых систем (ТИЦ, RP и др.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи можна автоматизувати виконання бібліотечних процесів обслуговування користувачів? Як саме, та яке програмне і технічне забезпечення для цього потрібне?

Відповідь: Автоматизована інформаційно-бібліотечна система

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи знаєте ви що таке АІБС (Автоматизована інформаційно-бібліотечна система)? Яким чином дана система може оптимізувати роботу бібліотеки, які функції з її допомогою можна виконувати?

Відповідь:  системы планирования ресурсов библиотеки, которые используются для отслеживания библиотечных фондов, от их заказа и приобретения до выдачи посетителям библиотек

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До вас звернувся випускник школи и сказав, що хоче бути продюсером. Він попросив у Вас допомоги у пошуку закладів України, щоб отримати відповідну освіту. Що би ви порадили клієнту?

Відповідь: воспользуйтесь поисковой системой в интернете в котором найти сайты вузов занимающихся выпуском продюсеров, сайт Миносвиты (mon.gov.ua, knukim.edu.ua, ,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До вас звернулись за допомогою порадити Інтернет-ресурси з пошуку роботи. Що б ви запропонували?

Відповідь: воспользуйтесь поисковой системой (http://job.i.ua/ , job.zp.ua, , www.work.ua, rabota.ua )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання до Модулю 3.

Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек

Оберіть, будь ласка, із запропонованих варіантів той, який вважаєте найбільш правильним. В даних тестах можлива лише одна правильна відповідь, крім питань, де вказано, що може бути більше однієї правильної відповіді.

 1. Якому з наведених термінів відповідає дане визначення: «_______ – перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, який втілюється в нових продуктах і технологіях».

  1. Нововведення.

  2. Інновація.

  3. Ноу-хау.

 2. Якому з наведених термінів відповідає дане визначення: «_______ – це процес створення, поширення й використання нового практичного засобу для нової чи кращого задоволення уже наявної суспільної потреби».

  1. Нововведення.

  2. Інновація.

  3. Ноу-хау.

 3. Якому з наведених термінів відповідає дане визначення: «_______ – сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але незапатентованих».

  1. Нововведення.

  2. Інновація.

  3. Ноу-хау.

 4. Якому з наведених термінів відповідає дане визначення: «_______ – технологія управління, зорієнтована на максимальне задоволення потреб реальних та потенційних користувачів послугами та інтелектуальною продукцією бібліотеки».

  1. Фандрайзинг.

  2. Новація.

  3. Бібліотечний маркетинг.

  4. Бібліотечний менеджмент.

 5. Дайте визначення терміну «фандрайзинг».

  1. Діяльність, спрямована на покращення іміджу бібліотеки.

  2. Поповнення фондів книгосховища.

  3. Організація заходів по залученню більшої кількості клієнтів.

  4. Пошук додаткових засобів функціонування бібліотеки.

 6. Яка стратегія буде найоптимальнішою та найменш ризикованою, в ситуації стабільного становища бібліотеки, задоволеної станом власних справ?

  1. Обмежене зростання.

  2. Зростання.

  3. Скорочення.

  4. Поєднання перших трьох.

 7. Яка стратегія буде найоптимальнішою, в ситуації скрутного економічного становища бібліотеки?

  1. Обмежене зростання.

  2. Зростання.

  3. Скорочення.

  4. Поєднання перших трьох.

 8. Яка стратегія буде найоптимальнішою, для крупною бібліотеки, яка має багато філіалів та відділень, в яких різне економічне становище?

  1. Обмежене зростання.

  2. Зростання.

  3. Скорочення.

  4. Поєднання перших трьох.

 9. Яка стратегія буде найоптимальнішою, в ситуації переходу бібліотеки на нову автоматизовану технологію, за яким наступить розширення асортименту послуг, залучення нових користувачів?

  1. Обмежене зростання.

  2. Зростання.

  3. Скорочення.

  4. Поєднання перших трьох.

 10. Як називаються короткострокові поточні плани, в яких деталізується річний?

  1. Політика.

  2. Правила.

  3. Процедури.

  4. Тактика.

 11. Що розробляється тоді, коли необхідно гарантувати виконання конкретних дій конкретними чинниками?

  1. Політика.

  2. Правила.

  3. Процедури.

  4. Тактика.

 12. Що розробляється як додаткові орієнтири, щоб уникнути неправильного використання планів?

  1. Політика.

  2. Правила.

  3. Процедури.

  4. Тактика.

 13. Як називається своєрідне запрограмоване управлінське рішення, яке указує напрям дій, які вже довели свою успішність що дозволяють виключити непотрібні повтори, провести точні порівняння з минулими результатами?

  1. Політика.

  2. Правила.

  3. Процедури.

  4. Тактика.

 14. Назвіть основну відмінність між «пабліситі» та «іміджем».

