Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и постановл...полностью>>
'Закон'
Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де називається ...полностью>>
'Тезисы'
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН 24 – 25 сентября 2008 года проводит Российскую научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИ...полностью>>
'Урок'
Знаки для записи количественных значений появились примерно в то же время, что и символы для обозначения речи. Поскольку люди при счете использовали г...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

European Credit Transfer System ECTS

Інформаційний пакет

2010/2011

Напрямгеодезія, картографія та землеустрій"

ЧЕРНІВЦІ, 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Контактні телефони

Деканат

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті

I курс

II курс

 1. курс

 2. курс

 3. курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання
Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

НапрямГеодезія, картографія та землеустрій"

ДИСЦИПЛІНИ

І. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Культурологія

Історія України

Українська мова

Філософія

Правознавство

Психологія

Іноземна мова

Фізичне виховання

Економічна теорія

Політологія

Соціологія

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки

Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни

Вища математика

Фізика

Інформатика і програмування

Основи екології

Метрологія і стандартизація

Геологія і геоморфологія

Радіоелектроніка

ГІС і бази даних

Фінансово-економічна діяльність

Безпека життєдіяльності

Супутникова геодезія

Організація і управління виробництвом

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

Дисципліни нормативної частини

Геодезія

Фотограметрія та дистанційне зондування

Картографія

Математична обробка геодезичних вимірів

Вища геодезія

Земельне право

Основи землевпорядкування і кадастру

Інвестиційний аналіз

Основи охорони праці

Інженерна геодезія

Планування сільських населених пунктів

Проектування доріг місцевого значення

Землевпорядне проектування

Земельний кадастр

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Міжнародні аграрні ринкові відносини

Ґрунтознавство

Землевпорядне креслення

Комплексне планування соц. і економ. розвитку поселень і адміністративних районів

Географія населення і трудовий потенціал України

Інформаційні системи в землеустрої

Основи землеустрою та організації території

Землевпорядне проектування

Методика наукових досліджень

Аграрний менеджмент

Ефективність використання ресурсів в АПК

Дисципліни вільного вибору студента

GPS-технології

Меліорація

Географічні аспекти регіонального розвитку

Агрометеорологія

Природнича географія України

Оцінка землі і нерухомого майна

Територіальна організація суспільства

Основи районної планіровки

Блок дисциплін для підготовки магістра

Цивільна оборона 48

Педагогіка та психологія вищої школи

Вища освіта в Україні та Болонський процес

Інтелектуальна власність

Наукова іноземна мова діяльності

Господарське та трудове право

Методика викладання землевпорядкування у ВШ

Охорона праці в галузі

Моніторинг та охорона земель

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

Ліцензування і патентування наукової продукції

Організація та прогнозування АПК

ГІС в кадастрових системах

Методологія та методика наукових досліджень

Управління земельними ресурсами

Цифрова картографія

Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічний наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічний наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847

Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Сухий Петро Олексійович

Завідувач кафедри доцент

584852

Березка Ігор Степанович

асистент

584852

Білокриницький Сергій Миколайович

доцент

584852

Дутчак Світлана Вікторівна

к.геог.н., асистент

584852

Крупела Леонтій Миколайович

асистент

584852

Ранський Микола Петрович

асистент

584852

Скрипник Ярослав Петрович

доцент

584852

Федоруца Олександр Миколайович

асистент

584852

Дайка Наталія Аніфатіївна

ст. лаборант

584852

Картографічна лабораторія

Кострюков Федір Миколайович

зав.лабораторією

584852

Мінаєва Світлана Валентинівна

пров.фахівець

584852

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Ющенко Юрій Сергійович

Завідувач кафедри професор

584803

Беднарчик Любов Ігорівна

асистент

584803

Бурмакіна Любов В’ячеславівна

лаборант

584803

Гончар Олеся Миколаївна

асистент

584803

Григорійчук Віталій Васильович

асистент

584803

Костенюк Людмила Володимирівна

асистент

584803

Кирилюк Андрій Олександрович

к.геог.н., асистент

584803

Кирилюк Мирослав Іванович

професор

584803

Кирилюк Олена Володимирівна

аспірант

584803

Ніколаєв Андрій Миколайович

асистент

584803

Опеченик Віталій Миколайович

асистент

584803

Паланичко Ольга Вікторівна

аспірант

584803

Пасічник Микола Дмитрович

асистент

584803

Сівак Володимир Карлович

к.геог.н., доцент

584803

Цапу Валеріан Федорович

доцент

584803

Шевчук Юрій Федорович

асистент

584803

Шевчук Антон Юрійович

асистент

584803

Яковлєва Тамара Павлівна

зав. лабораторією

584803

Агєєва Олександра Володимирівна

лаборант

584803

Полюга Наталія Василівна

лаборант

584803Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..