Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной. Существование и единственность решения. Зависимос...полностью>>
'Закон'
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда на...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту на ступінь ...полностью>>
'Урок'
Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібс...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

European Credit Transfer System ECTS

Інформаційний пакет

2010/2011

Напрямгеодезія, картографія та землеустрій"

ЧЕРНІВЦІ, 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Контактні телефони

Деканат

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті

I курс

II курс

 1. курс

 2. курс

 3. курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання
Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

НапрямГеодезія, картографія та землеустрій"

ДИСЦИПЛІНИ

І. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Культурологія

Історія України

Українська мова

Філософія

Правознавство

Психологія

Іноземна мова

Фізичне виховання

Економічна теорія

Політологія

Соціологія

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки

Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни

Вища математика

Фізика

Інформатика і програмування

Основи екології

Метрологія і стандартизація

Геологія і геоморфологія

Радіоелектроніка

ГІС і бази даних

Фінансово-економічна діяльність

Безпека життєдіяльності

Супутникова геодезія

Організація і управління виробництвом

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

Дисципліни нормативної частини

Геодезія

Фотограметрія та дистанційне зондування

Картографія

Математична обробка геодезичних вимірів

Вища геодезія

Земельне право

Основи землевпорядкування і кадастру

Інвестиційний аналіз

Основи охорони праці

Інженерна геодезія

Планування сільських населених пунктів

Проектування доріг місцевого значення

Землевпорядне проектування

Земельний кадастр

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Міжнародні аграрні ринкові відносини

Ґрунтознавство

Землевпорядне креслення

Комплексне планування соц. і економ. розвитку поселень і адміністративних районів

Географія населення і трудовий потенціал України

Інформаційні системи в землеустрої

Основи землеустрою та організації території

Землевпорядне проектування

Методика наукових досліджень

Аграрний менеджмент

Ефективність використання ресурсів в АПК

Дисципліни вільного вибору студента

GPS-технології

Меліорація

Географічні аспекти регіонального розвитку

Агрометеорологія

Природнича географія України

Оцінка землі і нерухомого майна

Територіальна організація суспільства

Основи районної планіровки

Блок дисциплін для підготовки магістра

Цивільна оборона 48

Педагогіка та психологія вищої школи

Вища освіта в Україні та Болонський процес

Інтелектуальна власність

Наукова іноземна мова діяльності

Господарське та трудове право

Методика викладання землевпорядкування у ВШ

Охорона праці в галузі

Моніторинг та охорона земель

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

Ліцензування і патентування наукової продукції

Організація та прогнозування АПК

ГІС в кадастрових системах

Методологія та методика наукових досліджень

Управління земельними ресурсами

Цифрова картографія

Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічний наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічний наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847

Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Сухий Петро Олексійович

Завідувач кафедри доцент

584852

Березка Ігор Степанович

асистент

584852

Білокриницький Сергій Миколайович

доцент

584852

Дутчак Світлана Вікторівна

к.геог.н., асистент

584852

Крупела Леонтій Миколайович

асистент

584852

Ранський Микола Петрович

асистент

584852

Скрипник Ярослав Петрович

доцент

584852

Федоруца Олександр Миколайович

асистент

584852

Дайка Наталія Аніфатіївна

ст. лаборант

584852

Картографічна лабораторія

Кострюков Федір Миколайович

зав.лабораторією

584852

Мінаєва Світлана Валентинівна

пров.фахівець

584852

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Ющенко Юрій Сергійович

Завідувач кафедри професор

584803

Беднарчик Любов Ігорівна

асистент

584803

Бурмакіна Любов В’ячеславівна

лаборант

584803

Гончар Олеся Миколаївна

асистент

584803

Григорійчук Віталій Васильович

асистент

584803

Костенюк Людмила Володимирівна

асистент

584803

Кирилюк Андрій Олександрович

к.геог.н., асистент

584803

Кирилюк Мирослав Іванович

професор

584803

Кирилюк Олена Володимирівна

аспірант

584803

Ніколаєв Андрій Миколайович

асистент

584803

Опеченик Віталій Миколайович

асистент

584803

Паланичко Ольга Вікторівна

аспірант

584803

Пасічник Микола Дмитрович

асистент

584803

Сівак Володимир Карлович

к.геог.н., доцент

584803

Цапу Валеріан Федорович

доцент

584803

Шевчук Юрій Федорович

асистент

584803

Шевчук Антон Юрійович

асистент

584803

Яковлєва Тамара Павлівна

зав. лабораторією

584803

Агєєва Олександра Володимирівна

лаборант

584803

Полюга Наталія Василівна

лаборант

584803

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Руденко Валерій Петрович

Завідувач кафедри

професор

584854

Бурка Володимир Йосипович

доцент

584854

Бурка Йосип Андрійович

доцент

584854

Брижак Петро Михайлович

викладач

584854

Вацеба Володимир Ярославович

доцент

584854

Гостюк Михайло Троянович

доцент

584854

Грицку Вероніка Степанівна

доцент

584854

Григор’єва Галина Володимирівна

аспірант

584854

Данілова Ольга Миколаївна

доцент

584854

Кібич Ірина Володимирівна

доцент

584854

Константинова Любов Григорівна

с.н.с.

584854

Лапушняк Мирослава Дмитрівна

методист

584854

Мельник Антон Анатолійович

асистент

584854

Наконечний Костянтин Петрович

к.геогр.н., асистент

584854

Настюк Микола Григорович

асистент

584854

Рибчук Євген Октавіанович

м.н.с.

584854

Олексійчук Тетяна Володимирівна

асистент

584854

Паламарюк Марія Юріївна

асистент

584854

Соловей Тетяна Василівна

доцент

584854

Худіковська Валентина Анатоліївна

асистент

584854

Чубрей Олександра Степанівна

доцент

584854

Цепенда Михайло Володимирович

доцент

584854

Цепенда Микола Михайлович

аспірант

584854

Шелест Оксана Богданівна

зав. лабораторією

584854

Ячнюк Марина Олександрівна

аспірант

584854

Баран Лівія Вікторівна

лаборант

584854

Лабораторія оцінки природно-ресурсного потенціалу

Бучко Нестор Дмитрович

фахівець

584854

Міжкафедральна навчальна лабораторія

Руснак Наталія Сергіївна

старший лаборант

584854

Яворський Ярослав Мар’янович

м.н.с.

584854

Комп’ютерний клас

Худіковська Валентина Анатоліївна

лаборант

584854

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Круль Володимир Петрович

Завідувач кафедри

професор

584853

Гуцуляк Василь Миколайович

професор

584853

Дутчак Микола Васильович

доцент

584853

Дячук Аліна Іванівна

фахівець ІІ категорії

584853

Киналь Ольга Володимирівна

доцент

584853

Кирилюк Сергій Миколайович

к.геогр.н., асистент

584853

Косарєва Олеся Миколаївна

асистент

584853

Проскурняк Мирослав Михайлович

доцент

584853

Рідуш Богдан Тарасович

доцент

584853

Танасюк Михайло Васильович

аспірант

584853

Ходан Галина Дмитрівна

аспірант

584853

Холявчук Дарія Іванівна

аспірант

584853

Чернега Петро Іванович

доцент

584853

Чобан Алла Федорівна

зав.лаб.

584853

Ковальчук Ірина Петрівна

фахівець ІІ категорії

584853

Грунтово-геохімічна лабораторія

Михайленко Лариса Олександрівна

лаборант

584852

Геолого-географічний музей

Вілянська Ольга Миколаївна

завідувач музеєм

520020

Цапок Ірина Леонідівна

лаборант

520020

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кілінська Клавдія Йосипівна

Завідувач кафедри

д.геогр.н., доцент

524129

Аніпко Наталія Петрівна

доцент

524129

Андрусяк Наталія Степанівна

к.б.н., асистент

524129

Каланча Степан Дмитрович

асистент

524129

Коновалова Надія Іллівна

доцент

524129

Павлюк Світлана Миколаївна

асистент

524129

Скутар Тетяна Дмитрівна

аспірант

524129

Лісовська Алла Григорівна

асистент

524129

Гриб’юк Світлана Іллівна

ст.лаборант

524129

Присакар Світлана Іванівна

лаборант

524129

Костащук Володимир Іванович

асистент

524129

Навчально-наукова геофізична обсерваторія

Ніколаєв Андрій Миколайович

Директор

584716

Сергєєва Тетяна Миколаївна

завідувач

584716

Веренич Світлана Василівна

провідний фахівець

584716

Попович Володимир Васильович

старший лаборант

584716

Кравченко Віктор В’ячеславович

лаборант

584716

Кисилиця Ілля Валерійович

фахівець

584716

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультету факультеті

I курс

Дзісь Руслана Петрівна (філологічний факультет)

Петричук Петро Анатолійович (педагогічний факультет)

Давидович Віктор Олександрович (фізичний факультет)

Горбатюк Олег Васильович (філологічний факультет)

Фратавчан Тоня Михайлівна (факультет комп’ютерних наук)

Дутчак Микола Васильвич (географічний факультет)

Білокриницький Сергій Миколайович(географічний факультет )

Кострюков Федір Миколайович (географічний факультет)

Ботушанський Олег Васильович (історичний факультет)

Собчук Одександр Васильвич (математичний факультет)

Москалик Галина Григорівна (біологічний факультет)

Бортник Світлана Борисівна (факультет іноземних мов)

ІІ курс

Петричук Петро Анатолійович (педагогічний факультет)

Собчук Одександр Васильвич (математичний факультет)

Білокриницький Сергій Миколайович (географічний факультет )

Сухий Петро Олексійович (географічний факультет)

Любківська Людмила Валеріївна (географічний факультет)

Греков Сергій Анатолійович (географічний факультет)

Нікорич Володимир Андрійович (біологічний факультет)

Турко Ольга Василівна (філософсько-теологічний факультет)

Цвик Тетяна Іванівна (біологічний факультет)

Бунчук О.В. (юридичний факультет)

Сайфуліна Ю.В. (юридичний факультет)

Заячук мирослав Дмитрович (географічний факультет)

Черлінка Василь Романович (біологічний факультет)

Бортник Світлана Борисівна (факультет іноземних мов)

III курс

Петричук Петро Анатолійович (педагогічний факультет)

Белінськи Перто Іванович (економічний факультет)

Печенюк Олег Олександрович (географічний факультет)

Дарчук Костянтин Вікторович (географічний факультет)

Ковбас Іван Васильвич (географічний факультет)

Крупела Леонтій Миколайович (географічний факультет)

Настюк Микола Григорович (географічний факультет)

Федоруца Олександр Миколайович (географічний факультет)

Ранський Микола Петрович (географічний факультет)

Польчина Світлана Михайлівна (біологічний факультет)

Беспалько Руслан Іванович (біологічний факультет)

Проскурняк Ольга Петрівна (педагогічний факультет)

Кузьмук Петро Федорович (біологічний факультет)

Костащук Іван Іванович (географічний факультет)

Бортник Світлана Борисівна (факультет іноземних мов)

IV курс

Воробець Георгій Іванович (факультет комп’ютерних наук)

Кузьмук Петро Федорович (біологічний факультет)

Чубрей Олеся Степанівна (географічний факультет)

Костащук Іван Іванович (географічний факультет)

Печенюк Олег Олександрович (географічний факультет)

Скрипник Ярослав Петрович (географічний факультет)

Ранський Микола Петрович (географічний факультет)

Федоруца Олександр Миколайович (географічний факультет)

Білокриницький Сергій Миколайович (географічний факультет )

Смага Іван Степанович (біологічний факультет)

Беспалько Руслан Іванович (біологічний факультет)

Молочко Павло Олександрович (факультет історії, політології та між. відносин)

Греков Сергій Анатолійович (географічний факультет)

V курс

Костащук Іван Іванович (географічний факультет)

Березка Ігор Степанович (географічний факультет)

Скрипник Ярослав Петрович (географічний факультет)

Курко Ярослав Степанович (юридичний факультет)

Греков Сергій Анатолійович (географічний факультет)

Дмитрук Юрій Михайлович (біологічний факультет)

Щербань Віктор Андрійович (юридичний факультет)

Кузьмук Петро Федорович (біологічний факультет)

Бортник Світлана Борисівна (факультет іноземних мов)

V курс магістри

Білокриницький Сергій Миколайович (географічний факультет )

Сухий Петро Олексійович (географічний факультет )

Скрипник Ярослав Петрович (географічний факультет)

Щербань Віктор Андрійович (юридичний факультет)

Іванчук Марія Геогргіївна (педагогічний факультет)

Греков Сергій Анатолійович (географічний факультет)

Дмитрук Юрій Михайлович (біологічний факультет)

Курко Ярослав Степанович (юридичний факультет)

Черлінка Василь Романович (біологічний факультет)

Кузьмук Петро Федорович (біологічний факультет)

Бортник Світлана Борисівна (факультет іноземних мов)

Координатор від факультету та його заступники

Координатор

кандидат географічних наук, доцент Цепенда Михайло Володимирович

Адреса: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-62;

Години прийому: понеділок – з 10.00 до 18.00 год

середа – з 14.00 до 16.00 год

четвер – з 8.00 до 14.00 год

п’ятниця – грудень (з 8.00 до 18.00 год)

Заступники

кандидат історичних наук, доцент Чубрей Олександра Степанівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-54;

кандидат географічних наук, доцент Аніпко Наталія Петрівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Худякова, 1

Телефон: (0372) 52-41-29

Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті

Напрям „Географія”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Менеджмент”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Гідротехніка (водні ресурси)”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік.

Напрям „Геодезія, картографія та землеустрій”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Туризм”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Спеціальність „Економічна і соціальна географія”

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Географічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

 • Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму та спеціальності.

 • Два комп’ютерні класи.

 • Методичний кабінет.

 • Лабораторії грунтово-геохімічна, геолого-географічний музей, оцінки природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, навчально-наукова геофізична обсерваторія.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база – філії кафедр на виробництві навчально-освітніх закладів області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади), „Чернівціводоканалу”, Державного управління охорони навколишнього середовища у Чернівецькій області, НПП „Вижницький”.

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсові, кваліфікаційні (бакалаврську), дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських досліджень.

Структура спеціальності Землевпорядкування та кадастр

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр

Культурологія

6.091100/00/1.01

О

90

2,5

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1

Українська мова

6.091100/00/1.03

О

54

1,5

Вища математика

6.091100/00/2.01

О

126

3.5

Фізика

6.091100/00/2.02

О

144

4

Інформатика і програмування

6.091100/00/2.03

О

108

3

Основи екології

6.08010/00/ЦНН.5

О

72

2

Геологія і геоморфологія

6.08010/00/ЦНН.7

О

108

3

Геодезія

6.08010/00/ЦПН.1

О

120

3

Землевпорядне креслення

6.08010/00/ЦПС.1

В

99

2.7

Разом

1047

26.7

1 курс, 2 семестр

Історія України

6.091100/00/1.02

О

108

3

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

72

2

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1

Вища математика

6.091100/00/2.01

О

162

4.5

Фізика

6.091100/00/2.02

О

180

5

Інформатика

6.091100/00/2.03

О

126

3.5

Геодезія

6.08010/00/ЦПН.1

О

144

4

Землевпорядне креслення

6.08010/00/ЦПС.1

В

90

2.5

Геодезична практика 5 тижн.

О

Разом

918

25.5

Всього за рік

1965

52.2

2 курс, 3 семестр

Правознавство

6.091100/00/1.05

О

90

2,5

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

72

2

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1,5

Вища математика

6.091100/00/2.01

О

306

8.5

Міжнародні аграрні ринкові відносини

6.08010/00/ЦНС.1

В

144

4

Геодезія

6.08010/00/ЦПН.1

О

144

4

Фотограметрія та дистанційне зондування

6.08010/00/ЦПН.2

О

108

3

Разом

900

25.5

2 курс, 4 семестр

Філософія

6.091100/00/1.04

О

198

5.5

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

72

2

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1

Картографія

6.08010/00/ЦПН.3

О

108

3

Основи землеустрою та організації території

6.08010/00/ ЦЛС.5

В

108

3

Фотограмметрія та дистанц.зондув.

6.08010/00/ЦПН.2

О

90

2.5

Метрологія і стандартизація

6.08010/00/ ЦНН.6

О

72

2

Грунтознавство

6.08010/00/ ЦНС.2

В

108

3

Математичні методи і моделі

6.08010/00/ ЦНН.3

О

108

3

Агрометеорологія

6.08010/00/ ЦНВ.1

В

54

1.5

Навч.практика геодезична

О

270

7.5

Разом

1224

34

Всього за рік

2124

59.5

3 курс, 5 семестр

Фізичне виховання

6.08010/00/ЦГН.1

О

36

1

Психологія

6.08010/00/ЦГН.4

О

90

2.5

Економічна теорія

6.08010/00/ЦГН.8

О

108

3

Вища геодезія

6.08010/00/ ЦПН.6

О

162

4.5

Основи землевпорядкування та кадастру

6.08010/00/ ЦПН.8

О

108

3

Основи охорони праці

6.08010/00/ ЦПН.10

О

108

3

Комплексне план. соц. і екон. розвитку посел. і адміністративних районів

6.08010/00/ ЦПС.2

В

72

2

Географія населення і трудовий потенціал України

6.08010/00/ ЦПС.3

В

54

1.5

Землевпорядне проектування

6.08010/00/ ЦЛС 6

В

180

3

Разом

810

23.5

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

6.08010/00/ЦГН.1

О

36

1

Математична обробка геодезичних вимірів

6.08010/00/ЦПН.5

О

180

5

Земельне право

6.08010/00/ЦПН.7

О

108

3

Інвестиційний аналіз

6.080101/00/ЦПН.9

О

108

3

Інформаційні системи в землеустрої

6.08010/00/ЦЛС.4

В

90

2.5

Землевпорядне проектування

6.08010/00/ЦЛС.4

В

72

2

GPS-технології в землевпорядкуванні

6.08010/00/ЦПВ.2

В

126

3.5

Меліорація

6.08010/00/ЦПВ.3

В

90

3

Географічні аспекти регіонального розвитку

6.08010/00/ЦПВ.4

В

108

3

Навчальна практика по спец.(GPS) 3 тижні

О

162

4.5

Виробнича практика по спец. 2 тижні

О

108

3

Разом

1188

33.5

Всього за рік

1998

57

4 курс, 7 семестр

Соціологія

6.08010/00/ГЕ.2

О

81

2.5

Радіоелектроніка

6.08010/00/ФП.1

О

108

4

Земельний кадастр

6.08010/00/ВП.5

В

108

3

Аграрний менеджмент

6.08010/00/ВЗ.2

В

54

2

Оцінка землі і нерух.майна

6.08010/00/ВС.2

В

81

3

Природнича географія України

6.08010/00/ВС.1

В

81

3

Супутникова геодезія

6.08010/00/ФП.5

О

108

4

Землевпорядне проектування

6.08010/00/ВП.4

В

108

3

ГІС і бази даних

6.08010/00/ФП.2

О

189

6

Разом

918

30.5

4 курс, 8 семестр

Політологія

6.08010/00/ГЕ.1

О

81

2.5

Фінансово-економічна діяльність

6.08010/00/ФП.3

О

108

4

Ефективність викор. ресурсів АПК

6.08010/00/ВЗ.3

В

81

2.5

Організація управління виробництвом

6.08010/00/ФП.6

О

108

4

Інженерна геодезія

6.08010/00/ВП.1

В

108

4

Планув.сільс.насел.пунктів

6.08010/00/ВП.2

В

54

2

Проектув.доріг місцев.значення

6.08010/00/ВП.3

В

54

2

Методика наукових досліджень

6.08010/00/ВЗ.1

В

54

2

Безпека життєдіяльності

6.08010/00/ФП.4

О

54

2

Територ.організація суспіл.

6.08010/00/ВС.3

В

81

2.5

Основи районної планіровки

6.08010/00/ВС.4

В

81

2.5

Державний іспит зі спеціальності

Разом

864

30

Всього за рік

1782

60.5

Ступінь спеціаліста 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

6.08010/00/Г1.1

О

54

2

Ділова іноземна мова діяльності

6.08010/00/Г1.3

О

54

1.5

Охорона праці в галузі

6.08010/00/ПН2.1

О

108

3

Моніторинг та охорона земель

6.08010/00/ПН.2.2

О

216

6

Законодавче забезпеч.кад.нерухом

6.08010/00/ПН.2.3

О

162

4.5

Соціально-демографічний моніторинг

6.08010/00/ПН.2.4

О

126

3

Тематична картографія

6.08010/00/ПН.2.5

О

144

3

ГІС в кадастрових системах

6.08010/00/ПП1.1

О

216

6

Разом

1080

29

5 курс, 10 семестр

Інтелектуальна власність

6.08010/00/Г1.2

О

36

1

Господарське та трудове право

6.08010/00/Г1.4

О

54

1.5

Управління земельними ресурсами

6.08010/00/ПП1.2

О

108

3

Цифрова картографія

6.08010/00/ПП1.3

О

108

3

Виробнича практика

216

6

Переддипломна практика

540

15

Дипломна робота

54

1.5

Разом

1116

31

Всього за рік

2196

60

Ступінь магістра 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

6.08010/00/Г1.1

О

54

3

Педагогіка вищої школи

6.08010/00/Г1.2

О

108

3

Наукова іноземна мова діяльності

6.08010/00/Г1.5

О

54

1.5

Методика викл.землевпорядк.у ВШ

6.08010/00/Г1.7

О

54

1.5

Охорона праці в галузі

6.08010/00/ПН2.1

О

54

1

Моніторинг та охорона земель

6.08010/00/ПН2.2

О

162

4.5

Законодавче забезчен.кадаст.нерух

6.08010/00/ПН2.3

О

162

4.5

Ліценз.і патентув.наукової продук

6.08010/00/ПН2.4

О

36

1

Організація та прогнозування АПК

6.08010/00/ПН2.5

О

54

1

ГІС в кадастрових системах

6.08010/00/ПП1.1

О

216

6

Управління земельними ресурсами

6.08010/00/ПП1.2

О

180

5

Разом

1134

31

5 курс, 10 семестр

Вища освіта в Україні і Болонський процес

6.08010/00/Г1.3

О

36

1

Інтелектуальна власність

6.08010/00/Г1.4

О

36

1

Господарське та трудове право

6.08010/00/Г1.6

О

54

1.5

Методологія і методика наук.досл.

6.08010/00/ПП1.2

О

54

1.5

Цифрова картографія

6.08010/00/ПП1.4

О

108

2

Магістерська наукова робота

90

2.5

Аситентська практика

432

12

Переддипломна практика

270

7.5

Разом

1080

29

Всього за рік

2214

60

Дисципліни

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Історія української культури

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.01

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 90; на тиждень - 2 год. (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Горбатюк О. В., к.ф.н., асистент; Прокопчук Ю.П., асистент.

Мета курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень українського мистецтва, розуміння специфіки та неповторності української культури, її значення і місця у світовій спадщині.

Спираючись на власний досвід, студенти повинні навчитися давати оцінку явищам культури минулого й сучасного, розрізняючи справжні досягнення від сурогату, бездарності, політичної і комерційної кон'юнктурності.

У зв’язку з цим курс покликаний розширювати світогляд студентів, прищеплювати їм український патріотизм, художній смак, моральність, гуманізм, толерантність, інтелігентність.

Основні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв’язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадянські переконання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні культурологічні терміни;

 • етапи розвитку національної культури;

 • основні стилі і напрямки мистецтва;

 • найвидатніші шедеври світового та вітчизняного мистецтва.

Вміти:

 • аналізувати твори мистецтва;

 • проводити паралель між європейським та українським мистецтвом;

 • визначати основні стилі мистецтва;

 • писати рецензії на мистецькі твори;

 • проводити паралелі між різними творами, визначати їх приналежність до певного напрямку, стилю.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

Змістовний модуль 1.

НЕ 1.1. Культурологія як навчальний предмет. - Культурологія, її предмет, об’єкт і основні категорії. Культура духовна і матеріальна. Світова і національна культури. Внесок українських учених у розвиток культурології. Функції культури.

НЕ 1.2. Найдавніші пам’ятки культури на території. Стоянки первісних людей на території України. Трипільська культура. Культура скіфів. Античні міста-поліси Північного Причорномор’я

НЕ 1.3. Первісна культура. Формування та основні риси кам’яної доби. Первісні форми релігії. Палеолітичні стоянки на території України. Мистецтво кам’яної доби. Кам’яна Могила. Трипільська цивілізація. Культура скіфів, сарматів.

НЕ 1.4. Народне мистецтво і фольклор. Фольклор і народна культура. Українська народна пісня, її виконавці і популяризатори. Літературні пісні, що стали народними. Кобзарське мистецтво і його найвидатніші представники. Звичаї та обряди українців. Слов’янська міфологія та демонологія.

НЕ 1.5. Античність і культура України. Античний світ та характерні риси його культури. Монументальний живопис, вазопис, скульптура в античних містах-полісах. Вплив античної міфології на українське мистецтво.

НЕ 1.6. Українське народне образотворче мистецтво. Вишивка. Писанкарство. Різьба по дереву. Кераміка. Вироби зі скла. Килимарство. Народна архітектура. Українське національне вбрання.

НЕ 1.7. Середньовічна культура. Середньовіччя як епоха в історії світової культури.

Основні стилі Середньовіччя: візантійський, романський і готичний. Українська культура в епоху середньовіччя: дохристиянська і християнська. 1) Ідоли кочівників і давніх слов’ян: збруцький та керносівський ідоли, рельєфи. 2) Мартинівський скарб. 3) Готична скульптура. 4) Християнське мистецтво: книжкова мініатюра, іконопис, найвідоміші пам’ятки Русі, їх оздоблення. 5) Замки і фортеці України.

НЕ 1.8. Українська скульптура. Саркофаг Ярослава Мудрого. Скульптурне різьблення каплиці Боїмів та скульптурний портрет ХVІ ст. Творчість Й.Г. Пінзеля. Сорочинський іконостас. Реалістична скульптура Л.Позена, М.Микешина. Творчість І.Кавалерідзе. Кубізм у скульптурі О.Архипенка.

НЕ 2.1. Європейське Відродження та українська культур Гуманізм як ціннісна основа культури Відродження. Титани Відродження. Українське культурне піднесення кінця ХV –початку ХVІІ ст.

1) Освіта і культура України за часів Литовського князівства і Речі Посполитої.

2) Братства ї їх роль у розвитку української культури.

3) Книгодрукування.

4) Література і фольклор. Творчість І.Вишенського.

5) Архітектура й образотворче мистецтво.

НЕ 2.2. Українська музична культура. - Визначні діячі української музики ХVІІ – ХVІІІ ст. (М.Дилецький, М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський).

- М.Лисенко та розвиток української музичної культури ХІХ – початку ХХ ст.

- Вклад українців у світове оперне мистецтво.

- Зірки української естради.

НЕ 2.3. Доба бароко та її особливості в Україні. Стиль бароко у світовому мистецтві.

- Визначальні риси українського бароко, козацьке бароко.

- Братські школи.

- Острозька та Києво-Могилянська академії.

- Іван Мазепа – гетьман-будівничий, поет.

- Український портретний живопис.

- Друкарство і книжкова графіка.

- Шкільна драматургія. Вертеп.

- Українська музика. Глухівська школа.

НЕ 2.4. Українська архітектура Архітектура Київської Русі.

1) Софія Київська;

2) Кирилівська церква;

3) Будівлі Києво-Печерської Лаври.

- Архітектура козацького бароко.

- Шедеври В.В.Растреллі в Україні.

- Будинок з химерами В. Городецького.

НЕ 2.5. Епоха Просвітительства в Європі та в Україні Епоха Просвітительства в Європі і в Україні.

- Дослідження української історії і фольклору.

- Нова українська література. Поява театрів.

- Стилі в європейському та українському мистецтві:

1) Рококо.

2) Класицизм.

- Стильові течії в європейському та українському мистецтві кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.:

1) романтизм;

2) сентименталізм,

3) реалізм.

НЕ 2.6. Українське малярство. Т.Шевченко-художник.

- Катерина Білокур і її доля.

- Примітивізм у творчості Марії Приймаченко.

- Скульптор і художник Олександр Архипенко.

- Г. Нарбут і В. Касіян – відомі українські графіки.

- Школа М.Бойчука і її стиль.

- Мистецтво Тетяни Яблонської.

НЕ 2.7. Українська культура в контексті ідейно-естетичних шукань ХІХ ст. Стильові течії в європейському та українському мистецтві другої половини ХІХ ст.:

1) реалізм;

2) імпресіонізм;

3) символізм;

4) неореалізм.

- Українське мистецтво ХІХ ст.: стилі модерн, еклектика:

1) архітектура;

2) образотворче мистецтво;

3) музика.

- Театр корифеїв.

НЕ 2.8. Український театр. Театр корифеїв і його традиції.

- Реформатор українського театру Лесь Курбас.

- Театральна родина Стадників.

- Життєвий і творчий шлях Амвросія Бучми.

- Гнат Юра і Київський драматичний театр імені Івана Франка.

НЕ 2.9. Українська культура в загально європейському контексті ХХ ст. Стильові течії в українському мистецтві поч. ХХ ст.:

1) Історичний авангардизм.

2) Неоавангардизм.

3) Конструктивізм.

- Злети і втрати української культури ХХ ст.

1) «Розстріляне Відродження».

2) Соцреалізм в українській культурі.

3) «Відлига» і поява «шістдесятників».

4) Постмодернізм в українському.

НЕ 2.10. Українське кіномистецтво Вклад Олександра Довженка у світове кіно. Видатний кінорежисер сучасності Юрій Іллєнко. Актор, режисер, сценарист Іван Миколайчук. Артист театру і кіно Богдан Ступка.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

 1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці, 2002..

 2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

 3. Історія української культури: У 5 т. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 2001. – 1135 с. – Т. 2. – 2001. – 847 с. – Т. 3. – 2003. – 1246 с. – Т.4., Кн.1. – 2008. – 1007 с. – Т.4., Кн.2. –2005. – 1293 с.

 4. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К., 1994.

 5. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с..

 6. Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

Історія України

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.02

Курс - 1; семестр - 2; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; (л/с); 3 кредити.

Обов'язкова

Викладацький склад: Ботушанський Олег васильвич

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1. Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

Змістовий модуль 2. Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.

Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

Українська мова

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.03

Курс - 1, семестр - 1, годин - 54, на тиждень - 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладач – к.філол.н., асист. Дзісь Руслана Петрівна

Розширення сфери вживання української літературної мови активізувало завдання навчитися вільно володіти всіма ресурсами мови, набути міцні навички орфографії, пунктуації і стилістики, дбати про високий рівень культури усного і писемного мовлення ділової людини.

Мета курсу – коригування знань студентів у тих практичних аспектах української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.

Компетенції,

якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти необхідність для кожної ділової людини:

– досконалого володіння українською мовою як визначальним складником фахової культури спеціаліста;

– удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні;

– засвоєння всіх норм сучасної української літературної мови;

– володіння основними комунікативними ознаками культури мовлення діловою людиною;

– розвитку навичок ораторського мистецтва та культури писемного мовлення в офіційно-діловому та науковому стилях;

– засвоєння умінь укладання документів.

Студент повинен знати:

– основні ознаки стилів сучасної української літературної мови;

– орфографічні, морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови;

– жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки;

– основи культури усного і писемного професійного мовлення;

– етикет ділового спілкування;

– загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів.

Студент повинен уміти:

– володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;

– здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

– сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;

– застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;

– користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

– виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;

– підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);

– дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.

ЗМ І. СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВИ. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НЕ 1.1. Суспільне значення української мови, її правовий статус (мова як компонент професійної культури спеціаліста; мова та її функції; основні етапи становлення української мови; державотворча роль мови; історія української мови як державної; основи мовної політики і чинники прискорення процесів упровадження державної мови; літературна мова як вища форма розвитку мови; форми сучасної української літературної мови; поняття мовної норми; основні мовні норми) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.2. Стилі сучасної української літературної мови (основні ознаки функціональних стилів сучасної української мови; функціонування та особливості наукового стилю; функціонування та особливості офіційно-ділового стилю; функціонування та особливості публіцистичного стилю) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.3 Особливості наукової та офіційно-ділової лексики сучасної української мови (основні етапи становлення і розвитку сучасної української термінології; типи термінологічних словників; ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної лексики; історичне формування мови ділових паперів; мовні кліше і штампи) – 2 год. (пр.).

ЗМ 2. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

НЕ 2.1. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні (особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні; особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні; синонімія способових форм дієслова; труднощі перекладу процесових понять; службові слова у професійному мовленні; правопис та відмінювання географічних назв; відмінювання числівників; правопис та відмінювання імен, імен по батькові та прізвищ) – 4 год. (пр.).

НЕ 2.2 Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні (лексичні норми української мови; явища лексичної омо- та паронімії; міжмовна омонімія; явище суржику; терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми; номенклатурні назви у професійному мовленні; стилістичні норми української мови та їх специфіка в офіційно-діловому та науковому стилях; тавтологія та плеоназм) – 4 год. (пр.).

НЕ 2.3. Синтаксичні норми української літературної мови у професійному мовленні (синтаксичні норми української літературної мови; порядок слів як стилістичний засіб; відокремлені слова і конструкції у професійному мовленні; складні випадки узгодження і керування; правила використання активних і пасивних конструкцій та безособових форм; специфіка українських прийменникових конструкцій) – 2 год. (пр.).

ЗМ 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПЕЦІАЛІСТА.

СКЛАДАННЯ Й РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ

НЕ 3.1. Поняття культури мовлення (основні комунікативні ознаки культури мовлення:

1) правильність як комунікативна ознака мовлення; правила і норми; 2) точність і логічність мовлення; поняття про алогізми; умови досягнення точності й логічності мовлення; 3) багатство (різноманітність) мовлення: види синонімів, омоніми, пароніми тощо; 4) чистота мовлення; поняття „діалект – діалектизм”, „канцеляризм – мовний штамп”, „вульгаризм” та ін.; 5) доречність і достатність мовлення; 6) виразність мовлення; особливості усної та писемної форм мовлення) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.2. Культура писемного мовлення (технічні правила оформлення рукописних та машинописних текстів) (правила оформлення титульної сторінки наукового тексту; правила цитування; норми оформлення списку використаної літератури; рубрикація наукових та офіційно-ділових текстів; культура писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів).

НЕ 3.3. Сучасний документ. Норми, правила, варіанти (поняття про документ; класифікація документів;

реквізити документів, формуляр; вимоги до укладання документів. вимоги до автобіографії та її укладання;

вимоги до резюме та його укладання; вимоги до характеристики та її укладання; вимоги до заяви та її укладання).

НЕ 3.4. Укладання й редагування документів (укладання довідково-інформаційних та обліково-фінансових документів (пояснювальна й доповідна записки, відгуки, довідки, звіти, оголошення, плани робіт, подання, клопотання, протоколи, витяги з протоколів, службові листи, службові телеграми, факси, телефонограми, акти, розписка, доручення); укладання розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.5 Культура усного ділового мовлення (орфоепічні норми української мови; види та правила усного спілкування за професійним спрямуванням (ділова нарада, службова бесіда, телефонна ділова розмова); види і жанри публічних виступів (виступ під час наради, промови з нагоди урочистих зустрічей, громадсько-політична та академічна промови та ін.; структура публічного виступу; підготовка до виступу: добір матеріалу, обґрунтування теми, реєстр і тлумачення ключових слів, засоби активізації уваги слухачів.).

Для засвоєння курсу студентам пропонуються такі джерела:

Основна література

Література до ЗМ 1

 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998. – 190 с.

 3. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.

 4. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та соціолінґвістичний аспекти. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.

 5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

 6. Олійник О. Світ українського слова. – К.: Хрещатик, 1994. – 415 с.

 7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 8. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

 9. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с.

 10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во “Укр. енциклопедія” імені М.П.Бажана, 2000. – 752 с.

Література до ЗМ 2

 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б.Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. – К.: Наук. думка, 1997.

 3. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсинг, 2002. – 448 с.

 5. Караванський С. Секрети української мови. – К.: УКСП “Кобза”, 1994. – 152 с.

 6. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навч. посібник. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 176 с.

 7. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х.: Акта, 1997.– 192 с.

 8. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 9. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

 10. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основа, 1995. – 320 с.

 11. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум для студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005. – 216 с.

 12. Склад і структура термінологічної лексики української мови / За ред. А.В.Крижанівської. – К.: Наук. думка, 1984. – 193 с.

 13. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапу­та. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

 14. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

 15. Українська мова і мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1999. – 96 с.

 16. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

 17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

Література до ЗМ 3

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. – Вид. 3-тє. – К.: Вища шк., 1982. – 287 с.

 3. Коваль А.П. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.– К.: Либідь, 1992. – 280 с.

 4. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с.

 5. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 302 с.

 6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 7. Томан І. Мистецтво говорити / Переклад з чеської. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.

 8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.

 9. Чмут Т.К. Культура спілкування: Навч. посібник. – Хмельницький: ХІРУП, 1996. – 345 с.

Методика викладання та методи навчання:

У процесі викладання дисципліни застосовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і мотивації учіння, методи контролю і самоконтролю у навчанні.

Оцінювання: іспит

Філософія

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.04

Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 198; на тиждень - 4 год.; (л/с); 5,5 кредиту.

Обов'язкова

Мета курсу: окреслення головних світоглядних проблем, шляхів та способів їхнього розв’язання в історії філософії та сучасній культурі, формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасних соціокультурних настанов та спадщини світової філософії, розкриття максимальних теоретичних та практичних перспектив їх особистісної та фахової самореалізації в процесі європейської ідентифікації України.

Завдання курсу: вивчення класичних розділів філософії, які складають теоретичний розділ курсу: онтології, яка розглядає проблеми буття, матерії і форм її існування, співвідношення матерії і свідомості; гносеології, яка знайомить з проблемами чуттєвого й раціонального пізнання, істини, форм і методів наукового пізнання; аксіології, в якій розглядаються проблеми ціннісного ставлення людини до світу, природи, суспільства тощо. Вивчення теоретичних проблем засноване на знаннях історико-філософського матеріалу та взаємозв’язку філософії з сучасними проблемами людства. Уміння систематизувати отримані знання, аналізувати й оцінювати значущість внеску того чи того філософа у загальну культурну скарбницю, проводити теоретичні дослідження, експлікувати проблеми та виявляти можливі шляхи їх розв’язання є підґрунтям формування творчого мислення студентів.

Модуль 1. Філософія як світоглядне самовизначення людини

НЕ 1.1 Філософія у структурі світоглядного самовизначення людини

1. Світогляд, його структура та проблематика.

2. Світоглядний зміст філософського знання.

3. Філософія як теоретична форма осмислення світу.

НЕ 1.2. Історія філософії як історія розв’язання смисложиттєвих проблем

1. Особливості східного та західного типів філософування.

2. Духовні джерела Стародавньої Індії – Веди, Упанішади та Брагмани.

3. Філософські напрями у Стародавній Індії: джайнізм, буддизм, йога.

4. Космоцентризм Античної філософії.

НЕ 1.3. Історія філософії як історія розв’язання смисложиттєвих проблем

1. Природне самоутверд-ження людини у філософії Відродження.

2. Наукова революція – чинник зміни світоглядних пріоритетів. “Філософія справ” Френсіса Бекона. Проблеми методології наукового пошуку.

3. Методичний сумнів Рене Декарта. “Cogito ergo sum”.

НЕ 1.4 Історія філософії як історія розв’язання смисложиттєвих проблем

1. Просвітництво – оптимістична філософія прогресу.

2. Діяльна людина і діяльний дух у німецькій філософії XVIII– XIX ст.:

а) коперніканський переворот І.Канта;

б) категоричний імператив – метанорма кантівської етики;

в) панлогізм ідеалістичної філософії Г.В.Гегеля.

Модуль 2. Основні розділи філософії

НЕ 2.1. Онтологія як філософське вчення про буття

1. Онтологія – вчення про межові засади буття.

а) категорії буття, небуття, інобуття;

б) проблема субстанції у класичній онтологічній думці.

2. Моделі єдності світу.

3. Атрибути буття: час, простір, рух, розвиток.

4. Діалектика. Її основні закони.

5. Філософський і науковий детермінізм.

6. Свобода – сутнісна характеристика людського буття.

НЕ 2.2 Свідомість як спосіб існування і відтворення буття.

1. Методологічні труднощі визначення та вивчення свідомості.

2. Основні антиномії свідомості

3. Структура свідомості.

4. Феномени несвідомого та надсвідомого.

5. Становлення особистості.

НЕ 2.3. Теорія пізнання і наука

1. Проблемне поле гносеології. Основні гносеологічні категорії.

2. Суб’єкт і об’єкт у процесі пізнання.

3. Методи і прийоми пізнання.

4. Наука як спосіб пізнання.

5. Істина. Критерії істини.

6. Позанаукові способи пізнання.

НЕ 2.4. Людина в системі цінностей

1. Цінності як визначальна характеристика людського буття.

2. Норми і символи – практичне втілення цінностей.

3. Провідні ціннісні орієнтації сучасної людини.

Основна література:

 1. Петрушенко В.Л Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Новий світ-2000», 2008. – 506 с.

 2. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 704с.

 3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студ. ВНЗ. - К.:Академвидав, 2005. - 592 с.

 4. Основи філософських знань: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

 5. Філософія: Навчальний посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф.Надольного. – 3-тє вид., стерео. – К.: Вікар, 2002. – 516 с.

Лектор: Турко Ольга Василівна, к.ф.н., асистент кафедри філософії ЧНУ.

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні і групові завдання для самостійної роботи, семінарські заняття та індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.

Правознавство

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.05

Курс - 2; семестр - 3; всього годин - 90; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Бунчук О.В., к.ю.н. Сайфуліна Ю.В.

Мета викладання дисципліни: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями:

Змістовний модуль І

«Теорія держави і права. Конституційне право України.»

НЕ 1.1. Теорія держави

Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, ознаки та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація функцій держави. Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний режим.

НЕ 1.2 . Теорія права

Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація принципів права. Основні функції права. Поняття та види форм (джерел) права. Поняття та принципи правотворчості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та структура правових відносин.

НЕ 1.3 . Конституційне право України

Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України. Поняття статусу депутата. ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і повноваження Президента України. Кабінет міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

Змістовний модуль ІІ

«Загальна характеристика окремих галузей права України»

НЕ 2.1.Кримінальне право України

Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині: поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки кримінального покарання. Система кримінальних покарань. Загальні засади призначення покарання. Амністія та помилування. Погашення і зняття судимості.

НЕ 2.2. Цивільне право України

Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: поняття, елементи. Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального права. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи спадкового права України.

НЕ 2.3. Трудове право України

Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори.

НЕ 2.4. Сімейне право України.

Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний договір: поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

1. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

2. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. - Харків: Право, 2002.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997.

Психологія

Шифр дисципліни -6.091100/00/1.06

Курс - 3; семестр - 5; всього годин - 90; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладач – асистент кафедри психології Проскурняк Ольга Петрівна

Мета курсу “Психологія” - сприяти формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань. Вона підпорядкована головному завданню – озброїти студентів знаннями про базові психологічні поняття, що є необхідною умовою розвитку самої особистості студента, пізнання самого себе та інших людей, формування інтересу до роботи з дітьми.