  1. Паблiситi - це в переважностi популярність зовнішня, для широкого загалу, формується з широким використанням засобів масової інформації. А імідж може мати меншу аудиторію популярності i в меншій мiрi спиратися на засоби масової інформації.

  2. Імідж - це в переважностi популярність зовнішня, для широкого загалу, формується з широким використанням засобів масової інформації. А пабліситі може мати меншу аудиторію популярності i в меншій мiрi спиратися на засоби масової інформації.

  3. Імідж та пабліситі нічим не відрізняються.

 15. Що таке «адвокасі»?

  1. Захист своїх прав у суді.

  2. Процес залучення додаткових коштів для фінансування бібліотеки.

  3. Кампанія зі створення позитивного іміджу бібліотеки.

  4. Відстоювання інтересів конкретної групи осіб або певної громади, просування актуальних ідей або прав, лобіювання окремих питань тощо.

 16. Які новинні послуги може надавати бібліотека?

  1. Організація ярмарок ідей, виставок нових надходжень.

  2. Розповсюдження та прокат баз даних.

  3. Організація електронної доставки документів користувачам.

  4. Використання довідкових баз даних мережі Інтернет.

 17. Які документні послуги може надавати бібліотека?

  1. Організація ярмарок ідей, виставок нових надходжень.

  2. Розповсюдження та прокат баз даних.

  3. Організація електронної доставки документів користувачам.

  4. Використання довідкових баз даних мережі Інтернет.

 18. Які довідкові послуги може надавати бібліотека?

  1. Організація ярмарок ідей, виставок нових надходжень.

  2. Розповсюдження та прокат баз даних.

  3. Організація електронної доставки документів користувачам.

  4. Використання довідкових баз даних мережі Інтернет.

 19. Які організаційно-допоміжні послуги може надавати бібліотека?

  1. Організація ярмарок ідей, виставок нових надходжень.

  2. Розповсюдження та прокат баз даних.

  3. Організація електронної доставки документів користувачам.

  4. Використання довідкових баз даних мережі Інтернет.

 20. В чому полягає сервісний підхід в діяльності бібліотечного обслуговування?

  1. Безумовний пріоритет потреб бібліотеки та її працівників.

  2. Орієнтація на платні послуги в діяльності бібліотеки.

  3. Безумовний пріоритет потреб користувачів; спрямованість усієї діяльності бібліотеки на задоволення цих потреб.

Тестові завдання до Модулю 3. (відкриті питання)

Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек

Напишіть, будь ласка, розгорнуту відповідь на питання у полі «Відповідь:».

 1. Чому чітке визначення місії бібліотеки є настільки важливим?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому полягає основна мета створення стратегічного плану?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вам потрібно створити нові послуги для залучення більшої кількості клієнтів. Як саме можна отримати інформацію про те, які послуги потребують клієнти?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які є типи інновацій?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому ведення інновацій є настільки важливим для діяльності бібліотеки?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як краще повідомити людей про введення інновацій у Вашій бібліотеці?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яким чином можна популяризувати відвідування бібліотек та залучити більшу кількість клієнтів?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які нові послуги може надавати бібліотека завдяки відкриттю в ній Інтернет-центру?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яким чином можна дослідити рівень задоволеності клієнтів послугами, які надає бібліотечний Інтернет-центр?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Співробітники бібліотеки повідомили вам, що вартість ксерокопіювання у вашій бібліотеці не дозволяє покрити витрати на обслуговування ксерокопіювального апарату та витратні матеріали (папір, тонер тощо). Тож вам потрібно встановити нову ціну на цю послу. Як ви будете розраховувати нову ціну, та яка інформація вам для цього потрібна?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які є шляхи залучення коштів до бібліотеки, окрім державного фінансування?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Уявіть, що вашій бібліотеці потрібні кошти. Ви вирішили заробити їх ввівши нові платні послуги. Що саме потрібно зробити, щоб створити нову платну послугу, яка б успішно продавалась?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи припустимо, на вашу думку, брати кошти з клієнтів за читання бібліотечних книжок?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. А як Ви вважаєте, чи припустимо брати кошти за інноваційні послуги?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які типи інновацій можна виділити за сферою застосування?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як називаються відносини, метою яких є забезпечення (ресурсне, організаційне, інтелектуальне тощо) максимального задоволення соціокультурних потреб місцевої громади?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому, на вашу думку, ви бачите важливість адвокасі?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек України для юнацтва та молоді

  Документ
  Бібліотеки для юнацтва: від інформації до знань : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–14 жовт. 2010 р., м. Кіровоград / [уклад. В. Зеленіна ; ред.
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М

  Документ
  №137 від 1.06 «Про забезпечення участі у VIII Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Севастополь - місто слави», присвяченого 227-й річниці від дня заснування, 19-ї річниці незалежності України та 66-й річниці визволення міста
 5. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (5)

  Документ
  Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.

Другие похожие документы..