Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
МОУ прогимназия п. Романцево была создана в результате реорганизации МОУ учебно-воспитательный комплекс «Детский сад – начальная школа», является юри...полностью>>
'Документ'
Ивонина Ольга Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Института международных отношений и права Новосибирского ...полностью>>
'Тезисы'
«Частно-государственное партнерство в решении задач модернизации основных фондов системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Москвы. Проблемы ...полностью>>
'Документ'
Межрегиональный библиотечно-педагогический совет «Стратегия и практика взаимодействия библиотек и учреждений образования в условиях новых образовател...полностью>>

13 15 квітня 2011 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конференції

1

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Фізико-технічний факультет

13 - 15 квітня 2011 року проводять

XIII Міжнародну молодіжну науково-практичну конференцію

ЛЮДИНА І КОСМОС”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

14 - 15 квітня 2011 року проводять

І Всеукраїнський Форум студентів, аспірантів і молодих учених

УКРАЇНІ ХХІ СТОРІЧЧЯ – ІНТЕЛЕКТ І ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

15 - 16 квітня 2011 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ

ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Фізико-технічний факультет

20 - 22 квітня 2011 року проводять

Третю міжнародну конференцію

2

ПЕРЕДОВІ КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НА БЛАГО ЛЮДСТВА”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Соціально-гуманітарний факультет

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Український філософський фонд

21 - 22 квітня 2011 року проводять

Міжнародну науково-теоретичну конференцію

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ”,

присвячену дев’яносторічному ювілею із дня утворення кафедри філософії

у Дніпропетровському (Катеринославському) державному університеті у 1921 р.,

а також меморіальній даті: 90-річчю від народження

видатного українського філософа Г.А.Заїченка

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Історичний факультет

22 квітня 2011 року проводять

VІІ Дніпропетровську обласну наукову історико-краєзнавчу конференцію

ІСТОРІЯ ДНІПРОВСЬКОГО НАДПОРІЖЖЯ

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Економічний факультет

21 - 22 квітня 2011 року проводять

Міжнародну студентську науково-практичну конференцію

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ”

3

4

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Соціально-гуманітарний факультет

22 квітня 2011 року проводять

Міжрегіональний круглий стіл

МІСТО ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЙ”,

присвячений 20-річчю з дня заснування спеціальності “Соціологія” в ДНУ

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Історичний факультет

28 квітня 2011 року проводять

Треті наукові читання, присвячені памяті

професора Анатолія Михайловича Черненка

ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

УКРАЇНИ ТА РОСІЇ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Фізико-технічний факультет

квітень 2011 року проводять

IX Всеукраїнську науково-освітню конференцію школярів

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Соціально-гуманітарний факультет

29 квітня 2011 року проводять

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ

НА МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ,

присвячений 20-річчю з дня заснування спеціальності «Політологія»

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

3 - 6 травня 2011 року проводять

Міжнародну школу-семінар

НОВА ФІЗИКА ТА КВАНТОВА ХРОМОДИНАМІКА\

В ЗОВНІШНІХ УМОВАХ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Геолого-географічний факультет

Наукова асоціація студентів і аспірантів (НАСА ГГФ)

Волгоградський державний педагогічний університет (Росія)

Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» (м. Київ)

Дніпропетровське відділення Українського географічного товариства

10 - 13 травня 2011 року проводять

VII Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів й молодих вчених

«ГЕОГРАФІЯ, ГЕОЕКОЛОГІЯ, ГЕОЛОГІЯ:

ДОСВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ

МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТА ІНТЕГРАЦІЇ»

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Соціально-гуманітарний факультет

12 травня 2011 року проводять

ХIІІ Регіональну студентську наукову конференцію

5

6

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

20 - 21 травня 2011 року проводять

Всеукраїнську наукову конференцію

ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

**********

Міністерство освіти і науки автономної республіки Крим

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

18 травня 2011 року проводять

VI Науково-практичну конференцію

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

Напрями роботи конференції:

 1. парадигма державної та підприємницької діяльності в умовах світової економічної кризи;

 2. новітні особливості науково-технологічного розвитку: світовий досвід та реалії України;

 3. розвиток фінансової інфраструктури як запорука активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;

 4. роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства;

 5. інноваційні моделі національного розвитку;

 6. формування стратегії розвитку економіки знань в Україні;

 7. перспективи формування кластерів та регіональних інноваційних систем.

Організаційний внесок — 200 грн.

Заявку та тези надсилати до 11 травня 2011 року.

Тел/факс: (0652) 668085,/ (050) 496-33-53, (099) 77-111-49

E-mail:

**********

Інститут хімічних технологій

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля (місто Рубіжне)

17 - 19 травня 2011 року проводять

Міжнародну науково-теоретичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ”

Напрями роботи конференції:

 1. Філософія і культура:

– історія філософії;

– соціальна філософія;

– філософія культури;

– філософія релігії;

– філософія науки;

– інформаційна культура.