 • В результаті вивчення курсу “Психологія” студенти повинні засвоїти значення основних психологічних понять та навчитися їх використовувати практично у реальному житті. Крім того, вони мають уміти використовувати основні методи психологічного дослідження з метою аналізу себе, своїх дій та вчинків, ситуації, дій та поведінки інших людей, їх особистісних характеристик. Бакалавр: – 2,5 кредита;

 • читається в 5 семестрі;

 • підсумковий контроль: 5 семестр – іспит.

Завдання вивчення дисципліни:

 1. охарактеризувати науково-методологічну організацію психології та її складових;

 2. виявити ретроспективні особливості розвитку психології та встановити характерні риси її етапів;

 3. висвітлити закономірності та характеристики психологічних явищ;

 4. пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її особливостей;

 5. володіти вміннями використання методів психології для вивчення психіки дітей і дорослих;

 6. організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх розвиток та особистісні якості;

 7. вміти спостерігати, описати та проаналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення психології студент повинен:

 • знати і розуміти основні поняття психології, особливості, завдання, функції, структуру, методи, часові особливості розвитку;

 • розуміти й аналізувати сутність, види, властивості, умови та закономірності розвитку психічних явищ, притаманних людині;

 • знати і розуміти основні особливості соціально-психологічних феноменів;

 • аналізувати індивідуально-психологічні властивості людини.

Змістовний МОДУЛЬ 1. ВСУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

НЕ 1.1. Предмет, стан і структура психології. Методи психології. Періодизація історії психології. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології.

НЕ 1.2. Розвиток психіки і свідомості.

Змістовний Модуль 2. Психологія пізнавальних процесів

НЕ 2.1. Увага. Відчуття.

НЕ 2.2. Сприймання. Пам’ять.

НЕ 2.3. Мислення. Мова та мовлення. Уява.

Змістовний Модуль 3. Емоційно-вольові процеси

НЕ 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани

НЕ 3.2. Воля

Змістовний Модуль 4. Психологія особистості ті діяльності

НЕ 4.1. Активність. Поведінка. Діяльність.

НЕ 4.2. Психологічна характеристика особистості. Темперамент.

НЕ 4.3. Характер. Здібності.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Загальна психологія. / За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. І доп.- Вінниця: Нова Книга, 2004, - 704 с.

 2. Майерс Д. Психология. – Мн.: ООО “Поппури”, 2001. – 848 с.

 3. Маклаков А.Г. Общая психология: Ученбник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 592 с.

 4. Немов Р.С. Психология. – В 3 кн. – Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1995.

 5. Основи загальної психології // За ред. акад. АПН України, проф. С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.

 6. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця.-К.:Либідь,1995.

 7. Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В.Мироненко.- М.: Просв., 1990.

 8. Психологія6 Навч. Посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-кузнецов, В.Л. Зливков та ін.: За наук. Ред.. О.В. Винославської.- Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

 9. Психология. Словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.-М.: Политиздат, 1990.

 10. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – К.: Вища школа, 1982.

 11. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1968.

 12. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.

 13. Роменець В.А. Історія психології. – К.: «Либідь», 2006, 1000 с..

 14. Рубинштейн С.Д. Основы общей психологии. – В 2 томах. – М., 1989.

 15. Алексеева М.І. Мотиви навчання учнів. - К.: Рад. шк., 1974. - 117с

 16. Алякринский Б.С. О таланте и способностях. – М.: Знание, 1971.

 17. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Техника тренировки памяти. – Екатеринбург, 1992.

 18. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983.

 19. Бодалёв А.А. Психология о личности. – М.: МГУ, 1988.

 20. Брудный А.А. Понимание и общение.- М.: Знание, 1989.- 64 с.

 21. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.: Просв., 1991.

 22. Выготский Л.С. История развития высших психических функций.- Собр.соч. – Т.3. – М.: Педагогика, 1983.

 23. Выготский Л.С. Мышление и речь / Избр. психол. исследования. – М., 1968.

 24. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека. – М., 1980.

 25. Додонов Б.И. В мире эмоций.- К.: Политиздат Украины, 1987.

 26. Донцов А.И. Психология коллектива.- М.: МГУ, 1984.

 27. Иванников В.А. К сущности волевого поведения //Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского.- М.: Просвещение, 1987.

 28. Каган М.С. Мир общения.- М.: Политиздат, 1988.

 29. Ковалёв А.Г. Самовоспитание школьников. – М.: Просвещение, 1968.

 30. Коломинский Я.Л. Алгоритмы общения // Популярная психология. Хрестоматія / Сост. В.В. Мироненко.- М.: Просв.,1990 .

 31. Коломинский Я.Л. Человек среди людей. – Минск: Нар.света, 1987.

 32. Кон И.С. В поисках себя. – М.: Политиздат, 1984.

 33. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад.школа, 1989.

 34. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.- М.: Пед-ка, 1971.

 35. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа, 1989.

 36. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1977.

 37. Личко А.Е.Подростковая психиатрия.- Л.Медицина, 1985.

 38. Лоуэн Александр. Физическая динамика структуры характера. - М.: ПАНИ, 1997.

 39. Лук А.Н. Психология творчества.- М.: Наука, 1978.

 40. Мудрик А.В. Время поисков и решений или старшеклассникам о них самих. - М.: Просвещение, 1990.

 41. Очерки теории темперамента / Под ред. В.С. Мерлина. - Пермь, 1973.- 290 с.

 42. Пекелис В. Твои возможности, человек!. - М.: Знание., 1986.-270 с.

 43. Петровский А., Петровский В. «Я» в «других» и «другие» во «мне».// Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В. Мироненко.- М.: Просвещение, 1990.

 44. Полуянов Ю.А. Воображение и способности.- М.:3н., 1982.

 45. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. - Самара, Бахрах, 1997.-640 с.

 46. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Составитель Куликов Л.В.-СПб: Питер,2000

 47. Психология развития личности / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Пед., 1987.

 48. Рувинский Л.И., Хохлов С.И. Как воспитать волю и характер.- М.: Просвещение, 1986.

 49. Семиченко В.А. Психические состояния. – К.: Магістр-S, 1998.

 50. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: Магістр-S, 1998.

 51. Семиченко В.А. Психология речи.- К. : Магистр-8,1998.

 52. Семиченко В.А. Психология эмоций. - К.: Магістр-S, 1999.

 53. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. – М.: Просвещение, 1968.

 54. Фрейд Зигмунд. Я и Оно. - М.: Метгэм, 1990.- 54 с.

Оцінювання: іспит

Іноземна мова

Шифр дисципліни - 6.050.100

Курс - 1, 2; семестр -1, 2, 3, 4; всього годин - 306 год.; на тиждень -1сем.- 3 год., 2, 3, 4 сем. - 2 год.; 8,5 кредитів.

Обов'язкова

“Німецька мова” для студентів природничих факультетів

Метою викладання дисципліни „Німецька мова” є вивчення мови на професійному, побутовому та культурно – логічному рівнях. Практичне володіння німецькою мовою необхідне для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху. Студенти повинні досягти рівня знань відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який повинен вміти забезпечити застосування іноземної мови на практиці при виконанні професійних обов’язків.

Завдання вивчення дисципліни „Німецька мова”: Після повного закінчення курсу вивчення німецької мови студент повинен набути мовних знань, навчальних вмінь, та компетенцій відповідно до програми, оволодіти комунікативними навичками для того щоб:

 • брати участь в усному мовленні німецькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою;

 • вести ділове листування, вміти вести ділову документацію;

 • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

 • здійснювати ознайомливе, пошукове та вивчаюче читання : читати неадаптовану фахову л-ру з метою отримання наукової інформації і відтворення її рідною мовою.

Курс з іноземної мови на неспеціальних факультетах передбачає такі завдання :

 • корективний курс фонетики (характеристика голосних та приголосних, правила читання, наголос, інтонація, фонетичні вправи);

 • розвиток навичок вимови, аудіювання та усного мовлення (монологічне мовлення, діалоги, полілоги, дискусії, рольові ігри);

 • систематизація граматичних знань з німецької мови (частини мови, синтаксис, словотвір, відповідність/невідповідність граматичних категорій німецької та української мов);

 • формування навичок читання та перекладу суспільно – політичної, публіцистичної, художньої та наукової л-ри, а також вміння отримувати, передавати і використовувати наукову інформацію німецькою мовою з фаху.

 • Реалізацію загальноосвітніх, пізнавальних та виховних завдань, що сприяють формуванню у студентів відповідної соціокультури.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Німецька мова”. Прослухавши курс „ Німецька мова”, студент повинен:

 • на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

  • на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

   • реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

   • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

   • у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

І семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1

НЕ 1.1 Л.:Вивчення іноземної мови

Г.:Відмінювання і вживання дієслів в теперішньому часі.

Л.:Вивчення іноземних мов в університеті. Урок німецької мови. Курси іноземних мов.

Г. :Теперішній час слабких,сильних, неправильних дієслів. Порядок слів у різних типах речень.

НЕ 1.2 Л.: Навчання в університеті.

Г.: Відмінювання іменників.

Л.: Навчання в університеті.Мій факультет. Моя група.

Г.: Слабка, сильна і жіноча відміна іменників. Окремі випадки відмінювання. Відмінювання власних імен. Відмінювання іменників у множині.

НЕ 1.3 Л.: Чернівецький національний університет .

Г.: Іменник. Категорія числа.

Л :Заснування університету. З історії університету.Наш університет сьогодні.

Г.:Утворення множини іменників чоловічого,середнього і жіночого родів.Особливі випадки утворення множини.

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1 Л. :Бібліотека.

Г.: Числівник.

Л. :Найбільші бібліотеки світу. Бібліотеки міста Чернівці. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету. Робота в читальному залі бібліотеки.Замовлення книг.

Г. :Числівник.Різні типи числівників. Відмінювання порядкових числівників. Дробові числівники.Читання дат.

НЕ 2.2 Л.: Про будинки і квартири.

Г.:Прийменник

Л. :Види будинків. Моя квартира. Кімната в гуртожитку.

НЕ 2.3

Г. :Прийменники з давальним, знахідним,давальним і знахідним відмінками.

Л. :Робочий день студента: Ранок і вечір в сім’ї і в гуртожитку.

Відмінювання і вживання дієслів з відокремленими і невідокремленими префіксами.

ІІ семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

НЕ 1.1. Л.: “Сім’я”.

Г.Граматичний рід іменників. Заперечення.

Л. Моя сім’я. Родичі і знайомі. Вік і професії членів сім’ї. Сімейні традиції.

Г. Визначення граматичного роду за значенням і за формою. Рід загальних назв. Рід власних назв. Рід похідних іменників. Рід складних іменників. Рід субстантивованих іменників. Рід абревіатур. Заперечні слова, особливості їх вживання в реченні.

НЕ 1.2. Л. Зима.

Г. Неозначений займенник man і безособовий займенник es.

Л. Природа взимку. Зимові свята: день святого Миколая, Різдво, Новий рік.

Г. Особливості вживання неозначеного займенника “man” і безособового займенника“es”.

НЕ 1.3. Л. Біографія.

Г. Вживання артикля. Вказівні, особові і неозначені займенники.

Л. Моя біографія. Заповнення анкет. Написання короткої (у формі таблиці) і повної біографії. Біографії членів сім’ї. Біографії видатних людей.

Г. Вживання означеного, неозначеного і нульового артикля перед іменниками. Вживання артикля перед речовинними назвами і абстрактними поняттями. Відмінювання і вживання вказівних і особових займенників. Відмінювання неозначених займенників.

НЕ 1.4. Л. Весна.

Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Л. Пори року. Весна. Природа навесні. Свято Паски. День Матері. 9 травня – День перемоги і пам’яті. Вірші і пісні про весну.

Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. Мої друзі.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Присвійні займенники

Л. Мої друзі. Їх зовнішність, професії, інтереси, звички, риси характеру. Прислів’я, вірші до теми.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Відмінювання присвійних займенників і вживання їх у реченні.

НЕ 2.2. Л. Літо.

Л. Пори року. Літо. Державні і церковні свята влітку.

НЕ 2.3. Л. Вільний день Моніки.

Г. Модальні дієслова.

Л. Мій вільний день. Мій вихідний день. Канікули. Відпустка. Люди і їх вільний час. Вірші, прислів’я до теми.

Г. Модальні дієслова. Основні форми модальних дієслів. Відмінювання модальних дієслів в теперішньому часі. Вживання і переклад модальних дієслів.

НЕ 2.4. Л. Осінь.

Л. Пори року. Осінь. Свято урожаю. День об’єднання Німеччини.

ІІІ семестр

Модуль 1. Лексико- граматичний комплекс 1

НЕ 1.1. Л.: “Їжа.

Л. Їжа. Сніданок. Обід. Вечеря. Страви української кухні. Страви німецької кухні. В столовій, кафе, ресторані. Меню. Характеристика страв.

Г. Прикметник. Відмінювання прикметників. Утворення прикметників. Підготовка страв. Пропозиція рецептів. Види дієт. Правила правильного харчування.

Г.Слабка, сильна і мішана відміни прикметників. Особливі випадки відмінювання прикметників. Утворення прикметників.

НЕ 1.2. Л. „Україна”.

Г. Перфектно-минулий розмовний час.

Л. Розмовна тема „Україна”. Територія. Населення. Границі. Карта України. Розвиток промисловості. Сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи України. (Іван Франко – до 150-річчя від дня народження).

Г. Перфектно-минулий розмовний час. Утворення перфекту. Відмінювання дієслів у перфекті. Вживання перфекту.

НЕ 1.3 Л. Столиця України – Київ.

Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час.

Л. Київ – столиця України. З історії заснуваня і розвитку. Київ – промисловий науковий і культурний центр України. Визначні пам’ятки Києва.

Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час. Утворення імперфекту слабких, сильних, неправильних дієслів. Відмінювання дієслів в імперфекті. Вживання імперфекту.

НЕ 1.4. Л. Чернівці.

Г. Парні прийменники. Парні сполучники. Розділовий генітив.

Л. Чернівці – промисловий, науковий і культурний центр Буковини. Визначні пам’ятки міста.

Г. Парні прийменники. Їх функція в реченні. Парні сполучники. Їх переклад. Функція в реченні. Розділовий генітив. Утворення, переклад, вживання в реченні.

НЕ 1.5. Л. Найбільші міста України. Видатні люди України.

Л. Найбільші міста України Харків, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів. Видатні люди України. (Домашнє читання).

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. „Німеччина”.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення).

Л. Розмовна тема „Німеччина”. Територія. Населення. Границі. Карта Німеччини. Клімат. Географічне положення. Розвиток економіки, сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення). Часи активного стану дієслів: презенс, імперфект, перфект, плюсквамперфект (повторення).

НЕ 2.2 Л. Берлін – столиця Німеччини.

Г. Пасивний стан дієслів.

Л. Берлін – столиця Німеччини. Заснування Берліну. З історії розвитку Берліну. Берлін сьогодні. Берлін – промисловий, науковий і культурний центр Німеччини. Визначні пам’ятки Берліну.

Г. Пасивний стан дієслів.

НЕ 2.3. Л. Найбільші міста Німеччини.

Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

Л. Найбільші міста Німеччини. Гамбург, Мюнхен, Кельн, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт на Майні.

Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

НЕ 2.4. Л. „Німецькомовні країни”.

Г. Пасивний стан дієслів.

Л. Німецькомовні країни Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн.

Г. Пасивний стан дієслів.

НЕ 2.5. Л. Які свята святкують німці?

Г. Займенникові прислівники.

Л. Які свята святкують німці?

Г. Займенникові прислівники. Утворення. Функції в реченні.

IV семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

НЕ 1.1. Л. „На пошті”.

Г. Інфінітив.

Л. На пошті. Відправка і отримання листів, телеграм, бандеролей, посилок. Робота поштових відділень. Обслуговування відвідувачів.

Г. Інфінітив як іменна форма дієслова. Утворення інфінітива. Форми інфінітива. Значення інфінітива. Простий і поширений інфінітив. Інфінітив з часткою „zu” і без „zu”

НЕ 1.2. Л. Фахові тексти .

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 1.3. Л. Відвідування культурних закладів кіно, театру, концерту, музею, картинної галереї.

Г. Інфінітивні конструкції „haben + zu + Infinitiv”, „sein + zu+Infinitiv“.Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf.

Л. Із розвитку кіномистецтва. Відвідування кінотеатру. Відвідування театру. Відвідування концерту. Відвідування музею і картинної галереї.

Г. Інфінітивні конструкції haben + zu + Infinitiv, sein + zu+Infinitiv. Їх значення, переклад, функції в реченні. Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf. Їх значення, переклад, вживання.

НЕ 1.4. Л. Фахові тексти.

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 1.5. Л. „В магазині”.

Г.Сполучники сурядності. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення.

Л. „В магазині”. В магазині промислових товарів. В продуктовому магазині. В магазині книг. На ярмарку.

Г. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Складнопідрядні речення. Сполучники підрядності. Підрядні речення мети. Підрядні додаткові речення. Підрядні підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні речення місця.

Модуль. 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. „У лікаря”.

Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії.

Л. „У лікаря”. На прийомі у лікаря в поліклініці. В аптеці. Основні хвороби. Лікарі. Робота служби „Швидкої медичної допомоги”.

Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії. Переклад.

НЕ 2.2. Л. Фахові тексти.

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 2.3. Л. Засоби масової комунікації.

Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

Л. Засоби масової комунікації. Газета, радіо і телебачення. Інтернет.

Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

НЕ 2.4. Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 2.5. Л. „Подорож”.

Г. Дієприкметники I, II. Поширене означення.

Л. Подорож літаком, поїздом, автобусом, машиною.

Г. Дієприкметники I, II в ролі означення і обставини способу дії. Поширене означення.

Фахові тексти для студентів географічного факультету.

Назва фахового тексту

Бібліографічні дані

Стор.

1.

Географія як наука. Олександр Гумбольдт.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

3 – 9

2.

Земна куля і глобус.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

9 – 15

3.

Суша і світовий океан

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

15 – 20

4.

Континенти і частини світу.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

21 – 27

5.

Європа. Географічне положення. Форма поверхні.

Корисні копалини.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

27 – 38

6.

Європа. Клімат. Внутрішні води. Рослинний і тваринний світ.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

39 – 50

7.

Населення Європи.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

50 – 55

8.

Країни Європи.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

3 – 9

9.

Азія. Географічне положення. Форма поверхні.

Корисні копалини.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

9 – 18

10.

Клімат і внутрішні води Азії.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

19 – 25

11.

Населення і країни Азії.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

25 – 36

12.

Африка. Географічне положення. Форма поверхні.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

3 – 10

13.

Клімат і внутрішні води Африки.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

11 – 12

14.

Населення і держави.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

13 – 22

15.

Північна Америка. Географічне положення.

Корисні копалини.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

23 – 30

16.

Південна Америка. Форма поверхні. Корисні копалини.

Клімат і внутрішні води.

Рослинний і тваринний світ.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

30 – 36

17.

Про поняття „екологія”.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

5 – 11

18.

Сучасні джерела енергії.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

12 – 22

19.

Екологічні катастрофи.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

23 – 34

20.

Забруднення води.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

35 – 47

21.

Переробка відходів.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

48 – 59

22.

Транспорт і навколишнє середовище.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

60 – 68

23.

Навколишнє середовище і здоров’я.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

69 – 80

24.

Біотехнології.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

81 – 90

25.

Економіка: екологія.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

91 – 102

26.

Атомна зброя повинна бути знищена.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

102 – 114

Список рекомендованої літератури.

 1. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. “Німецька мова”, Чернівці, 2005р., 500 с.

 2. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В. “Розмовні теми і граматичний довідник з німецької мови”. Частина 1. Чернівці, ЧНУ, 1997р.,86 с.

 3. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В.”Розмовні теми і граматичний довідник з німецької мови”. Частина 2. ЧНУ, 1997р.,80 с.

 4. Р.І. Смеречанський .Довідник з граматики німецької мови, Київ, 1989р., 304 с.

 5. Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. Київ, 2004, 262 ст.

 6. H.H. Panasjuk. Dewutschland. Land und Leute. Minsk, 1996, 362 S.

 7. Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. Фахові тексти та завдання з німецької мови. Частина 1. Збірник. Чернівці: Рута, 2005 р., 80 ст.

 8. Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. Фахові тексти та завдання з німецької мови. Частина 2. Збірник. Чернівці: Рута, 2006 р., 36 ст.

 9. Axel Hering u.a. Übungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache, München, 2002, 248 S.

 10. Michaela Perlmann Balme Em neuer. Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe. B. 1. München, 2006, 128 S.

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Шифр дисципліни 6.050.100

Викладацький склад – Бортник Світлана Борисівна

Метою викладання курсу є практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення преблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

Завданням курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

- вивчення англійської мови в різних аспектах. Навчальна тематика курсу складена з урахуванням мети „Англійської мови для професійного спілкування”. Дотримуватись принципу тематичності означає вивчення всіх мовних аспектів: фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою;

- формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування: навчальна ситуація максимально наближена до умов реальної комунікації;

- досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різники аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританіїї та ін;

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

- на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

- на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

- реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

- працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

- у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

Змістовий Модуль 1. Моя сім’я. Моя зовнішність. Освіта.

НЕ 1.1. Моя сім’я. Зовнішність. Елементи розмови. Вітання. Автобіографічна інформація. Моя сім’я. Родичі. Професії. Форми звертання. Зовнішність людини. Риси обличчя. Будова тіла. Риси характеру. Граматичний матеріал: Вживання артиклів. Відмінювання дієслова „to be”. Числівники. Теперішній неозначений час. Структура речень. Типи питань. Ступені порівняння прикметників. Теперішній тривалий час.

НЕ 1.2. Освіта. Освіта у Великобританії і Україні. Вивчаємо англійську мову. Чернівецькій національний університет. Граматичний матеріал: вираження майбутньої дії.

Змістовий Модуль 2. Житло. Харчування.

НЕ 2.1. Будинок. Моя кімната. Будинок / квартира. Кімнати. Моя кімната. Меблі. Пошук житла. Кухонне приладдя. Електроприлади. Житло британців. Граматичний матеріал: Прийменники, присвійний відмінок іменника. Присвійниі займенники. Структура there is/are. Неозначені часи. Теперішній завершений час.

НЕ 2.2. Їжа. Харчування. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії. Традиційні страви української кухні. Рецепти. Граматичний матеріал: Множина іменника. Числівники. Теперішній тривалий завершений час.

Змістовий Модуль 3. Покупки. Гроші.

НЕ 3.1. Покупки. Покупки. Магазини. Типи товарів. Як робити покупки. Ціна і якість. Реклама. Домашнє читання. Граматичний матеріал: Артикль. Іменники для позначення кількості.

НЕ 3.2. Гроші. Гроші. Валюта. Грошова економіка і бартер. Обмін готівки. Купівля та продаж. Банківська система. Домашнє читання. Граматичний матеріал. Минулі часи. Модальні дієслова.

Змістовий Модуль 4. Здоров’я. У лікаря. Україна та англомовні країни.

НЕ 4.1. Здоров’я. У лікаря. Здоров’я і хвороби. Відвідування лікаря. У лікарні. Здоровий спосіб життя. В аптеці. Домашнє читання. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Непряма мова. Підрядні речення часу та умови.

НЕ 4.2. Україна. Англомовні країни. Великобританія: географічне положення і політична структура країни. США: географічне положення і політична структура країни. Україна: географічне положення і політична структура країни. Повторення граматичного матеріалу за семестр.

Змістовий Модуль 5. Подорожування.

НЕ 5.1. Подорожування. Подорожування. Види транспорту. Громадській транспорт. Подорож залізницею. На митниці. Бронювання квитків. Проживання у готелі. Граматичний матеріал: Безособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій)

Змістовий Модуль 6. Дозвілля. Вихідні / канікули. Мистецтво і культура.

НЕ 6.1. Дозвілля. Вихідні / канікули. Громадські зручності. Дозвілля. Планування вихідних. Канікули і свята. Міський транспорт. Автомобіль. Граматичний матеріал: герундій.

НЕ 6.2. Мистецтво і культура. Мистецтво і культура. Види мистецтв. У кінотеатрі. Театр. Відвідування концерту. Мистецькі фестивалі. Пісенний конкурс „Євробачення”. Граматичний матеріал: умовні речення.

Змістовий Модуль 7. ЗМІ. Книги. Спілкування і розваги.

НЕ 7.1. Засоби масової інформації. Книги. Спілкування і розваги. Засоби масової інформації: радіо, телебачення, газети і журнали. Роль телебачення в нашому житті. Британська преса. Новини. Книги.

НЕ 7.2. Спілкування і розваги. Спілкування і розваги. Правила етикету. В гостях. Граматичний матеріал: типи питань.

Змістовий Модуль 8. Україна. Відомі люди України. Англомовні країни. Відомі люди. Наука і техніка. Свята. Екологія.

НЕ 8.1. Україна. Відомі люди України. Англомовні країни. Відомі люди. Наука і техніка. Свята. Свята у Великобританії, США і Україні. Досягнення науки і техніки. Відомі люди України. Домашнє читання. Повторення граматичного матеріалу за семестр.

НЕ 8.2. Екологія. Проблеми екології в Україні та світі. Шляхи вирішення екологічних проблем. Руйнування довкілля та його захист. Домашнє читання.

Основна літерартура до дисципліни:

1. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги – XXI, 2009. – 175 c.

2. Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: „Освіта”, 1994.

3. Яценко Т. В., Манютіна Т. В. Вибрані тексти для читання. Для студентів географічних факультетів. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2009. – 160 c.

4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 396 c.

5. Welcome to Ukraine www.wumag.kiev.ua

Фізичне виховання

Шифр дисципліни - 6.G911GG/GG/1.GB

Курс - 1, 2, З; семестр - 1, 2, З, 4, 5, 6; всього годин: 1 і 2 курс - 144 год., З курс - 72 год.; на тиждень: 1 і 2 курс - 2 год., З курс - 2 год.; (пр.); 1 і 2 курс - 5 кредити, З курс 2,5 кредити.

Обов'язкова

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

ЗМ 1. ЕТАП БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

НЕ 1.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 1.1.1. (2 год.)

Тема: Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики. Класифікація основних видів [1, 2].

ПЛАН:

 1. Профілактика травматизму. Класифікація основних видів.

 2. Розвиток швидкісно-силових якостей.

НЕ 1.1.2. (6 год.)

Тема: Біг на короткі дистанції. Техніка бігу з низького старту. ЗФП [1, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Техніка низького старту: старт, стартовий розгін, біг по дистанції, фінішування.

 2. Розвиток швидкісно-силових якостей.

НЕ 1.1.3. (4 год.)

Тема: Техніка стрибка у довжину з місця. ЗФП [1, 2, 9, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Основи техніки стрибка з місця: відштовхування, фаза польоту, приземлення.

 2. Стрибок у довжину з місця з завданням. Розвиток стрибучості.

НЕ 1.1.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Стрибок у довжину з місця.

 2. Біг 30 м.

НЕ 1.1.5. (6 год.)

Тема: Техніка естафетного бігу. Техніка бігу на І етапі з низького старту з естафетною палицею та старту інших бігунів команди. ЗФП [1, 2, 6, 8].

ПЛАН:

 1. Особливості техніки естафетного бігу.

 2. Способи несення і передачі естафетної палиці.

 3. Передача естафетної палиці під час повільного бігу.

 4. Розвиток швидкісно-силових якостей.

 5. Особливості стартового розгону приймаючого естафетну палицю. Розвиток швидкісних якостей.

НЕ 1.1.6. (2 год.)

Тема: Швидкісно-бігова витривалість. ЗФП [2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Спеціальні бігові вправи на збільшених відрізках.

 2. Стрибкові на збільшених відрізках.

 3. Повторний перемінний та інтервальний біг.

 4. Розвиток швидкісно-силової витривалості.

НЕ 1.1.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Біг 300 м.

 2. Різновиди естафет та ігор.

НЕ 1.2. СПОРТИВНІ ІГРИ

НЕ 1.2.1. БАСКЕТБОЛ (2 год.)

Тема: Історія виникнення гри. Інструктаж з техніки безпеки [3, 9].

ПЛАН:

 1. Виникнення гри.

 2. Історія розвитку баскетболу в світі та на Україні.

 3. Розмітки майданчика, склад команди, основні правила гри.

 4. Правила поведінки на заняттях з баскетболу.

 5. Способи пересувань, переміщень.

 6. Вихідні положення для виконання прийомів техніки; тактичних дій у грі.

НЕ 1.2.2. (4 год.)

Тема: Техніка переміщень, поворотів, зупинок. Техніка ловлі м’яча двома руками. Техніка передачі м’яча двома руками від грудей. Рухливі ігри. СФП [1, 3, 4, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання ловлі м’яча в парах.

 2. Виконання різних способів пересувань, переміщень, поворотів, зупинок протягом тривалого часу, з різних вихідних положень, з використанням різного інвентарю.

 3. Вивчення вихідного положення, положення рук, ніг при передачі.

 4. Передача в стінку, в парах, в трійках на місці, в русі.

НЕ 1.2.3. ВОЛЕЙБОЛ (2 год.)

Тема: Техніка безпеки під час занять волейболом. Техніка стійок та переміщень волейболіста. Техніка передач м’яча обома руками зверху. Рухливі ігри. СФП [4, 7, 13].

ПЛАН:

 1. Інструктаж з техніки безпеки.

 2. Правила, зміст технічної і тактичної підготовки волейболістів.

 3. Способи пересувань.

 4. Вихідні положення для виконання прийомів техніки і тактичних дій у грі.

 5. Основи техніки передачі обома руками зверху.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.2.4. (4 год.)

Тема: Техніка передач обома руками зверху. Техніка стійок та переміщень. Рухливі ігри. СФП [1, 8, 9].

ПЛАН:

 1. Сполучення і вибір різних способів пересувань.

 2. Передачі обома руками зверху над собою, у стіну, з накиду партнера.

 3. Рухливі ігри, естафети з елементами волейболу.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.2.5. ФУТБОЛ (4 год.)

Тема: Основи безпеки під час занять футболом. Техніка удару внутрішньою стороною стопи. Різновиди пересувань у футболі. Техніка удару по м’ячу носком. Техніка передач. Навчальні ігри. СФП [15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Вибір способу пересувань.

 2. Передачі м’яча внутрішньою стороною стопи (в парах по нерухомому м’ячу).

 3. Техніка удару по м’ячу носком (по нерухомому м’ячу в парах). рухливі ігри.

НЕ 1.3. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

НЕ 1.3.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 1.3.1.1. (4 год.)

Тема: Техніка бігу з низького старту (постанова стопи, рук, тулуба). Техніка вибігання з низького старту. Техніка роботи рук. Робота тулуба та ніг [1, 6, 8].

ПЛАН:

 1. Зміст техніки виконання низького та високого стартів.

 2. Способи вивчення технічних аспектів (вправи для більш досконалого виконання та вивчення даного навчального елементу).

 3. Вивчення ритму дихання.

НЕ 1.3.1.2. (4 год.)

Тема: Техніка розбігу на коротких дистанціях. Техніка фінішу на коротких дистанціях. Вправи для швидкого відновлення фізичного стану [1, 2, 6, 8, 10].

ПЛАН:

 1. Сполучення різних видів бігових вправ та прискорень.

 2. Чередування силових вправ та вправ на швидкість.

 3. Способи досягнення максимальної швидкості.

 4. Вивчити вільно працювати з максимальною швидкістю.

 5. Естафети швидкісно-силового характеру.

НЕ 1.3.1.3. (6 год.)

Тема: Техніка подолання дистанції (середніх та довгих) через відпочинок та повного відновлення ЧСС. Техніка постанови тулуба, роботи рук та виносу ніг під час подолання дистанції. Правильне дихання (пряме та зворотне дихання) [2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Поєднання різновидів бігових вправ в ускладнених умовах.

 2. Біг вгору, вниз, по сходах вгору.

 3. Чередування бігу на середні дистанції з вправами на гнучкість та відновлення дихання.

 4. Поєднання стрибкових вправ з вправами на гнучкість.

НЕ 1.3.1.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. 60 метрів з низького старту;

 2. Човниковий біг 4х9 метрів (сек..)

НЕ 1.3.1.5. (6 год.)

Тема: Техніка стрибка у довжину з місця. Техніка стрибка у довжину з місця потрійним (відштовхування, фаза польоту та приземлення). Запобігання травматизму при виконанні стрибкових вправ [1, 2, 10].

ПЛАН:

 1. Виконання стрибкових вправ різного направлення (у висоту, у довжину, з місця у кроці).

 2. Поєднання бігових та стрибкових вправ.

 3. Змагальний зміст заняття стрибкового характеру.

НЕ 1.3.1.6. (4 год.)

Тема: Техніка безпеки під час занять на тренажерах. Технічно-правильне виконання вправ. Способи відновлення після силових вправ (види відновлювання) [2, 4, 11].

ПЛАН:

 1. Виконання вправ на тренажерах з контролем відпочинку, кількість підходів та разів повторення вправ.

 2. Чередування силових вправ на тренажерах з біговими вправами.

 3. Вправи на гнучкість після виконання силових вправ.

 4. Контроль самопочуття, ЧСС.

НЕ 1.3.1.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

Стрибок у довжину з місця, або стрибок з місця потрійний.

 1. 400 м – жінки.

 2. 800 м – чоловіки.

НЕ 1.3.2. БАСКЕТБОЛ

НЕ 1.3.2.1. (2 год.)

Тема: Техніка передачі м’яча двома руками від грудей. Рухливі ігри. СФП [1, 3, 4, 9]

ПЛАН:

 1. Вивчення вихідного положення, положення рук, ніг при передачі.

 2. Передача в стінку, в парах, в трійках на місці, в русі.

НЕ 1.3.2.2. (6 год.)

Тема: Техніка передачі рукою від плеча. Техніка ведення. Рухливі гри. СФП [1, 3, 4, 9].

ПЛАН:

 1. Вихідне положення при даній передачі (положення рук, ніг, тулуба).

 2. Виконання передачі біля стіни, в шаговому порядку, в русі та на місці.

 3. Вивчення положення тіла, рук та ніг при виконанні середнього та високого ведення.

 4. Дриблінг на місці, обведення стійок, використовуючи зоровий контроль м’яча, поєднання: ведення – передача.

 5. Рухливі ігри.

 6. Естафети.

НЕ 1.3.2.3. (8 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча. Техніка передачі двома руками зверху. Техніка кидка двома руками з місця. Рухливі ігри. СФП [1, 2, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання низького, середнього ведення на місці (дриблінг), в русі: змінюючи швидкість, напрямок, чергування правою, лівою рукою з зоровим контролем м’яча та без нього.

 2. Вихідне положення при передачі двома руками зверху (тулуб, ноги, руки). Виконання передачі м’яча біля стійки, в парах, трійках.

 3. На місці і в русі (вибір способу).

 4. Вивчення ВП при виконанні кидка.

 5. Кидок м’яча в мішень протягом.

НЕ 1.3.2.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Передача та ловля м’яча від грудей у стіну, за 30 сек.

 2. Ведення м’яча однією рукою від одної стінки до іншої на швидкість.

НЕ 1.3.2.5. (8 год.)

Тема: Техніка передачі зігнутою рукою зверху. Техніка кидка однією рукою зверху з місця. Рухливі ігри. СФП [1, 2, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання передачі м’яча зігнутою рукою зверху на місці і в русі, збільшуючи відстань.

 2. Передача в парах, в трійках, в колонах, в шаховому порядку.

 3. Виконання кидка з правильного ВП. на близькій відстані біля стінки, біля кільця з різних сторін.

 4. Тривалість виконання та влучність.

 5. Рухливі ігри, естафети з елементами баскетболу.

НЕ 1.2.2.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Кидок у мішень на відстані 4 м за 30 сек.

 2. Стрибок у довжину з місця.

НЕ 1.3.3. ВОЛЕЙБОЛ

НЕ 1.3.3.1. (2 год.)

Тема: Техніка передач обома руками зверху. Рухливі ігри. СФП [1, 8, 9].

ПЛАН:

 1. Передачі обома руками зверху над собою, у стіну, з накиду партнера.

 2. Рухливі ігри, естафети з елементами волейболу.

 3. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.3.3.2. (4 год.)

Тема: Техніка передач обома руками знизу. Техніка нижньої прямої подачі. Тактика перших і других передач. Рухливі ігри. СФП [2, 11, 14].

ПЛАН:

 1. Пересування із ловінням і передачами м’яча.

 2. Основи техніки передачі м’яча обома руками знизу.

 3. Основи техніки першої передачі (прийом м’яча).

 4. Рухливі ігри, естафети з елементами волейболу.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.3.3.3. (8 год.)

Тема: Техніка нижньої прямої подачі. Техніка прийому м’яча з подачі. Тактика першої і другої передачі. Ігрова підготовка. СФП [3, 14, 15].

ПЛАН:

 1. Виконання передач м’яча обома руками зверху та знизу в умовах різної складності (вибір способу).

 2. Нижня пряма подача.

 3. Прийом м’яча з подачі.

 4. Навчальні ігри, естафети.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.3.3.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Передача обома руками зверху (у мішень).

 2. Передача обома руками знизу (у мішень).

НЕ 1.3.3.5. (4 год.)

Тема: Техніка прийому м’яча з подачі. Техніка нижньої прямої подачі (на точність). Ігрова підготовка. СФП [6, 7, 15].

ПЛАН:

 1. Техніка і тактика передач м’яча.

 2. Нижня пряма подача націлена у правий та лівий бік майданчика.

 3. Навчальні ігри, естафети.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.3.3.6. (6 год.)

Тема: Техніка нижньої прямої подачі. Техніка і тактика першої і другої передач. Ігрова підготовка. СФП [1, 11, 12].

ПЛАН:

 1. Нижня пряма подача (стабільність, націленість).

 2. Техніка і тактика передач.

 3. Навчальні ігри, естафети.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 1.3.3.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Нижня пряма подача.

 2. Стрибок у довжину з місця.

НЕ 1.3.4. ФУТБОЛ

НЕ 1.3.4.1. (6 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча носком. Техніка зупинки внутрішньою стороною стопи. Техніка зупинки м’яча стопою. Рухливі ігри. СФП [7, 10, 15, 18].

ПЛАН:

 1. Пересування з веденням м’яча носком по прямій.

 2. Техніка зупинки внутрішньою стороною стопи (зупинки м’яча підошвою на місці).

 3. Рухливі ігри, естафети.

НЕ 1.3.4.2. (6 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча внутрішньою частиною підйому. Зупинка м’яча серединою підйому. Навчальні вправи з елементами футболу. СФП [1, 2, 18].

ПЛАН:

 1. Ведення м’яча внутрішньою частиною підйому, зупинка м’яча серединою підйому на місці.

 2. Ігрова підготовка.

НЕ 1.3.4.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Удари на силу і точність з 16,5 м.

НЕ 1.3.4.4. (6 год.)

Тема: Техніка удару середньою частиною підйому, внутрішньою стороною стопи. Зупинка м’яча внутрішньою стороною стопи. Рухливі ігри СФП [10, 13, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Техніка і тактика передач м’яча середньою частиною підйому, внутрішньою стороною стопи в парах.

 2. Зупинка м’яча внутрішньою стороною стопи на місці, в русі.

 3. Естафети.

 4. Ігрова підготовка.

НЕ 1.3.4.5. (6 год.)

Тема: Техніка вкидання м’яча. Техніка удару внутрішньою частиною підйому. Техніка ведення м’яча внутрішньою стороною стопи. навчальні ігри. СФП [2, 3, 10, 18].

ПЛАН:

 1. Техніка вкидання м’яча.

 2. Техніка удару внутрішньою частиною підйому з місця в парах. техніка ведення м’яча внутрішньою стороною стопи зі зміною напрямку.

 3. Ігрова підготовка.

НЕ 1.3.4.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 5х30 м.

 2. Вкидання м’яча на точність і дальність.

НЕ 1.3.5. ГАНДБОЛ

НЕ 1.3.5.1. (4 год.)

Тема: Прийоми гри і техніка їх виконання. Техніка пересування. Техніка володіння м’ячем. Техніка ведення м’яча з різною швидкістю та зміною напрямку. Рухливі ігри. СФП [1, 10, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Правила, зміст прийомів ведення гри, технічна підготовка гандболістів. Види пересувань по майданчику.

 2. Прийоми володіння м’ячем.

 3. Основи техніки ведення м’яча: одноударне та багатоударне, ведення в різних напрямках.

НЕ 1.3.5.2. (4 год.)

Тема: Техніка ловлі-передачі м’яча на місці та в русі. Рухливі ігри. СФП [1, 3, 7, 14].

ПЛАН:

 1. Виконання трьох кроків при передачі.

 2. Основи техніки ловлі м’яча однією та двома руками, передачі м’яча хльостом, поштовхом, долонею.

НЕ 1.3.5.3. (6 год.)

Тема: Техніка кидків м’яча у ворота з різних ігрових позицій. Техніка перехоплення м’яча. Рухливі ігри. СФП [1, 10, 11, 14].

ПЛАН:

 1. Виконання кидків м’яча у ворота.

 2. Різновиди кидків: хльостом, поштовхом, ударом.

 3. Застосовувати різну траєкторію польоту м’яча.

 4. Визначення напрямку польоту м’яча для перехоплення.

НЕ 1.3.5.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Кидок м’яча на дальність і точність.

 2. Ведення м’яча 30 м.

НЕ 1.3.5.5. (4 год.)

Тема: Техніка блокування кидків м’яча у ворота. Техніка гри воротаря. Рухливі ігри. СФП [1, 6, 9, 14].

ПЛАН:

 1. Основи техніки блокування м’яча однією, двома руками.

 2. Стійка воротаря, переміщення: ходьба; стрибки, протидія та оволодіння м’ячем, затримка та оволодіння м’ячем.

НЕ 1.3.5.6. (6 год.)

Тема: Техніка кидків м’яча у ворота (в стрибку, опорному положенні та падінні). Ігрова підготовка. СФП [1, 4, 11, 14].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання кидків в опорному положенні з розбігу, двоопорному положенні, з нахилом тулуба, в стрибку та кидок в падінні.

НЕ 1.3.5.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Стрибок у довжину з місця.

 2. Кидки м’яча на дальність.

НЕ 1.3.6. СПОРТИВНА БОРОТЬБА

НЕ 1.3.6.1. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері.

Перевороти скручуванням, захист. Контрприйом.СФП [1,3,5].

ПЛАН:

 1. Правила боротьби, зміст технічної і тактичної підготовки борців.

 2. Різновиди переворотів: переворот скручуванням з захватом „важелем”, із захватом рук збоку.

 3. Контрприйом: переворот за себе із захватом різнойменної руки під плече.

НЕ 1.3.6.2. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці: переводи в партер, захист, контрприйом. СФП [2,4,6].

ПЛАН:

 1. Переведення в партер ривком із захватом плеча та шиї зверху.

 2. Різновиди переводів в партер.

 3. Захист: а) захопити руку атакуючого і випрямити тулуб, розірвати захват, б) захопити ногу суперника спереду

НЕ 1.3.6.3. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері. Перевороти забіганням, захист і контрприйом. СФП [3,5,8].

ПЛАН:

 1. Переворот забіганням із захватом шиї з під плеча.

 2. Переворот забіганням із захватом руки ”на ключ” і передпліччям на шиї.

 3. Захист: упираючись вільною рукою в килим виставити дальню ногу і повертаючись до атакуючого звільнитись від захвату.

НЕ 1.3.6.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Забігання кругом голови.

НЕ 1.3.6.5. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці: кидки поворотом „млин”. Захист і контрприйом. СФП [6,9,10].

ПЛАН:

 1. Вивчення техніки кидка поворотом із захватом руки та однойменної ноги зсередини.

 2. Захист: захопити руку, що захоплює ногу, упертися рукою в плече, виставити захоплену ногу назад .

НЕ 1.3.6.6. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері, перевороти переходом. Захист. Контрприйом. СФП [5,7,9].

ПЛАН:

 1. Переворот переходом „з ключем” із захватом підборіддя.

 2. Контрприйом: вихід на гору висідом.

НЕ 1.3.6.7. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці кидок підворотом. Захист. Комбінація.СФП [4,7,8].

ПЛАН:

 1. Кидок підворотом із захватом руки через плече.

 2. Захист: випрямитися упертися вільною рукою в поперек атакуючого.

 3. Комбінація: переведення ривком із захватом плеча та шиї зверху.

НЕ 1.3.6.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Підтягування на перекладині.

 2. Перевороти з „мосту”.

НЕ 1.3.7. ПЛАВАННЯ

НЕ 1.3.7.1. (4 год.)

Тема: Освоєння з водним середовищем. Занурення у воду, ковзання. Дихання. Техніка рухів ногами. Техніка рухів руками кроль на грудях. СФП [1, 5, 7, 14].

ПЛАН:

 1. Занурення у воду до підборіддя; опускання обличчя у воду; розплющування очей у воді.

 2. Діставання предметів зі дна.

 3. Спливання «поплавок, медузою», вдих над водою і видих у воду. Відштовхування від дна (у бік бортика), від бортика басейну з наступним ковзанням з опущеним у воду обличчям і із затримкою дихання (руки витягнуті вперед); робота ніг у бортика, ковзання з роботою ніг, з різним положенням рук.

 4. Ігри у воді з навиками орієнтування, інтуїції, винахідливості, сміливості.

НЕ 1.3.7.2. (4 год.)

Тема: Ковзання на груді з різним положенням рук. Елементи гребків кролем на грудях. Дихання. Техніка рухів ніг з допомогою дошки на грудях. Спади у воду. СФП [1, 7,13,14]

ПЛАН:

 1. Техніка дихання з поворотом голови (виконувати стоячи, нахилившись, обличчя опущене до води-вдих, видих у воду).

 2. Ковзання на грудях з дошкою в руках з роботою ніг, як при способі кроль, у поєднанні з диханням.

 3. Ковзання на грудях з опущеним у воду обличчям. із затримкою дихання (гребки руками, як при способі кроль).

 4. Ігри у воді з навиками імітації, сміливості і винахідливості.

НЕ 1.3.7.3. (6 год.)

Тема: Ковзання на грудях. Ковзання на спині з прощеними рухами рук. Другий варіанту дихання. Ковзання з поворотом тіла з груді на спину. Техніка роботи рук з диханням. СФП [1, 2,13,14].

ПЛАН:

 1. Робота ніг, як при плаванні способом кроль, у заданому темпі, сидячи на лаві, лежачи, з опорою о борт басейну, з плавальною дошкою в руках. Ковзання по воді після відштовхування ногами.

 2. Ковзання на грудях з поворотом на спину, за допомогою рук в різному положенні.

 3. Плавання з опущеною у воду головою, з винесенням рук із води.

 4. Ігри у воді з навиками інтуїції, імітації, сміливості і винахідливості.

НЕ 1.3.7.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Спад зіскок з бортика, з положення присід і ковзання на грудях з затримкою дихання.

 2. Ковзання на спині з роботою ніг.

НЕ 1.3.7.5. (6 год.)

Тема: Техніка плавання способом кролем на грудях. Техніка плавання способом кролем на спині. Техніка роботи рук з диханням. Техніка спаду у воду і стрибків з бортика. СФП [1,2,6,7,14].

ПЛАН:

 1. Техніка ніг, при плаванні способом кроль на грудях та на спині у заданому темпі, сидячи на лаві, з опорою о борт басейну, з плавальною дошкою в руках.

 2. Ковзання по воді після відштовхування та роботою ніг.

 3. Плавання з опущеною у воду головою, з винесенням рук із води, різними положеннями рук в здовж тулуба; та на спині.

 4. Ігри у воді з навиками імітації. Виховання сміливості і винахідливості.

НЕ 1.3.7.6. (4 год.)

Тема: Техніка плавання способом кролем на грудях. Техніка дихання з роботою рук і ніг на спині. Техніка простого повороту кролем на грудях. Техніки спаду з бортика, з положення присід. СФП [1,2,6,7,14]

ПЛАН:

 1. Узгодження роботи рук і ніг з диханням в плаванні на грудях, на спині.

 2. Робота ніг на дошці кролем на грудях з проливанням 15-25м без зупинки.

 3. Плавання в повній координації кролем на грудях з диханням 10-15м, також і на спині.

 4. Стрибки з бортика і повороти.

 5. Естафети з елементами стрибків і поворотів.

 6. Ігри у воді з навиками імітації рухів. Виховання сміливості і настирливості.

НЕ 1.3.7.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях.

 2. Плавання кролем на спині.

НЕ 1.3.8. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

НЕ 1.3.8.1. (4 год.)

Тема: Техніка стройових вправ на місці та в русі. Вправи на гнучкість [3, 8, 10].

ПЛАН:

 1. Шикування та перешикування на місці та в русі.

 2. Перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки; розрахунок і розподіл у строю; перешикування з колони по одному в колону по два, три, чотири … у русі з послідовними поворотами.

 3. Вправи на гімнастичній лаві на гнучкість..

НЕ 1.3.8.2. (4 год.)

Тема: Техніка перекиду вперед і назад з різних вихідних положень. Вправи на гнучкість. Естафети [1, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Поєднання окремих акробатичних елементів у гімнастичну зв’язку: перекид вперед – стрибок угору – утримання основної гімнастичної стійки – перекид назад схрестивши ноги з поворотом кругом.

 2. Вправи на гнучкість – ВП – сидячи.

 3. Естафети з гімнастичними палицями.

НЕ 1.3.8.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання стійки на лопатках. Вправи на укріплення м’язів спини. Ігри [4, 7, 11].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання підвідних вправ: групування, перекати на спини.

 2. Стійка на лопатках: статичне утримання положення – 5 сек. Гімнастична зв’язка: ВП – основна стійка – упор присівши – перекид уперед – перекат назад у стійку на лопатках – утримування групування і перекат уперед у положення сидячи з нахилом уперед – перекид назад в упор присівши – стрибок в основну стійку.

 3. Вправи на укріплення м’язів спини з ВП лежачи на животі.

 4. Ігри.

НЕ 1.3.8.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Перекид вперед і назад.

 2. Стійка на лопатках.

НЕ 1.3.8.5. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправи на рівновагу: стійка на одній нозі («ластівка»). Вправи на рівновагу. Стрибки на скакалці. [1, 5, 6].

ПЛАН:

 1. Вправи на рівновагу на підлозі, статичне утримання положень.

 2. Вправи на рівновагу на гімнастичній лаві.

 3. Поєднання гімнастичних елементів у зв’язку: ходьба на носках по лаві – пробіжка – 2-3 стрибка на одній нозі – поворот на носках у напівприсіді – присід – упор сидячи на коліні – підйом – «ластівка» - кроки на носках – зіскок вигнувшись з утриманням основної стійки.

 4. Різноманітні стрибки на скакалці.

НЕ 1.3.8.6. (6 год.)

Тема: Техніка виконання вправи «міст» з положення лежачи, стоячи. Силові вправи для м’язів тулуба. Стрибки на скакалці. [3, 8, 10].

ПЛАН:

 1. Підвідні вправи, вивчення основ техніки вправи «міст».

 2. Комплекс вправ для розвитку гнучкості хребта.

 3. Правила безпеки, правила страховки.

НЕ 1.3.8.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Вправа «ластівка» (рівновага на одній нозі).

 2. Вправа «міст».

НЕ 1.3.9. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА

НЕ 1.3.9.1. (4 год.)

Тема: Базові комплекси занять з атлетичної гімнастики [1, 13].

ПЛАН:

 1. Ходьба, біг, вправи на гнучкість, підтягування на перекладині, розслаблення м’язів, вправи на брусах, відновлення дихання.

НЕ 1.3.9.2. (4 год.)

Тема: Загальнопідготовчий комплекс для студентів першого року навчання [1].

ПЛАН:

 1. Виконання вправ з перемиканням навантаження з одних м’язів на інші. 10-15 простих тонізуючих вправ, кількість повторень 8-15

НЕ 1.3.9.3. (4 год.)

Тема: Оздоровчий комплекс – як основа силової підготовки студентів [3, 21].

ПЛАН:

 1. Ходьба, біг, вправи на похилій лавці, згинання і розгинання рук в упорі, вправи з гантелями, легкою штангою.

НЕ 1.3.9.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на колінах (жінки).

 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (чоловіки).

 3. Піднімання тулуба з положення лежачи.

НЕ 1.3.9.5. (4 год.)

Тема: Посилений комплекс – як один з етапів поглибленої спеціалізації [2].

ПЛАН:

Вправи з гантелями:

 1. Дельта 2-3 х 8-12, вага 80% макс.

 2. Двоголовий м’яз 2-3 х 8-12, 80% макс.

 3. Триголовий м’яз 2-3х8-12, 80% макс.

 4. Паузи між сетами 1-2 хв.

НЕ 1.3.9.6. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправ на тренажерних колових лініях [1, 12].

ПЛАН:

Комплекс вправ для силової витривалості

 1. Верхні частини тулуба

 2. Для м’язів нижніх кінцівок

НЕ 1.3.9.7. (4 год.)

Техніка виконання вправ на тренажерних системах для розвитку максимальної сили [2, 14].

ПЛАН:

Вправи на тренажерах

 1. Вертикальна тяга

 2. Горизонтальна тяга

 3. Станок Смідта (біцепс)

 4. Станок «Метелик»

НЕ 1.3.9.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Жим ногами ваги.

 2. Розведення рук з гантелями лежачи спиною на лаві.

ЗМ 2. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ

НЕ 2.1. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

НЕ 2.1.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 2.1.1.1. (4 год.)

Тема: Техніка безпеки на заняттях легкою атлетикою. Техніка бігу з низького старту. Техніка бігу з високого старту [1, 2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Низькі старти з різних вихідних положень (сидячи, лежачи, спиною вперед; з розворотом на 1800.

 2. Групові старти на короткі дистанції.

 3. Низькі старти на 30 м у парах (змагальний характер виконання).

НЕ 2.1.1.2. (6 год.)

Тема: Техніка передачі естафети. Техніка прийому естафети. Техніка старту при естафетних вправах. Техніка бігу по повороту в естафетних вправах [1, 6, 8, 10].

ПЛАН:

 1. Передача естафетної палиці зверху; знизу; за командою;

 2. Прийом естафетної палиці та стартовий розбіг.

НЕ 2.1.1.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання вправ з метання. Оволодіння якостями концентрації зусиль. Розвиток фізичної якості – спритність [1, 2, 10].

ПЛАН:

 1. Метання м’яча з-за голови, з поворотом (диск, молот), поштовхом (ядро).

 2. Залученням м’язів рук, плечового поясу та тулубу, а також м’язів ніг.

 3. Вправи на розвиток сили. Комплекс спеціальних вправ на силу та спритність.

НЕ 2.1.1.4. (6 год.)

Тема: Техніка виконання фізичних вправ різного направлення (швидкість, спритність, сила, швидкісна витривалість) з метою розвитку якостей: силова витривалість та швидкісна витривалість [1, 2, 4, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Виконання вправ на розвиток швидкості (біг на короткі дистанції) з чередуванням їх з вправами на розвиток сили (згинання рук в упорі лежачи, присідання високої інтенсивності) або вибігання по сходах трибун вгору з максимальною частотою.

 2. Вправи на відновлення дихання та гнучкість.

НЕ 2.1.1.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. 1000 м – чоловіки

 2. 500 м – жінки

 3. Човниковий біг 4х9 м (сек..)

НЕ 2.1.1.6. (6 год.)

Тема: Ознайомлення з технікою бар’єрного бігу. Техніка «ходьби» бар’єрів. Техніка руху рук під час бігу (ходьби бар’єрів). Техніка бігу бар’єра (робота махової та поштовхової ніг). Закріплення набутих навичок [1, 2, 6, 9, 10].

ПЛАН:

 1. Зміст техніки бар’єрного бігу.

 2. Вивчення руху переходу через бар’єр ногою.

 3. Вихідні положення для перенесення поштовхової ноги та швидкого випрямлення ноги у колінному суглобі.

 4. Робота з бар’єрами біля опори або гімнастичної стінки.

 5. Стрибкові вправи на бар’єрах різної висоти. Вправи на гнучкість.

НЕ 2.1.1.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Біг 100 м з н/старту

 2. Потрійний стрибок з місця у довжину (см.)

НЕ 2.1.2. БАСКЕТБОЛ

НЕ 2.1.2.1. (4 год.)

Тема: Техніка передачі м’яча з відскоком від поверхні майданчику. Техніка кидка двома руками зверху з місця. Рухливі ігри. СФП [7, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання передачі м’яча з відскоком від майданчика поступово збільшуючи відстань, кількість виконання.

 2. Передача в парах, «вісімка», в колонах та ін. (спосіб вибору). Виконання кидка з правильного ВП.

 3. Кидок біля кільця, поступово збільшуючи відстань.

 4. Зміна напрямку руху (різні сторони кільця).

 5. Тривалість та влучність виконання. Рухливі ігри. Естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.2. (4 год.)

Тема: Техніка штрафних кидків (двома руками від грудей). Техніка подвійного кроку (кидок однією рукою в русі). Рухливі ігри. СФП [3, 4, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Кількість попадань.

 2. Виконання штрафних кидків поступово збільшуючи дистанцію, кількість точних попадань.

 3. Попадання у мішень та у кільце.

 4. Виконання подвійного кроку (кидок однією рукою в русі) без м’яча, з м’ячем з різних сторін кільця.

 5. Виконання правильної техніки кроків, винос руки, положення тулуба. Тривалість виконання.

 6. Рухливі ігри, естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.3. (4 год.)

Тема: Техніка подвійного кроку. Техніка індивідуальних тактичних дій у захисті (виривання, перехоплення, вибивання). Техніка передачі м’яча прямою рукою зверху. Рухливі ігри. СФП [3, 4, 7, 9].

ПЛАН:

1. Виконання подвійного кроку змінюючи швидкість руху, сторони попадання, кількість, влучність попадання. Виконання індивідуальних тактичних дій у захисті:

 • пересування (техніка виконання), вибір способу;

 • перекидання м’яча в парах; в трійках, змінюючи швидкість, напрямок руху;

 • виривання м’яча виконання без м’яча (імітація), з м’ячем.

 1. Виконання передачі м’яча прямою рукою зверху біля стінки, (змінюючи відстань передачі, швидкість) в парах, в трійках (вісімка) на місці та в русі.

 2. Рухливі ігри, естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Подвійний крок.

 2. Човниковий біг.

НЕ 2.1.2.5. (4 год.)

Тема: Техніка індивідуальних дій у захисті (накривання, вибивання). Техніка кидка двома руками знизу. Рухливі ігри. СФП [1, 4, 6,9].

ПЛАН:

 1. Виконання накривання м’яча з накидання його партнером, кількість, тривалість накривання.

 2. Накривання м’яча спереду і ззаду.

 3. Вибивання м’яча збоку, попереду (правою, лівою рукою).

 4. Тривалість виконання.

 5. Виконання кидка двома руками знизу (вивчення положення тулуба, рук, ніг) на місці, в русі (складність виконання).

 6. Рухливі ігри. Естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.6. (4 год.)

Тема: Техніка штрафних кидків (однією рукою від плеча). Техніка відволікаючих дій (фінтів). Рухливі ігри. СФП [4, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання штрафних кидків з правильного вихідного положення, змінювати відстань від кільця, тривалість виконання.

 2. Використання естафетного методу.

 3. Виконання фінтів без м’яча (зміна швидкості руху, напрямок, зупинки, повороти): фінт на ведення м’яча, фінт на кидок м’яча.

 4. Виконання без перешкод та з ними.

 5. Рухливі ігри. Естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.7. (4 год.)

Тема: Техніка відволікаючих дій (фінтів). Техніка передачі м’яча двома руками знизу. Техніка заслонів. Рухливі ігри. СФП [1, 2, 6, 7].

ПЛАН:

  1. Виконання фінтів: кидок м’яча у кошик; на ведення м’яча (удаване ведення).

  2. Поєднання фінтів з передачею, кидком в різних напрямках, на різних відстанях.

  3. Виконання передачі з правильного ВП (тулуб, руки, положення ніг). Передача м’яча двома руками в різних напрямках, виконання на точність: в парах, трійках, в колонах. Виконання заслонів: одиночних, групових. Рухливі ігри. Естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.8. (4 год.)

Тема: Техніка передачі знизу. Техніка подвійного кроку. Техніка заслонів. Рухливі ігри. СФП [3, 4, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання передачі протягом тривалого часу.

 2. Точність напряму, змінюючи відстань.

 3. Виконання подвійного кроку, використовуючи різні способи кидків (однією рукою зверху, знизу, двома руками зверху, знизу).

 4. Виконання одиночних та групових заслонів в русі та на місці.

 5. Рухливі ігри. Естафети з елементами баскетболу.

НЕ 2.1.2.9. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Передача м’яча в парах на місці двома руками від грудей.

 2. Ведення м’яча (обведення стійок).

НЕ 2.1.3. ВОЛЕЙБОЛ

НЕ 2.1.3.1. (4 год.)

Тема: Техніка безпеки, основи суддівського практикуму. Техніка передач м’яча у парах. Техніка першої передачі (прийом). Індивідуальні тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП. [5, 7, 10].

ПЛАН:

 1. Передачі м’яча у парах на місці і в русі.

 2. Прийом м’яча з подачі у зону 3.

 3. Навчальні ігри.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.3.2. (6 год.)

Тема: Техніка і тактика передач. Індивідуальні тактичні дії у захисті. Техніка і тактика подач. Ігрова підготовка. СФП. [3, 14, 15].

ПЛАН:

 1. Передачі м’яча на місці і в русі.

 2. Техніка і індивідуальна тактика захисних дій.

 3. Техніка і тактика подач.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.3.3. (4 год.)

Тема: Індивідуальні і групові тактичні дії у захисті. Тактика прийому м’яча з подачі. Техніка і тактика другої передачі. Ігрова підготовка. СФП. [1, 8, 11].

ПЛАН:

 1. Тактика індивідуальних і групових дій у захисті.

 2. Прийом м’яча з подачі із зон 1, 5, 6 у зону 3.

 3. Друга передача із зони 3 у зони 2, 4.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.3.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

НЕ 2.1.3.5. (4 год.)

Тема: Техніка прямого нападаючого удару. Технічні та індивідуальні і групові тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП. [8, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Основи техніки прямого нападаючого удару.

 2. Індивідуальні та групові дії у захисті.

 3. Навчальні ігри.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.3.6. (4 год.)

Тема: Техніка прямого нападаючого удару. Техніка і тактика першої і другої передачі. Тактичні взаємодії гравців у захисті. Тактика подач. Ігрова підготовка. СФП. [1, 13, 15].

ПЛАН:

 1. Техніка прямого нападаючого удару з другої передачі.

 2. Прийом м’яча з подачі.

 3. Тактика другої передачі.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.3.7. (6 год.)

Тема: Техніка прямого нападаючого удару з другої передачі. Тактичні взаємодії гравців у нападі. Тактика подач. Тактичні взаємодії гравців у захисті. Ігрова підготовка. СФП. [5, 8, 12].

ПЛАН:

 1. Тактика подачі.

 2. Прямий нападаючий удар з другої передачі із зон 2, 4.

 3. Прийом подачі у зону 3.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.3.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Перша передача м’яча (прийом).

 2. Біг 30 м. (6х5 м).

НЕ 2.1.4. ФУТБОЛ

НЕ 2.1.4.1. (4 год.)

Тема: Техніка пересувань з імітацією прийомів гри. Техніка удару середньою частиною підйому. Ведення м’яча зовнішньою частиною підйому. Індивідуальні тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП. [15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Чергування, зміна напрямку і способу пересувань на швидкості у нападі і захисті.

 2. Передачі м’яча серединою підйому в парах в русі, який котиться, летить.

 3. Ведення м’яча зовнішньою частиною підйому по прямій, змійкою.

 4. Техніко-тактичні дії у захисті (відбір, під страховка, персональна опіка суперника).

 5. Ігрова підготовка.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.4.2. (4 год.)

Тема: Техніка удару середньою частиною підйому та внутрішньою стороною стопи. Зупинка м’яча внутрішньою стороною стопи. Індивідуальні тактичні дії у нападі. Навчальні ігри. СФП [10, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Техніка передач м’яча на місці і в русі по м’ячу, який котиться, летить.

 2. Техніка зупинки м’яча внутрішньою стороною стопи після передачі.

 3. Тактичні дії у нападі.

 4. Ігрова підготовка.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.4.3. (6 год.)

Тема: Техніка зупинки м’яча серединою підйому. Техніка відволікаючого фінта «зупинка м’яча ногою». Техніка жонглювання. Групові індивідуальні тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [10, 15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Техніка зупинки м’яча серединою підйому після верхньої передачі.

 2. Техніка фінта «зупинка м’яча ногою» на місці, в русі.

 3. Жонглювання в парах, трійках.

 4. Індивідуальні і групові тактичні взаємодії у захисті.

 5. Ігрова підготовка.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.4.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Ведення м’яча ногою, 30 м.

 2. Удари на дальність правою і лівою ногою (сума).

НЕ 2.1.4.5. (4 год.)

Тема: Ведення м’яча внутрішньою частиною підйому. Зупинка м’яча груддю. Техніка жонглювання м’яча. Групові тактичні дії у нападі. Навчальні ігри. СФП [1, 5, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Ведення м’яча внутрішньою частиною підйому зі зміною напрямку і швидкості.

 2. Зупинка м’яча груддю на місці, в стрибку.

 3. Групові тактичні дії у нападі, в трійках.

 4. Техніка жонглювання (на місці, в технічній послідовності).

 5. Ігрова підготовка.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.4.6. (6 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча серединою підйому. Техніка удару головою. Тактичні взаємодії у захисті. Навчальні ігри. СФП [3, 16, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Ведення м’яча серединою підйому в парах, в трійках.

 2. Техніка удару головою після передачі на місці, в стрибку.

 3. Тактичні взаємодії в захисті (в парах, трійках).

 4. Ігрова підготовка.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.4.7. (4 год.)

Тема: Техніка удару внутрішньою частиною підйому, зупинка внутрішньою стороною стопи. Передачі м’яча внутрішньою стороною стопи. Тактичні взаємодії у нападі. Навчальні ігри. СФП [15, 16, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Техніка передач і зупинки м’яча в парах і трійках в комбінаціях.

 2. Тактика взаємодій у нападі (в парах, трійках).

 3. Ігрова підготовка.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 2.1.4.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Жонглювання м’ячем.

 2. Тест Купера – 12-хвилинний біг.

НЕ 2.1.5. ГАНДБОЛ

НЕ 2.1.5.1. (4 год.)

Тема: Техніка виконання 7-ми метрового (штрафного) кидка. Тактика гри воротаря. Навчальні ігри. СФП [1, 12, 14].

ПЛАН:

 1. Основи техніки виконання 7-ми метрових штрафних кидків.

 2. Правильний вибір позиції у воротах.

 3. Відбиття 7-ми метрового штрафного кидка.

 4. Фінти воротаря.

НЕ 2.1.5.2. (4 год.)

Тема: Індивідуальна тактика польового гравця. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 14].

ПЛАН:

 1. Застосувати ведення і передачі: відкриті та приховані, кидки у ворота.

 2. Звільнення від захисника: відкрите та приховане.

НЕ 2.1.5.3. (4 год.)

Тема: Тактика групових взаємодій у нападі. Навчальні ігри. СФП [1, 4, 5, 14].

ПЛАН:

 1. Тактика групових дій.

 2. Паралельні: без стягування, на стягування.

 3. Перехресні дії: внутрішні, зовнішні.

 4. Заслін: внутрішній, зовнішній, в відходом, із супроводом.

НЕ 2.1.5.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Ведення м’яча лівою, правою рукою 30 м.

НЕ 2.1.5.5. (4 год.)

Тема: Загальнокомандні тактичні дії в нападі та захисті. Навчальні ігри. СФП [1, 9, 14].

ПЛАН:

 1. Застосувати стандартні комбінації в нападі та в захисті.

 2. Особистий та зонний захист.

 3. Системи захисту: змішаний захист (5+1, 4+2).

НЕ 2.1.5.6. (4 год.)

Тема: Вивчення тактики нападу (4:2, 3:3). Навчальні ігри. СФП [1, 7, 14].

ПЛАН:

 1. Позиційний напад.

 2. Тактика ведення позиційного нападу при застосуванні систем 4:2 та 3:3.

НЕ 2.1.5.7. (4 год.)

Тема: Організація контратаки. Відрив. Швидкий прорив. Навчальні ігри. СФП [1, 5, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання стрімких атак: подвійно, відривом, проривом.

 2. Відрив від захисника.

 3. Довга передача вперед від партнера чи воротаря.

НЕ 2.1.5.8. (4 год.)

Тема: Вивчення тактики захисту: персональна опіка гравця з м’ячем та без м’яча. Ігрова підготовка. СФП [1, 9, 14].

ПЛАН:

 1. Опіка гравця без м’яча: нещільна та щільна.

 2. Перешкода нападаючому вибрати зручну позицію.

 3. Створення перешкод нападаючому при взаємодії з партнерами та при здійсненні кидка.

НЕ 2.1.5.9. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Човниковий біг 4×9 м.

 2. Передача м’яча на дальність.

НЕ 2.1.6. СПОРТИВНА БОРОТЬБА

НЕ 2.1.6.1. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері. Переворот скручуванням. Захист, контрприйом. СФП [1,4,7].

ПЛАН:

 1. Переворот скручуванням із захватом передпліччя зсередини, притискуючи голову стегном.

 2. Захист: звільнити захоплену руку, впертися вільною рукою в килим.

 3. Контрприйом: вихід нагору із захватом тулуба.

НЕ 2.1.6.2. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці. Переведення в партер ривком із захватом однойменної руки. Захист, контрприйом. СФП [5,8,9].

ПЛАН:

 1. Переведення ривком із захватом однойменної руки та різнойменного стегна.

 2. Захист: упертися рукою в груди, присідаючи, виставити захоплену ногу назад.

 3. Контрприйом: кидок підворотом із захватом руки через плече з підніжкою.

НЕ 2.1.6.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання переворотів забіганням, переходом. Захист, контрприйом. СФП [2,4,7].

ПЛАН:

 1. Перевороти забіганням із захватом руки „на ключ” і дальньої гомілки.

 2. Переворот переходом з „ключем” зачепленням однойменної ноги.

 3. Захист: упертися вільною рукою та ногою в килим.

НЕ 2.1.6.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Підтягування перекладині.

 2. Забігання кругом голови.

НЕ 2.1.6.5. (4 год.)

Тема: Техніка переведення в партер нирком із захватом ноги. Захист, контрприйом. СФП [4,7,9].

ПЛАН:

 1. Переведення обертанням із захватом руки зверху.

 2. Захист: присісти виставляючи захоплену ногу.

 3. Переведення ривком із захватом плеча та шиї зверху.

НЕ 2.1.6.6. (4 год.)

Тема: Техніка виконання переворотів перекатом. Захист, контрприйом.СФП [2,3,6].

ПЛАН:

 1. Переворот перекатом із зворотним захватом дальнього стегна та ближньої гомілки.

 2. Захист: захопити руку, сісти на дальнє стегно, випрямити ногу розірвати захват.

НЕ 2.1.6.7. (6 год.)

Тема: Техніка виконання звалювання. Захист, контрприйом. СФП [3,8,10].

ПЛАН:

 1. Звалювання збиванням із захватом ноги, із захватом тулуба та зчепленням гомілки ззовні (зсередини).

 2. Захист: упертися рукою в голову, відставити ногу назад.

НЕ 2.1.6.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Кидки партнера за 20 с.

НЕ 2.1.7. ПЛАВАННЯ

НЕ 2.1.7.1 (6 год.)

Тема: Плавання кролем на грудях. Техніка рухів руками в кролі на грудях. Дихання з роботою ніг кролем на грудях. Техніка плавання способом кролем на грудях з допомогою одних рук. Техніка з допомогою одних ніг і диханням. Стрибки ногами вниз у воду з високого бортика або стартової тумбочки. Простий поворот при плаванні кролем на грудях і спині. СФП [1,2,4,11,14].

ПЛАН:

 1. Показ техніки плавання кролем на грудях (кращим студентом).

 2. Плавання кролем 5-6м (2-3раз).

 3. Вивчення рухів руками стоячи на дні (повторювати 2-3 цикли), з різноманітними елементами.

 4. Закріплення навичок з допомогою ніг кролем на груді і спині. Вивчення повороту голови на вдих і видих.

 5. Проливання з роботою ніг з дошці (15-25м).

 6. Стрибки у воду з відштовхуванням від дна, роблячи видих у воду.

 7. Поворот: зупинка після того як доторкнулися бортика і відштовхування.

 8. Ігри у воді з навиками імітації рухів.

 9. Виховання сміливості і настирливості.

НЕ 2.1.7.2. (4 год.)

Тема: Техніка плавання способом кролем на спині. Техніка роботи ніг на спині. Техніка роботи ніг і елементами гребкових рухів руками. Техніка плавання кролем на грудях з роботою ніг і рук, і диханням. Техніка простого повороту кролем на грудях і спині. Стрибки у воду. СФП [1,2,4,6,11,14].

ПЛАН:

 1. Показ плавання на спині (кращим студентом).плавання на спині 5-6м (2-3).

 2. Повторення роботи ніг на спині, робота рук з елементи гребкових рухів з різними положеннями.

 3. Удосконалення плавання кролем на грудях.

 4. Проливання в координації кролем на грудях 8-15м (2-3 повтори).

 5. Узгодження дихання з роботою рук на спині доводячи до циклічності рухів (5-6 рухів руками).

 6. Поворот: вихід з повороту після торкання.

 7. Стрибок у воду з ковзанням.

 8. Ігри у воді з навиками імітації рухів.

 9. Виховання сміливості і настирливості, орієнтування у воді.

НЕ 2.1.7.3. (6 год.)

Тема: Техніка дихання з рухами рук кролем на грудях. Техніка в повній координації кролем на грудях. Техніки плавання на спині. Техніка простого повороту при плаванні кролем на грудях і спині. Техніка виконання стрибка у воду. СФП [1,4,6,11,14].

ПЛАН:

 1. Плавання в повній координації кролем на грудях з узгодженням дихання.

 2. Вивчення узгодження рухів рук і ніг, з різними положеннями рук на спині.

 3. Поворот: доплив до стінки, торкання і відштовхування від стінки повороту.

 4. Стрибок з тумбочки, з входом у воду і виходом на поверхню з роботою ніг кролем на грудях.

 5. Естафети для вивчення повороту.

 6. Ігри у воді з навиками імітації рухів.

 7. Виховання сміливості і настирливості, орієнтування у воді.

НЕ 2.1.7.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях, на спині (старт і поворот).

 2. Ковзання на спині та грудях з роботою ніг, з різним положенням рук.

НЕ 2.1.7.5. (6 год.)

Тема: Техніка кролем на грудях в повній координації. Техніка плавання на спині по елементам. Техніка рухів рук і ніг з простішими зв’язками елементів. Стрибки у воду. Простий поворот при плаванні кролем на грудях і спині. СФП [1,4,6,7,14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення техніки плавання в повній координації, плавання по дистанції 15- 25м (2-6 повторів); з роботою ніг; з роботою рух.

 2. На спині: робота ніг з різним положенням рук (ліва в верху, права в здовж тіла), гребок двома, по одній. Плавання у вільному, помірному темпі.

 3. Поворот: торкання рукою і відштовхування від бортика на спині з роботою тільки ніг, руки до гори.

 4. Ігри у воді з навиками імітації рухів.

 5. Виховання сміливості і настирливості.

НЕ 2.1.7.6. (6 год.)

Тема: Техніки рухів руками в кролі на спині. Техніка плавання на спині з різними зв’язками елементів. Техніка плавати кролем на грудях. Простий поворот при плаванні кролем на грудях і спині. Стрибок у воду з бортика або з тумбочки. СФП [1,4,6,13,14].

ПЛАН:

 1. Узгодження роботи рук і ніг кролем на спині з диханням.

 2. Плавання по елементам.

 3. Плавання дистанції на спині 10-15м (2-4 повтори), з роботою ніг, з роботою рук.

 4. Повороти: доплив, торкання, відштовхування, проливання по дистанції.

 5. Стрибок: вхід у воду з подальшою роботою ніг і вихід з води.

 6. Естафета кролем на грудях і спині.

 7. Ігри у воді з навиками імітації рухів.

 8. Виховання сміливості і настирливості.

НЕ 2.1.7.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях.

 2. Плавання кролем на спині.

НЕ 2.1.8. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

НЕ 2.1.8.1. (4 год.)

Тема: Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики під музичний супровід. Вправи на гнучкість (з ВП сидячи). Естафети [6, 9].

ПЛАН:

 1. Підбір вправ, дозування, методика проведення.

 2. Естафети з обручами.

НЕ 2.1.8.2. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ на розвиток гнучкості, зміцнення зв’язок і розвиток рухливості в суглобах (з ВП сидячі) під музичний супровід. Стрибки на скакалці. Ігри [4, 8, 9].

НЕ 2.1.8.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання нахилу вперед з положення сидячи, стоячи. Стрибкові вправи під музичний супровід. Естафети зі скакалками [4, 10].

ПЛАН:

 1. Виконання підвідних вправ на гнучкість із різних ВП Вправа нахил вперед із різних ВП.

 2. Комплекси вправ на гнучкість у парах.

 3. Стрибки під музичний супровід.

НЕ 2.1.8.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ ранкової гімнастики під музичний супровід.

 2. Нахил вперед з положення сидячи.

НЕ 2.1.8.5. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправи: напівшпагат, шпагат. Комплекс вправ на гнучкість в парах. естафети з обручами [1, 6].

ПЛАН:

 1. Виконання вправ на гнучкість із партнером, з обтяженням: із різних ВП.

 2. Різноманітні естафети та ігри з обручами.

НЕ 2.1.8.6. (4 год.)

Тема: Аеробні зв’язка з елементами бігу і стрибків під музичний супровід. Вправи для м’язів тулуба. Дихальна гімнастика [7, 9, 11].

ПЛАН:

 1. Вивчення окремих елементів зв’язки: біг із різноманітними рухами руками із пересуваннями; різновиди стрибків.

 2. Зв’язок вправ.

 3. Вивчення комплексу під музичний супровід.

 4. Вправи на прес.

 5. Вправи із дихальної гімнастики.

НЕ 2.1.8.7. (6 год.)

Тема: Комплекс вправ з предметами [4, 8].

ПЛАН:

 1. Розробка і вивчення комплексу вправ з предметами (гантелі, обручі, гімнастичні палиці, м’ячі, скакалки).

 2. Стрибки на скакалці. Ігри.

НЕ 2.1.8.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Вправа «шпагат».

 2. Стрибки на скакалці.

НЕ 2.1.9. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА

НЕ 2.1.9.1. (4 год.)

Тема: Техніка виконання швидкісно-силових вправ. Розвиток м’язів верхнього плечового поясу та м’язів живота [1, 8].

ПЛАН:

 1. Комплекс об’ємно формуючих вправ.

 2. Вправи на: біцепс, тріцепс, дельтоїдів, грудні.

 3. Підйом тулуба на похилій лавці.

НЕ 2.1.9.2. (4 год.)

Тема: Техніка виконання комплексу для ектоморфів (худорлявий тип статури) [1, 6].

ПЛАН:

 1. Програма для цього типу складається з перевагою на м’язи верхньої половини тулуба, маса обтяження значна, 6-8 повторів, темп високий.

НЕ 2.1.9.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання комплексу для ендоморфів [1, 6].

ПЛАН:

 1. Програма для цього типу складається з рекомендацій щодо збільшення кількості повторень у підходах до 12-15, маса зменшена, темп «веселий».

 2. Відпочинок 1-2 хв.

НЕ 2.1.9.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на колінах (жінки).

 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (чоловіки).

НЕ 2.1.9.5. (4 год.)

Тема: Техніка виконання комплексу вправ для мезоморфного типу будови тіла студента [1, 6].

ПЛАН:

 1. Програма – комплекс для атлетичного типу складається з рівномірного збільшення сили і об’єму, кількість повторень 8-10.

 2. Маса обтяження середня, відпочинок 1-3 хв.

НЕ 2.1.9.6. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ для початкового курсу занять [1, 12].

ПЛАН:

 1. Програма – комплекс для початкового курсу складається з 10-15 вправ, кількість підходів 1-2, повторень 12-15

НЕ 2.1.9.7. (6 год.)

Тема: Організація проведення змагань та суддівства в атлетичній гімнастиці [5].

ПЛАН:

 1. Змагання проводяться в два етапи: І етап – силові вправи. ІІ етап - обов’язкова та вільна програми.

НЕ 2.1.9.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Жим ногами ваги.

 2. Піднімання тулуба з положення лежачи.

 3. Розведення рук з гантелями лежачи спиною на лаві.

НЕ 2.2. ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

НЕ 2.2.1. (4 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 2.2.2. (4 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 2.2.3. (4 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 2.3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 2.3.1. (6 год.)

Тема: Техніка бігу на короткі дистанції. ЗФП [6, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Повторний біг із вказаною швидкістю.

 2. Спеціально-бігові та стрибкові вправи. перемінний біг на коротких відрізках.

 3. Розвиток швидкості.

НЕ 2.3.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Різновиди естафет.

НЕ 2.3.3. (4 год.)

Тема: Техніка бігу на довгі та середні дистанції (постановки тулуба, роботи рук та виносу ніг під час долання дистанції). Вправи на відновлення. Вправи на дихання [2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Виконання бігових вправ в різних умовах (по пересіченій місцевості, по сходах вгору).

 2. Чередування бігу на середні дистанції та вправи на гнучкість та відновлення дихання.

НЕ 2.3.4. (10 год.)

Тема: Розвиток загальної бігової витривалості. ЗФП [1, 2, 5].

ПЛАН:

 1. Повільний біг 1000-2000 м.

 2. Повторний біг на відрізках 100-300 м.

 3. Біг по пересіченій місцевості. «Фартлек». Розвиток витривалості.

НЕ 2.3.5. (4 год.)

Тема: Розвиток швидкісної витривалості. ЗФП [2, 5, 11].

ПЛАН:

 1. Перемінний та інтервальний біг 60-200 м.

 2. Різновиди стрибкових вправ. Розвиток швидкісної витривалості.

НЕ 2.3.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Тест Купера – 12-хвилинний біг.

ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

НЕ 3.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 3.1.1. (2 год.)

Тема: Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики і профілактика травматизму. Історія розвитку легкої атлетики на Україні [4, 11].

ПЛАН:

 1. Інструктаж з техніки безпеки.

 2. Історія розвитку легкої атлетики на Україні.

 3. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Біг на короткі дистанції.

НЕ 3.1.2. (6 год.)

Тема: Техніка бігу з низького старту. ЗФП [1, 4, 6].

ПЛАН:

 1. Біг з низького старту: старт, стартовий розгін, біг по дистанції, фінішування.

 2. Перемінний біг 6-8 р. по 40 м через 40 м повільного бігу.

 3. Повторний біг 3х30 м, 2х40 м, 1х60 м.

 4. Розвиток швидкості.

НЕ 3.1.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Основи техніки потрійного стрибка у довжину з місця: відштовхування, кроки, фаза польоту, приземлення.

 2. Спеціальні стрибкові вправи.

 3. Багатоскоки на біговій доріжці та в стрибковій ямі.

 4. Стрибки по сходах вгору.

 5. Розвиток стрибучості.

НЕ 3.1.4. (6 год.)

Тема: Техніка потрійного стрибка у довжину з місця. ЗФП [1, 2, 10].

ПЛАН:

 1. Основи техніки потрійного стрибка у довжину з місця: відштовхування, кроки, фаза польоту, приземлення.

 2. Спеціальні стрибкові вправи.

 3. Багатоскоки на біговій доріжці та в стрибковій ямі.

 4. Стрибки по сходах вгору. Розвиток стрибучості.

НЕ 3.1.5. (6 год.)

Тема: Швидкісно-бігова витривалість. ЗФП [2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Спеціальні бігові та стрибкові вправи на збільшених відрізках.

 2. Повторний біг 5-8 р. по 100 м.

 3. Перемінний біг 6-8 р. по 60 м через 60 м повільного бігу.

 4. Інтервальний біг 4-6 р. по 150 м через 5 хв. відновлення.

 5. Розвиток швидкісної витривалості.

НЕ 3.1.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 300 м.

 2. Потрійний стрибок у довжину з місця.

НЕ 3.2. СПОРТИВНІ ІГРИ

НЕ 3.2.1. БАСКЕТБОЛ (6 год.)

Тема: Техніка заслонів. Техніка відволікаючих дій (фінтів). Техніка кидка однією рукою зверху в русі. Рухливі ігри. СФП [3, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання заслонів одиночних на місці та в русі, групових заслонів в русі (наведення), статичних заслонів.

 2. Виконання фінта на ведення м’яча, на кидок м’яча у кошик, на передачу м’яча.

 3. Виконання кидка однією рукою зверху в русі: імітація (без м’яча), з м’ячем, зі зміною сторін кільця (спосіб вибору).

 4. Рухливі ігри. Естафети.

НЕ 3.2.2. ВОЛЕЙБОЛ (6 год.)

Тема: Техніка безпеки, основи суддівського практикуму. Зміст технічної і тактичної підготовки волейболістів. Різновиди переміщень. Техніка і тактика передач. Техніка нападаючого удару. Ігрова підготовка. СФП [4, 7, 13].

ПЛАН:

 1. Основи суддівства змагань, зміст технічної і тактичної підготовки волейболістів.

 2. Вибір способу пересувань.

 3. Техніко-тактичні дії у захисті.

 4. Нападаючий удар з другої передачі «по ходу».

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 3.2.3. ФУТБОЛ (4 год.)

Тема: Основи суддівського практикуму, зміст технічної і тактичної підготовки футболістів. Різновид пересувань. Техніка і тактика передач. Техніка передачі середньою частиною стопи. Навчальні ігри. СФП [12, 13, 14, 15].