 1. Педагогіка:

– стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу;

– інформатизація освіти;

– тенденції розвитку вищої освіти;

– компетентнісний підхід у системі вищої школи;

– інтеграція освітньої і наукової складових у діяльності вищої школи;

– виховний процес у вищій школі.

 1. Історія:

– загальна історія;

– історія України;

– історія науки і техніки;

– ідея українського національного самовизначення;

– історико-філософські концепції утворення української народності;

– боротьба за державність;

– виникнення багатопартійної політичної системи в Україні;

 1. Соціологія і політологія:

– кадровий менеджмент;

– сучасні технології соціологічного опитування;

– політична соціологія;

– сучасні виборчі технології;

– політична конфліктологія;

7

– проблеми взаємодії влади та громадськості (вітчизняний та зарубіжний досвід).

– історія і теорія політичних партій;

– регіональні політичні процеси.

 1. Державне управління та право:

– адміністративне і фінансове право;

– трудове право;

– цивільне право;

– господарське право;

– історія держави та права;

– охорона авторських прав.

 1. Економіка:

– економічна теорія і економічна політика;

– економічна історія;

– політична економія;

– мікроекономіка;

– мезоекономіка;

– макроекономіка;

– регіональна економіка;

– математичні методи в економіці.

 1. Культура здоров'я:

– розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах;

– спортивна медицина та реабілітація.

Організаційний внесок — 70 грн.

Заявку надсилати до 6 травня 2011 року.

Адреса: корпус У-1, к. 239, вул. Леніна, 31, м. Рубіжне, Луганська обл., Україна, 93009

Телефон:(06453)5-10-82

E-mail:

**********

Національна академія педагогічних наук

Закарпатський державний університет України

Університет м. Мішкольц (Угорщина)

Київський університет права НАН України

Академічне товариство ім. М. Балудянського (Словаччина)

17 - 20 травня 2011 року проводять

XXII Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та аспірантів

8

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ

ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ”

Конференція проходитиме у Словацькій та Угорській республіках.

У рамках роботи конференції передбачається проведення міжнародної виставки-конкурсу наукових і навчальних досягнень учасників та ІХ міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Інновації у сфері європейської вищої освіти та науки: національний та міжнародний досвід».

Організаційний внесок — 3 900 грн. (для професорсько-викладацького складу), 2 900 (для студентів та аспірантів)

Адреса:

Закарпатський державний університет України, вул. Заньковецької, 89-А, м. Ужгород, 88015

Тел/факс: (0312) 65-14-10

e-mail: ,

**********

Научная ассоциация «Южноукраинское агентство социальных технологий» Запорожское областное общественное объединение

«Южноукраинский гуманитарный альянс»

Интеллект-портал «Nauka.zinet.info» в рамках проекта «Новая Украина»

26 апреля - 4 мая 2011 года проводят

Х1-ю Всеукраинскую интернет-конференцию

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНСКОЙ

НАУКИ - XXI ВЕК”

Планируется работа следующих секций:

 1. история и право;

 2. философия;

 3. психология и социология;

 4. филологические науки;

 5. педагогические науки;

 6. экономические науки;

 7. менеджмент и маркетинг;

 8. современные информационные технологии;

 9. физико-математические науки;

 10. технические науки;

 11. 9

  10

  строительство и архитектура;

 12. биологические науки, экология и химия;

 13. сельское хозяйство;

 14. дендрология и ландшафтный дизайн

Материали подать до 21 апреля 2011 года.

Адрес:

Общественное объединение «Южноукраинский гуманитарный альянс», ул Клары Цеткин, 76, г.Запорожье, 69057

Телефон: 093-395-18-05

E-mail:

http:

**********

Національний університет оборони України

Гуманітарний інститут

Ресурсний та кар'єрний центр для звільнених військовослужбовців

Збройних Сил України

Інститут психології імені Г.С.Костюка

Національної академії педагогічних наук України

26 травня 2011 року проводять

III Всеармійську науково-практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА В

РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЯХ”

Напрями роботи конференції:

 1. психологічні аспекти впливу діяльності Збройних Сил та інших військових формувань України на національну безпеку;

 2. психологічні основи професійної підготовки особистості до діяльності в особливих умовах;

 3. психотренінгові технології у військово-професійній діяльності;

 4. психологія управлінської діяльності військового керівника в повсякденних та особливих умовах;

 5. проблеми психологічної підготовки особового складу та перспективи її удосконалення;

 6. соціально-психологічні аспекти психологічної допомоги та адаптації звільнених військовослужбовців;

 7. психологічне забезпечення миротворчої діяльності;

 8. проектування психології діяльності в особливих умовах;

 9. психологічні проблеми прогнозування успішності професійної діяльності в особливих умовах;

 10. методичні та практичні аспекти дослідження професійної надійності особистості в ризиконебезпечних професіях;

 11. проблеми становлення особистості професіонала в процесі адаптації до особливих умов діяльності;

 12. психологічні-педагогічні засади формування творчої особистості у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.