ПЛАН:

 1. Основи суддівства змагань, зміст технічної і тактичної підготовки футболістів.

 2. Вибір способу пересувань.

 3. Техніко-тактичні дії у захисті.

 4. Передачі середньою частиною стопи на місці та в русі.

НЕ 3.3. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

НЕ 3.3.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 3.3.1.1. (8 год.)

Тема: Техніка бігу на короткі дистанції. Технічне виконання СБВ, низького старту; бігу по дистанції. Оволодіння якостями автоматизації рухів. Динамічність виконання вправ – виконувати вправи з максимальною швидкістю і водночас виконання вправ на розслаблення м’язів не задіяних під час бігу. Важливість позитивного емоційного фону [1, 2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Розвиток швидкості.

 2. Різнопланові вправи для розвитку сили (вправи на розтягнення, розслаблення та напруження).

 3. Циклічність виконання вправ: багаторазове повторення впродовж тривалого часу.

 4. Біг на місці в упорі.

 5. Біг на місці з поступовим нарощенням швидкості.

 6. Біг зі старту, сходу, по повороту і прямій.

 7. Короткі змагальні стрибки з вагою, низький старт з вагою, з гандикапом, підвищення частоти кроків з збереженням їх довжини (біг по мітках).

 8. Прискорення з поступовим нарощуванням швидкості.

 9. Чередування виконання вправ в ускладнених та звичайних умовах.

НЕ 3.3.1.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу

ПЛАН:

 1. Кількість кроків на місці: Жінки: 10 сек. Чоловіки: 10 сек.

 2. Висота підйому коліна 80; 70 см.

НЕ 3.3.1.3. (4 год.)

Тема: Техніка спортивної ходьби. Техніка роботи рук, ніг, тулуба. Техніка правильного дихання. Нервово-м’язова координація при виконанні спортивної ходьби. Залежність швидкості при спортивній ходьбі від довжини та частоти кроків [1, 2, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Вправи на постанову стопи (по лінії; з розгортанням стопи). середня лінія – постанова стопи по лінії.

 2. Паралельність постанови стопи. вивчення плавності рухів, розслаблення м’язів не задіяних у роботі.

 3. Визначення оптимальної швидкості (темп і довжина кроку) при правильному виконанні вправи.

 4. Пояснення помилок під час виконання вправи: нахил тулуба вперед, назад, загальна скованість, фази випрямлення та згинання ніг, постанова стопи на п’ятку з подальшим переходом на усю стопу.

 5. Ходьба вгору, вниз, на м’якому ґрунті, лівим, правим боком, носками в середину, ходьба змійкою, ходьба з випрямленими руками; руки на голові, на грудях.

 6. Вправи на розслаблення.

НЕ 3.3.1.4. (4 год.)

Тема: Багатоборство. Техніка виконання фізичних вправ різної направленості (швидкість, спритність, витривалість, сила) через певний проміжок часу (відновлення). Техніка виконання вправ долаючи втому. Розвиток вольових якостей [1, 2, 4, 10].

ПЛАН:

 1. Виконання вправ різного направлення.

 2. Розминка.

 3. СБВ.

 4. Вправи на швидкість: старт; прискорення.

 5. Вправи на спритність, метання тенісного м’яча.

 6. Стрибки у довжину з місця та потрійним.

 7. Повторний біг на дистанції на силу виконання (70-80 %).

 8. Сила: згинання рук в упорі лежачи.

 9. Вправи на гнучкість, контроль ЧСС (до 120 уд./хв..)

НЕ 3.3.1.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

План:

 1. Перемінний біг 3х60 м через повільний біг.

 2. Сума часу.

 3. Біг 150 м/сек.

НЕ 3.3.1.6. (4 год.)

Тема: Техніка бігу на середні дистанції. Розвиток витривалості, швидкісної витривалості. Володіння умінням самоконтролю [2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Виконання бігових завдань різного характеру: 500м. на 60% інтенсивності бігу 300м – 70%; 200м – 80% 150м – 90%; 60м – 100%.

 2. Відпочинок до 120 уд./хв.

 3. Виконання бігових вправ з контролем самопочуття та з розслабленням частини тіла не задіяних у роботі (плечі, кисті рук, шия тощо).

 4. ередування бігової роботи з стрибковими вправами та вправами на гнучкість.

 5. Вправи на відновлення дихання.

НЕ 3.3.1.7. (2 год.)

Тема: Техніка бігу на довгі дистанції. Техніка дихання, постанови тулуба та роботи ніг та рук. Оволодіння навиками вольового характеру. Оволодіння та досягнення високої швидкості (середньої) на довгих дистанціях. Виховання вольового характеру людини [3, 5, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання бігової роботи протягом тривалого часу (з поточним контролем самопочуття).

 2. Контроль самопочуття після пробігання дистанції.

 3. Навчання правильно переводити організм зі стану виконання роботи у стан спокою.

 4. Пробігання наддовгої дистанції у повільному темпі (з переходом на ходьбу).

НЕ 3.3.1.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу

ПЛАН:

 1. Півтора мильний тест (2414 метрів – чоловіки).

 2. Тест Купера (жінки)

НЕ 3.3.2. БАСКЕТБОЛ

НЕ 3.3.2.1. (6 год.)

Тема: Техніка кидка однією рукою зверху в русі. Техніка блокування м’яча. Техніка оволодіння м’ячем під щитом. Підготовчі ігри. СФП [1, 2, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання кидка зі зміною сторін кільця, влучність та тривалість виконання, змінюючи відстань від кільця.

 2. Виконання блокування м’яча: імітація (без м’яча), з м’ячем, кількість виконання.

 3. Оволодіння м’ячем під щитом протягом тривалого часу.

 4. Поєднання прийому з передачею.

 5. Підготовчі ігри.

НЕ 3.3.2.2. (6 год.)

Тема: Техніка оволодіння м’ячем під щитом. Техніка заслонів. Техніка індивідуальних тактичних дій у нападі без м’яча. Підготовчі ігри. СФП [3, 4, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання оволодіння м’ячем під щитом в 1х1, 2х2, 1х2, 2х1.

 2. Виконання заслонів в русі (наведення), статичних заслонів.

 3. Виконання індивідуальних тактичних дій у нападі без м’яча: коловий вихід на вільне місце; S-подібний вихід на вільне місце.

 4. Підготовчі ігри.

НЕ 3.3.2.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Кидок у кошик однією рукою від плеча з близької відстані.

НЕ 3.3.2.4. (6 год.)

Тема: Техніка індивідуальних тактичних дій без м’яча у нападі. Техніка передачі м’яча прямою рукою знизу. Підготовчі ігри. СФП [4, 6, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання пересування гравця для отримання м’яча: S-подібним способом на вільне місце; вихід петлею; V-подібний вихідна вільне місце.

 2. Виконання передачі м’яча прямою рукою знизу з правильного ВП.

 3. Передача м’яча біля стінки, змінюючи відстань.

 4. Поєднання передачі з веденням та кидком.

 5. Підготовчі ігри. Естафети.

НЕ 3.3.2.5. (6 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча з переведенням його між ногами. Техніка індивідуальних тактичних дій без м’яча у нападі [3, 4, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання ведення м’яча дриблінгом, поєднанням з передачею.

 2. Ведення з партнером (вибивання м’яча).

 3. Виконання пересування для отримання м’яча (спосіб вибору).

НЕ 3.3.2.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Ведення м’яча та кидок у кошик з подвійного кроку.

 2. Біг з високого старту 30 м.

НЕ 3.3.3. ВОЛЕЙБОЛ

НЕ 3.3.3.1. (6 год.)

Тема: Пересування волейболіста у сполученні з виконанням прийомів гри. Техніка і тактика передач м’яча. Нападаючий удар з другої передачі. Основи техніки верхньої прямої подачі. Ігрова підготовка. СФП [1, 8, 9].

ПЛАН:

 1. Вибір способу пересувань, залежно від виконання ігрових прийомів.

 2. Ппередачі м’яча у парах, у трикутнику (6-3-2); (6-3-4).

 3. Перша передача м’яча (прийом).

 4. Верхня пряма подача з відстані 6 метрів.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 3.3.3.2. (4 год.)

Тема: Індивідуальні тактичні дії гравців у захисті. Нападаючий удар з другої передачі із зони 2 у зону 1; із зони 4 в зону 5. Техніка верхньої прямої подачі. Ігрова підготовка. СФП [2, 11, 14].

ПЛАН:

 1. Прийом м’яча з подачі з направленням у зону 3.

 2. Передачі м’яча у парах, у трикутнику (5-3-2); (5-3-4) на місці і у русі.

 3. Верхня пряма подача з відстані 6 метрів.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 3.3.3.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Нападаючий удар із зон 4, 2.

 2. Стрибок вгору з розбігу поштовхом двох ніг.

НЕ 3.3.3.4. (6 год.)

Тема: Техніка і тактика першої та другої передачі. Техніка прямого нападаючого удару. Техніка подачі. Тактичні взаємодії гравців у захисті. Ігрова підготовка. СФП [3, 14, 15].

ПЛАН:

 1. Прийом м’яча з подачі.

 2. Друга передача м’яча стоячи обличчям і спиною до цілі.

 3. Техніка прямого нападаючого удару (4-1); (2-5).

 4. Верхня пряма подача (відстань 9 метрів).

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 3.3.3.5. (8 год.)

Тема: Тактичні взаємодії гравців у захисті. Техніка і тактика першої та другої передачі. Техніка верхньої прямої подачі. Прямий нападаючий удар з другої передачі «по ходу». Індивідуальні тактичні дії у нападі. Ігрова підготовка. СФП [6, 7, 15].

ПЛАН:

 1. Прийом м’яча з подачі із зон 1, 5, 6 із направленням у зону 3.

 2. Техніка і тактика другої передачі, стоячи обличчям і спиною до цілі.

 3. Техніка верхньої прямої подачі з відстані 9 метрів.

 4. Індивідуальна тактика нападу.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 3.3.3.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Друга передача на точність із зони 3 в зону 4 (обличчям до цілі).

 2. Друга передача на точність із зони 3 в зону 2 (спиною до цілі).

НЕ 3.3.4. ФУТБОЛ

НЕ 3.3.4.1. (6 год.)

Тема: Пересування футболіста у сполученні з виконанням прийомів гри. Техніка і тактика передач м’яча. Передача середньою частиною стопи на місці та в русі. Навчальні ігри. СФП [1, 15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Вибір способу пересувань залежно від виконання ігрових дій.

 2. Передача м’яча в парах, трійках.

 3. Удари внутрішньою частиною підйому.

 4. Ігрова підготовка.

НЕ 3.3.4.2. (4 год.)

Тема: Індивідуальні тактичні дії гравців у захисті. Техніка ударів середньою частиною підйому, внутрішньою стороною стопи. Навчальні ігри. СФП [3, 4, 6, 15].

ПЛАН:

 1. Зупинка м’яча після передач середньою частиною підйому в парах, трійках на місці та в русі.

 2. Удари внутрішньою частиною стопи, внутрішньою частиною підйому.

 3. Ігрова підготовка.

НЕ 3.3.4.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м з веденням м’яча.

 2. Удари на дальність правою і лівою ногою.

НЕ 3.3.4.4. (6 год.)

Тема: Техніка і тактика передачі внутрішньою частиною стопи. Техніка удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому. Тактичні взаємодії гравців у захисті. Навчальні ігри. СФП [15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Зупинка м’яча після передач, техніка, удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому на влучність у зони воріт.

 2. Ігрова підготовка.

НЕ 3.3.4.5. (8 год.)

Тема: Тактичні взаємодії гравців у захисті. Техніка і тактика передач. Техніка удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому. Передачі середньою частиною стопи на місці та в русі. Індивідуальні тактичні дії у нападі. Навчальні ігри. СФП [10, 15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Прийом м’яча після передач.

 2. Техніка і тактика передач.

 3. Техніка удару середньою частиною підйому, внутрішньою частиною стопи на дальність.

 4. Індивідуальна тактика нападу.

 5. Ігрова підготовка.

НЕ 3.3.4.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Вкидання м’яча на точність і дальність.

НЕ 3.3.5. ГАНДБОЛ

НЕ 3.3.5.1. (4 год.)

Тема: Прийоми гри і техніка їх виконання. Техніка пересування. Техніка ведення м’яча з різною швидкістю та зміною напрямку. Навчальні ігри. СФП [1, 11, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Правила, зміст прийомів ведення гри, технічна підготовка гандболістів. Види пересувань по майданчику.

 2. Основи техніки ведення м’яча: одноударне та багатоударне, ведення в різних напрямках.

НЕ 3.3.5.2. (4 год.)

Тема: Організація змагань. Суддівські жести. Техніка ловлі-передачі м’яча на місці та в русі. Навчальні ігри. СФП [1, 11, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Показ суддівських жестів.

 2. Виконання трьох кроків при передачі.

 3. Основи техніки ловлі м’яча однією та двома руками, передачі м’яча хльостом, поштовхом, долонею.

НЕ 3.3.5.3. (4 год.)

Тема: Техніка кидків м’яча у ворота з різних ігрових позицій. Навчальні ігри. СФП [1, 5, 14].

ПЛАН:

 1. Виконання кидків м’яча у ворота.

 2. Різновиди кидків: хльостом, поштовхом, ударом.

 3. Застосовувати різну траєкторію польоту м’яча.

НЕ 3.3.5.4. (4 год.)

Тема: Техніка перехоплення м’яча. Підстрахування. Техніка блокування кидків м’яча у ворота. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Визначення напрямку польоту м’яча для перехоплення.

 2. Виконання ривків до гравця, що отримує м’яч.

 3. Закріплення техніки блокування м’ячів.

НЕ 3.3.5.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Стрибок у довжину з місця.

 2. Ведення м’яча 30 м.

НЕ 3.3.5.6. (2 год.)

Тема: Техніка гри воротаря. Навчальні ігри. СФП [1, 10, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Стійка воротаря, переміщення: ходьба; стрибки, протидія та оволодіння м’ячем, затримка та оволодіння м’ячем.

НЕ 3.3.5.7. (6 год.)

Тема: Техніка кидків м’яча у ворота (в стрибку, опорному положенні та падінні). Ігрова підготовка. СФП [1, 5, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання кидків в опорному положенні з розбігу, двоопорному положенні, з нахилом тулуба, в стрибку та кидок в падінні.

НЕ 3.3.5.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Потрійний стрибок з місця.

 2. Кидки м’яча на дальність.

НЕ 3.3.6. БОРОТЬБА ДЗЮДО

НЕ 3.3.6.1. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці: кидок через стегно. Захист. СФП [4,5,7].

ПЛАН:

 1. Правила боротьби, зміст технічної і тактичної підготовки борців.

 2. Кидок через стегно з захватом пояса і однойменної руки.

 3. Захист: виведення суперника з рівноваги.

НЕ 3.3.6.2. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці: Кидок задня підніжка. Захист. СФП [2,3,6].

ПЛАН:

 1. Різнойменний захват.

 2. Ступити правою ногою за суперника збоку, збиваючи його руками за зовнішню частиною лівої стопи, скручуючи руками по дузі вниз кинути суперника на стину.

НЕ 3.3.6.3. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері. Утримання. СФП [5,8,10].

ПЛАН:

 1. Утримання і їх види: збоку, зверху, утримання зі сторони голови, утримання поперек тулуба.

НЕ 3.3.6.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Забігання кругом голови.

НЕ 3.3.6.5. (4 год.)

Тема: Задушливі прийоми і звільнення від них. СФП [1,3,7].

ПЛАН:

 1. Вивчення техніки задушливих прийомів: задушливі прийоми ногами, захватом ворота з під руки і ворота зверху, передпліччям, задушливі прийоми зі стійки з переводом в партері.

НЕ 3.3.6.6. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці. Кидок через плече. СФП [4,8,9].

ПЛАН:

 1. Кидок через плече зі стійки.

 2. Захват лівою рукою за правий рукав суперника, правою рукою за лівий відворот кімоно, сильним ривком лівої руки вивести суперника з рівноваги і виконати кидок.

НЕ 3.3.6.7. (4 год.)

Тема: Техніка прийомів ва стійці. Прохід в обидві ноги. СФП [1,7,10].

ПЛАН:

 1. Кидок виконується коли суперник у високій або напівзігнутій стійці.

НЕ 3.3.6.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Підтягування на поперечці.

 2. Перевороти з „мосту”.

НЕ 3.3.7. ПЛАВАННЯ

НЕ 3.3.7.1. (8 год.)

Тема: Техніка рухів ногами, при плаванні брасом на грудях і спині. Ковзання брасом з роботою ніг. Дихання при плаванні брасом. Техніка плавання кролем на грудях в повній координації. Техніка стартового стрибка у воду. Техніка простих поворотів при проходженні дистанції. СФП [1,2,4,6,11,13, 14 ].

ПЛАН:

 1. Опускання обличчя у воду для вдиху і видиху брасом; розплющування очей у воді. Робота ніг у бортика.

 2. Відштовхування від дна (у бік бортика), від бортика басейну з наступним ковзанням з різним положенням рук, ноги роблять рух брасом.

 3. Плавання кролем на грудях з роботою ніг на дошці, з роботою рук, в повній координації.

 4. Плавання у вільному, помірному та максимальному темпі.

 5. Повороти при плаванні кролем на грудях.

 6. Плавання по дистанції. Ігри у воді з навиками імітації рухів.

 7. Виховання сміливості, кмітливості і настирливості.

НЕ 3.3.7.2. (8 год.)

Тема: Техніка рухів ніг, при плаванні брасом на грудях і спині. Техніка дихання при плаванні брасом. Техніка роботи ніг брасом з допомогою дошки, роблячи видих. Техніка плавання на спині в повній координації. Стрибки. Повороти при плаванні брасом. естафети з навчальними елементами. СФП [1, 2,4,7,13,14].

ПЛАН:

 1. Техніка дихання з поворотом голови (виконувати стоячи, нахилившись, обличчя опущене до води-вдих, видих у воду).

 2. Ковзання на грудях з дошкою в руках з роботою ніг, як при способі кроль, у поєднанні з диханням.

 3. Плавання на грудях з опущеним у воду обличчям. із затримкою дихання (гребки руками, як при способі кроль).

 4. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темп.

 5. Естафети з навчальними елементами.

 6. Ігри з елементами плавання брасом.

 7. Виховання витривалості і кмітливості.

НЕ 3.3.7.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на спині.

 2. Плавання за допомогою рухів ногами кролем на грудях або спині, (руки вперед; на грудях з дошкою в руках).

НЕ 3.3.7.4. (8 год.)

Тема: Техніка ковзання брасом. Узгодження роботи рук з диханням, ніг з диханням. Плавання брасом в повній координації. Техніка плавання кролем на грудях та спині. СФП [1,2,4,7,13,14].

ПЛАН:

 1. Робота ніг, як при плаванні способом брас, у заданому темпі, сидячи на лаві, лежачи, з опорою о борт басейну, з плавальною дошкою в руках.

 2. Ковзання по воді після відштовхування ногами з елементами рухів брасом.

 3. Ковзання на грудях з поворотом на спину, за допомогою рук в різному положенні.

 4. Плавання з опущеною у воду головою роблячи видих, гребок руками з виходом голови на вдих.

 5. Узгодження роботи рук, ніг і дихання в координації плавням брасом.

 6. Плавання технікою кроль на грудях по дистанції, також на спині, обов’язково роблячи поворот.

 7. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі

НЕ 3.3.7.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях.

 2. Плавання брасом.

НЕ 3.3.8. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

НЕ 3.3.8.1. (4 год.)

Тема: Техніка стройових вправ на місці та в русі. Вправи на гнучкість в парах [1, 6, 8].

ПЛАН:

 1. Шикування та перешикування на місці та в русі.

 2. Перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки; розрахунок і розподіл у строю; перешикування з колони по одному в колону по два, три, чотири … у русі з послідовними поворотами.

 3. Вправи на гімнастичній лаві на гнучкість..

НЕ 3.3.8.2. (4 год.)

Тема: Техніка довгого перекиду вперед. Перекид назад. Вправи на гнучкість. Естафети [3,5, 9].

ПЛАН:

 1. Поєднання окремих акробатичних елементів у гімнастичну зв’язку: два довгих перекиди вперед – стрибок, угору – утримання основної гімнастичної стійки – перекид назад охрестивши ноги з поворотом кругом.

 2. Вправи на гнучкість – ВП – сидячи. Естафети з гімнастичними палицями.

НЕ 3.3.8.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання стійки на лопатках. Вправи на укріплення м’язів спини. Ігри [5, 11].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання підвідних вправ: групування, перекати на спини.

 2. Стійка на лопатках: статичне утримання положення – 5 сек. Гімнастична зв’язка: ВП – основна стійка – упор присівши – перекид уперед – перекат назад у стійку на лопатках – утримування групування і перекат уперед у положення сидячи з нахилом уперед – перекид назад в упор присівши – стрибок в основну стійку.

 3. Вправи на укріплення м’язів спини з ВП лежачи на животі. Ігри.

НЕ 3.3.8.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Довгий перекид вперед і назад.

 2. Стійка на лопатках («берізка»).

НЕ 3.3.8.5. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправи на рівновагу: стійка на одній нозі («ластівка») на гімнастичній лаві. Вправи на рівновагу. Стрибки на скакалці [2, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Вправи на рівновагу на підлозі, статичне утримання положень.

 2. Вправи на рівновагу на гімнастичній лаві.

 3. Поєднання гімнастичних елементів у зв’язку: ходьба на носках по лаві – пробіжка – стрибки зі зміною положення ніг – поворот на носках у присіді – присід – упор сидячи на коліні – підйом – «ластівка» - кроки на носках – зіскок вигнувшись з утриманням основної стійки.

 4. Різноманітні стрибки на скакалці..

НЕ 3.3.8.6. (6 год.)

Тема: Техніка виконання вправи «міст» з положення стоячи. Силові вправи для м’язів тулуба. Стрибки на скакалці. [4, 8].

ПЛАН:

 1. Підвідні вправи, вивчення основ техніки вправи «міст»: статичне утримання 5 сек.

 2. Комплекс вправ для розвитку гнучкості хребта.

 3. Правила безпеки, правила страховки..

НЕ 3.3.8.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Вправа «ластівка» (рівновага на одній нозі).

 2. Вправа «міст».

НЕ 3.3.9. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА

НЕ 3.3.9.1. (4 год.)

Тема: Методика розвитку видів силових якостей. Техніка безпеки на заняттях з атлетичної гімнастики [1, 17].

ПЛАН:

 1. Розвиток максимально швидкісної сили, а також силової витривалості.

 2. Методичні поради щодо запобігання травм.

НЕ 3.3.9.2. (4 год.)

Тема: Техніка виконання атлетичних вправ для різноманітних типів будови тіла. Рухливі ігри [2, 21].

ПЛАН:

 1. Комплекси вправ для різноманітних типів будови тіла: ектоморфів, ендоморфів, мезоморфів.

НЕ 3.3.9.3. (4 год.)

Тема: Техніка виконання швидкісно-силових вправ. Розвиток м’язів верхнього плечового поясу і черевного пресу. Естафети, ігрові вправи [1, 17].

ПЛАН:

 1. Комплекс об’ємно-формуючих вправ.

 2. Комплекс додаткових вправ.

НЕ 3.3.9.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на колінах (жінки).

 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (чоловіки).

 3. Жим ногами ваги.

НЕ 3.3.9.5. (4 год.)

Тема: Техніка виконання швидкісно-силових вправ. Розвиток м’язів ніг та спини. Естафети, ігрові вправи [1, 17].

ПЛАН:

 1. Посилений комплекс вправ (силова витривалість).

 2. Комплекс додаткових вправ.

НЕ 3.3.9.6. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправ для силової витривалості (колове тренування). Рухливі ігри [4, 6].

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ для силової витривалості (колове тренування)

НЕ 3.3.9.7. (4 год.)

Тема: Змагання-естафети силового спрямування. Техніка виконання вправ з використанням власної ваги [5].

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ силового спрямування з використанням власної ваги.

НЕ 3.3.9.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Піднімання тулуба з положення лежачи.

 2. Розведення рук з гантелями лежачи спиною на лаві.

ЗМ 4. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ

НЕ 4.1. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

НЕ 4.1.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 4.1.1.1. (4 год.)

Тема: Техніка бігу, ходьби бар’єрів різної висоти; різної відстані між бар’єрами. Техніка виносу махової ноги та проходження поштовхової ноги над бар’єром. Технічно правильна робота рук, тулуба, його постанова. Виховання сміливості, вольових якостей [1, 2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Робота з бар’єрами біля опори або гімнастичної стінки.

 2. Стрибкові вправи на бар’єрах; атака бар’єра з обох ніг.

 3. Атака бар’єра справа, зліва (проходження поштовхової ноги над бар’єром).

 4. Вихідне положення для правильного виконання вправ. Бар’єрний крок.

 5. Стрибки у довжину з чередуванням ходьби бар’єрів, бігових вправ та вправ на гнучкість.

 6. Вправи на відновлення дихання.

НЕ 4.1.1.2. (4 год.)

Тема: Техніка безпеки при виконанні стрибка у довжину з розбігу. Техніка стрибка у довжину з розбігу «Зігнувши ноги». Техніка розбігу, відштовхування, польоту та приземлення. Техніка стрибка у довжину з місця, та стрибка з місця потрійним [1, 2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Виконання спеціальних стрибкових вправ для розвитку стрибучості («блоха» біг стрибанням з ноги на ногу «жабка») з чередуванням бігу та вправ на гнучкість.

 2. Виконання стрибкових вправ у довжину, у висоту, з місця, у кроці. Змагальний зміст занять стрибкового направлення.

 3. Техніка виконання стрибка: зміна поштовхової ноги; зменшення або збільшення розбігу).

 4. Виконання стрибків з розбігу на певну силу виконання.

НЕ 4.1.1.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Стрибок у довжину з розбігу – чоловіки стрибок у довжину з місця, потрійним – жінки.

НЕ 4.1.1.4. (6 год.)

Тема: Естафетний біг на короткі дистанції. Естафетний біг на середні дистанції. Естафетний біг по окремих доріжках та по загальній доріжці. Техніка передачі та прийому естафетної палиці. Розвиток фізичних якостей: швидкість та спритність [1, 2, 5, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Техніка передачі естафетної палиці з високою швидкістю та в обмеженій зоні. 20-ти метрова зона; техніка передачі палиці зверху; знизу; по команді.

 2. Стійка спортсмена під час прийому естафетної палиці до зовнішнього краю бровки; передача естафетної палиці до внутрішнього краю бровки.

 3. Біг по повороту; стартовий розбіг; низькі старти.

 4. Техніка бігу по повороту.

 5. Групові старти.

 6. Загальний принцип виконання вправ.

НЕ 4.1.1.5. (4 год.)

Тема: Ігрові заняття. Спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол) в поєднанні з біговими вправами. Розвиток фізичних якостей: спритність, швидкість, швидкісна витривалість [1, 2, 4, 9, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Ігровий зміст заняття. Чередування ігор у футбол (баскетбол) з вправами на тренажерах та біговою роботою спеціального направлення.

 2. Контроль фізичного стану студентів (самопочуття та ЧСС).

 3. Повільний біг та вправи на гнучкість та відновлення дихання.

НЕ 4.1.1.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Естафетний біг (60 м) з передачею естафетної палиці у коридорі (20 м).

НЕ 4.1.1.7. (4 год.)

Тема: Техніка бігу на короткі дистанції. Навчання, тренування, змагальний етап підготовки, автоматизація рухів. Оволодіння набутими навичками, та набутих фізичних якостей (швидкість, сила) [2, 6, 9, 10].

ПЛАН:

 1. Поступова підготовка студента до виконання змагальної вправи (розминковий біг, розминка, СБВ, прискорення).

 2. Самостійне виконання ЗРВ.

 3. Виконання заданого завдання (100; 200; 400 м) контроль ЧСС. Відновлення.

 4. Повільний біг, вправи на гнучкість та відновлення дихання. Підведення підсумків та корективи помилок та недоліків.

НЕ 4.1.1.8. (4 год.)

Тема: Техніка бігу на середні дистанції. Техніка виконання СБВ. Поєднання бігу на середні дистанції з вправами силового направлення. Розвиток фізичної якості: витривалість в поєднанні з вправами силового направлення [2, 3, 5, 11].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання СБВ, бігова робота на середні дистанції.

 2. Силова підготовка спеціальної направленості при підготовці бігунів на середні дистанції.

 3. Техніка виконання: робота ніг, рук, постанова тулуба.

 4. Дихання та відновлення під час бігу на середні дистанції.

 5. Контроль ЧСС та контроль відпочинку між про біганням дистанцій різної довжини.

НЕ 4.1.1.9. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Біг 300 м – жінки

 2. Біг 600 м – чоловіки

 3. Стрибок з місця у довжину (чоловіки, жінки)

НЕ 4.1.2. БАСКЕТБОЛ

НЕ 4.1.2.1. (4 год.)

Тема: Техніка подвійного кроку. Техніка штрафних кидків. Техніка ведення м’яча з переведенням його за спину. Підготовчі ігри. СФП [1, 2, 3, 4, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання подвійного кроку даними способами в різних умовах складності.

 2. Виконання штрафних кидків на точність, тривалість виконання. Ведення м’яча з переведенням його за спину (дриблінг) з перешкодами та без.

 3. Підготовчі ігри. Естафети.

НЕ 4.1.2.2. (4 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча з переведенням його за спину. Техніка індивідуально-тактичних дій у нападі з м’ячем. Техніка добивання м’яча. Підготовчі ігри. СФП [1, 2, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконувати ведення м’яча (дриблінг) з перешкодами та без.

 2. Поєднання ведення з передачею та кидком.

 3. Індивідуальні тактичні дії з м’ячем: передачі різної складності 1х1, 2х2; кидки різної складності; фінти.

 4. Виконання добивання м’яча з правильного ВП.

 5. Добивання м’яча в мішень (біля стінки).

 6. Добивання з простих кидків у кільце (в парах). виконання добивання однією рукою.

 7. Підготовчі ігри.

НЕ 4.1.2.3. (4 год.)

Тема: Техніка добивання м’яча. Техніка індивідуальних тактичних дій у нападі з м’ячем. Техніка наведення м’яча. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання добивання м’яча однією рукою та двома.

 2. Виконання індивідуальних тактичних дій у нападі з м’ячем: передачі різної складності; кидки; переміщення; фінти.

 3. Виконання наведення м’яча: фінти; заслін.

 4. Наведення: а) за допомогою дриблінгу; б) за допомогою переміщення.

 5. Навчальні ігри.

НЕ 4.1.2.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

НЕ 4.1.2.5. (4 год.)

Тема: Техніка наведення м’яча. Техніка групових тактичних дій у захисті (переключення, просковзування). Навчальні ігри. СФП [1, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання наведення м’яча (спосіб вибору).

 2. Виконання групових тактичних дій у захисті: переключення; просковзування.

 3. Навчальні ігри.

НЕ 4.1.2.6. (4 год.)

Тема: Техніка групових тактичних дій у захисті (переключення, підстраховка). Техніка кидка однією рукою в стрибку на місці. Навчальні ігри. СФП [3, 4, 7].

ПЛАН:

 1. Виконання групових тактичних дій у захисті: переключення; під страховка; проковзування.

 2. Виконання кидка з правильного вихідного положення.

 3. Імітація кидка (без м’яча); з м’ячем біля стінки, кільця протягом тривалого часу, змінюючи сторони кільця.

 4. Навчальні ігри.

НЕ 4.1.2.7. (4 год.)

Тема: Техніка кидка однією рукою в стрибку на місці. Техніка подвійного кроку. Техніка групових тактичних дій у нападі. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання кидка протягом тривалого часу.

 2. Кидок на влучність, тривалість виконання.

 3. Виконання подвійного кроку в різних умовах складності: поєднання подвійного кроку з кидком; з передачею змінюючи швидкість.

 4. Виконання влучності.

 5. Виконання групових тактичних у нападі: взаємодія двох гравців; наведення.

 6. Навчальні ігри.

НЕ 4.1.2.8. (4 год.)

Тема: Техніка групових тактичних дій у нападі. Техніка групових тактичних дій у захисті [1, 2, 6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання групових тактичних дій у нападі: взаємодія двох гравців; взаємодія трьох гравців.

 2. Виконання групових тактичних дій у захисті: переключення, підстраховка.

НЕ 4.1.2.9. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

НЕ 4.1.3. ВОЛЕЙБОЛ

НЕ 4.1.3.1. (6 год.)

Тема: Методика організації змагань з волейболу. Техніка стійок і переміщень. Техніка передач. Верхня пряма подача на точність. Техніка прямого нападаючого удару. Індивідуальні тактичні дії з м’ячем. Ігрова підготовка. СФП. [5, 7, 10].

ПЛАН:

 1. Чергування, зміна напрямку і способу пресувань на максимальній швидкості.

 2. Техніка передач обличчям і спиною до цілі, чергування способів. Техніка верхньої прямої подачі на точність.

 3. Прямий нападаючий удар «у лінію».

 4. Індивідуальні тактичні дії у нападі.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 4.1.3.2. (4 год.)

Тема: Техніка пересувань з імітацією прийомів гри у нападі і захисті. Техніка передачі обома руками зверху у стрибку. Чергування способів передач. Чергування нижньої і верхньої подачі на точність. Індивідуальні і групові тактичні дії у захисті. Техніка одиночного блокування. Ігрова підготовка. СФП. [3, 14, 15].

ПЛАН:

 1. Пересування, чергування способів з імітацією прийомів гри, падіння.

 2. Передачі м’яча, чергування способів, різні по висоті і напрямку, у парах, трійках, четвірках.

 3. Чергування способів подач на точність.

 4. Прямий нападаючий удар, імітація нападаючого удару з розбігу і передача або «обманний удар» через сітку.

 5. Блокування нападаючих ударів «по ходу» в зони 4, 3, 2. групові тактичні дії захисту: страхування блокуючого і нападаючого гравцем зони 6.

 6. Навчальні ігри.

 7. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 4.1.3.3. (4 год.)

Тема: Техніка переміщень, падіння. Індивідуальні та групові дії у захисті. Нападаючий удар при протидії одиночного блокування. Індивідуальна тактика подач. Вибір способу прийому подачі з направленням у зону 3. Техніка передач у стрибку. Ігрова підготовка. СФП. [1, 8, 11].

ПЛАН:

 1. Падіння після імітації прийомів гри та у сполученні з ігровими діями.

 2. Техніка захисту, прийом м’яча з подачі, передачі у стрибку, нападаючого удару, з відскоком від сітки.

 3. Техніка передач вперед- вгору паралельно до сітки і через сітку на точність, вгору-назад із зони 3 у зону 2 в опорному і без опорному положенні.

 4. Верхня пряма подача між зонами.

 5. Нападаючий удар «по ходу» і «у лінію» при протидії одиночного блокування.

 6. Навчальні ігри.

 7. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 4.1.3.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Верхня пряма подача (націлена).

 2. Блокування (одиночне) нападаючого удару в зонах 4, 2 (за завданням).

НЕ 4.1.3.5. (6 год.)

Тема: Індивідуальні тактичні дії у нападі. Техніка і тактика другої передачі м’яча. Техніка і тактика прийому м’яча з подачі. Одиночне блокування нападаючого удару. Тактика націленої подачі. Страхування гравця при бокуванні і нападі гравцем зони 6. Ігрова підготовка. СФП. [8, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Чергування способів передач м’яча: зверху, після падіння, у стрибку, відбивання кулаком, різні за висотою, напрямком, відстанню.

 2. Верхня пряма подача між зонами, скорочена (на точність).

 3. Прямий нападаючий удар із зон 4 і 2 з другої передачі при протидії блокування.

 4. Групові тактичні взаємодії гравців у захисті.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 4.1.3.6. (4 год.)

Тема: Індивідуальна техніка захисту. Чергування способів прийому м’яча. Індивідуальна тактика нападу. Групові тактичні взаємодії гравців у захисті і нападі. Ігрова підготовка. СФП. [1, 13, 15].

ПЛАН:

 1. Чергування способів прийому м’яча у залежності від напрямку і швидкості польоту м’яча: знизу однією рукою в опорному положенні із наступним падінням, з подачі, нападаючого удару, передачі у стрибку, з відскоку від сітки.

 2. Прямий нападаючий удар із зон 2, 4 з другої передачі.

 3. Верхня пряма подача по зонах майданчику.

 4. Одиночне блокування у зонах 4, 2, 3.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 4.1.3.7. (4 год.)

Тема: Тактика подач. Індивідуальні і групові тактичні дії у нападі. Тактика одиночного блокування. Ігрова підготовка. СФП. [5, 8, 12].

ПЛАН:

 1. Вибір способу передач.

 2. Техніка і тактика захисту: прийом м’яча з подачі, передачі у стрибку, прийом м’яча з нападаючого удару.

 3. Техніка і тактика нападу: нападаючий удар з другої передачі із зон 2, 4; верхня пряма подача (націлена); передачі у стрибку через сітку, «обманний удар».

 4. Одиночне блокування в зонах 2, 4, 3.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 4.1.3.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Прямий нападаючий удар із зони 4 у зону 5; із зони 2 у зону 1 (за завданням).

 2. Біг 92 м зі зміною напрямку.

НЕ 4.1.4. ФУТБОЛ

НЕ 4.1.4.1. (4 год.)

Тема: Методика організації змагань з футболу. Техніка пересувань. Техніка передач. Передачі серединою частиною стопи на точність. Техніка удару середньою частиною підйому, внутрішньою частиною стопи. Індивідуальні тактичні дії з м’ячем. Навчальні ігри. СФП [11, 12, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Зміна напрямку і способу пресувань на швидкості.

 2. Техніка передач.

 3. Техніка ударів внутрішньою частиною підйому, середньою частиною стопи на точність.

 4. Індивідуальні тактичні дії у нападі.

 5. Ігрова підготовка.

НЕ 4.1.4.2. (6 год.)

Тема: Техніка пересувань з імітацією прийомів гри у нападі і захисті. Техніка передач. Різновид ударів на влучність.. Індивідуальні і групові тактичні дії у захисті. Техніка індивідуального відбирання. Навчальні ігри. СФП [12, 15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Пересування, різновид способів передач з імітацією прийомів гри.

 2. Передачі м’яча, різні по висоті та напрямку, у парах, трійках.

 3. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому після подолання перешкод, виконання обведення.

 4. Відбирання м’яча, групові тактичні дії у захисті: страхування гравця.

 5. Ігрова підготовка.

НЕ 4.1.4.3. (4 год.)

Тема: Техніка пересувань. Індивідуальні та групові дії у захисті. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому під час дії захисника. Індивідуальна тактика передач. Зупинка м’яча з подальшим переведенням. Техніка передач у стрибку. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 15, 17].

ПЛАН:

 1. Відбирання м’яча після імітації прийомів гри та в поєднані з ігровими діями.

 2. Техніка захисту, зупинка м’яча.

 3. Техніка передач на точність і дальність в опорному та безопорному положенні.

 4. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому під час протидії одиночного відбирання.

 5. Ігрова підготовка.

НЕ 4.1.4.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 5х30 м.

 2. Удари у ствір воріт на силу і точність.

НЕ 4.1.4.5. (4 год.)

Тема: Індивідуальні тактичні дії у нападі. Техніка і тактика передач. Техніка і тактика прийому м’яча після передач. Індивідуальні дії під час удару. Тактика націлених передач. Страхування гравця під час відбирання м’яча при атаках. Навчальні ігри. СФП [5, 6, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Різновид передач м’яча.

 2. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому після ведення м’яча, поперечної або діагональної передачі.

 3. Групові тактичні взаємодії гравців у захисті.

 4. Ігрова підготовка.

НЕ 4.1.4.6. (4 год.)

Тема: Індивідуальна техніка захисту. Різновид способів відбору м’яча; індивідуальне відбирання. Індивідуальна тактика нападу. Групові тактичні взаємодії гравців у захисті і нападі. Навчальні ігри. СФП [15, 16, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Різновид способів відбирання м’яча у залежності від напрямку і швидкості польоту м’яча; в підкаті.

 2. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому після поперечних і діагональних передач.

 3. Індивідуальне відбирання.

 4. Ігрова підготовка.

НЕ 4.1.4.7. (6 год.)

Тема: Індивідуальні тактичні дії у нападі. Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [10, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Вибір способу передач.

 2. Техніка і тактика захисту: відбирання м’яча, під час обведення.

 3. Дії захисника під час удару.

 4. Техніка і тактика нападу: різновид ударів, відволікаючі дії, обманні рухи, фінти.

 5. Індивідуальне відбирання.

 6. Ігрова підготовка.

НЕ 4.1.4.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Тест Купера 12 хв.

 2. Жонглювання м’ячем.

НЕ 4.1.5. ГАНДБОЛ

НЕ 4.1.5.1. (4 год.)

Тема: Техніка виконання 7-ми метрового (штрафного) кидка. Тактика гри воротаря: індивідуальна, командна. Навчальні ігри. СФП [1, 3, 4, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Основи техніки виконання 7-ми метрових штрафних кидків.

 2. Правильний вибір позиції у воротах.

 3. Відбиття 7-ми метрового штрафного кидка.

 4. Фінти воротаря: вибором позиції, переміщенням, стійкою.

НЕ 4.1.5.2. (4 год.)

Тема: Індивідуальна тактика польового гравця в нападі та захисті. Навчальні ігри. СФП [1, 12, 14].

ПЛАН:

 1. Застосувати ведення і передачі: відкриті та приховані, кидки у ворота, звільнення від захисника: відкрите та приховане.

 2. Оволодіння фінтами.

 3. Застосовувати вибивання, блокування та опіку гравців

НЕ 4.1.5.3. (2 год.)

Тема: Тактика групових взаємодій у нападі. Навчальні ігри. СФП [1, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Тактика групових дій.

 2. Паралельні: без стягування, на стягування.

 3. Перехресні дії: внутрішні, зовнішні.

 4. Заслін: внутрішній, зовнішній, в відходом, із супроводом.

НЕ 4.1.5.4. (4 год.)

Тема: Загальнокомандні тактичні дії в нападі та захисті. Навчальні ігри. СФП [1, 4, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Застосувати стандартні комбінацій в нападі та в захисті.

 2. Особистий та зонний захист.

 3. Системи захисту: змішаний захист (5+1, 4+2).

НЕ 4.1.5.5. (4 год.)

Тема: Вивчення тактики нападу (4:2, 3:3). Навчальні ігри. СФП [1, 6, 9, 14].

ПЛАН:

 1. Позиційний напад.

 2. Тактика ведення позиційного нападу при застосуванні систем 4:2 та 3:3.

НЕ 4.1.5.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Ведення м’яча лівою, правою рукою 30 м.

НЕ 4.1.5.7. (4 год.)

Тема: Організація контратаки. Відрив. Швидкий прорив. Навчальні ігри. СФП [1, 10, 14].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання стрімких атак: подвійно, відривом, проривом.

 2. Відрив від захисника.

 3. Довга передача вперед від партнера чи воротаря.

НЕ 4.1.5.8. (2 год.)

Тема: Вивчення тактики захисту: персональна опіка гравця з м’ячем та без м’яча. Ігрова підготовка. СФП [1, 4, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Опіка гравця без м’яча: нещільна та щільна.

 2. Перешкода нападаючому вибрати зручну позицію.

 3. Створення перешкод нападаючому при взаємодії з партнерами та при здійсненні кидка.

НЕ 4.1.5.9. (4 год.)

Тема: Вивчення тактики зонної системи захисту (6:0, 5:1, 4:2, 3:3). Ігорова підготовка. СФП [1, 6, 14].

ПЛАН:

 1. Зонний захист з переключенням та без переключення захисників.

 2. Тактика при виборі різновидів зонного захисту.

НЕ 4.1.5.10. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Човниковий біг 4×9 м.

 2. Передача м’яча в ціль.

НЕ 4.1.6. СПОРТИВНА БОРОТЬБА

НЕ 4.1.6.1. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері. Больовий прийом: важіль ліктя поперек стегна. Захист. СФП [2,5,8].

ПЛАН:

 1. Атакуючи руку за зап’ясний суглоб, підставити під її лікоть стегно однойменної ноги, перегинаючи її через стегно атакуючи руку суперника, виконати больовий прийом.

 2. Захист: для підставлення під лікоть атакуючої руки зігнути її, притискаючи плече до свого суглоба.

НЕ 4.1.6.2. (6 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці, кидок з упором стопи в живіт. СФП [6,8,10].

ПЛАН:

 1. Захват за різнойменні руки під ліктями.

 2. Продовжити тягнути, підсівши до опорної ноги і поставити штовхаючу ногу в живіт суперника, виштовхнути ногою суперника вверх, перекинути через себе на спину.

НЕ 4.1.6.3. (4 год.)

Тема: Техніка виконання кидка з стійки з скручуванням, захватом за шию. СФП [3,6,7].

ПЛАН:

 1. Захват за різнойменний рукав та вилов куртки, захопити вільною рукою шию суперника, розвернутися спиною і підсісти.

 2. Закручуючи тулубом і руками, нахилитися вперед і вибити тазом суперника, кинути його спиною на килим.

НЕ 4.1.6.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Забігання кругом голови.

НЕ 4.1.6.5. (6 год.)

Тема: Техніка виконання кидка боковий переворот. Захист. СФП [1,4,9].

ПЛАН:

 1. Різнойменний захват, наклонившись нирок під руку захопити праве стегно, випрямивши ноги відірвати суперника від килима, відвести ноги в сторони перевернути і кинути на спину.

 2. Захист: опустити підбиваючу руку вниз.

НЕ 4.1.6.6. (4 год.)

Тема: Техніка виконання кидка захватом однойменної ноги з середини. Захист. СФП [6,8,9].

ПЛАН:

 1. Захват правою рукою за (кімоно), сильним поштовхом правої руки від себе в сторону вниз збити на ліву п’яту.

 2. Захопивши лівою рукою ліву ногу з середини, кинути на спину.

 3. Захист: виставити атакуючу ногу назад нахилившись вперед.

НЕ 4.1.6.7. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері, важіль ліктя захватом між ногами. Захист. СФП [1,4,5].

ПЛАН:

 1. Важіль ліктя захватом руки між ногами при виконанні прийому зверху та знизу.

 2. Захист стати на міст, перевернутися через партнера, лягти на живіт, встати в стійку.

НЕ 4.1.6.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Підтягування на поперечці.

 2. Кидки партнера за 20 с.

НЕ 4.1.7. ПЛАВАННЯ

НЕ 4.1.7.1. (6 год.)

Тема: Ознайомити з технікою плавання дельфіном. Техніка рухів руками дельфіном. Техніка дихання з узгодженням роботи рук дельфіном. Техніка дихання з узгодженням роботи ніг дельфіном. Техніка плавання ніг, рук і дихання дельфіном. Техніка плавання способом кролем на грудях, спині і брасу. Стрибки з високого бортика або стартової тумбочки. Простий поворот при плаванні. СФП [1,2,6,7,11,14].

ПЛАН:

 1. Робота ніг, як при плаванні способом дельфін, у заданому темпі, лежачи, з опорою о борт басейну, з плавальною дошкою в руках.

 2. Ковзання по воді після відштовхування ногами з елементами рухів дельфін.

 3. Ковзання на грудях дельфіном за допомогою рук в різному положенні і роботою ніг.

 4. Плавання з опущеною у воду головою роблячи видих, гребок руками з виходом голови на вдих.

 5. Узгодження роботи рук, ніг і дихання в координації плавням дельфіном.

 6. Плавання технікою кроль на грудях по дистанції, також на спині, обов’язково роблячи поворот.

 7. Простий поворот при плаванні способом дельфін.

 8. Естафети з навчальними елементами.

 9. Ігри з елементами плавання дельфіном.

 10. Виховання витривалості і кмітливості, сміливості.

НЕ 4.1.7.2. (6 год.)

Тема: Техніки плавання способом кролем на спині. Техніка плавання дельфіном. Техніка рухів руками дельфіном. Дихання з узгодженням роботи рук дельфіном. Дихання з узгодженням роботи ніг дельфіном. Узгодження техніки плавання ніг, рук і дихання дельфіном. Стрибки у воду. СФП [1,2,4,6,7,14].

ПЛАН:

 1. Плавання дельфіном на спині з допомогою роботи ніг.

 2. Плавання дельфіном з роботою ніг і елементами гребкових рухів руками.

 3. Узгодження техніки дельфін рухів рук, ніг, дихання.

 4. Удосконалення техніки плавання кролем на грудях з роботою ніг і рук, і диханням.

 5. Навчати простому повороту при плаванні дельфіном.

 6. Стрибки у воду. Естафети з навчальними елементами.

 7. Ігри з елементами плавання.

 8. Виховання витривалості і кмітливості, сміливості.

НЕ 4.1.7.3. (6 год.)

Тема: Техніка дихання з рухами рук дельфіном. Техніка дихання з роботою ніг. Техніка плавання в повній координації кролем на грудях. Техніка плавання в повній координації на спині. Техніка плавання у повній координації брасом. Узгодження техніки роботи рук, ніг, дихання способом дельфін. Стрибок у воду , та повороту. СФП [1,2,4,7,13].

ПЛАН:

 1. Плавання дельфіном з роботою ніг і елементами гребкових рухів руками.

 2. Узгодження техніки дельфін рухів рук, ніг, дихання.

 3. Проливання по дистанції способами кроль на грудях, на спині, брасом, дельфіном. (2х25мв/с; 2х25м на спині); брасом з дошкою і у повній координації.

 4. Плавання брасом на спині з допомогою ніг, удосконалення товчка ногами брасом на боку (це для занурення у глибину і довжину).

 5. Естафети з навчальними елементами.

 6. Ігри з елементами плавання.

 7. Виховання сміливості, витривалості і кмітливості

НЕ 4.1.7.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях.

 2. Плавання кролем на спині.

НЕ 4.1.7.5. (6 год.)

Тема: Техніка плавати кролем на грудях в повній координації. Техніка плавання на спині в повній координації. Плавання брасом і дельфіном по елементам з простішими зв’язками елементів. Стрибки у воду. Техніка повороти при плаванні кролем на грудях і спині, брасом і дельфіном. СФП [1,2,4,6,14].

ПЛАН:

 1. Проливання по дистанції способами кроль на грудях, на спині, (3х25мв/с; 3х25м на спині).

 2. Плавання брасом в повній координації.

 3. Плавання дельфіном в повній координації.

 4. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі.

 5. Стартові стрибки для всіх видів плавання з тумбочки і з води для спини.

 6. Естафети з навчальними елементами.

 7. Ігри з елементами плавання.

 8. Виховання сміливості, витривалості і кмітливості.

НЕ 4.1.7.6. (4 год.)

Тема: Технік плавання кролем на грудях та спині. Техніка плавання брасом з різними зв’язками елементів. Техніка плавання дельфіном з різними зв’язками елементів. Техніка комплексного плавання. Техніка повороту при плаванні кролем на грудях і спині, брасом і дельфіном. Стартові стрибки у воду з бортика або з тумбочки, повороти. СФП [1,4,6,13,14].

ПЛАН:

 1. Проливання по дистанції способами кроль на грудях, на спині, (2х25мв/с; 2х25м на спині, 2х25м брасом, 2х25 дельфіном).

 2. Плавання брасом в повній координації.

 3. Плавання дельфіном в повній координації.

 4. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі.

 5. Техніка виконання комплексного плавання.

 6. Стартові стрибки для всіх видів плавання з тумбочки і з води для спини. Повороти.

 7. Естафети з навчальними елементами комплексного плавання.

 8. Виховання витривалості і кмітливості

НЕ 4.1.7.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання брасом.

 2. Плавання дельфіном.

НЕ 4.1.8. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

НЕ 4.1.8.1. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ для корекції постави. Вправи на гнучкість (з ВП сидячи). Естафети [3, 8, 11].

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ для постави.

 2. Естафети з обручами.

НЕ 4.1.8.2. (6 год.)

Тема: Комплекс вправ на розвиток гнучкості, зміцнення зв’язок і розвиток рухливості в суглобах (з ВП сидячі) під музичний супровід. Стрибки на скакалці. Ігри [1, 3, 6].

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ на гнучкість з вихідного положення сидячи, в парах, з гімнастичною палицею.

 2. Стрибки на скакалці: на місці, з пересуванням.

 3. Ігри.

НЕ 4.1.8.3. (4 год.)

Тема: Техніка виконання нахилу вперед з положення сидячи, стоячи. Стрибкові вправи під музичний супровід. Естафети зі скакалками [6, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання підвідних вправ на гнучкість із різних ВП Вправа нахил вперед із різних ВП.

 2. Комплекси вправ на гнучкість у парах.

 3. Стрибки під музичний супровід.

 4. Естафети.

НЕ 4.1.8.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ для правильної постави.

 2. Присідання за 30 с.

НЕ 4.1.8.5. (6 год.)

Тема: Техніка виконання вправи: напівшпагат, шпагат. Комплекс вправ на гнучкість в парах. Естафети з обручами [5, 8].

ПЛАН:

 1. Виконання вправ на гнучкість із партнером, з обтяженням: із різних ВП для м’язів і зв’язок кульшового суглобу.

 2. Різноманітні естафети та ігри з обручами.

НЕ 4.1.8.6. (4 год.)

Тема: Аеробні зв’язка з елементами бігу і стрибків під музичний супровід. Вправи для м’язів тулуба. Дихальна гімнастика [5, 7].

ПЛАН:

 1. Вивчення окремих елементів зв’язки: біг із різноманітними рухами руками із пересуваннями; різновиди стрибків.

 2. Зв’язок вправ.

 3. Вивчення комплексу під музичний супровід.

 4. Вправи на прес.

 5. Вправи із дихальної гімнастики.

НЕ 4.1.8.7. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ з гімнастичною палицею [8, 10].

ПЛАН:

 1. Розробка і вивчення комплексу вправ з предметами (гантелі, обручі, гімнастичні палиці, м’ячі, скакалки).

 2. Складання комплексу вправ.

НЕ 4.1.8.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Скласти і провести комплекс вправ з предметом під музичний супровід.

 2. Стрибки на скакалці.

НЕ 4.1.9. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА

НЕ 4.1.9.1. (6 год.)

Тема: Методика розвитку видів силових якостей. Техніка безпеки на заняттях з атлетичної гімнастики [1, 12].

ПЛАН:

 1. Розвиток максимально швидкісної сили, а також силової витривалості.

 2. Методичні поради щодо запобігання травм.

НЕ 4.1.9.2. (4 год.)

Тема: Техніка виконання атлетичних вправ для різноманітних типів будови тіла. Рухливі ігри [2, 17].

ПЛАН:

 1. Комплекси вправ для різноманітних типів будови тіла: ектоморфів, ендоморфів, мезоморфів.

НЕ 4.1.9.3. (4 год.)

Тема: Техніка виконання швидкісно-силових вправ. Розвиток м’язів верхнього плечового поясу і черевного пресу. Естафети, ігрові вправи [2, 17].

ПЛАН:

 1. Комплекс об’ємно-формуючих вправ.

 2. Комплекс додаткових вправ.

НЕ 4.1.9.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на колінах (жінки).

 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (чоловіки).

 3. Жим ногами ваги.

НЕ 4.1.9.5. (6 год.)

Тема: Техніка виконання швидкісно-силових вправ. Розвиток м’язів ніг та спини. Естафети, ігрові вправи [2, 17].

ПЛАН:

 1. Посилений комплекс вправ (силова витривалість).

 2. Комплекс додаткових вправ.

НЕ 4.1.9.6. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправ для силової витривалості (колове тренування). Рухливі ігри [6, 3].

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ для силової витривалості (колове тренування).

НЕ 4.1.9.7. (4 год.)

Тема: Змагання-естафети силового спрямування. Техніка виконання вправ з використанням власної ваги [5].

ПЛАН:

 1. Комплекс вправ силового спрямування з використанням власної ваги.

НЕ 4.1.9.8. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Піднімання тулуба з положення лежачи.

 2. Розведення рук з гантелями лежачи спиною на лаві.

НЕ 4.2. ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

НЕ 4.2.1. (4 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 4.2.2. (4 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 4.2.3. (4 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 4.3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 4.3.1. (8 год.)

Тема: Техніка бігу на короткі дистанції. ЗФП [1, 2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Спеціальні бігові вправи.

 2. Пробігання коротких відрізків повторно 10х20 м, 6х30 м, 5х40 м, 3х50 м, 2х60 м.

 3. Перемінний біг 4-6 р. по 40 м.

 4. Стрибки в кроці 5-8 р. по 30 м.

 5. Розвиток швидкості.

НЕ 4.3.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Біг 60 м.

 2. Різновиди естафет та ігор.

НЕ 4.3.3. (8 год.)

Тема: Розвиток загальної бігової витривалості. ЗФП [2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Повільний біг 1200-2000 м.

 2. Повторний біг на відрізках 100-300 м.

 3. Біг по пересіченій місцевості.

 4. «Фартлек» 10-15 хв.

 5. Розвиток витривалості

НЕ 4.3.4. (8 год.)

Тема: Розвиток швидкісної витривалості. ЗФП [1, 2, 3, 5, 10].

ПЛАН:

 1. Перемінний біг 4-6 р. по 200 м.

 2. Інтервальний біг 3-4 р. по 300 м через 6 хв. відновлення.

 3. Різновиди стрибкових вправ 6-8 р. по 100 м.

 4. Розвиток швидкісної витривалості.

НЕ 4.3.5. (2 год.)

Тема Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Тест Купера – 12-хвилинний біг.

ЗМ 5. ЕТАП ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ

НЕ 5.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 5.1.1. (2 год.)

Тема: Основи методики організації самостійних занять з розвитку фізичних якостей [1, 2, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Інструктаж з техніки безпеки.

 2. Класифікація видів легкої атлетики.

 3. Методика організації самостійних занять з розвитку фізичних якостей.

НЕ 5.1.2. (2 год.)

Тема: Техніка бігу з низького старту. ЗФП [2, 6, 8].

ПЛАН:

 1. Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

 2. Техніка бігу на короткі дистанції.

 3. Біг з низького старту: старт, стартовий розгін, біг по дистанції, фінішування.

 4. Повторні пробігання відрізків 3х30 м, 2х40 м, 1х60 м, 1х80 м, 1х20 м.

 5. Розвиток швидкості.

НЕ 5.1.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Біг 100 м.

 2. Рухливі ігри, естафети.

НЕ 5.1.4. (2 год.)

Тема: Техніка стрибка у довжину з розбігу. ЗФП [2, 9, 10].

ПЛАН:

 1. Основи техніки стрибка у довжину з розбігу.

 2. Розбіг, відштовхування, фаза польоту, приземлення.

 3. Стрибок у довжину з скороченого розбігу 5-7 бігових кроків.

 4. Розвиток швидкісно-силових якостей.

НЕ 5.1.5. (2 год.)

Тема: Швидкісно-бігова витривалість. ЗФП [1, 2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Спеціальні бігові вправи.

 2. Повторний біг 4-5 х 150 м.

 3. Перемінний біг 4-6 р. по 80 м.

 4. Розвиток швидкісної витривалості.

НЕ 5.1.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Біг 300 м.

 2. Стрибок у довжину з розбігу.

5.2. ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

НЕ 5.2.1. БАСКЕТБОЛ (2 год.)

Тема: Техніка групових тактичних дій у нападі. Техніка добивання м’яча. Навчальні ігри. СФП [6, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання добивання м’яча однією, двома руками.

 2. Виконання добивання з кидка у кошик самостійно, з партнером, протягом тривалого часу та на влучність.

 3. Групові тактичні дії: взаємодія двох гравців; взаємодія трьох гравців.

 4. Навчальні ігри.

НЕ 5.2.2. ВОЛЕЙБОЛ (4 год.)

Тема: Техніка переміщень. Тактика другої передачі. Верхня пряма подача на силу та точність. Техніка нападаючого удару. Індивідуальні тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП [1, 10, 15].

ПЛАН:

 1. Сполучення різних способів пересувань з прийомами гри.

 2. Техніка нападу і захисту в умовах підвищеної складності.

 3. Техніка другої передачі стоячи спиною і обличчям до цілі із зон 3, 2.

 4. Багаторазове виконання і чергування верхньої прямої подачі на силу і точність.

 5. Прямий нападаючий удар після зупинки і під час розбігу і стрибка з місця.

 6. Стабільна кількість прийому м’яча з подачі з направленням у зони 3, 2.

 7. Навчальні ігри.

 8. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.2.3. ФУТБОЛ (2 год.)

Тема: Техніка пересувань. Техніка передач м’яча середньою частиною стопи. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому на силу і точність. Техніка удару після передачі (в одне торкання). Індивідуальні тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 10, 17].

ПЛАН:

 1. Поєднання різних способів пересувань з прийомами гри.

 2. Техніка нападу і захисту в умовах наближених до ігрових.

 3. Багаторазове повторне виконання удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому в одне торкання.

 4. Зупинка м’яча після передач (внутрішньою частиною стопи, стегном, грудьми).

 5. Ігрова підготовка.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

НЕ 5.3.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 5.3.1.1. (6 год.)

Тема: Техніка бігу на короткі дистанції, автоматизація рухів. Техніка естафетного бігу їх автоматизація. Техніка стрибків з місця. Розвиток фізичних якостей: спритність, швидкість [1, 2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Спринтерський біг змагального характеру; групові старти, старти з гандикапом; біг з вагою.

 2. Естафетний біг командного характеру; виправлення помилок. Виконання стрибкових вправ, змагального характеру.

 3. Стрибкові вправи силового характеру (з вагою; вгору; з певним (коротким) проміжком часу для відпочинку).

 4. Вправи на гнучкість та відновлення дихання.

НЕ 5.3.1.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 100 м – жінки

 2. Біг 100 м – чоловіки

 3. Стрибок у довжину з місця (чол. і жін.)

НЕ 5.3.1.3. (4 год.)

Тема: Техніка виконання вправ на силу в поєднанні (з чергуванням) з вправами бігового, стрибкового, спринтерського та ігрового характеру. Силова витривалість, її розвиток. Швидкісна витривалість, способи її розвитку та вдосконалення [1, 2, 6, 9, 10, 11].

ПЛАН:

 1. Виконання спеціальних швидкісно-силових вправ (комплексів) з контролем часу виконання вправи, та контролем часу відпочинку між виконанням вправ.

 2. Серійне виконання вправ (комплексів).

 3. Колове тренування в поєднанні з вправами на гнучкість, та відновлення функціональних можливостей.

 4. Виконання вправ на відновлення дихання та розслаблення; контроль самопочуття та ЧСС.

НЕ 5.3.1.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів) чол., жін.

 2. Піднімання тулуба в сід за 1 хв. (чол. жін.)

НЕ 5.3.2. БАСКЕТБОЛ

НЕ 5.3.2.1. (2 год.)

Тема: Техніка групових тактичних дій у нападі. Техніка добивання м’яча. Навчальні ігри. СФП [6, 7, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання добивання м’яча однією, двома руками.

 2. Виконання добивання з кидка у кошик самостійно, з партнером, протягом тривалого часу та на влучність.

 3. Групові тактичні дії: взаємодія двох гравців; взаємодія трьох гравців.

 4. Навчальні ігри.

НЕ 5.3.2.2. (4 год.)

Тема: Техніка групових тактичних дій у нападі. Техніка ведення м’яча (швидкісного). Навчальні ігри. СФП [5, 6, 7].

ПЛАН:

 1. Взаємодія гравців: передачі, кидки, ведення (спосіб вибору), наведення, заслони.

 2. Взаємодія трьох гравців: «трикутник», «трійка»; «мала вісімка».

 3. Виконання ведення м’яча в різних умовах складності.

 4. Навчальні ігри.

НЕ 5.3.2.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

НЕ 5.3.2.4. (4 год.)

Тема: Техніка ведення м’яча (швидкісного). Техніка добивання м’яча [5, 6, 7].

ПЛАН:

 1. Виконання ведення на швидкість в поєднанні з передачею, кидками, з перешкодами та без.

 2. Виконання добивання м’яча самостійно, з партнером, протягом тривалого часу на влучність.

НЕ 5.3.2.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

НЕ 5.3.3. ВОЛЕЙБОЛ

НЕ 5.3.3.1. (2 год.)

Тема: Техніка переміщень. Тактика другої передачі. Верхня пряма подача на силу та точність. Техніка нападаючого удару. Індивідуальні тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП [1, 10, 15].

ПЛАН:

 1. Сполучення різних способів пересувань з прийомами гри.

 2. Техніка нападу і захисту в умовах підвищеної складності.

 3. Техніка другої передачі стоячи спиною і обличчям до цілі із зон 3, 2.

 4. Багаторазове виконання і чергування верхньої прямої подачі на силу і точність.

 5. Прямий нападаючий удар після зупинки і під час розбігу і стрибка з місця.

 6. Стабільна кількість прийому м’яча з подачі з направленням у зони 3, 2.

 7. Навчальні ігри.

 8. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3.3.2. (4 год.)

Тема: Тактика верхньої прямої подачі. Тактика прямого нападаючого удару. Техніка першої передачі (прийом). Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП [2, 9, 10].

ПЛАН:

 1. Виконання подачі по зонах майданчику (за завданням), чергування способів подач на фоні втоми.

 2. Нападаючий удар із зон 4, 3, 2 з високих та середніх передач.

 3. Послідовне виконання прийому м’яча зверху і знизу обома руками, знизу однією рукою в опорному положенні із падінням від різних прийомів нападу (ударів на силу, обманних ударів, передач).

 4. Блокування в зонах 3, 4, 2 нападаючих ударів «по ходу» і «у лінію».

 5. Взаємодія гравців 5 і 1 з гравцем зони 6 у рамках системи гри «кутом назад».

 6. Навчальні ігри.

 7. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3.3.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Перша передача м’яча (прийом) із зони 6 в зону 2.

 2. Прямий нападаючий удар із зони 4 у зону 1; із зони 2 у зону 5.

НЕ 5.3.3.4. (4 год.)

Тема: Техніка прийому м’яча з подачі. Техніка і тактика нападаючого удару з другої передачі. Техніка і тактика блокування нападаючих ударів. Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП [3, 6, 7].

ПЛАН:

 1. Стабільна кількість виконання прийому м’яча з подачі із зон 1, 5, 6 з наступним направленням у зону 2.

 2. Стабільне виконання прямого нападаючого удару із зон 2, 3, 4 «по ходу» і «у лінію» з передач різних за швидкістю і відстанню.

 3. Одиночне блокування у зонах 3, 4, 2 – удар виконується по двох напрямках з різних передач.

 4. Взаємодії гравців зон 5, 1 з гравцем зони 6 у рамках системи гри «кутом назад».

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3.3.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Верхня пряма подача націлена по зонах 1, 6, 5.

 2. Метання набивного м’яча стоячи обома руками з-за голови

НЕ 5.3.4. ФУТБОЛ

НЕ 5.3.4.1. (2 год.)

Тема: Техніка пересувань. Техніка передач м’яча середньою частиною стопи. Удари внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому на силу і точність. Техніка удару після передачі (в одне торкання). Індивідуальні тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [1, 2, 10, 17].

ПЛАН:

 1. Поєднання різних способів пересувань з прийомами гри.

 2. Техніка нападу і захисту в умовах наближених до ігрових.

 3. Багаторазове повторне виконання удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому в одне торкання.

 4. Зупинка м’яча після передач (внутрішньою частиною стопи, стегном, грудьми).

 5. Ігрова підготовка.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3.4.2. (4 год.)

Тема: Техніка передачі середньою частиною стопи. Техніка удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому. Техніка індивідуального відбирання. Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [10, 15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Виконання передач за завданням, різновид виконання передач на фоні втоми.

 2. Удари середньою частиною підйому «з льоту» після передач.

 3. Дії гравців у захисті під час атак: 2х1, 3х1, 4х2, 5х2.

 4. Взаємодії гравців під час гри «у квадраті».

 5. Ігрова підготовка.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3.4.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Удари на дальність правою і лівою ногою.

НЕ 5.3.4.4. (4 год.)

Тема: Техніка зупинки м’яча після передач. Техніка і тактика удару середньою частиною підйому після передачі. Техніка і тактика дій у захисті під час атакуючих ударів. Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [3, 5, 6, 18].

ПЛАН:

 1. Стабільна зупинка м’яча на місці та в русі з подальшим переведенням

 2. Стабільне виконання удару внутрішньою частиною стопи, середньою частиною підйому на дальність та влучність.

 3. Взаємодії гравців півзахисту і захисту.

 4. Ігрова підготовка.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 5.3.4.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН: Біг 30 м з веденням м’яча.

Вкидання м’яча на точність і дальність.

НЕ 5.3.5. ГАНДБОЛ

НЕ 5.3.5.1. (2 год.)

Тема: Різноманітні прийоми і техніка ведення гри. Навчальні ігри. СФП [1, 10, 13, 14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення технічної підготовки гандболістів.

 2. Застосування фінтів та обманних рухів.

НЕ 5.3.5.2. (4 год.)

Тема: Техніка кидків м’яча у ворота з різних ігрових позицій. Техніка кидків м’яча у ворота (в стрибку, опорному положенні та падінні). Ігрова підготовка. СФП [1, 9, 10, 14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення різновидів кидків м’яча у ворота.

 2. Техніка виконання кидків в опорному положенні з розбігу, двоопорному положенні, з нахилом тулуба, в стрибку та кидок в падінні.

НЕ 5.3.5.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Кидки м’яча на дальність.

НЕ 5.3.5.4. (4 год.)

Тема: Техніка перехоплення м’яча. Підстрахування. Техніка блокування кидків м’яча у ворота. Техніка гри воротаря. Ігрова підготовка. СФП [1, 4, 10, 14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення вмінь визначення напрямку польоту м’яча для перехоплення.

 2. Удосконалення техніки блокування м’ячів.

 3. Удосконалення техніки гри воротаря.

НЕ 5.3.5.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Потрійний стрибок з місця.

 2. Передача м’яча в ціль.

НЕ 5.3.6. БОРОТЬБА

НЕ 5.3.6.1. (2 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері. Перевороти забіганням, захист, контрприйом. СФП [1,2,5].

ПЛАН:

 1. Правила боротьби, зміст технічної і тактичної підготовки борців.

 2. Переворот забіганням із захватом шиї з-під дальнього плеча, притиснуючи руку стегно.

 3. Захист: притиснути руку до себе, перенести вагу тіла в бік суперника.

НЕ 5.3.6.2. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці: переводи в партер, захист, контрприйом. СФП [3,6,8].

ПЛАН:

 1. Переведення в партер ривком із захватом однойменної руки з підсічкою дальньої ноги.

 2. Захист: ступити дальньою ногою вперед, упертися захопленою рукою в груди.

 3. Контрприйом: переведення ривком із захватом однойменної руки.

НЕ 5.3.6.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Підтягування на поперечці.

НЕ 5.3.6.4. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері, перевороти переходом. Захист. Контрприйом. СФП Техніка боротьби в стійці кидок нахилом. СФП [4,9,10].

ПЛАН:

 1. Переворот переходом із захвачених схрещених гомілок.

 2. Захист: сісти на ноги, захопити ближню ногу суперника, стати у високий партер і звільнити ногу.

 3. Контрприйом: збивання ногами назад із захватом ноги.

 4. Кидок нахилом із захватом ніг.

 5. Захист: перешкодити захопленню ніг, у низькій стійці захопити руки суперника, захопити шию зверху, відставити ноги назад, прогнутися.

 6. Контрприйом: звалювання збиванням із захватом руки та шиї із зачепленням гомілкою ззовні.

НЕ 5.3.6.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Перевороти з „мосту”.

 2. Забігання кругом голови.

НЕ 5.3.7. ПЛАВАННЯ

НЕ 5.3.7.1. (6 год.)

Тема: Техніка плавання кролем на грудях в повній координації. Техніка плавання в повній координації на спині. Техніка плавання в повній координації брасом. Техніка плавання в повній координації дельфіном. Техніка стартового стрибка у воду. Техніка простого повороту при проходженні дистанції. Естафетне плавання. СФП [1,2,4,6,7,11,14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення техніки плавання кроль на грудях, на спині.

 2. Плавання за елементами й у повній координації вивченими способами. Плавання відрізків з різною швидкістю (на найменшу кількість гребків).

 3. Удосконалення техніки плавання брасом, дельфіном.

 4. Плавання за елементами й у повній координації вивченими способами. Плавання по елементам.

 5. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі.

 6. Плавання до 1000м за заняття.

 7. Естафетне плавання виконуючи старти і повороти.

 8. Навчити складний поворот при плаванні кролем на грудях, спині.

НЕ 5.3.7.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях.

 2. Плавання брасом.

НЕ 5.3.7.3. (4 год.)

Тема: Техніка комплексного плавання. Техніка плавання на боку. Техніка прийому: захвату, звільнення, транспортування, штовхання постраждалого. СФП [1,4,6,9,14,15].

ПЛАН:

 1. Плавання за елементами й у повній координації вивченими способами.

 2. Проливання відрізків з різною швидкістю (на найменшу кількість гребків).

 3. Комплексне плавання вивченими способами.

 4. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі.

 5. Способи звільнення від захватів потопаючого.

 6. Штовхання та буксирування предмета, що пливе.

 7. Способи транспортування потерпілого на воді.

 8. Проливання дистанції до 200м із перемінною швидкістю.

 9. Надання долікарської допомоги потерпілому.

 10. Плавання в одязі.

 11. Звільнення від одягу у воді.

НЕ 5.3.7.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на спині.

 2. Плавання дельфіном

НЕ 5.3.8. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

НЕ 5.3.8.1. (4 год.)

Тема: Довгий перекид вперед і назад. Вправи на гнучкість у парах. Естафети в парах [3, 6].

ПЛАН:

 1. Поєднання акробатичних елементів у гімнастичну зв’язку: 2 довгих перекиди вперед – стрибок угору – утримання основної гімнастичної стійки – випад на праву ногу – основна стійка – перекид назад схрестивши ноги з поворотом кругом – «ластівка» - основна стійка.

 2. Вправи на гнучкість – ВП – сидячи.

 3. Естафети з м’ячами.

НЕ 5.3.8.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Довгий перекид вперед і назад.

 2. Нахил тулубу вперед.

НЕ 5.3.8.3. (6 год.)

Тема: Техніка виконання вправ на рівновагу на перегорнутій лаві. Човниковий біг. Стрибки на скакалці [8, 11].

ПЛАН:

 1. Вправи на рівновагу на гімнастичній лаві.

 2. Поєднання гімнастичний елементів у зв’язку: застрибування на лаву – ОС – ходьба на носках по лаві – поворот – пробіжка – поворот напівприсід – підйом – 2-3 стрибка зміна положення ніг (вперед, назад) – ходьба на носках – вправа «ластівка» - зіскок прогнувшись – ОС.

 3. Різноманітні стрибки на скакалці.

НЕ 5.3.8.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Стрибки на скакалці.

 2. Вправи на рівновагу на гімнастичній лаві.

НЕ 5.3.9. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА

НЕ 5.3.9.1. (2 год.)

Тема: Курс поглибленої силової підготовки в атлетичній гімнастиці [5, 6, 11].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання силових вправ за принципом роздільного тренування (система спліт).

 2. М’язи ніг та грудей.

НЕ 5.3.9.2. (4 год.)

Тема: Вправи для м’язів плечового поясу рук і спини. [5, 6, 11].

Вправи для м’язів згиначів та розгиначів рук [5, 6, 11].

ПЛАН:

 1. Жим штанги із-за голови сидячи.

 2. Розведення прямих рук у сторони.

 3. Підтягування на перекладині.

 4. Тяга штанги стоячи.

 5. Згинання і розгинання рук зі штангою, стоячи.

 6. Французький жим штанги.

 7. Жим штанги сидячи на похилій лавці.

 8. Піднімання тулуба на похилій лавці.

НЕ 5.3.9.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на колінах (жінки).

 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (чоловіки).

 3. Жим ногами ваги.

НЕ 5.3.9.4. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ для м’язів живота. Комплекс вправ для м’язів ніг. Комплекс вправ для м’язів плеча [5, 6, 11].

ПЛАН:

 1. Лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, ступні закріплені, руки за головою (з обтяженням): піднімання тулуба 1х25.

 2. Присідання зі штангою на плечах 1 х 6-8.

 3. Стоячи на брусу, піднімання на носках 1 х 15-20.

 4. Вага довільна.

 5. Піднімання гантелей вгору (на біцепс) 1 х 8-10.

 6. Французький жим із-за голови 1 х 8-10.

НЕ 5.3.9.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів

ПЛАН:

 1. Піднімання тулуба з положення лежачи.

 2. Розведення рук з гантелями лежачи спиною на лаві.

ЗМ 6. ЕТАП УДОСКОНАЛЕННЯ

НЕ 6.1. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

НЕ 6.1.1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 6.1.1.1. (2 год.)

Тема: Техніка бігу з низького старту. Техніка вибігання з низького старту, стартового розгону [2, 6, 10].

ПЛАН:

 1. Виконання низьких стартів зі стартових колодок з персональним підбором відстані від стартової лінії.

 2. Низькі старти з гандикапом, групові старти (низькі старти з різних вихідних положень).

 3. Вправи на відновлення та розслаблення.

НЕ 6.1.1.2. (4 год.)

Тема: Техніка спортивної ходьби. Повторення набутих умінь та навичок. Техніка бар’єрного бігу [1, 2, 9, 10].

ПЛАН:

 1. Стрибкові вправи на бар’єрах.

 2. Робота з бар’єрами біля опори або гімнастичної стінки.

 3. Атака бар’єра з обох ніг.

 4. Техніка спортивної ходьби.

 5. Плавність рухів, розслаблення м’язів незадіяних у роботі.

 6. Постанова стопи при спортивній ходьбі. Вправи на відновлення та розслаблення.

НЕ 6.1.1.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Стрибок у висоту см (чол.., жін.)

 2. Біг 100 метрів (чол.., жін.)

НЕ 6.1.1.4. (4 год.)

Тема: Техніка бігу на середні та довгі дистанції. Поєднання бігу на середні дистанції з вправами на гнучкість (їх взаємозалежність). Розвиток рухових якостей: витривалість, гнучкість [1, 2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Техніка бігу на середні та довгі дистанції (робота ніг, рук, постанови тулуба).

 2. Техніка виконання СБВ в поєднанні з вправами на швидкість (прискорення).

 3. Серійне виконання бігової роботи з контролем ЧСС та часу відпочинку.

 4. Вправи на відновлення дихання та розслаблення

НЕ 6.1.1.5. (2 год.)

Тема: Техніка виконання легкоатлетичних фізичних вправ різного направлення (швидкість, спритність, сила, швидкісна витривалість), з метою розвитку набутих фізичних якостей [1, 2, 3, 4, 5, 10].

ПЛАН:

 1. Вправи на розвиток швидкості (біг на короткі дистанції), з чередуванням їх з вправами на розвиток сили (згинання рук в упорі лежачи, присідання високої інтенсивності).

 2. Колове тренування з контролем часу, виконання вправ та контролем часу відпочинку.

 3. Вправи на відновлення дихання та розслаблення.

НЕ 6.1.1.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Тест Купера.

 2. Стрибок у довжину з розбігу.

НЕ 6.1.2. БАСКЕТБОЛ

НЕ 6.1.2.1. (4 год.)

Тема: Техніка командних тактичних дій у нападі. Техніка штрафних кидків. Техніка кидка однією рукою знизу в русі. Навчальні ігри. СФП [5 , 6, 7].

ПЛАН:

 1. Виконання штрафних кидків на влучність, тривалість виконання.

 2. Виконання командних тактичних дій у нападі: швидкий прорив, прорив.

 3. Кидок з правильного ВП.

 4. Імітація (без м’яча), з м’ячем, протягом тривалого часу, влучність попадання, зі зміною сторін кільця.

 5. Навчальні ігри.

НЕ 6.1.2.2. (4 год.)

Тема: Техніка кидка однією рукою в русі знизу. Техніка відволікаючих дій (фінтів). Техніка командних дій у нападі. Навчальні ігри [4, 5, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання кидка на влучність, з перешкодами та без.

 2. Виконання фінтів в різних умовах складності.

 3. Виконання швидкого прориву, ешелонованого прориву.

 4. Навчальні ігри.

НЕ 6.1.2.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

НЕ 6.1.2.4. (4 год.)

Тема: Техніка командних дій у нападі. Техніка кидка двома руками знизу в русі. Навчальні ігри [4, 5, 9].

ПЛАН:

 1. Виконання швидкого прориву в поєднанні з різними передачами, з перешкодами та без них.

 2. Виконання ешелонованого прориву в поєднанні з різними передачами та без них.

 3. Виконання кидка на влучність, з перешкодами та без них.

 4. Навчальні ігри.

НЕ 6.1.2.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів. Техніка командних дій у нападі

ПЛАН:

 1. Виконання техніки опозиційного нападу через центрового гравця та техніка нападу проти зонного захисту.

НЕ 6.1.3. ВОЛЕЙБОЛ

НЕ 6.1.3.1. (4 год.)

Тема: Техніка переміщень за завданням. Техніка і тактика подач. Основи техніки і тактики подвійного блокування. Індивідуальні та групові тактичні дії у нападі. Ігрова підготовка. СФП. [2, 11, 15].

ПЛАН:

 1. Сполучення переміщень, стрибків, падінь з прийомами техніки у нападі і захисті за завданням.

 2. Подача націлена по зонам майданчика.

 3. Вибір напрямку нападаючого удару при протидії блокування.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.3.2. (4 год.)

Тема: Техніка і тактика подач. Техніка і тактика подвійного блокування. Індивідуальні і групові тактичні дії у нападі. Ігрова підготовка. СФП. [7, 9, 12].

ПЛАН:

 1. Вибір напрямку удару залежно від розташування гравців при блокуванні.

 2. Чергування подач (націлені, силові, скорочені).

 3. Групове (вдвох) блокування нападаючих ударів з високих середніх, низьких передач.

 4. Навчальні ігри.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.3.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Передача м’яча у трикутнику в русі: 1-2-3; 5-2-4; 6-2-3 (за вибором).

 2. Верхня пряма подача націлена по зонах майданчику (за вибором).

НЕ 6.1.3.4. (2 год.)

Тема: Індивідуальна, групова і командна тактика нападу. Техніка і тактика подвійного блокування. Техніка і тактика подач. Ігрова підготовка. СФП. [3, 13, 15].

ПЛАН:

 1. Подача на гравця, який слабо володіє прийомом.

 2. Взаємодії гравців задньої і передньої лінії в рамках системи гри «кутом назад».

 3. Вибір місця і способу прийому м’яча при страхуванні блоку і нападаючих ударів.

 4. Чергування і вибір направлення м’яча з подачі.

 5. Навчальні ігри.

 6. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.3.5. (2 год.)

Тема: Індивідуальні, групові, командні тактичні дії у нападі. Індивідуальні, групові, командні тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП. [7, 8, 11].

ПЛАН:

 1. Прийом подачі і перша передача у зону 3, друга у зони 4 і 2, стоячи обличчям і спиною до цілі (в умовах чергування подач у дальні і ближні зони, різних за характером передач).

 2. Вибір місця, способу переміщення, визначення напрямку удару, подвійне блокування.

 3. Навчальні ігри.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.3.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Блокування (подвійне) нападаючого удару із зон 2, 4.

 2. Метання набивного м’яча (1 кг) у стрибку з місця, обома руками з-за голови.

НЕ 6.1.4. ФУТБОЛ

НЕ 6.1.4.1. (2 год.)

Тема: Техніка пересувань за завданням. Техніка і тактика передач. Основи індивідуального та групового відбору. Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [2, 3, 4, 5].

ПЛАН:

 1. Поєднання пересувань з прийомами техніки у нападі і захисті за завданням.

 2. Націлені передачі м’яча за завданням.

 3. Взаємодії гравців під час гри «у квадраті» (3х1, 4х2, 5х5, 5х3).

 4. Ігрова підготовка.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.4.2. (4 год.)

Тема: Техніка ударів по воротах. Техніка і тактика передач. Техніка індивідуального відбирання. Індивідуальні і групові тактичні дії у захисті. Навчальні ігри. СФП [10, 15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Різновид ударів, різновид передач.

 2. Групове відбирання м’яча.

 3. Ігрова підготовка.

 4. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.4.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 5х30 м.

 2. Удари у ствір воріт на силу і точність.

НЕ 6.1.4.4. (2 год.)

Тема: Індивідуальна, групова і командна тактика захисту. Техніка індивідуального та групового відбирання. Техніка і тактика передач. Навчальні ігри. СФП. [15, 17, 18].

ПЛАН:

 1. Передача на гравця, який слабо володіє зупинкою м’яча.

 2. Взаємодії гравців захисту-півзахисту під час гри «у квадраті».

 3. Вибір місця і способу зупинки м’яча після передач.

 4. Відбирання м’яча вибиванням у випаді.

 5. Комбінації зі стандартних положень.

 6. Ігрова підготовка.

 7. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.4.5. (4 год.)

Тема: Індивідуальні, групові, командні тактичні дії у нападі. Індивідуальні, групові, командні тактичні дії у захисті. Ігрова підготовка. СФП. [10, 15, 17].

ПЛАН:

 1. Різновид способів зупинки м’яча.

 2. Визначення напрямку ударів.

 3. Індивідуальне та групове відбирання.

 4. Ігрова підготовка.

 5. Розвиток фізичних якостей.

НЕ 6.1.4.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Тест Купера 12 хв.

 2. Жонглювання м’ячем.

НЕ 6.1.5. ГАНДБОЛ

НЕ 6.1.5.1. (2 год.)

Тема: Техніка виконання 7-ми метрового (штрафного) кидка. Тактика гри воротаря: індивідуальна, командна. Навчальні ігри. СФП [1, 4, 6, 10, 14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення техніки виконання 7-ми метрових штрафних кидків.

 2. Правильний вибір позиції у воротах.