Організаційний внесок — 100 грн.

Заявку подати до 30 квітня 2011 року.

Адреса:

кафедра психології та педагогіки, проспект Повітрофлотський, 28, м. Київ, 03049

E-mail:

**********

Національна академія управління

Центр перспективних соціальних досліджень

19 травня 2011 року проводять

У рамках суспільно-наукового проекту

Духовні цінності українського народу у світлі співпраці

суспільствознавства і богослов я”

XI Науково-практичну конференцію

20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ:

ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ І СТРАТЕГІЇ МАЙБУТНЬОГО”

Напрями роботи конференції:

 1. духовні цінності українського суспільства: випробування часом;

 2. діалог суспільних наук і богослов'я: історія та сучасність;

 3. проблеми мультикультуралізму: український вимір;

 4. культурні (етнокультурні) традиції та новації українського сьогодення;

 5. історичні уроки розбудови незалежної держави:

 6. духовні, соціальні та етнічні засади формування політичної нації;

 7. політична система України: стан та шляхи реформування;

 8. право на службі державотворчих процесів;

 9. 11

  12

  людина і соціум у вимірах сучасного суспільства: світовий досвід та Україна;

 10. економічна складова незалежності та суверенності України;

 11. соціальна відповідальність бізнесу;

 12. мораль в сучасному суспільстві: затребуваність часом?

 13. безпекова політика української держави;

 14. українські стратегії майбутнього.

Тему і тези виступів надсилати до 12 травня 2011 року на адресу:

кафедра суспільних наук, Національна академія управління, вул. Вінницька, 10, м. Київ, 03151

Телефон: (044) 246-24-38 (044) 246-24-46

E-mail:

**********

Херсонський національний технічний університет

13 - 14 травня 2011 року проводять

II Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Напрями роботи конференції:

 1. становлення та розвиток політичної діяльності в системі політичних відносин;

 2. правове забезпечення політичної діяльності в сучасному українському суспільстві;

 3. формування та трансформація політичних цінностей;

 4. соціальні засади ціннісного виміру політичної діяльності;

 5. політичний ідеал як система принципів політичної діяльності;

 6. морально-етичні засади виміру політичної діяльності;

 7. синергетичні аспекти виміру політичної діяльності;

 8. реформування та модернізація політичної системи в українському суспільстві;

 9. форми реалізації ціннісного виміру політичної діяльності.

Організаційний внесок — 110 грн.

Заявку і тези доповіді надсилати до 25 квітня 2011 року електронною поштою:

Адреса:

кафедра політології і права, Херсонський національний технічний університет, Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008.

Телефон: +38(095)5951513 — Ґедзь Валентина Вікторівна;

+38(050)4949862 — Момоток Олена Миколаївна;

(0552) 32-69-31

**********

Горлівський регіональний інститут

20 квітня 2010 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

В СУЧАСНИХ УМОВАХ"

Напрями роботи конференції:

 1. психолого-педагогічні напрямки супроводу освіти;

 2. комп'ютерні технології: проблеми і перспективи;

 3. актуальні проблеми психолого-фізичної реабілітації. Реабілітація інвалідів;

 4. лінгвістичні та методичні проблеми навчання предметів гуманітарного циклу;

 5. економіко-правові проблеми викладання у вищих навчальних закладах;

 6. оптимізація професійної підготовки.

Заявку надсилати до 15 квітня 2011 року.

Участь у конференції: дистанційна; стендова; заочна.

Телефон:050 90-74-704 — Білоног Ольга Миколаївна

E-mail:

**********

Горлівський регіональний інститут

4 травня 2010 року проводить

Підсумкову науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених

ВСЕБІЧНИЙ ТА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

ОСОБИСТОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ”

13

14

Передбачається робота таких секцій:

 1. організаційно-методичні аспекти підготовки фахівців із фізичної реабілітації;

 2. сучасні технології підвищення ефективності підготовки соціальних працівників;

 3. наукові аспекти гармонізації законодавства України;

 4. комп'ютерні технології в сучасній науці та освіті;

 5. удосконалення обліку, аналізу та управління фінансовими ресурсами.

Організаційний внесок — 50 грн.

Заявку надсилати до 28 квітня 2011 року.