 3. Відбиття 7-ми метрового штрафного кидка.

 4. Фінти воротаря: вибором позиції, переміщенням, стійкою.

НЕ 6.1.5.2. (4 год.)

Тема: Індивідуальна тактика польового гравця в нападі та захисті. Навчальні ігри. СФП [1, 9, 10, 12, 14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення ведення і передачі: відкриті та приховані, кидки у ворота, звільнення від захисника: відкрите та приховане.

 2. Оволодіння фінтами.

 3. Застосовувати вибивання, блокування та опіку гравців

НЕ 6.1.5.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Човниковий біг 4×9 м.

 2. Потрійний стрибок з місця.

НЕ 6.1.5.4. (2 год.)

Тема: Тактика групових взаємодій у нападі. Командна тактика в нападі. Навчальні ігри. СФП [1, 4, 6, 10, 14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення тактики групових дій.

 2. Паралельні: без стягування, на стягування.

 3. Перехресні дії: внутрішні, зовнішні.

 4. Заслін: внутрішній, зовнішній, в відходом, із супроводом.

 5. Удосконалення позиційного нападу при застосуванні систем 4:2 та 3:3.

НЕ 6.1.5.5. (4 год.)

Тема: Вивчення тактики захисту: персональна опіка гравця з м’ячем та без м’яча. Ігорова підготовка. СФП [1, 4, 6, 9, 10, 14].

Вивчення тактики зонної системи захисту (6:0, 5:1, 4:2, 3:3). Ігорова підготовка. СФП [1, 4, 5, 6, 9, 10, 14].

ПЛАН:

 1. Опіка гравця без м’яча: нещільна та щільна.

 2. Перешкода нападаючому вибрати зручну позицію.

 3. Створення перешкод нападаючому при взаємодії з партнерами та при здійсненні кидка.

 4. Удосконалення зонного захисту.

 5. Тактика при виборі різновидів зонного захисту.

НЕ 6.1.5.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Кидки м’яча на дальність.

 2. Передача м’яча в ціль.

НЕ 6.1.6. БОРОТЬБА

НЕ 6.1.6.1. (2 год.)

Тема: Техніка боротьби в партері. Переворот перекатом. Захист, контрприйом. СФП [2,3,4].

ПЛАН:

 1. Переворот перекатом із захватом „на важіль„ і зачепленням гомілки.

 2. Захист: притиснути ногу до руки, не даючи захопити „на важіль”, притиснути захоплену руку до тулуба, випрямити ногу.

 3. Контрприйом: збивання із захопленням руки під плече із зачепленням.

НЕ 6.1.6.2. (4 год.)

Тема: Техніка боротьби в стійці. Кидок нахилом. Захист, контрприйом. СФП [5,7,9].

ПЛАН:

 1. Кидок нахилом із захватом тулуба і різнойменної ноги з відхватом.

 2. Захист: присідаючи, виставити захоплену ногу назад з поворотом.

 3. Контрприйом: переведення повороти в бік захопленої ноги.

НЕ 6.1.6.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Підтягування на поперечці.

 2. Забігання кругом голови.

НЕ 6.1.6.4. (2 год.)

Тема: Техніка виконання переворотів перекатом. Захист, контрприйом. СФП [3,5,8].

ПЛАН:

 1. Переворот перекатом із зворотним захватом дальнього стегна.

 2. Захист: лягти на стегно захопленої ноги, перевернутися грудьми до атакуючого, упертися руками в килим.

 3. Контрприйом: переворот через себе висідом із захватом зап’ястка та однойменної гомілки.

НЕ 6.1.6.5. (2 год.)

Тема: Техніка кидка поворотом ”млин”. Захист, контрприйом. СФП [2,7,10]. Техніка виконання переворотів переходом. Захист, контрприйом. СФП [2,4,6].

ПЛАН:

 1. Кидок поворотом із захватом шиї та однойменної ноги з середини.

 2. Захист: присідаючи виставити захоплену ногу назад з поворотом.

 3. Контрприйом: переведення поворотом із захватом руки та шиї з передньою підніжкою.

 4. Переворот переходом із захватом ноги ногами ”ножиці” за підборіддя.

 5. Захист: вагу тіла перенести на захоплену ногу, впираючись дальньою рукою та ногою в килим.

 6. Контрприйом: вихід на гору висівом.

НЕ 6.1.6.6. (2 год.)

Тема: Техніка виконання звалювання Захист, контрприйом. СФП [1,7,10].

ПЛАН:

 1. Звалювання збиванням із захватом ноги, із захватом тулуба та зчепленням гомілки ззовні (зсередини).

 2. Захист: упертися рукою в голову, відставити ногу назад

НЕ 6.1.6.7. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Біг 30 м.

 2. Кидки партнера за 20 с.

НЕ 6.1.7. ПЛАВАННЯ

НЕ 6.1.7.1. (4 год.)

Тема: Техніка плавання кролем на грудях в повній координації. Техніка плавання в повній координації на спині. Техніка плавання в повній координації брасом. Техніка плавання в повній координації дельфіном. Техніка стартового стрибка у воду. Техніка простого повороту при проходженні дистанції. Техніка плавання на боку. Техніка прийому: захвату, звільнення, транспортування, штовхання постраждалого. Техніка естафетне плавання. СФП [1,2,6,7,14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення техніки плавання кроль на грудях, на спині (600-800м).

 2. Плавання за елементами й у повній координації вивченими способами (3х3х100м).

 3. Удосконалення техніки плавання брасом, дельфіном.

 4. Плавання за елементами у повній координації вивченими способами (4х100м).

 5. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі (200,400 – 600м).

 6. Способи звільнення від захватів потопаючого.

 7. Штовхання та буксирування предмета, що пливе.

 8. Способи транспортування потерпілого на воді.

 9. Естафетне плавання виконуючи старти і повороти.

 10. Складний поворот при плаванні кролем на грудях, спині.

НЕ 6.1.7.2. (4 год.)

Тема: Техніка плавання кролем на грудях в повній координації. Техніка плавання в повній координації на спині. Техніка плавання в повній координації брасом. Техніка плавання в повній координації дельфіном. Техніка стартового стрибка у воду. Техніка плавання на боку. Техніка естафетне плавання. СФП [1,2,6,7,14].

ПЛАН:

 1. Удосконалення техніки плавання кроль на грудях, на спині (600-800м).

 2. Плавання за елементами й у повній координації вивченими способами (3х3х100м).

 3. Удосконалення техніки плавання брасом, дельфіном.

 4. Плавання за елементами у повній координації вивченими способами (4х100м).

 5. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі (200,400 – 600м).

 6. Естафетне плавання виконуючи старти і повороти.

 7. Складний поворот при плаванні кролем на грудях, спині.

НЕ 6.1.7.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання кролем на грудях.

 2. Плавання кролем на спині.

НЕ 6.1.7.4. (4 год.)

Тема: Техніка комплексного плавання. Плавання на боку. Прийоми захвату, звільнення, транспортування, штовхання постраждалого. СФП [1,2,7, 14].

ПЛАН:

 1. Плавання за елементами у повній координації вивченими способами.

 2. Плавання відрізків з різною швидкістю (на найменшу кількість гребків 200-400 м).

 3. Комплексне плавання вивченими способами (2х100 м).

 4. Плавання вивченими способами у вільному, помірному та максимальному темпі.

 5. Способи звільнення від захватів потопаючого.

 6. Штовхання та буксирування предмета, що пливе.

 7. Способи транспортування потерпілого на воді.

 8. Проливання дистанції до 200м із перемінною швидкістю.

 9. Надання долікарської допомоги потерпілому.

 10. Плавання в одязі.

 11. Звільнення від одягу у воді

НЕ 6.1.7.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Плавання брасом.

 2. Плавання дельфіном

НЕ 6.1.8. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

НЕ 6.1.8.1. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ без предмета під музичний супровід [5, 8].

ПЛАН:

 1. Підбір вправ, дозування.

 2. Методика проведення.

 3. Силовий комплекс для м’язів живота.

 4. Ігри.

НЕ 6.1.8.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Віджимання з упору лежачи.

 2. Прес за 1 хв.

НЕ 6.1.8.3. (4 год.)

Тема: Аеробна зв’язка з елементами бігу і стрибків під музичний супровід. Вправи для м’язів тулуба. Дихальна гімнастика [1, 8].

ПЛАН:

 1. Вивчення окремих елементів зв’язки: біг із різноманітними рухами руками; різновиди стрибків.

 2. Зв’язки вправ.

 3. Вивчення комплексу під музичний супровід.

 4. Вправи на прес.

 5. Вправи дихальної гімнастики.

НЕ 6.1.8.4. (4 год.)

Тема: Комплекс вправ з гімнастичною палицею для правильної постави [2, 9].

ПЛАН:

 1. Техніка виконання вправи «викрут» з гімнастичною палицею.

 2. Розробка і вивчення комплексу вправ з предметами для правильної постави.

 3. Стрибки на скакалці.

НЕ 6.1.8.5. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Нахил тулуба вперед стоячи.

 2. «Викрут» з гімнастичною палицею.

НЕ 6.1.9. АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА

НЕ 6.1.9.1. (2 год.)

Тема: Оздоровчий комплекс для студенток [5, 16, 21].

ПЛАН:

 1. Лежачи на похилій дошці 45°, піднімання ніг за голову 2 х макс.

 2. Розводи рук в сторони з гантелями 2 х 6-10.

 3. Стоячи на брусу, гантелі 1,5-2 кг.

 4. В руках, піднятись на носки 2 х 10 повторень.

НЕ 6.1.9.2. (4 год.)

Тема: Об’ємно-формуючий комплекс для студенток [5, 16, 21].

ПЛАН:

 1. Жим штанги стоячи: 10-15 кг. 3-8 повторень.

 2. Жим штанги сидячи на стільці 8-10 кг. 3-8 повторень.

 3. Пуловер 8-10 кг. 3-8 повторень.

НЕ 6.1.9.3. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на колінах (жінки).

 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (чоловіки).

 3. Жим ногами ваги.

НЕ 6.1.9.4. (4 год.)

Тема: Посилений комплекс для студенток [5, 16, 21].

ПЛАН:

 1. Жим гантелей стоячи 2-3 х 8-12 повторень.

 2. Підняття випростаних рук до рівня плечей 2-3 х 8-10 повторень.

 3. Розводи гантелей лежачи 2-3 х 10-12 повторень.

 4. Підняття тулуба 2-3 х 14-20 повторень.

НЕ 6.1.9.5. (2 год.)

Тема: Гігієна атлетичних занять. Організація проведення змагань та суддівства в атлетичній гімнастиці [5, 16, 21].

ПЛАН:

 1. Функціональна активність організму (біоритми).

 2. Догляд за шкірою.

 3. Догляд за станом зубів і порожнини рота.

 4. Догляд за волоссям.

 5. Гігієна одягу, взуття.

 6. Змагання проводяться в два етапи: І етап – силові вправи; ІІ етап - обов’язкова та вільна програми.

НЕ 6.1.9.6. (2 год.)

Тема: Прийом контрольних нормативів.

ПЛАН:

 1. Піднімання тулуба з положення лежачи.

 2. Розведення рук з гантелями лежачи спиною на лаві.

НЕ 6.2. ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

НЕ 6.2.1. (2 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 6.2.2. (2 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 6.2.3. (2 год.)

Тема: Волейбол, баскетбол, футбол

ПЛАН:

 1. Двостороння навчальна гра.

НЕ 6.3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НЕ 6.3.1. (6 год.)

Тема: Техніка бігу на короткі дистанції. ЗФП [2, 6, 8].

ПЛАН:

 1. Спеціальні бігові вправи.

 2. Техніка бігу на короткі дистанції.

 3. Пробігання коротких відрізків повторно 2х30 м, 2х40 м, 2х60 м, 2х80 м. Біг по сходах вгору 6-8 р.

 4. Розвиток швидкісно-силових якостей.

НЕ 6.3.2. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Біг 100 м.

 2. Різновиди естафет.

НЕ 6.3.3. (4 год.)

Тема: Розвиток загальної бігової витривалості. ЗФП [2, 3, 5].

ПЛАН:

 1. Повільний біг 1200-2000 м.

 2. Повторний біг на відрізках 200-500 м.

 3. Біг по пересіченій місцевості.

 4. «Фартлек» 12-16 хв.

 5. Розвиток витривалості.

НЕ 6.3.4. (2 год.)

Тема: Прийом контрольного нормативу.

ПЛАН:

 1. Тест Купера 12 хв.

Оцінювання: диференційований залік

Економічна теорія

Шифр дисципліни - 6.030601/00/2.06

Курс - 3; семестр - 5; всього годин - 108; на тиждень - 2 год. (л/с); 3 кредити.

Обов'язкова

Викладацький склад – Белінський Петро Іванович

Мета курсу: комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; формування у майбутніх спеціалістів глибоких систематичних знань і розуміння економічних процесів

Завдання курсу: науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; з’ясувати механізм дії економічних законів і методи використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції; з’ясувати роль політекономії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства. Також, ключовим завданням курсу є надання студентам широкого спектру знань в сфері теоретичних основ функціонування економіки, навчити їх пов’язувати теорію з практикою, розуміти суттєві риси окремих господарських процесів і цілісної економічної системи.

Основна література:

 1. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Рута. – 2007. – 300 с.

 2. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – 332 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – За редакцією Базилевич В.Д.. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2005. – 615 с.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред.. Г.Н. Климко. – 5те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.

 5. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко. – К.: Вища школа. – 2001. – 606 с.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота.

Оцінювання: іспит.

Політологія

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.11

Курс - 4, семестр8, всього годин - 108, на тиждень - 2 год., (л/с), 2,5 кредити.

Обов'язкова

Викладацький склад: Молочко Павло Олексійович

Мета викладання дисципліни: є забезпечення політичного аспекту підготовки висококваліфікованого спеціаліста на основі сучасної світової та вітчизняної політичної думки; формування у студентів знань про політику як сферу діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: знати зміст політології як науки; концептуальні підходи до проблеми політичної влади; основні етапи розвитку зарубіжної політичної думки; загальні принципи вивчення політичної системи суспільства; основні політичні та правові ідеї України; сутність та зміст політичних відносин; сутність політичного елітизму; суть політичної партії як соціального та політичного інституту; провідні ідейно-політичні концепції сучасності; типи визначень політичної культури; основні принципи етнонаціональної політики; типи конфлікту як соціального явища; суть поняття „політичний розвиток” та його критерії; основні поняття й особливості міжнародного політичного процесу; розуміти та визначати суть політики як соціального явища; основні принципи та функції політичної влади; основні історичні концепції здійснення політичної влади; зміст концепцій походження та сутності держави; роль вивчення політичних ідей для розвитку української державності; чинники ефективності політичної діяльності; природу і сутність політичного лідерства; критерії ефективності функціонування партійних систем; механізми формування та використання політичних ідеологій; особливості формування політичної свідомості в Україні; особливості політичних аспектів міжнаціональних відносин в Україні; джерела та чинники конфліктів; зміст етапів політичної модернізації; політичні шляхи вирішення глобальних проблем.

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1. Політологія як наука. Політичні інститути

НЕ 1.1. Політологія як наука та її місце в системі наук про суспільство

Політологія як наука про політику. Політологія у системі наук про суспільство. Об’єкт і предмет політології. Методи політології. Категорії політології: центральні, функціональні, структурні, розвитку. Закони та принципи політології. Теоретичний та емпіричний рівні політологічного знання. Функції політології. Основні завдання політології. Історія визначення поняття та категорії „політика”, її сутнісних ознак. Політика як сфера людської діяльності. Політика як спосіб діяльності. Основні парадигми пояснення політики. Особливості дії політики. Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Структура політики. Основні класифікації політики: за сферою суспільного життя, за об’єктом впливу, за суб’єктом політики, за метою. Сутність політичного життя. Взаємодія політичної та економічної сфер. Функції політики. принципи сучасного цивілізованого політичного процесу. Показати проблеми формування громадянського демократичного суспільства в Україні. Проаналізувати політичний прогрес та визначити його критерії.

НЕ 1.2. Політична влада

Сутність, характерні ознаки (верховенство, суверенітет, авторитарність, відповідальність, примусовість) і джерела влади. Влада як соціальне явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади.

Основні способи існування влади: залежність, незалежність, взаємозалежність між соціальними суб’єктами. Напрямки і способи функціонування влади: керівництво, управління, контроль, прийняття рішень. Методи здійснення влади: співробітництво і суперництво, заохочення і примус. Типи і види влади. Традиційні форми політичної влади: монархія, демократія, аристократія, технократія, охлократія, бюрократія, теократія, плутократія, елітократія. Основні принципи та функції політичної влади. Легітимність політичної влади: типи і показники.

НЕ 1.3. Історія розвитку зарубіжної політичної думки

Основні етапи розвитку зарубіжної політичної думки. Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції. Політичні погляди Сократа, Платона. Політична думка Стародавнього Риму. Політико-правові погляди Цицерона, Аврелія Августина. Політична думка в часи середньовіччя. Фома Аквінський. Епоха Відродження як новий етап у розвитку політичної думки. Н.Макіавеллі – засновник світської політичної думки. Політичні концепції Нового часу. Погляди на політику Д.Локка, Т.Гобса, Ш.Монтеск’є. Ж.-Ж. Руссо та його вчення про народовладдя і пріоритет громадянського суспільства, суспільний договір, демократію. Політичні вчення кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Формування політології як самостійної галузі знань. М.Вебер, Г.Моска, В.Паретто, Р.Міхельс, М.Дюверже, Ж.Шарло, Дж.Сарторі. Основні школи і течії сучасної зарубіжної політології: біхевіоризм, системний аналіз, елітократичний напрямок, психологічна школа, конфліктний підхід, компаративістика, теорія політичних систем.

НЕ 1.4. Політична система суспільства

Методологічні підходи до вивчення суспільства. Принципи дослідження та аналізу політичної системи суспільства. Сфери політичної системи: ідеологічна, функціональна, регулятивна, інституціональна. Системний та структурно-функціональний підходи до вивчення структури політичної системи суспільства. Нормативна підсистема політичної системи суспільства. Комунікативна підсистема політичної системи суспільства. Ідеологічна та культурна підсистеми політичної системи суспільства. Класифікація політичних систем: підстави класифікації та їх зміст. Ефективність та функції політичної системи.

НЕ 1.5. Розвиток політичних та правових ідей на території України

Буття українського народу та формування перших політичних уявлень. Політична думка Київської Русі. Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство. „Слово про закон і благодать” митрополита Іларіона. „Руська правда” Ярослава Мудрого і „Повість временних літ” як своєрідний заклик до єдності руської землі. „Повчання” Володимира Мономаха – прообраз ідеального князя, поєднання політики і моралі. Вітчизняні політичні доктрини в Галицько-Волинській державі та Литовсько-Польській державі. Ідеї соціальної та національної рівності: С. Оріховський, Ю. Дрогобич, Г. Смотрицький. Ідеї політичного і національного відродження України (П. Могила, І. Вишенський, С. Яворський). Українська політична думка козацько-гетьманської доби. Державотворча діяльність Б. Хмельницького. Конституція П. Орлика як втілення української державницької ідеї. Духовно-моральний підхід до політики у поглядах Г. Сковороди. Політична думка України 19 – початку 20 ст.

НЕ 1.6. Політичні відносини і політична діяльність

Сутність та зміст політичних відносин. Особливості політичних відносин.

Критерії типології політичних відносин: за характером соціальних суб’єктів політики; за характером соціальних відносин; за організацією соціальних суб’єктів політики; за характером відносин між суб’єктом і об’єктом політики; за способом підпорядкування; за характером сфер політичної влади; за тривалістю; за територіальними ознаками; за механізмом формування і прояву. Структура та форми політичних відносин. Демократичні основи політичних відносин в суспільстві: принципи і процедури. Типи політичної діяльності: радикальні дії, реформаторські заходи; політичні перевороти. Чинники, від яких залежать результати політичної діяльності. Раціональне та ірраціональне у політичних відносинах та політичній діяльності. Сутність політичного відчуження.

НЕ 1.7. Політична еліта і політичне лідерство

Сутність політичного елітизму та генеза поняття політичний елітизм. Теорії політичних еліт В.Парето, Г.Моска, Р.Міхельса, В.Липинського. Сучасні концепції політичних еліт: макевіалістська школа, ціннісні теорії, теорії демократичного елітизму, концепції плюралізму еліт, ліволіберальні теорії, партократична концепція. Політична еліта та демократія. Природа і сутність політичного лідерства. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство (Н.Макіавеллі, Т.Карлейль, Р.У.Емерсон, Ф.Ніцше, Г.Тард та ін.). Типологія політичного лідерства. Класифікація М.Вебера: традиційний, харизматичний, раціонально-легальний типи політичного лідерства. Соціальна роль та функції політичного лідерства. Критерії оцінки популярності та ефективності діяльності політичного лідера. Політичний імідж політичного лідера: проблеми формування та сприйняття.

Змістовий модуль 2. Політика і суспільство

НЕ 2.1. Політичні партії та партійні системи

Політична партія як соціальний та політичний інститут. Формування та еволюція політичних партій. Класичні теорії політичних партій і партійних систем (Н.Макіавеллі, Т.Гоббс, К.Маркс, Г.Моска, Р.Міхельс, М.Вебер, М.Дюверже, З.Ньюмен, М.Вінер та ін.). Основні ознаки політичної партії: наявність організації, тяжіння до влади, ідеологічний характер. Відмінність політичних партій від інших об’єктів політики. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій: кадрові, масові, централізовані (М.Дюверже); патронажні та ідеологічні (З.Ньюмен); консервативні й революційні; легальні й нелегальні; правлячі та опозиційні; партії-лідери та партії-аутсайдери та ін. Функції політичних партій: внутрішні, зовнішні, латентні. Поняття і типи партійних систем: однопартійні, двопартійні, багатопартійні системи. Ефективність функціонування партійних систем: критерії визначення.

НЕ 2.2. Провідні ідейно-політичні концепції і доктрини сучасності

Ідеологія і формування громадської думки. Дайте оцінку впливу громадської думки на формування політичної свідомості. Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентриські партії України. Ліві та лівоцентриські ідеологічні доктрини: історія і сучасний стан. Марксистсько-ленінські партії в сучасній Україні: характерні риси, політична перспектива.

НЕ 2.3. Політична свідомість і політична культура

Типи визначень політичної культури. Узагальнені, психологічні, об’єктивні, евристичні визначення. Політична культура як владний аспект національної культури. Політична культура як система поглядів, почуттів, цінностей та уявлень, які реалізуються в політичних відносинах. Форми політичної культури. Національна, народна, масова, елітарна політична культура. Дисидентсво як форма політичної культури. Структура політичної культури. Функції політичної культури: виховна, пізнавальна, комунікативна, інтегративна, прогностична, регулятивна, нормативно-ціннісна, захисна. Історичні передумови виникнення концепції політичної культури в зарубіжній політичній науці. Теорія соціальної дії Т.Парсонса як методологічна основа концепції політичної культури Г.Алмонда та С.Верби. Зміст, типи та функції політичної культури відповідно до нормативно-ціннісного підходу. Інтерпретаційний підхід до політичної культури. Концепція політичної культури в радянській та російській політичній науці. Ф.Бурлацький, О.Галкін, М.Кейзеров, К.Гаджиев, С.Фарукшин, М.Марченко.

НЕ 2.4. Етнічні спільноти та етнополітика

Етнонаціональна політика як особливий вид гуманітарної, соціально-правової діяльності, яка спрямована на задоволення специфічних національних потреб. Формування послідовної демократичної етнополітики. Мета демократичної етнополітики. Поняття та основні ознаки нації в сучасному визначенні: національна свідомість, усвідомлення державної спільності, усвідомлення духовної єдності, етнічна та історична спільність, психологічна своєрідність.

НЕ 2.5. Конфлікти та кризи в суспільно-політичному житті

Поняття конфлікту як соціального явища. Західна конфліктологія: історичні та теоретичні аспекти. Співвідношення соціального та політичного конфліктів. Політичні інтереси та суперечності як об’єктивні та суб’єктивні передумови виникнення конфліктів. Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту. Джерела та чинники конфліктів.

НЕ 2.6. Теорії політичного розвитку та політична модернізація

Політичний розвиток: поняття і критерії. Основні підходи в дослідженні політичного розвитку. Мета, зміст і умови політичного розвитку. Фактори і рушійні сили політичного розвитку. Критерії політичного розвитку: структурна диференціація, „здатності” системи, тенденції до рівності. Кризи політичного розвитку. Теорія політичної модернізації: етапи розвитку. Г.Алмонд, Л.Пай, С.Хантингтон, Д.Пауелл, Р.Даль про політичну модернізацію. Характеристика етапів модернізації. Критерії політичної модернізації. Варіанти модернізації: ліберальний і консервативний напрямки. Теорія поліархії Р.Даля. Концепція “модернізація в обхід модерніті”. Типи політичної модернізації: органічна, неорганічна, ендогенна, ендогенно-екзогенна, екзогенна. Типи модернізації („первинна”, „вторинна”, „догоняюча” модернізація. „Тупикова” модернізація. Контр модернізація і пост модернізація. Стадії модернізації: ранній, середній і зрілий модерн. Етапи перетворень в еволюції перехідних суспільств.

НЕ 2.7. Політична теорія сучасних міжнародних відносин

Поняття міжнародних відносин. Поняття й особливості міжнародного політичного процесу. Суб’єкти міжнародного політичного процесу: держави, міждержавні об’єднання, міжнародні неурядові організації. Міжнародні відносини і світова політика. Природа, зміст і принципи світової політики. Національний інтерес. Національна безпека. Типологія міжнародних відносин. Тенденції в розвитку сучасних міжнародних відносин. Глобальні проблеми сучасності. Теорії та доктрини світової політики: реалістична й ідеалістична, традиціоналістська і модерністська, державницька і глобальна, біологічна, психологічна, соціологічна, соціобіологічна та класова теорії.

Основна література до навчальної дисципліни

 1. Гелей С.Д. Політологія / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – К., 2004. – 645 с

 2. Матвеев С.А. Политология: Учебное пособие. - 3-е изд. перероб. и доп / Матвеев С.А., Буланенко Л.С., Михеев С.А. – Харьков: „Одиссей”, 2003. – 335 с.

 3. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник / В.І. Муляр. – К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.

 4. Піча В.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.

 5. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. – К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.

 6. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство [Текст] : підручник / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2000. - 584 с.

 7. Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи / В.Г. Кремень (ред.), М.І. Горлач (ред.). – К.; Х. : Єдінорог, 2001. – 640с.

 8. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.

 9. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки / П.П. Шляхтун. – К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.

 10. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2004. – 416 с.

Соціологія

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.12

Курс - 4; семестр - 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький складКаралаш Наталя Григорівна

Форма контролю – залік

Мета даного курсу: сформувати соціологічне мислення у студентів, підготувати їх до сприйняття і розуміння складних соціальних процесів, що відбуваються в Україні і світі на початку ХХІ століття, привити основні навички вивчення соціальних процесів та явищ на емпіричному рівні.

Головні завдання курсу полягають в ознайомленні з загальнотеоретичними аспектами соціальної науки, її основними законами і категоріями; вивченні напрямів галузевої соціології; формуванні основних навичок соціологічного дослідження.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Методологічні засади соціологічного знання

НЕ 1.1. Соціологія як наука про суспільство. Поняття об’єкта та предмета наукового дослідження. Суспільні відносини як об’єкт соціологічної та інших суспільних наук. Основні підходи до визначення соціології. Специфіка законів і категорій соціології. Структура соціологічного знання. Функції соціології. Місце соціології в системі суспільних наук. Сучасні глобалізаційні процеси і утворення нових спільнот, самовизначень, роль соціології в сучасному суспільстві. Зміна сучасних світоглядних орієнтирів і самоідентифікацій молоді і зміна місця соціології в системі наук. Урізноманітнення політичного життя в Україні і зміна статусу соціології в українському суспільстві.

НЕ 1.2. Виникнення, основні етапи та напрямки соціології. Об’єктивні передумови і фактори виникнення соціології як самостійної науки. Протосоціологічні ідеї. Роль О.Конта у становленні соціології. Основні етапи розвитку соціології. Соціологічний позитивізм О. Конта. Соціологічні вчення Г.Спенсера, К. Маркса, Г.Зіммеля, Е. Дюркгейма, М. Вебера., Ф. Тьоніса. Відкриття матеріалістичного розуміння історії як загальнометодологічної основи вивчення суспільства та історії. Основні напрямки класичної соціології (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Причини появи у ХХ ст. різних соціологічних учень. Основні школи та концептуальні напрямки сучасної західної соціології Основні етапи розвитку соціології в Україні. Соціологічні ідеї представників української соціології другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Особливості розвитку вітчизняної соціології у ХХ ст. Розвиток української соціології в еміграції. Українська соціологія сьогодні: стан, перспективи.

НЕ 1.3. Суспільство як соціальна система. Поняття суспільства та його типологія, теорії походження. Характерні особливості сучасного суспільства. Соціальні групи як основні елементи соціальної структури. Класифікація соціальних груп. Соціальні інститути та організації: класифікація, функції.

НЕ 1.4. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства. Соціальна стуктура суспільства та її основні елементи, характеристика системи зв’язків між основними елементами соціальної структури суспільства. Соціальні статуси та статусні групи в соціальній структурі. Роль символів соціальних статусів в соціальній мобільності сучасного суспільства. Сутність та характеристика соціальної стратифікації. Історичні типи та види соціальної стратифікації сучасного суспільства. Критерії та показники соціальної стратифікації. Діалектика соціальної інтеграції та соціальної диференціації українського суспільства. Поняття соціальної мобільності, її типи та фактори. Соціальна структура сучасного українського суспільства: стан проблеми. Трансформація соціальної структури українського суспільства. Проблеми соціальної мобільності в українському суспільстві. Соціальна політика як фактор стабілізації суспільного життя: мета, напрямки, пріоритети соціальної політики української держави на сучасному етапі соціальної трансформації українського суспільства.

ЗМ 2. Соціологічні теорії середнього рівня

НЕ 2.1. Особистість у системі соціальних зв’язків. Особистість як предмет соціологічного аналізу, основні напрями дослідження особистості в соціології. Особистість як суб’єкт і об’єкт соціальних відносин суспільства. Соціальний процес становлення та розвитку особистості. Соціологічні теорії особистості. Соціологічна структура особистості. Система потреб, інтересів, мотивів, стимулів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, соціальних позицій в процесі самореалізації особистості. Соціологічна типологія особистості. Шляхи взаємодії особистості і сучасного українського суспільства. Проблеми ефективності соціальної активності особистості в українському суспільстві. Соціалізація особистості в українському суспільстві: сутність, фактори, механізми.

НЕ 2.2. Соціологія сім’ї та гендерні дослідження. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу. Предмет соціології сім’ї як спеціальної соціологічної теорії. Соціальні особливості становлення, функціонування та розвитку сім’ї в системі соціальних відносин. Аналіз основних аспектів функціонування інституту сім’ї в конкретно-історичному типі суспільства: умови та спосіб життя сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї. Основні функції та форми сучасної сім’ї. Стан і тенденції розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин в Україні. Основні причини розлучень в Україні. Соціально-психологічні фактори виявлення та усунення внутрісімейних конфліктів. Соціокультурні фактори стабілізації та гармонізації шлюбно-сімейних відносин в українському суспільстві. Соціальні проблеми функціонування молодої сім’ї. Демографічна ситуація в Україні, її ускладнення і загострення на сучасному етапі.

НЕ 2.3. Соціологія культури і науки. Культура як предмет наукового та філософського пізнання. Культура в системі соціологічного знання, емпіричний рівень дослідження культури в соціології. Соціологічний зріз структури культури. Елітарна й масова культури, роль масової культури в трансформації духовного обличчя сучасної молодої людини. Соціокультурні аспекти глобалізації. Проблеми збереження національної ідентичності української культури в епоху глобалізації. Процеси трансформації української культури в умовах ринкових перетворень і необхідність збереження її гуманістичного потенціалу. Історія виникнення і розвитку науки. Соціальні функції науки. Проблеми розвитку вітчизняної науки.

НЕ 2.4. Організація та проведення соціологічного дослідження. Соціологічне дослідження як спосіб поєднання теоретичного та емпіричного рівнів соціально-наукового знання. Проблема, об’єкт і предмет дослідження. Мета, завдання, цілі, гіпотези соціологічного дослідження. Інтерпретація й операціоналізація основних понять соціалогічного дослідження. Програма дослідження як його організаційне підгрунтя. Поняття генеральної та вибіркової сукупності. Одиниці добору й одиниці спостереження. Репрезентативність і принципи формування вибіркової сукупності. Типи, механізми й обсяги вибірки. Метод як система формалізованих правил збору первинної соціологічної інформації. Класифікація методів проведення соціологічного дослідження. Якісні і кількісні методи збирання інформації. Особливості, пізнавальні можливості, недоліки методів соціологічного дослідження: опитування, аналіз документів, спостереження, соціальний експеримент, експертні оцінки, соціометрія, соціальний моніторинг. Обробка соціологічної інформації. Соціальна інженерія. Підготовка польових працівників (анкетерів, інтерв’юерів) і контроль якості їх роботи. Практичне значення конкретних соціологічних досліджень.

Література до вивчення курсу:

1. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 340с.

2. Дворецька Г.В. Соціологія Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 472с.

3. Зарубежная социология ХХ ст. Хрестоматия. Тексты / Под ред. В.Г. Городяненко. – Днепропетровск: ДНУ, 2001. – 336с.

4. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку 20 ст.), - К.: Либідь, 1993. – 336с.

5. Некрасов А.И. Основы социологии: конспект лекций. – Харьков, ООО «Одисей», 2002. – 256с.

6. Соціологія. Навч. пос. – К.: НАУ, 2003. – 204с.

7. Піча В.М. Соціологія. Навч. пос. – К.: Каравела, 1999. – 248с.

8. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 2003. – 224с.

9. Система социологического знания: Учеб. пособие / Сост. Г.В. Щекин. – 4-е изд. – К.: МАУП, 2001. – 179с.

10. Соціологія: Курс лекцій / За ред. М. Пічі. – 2-е вид. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2002. – 248с.

11. Соціологія: Підр. / За ред. В.Г. Городяненка. – 2-е вид. – К.: Академія, 2002. – 560с.

12. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макєєва. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 455с

13. Социология: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 407с.

Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни

Вища математика

Шифр дисципліни - 6.091100/00/2.01

Курс - 1; семестри - 1, 2, 3; них у 1 семестрі - 126, у 2 семестрі162, у 3 семестрі306); на тиждень: у першому семестрі - 3; у другому семестрі4, у третьому7 год ; 16,5 кредитів.

Обов'язкова

Викладацький склад: Собчук Олександр Васильвич, Мартинюк Ольга Василівна

Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу вищої математики, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних методів вищої математики, зокрема, методів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, теорії поверхонь, теорії ймовірностей, сферичної тригонометрії тощо.

Компетенції: студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження програмного матеріалу, але й уміло їх застосовувати до розв’язання задач, які зустрічаються на практиці за обраною спеціальністю.

Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу вища математика, відіграють важливу роль у процесі його навчання в університеті. Вони необхідні для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.

Вивчення дисципліни здійснюється за 12 змістовними модулями у 3 семестрах.

Форми контролю: 1 семестр – іспит, 2 семестр – залік, 3 семестр – іспит.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Елементи лінійної алгебри

НЕ 1.1. Визначники

Визначники 2-го і 3-го порядків та їх властивості. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця. Поняття про визначники вищих Означення визначників другого порядку. Означення визначників третього порядку. Властивості визначника про два однакових рядки, пропорційні рядки, про рядок з нулів. Означення доповняльного мінора, алге­б­ра­­їчного до­пов­нення елемента визначника. Властивість про "фаль­­шивий" розклад ви­знач­ника (розклад за елементами одного рядка, які помножаються на алгебраїчні доповнення до елементів іншого рядка визначника). Властивості визначника про рядок з елементів, що подано у вигляді суми. Поняття транспонування визначника. Властивості визначника, коли до одного рядка додають інший, помножений на довільне число, про перестановку двох рядків. Означення доповняльного мінора, алге­б­ра­­їчного до­пов­нення елемента визначника. порядків

НЕ 1.2. Системи лінійних рівнянь

Основні означення. Розв′язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера. Однорідна система лінійних рівнянь. Система лінійних рівнянь з n невідомими. Роз­в'я­зок системи. Су­міс­на, не­су­місна, оз­на­чена, неозначена системи. Екві­валентні сис­те­ми. Мат­риця сис­теми рівнянь. Дослідження системи трьох рівнянь з трьома невідомими за допомогою теореми Крамера.

НЕ 1.3. Матриці

Поняття матриці. Додавання матриць, множення на число, множення матриць. Поняття рангу матриці. Алгоритм знаходження рангу матриці (окантовуючі мінори). Невироджена матриця. Алгоритм знаходження оберненої матриці та умови її існування. Матричний спосіб розв’язування системи рівнянь. Метод Гауса розв′язування систем лінійних рівнянь.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Елементи векторної алгебри

НЕ 2.1. Вектори і лінійні дії над ними. Системи координат

Поняття декартової системи координат на прямій, площині та в просторі. Координати напрямленого відрізка. Координати точки. Координати вектора через координати його кінців. Поняття вектора, нульового вектора, рівних векторів. Дов­жина вектора. Означення колінеарних векторів. Поняття про лінійну комбінацію век­­­то­рів. Лі­ній­на залежність та незалежність системи п векторів. Випадок колінеарних та компланарних векторів у просторі (означення та властивості). Опе­рації над векторами, їх влас­тивості (множення вектора на число, додавання та від­німання векторів).

НЕ 2.2. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів

Поняття скалярного добутку векторів, скалярного квадрату. Властивості скалярного добутку. Умова орто­го­наль­ності двох векторів. Кут між векторами. Який кут утворюють вектори, скалярний добуток яких більший (менший) від нуля. Означення векторного добутку. Векторний добуток колінеарних векторів. Алгебраїчні властивості векторного добутку. Твердження про знаходження координат векторного добутку. Геометрична властивість векторного добутку. Мішаний добуток векторів, його властивості. Геометрична властивість мішаного добутку. Обчислення мішаного добутку. Компланарні вектори. Подвійний векторний добуток.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Елементи аналітичної геометрії

НЕ 3.1. Пряма на площині

Канонічне та параметричне рівняння прямої на площині. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Рівняння прямої у відрізках. Кут між прямими. Взаємне розміщення прямих на площині. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Віддаль від точки до прямої на площині. Умова перпендикулярності та паралельності двох прямих на площині.

НЕ 3.2. Площина у просторі

Рівняння площини у просторі (всі види рівнянь). Неповні рівняння площини. Поняття головного вектора площини у просторі. Умова належності чотирьох точок одній площині. Взаємне розміщення площин. Кут між площинами. Відстань від точки до площини. Поняття головного вектора площини. Рівняння площини, що проходить через задану точку та із заданим головним вектором. Рівняння площини у відрізках.

НЕ 3.3. Пряма в просторі

Різні види рівнянь прямої в просторі. Взаємне розміщення прямих у просторі. Кут між прямими. Загальне рівняння прямої у просторі. Напрямний вектор прямої, заданої загальним рівнянням. Віддаль від точки до прямої. Канонічне та параметричне рівняння прямої у просторі.

НЕ 3.4. Пряма і площина в просторі

Взаємне розміщення прямої і площини в просторі. Кут між прямою і площиною у просторі.

НЕ 3.5. Канонічні рівняння ліній другого порядку

Канонічне рівняння кола, його означення. Канонічне рівняння еліпса, його означення. Канонічне рівняння гіперболи, її означення. Канонічне рівняння параболи, її означення.

НЕ 3.6. Циліндричні та сферичні координати в просторі

Циліндричні координати в просторі. Сферичні координати в просторі. Зв’язок між декартовими координатами точки та циліндричними і сферичними координатами. Застосування в географії.

НЕ 3.7. Канонічні рівняння поверхонь 2-го порядку у ПДСК

Сфера, еліпсоїд, однопорожнистий та двопорожнистий гіперболоїди, еліптичний та гіперболічний параболоїди, конус, еліптичний, гіперболічний та параболічний циліндри. Рівняння деяких вивчених поверхонь у циліндричні та сферичній системах координатах.

НЕ 3.8. Конічні та циліндричні поверхні

Поняття конічних та циліндричних поверхонь. Плоскі перерізи еліптичного, гіперболічного та параболічного циліндрів. Криві другого порядку – плоскі перерізи кругового конуса.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Функції однієї змінної

НЕ 4.1. Функції однієї змінної: основні означення

Поняття функції, область визначення та множина значень. Способи задання функцій. Графік функції. Монотонність, періодичність, парність та непарність функції. Обернені функції. Класифікація елементарних функцій.

НЕ 4.2 . Границя функції однієї змінної.

Числова послідовність. Границя змінної величини та функції. Нескінченно малі величини та їх властивості. Основні теореми про границі. Число е. Чудова границя.

НЕ 4.3. Неперервність функції однієї змінної

Неперервність функції. Класифікація точок розриву. Основні теореми про неперервність функції.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. Диференціальне числення функції однієї змінної

НЕ 5.1. Диференціальне числення функції однієї змінної

Означення похідної. Похідні від найпростіших елементарних функцій. Таблиця похідних. Правила диференціювання. Похідна складеної функції та оберненої функції. Похідні вищих порядків. Диференціал функції його геометричний зміст. Диференціали вищих порядків. Застосування похідної у геометрії, фізиці.

НЕ 5.2. Основні теореми диференціального числення функції однієї змінної

Правило Лопіталя. Ознаки сталості, монотонності, опуклості та вгнутості функції. Формули Тейлора та Маклорена. Екстремум функції. Необхідна умова екстремуму. Достатні умови екстремуму (з використанням 1-ї похідної, 2-ї похідної та формули Тейлора). Найбільше та найменше значення функції. Асимптоти функції та точки перегину. Загальна схема дослідження функції та побудови її графіка.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6. Інтегральне числення функції однієї змінної

НЕ 6.1. Невизначений інтеграл.

Первісна та невизначений інтеграл Основні властивості. Таблиця основних невизначених інтегралів. Основні методи інтегрування (заміна змінної, інтегрування частинами).

НЕ 6.2. Комплексні числа

Поняття комплексного числа. Дії над комплексними числами та їх властивості.

НЕ 6.3. Інтегрування деяких класів функцій

Інтегрування раціональних виразів. Інтегрування найпростіших ірраціональностей. Інтегрування виразів, які містять тригонометричні та показникові функції.

НЕ 6.4. Визначений інтеграл.

Означення та умови існування визначеного інтеграла. Властивості визначеного Інтеграла з верхньою змінною межею. Обчислення визначеного інтеграла (формула Ньютона-Лейбніца, інтегрування частинами, заміна змінної).

НЕ 6.5. Невласні інтеграли

Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування та від необмежених функцій

НЕ 6.6. Застосування визначеного інтеграла

Обчислення площ плоских фігур, довжини дуги кривої, об’єму тіла за відомим поперечним перерізом. Деякі застосування визначеного інтеграла у прикладних задачах.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7. Функції багатьох змінних

НЕ 7.1. Неперервність функції багатьох змінних

Область визначення функції багатьох змінних. Границя функції декількох змінних. Неперервність.

НЕ 7.2. Диференціальне числення функції багатьох змінних

Похідні та диференціали функцій багатьох змінних. Частинні диференціали, повний диференціал. Формула наближеного обчислення значення функції багатьох змінних у заданій точці. Похідні та диференціали вищих порядків.

НЕ 7.3. Подвійні інтеграли

Означення подвійного інтеграла та його властивості. Зведення подвійного інтеграла до повторного.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8. Кратні та криволінійні інтеграли

НЕ 8.1 . Подвійні інтеграли

Означення подвійного інтеграла та його властивості. Зведення подвійного інтеграла до повторного. Заміна змінних у подвійному інтегралі.

НЕ 8.2. Криволінійні інтеграли

Криволінійні інтеграли 1-го роду та їх властивості. Криволінійні інтеграли 2-го роду та їх властивості.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9. Ряди

НЕ 9.1 . Числові ряди

Числові ряди. Основні означення та поняття. Геометрична прогресія. Гармонійний ряд. Найпростіші властивості числових рядів. Ряди з додатними членами. Достатні ознаки збіжності: ознаки порівняння; ознаки Даламбера, Коші; інтегральна ознака.

Знакозмінні ряди. Ознака Лейбніца.

НЕ 9.2. Функціональні ряди

Поняття про функціональний ряд. Область збіжності функціонального ряду.

Степеневі ряди. Розклад функції у степеневий ряд.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 10.Диференціальні рівняння

НЕ 10.1. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.

Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Існування розв`язку диференціального рівняння першого порядку. Загальний розв`язок та загальний інтеграл. Найпростіші диференціальні рівняння 1-го порядку.

НЕ 10.2. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку.

Диференціальні рівняння 2-го порядку. Загальний розв`язок лінійних однорідних рівнянь 2-го порядку. Лінійні однорідні та неоднорідні рівняння 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11.Теорія ймовірностей

НЕ 11.1. Випадкові події

Аксіоми теорії імовірності. Класичне означення імовірності. Випадкові події. Поняття умовної ймовірності та її властивості. Основні теореми теорії ймовірностей. Формули повної ймовірності та Бейєса. Застосування формул. Приклади.

Схема незалежних випробувань та розподіл Бернуллі. Геометричний розподіл імовірностей. Відсутність післядії. Локальна та інтегральна теореми Лапласа, теорема Пуассона, теорема Бернуллі. Застосування теорем в розв’язуванні задач. Функція Лапласа.

НЕ 11.2. Випадкові величини

Поняття випадкової величини. Формалізація поняття. Основні теореми про випадкові величини. Функція розподілу випадкової величини. Закон розподілу. Властивості функції розподілу. Дискретні та неперервні випадкові величини. Щільність розподілу неперервної випадкової величини. Властивості щільності. Математичне сподівання та дисперсія випадкової величини. Основні властивості.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 12. Елементи сферичної тригонометрії

НЕ 12.1. Сферичний трикутник

Означення сферичного трикутника, його елементи. Знаходження внутрішніх кутів, периметра та площі. Основні властивості сферичного трикутника. Тригранний кут.

НЕ 12.2. Застосування сферичної тригонометрії у географії

Залежність між елементами сферичного трикутника. Основні формули для елементів сферичного трикутника. Застосування у географії

Основна література

 1. Кудрявцев В. А., Демидович Б. П.Краткий курс высшей математики: Учебное пособие. – М.: Наука, 1978. – 623 с.

 2. Барвин И. И. Высшая математика: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1980. – 384 с.

 3. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. – К. А.С.К., 2001. – 648 с.

 4. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие. – М.: Наука, 1987. – 349 с.

 5. Лавренчук В. П., Готинчан Т. І., Дронь В. С., Кондур О.С. Вища математика: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 208 с.

 6. Лавренчук В.П., Мартинюк О.В., Настасієв П.П., Олійник Н.П. Вища математика. Загальний курс. Ч.1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 178 с.

 7. Лавренчук В.П., Мартинюк О.В., Настасієв П.П. Вища математика. Загальний курс. Ч.2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 319 с.

 8. Гудименко, Борисенко Д. М. та інші. Збірник задач з вищої математики: Навчальний посібник – К.: видавництво Київського університету, 1967. – 327 с.

 9. Самнер Г. Математика для географов. – М.: Прогресс, 1981. –296 с.

 10. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1999. – 479 с.

 11. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Учебн. пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1998. – 400 с.

Фізика

Шифр дисципліни - 6.091100/00/2.02

Курс - 1, перший семестр, годин - 144 год. на тиждень 3 год, 4 кредити.

Курс - 1, другий семестр, годин - 180 год. на тиждень 4 год, 5 кредити.

Обов'язкова

Викладацький склад: Давидович Віктор Олександрович

Фізика вивчає найпростіші та найзагальніші властивості матерії та форми її існування. Фізика має велике загальнонаукове значення як одна із галузей інтелектуальної діяльності людини, що формує сучасне світосприйняття і світорозуміння, сприяє розвитку мислення, створенню бази наукових основ для вивчення всіх природничих дисциплін.

Мета вивчення предмету полягає в тому, щоб представити студентам фізичну теорію як узагальнення спостережень, практичного досвіду та експерименту. Сприяти формуванню світогляду студентів на основі сучасних досягнень науки і техніки, глибокому розумінню явищ і процесів навколишнього природного середовища.

КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗВИВАТИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Студент повинен:

мати уявлення:

 • про характер і фізичний зміст природних явищ;

знати і уміти використовувати:

 • закони фізики – їх формулювання та короткий запис у вигляді формул;

 • сучасні методики вимірювання фізичних величин;

мати навички:

 • проведення, оформлення і оцінки результатів фізичного експерименту

вміти:

 • використовувати набуті знання для розв’язку фізичних задач на практиці;

 • будувати структурно-логічні схеми при вивченні фізичних явищ та законів;

 • користуватися вимірювальними приладами;

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 МЕХАНІКА

НЕ 1.1. Кінематика точки і твердого тіла

НЕ 1.2. Закони динаміки. Сили інерції.

НЕ 1.3. Закон збереження енергії.

НЕ 1.4. Елементарна динаміка твердого тіла.

НЕ 1.5. Елементи механіки рідин і газів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 „МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА”

НЕ 2.1. Молекулярно-кінетична теорія ідеальних газів.

НЕ 2.2. Основи термодинаміки.

НЕ 2.3. Реальні гази

НЕ 2.4. Загальна характеристика рідкого стану. Поверхневий натяг

НЕ 2.5. Теплоємність, теплопровідність, теплове розширення твердих тіл.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 „ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ”

НЕ 3.1. Електростатика.

НЕ 3.2. Постійний електричний струм.

НЕ 3.3. Стаціонарне магнітне поле. Магнетики.

НЕ 3.4. Електромагнітна індукція. Змінний струм.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 „ОПТИКА, ЕЛЕМЕНТИ АТОМНОЇ ТА ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ”

НЕ 4.1. Інтерференція світла.

НЕ 4.2. Дифракція світла.

НЕ 4.3. Поляризація світла.

НЕ 4.4. Будова та властивості атома і атомного ядра.

Література по курсу

 1. Венгренович Р.Д., Стасик М.О., Давидович В.О., Лопатню І.О. Курс фізики. Ч1 Чернівці: ЧНУ, 2007

 2. Венгренович Р.Д., Стасик М.О. Курс фізики. Ч2 Чернівці: ЧНУ, 2008

 3. І.М.Кучерук, І. Т. Горбачук. Загальна фізика. Київ.: Вища шкода, 1990.

 4. Т.И. Трофимова. Краткий курс физики.:М.,Выс. Школа, 2001.

 5. И. В. Савельев. Курс общей физики. М.: Наука, т.І-1 II, 1968-1982р.

 6. А. Н. Матвеев. Общий курс физики. М.: 5т.1993.

 7. Б. М. Яворський, А. А. Детлаф,Л. Б.Милковська, Г. П. Сергеєв. Курс фізики. К.: Вища школа, т.1-111,1970.

 8. Г. Ф. Бушок, Г.Ф. Півень. Курс фізики. К.: Вища школа, ч.І,ІІ,1969-1972.

 9. Р. Й. Грабовский. Курс физики. М.: Высшая школа, 1974.

 10. Г.А.Зисман.О.М.Тодес.Курс общей физики. М.: Наука,, т. І-1 II, 1968.

 11. В. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1969.

 12. А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. Задачник по физике. М.: Высшая школа, 1988.

 13. Т.И. Трофимова, З.Г. Павлова. Сборник задач по курсу физики с решениями. М.: Высшая школа, 2003.-600 с.

Інформатика і програмування

Шифр дисципліни - 6.091100/00/2.03

Курс - 1; семестр - 1, 2; всього годин - 216; на тиждень - 4, 2; (л-2, 1/лаб-2,1); 6кредитів.

Обовязкова

Викладацький склад: Фратавчан Тоня Михайлівна

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі тощо. Ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціальностями є уміння користуватися комп’ютером.

Мета курсу: Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори, електронні таблиці, СКБД), а також набути вміння орієнтуватися в комп’ютерній мережі.

Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати досвідченим користувачем персональних комп’ютерів, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, які будуть достатніми для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання персональних комп’ютерів в майбутньому.

Студент повинен знати: структурні схеми алгоритмів та форми їх подання; структури середовища Excel та його можливості; форми представлення текстової, числової та графічної інформації; методи оформлення завдань для розв’язування математичних та оптимізаційних задач; методи представлення облікової інформації у вигляді реляційних таблиць; засоби формування запитів для систематизації та вибору інформації, для проведення перехресного аналізу даних.

Студент повинен вміти: складати блок-схеми для лінійних алгоритмів, алгоритмів з розгалуженнями, алгоритмів з циклами; формувати Excel-документи для математичних задач, провести форматування даних та виконати математичні обчислення; провести аналіз табличних даних та відобразити графічно результати обчислень; вміти використовувати таблиці Excel для розв’язування оптимізаційних задач; створювати таблиці для облікових задач, встановлювати зв’язки між таблицями, створювати запити, складати звіти, розробляти робочі місця з формами введення та керування.

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати лабораторні роботи, кілька контрольних та самостійних робіт протягом вивчення курсу.

Вивчення дисципліни здійснюється протягом 2-х семестрів.

Змістові модулі I – го семестру

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Інформаційна система. Апаратне та програмне забезпечення. Елементи алгоритмізації.

НЕ 1.1. Основні поняття інформатики. Інформаційна система, апаратна та програмна складова. Середовища програмування.

Інформація та інформатика. Системне та прикладне програмне забезпечення. Засоби створення програмних продуктів. Етапи створення програм.

НЕ 1.2. Основні поняття алгоритмізації. Форми представлення алгоритмів. Блок –схеми. Класифікація.

Формулювання задачі. Реалістична та математична модель, побудова алгоритму. Форми представлення алгоритмів. Елементи блок-схем. Лінійні алгоритми.

НЕ 1.3. Системне програмне забезпечення. Операційні системи, драйвери, утиліти.

Склад та функції ОС. Класифікація операційних систем. Призначення драйверів та утиліт. Файлова структура. Маніпуляції файлами та папками. Поняття захисту інформаційної системи.

НЕ 1.4. Структура алгоритмів. Алгоритми з розгалуженням. Циклічні алгоритми.

Реалізація лінійних алгоритмів. Умовні операції. Розгалуження для умовного виконання, альтернативні дії. Поняття циклу. Структури циклів.

Виконання контрольних завдань

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Електронні таблиці.

НЕ 2.1. Електронні таблиці. Призначення та структура. Створення та заповнення таблиць.

Структура ЕТ Excel. Структура документу. Робоча область. Адресація комірок. Атрибути комірок. Властивості комірок, типи даних, формат комірок. Створення таблиць, постійна та динамічна складова.

НЕ 2.2. Введення даних. Динамічне заповнення комірок. Проведення простих обчислень.

Початкове формування документу. Індивідуальне та групове заповнення комірок, арифметичні та геометричні прогресії, серії та послідовності., математичні вирази, математичні операції, функції. Перенесення формул, відносні та абсолютні адреси.

НЕ 2.3. Форматування та оформлення таблиць. Графічні елементи.

Форматування таблиць. Формат комірок , керування розмірами, кольором, шрифтом. Графічне оформлення: рамки, діаграми, графічні елементи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Системи управління базами даних

НЕ 3.1. Структура БД. Побудова таблиць.

Призначення БД, структура. Реляційні таблиці. Типи даних. Властивості полів. Заповнення та редагування таблиць. Впорядкування та фільтрація.

НЕ 3.2. Багатотабличні БД. Зв’язки між таблицями. Побудова запитів та звітів.

Схема даних. зв’язки між таблицями. Побудова запитів, умови відбору. Типи запитів. Зведені запити.

НЕ 3.3. Створення звітів. Використання форм.

Призначення звітів, способи побудови. Редагування звітів. призначення та створення форм. Кнопочні форми.

Змістові модулі II – го семестру

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Використання табличного редактору для розв’язування математичних та оптимізаційних задач.

НЕ 1.1. Excel та системи лінійних рівнянь.

Математична модель системи лінійних рівнянь. Методи розв’язування. Основний та додаткові визначники системи. Обчислення визначників. Обчислення обернених матриць. Знаходження розв’язків СЛАР.

НЕ 1.2. Оформлення та розв’язування оптимізаційних задач засобами Excel.

Загальна математична модель оптимізаційної задачі. Категорії задач. Задача лінійного програмування. Оформлення оптимізаційної задачі для програми «Пошук розв’язку ».

НЕ 1.3. Виконання алгоритмічних розгалужень та альтернативних обчислень в середовищі Excel.

Алгоритми з розгалуженнями. Умовні та альтернативні дії. Побудова логічних виразів. Багатоальтернативний вибір. Вкладені розгалуження.

НЕ 1.4. Автоматизація виконання стандартизованих послідовностей дій.

Поняття макросу. Макроси для форматування та виконання дій та перетворень. Створення макросу. Призначення елементів керування. Підключення макросів до документів. Вилучення макросів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Елементи програмування мовою VBA у середовищі Excel.

НЕ 2.1. Мова програмування VBA. Основні поняття.

Призначення та структура мови. Редактор програмного коду. Взаємодія VBA таExcel. Поняття інтерфейсу користувача. Типи даних.

НЕ 2.2. Основні структурні елементи мови. Оператори керування обчислювальним процесом.

Класи для роботи з Excel. Математичні дії, пріоритет. Оператор присвоєння, оператор розгалуження, оператори циклу.

НЕ 2.3. Створення програмних додатків до електронних таблиць.

Введення даних з полів електронної таблиці. Керування ресурсами. Виконання алгоритмічних дій. Відображення результатів у електронній таблиці.

НЕ 2.4. Використання VBA для створення інтерфейсу користувача в документах Excel.

Програмне форматування документів. Форми введення та редагування. Керування кнопками. Введення додаткових даних. Програмування додаткових функціональних дій елементами керування.

Основна література до дисципліни:

Н.М.Наумова, Н.О.Дорожко та інші, Інформатика і комп’ютерна техніка. Навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ, Університет «Україна», 2004, 4004 с.

І.А.Григоришин, Л.В.Кулібаба, Microsoft Excel для самостійного вивчення./ навчальний посібник. – КиївЖ «Дакор», КНТ, 2007, 200 с.

Н.В.Баловсяк, І.А.Григоришин, Л.В.Кулібаба, Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення./ навчальний посібник. – КиївЖ «Дакор», КНТ, 2006, 156 с.

Т.В.Ковалюк, Основи програмування. – Київ: Видавнича група BHV, 2005, -384 с.:іл..

Основи екології

Шифр дисципліни: 6.091100/00/2.05

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 72; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Москалик Галина Григорівна

Мета дисципліни: сформувати у студентів комплексне уявлення про: загальні закономірності взаємодії живих організмів між собою та факторами навколишнього середовища та структуру та функціонування надорганізмових систем, та особливості антропогенного впливу на стан навколишнього середовища

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

НЕ 1.1. Екологія в системі природничих наук, її науковий та прикладний аспект

Становлення екології як природничої науки.

Екологічні дослідження в Україні

Структура сучасної екології, її завдання та методи

Місце екології в системі біологічних наук

Основні розділи, які входять до складу екології.

Явище «парникового ефекту»

Виникнення «озонових дір»

Кислотні дощі

Демографічна криза і демографічний вибух.

Надзвичайні екологічні ситуації – катастрофи.

НЕ 1.2. Екологічні фактори

Різноманіття екологічних факторів та їх класифікації

Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми

Найважливіші абіотичні фактори

Біотичні фактори середовища

Поняття екологічних факторів.

Характеристика основних абіотичних факторів.

Екологічні групи організмів за відношенням до основних абіотичних факторів.

Біотичні фактори.

Поняття лімітуючого фактору

Особливості життєвих форм

Особливості морфологічних, фізіологічних, поведінкових адаптацій

НЕ1.3. Основні середовища життя і адаптація до них організмів

Поняття середовища життя

Властивості середовища життя організмів та відповідні пристосування біоти

Водне середовище

Ґрунт як середовище існування

Наземно-повітряне середовище

Організм як середовище

Поняття біологічної системи.

Популяція, її структура та показники.

Біоценоз як біологічна система.

Поняття про екологічну нішу.

Особливості соціального середовища

Коливання чисельності та гомеостаз популяції

НЕ 1.4. Надорганізмові біологічні системи

Популяція як біологічна система.

Екологія угруповань і екосистем.

Структурні та функціональні особливості біосфери

Поняття екосистеми

Різноманітність наземних екосистем

Приклади прісноводних екосистем

Особливості морських екосистем

Поняття біосфери та ноосфери.

Поняття великого і малого коло обігу речовин в природі

Біогеохімічні цикли найважливіших біогенних елементів

Стійкість екосистем

Типи сукцесій

Домінанти, субдомінанти едифікатори

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

НЕ 2.1. Антропогенний вплив на біосферу

Загальна характеристика антропогенного впливу.

Стан довкілля за дії основних галузей виробництва.

Екологічна безпека людини.

Антропогенний вплив на атмосферу.

Антропогенний вплив на гідросферу.

Антропогенний вплив на літосферу.

Здоров’я людини за дії факторів навколишнього середовища.

Екозалежні хвороби людини.

Раціональне харчування .

Екологічно безпечні продукти харчування.

НЕ 2.2. Природні та антропогенні забруднення біосфери

Забруднення та їх класифікації.

Характеристика забруднюючих агентів за походженням.

Поняття екологізації виробництва.

Екологічні проблеми енергетичної галузі:

Альтернативні джерела енергії;

Альтернативні види палива.

Екологізація сільського господарства.

Поняття екологічної свідомості

Екологічна культура, освіта, виховання, етика.

Особливості екологічної інформації.

Роль екоорганізацій у збереженні і відтворенні довкілля

НЕ 2.3. Основні аспекти охорони довкілля та раціонального природокористування

Поняття охорона навко-лишнього природного середовища (НПС) та природокористування.

Способи регулювання природо-користування

нормативно-правові;

організаційно-управлінські;

економічні.

Система контролю природокористуванням.

Природоохоронна діяльність підприємств.

Збереження біорізноманіття – шлях до оптимізації соціоекосистем.

Роль Червоної та Зеленої книг у збереженні біорізноманіття.

Об’єкти охорони природи, їх значення в житті біосфери та суспільства.

Формування національної екомережі України.

Природно-заповідний фонд України і Чернівецької області.

Поняття природоохоронної діяльності підприємства.

Екологічний менеджмент.

Екологічний аудит і експертиза.

Екопаспортизація підприємств.

НЕ 2.4. Екологічна ситуація в Україні

Головні причини, джерела та наслідки розвитку екологічної кризи в Україні.

Демографічна ситуація в Україні.

Стан довкілля Чернівецької області.

Загальна характеристика екологічної ситуації в Україні.

Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного та Азовського морів.

Екологічний стан Донецько-Придніпровського регіону.

Особливості екологічної ситуації на Поліссі.

Екопроблеми Карпат.

Найбільш небезпечні об’єкти регіону

Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

До змістового модуля 1:

 1. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

 3. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

 4. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

 5. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс», 2003. – 296 с.

 6. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 352 с.

До змістового модуля 2:

 1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред.. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2005. – 382 с.

 2. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.

 3. Джигирей В.С. Екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2006. – 319 с..

 4. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 352 с.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, консультації

Оцінювання: опитування, поточна письмова робота, підсумкова письмова контрольна робота

Економіко-математичні методи і моделювання в землевпорядкуванні

Шифр дисципліни 6.08010/00/ЦНН.3

Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 108; на тиждень - 2 год.; (л/с); 3 кредиту.

Обов'язкова

Мета і завдання дисципліни “Економіко-математичні методи і моделювання” – навчити майбутніх спеціалістів основних економіко-математичних методів, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві та землеустрої на основі сучасної електронно-обчислювальної техніки, показати на прикладах їх можливості і найважливіші напрями розвитку. Засвоївши цей курс, студенти повинні навчитися грамотно формулювати і ставити економіко-математичні задачі, виражати їх умови у вигляді систем математичних рівнянь і нерівностей, набути практичних навичок з обґрунтування і підготовки потрібної для моделювання вихідної інформації, оволодіти прийомами розроблення конкретних економіко-математичних моделей і їх застосування в реальних виробничих умовах з використанням засобів сучасної електронно-обчислювальної техніки.

Студент повинен знати:

 • основні економіко-математичні методи, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві;

 • методики розвязання економіко-математичних задач;

 • принципи застосування симплекс-методу у сільському господарстві;

 • теоретичні основи раціонального використання результатів транспортної задачі;

 • способи та методи практичного застосування елементів теорії графів у виробництві.

Студент повинен вміти:

 • показувати на прикладах можливості і найважливіші напрями розвитку застосування економіко-математичних моделей;

 • грамотно формулювати і ставити економіко-математичні задачі;

 • виражати умови ЕМЗ у вигляді систем математичних рівнянь і нерівностей,;

 • обґрунтовувати і підготовлювати потрібну для моделювання вихідну інформацію;

 • застосовувати в реальних виробничих умовах з використанням засобів сучасної електронно-обчислювальної техніки набуті знання.

Рекомендована література
 1. Гатаулін А.М., Гаврилов Г.В., Харитонова Л.А. Економіко-математичні методи в плануванні сільськогосподарського виробництва.-К.: Вища шк.,2005.-260 с.

 1. Вергунова І.М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів.-К.: Нора-прінт,2000.-146 с.

 2. Бербець М.А., Дронь Ю.С. Економіко-математичне моделювання задач в землеустрої. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.

Метрологія і стандартизація

Шифр дисципліни - 6.08010/00/ЦНН.6

Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 72; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2 кредиту.

Обов'язкова

Викладач – к. геогр. н. доц. Греков С.А.

Мета даного курсу - дати студентам відповідні основні теоретичні знання про метрологію – науку про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягання необхідної точності і стандартизацію, яка встановлює в державному масштабі єдині норми і вимоги до продукції, які відповідають вищому світовому рівні. Студент повинен знати теоретичні питання, пов’язані з визначенням метрологічних характеристик і параметрів засобів топогеодезичного забезпечення. Студент повинен уміти самостійно виконувати визначення метрологічних параметрів теодолітів, нівелірів, тахеометрів і кіпрегелів.

Головні завдання курсу:

– ознайомити студентів з метрологією і стандартизацією, як з наукою;

– навчити студентів похибки і точності вимірювань;

– показати значення міжнародної сиситеми одиниць;

– розвинути у студентів уміння складати і використовувати формуляри і журнали технічного стану і експлуатації засобів топогеодезичного забезпечення.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- історію становлення метрології і стандартизації, як в Україні так і світі;

- актуальні проблеми сучасної метрології і стандартизації;

- національні і міжнародні метрологічні установи та основні організації установи із стандартизації на Україні;

- нормативно-технічні документи;

- складати формуляр і журнал технічного стану і експлуатації засобів топогеодезичного забезпечення;

- визначати метрологічні характеристики теодолітів 2Т5К, Т10В, 2Т30П;

- визначати метрологічні характеристики нівелірів Н3, Н10, комплекту нівелірних рейок РН-3;

- визначати метрологічні характеристики кіпрегелів КА-2, КН;

- визначати метрологічні характеристики далекомірів, електронних тахеометрів.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. МЕТРОЛОГІЯ

НЕ 1.1. Вступ. Завдання предмет і зміст метрології. Актуальні проблеми сучасної метрології. Національні і міжнародні метрологічні установи. Поняття про виміри і вимірювання.

НЕ 1.2. Похибки і точність вимірювань. Правильність, збіжність та достовірність вимірювань. Системи одиниць фізичних величин.

НЕ 1.3. Міжнародна система одиниць (СІ). Основні додаткові і похідні одиниці системи (СІ).Крайні та часткові одиниці системи (СІ).

ЗМ 2. СТАНДАРТИТЗАЦІЯ

НЕ 2.1. Роль і задачі стандартизації. Основні організації і установи із стандартизації на Україні. Основні поняття в галузі стандартизації.

НЕ 2.2. Нормативно-технічні документи. Об’єкти стандартизації. Показники стандартизації.

НЕ 2.3. Види і категорії стандартів. Принципи стандартизації. Ведення експлуатаційної документації на засоби ТГЗ.

НЕ 2.4. Методичні основи стандартизації. Порядок розробки, затвердження і втілення стандартів.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 256 с.

 1. Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 79 с.

3. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 237 с.

4.ДСТУ 2681 – 94. Метрологія: Терміни та визначення. – К.: 1994. – 66 с.

 1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології: Навчальний посібник – Рівне: РДТУ, 1999. – 150 с.

 2. Руководство по организации, эксплуатации и ремонту средств топогеодезического обеспечения (Р – 1 – 85) – М.: РИО, 1985. – 98 с.

 3. Тібілова Л.М. Метрологія: Курс лекцій. – Львів, 2002. - 89 с.

 4. Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 191 с.

 5. Тібілова Л.М. Стандартизація: Курс лекцій. – Львів. 1997. – 24 с.

 6. Ранський М.П. Метрологія і стадартизація. Методичн вказівки до лабораторних робіт: – Чернівці „Рута” 2005 – 20 с.

 7. Кирш Л.М. Вступ до метрології. Чернівці „Рута” 2002 – 64 с.

Геологія і геоморфологія

Шифр дисципліни - 6.08010/00/ЦНН.7

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 108; на тиждень - 2 год.; (л/с); 3 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Чернега Петро Іванович, Дутчак Микола Васильвич

Форма контролю: іспит

Мета викладання дисципліни

Вивчити зі студентами історію формування землі, її речовинний склад, розвиток сучасних геологічних процесів. Навчити студентів виявляти фактори формування рельєфу земної поверхні. Освоїти методи виявлення та опису сучасних форм рельєфу різного генезису.

Завдання вивчення дисципліни:

- освоїти науково-методологічні основи геології з основами геоморфології;

- розкрити основні етапи формування Землі та її поверхні (рельєфу);

- навчитися визначати речовинний склад Землі (мінерали та гірські породи);

- дати характеристику морфоструктур та морфоструктур Землі;

- навчити студентів характеризувати генезис та морфологію форм рельєфу.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі вивчення геології з основами геоморфології студент повинен:

- знати і розуміти основні поняття геології та геоморфології, теоретичні положення та методи, які застосовуються в сучасній науці;

- чітко уявляти механізм утворення мінералів і гірських порід, умови їх залягання та форм знаходження в Землі;

- розуміти сучасні геологічні процеси та механізм їх прояву;

- знати механізм утворення нерівностей земної поверхні (рельєфу);

- вміти характеризувати форми рельєфу різного генезису;

- вміти визначати морфометричні показники рельєфу;

- знати застосовувати на практиці отримані знання.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ).

ЗМ 1. Вступ. Будова Землі та земної кори

НЕ 1.1. Об’єкт, предмет та методи дослідження. Зв’язок з іншими науками.

Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження геології і геоморфології. Метод актуалізму. Спостереження візуальні та інструментальні. Польові та дистанційні методи. Місце цих наук в системі наук про Землю.

НЕ 1.2. Будова Землі та методи пізнання її внутрішньої будови.

Внутрішні оболонки Землі. Метод сейсмічного зондування.. Характеристика фізичних параметрів Землі на різних глибинах та на поверхні

НЕ 1.3.Будова і склад земної кори. Головні хімічні елементи земної кори. Характеристика головних породотвірних мінералів. Гірські породи, їх генезис та діагностика.

НЕ 1.4. Седиментація відкладів та гірських порід. Поняття про діагенез та фації відкладів. Етапи діагенезу. Морські та континентальні фації, їх види.

НЕ 1.5. Структурні елементи земної кори. Їх зв’язок з рельєфом. Типи земної кори та їх географічна приуроченість. Приуроченість мегаформ рельєфу до головних структурних елементів земної кори. Зв’язок рельєфу з геологічною будовою. Прямий та інверсійний рельєф.

НЕ 1.6. Основні гіпотези про походження структур земної кори. Контракційна гіпотеза, пульсаційна теорія, теорія піднять. Положення теорії тектоніки плит.

ЗМ 2. Геодинамічні процеси (ендогенні)

НЕ 2.1. Поняття про геодинамічні процеси. Взаємозв’язок та взаємообумовленість геодинамічних процесів.

НЕ 2.2. Тектонічні рухи земної кори та деформації гірських порід. Плікативні дислокації. Складки, їх елементи та класифікація. Диз’юнктивні дислокації Типи розривних порушень.

НЕ 2.3. Поняття про магматизм та землетруси. Інтрузивний та ефузивний магматизм. Форми рельєфу в зонах прояву магматизму. Сейсмічні явища. Шкали оцінки інтенсивності землетрусів Методи прогнозування.

ЗМ 3. Геодинамічні процеси (екзогенні).

НЕ 3.1. Вивітрювання. Кори вивітрювання. Фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання. Географічне поширення кір вивітрювання.

НЕ 3.2. Геологічна діяльність вітру. Види геоморфологічної роботи вітру. Акумулятивні та ерозійні форми рельєфу.

НЕ 3.3. Схили та схилові процеси. Походження схилів. Класифікація схилів. Схилові процеси.

НЕ 3.4. Геоморфологічна діяльність текучої води. Робота текучих вод. Закони ерозії.

НЕ 3.5. Геоморфологічна діяльність тимчасових водотоків. Площинний змив. Лінійна ерозія.

НЕ 3.6. Постійні водотоки (ріки) та форми рельєфу створені ними. Русло та його елементи, заплава та надзаплавні тераси.

НЕ 3.7. Підземні води та їх геоморфологічна діяльність. Карст та карстові форми рельєфу.

НЕ 3.8. Рельєф кріолітозони і льодовикових областей. Багаторічна мерзлота і зв’язані з нею форми рельєфу. Зледеніння та форми рельєфу створені ним.

НЕ 3.9. Геоморфологічні процеси на морському та океанічному узбережжі. Абразивна та акумулятивна робота стоячих вод. Типи морських берегів.

ІІІ. Література до дисципліни

 1. Алисон Д., Палмер Д. Геология. - М: Мир, 1984.

 2. Біленко Д.К. Основи геології та мінералогії. Вид. 3-тє. К.: Вища школа, 1973.

 3. Бондарчук В.Г. Геологія для всіх. - К.: Радянська школа, 1970. - 295 с.

 4. Борголов И.Б. Курс геологии. Уч. пособие. – М.: Агропромиздат, 1989.

 5. Гурский Б.Н. Историческая геология с элементами палеонтологии. Минск, Вышейшая школа, 1979.

 6. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Чернівці: ЧДУ, 1998.-22с.

 7. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки. - Чернівці: ЧДУ, 1997. – 16 с.

 8. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии. Уч. 4-е изд., перераб. и дополи. М.: Высшая школа, 1980.

 9. Іванов Л.Л. Короткий курс мінералогії. – Харків, Дніпропетровськ ВДНГ УСРР, технічне видавництво, 1932. - 350 с.

 10. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991.

 11. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк. 1979, -2-е изд. - М.: Высш. шк., 1988.

 12. Павлинов В.Н., и др. Основы геологии. – М.: Недра, 1991.

 13. Панов Д.Г. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк., 1966.

 14. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.

 15. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. Посіб. / За ред. О.М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – 495 с.

 16. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. –М.: Мысль, 1984.

 17. Чернега П.І. Загальна та історична геологія: Методичні вказівки до лабораторних занять. - Чернівці: Рута, 1999. - 23с.

 18. Чернега П.І. Загальна та історична геологія: Методичні вказівки до проведення лабораторних занять. Частина 1. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - 28с.

 19. Щукин И.С. Общая геоморфология. - Т.1-3. - М.: Изд-во МГУ, 1961 - 1974.

 20. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии. - Минск Вышэйш. шк., 1986.

 21. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. – М.: Изд-во МГУ, 1988.

Безпека життєдіяльності

Шифр - 6.091100/00/2.06

Курс - 4; семестр - 8; всього годин - 54; на тиждень - 2 години; / п.); 1,5 кредиту.

Обов'язкова

Форма контролю – залік

Кількість надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження зростає з кожним роком не тільки в Україні, а й у світі в цілому.

Аналіз реалізації природних загроз та прогноз їх розвитку показує, що виникнення природних надзвичайних ситуацій є в більшості випадків об’єктивним неконтрольованим процесом. Разом з тим, існує низка антропогенних факторів, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій (збільшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, висока урбанізація територій, нераціональне розміщення об’єктів господарської діяльності, відсутність чи поганий стан гідротехнічних, протизсувних, протиселевих та інших захисних споруд).

Основними причинами техногенних загроз є незадовільне виконання та порушення вимог технології виробництва, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан зберігання, утилізації та поховання відходів.

Сьогодні визначено багато причин, що сприяють такому стану речей, серед основних – це низька освіченість керівного складу, виробничого персоналу, особливо студентів вищих навчальних закладів освіти щодо дій у надзвичайних ситуаціях (НС), які навчаються за прийнятою програмою від 20 червня 1995 року № 182/200.

Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини.

Завдання дисципліни БЖД навчити студентів:

 • загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям;

 • визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

 • розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

 • прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

 • використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові , технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати :

 • небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек мирного часу;

 • наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та навколишнє середовище;

 • основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання.

Вміти:

 • реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я та безпечних умов життя і діяльності людини;

 • у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію.

Бути ознайомленим:

 • зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно-технічних документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у надзвичайних ситуаціях;

 • з видами та організацією екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу.

Підготовку студентів з БЖД рекомендуємо планувати на молодших курсах (так як і в діючий Програмі). Теоретичні знання проводяться в складі навчальних груп, практичні – напівгруп.

Перелік тем в розділах може бути зміненим ( до 15% від загального змісту дисципліни БЖД) без скорочення загального обсягу навчальних годин.

Під час занять можливе використання фронтального опитування студентів, проведення письмових контрольних летючок, програмованого контролю знань.

Програма з дисципліни складається із двох підрозділів:

1 – БЖД у повсякденних умовах;

2 – БЖД у надзвичайних ситуаціях мирного часу.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1. БЖД у повсякденних умовах

Н.Е. 1.1. Теоретичні основи БЖД (лекція)

Основні поняття і визначення в БЖД (номенклатура небезпек; ідентифікація небезпек; квантифікація небезпек; концепція прийнятого (припустимого) ризику. Системний аналіз безпеки; структурна модель безпеки. Аналіз безпеки життєдіяльності людини. Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки життєдіяльності (орієнтуючі, технічні, управлінські, організаційні). Поняття про критичну інфраструктуру.

Н.Е. 1.2. Середовище проживання людини (практичне заняття)

Взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем. Характеристика сенсорних систем з погляду безпеки (зоровий, слуховий аналізатори; вестибулярна система; тактильна, температурна, больова чутливість). Людина як „елемент системи „людина-середовище”. Повітря як фактор середовища перебування. Вода як фактор середовища перебування. Ґрунт як фактор середовища перебування.

Н.Е. 1.3. Небезпечні фактори навколишнього середовища (практичне заняття)

Соціальні небезпеки (класифікація, причини та види соціальних небезпек). Біологічні небезпеки (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини). Екологічні небезпеки. Джерела екологічних небезпек (важкі метали, пестициди, діоксиди, сполуки сірки, фосфору й азоту, фреони).

Н.Е. 1.4. Небезпечні фактори виробничого середовища (практичне заняття)

Техногенні небезпеки (механічні: вібрація, шум, інфразвук, ультразвук). Електричний струм. Фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом. Способи і засоби захисту від дії електричного струму. Статична електрична енергія. Електромагнітні поля. Вплив електромагнітних полів на організм людини. Фактори ризику при роботі з комп’ютерами. Методи і засоби захисту від впливу електромагнітного поля. Лазерне випромінювання. Іонізуюче випромінювання. Фізика радіоактивності. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Дозиметричні велечини.

Змістовий модуль 2. БЖД у надзвичайних ситуаціях

Н.Е. 2.1. Основні положення і принципи забезпечення безпеки життя та діяльності людини (лекція)

Структура єдиної державної системи цивільного захисту ЄДС ЦЗ. Основні заходи цивільного захисту. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту ЄДС ЦЗ.

Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (лекція)

Надзвичайні ситуації техногенного походження. Надзвичайні ситуації на транспорті (автомобільний, повітряний, морський, річковий, залізничний, трубопроводний); виробничі аварії. Особливості аварій і катастроф на хімічно-небезпечних об’єктах.

Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (практичне заняття)

Характеристика уражень персоналу ХНО і населення. Способи захисту (отруєння хлором; речовинами переважно загальноотруйної дії, нейротропними отрутами; отруйними технічними рідинами), способи і засоби санітарно-хімічного захисту. Пожежі техногенного походження. Надзвичайні ситуації природного характеру. Загрози медико-біологічного характеру.

Н.Е. 2.3. Аварії на атомних електростанціях та радіаційно-небезпечних об’єктах (практичне заняття)

Аналіз загроз радіаційної небезпеки в Україні. Особливості аварій та катастроф на радіаційно- небезпечних об′єктах. Радіаційна обстановка, яка склалася після аварії на Чорнобильській АЕС (реактор типу РВПК – 1000). Радіаційна обстановка, яка може скластися на атомних електростанціях з реакторами типу ВВЕР – 1000. Оцінка радіаційної обстановки. Прилади радіаційної розвідки. Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях.Аналіз впливу наслідків Чорнобильської катастрофи.

Н.Е. 2.4. Психологія екстремальних ситуацій. Тероризм (практичне заняття)

Психологія безпеки діяльності (психічні процеси і стани; особливі психічні стани; мотивація діяльності). Сучасний тероризм (фізичний, психологічний). Прояви тероризму. Сучасні види тероризму (ядерний, екологічний, комп’ютерний, електромагнітний). Сучасні засоби терору (хімічна, бактеріологічна, електромагнітна, психотропна і психотронна зброї).

Н.Е. 2.3. Перша медична допомога потерпілим (практичне заняття)

Загальне поняття про першу медичну допомогу. Способи зупинки кровотечі. Перша медична допомога при: кровотечах, травматичному шоці, асфіксії, електротравмі, утопленні та повішанні, тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, опіках, переломах кісток. Перша медична допомога при закритих і відкритих ушкодженнях (череп, щелепа та обличчя, шия, хребет, живіт, органи сечовидільної системи, таз). Правила поведінки з потерпілими при травмах. Перша медична допомога при отруєннях.

Список літератури

 1. Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Платонов А.П., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. – М., 2003. – 496 с.

 2. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1997. – 275 с.

 3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяль­ності: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 328 с.

 4. Пішак В.П., Радько М.М., Воробйов О.О., Бабюк А.В., Романів Л.В. Безпека життєдіяльності: підручник. – Чернівці: Книги- ХХІ. – 2007. – 360 с.

Радіоелектроніка

Шифр дисципліни6.08010/00/ФП.1

Курс - 4; семестр - 7; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; 4 кредиту.

Обов'язкова

Стрімкий розвиток радіоелектроніки та комп’ютерної техніки та їх застосування у виробничих сферах – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі, геодезії та картографії тощо. Ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціальностями є ґрунтовні знання та практичні уміння користуватися комп’ютерами та електронними приладми.

Метою курсу є вивчення структури та методiв аналiзу електронних кiл, на основi яких будуються пристрої передачi та перетворення iнформацiї; фiзичних принципiв функцiювання електронних, в т.ч. й квантовомеханiчних, приладiв і компонент, що є елементною базою радіоелектронної апаратури (РЕА); функцiональних i схемотехнiчних основ радiотехнiчних апаратiв і систем та електронно-обчислюваних засобiв (ЕОЗ) які використовуються в геодезії, картографії та землевпорядкуванні.

Базовими для дисциплiни є курси вищої математики, фiзики, обчислювальної технiки та програмування. Матерiал дисцилiни використовується у професiйно-орiєнтованих курсах де передбачено практичне використання електронної вимірювальної апаратури, обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Студент повинен знати: методи аналiзу кiл iз зосередженими параметрами; рiзновидностi та характеристики сигналiв, що використовуються в таких колах; фiзичнi явища i процеси, на яких базується принцип дiї напiвпровiдникових, електронно-оптичних, квантовомеханiчних та інших приладiв; структурне i схемотехнiчне вирiшення типових вузлiв радіоелектронних пристроїв і систем зв’язку з використанням аналогових та цифрових мiкросхем, мiкропроцесорiв, засобiв функцiональної електронiки, а також неелектричних давачiв iнформацiї, пристроїв iндикацiї та виводу iнформацiї; можливостi використання електронно-обчислювальних засобiв в електронних апаратах, основи архiтектури і принципи функцiонування мiкропроцесорів та електронно-обчислювальних систем; структурні схеми та основи функціонування радіоелектронних віддалемірів, GPS станцій.

Студент повинен вміти: використовувати закони теорiї кiл для розрахунку параметрів електричних кiл постiйного та змiнного струму; оцiнювати можливiсть використання мiкросхем загального застосування та дискретних радiоелектронних компонентiв у радіоелектронних пристроях; визначати експериментально параметри та характеристики окремих електронних приладiв, визначати їх працездатність; аналiзувати проходження сигналiв через лiнiйнi та нелiнiйнi кола; аналiзувати структурні, функцiональнi i принципові елекричнi схеми радіоелектронних пристроїв, оцiнювати вплив виробничих та експлуатацiйних факторiв на параметри i характеристики пристроїв.

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати лабораторні роботи, кілька контрольних та самостійних робіт протягом вивчення курсу.

Вивчення дисципліни здійснюється протягом одного семестру.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Методи розрахунку кіл постійного і змінного струму. Нелінійні елементи електричних кіл. Напівпровідникові прилади і основи мікроелектроніки.

НЕ 1.1. Вступ. Закони електротехніки. Методи розрахунку мереж постійного струму.

Основні поняття та визначення. Закон Ома для ланки кола яка не містить ЕРС та з джерелом ЕРС. Перший та другий закони Кірхгофа.

Методи розрахунку простих мереж постійного струму. Еквівалентне перетворення опорів при паралельному та послідовному їх з’єднанні. Еквівалентне перетворення опорів з’єднаних трикутником та зіркою.