Телефон:050 90-74-704 — Білоног Ольга Миколаївна

E-mail:

**********

Министерство экономики Автономной Республики Крым

Крымский республиканский Центр поддержки реформ

Немецкое бюро международного сотрудничества (GIZ)

23 – 27 мая 2011 года проводят

Международную научно-практическую конференцию

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЬІ

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Направления работы конференции:

 1. инновационная политика: состояние, проблеми, перспективи;

 2. коммерциализация результатов НИОКР и трансфер технологий;

 3. развитие инновационной инфраструктуры, опыт создания инновационных структур;

 4. роль международной технической помощи в инновационном развитии регионов;

 1. роль высшей школы в развитии инновационной деятельности.

Регистрационный взнос — 2800 грн.

Заявку, текст доклада и регистрационный взнос представить до 10 мая 2011 года.

Место проведения:

Гостиница «Империя», ул.Токарева, 4 «Б», г. Евпатория, Украина, АР Крым, 97400 Телефон: +38 (06569) 6-32-02

Телефон оргкомитета: +38 (0652) 256-259, 544-657, 27-43-00

e-mail: ,

;

**********

Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків)

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

19 - 20 травня 2011 року проводять

V Міжнародну (Інтернет) науково - методичну конференцію

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ”

Напрями роботи конференції:

 1. олімпійський та професійний спорт;

 2. фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

 3. сучасні технічні засоби навчання;

 4. відбір та багаторічне планування у спорті;

 5. побудова багаторічного тренування;

 6. педагогічні та соціально-філософські аспекти фізичної культури та спорту;

 7. психологічні та медико-біологічні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології.

Матеріали надсилати до 10 травня 2011 року на електронну адресу:

;

Телефон: 097-438-37-95 — Бізін Віктор Петрович;

050-600-23-70 — Хацаюк Олександр Володимирович

**********

Євпаторійське міське управління освіти

Євпаторійський інститут соціальних наук

Республіканського вищого навчального закладу

"Кримський гуманітарний університет"(м. Ялта)

Відкритий студентсько-молодіжний

науково-практичнй клуб «Креатив»

24 - 27 травня 2011 року проводять

III Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ”

Напрями роботи конференції:

 1. 15

  концептуальні проблеми організації розвитку національної освіти та виховання;

 2. професійне становлення особистості: історично-правовий аспект;

 3. мовно-комунікативна компетенція як складова філологічної освіти;

 4. проблеми викладання регіональної історії в загальноосвітніх школах;

 5. формування творчих професійних умінь у процесі підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів та вчителів навчальних класів.

Організаційний внесок — 100 грн.

Заявку надсилати до 25 квітня 2011 року на електронну адресу:

Наукові матеріали та поштові перекази надсилати на адресу:

Почіваліній Ганні Вікторівні, вул.Просмушкіних, 6, м. Євпаторія, АР, Крим, 97416

Телефони: (806569)3-02-48, 0503487226, 0937029473

**********

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту

19 - 20 травня 2011 року проводять

V Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Напрями роботи конференції:

 1. сучасний стан та перспективи формування здоров'я студентської молоді;

 2. проблеми формування уявлень про здоров'я та здоровий спосіб життя у студентів різних курсів;

 3. фізичне виховання як пріоритетний фактор у формуванні здорового способу життя студентів;

 4. медико-біологічні та еколого-психологічні аспекти формування здоров'я і здорового способу життя у студентської молоді

Тези надсилати до 30 квітня 2011 року на адресу:

кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини, Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030

Телефони: (0512) 37-88-06 — кафедра; (0512) 37 -88-03 — дирекція інституту.

E-mail:

16

**********

Національна академія управління

Центр перспективних соціальних досліджень

19 травня 2011 року проводять

У рамках суспільно-наукового проекту

Духовні цінності українського народу у світлі співпраціСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма проблемно-цільового навчання «Роль бібліографічної діяльності в системі інформаційно-бібліотечного сервісу та розвитку читання» 11-15 квітня 2011 року

  Лекція
  Категорія: завідуючі відділами та провідні фахівці відділів довідково-інформаційного обслуговування обласних та центральних міських бібліотек для дітей
 2. Програма проведення конференції 11 квітня 2011 року приїзд учасників конференції 12 квітня 2011 року

  Документ
  Організатори конференції запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Вдосконалення механізму розвитку економіки України в умовах ринкових відносин» , яка відбудеться 11-16 квітня 2011 року в Ужгородському
 3. Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року №2131-vi „Про прийнятя за основу проекту закон

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Гендерна мапа центрально-східної європи матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 21-22 квітня 2011 року) Суми 2011

  Документ
  Головний редактор - канд. філос. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Світайло Н.Д., відповідальний редактор - старший викладач Павленко В.
 5. Дзасідань Верховної Ради України на 19-22 квітня 2011 року Реєстр номер Субєкт ініціативи Назва закон

  Закон
  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень (вiд 15.

Другие похожие документы..