Методи розрахунку складних мереж постійного струму. Метод рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів. Метод вузлових потенціалів. Метод двох вузлів. Метод суперпозиції. Енергія електричного кола. Рівняння балансу потужностей.

НЕ 1.2. Методи аналізу мереж змінного струму. Трифазні мережі змінного струму.

Характеристики змінного струму. Застосування теорії комплексної змінної до аналізу гармонічного струму. Активний опір R, індуктивність L та ємність C в колі змінного струму.

Символьний метод розрахунку мереж змінного струму. Послідовне та паралельне з’єднання R, C, L елементів електричного кола.

Закони Кірхгофа у комплексній формі. Різновидності аналізу мереж гармонічного струму комплексним методом.

Особливості розрахунку трифазних мереж змінного струму.*)

НЕ 1.3. Електронні та напівпровідникові прилади. Мікроелектроніка.

Будова та фізичні принципи дії електровакуумних приладів. Вакуумний діод та тріод, їх характеристики. Електронно-променева трубка.

Напівпровідникові прилади. Основи зонної теорії напівпровідників. Електронні p-n-переходи та контакти метал-напівпровідник. Різновидності та особливості роботи напівпровідникових діодів.

Біполярні транзистори: будова, режими роботи, параметри і схеми ввімкнення. Різновидності польових транзисторів; особливості їх будови і характеристик.

Тиристори; їх характеристики та області застосування.*)

Оптоелектронні прилади. Джерела випромінювання і фотоприймачі твердотільної електроніки. Оптрони. Вакуумні та газонаповнені фотоприлади. Оптоелектронні індикатори.

Мікроелектроніка. Конструкторсько-технологічні та функціональні різновидності інтегральних мікросхем.

Технологічні основи мікроелектроніки.*)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Радіоелектронні пристрої формування і передачі інформаційних сигналів.

НЕ 2.1. Підсилювачі та генератори електричних сигналів.

Класифікація і основні характеристики підсилювачів. Фізичні принципи підсилення електричних сигналів. Режими роботи підсилювальних каскадів. Зворотний зв’язок у підсилювачах. Елементарні каскади підсилювачів. Методи стабілізації режиму роботи транзисторного каскаду підсилення. Диференційні, вибіркові і вихідні каскади підсилення. Операційні підсилювачі.

Класифікація та призначення генераторів гармонічних коливань. Умови самозбудження автогенераторів. LC та RC автогенератори. Методи стабілізації частоти коливань.

Особливості імпульсного режиму роботи транзисторів та операційних підсилювачів. Компаратори. Автоколивні та загальмовані мультивібратори. Генератори лінійно-змінної напруги.

НЕ 2.2. Передача інформації радіотехнічними та оптоелектронними методами. Супутниковий зв’язок.

Фізичні принципи радіозв’язку; поняття про амплітудно та частотно модульовані сигнали. Формування електромагнітних хвиль радіодіапазону, їх класифікація та особливості розповсюдження в різних середовищах.

Радіоприймачі; їх класифікація і основні характеристики. Структурні схеми приймачів прямого підсилення та гетеродинного. Принципи детектування прийнятих сигналів. Системи автоматичного регулювання підсилення (АРП) та фазової автопідстройки частоти (ФАПЧ).

Особливості приймачів різноманітного призначення. Телевізійні системи передачі відеоінформації. Оптичні лінії зв’язку. Системи супутникового зв’язку.

НЕ 2.3. Джерела живлення радіоелектронної апаратури.

Вторинні джерела живлення РЕА. Схеми випрямлення змінного струму: однопівперіодна, місткова, двопівперіодна з відводом від середньої точки трансформатора, трифазні схеми та схеми з помноженням напруги. Згладжуючі фільтри.

Параметричні та компенсаційні стабілізатори: будова та принцип дії.

Особливості перетворення енергії в імпульсних джерелах живлення РЕА.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Фізико-технічні основи комп’ютерної техніки.

НЕ 3.1. Основи цифрової техніки. Логічні електронні пристрої

Логічні основи обчислювальної техніки. Основні поняття і закони алгебри логіки.

Схемотехніка логічних елементів. Логічні вузли ЕОМ: тригери, регістри, лічильники, шифратори і дешифратори.

Суматори. Комбінаційні і послідовні пристрої додавання логічних сигналів.

НЕ 3.2. Будова і робота електронно-обчислювальних машин.

Особливості архітектури мікропроцесорних пристроїв. Структура мікро-ЕОМ. Типова функціональна схема і принцип дії мікропроцесора. Організація обміну інформації в мікро-ЕОМ та зв’язку з зовнішніми пристроями. Принципи введення та обробки графічної інформації.

Основи програмування мікропроцесорних пристроїв.

Основні технічні характеристики сучасних ІВМ сумісних комп’ютерів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

Застосування РЕА та ЕОМ в геодезії, картографії та землеустрої.

НЕ 1.1. Вимірювання неелектричних величин радіоелектрон-ними методами.

Фізичні принципи перетворення неелектричних величин в інформаційні сигнали. Основні види вимірювань: теплотехнічні, хімічні, акустичні, оптичні. Характеристики і конструкції основних типів перетворювачів.

Спряження перетворювачів з вимірювальною апаратурою та ЕОМ. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі сигналів.

НЕ 1.2. РЕА та ЕОМ в геодезії, картографії та землевпорядкуванні.

Структурні та функціональні схеми електронно-оптичних та електронних теодолітів і тахеометрів.

Світловіддалеміри.

Радіовіддалеміри.

Основні концепції глобальних супутникових систем. Будова системи NAVSTAR/GPS. Функціональні схеми передавачів і наземних приймальних станцій супутникових GPS систем.

Основна література до дисципліни:

Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. -279с.

  Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади: Підручник для студентів геодезичних спеціальностей вузів.–Львів: ІЗМН, 2000.–324 с.

Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. –М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 768 с.

Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа. 1973. – 752 с.

  Руденко В.С. та ін. Промислова електроніка: Підручник / В.С. Руденко, В.Я. Ромашко, В.В. Трифонюк. – К.: Либідь, 1993. – 432 с.

  Бриндли К. Измерительные преобразователи: Справочное пособие: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 144 с.

ГІС і бази даних

Шифр дисципліни6.08010/00/ФП.2

Курс - 4; семестр - 7; всього годин - 189; на тиждень - 5 год.; 6 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Скрипник Ярослав Петрович – доцент, Дарчук Костянтин Вікторович – асистент.

Мета викладання дисципліни: формування знань в галузі геоінформатики, розкриття основних понять і проблем, пов’язаних із застосуванням геоінформаційних ресурсів і технологій у наукових дослідженнях та землевпорядкуванні й кадастрі, огляд сучасних підходів щодо проектування та впровадження ГІС. Як засоби практичного використання розглядаються різноманітні сучасні ГІС і ГІС-технології та програмні продукти: OS Windows XP, MS Office, CorelDraw, Adobe Photoshop, MapInfo, Easy Trace, ГІС Панорама, GIS-6, Інвент-Град, ГІС «Туристичне Прикарпаття», ГІС «Дубль ГИС. Одесса», ObjectLand, Acad9Map3d, ArcGIS та ін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • загальні риси структури, класифікацію і шляхи використання ГІС;

 • види, властивості, структуру, форми подання та відображення геопросторової інформації;

 • принципові основи створення та функціонування геоінформаційних систем;

 • функціональні можливості та принципи функціонування і використання найуживаніших у землевпорядкуванні геоінформаційних систем і ГІС-технологій.

 • Вміти:

 • використовувати технологічні можливості текстового редактора MS Word;

 • використовувати технологічні можливості електронних таблиць MS Excel для обробки цифрової інформації;

 • використовувати технологічні можливості СКБД MS Access для створення баз даних;

 • будувати й оформляти графічні зображення на основі продукту Surfer 7;

 • будувати й обробляти нескладні растрові та векторні графічні зображення на основі застосування програмних пакетів CorelDraw і Adobe Photoshop;

 • працювати у середовищі таких ГІС: MapInfo 6 (7, 8); Панорама 7; Інвент-Град, ГІС «Дубль ГИС. Одесса», ObjectLand, Acad9Map3d, ArcGIS та ін.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

Змістовний модуль 1Загальні положення геоінформатики і ГІС

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Мета, структура і предмет курсу. Загальні поняття: інформація, інформатизація, інформаційне забезпечення, стадії існування інформації, геоінформація, геодані, інформаційні і геоінформаційні технології, ІС і ГІС, інформатика і геоінформатика. Геоінформаційні технології у сучасному світі. Геоінформатика та ГІС і землеустрій: взаємозв’язки, перспективи і спільні проблеми розвитку. Значення ІС і технологій для ведення Державного земельного кадастру. Теоретичні положення формування інформаційних систем. ГІС як специфічна технологія у науках про Землю і земельні ресурси. Взаємозв’язки ГІС і Картографії. Роль ГІС-технологій у наукових дослідженнях. Характеристика шляхів і напрямів застосування ГІС в Україні.

НЕ 1.2. Сутнісні аспекти ГІС. Визначення ГІС та її основні відмінності від ІС. Основні поняття, призначення і принципи ГІС. Відмінності у трактуванні ГІС і ЗІС. Історичні аспекти розвитку ГІС. Структура ГІС і їх класифікація. Підсистеми ГІС. Модульна структура ГІС. Поняття про картографічні банки даних, експертні системи, інформаційні системи екологічного менеджменту. Потенційні джерела інформації, що необхідна для створення функціонуванні ГІС. Сучасний стан і перспективи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні.

НЕ 1.3. Апаратне забезпечення ГІС. Призначення, структура і класифікація технічних засобів розробки і функціонування ГІС. Логічна схема будови ЕОМ і принципи її архітектури. Принципи класифікації ЕОМ. Структурно-функціональна схема ПК. Зовнішні периферійні пристрої: монітори, клавіатура, маніпулятори, принтери, плотери, модеми, сканери, дигітайзери, GPS тощо. Поняття про архітектуру і конфігурацію ПК. Загальна характеристика пристроїв ПК: системний блок, системна (материнська плата), мікропроцесор, оперативна пам’ять, накопичувачі, адаптери. Характеристика джерел інформації для ГІС: зміст, структурно-функціональні особливості і перспективи використання.

НЕ 1.4. Програмне забезпечення ГІС. Загальні риси програмних засобів ГІС. Класифікація програмного забезпечення. Інструментальні мови і системи програмування. Операційні системи і сервісні програми. ОС типу WINDOWS. Сервісне програмне забезпечення. Оболонки ОС типу Total Commander. Основні сервісні операції: форматування і копіювання дисків. Захист від комп’ютерних вірусів та архівування інформації. Менеджерські пакети інтерактивних робочих програм типу MS Office. Текстовий редактор Word. Табличний процесор Excel. Найпоширеніші ГІС-пакети: загальні риси і призначення. Тенденції розвитку світового ринку програмного забезпечення ГІС. Проблеми захисту інформації в ГІС. Загальні риси програмного забезпечення землевпорядкування. Принципи тестової перевірки здобутих знань на основі застосування комп’ютерних технологій. Ознайомлення зі змістом тестових завдань і принципами проведення тестового електронного контролю засвоєння знань за допомогою програми SunRav TestOffice Pro 4.

Змістовний модуль 2. Основи ГІС-технологій, бази даних і землеустрій.

НЕ 2.1. Атрибутивні дані і бази даних. Подання атрибутивних даних в ГІС. Бази даних в ГІС. Моделі даних: ієрархічна, мережна, реляційна, об’єктно-орієнтована. Функціонування і керуванні базами даних. Зміст і структура СКБД. СКБД: різновиди, структура, особливості функціонування, використання. Принципи і методи роботи в MS Access: створення баз, їх наповнення і маніпулювання даними.

НЕ 2.2. Основи формалізації просторово-розподіленої інформації. Просторова інформація в ГІС та способи її подання. Стандарти і формати даних. Растрове представлення даних: загальні риси, ієрархічні структури, стиснення даних. Векторне представлення даних: точкова полігональна структура, DIME-структура, структура «дуга-вузол», геореляційна структура, TIN-модель. Вибір способу формалізації і взаємне перетворення растрової і векторної структур даних. Суть комп’ютерної графіки і її застосування в ГІС. Загальне поняття про пошарову організацію просторових даних. Багатошарові моделі даних ГІС. Загальні риси найпоширеніших дизайнерських графічних програм для роботи із растровими і векторними зображеннями. Функціональні можливості і принципи роботи в CorelDraw та Adobe Photoshop.

НЕ 2.3. Основи методів введення інформації в ГІС. Введення даних в ГІС. Джерела вхідних даних для ГІС: картографічні матеріали, дані ДЗЗ, дані електронних геодезичних приладів, джерела атрибутивних даних та ін. Способи і технології цифрування інформації: сканування, векторизування, геокодування, апаратне та екранне дигітизування. Програмне забезпечення цифрування даних. Контроль якості створення цифрових карт. Принципи функціонування Easy Trace. Порівняльна характеристика методів отримання і особливості даних ДЗЗ і ГПЗ. Загальна характеристика пристроїв введення інформації. Системи ГПЗ та використання їхніх даних в ГІС.

НЕ 2.4. Візуалізація інформації в ГІС. Загальні принципи візуалізації інформації в ІС. Методи і технології візуалізації інформації: екранні шари, вікна, представлення векторних об’єктів, поверхні і растрові об’єкти. Тематичне картографування в ГІС: картодіаграми, ранжовані діапазони, діаграми, точковий спосіб, легенди карт тощо. Карти як результат і засіб візуалізації. Програмні і технічні засоби візуалізації картографічної інформації. Електронні атласи, ГІС-в’юери. Системи автоматизованого картографування. Настільні картографічні системи. Характеристика структурно-функціональних особливостей і можливостей ГІС-пакету MapInfo. Застосування ГІС-пакету у землевпорядкуванні.

НЕ 2.5. ГІС-технології просторового аналізу і моделювання. Загальна характеристика аналітичних можливостей ГІС. Картометричні операції. Операції вибору. Класифікація і рекласифікація. Картографічна алгебра. Статистичний аналіз. Просторовий аналіз. Оверлейний аналіз. Аналіз рельєфу. Мережний аналіз. Геостатистичний аналіз і моделювання: загальні риси. Сутність геостатистичного аналізу і моделювання. Просторова інтерполяція. Детерміновані і локально-стохастичні методи інтерполяції просторової інформації і геостатистичне моделювання. Вибір методу інтерполяції.

НЕ 2.6. Найпоширеніші ГІС-пакети і програмні засоби. Програмні засоби для роботи з просторовими даними. ГІС-забезпечення ESRI (США): ArcView, ArcInfo. ГІС-забезпечення Intergraph: MGE, GeoMedia. ГІС-забезпечення Bentley Systems: MicroStation. ГІС-забезпечення Autodesk. ГІС-пакет MapInfo Professional. ГІС-6 і землевпорядкування. Тенденції розвитку програмного ГІС-забезпечення. Програмні пакети GeoniCS. Інвент-Град. ГІС-пакет IDRISI. Пакет PCRaster. Пакет GeoDraw/GeoGraph. Програми цифрового картографування Digitals.

НЕ 2.7. Прикладні аспекти ГІС-технологій. Використання сучасних комп’ютерних технологій при веденні земельного кадастру. ГІС-технологій при створенні електронних карт для цілей земельного кадастру. Застосування ГІС-технологій для цілей державного кадастрового обліку земельних ділянок. Глобальні ГІС. Інтернет-картографування та інтернет-сервіси і ГІС. Цільова програма зі створення АС ДЗК України. Автоматизація процесів ведення земельного кадастру в муніципальних утвореннях. Обмінні файли. Захист інформації в ЗІС. ГІС і ДЗЗ.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

 • ArcGIS9. Начало работы в ArcGIS. – ESRI. ­– 1999-2004. – електронний посібник.

 • AutoCADMap3D2009. Руководство пользователя. –Autodesk – електронний посібник

 • AutoCADMap3D2009. Учебные пособия. –Autodesk – електронний посібник

 • Андреев А. и др. MS Windows XP: Home Edition & Professional. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003.

 • Берлянт А.М. Геоиконика. – М.: Астрея, 1996.

 • Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея, 1997.

 • Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 • Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98 (второе издание) – СПб: Питер Ком, 1999.

 • Бугаевский Л. М., Цветков В. Я. Геоинформационные системы: Учебное пособие для вузов. – М. : 2000. – 22 с.

 • Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. Т.6. Географические и земельные информационные системы. – М.: КолосС, 2006. – 400с.

 • Вейскас Дж. Эффективная работа Microsoft Access 97. - СПб: Питер Ком, 1999.

 • Геоинформатика / А. Д. Иванников, В. П. Кулагин, А. Н. Тихонов, В. Я. Цветков. – М. : МАКС Пресс, 2001. – 349 с.

 • Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация, 1999.

 • Геоинформационные системы с дистанционным потоком информации. / Географическое обеспечение управления народным хозяйством // Под ред. Ю.Г. Симонова. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

 • Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. – Львів: Деол, 2001. - 224с.

 • ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. основы: Пер. с англ. – М.: Дата+, 1999. – 491 с.

 • Дженнингс Роджер. Использование Access 97. – К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998.

 • Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ „Академія”, 2002.

 • Добряк Д. Автоматизированная земельная информационная система // Международный сельскохозяйственный журнал. 1995, №6.

 • Єршов В.П., Гора І.М. Автоматизовані земельні інформаційні системи / Навч. посіб. – К.: НАУ, 1999.

 • Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / Відп. ред. В. Чабанюк. – К.: Мінекобезпеки України / ІС ГЕО, 1998. – 125 с.

 • ИНВЕНТ-ГРАД. Система автоматизированной обработки результатов топографо-геодезических и кадастровых работ, выполняемых при инвентаризации земель. Руководство пользователя. Версия 2.007. – Киев, 2001.

 • Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие / Бусыгин Б.С., Гаркуша Н.Н., Середин Е.С., Гаевенко А.Ю. – К.: ЕСОММ Со., 2000. – 105 с.

 • Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб., 1998.

 • Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

 • Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

 • Кислов В. Государственная автоматизированная система земельного кадастра Российской Федерации // Международный сельскохозяй­ственный журнал. 1995, №6.

 • Купрова Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД Base III Plus, Fox Base Plus, Clipper. - М.: Мир, 1991.

 • Олтман Р. Corel DRAW 8. Полное руководство: Пер. с англ. – М.: ЭНТРОП, К.: ВЕК+ 1998.

 • Полещук Н.Н., Савельева В.А. Самоучитель AutoCAD 2006. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 704 с.

 • Руководство пользователя. MapInfo Professional. – MapInfo Corporation? Troy, New York. – 2000.

 • Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 276 с.

 • Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навч. посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.

 • Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

 • Скрипник Я.П. Основи геоінформаційних технологій. Методичні вказівки та завдання до практичних і лабораторних робіт – Чернівці: Рута, 2004. – 44с.

 • Стразницкас М. PhotoShop 5.5 для подготовки Web-графики. Учебный курс. – СПб: Питер, 2000.

 • Фаронов В.В. Система программирования Delphi. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003.

 • Хасхольд В. Введение в городские ГИС. – М., 1997.

Фінансово-економічна діяльність

Курс - 4; семестр - 8; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; 4 кредиту.

Обов'язкова

Викладцький склад: Смага Іван Степанович

Мета викладання дисципліни “Фінансово-економічна діяльність” – на­дати студентам відомості про теоретичні та методологічні основи нормативної грошової та експертної грошової оцінки землі, практичні принципи розрахунку вартості землі та сферу застосування результатів оцінки.

Завдання вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні основи:

 • довести суть загальноприйнятих вимог до проведення оцінки землі;

 • розкрити законодавчо-нормативну базу здійснення земельно-оціночної діяльності;

 • довести методологічні основи нормативної грошової оцінки землі;

 • викласти принципи та методи здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

 • сформувати суть підходів до розрахунку вартості земельних ділянок в межах населених пунктів;

 • розглянути дефініцію поняття вартості.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис­ципліни:

 • оволодіння методами здійснення нормативної грошової оцінки землі;

 • набуття навиків здійснення експертної грошової оцінки земельних діля­нок;

 • вмінні практично застосовувати результати оцінки земель;

 • вміння розраховувати функції складного відсотка;

 • вміння оформляти в документальному вигляді результати оцінки.

Модуль №1. Нормативна грошова та експертна грошова оцінка землі. Розрахунок вартості землі.

НЕ 1.1. Нормативно-пра­вові та методоло­гічні основи грошової оцінки земель в Україні.

Розвиток грошової оцінки земель. Законодавчі акти в сфері оцінки земель. Основні нормативні акти в сфері оцінки земель.

НЕ 1.2. Нор­мативна грошо­ва оцінка земель с/г призначення розрахунок диференціаль­ного рентного доходу.

Г/о земель ріллі. Г/о земель. Б/т насаджень. Г/о земель сінокосів. Г/о земель пасовищ. Розвиток методичних поло­жень. Г/о земель.

НЕ 1.3. Нормативна г/о земель не с/г призначення землі запасу.

Землі лісового фонду. Землі промисловості. Землі природоохоронного призначення. Землі водного фонду. Індексація г/о земель.

НЕ 1.4. Експертна г/о земель роль експертної оцінки у ста­новленні ринку землі.

Завдання та проблеми експерт­ної оцінки. Земельна ділянка як об’єкт оцінки. Основні принципи експертної оцінки. Бази оцінки. Зміст методичних підходів.

НЕ 1.5. Експертна г/о земель сільсько­господарського призначення.особливості оцінки земель, що використовуються як с/г угіддя.

Особливості визначення витрат. Зміст методичних підходів. Оцінка за багатокритеріаль­ним вибором.

НЕ 1.6. Концептуальні основи вдосконалення оцінки земель в Україні.

Бонітет на оцінка. Нормативна г/о. Експертна г/о.

НЕ 1.7. Основні поняття та принципи оцінки земель.

Земля як об’єкт оцінки. Вартість землі та принципи її оцінки. Способи визначення вартості.

НЕ 1.8. Аналіз ринку і фак­тори формуван­ня ринкової вартості.

Ринок землі та його характерні риси. Умови та фактори ціноутворення на ринку землі. Вартісні показники, що характеризують ринкову ситуацію.

Модуль №2. Фінансово-економічна діяльність.

НЕ2.1. Теоретичні ооснови інвестицій у землекористування.

Сутність інвестицій у землекористуванні. Типи інвестицій. Основи аналізу та оцінки інвестицій. Альтернативні інвестиції.

НЕ 2.2. Методологічні основи інвестування у с/г землекористування.

Інвестиційні фактори як засіб раціоналізації с/г землекористування. Оособливості інвестиційної діяльності с/г підприємств. Оцінка та облік земельних активів як інвестицій.

НЕ 2.3. Оцінка земельних ділянок, що підля­гають забудові.

Доходи від продажу. Витрати на розвиток. Прибуток забудовника. Витрати, пов’язані з продажем.

НЕ 2.4. Оцінка права користування землею.

Вартість права орендодавця та орендаря. Вартість права користування землею. Вартість земельних ділянок при наявності сервітуту.

НЕ2.5. Оцінка при прива­тизації земель­них ділянок.

Способи приватизації земель­них ділянок. Способи визначення вартості нерухомості та її фізичних складових.

НЕ 2.6. Оцінка для цілей іпотеки.

Методичне регулювання оцінки. Забезпечення застави. База оцінки при іпотечному кредитуванні. Вимоги до оцінки різних типів нерухомості. Основні компоненти кредиту. Ефективність залучення позико­вих коштів. Капіталізація доходу.Дисконтування грошових коштів.

НЕ 2.7. Теорія вартості грошей у часі.

Сутність вартості грошей у часі. Складний відсоток. Поточна вартість одиниці. Поточна вартість одиничного аннуітету. Майбутня вартість аннуітету. Внесок на амортизацію грошової одиниці. Періодичний внесок до фонду накопичення.

Рекомендована література

 1. Оцінка земель: навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, І.Р. Залуцький, О.Я. Микула та ін.: За заг. ред. М.Г. Ступеня. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2006. – 308 с.

 2. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: навч. посібник / Дехтя­ренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. – К.: Профі, 2007. – 624 с.

 3. Оцінка майна та майнових прав: Нормативна база / Роїна О.М. – Н.: КНТ, 2005. – 336 с.

 4. Оцінка земельних ділянок / Драпіковський О.І., Іванова І.Б. – К.: “Прінт – Експрес”, 2004. – 296 с.

 5. Круш П.В. Оцінка бізнесу / Круш П.В., Поліщук С.В. – К., 2004. – 262 с.

 6. Третяк А.М. Землевпорядне проектування. Теоретичні та методологічні основи інвестицій у землевпорядкування / А.М Третяк, В.М. Другак, ДюП. Романська; під заг. ред. Третяка А.М.. – К.: ТОВ „ЦЗРУ”, 2007. – 292 с.

 7. Третяк А.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування / Третяк А.М., Другак В.М. – К., 2003. – 337

Супутникова геодезія

Шифр дисципліни6.08010/00/ФП.5

Курс - 4; семестр - 7; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; 4 кредиту.

Обов'язкова

Викладач – асист. О.О. Печенюк

Мета даного курсу - розкрити основні поняття та проблеми, пов’язані з геометричними та динамічними методами, що складають основний зміст цієї геодезичної дисципліни, питань фотографічної астрометрії, небесної механіки та вищої геодезії, методів спостережень за рухом штучних супутників Землі та обробки результатів спостережень, а також можливостей спільного використання результатів спостережень штучних супутників Землі та класичних астрономо-геодезичних і гравіметричних робіт.

Головні завдання курсу:

 • розкрити студентам зміст курсу “Супутникова геодезія” як наукової дисципліни;

 • ознайомити з основними задачами, пов’язаними з вивченням фігури, розмірів та зовнішнього гравітаційного поля Землі, а також теоріями і методами вирішення цієї наукової проблеми ;

 • сформувати систему знань про геометричні та динамічні методи супутникової геодезії, системи координат та часу, техніку і методи спостережень штучних супутників Землі, глобальні супутникові системи;

 • надати навички в роботі з наземними приймачами системи GPS.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знання основних понять та визначень, пов’язаних із загальними відомостями про предмет і задачі супутникової геодезії, короткими історичними відомостями;

 • розуміння теоретичних питань, пов’язаних з класифікацією систем координат і часу, загальними принципами використання штучних супутників Землі (ШСЗ) в геодезичних цілях, теорією руху ШСЗ;

 • уміння проводити польові виміри GPS-приймачами в статичному й кінематичному режимах, використовувати програмні продукти для розрахунку результатів польових GPS-вимірювань.

ЗМ 1. Основні поняття супутникової геодезії. Відомості з теорії руху штучних супутників Землі.

НЕ 1.1. Вступ. Предмет і задачі супутникової геодезії. Короткі історичні відомості. Деякі міркування про терміни та назви [2,3,4,10].

НЕ 1.2. Системи координат і часу. Загальні зауваження і визначення. Зоряні (небесні) системи координат. Географічні (земні) системи координат. Системи часу [1,3,5,6,10].

НЕ 1.3. Рух штучних супутників Землі в просторі. Загальні зауваження. Кеплеровий незбурений рух. Орбітальна система координат. Рівняння збуреного руху супутника в оскулюючих та канонічних елементах орбіти. Рух супутника в гравітаційному полі Землі. Збурення від притягання Місяця та Сонця. Негравітаційні збурення в русі супутника. Обчислення ефемерид руху супутника. [7,8,9,10].

НЕ 1.4. Техніка і методи спостережень супутників. Вступ. Фотографічні методи спостережень. Обробка матеріалів фотографічних спостережень. Радіотехнічні методи спостережень супутників. Реєстрація часу. Лазерні спостереження ШСЗ. Супутники та супутникові системи. [10,11,12,17].

ЗМ 2. Геометричні та динамічні методи супутникової геодезії.

НЕ 2.1. Геометричні методи супутникової геодезії. Геометричні умови видимості супутника. Супутникова векторна мережа. Супутникова тріангуляція. Принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції. Комбіновані супутникові побудови. Принципи спільної обробки супутникових та наземних мереж. Масштабування супутникових мереж. [10,14,15,16].

НЕ 2.2. Динамічні методи супутникової геодезії. Вступ. Різні форми представлення геопотенціалу. Визначення зональних гармонік геопотенціалу. Визначення тесеральних гармонік геопотенціалу та координат станцій спостереження. Використання резонансних ефектів для визначення окремих гармонік геопотенціалу. Спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля. Основні результати. [10,18,19,20].

НЕ 2.3. Глобальні супутникові системи. Короткі відомості з історії створення глобальних навігаційних супутникових систем. Основні концепції глобальних супутникових систем. Деякі відомості про параметри орбіт супутників. Будова системи NAVSTAR GPS. Передавачі супутникової системи GPS. Наземні приймачі системи GPS. Визначення псевдовіддалей до супутника та їх різниць. Показники якості геометричного розміщення супутників. Технології спостережень відносним статичним методом. Основні відмінності технологій відносних спостережень. Основні джерела помилок GPS-cпостережень. Короткі відомості про деякі приймачі системи GPS. Проектування та організація робіт при створенні або згущенні геодезичних мереж з допомогою приймачів GPS. Перспективи використання GPS. [10,13,14,15].

НЕ 2.4. Підсумки та перспективи супутникової геодезії. Вступні зауваження. Геодезичні можливості геометричного супутникового методу. Принципи нових методів супутникової геодезії. [8,10,11,12].

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

 1. Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли. - М.: «Наука», 1977.

 2. Акулов И. И. и др. Радиотехническая система единого времени. М.: МО, 1971. 184 с.

 3. Арнольд К. Методы спутниковой геодезии. - М.: «Недра», 1973.

 4. Бакулин П . И., Блинов Н. С. Служба точного времени. М.: «Наука», 1968. 320 с.

 5. Большаков В.Д., Деймлих Ф., Голубев А.И. Радиогеодезические и электрооптические измерения. - М.: Недра, 1985.

 6. Бурша М. Основы космической геодезии, ч. 1. Геометрическая космическая геодезия. М.: «Недра», 1971. 128с.

 7. Вейс Г. Геодезическое использование искусственных спутников Земли. М.: «Недра», 1967, 116 с.

 8. Гофман-Веленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення міцеположення (GPS): теорія i практика. - К.: Наукова думка, 1996.

 9. Демьянов Г. В. Статистический анализ возмущений движения ИСЗ. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 65 – 71.

 10. Изотов А. А., Зубинский В. И., Макаренко Н. Л., Микиша А. М. Основы спутниковой геодезии. М.: «Недра», 1974. 320 с.

 11. Каула В.М. Космическая геодезия. М.: «Недра», 1966. 162 с.

 12. Каула У. М. Спутниковая геодезия . М.: «Мир», 1970. 172 с.

 13. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади. Підручник для студентів геодезичних спеціальностей. - Львів. -2000. - 317 с.

 14. Краснорылов И.И., Плохов Ю.В. Основы космической геодезии. - М.: Недра, 1976.

 15. Машимов М.М. Планетарные теории геодезии. - М.: Недра, 1982.

 16. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. М.: «Мир», 1967. 367 с.

 17. Микиша А.М. Некоторые вопросы теории использования резонансных спутников для изучения гравитационного поля Земли. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 39 – 47 .

 18. Пеллинен Л. П. Геодезия и космос. – «Изв. вузов». Раздел «Геодезия и аэрофотосъемка», 1972, вып. 6, с. 31 – 38.

 19. Подобед В. В. Фундаментальная астрономия. М.: «Наука», 1968. 380 с.

 20. Урмаев М.С. Орбитальные методы космической геодезии. - М.: Недра, 1981.

Оцінювання: письмовий залік.

Організація і управління виробництвом

Шифр дисципліни6.08010/00/ФП.6

Курс - 4; семестр - 8; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; 4 кредиту.

Обов'язкова

Мета і завдання дисципліни "Організація і управління виробництвом" полягає у освоєнні студентами процесів управління землевпорядним та замельнокадастровим виробництвом, нормування, планування, фінансування, господарського розрахунку, оплати праці, організації виконання робіт за видами і стадіями, обліку і звітності виконаних робіт, а також ефективності організації виробництва за умов розвитку ринкових відносин.

Студент повинен знати:

 • предмет і методи організації землевпорядних та земельнокадастрових робіт, як наукової дисципліни;

 • управління землевпорядним та земельнокадастровим виробництвом в ринкових умовах;

 • особливості організації робіт в виробничих підрозділах;

 • поняття, завдання і зміст наукової організації праці (НОП).

Студент повинен вміти:

 • працювати з технічною документацією по вишукувальних роботах, проектних, камеральних, розуміти їх зміст і порядок проведення;

 • організовувати землевпорядні та земельнокадастрові роботи за видами і стадіями, які виконуються в системі інституту землеустрою УААН;

 • використовувати сучасну високопродуктивну геодезичну і обчислювальну техніку;

 • планувати земельнокадастрові роботи в сучасних умовах ринкової економіки;

 • складати плани роботи, розробляти завдання, використовувати сучасні методи планування в практиці роботи землевпорядних фірм різних форм власності.

Модуль№1.

НЕ1.1. Предмет і методи організації землевпорядних та земельнокадастрових робіт, як наукової дисципліни

Роль і значення організації землевпорядних та земельнокадастрових робіт у використанні, охороні земельних ресурсів та подальше їх вдосконалення. Завдання та зміст курсу. Структура землевпорядних та земельнокадастрових робіт. Поняття про вишукувальні, проектні, зйомочні та обстежувальні роботи, їх поділ на польові та камеральні. Землевпорядний процес та його поділ на складові частини. Загальні вимоги до землевпорядного та земельнокадастрового діловодства. Збереження документів і справ. Огляд наукових досліджень і літератури з питань організації землевпорядних та земельнокадастрових робіт. Використання обчислювальної техніки. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами.

НЕ1.2. Управління землевпорядним та земельнокадастровим виробництвом в ринкових умовах

Сутність та основи управління. Системи і функції управління. Основні методи керівництва колективом. Мистецтво ділового спілкування. Організаційна структура управління. Структура та функції землевпорядних органів. Організація управлінської праці. Організація управління якістю праці. Організація контролю і оцінка якості праці. Стимулювання якості проектно-вишукувальної та іншої технічної документації.

НЕ1.3. Нормування землевпорядних робіт

Сутність і значення нормування. Структура затрат робочого часу і види норм праці. Методи розробки технічно-обгрунтованих норм праці. Досвідно-статистичні норми праці в землевпорядному та земельнокадастровому виробництві. Методика і техніка спостереження й виміру затрат робочого часу шляхом хронометражу, фотографії робочого дня й фотохронометражу. Установлення норми часу й норми праці. Запровадження норм праці.

НЕ1.4. Планування земельнокадастрових робіт.

Планування земельнокадастрових робіт в умовах ринкової економіки.

Схема планування державних земельнокадастрових робіт в Україні. Методи планування. Основні розділи і методика складання бізнес-планів. Фінансування землевпорядних та земельнокадастрових робіт. Господарський розрахунок.

НЕ1.5. Фінансування землевпорядних та земельнокадастрових робіт.

Джерела та порядок фінансування землевпорядних та земельнокадастрових робіт. Сутність господарського розрахунку та умови його запровадження. Класифікація і структура собівартості робіт. Основні і накладні витрати. Резерви і фактори зниження собівартості робіт. Кошторисна вартість. Структура кошторисних розцінок на землевпорядні та земельнокадастрові роботи

НЕ1.6. Праця і заробітна плата

Продуктивність праці. Кадри, їх особливості. Резерви і фактори зростання продуктивності праці. Принципи організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. Заробітна плата робочих; ТП; службовців. Преміювання виконання землевпорядних та земельнокадастрових робіт, службові відрядження.

Модуль №2.

НЕ2.1. Особливості організації робіт у виробничих підрозділах.

Формування виробничих підрозділів і комплектування їх спеціалістами. Розстановка кадрів при виконанні землевпорядних та земельнокадастрових робіт. Організація контролю виконання робіт і авторського нагляду за здісненням проектів.

НЕ2.2. Основні напрямки наукової організації праці (НОП) в землевпорядному та земельно-кадастровому виробництві

Поняття, завдання і зміст НОП. Основні напрямки НОП; раціональний поділ і кооперація праці; удосконалення організації й обслуговування робочих місць; запровадження передових прийомів і методів праці; підготовка й підвищення кваліфікації та культурно-технічного рівня кадрів; удосконалення нормування праці та інше. Запровадження НОП. Економічна ефективність засобів НОП в землевпорядному та земельнокадастровому виробництві.

НЕ2.3. Особливості організації землевпорядних та земельнокадастрових робіт за видами та стадіями

Особливості організації робіт під час встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, під час складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових, встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з використання та охорони земель.

НЕ2.4. Організація землевпорядних та земельнокадастрових робіт в населених пунктах

Стан використання земель н.п. Територіально-просторове планування землекористування. Значення земельнокадастрової інформації в плануванні землекористування. Організація землекористування в містах. Світовий досвід організації міського землекористування. Організація робіт районної землевпорядної служби. Планування і організація виконання землевпорядних робіт.

НЕ2.5. Організація робіт районної землевпорядної служби

Організація робіт районної землевпорядної служби: планування і організація виконання землевпорядних робіт. Складання облікових і звітних документів про виконання робіт.

НЕ2.6. Облік і звітність в землевпорядному та земельнокадастровому виробництві

Облік і звітність в землевпорядному та земельнокадастровому виробництві: види обліку і звітності. Організація обліку і звітності в підрозділах підприємства і його підрозділів.

Рекомендована література

 1. Гнаткович Д.І. Організація і планування робіт по землевпорядкуванню. - Львів, 2004. – 256 с.

 2. Конституція України.

 3. Земельний Кодекс України.

 4. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. Чернівці: Рута, 2002. – 80 с.

 5. Розміри оплати земельнокадастрових робіт та послуг, 2002. – 56 с.

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

Дисципліни нормативної частини

Геодезія

Шифр дисципліни6.080101/00/ЦПН.1

Курс1,2; семестр1,2,3; всього годин - 360; на тиждень 4,6,6, год.; 10 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Білокриницький Сергій Миколайович – доцент, Дарчук Костянтин Вікторович – асистент, Крупела Леонтій Миколайович – асистент, Березка Ігор Степанович – асистент, Федоруца Олександр Миколайович – асистент.

Мета викладання дисципліни: засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з проведенням геодезичних вимірювань на земній поверхні, використанням програмних засобів для вирішення професійних задач, обчисленням координат і висот пунктів, попередніми зрівнювальними обчисленнями результатів польових вимірювань, створенням геодезичної основи для топографічних зйомок, виконанням топографічних зйомок, виконанням нівелювання.

У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: виготовляти технічну документацію з застосуванням традиційної креслярської методики та засобів сучасної комп’ютерної графіки; як виконувати техогляд перевірки, дослідження, обслуговування та усувати неполадки геодезичних інструментів і приладів; як виконувати вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, перевищень, довжин ліній та магнітних азимутів; як виконувати вимірювання GPS- методом з розробкою програми, вибором методів спостереження і обробки результатів; як проектувати та врівноважувати лінійно-кутові, полігонометричні мережі та їх комбінації; як розв’язувати прямі, зворотні, комбіновані засічки, задачі визначення недоступної відстані, задачі перетворення координат та прив’язки до пунктів полігонометрії; як виконувати камеральну обробку результатів польових геодезичних вимірювань та земельно-кадастрової інформації; як виконувати обчислювальні роботи при складанні планів і проектуванні об’єктів; як здійснювати контроль польових матеріалів; як складати проекти згущення геодезичної мережі, рекогностування, закладку пунктів та реперів, кутові та лінійні вимірювання, а також геометричне та тригонометричне нівелювання; як виконувати прив’язку до державної геодезичної мережі або до місцевих предметів; як виконувати зйомку ситуацій різними способами; як складати, викреслювати і оформляти плани теодолітного знімання; як виконувати технічне поздовжнє і площинне нівелювання із здійсненням прив’язки до реперів; як виконувати тахеометричне знімання, мензульну зйомку з нанесенням на фотоплан горизонталей; як виконувати роботи з оновлення картматеріалів.

Вивчення курсу здійснюється за десятьма змістовими модулями.

Змістовий модуль 1 «Основні поняття геодезії»

НЕ 1.1. Вступ

Предмет і задачі геодезії. Зв'язок геодезії з іншими науками. Роль геодезії в землеустрої. Історичний огляд геодезії.

НЕ 1.2. Поняття про форму і розміри Землі

Поняття про форму Землі. Земний еліпсоїд. Основні лінії і площини еліпсоїда.

НЕ 1.3. Системи координат

Географічні координати. Полярні координати. Прямокутні координати на поверхні еліпсоїда і кулі. Плоскі прямокутні координати. Світова геодезична система 1984 року (WGS-84). Референц-еліпсоїд.

НЕ 1.4. Орієнтування напрямків

Орієнтування напрямків за істинним і магнітним меридіанами. Схилення магнітної стрілки. Азимути і румби, зв'язок між ними. Дирекційні кути, зближення меридіанів.

НЕ 1.5. Топографічні карти і плани

Поняття про топографічні карти і плани, їх призначення. Елементи карти, основні її властивості, вимоги до неї. Математична основа карт і планів. Масштаби. Проекція, розграфлення і номенклатура топографічних карт.

НЕ 1.6. Картографічні умовні знаки для зображення елементів місцевості

Картографічні умовні знаки для зображення елементів місцевості і рельєфу земної поверхні. Особливості оформлення топографічних карт і планів. Зображення населених пунктів. Зображення промислових, сільськогосподарських і соціально-культурних об’єктів. Зображення шляхів сполучення. Зображення гідрографічних об’єктів. Зображення рельєфу. Зображення рослинного покриву. Зображення опорних пунктів, кордонів, границь, меж та огорож.

НЕ 1.7. Рельєф місцевості

Основні форми рельєфу. Способи зображення рельєфу на картах. Основні властивості горизонталей. Ухили ліній. Побудова графіку ухилів. Визначення висот точок ухилів та крутизни схилу за горизонталями. Побудова профілю.

Змістовий модуль 2 «Теодолітна зйомка (теоретична частина)»

НЕ 2.1. Основні геодезичні задачі

Пряма геодезична задача. Обернена геодезична задача. Розв’язок трикутника.

НЕ 2.2 Топографічні зйомки місцевості

Поняття про топографічні зйомки місцевості. Методи топографічних зйомок. Геодезична основа топографічних зйомок. Загальні поняття про планові і висотні геодезичні мережі, їх класифікація. Геодезичні знаки і центри.

НЕ 2.3. Суть теодолітної зйомки

Суть теодолітної зйомки. Способи теодолітної зйомки. Прилади для виконання теодолітної зйомки. Компарування (еталонування) стрічки. Закріплення (позначення) точок на місцевості. Провішування ліній. Вимірювання ліній стрічкою. Визначення відстаней недоступних для вимірювання стрічкою.

НЕ 2.4. Теодоліти та їх види

Види теодолітів. Загальна конструкція теодоліту, функціональне призначення окремих частин. Види рівнів. Визначення ціни поділки рівня. Зорові труби теодолітів. Паралакс сітки ниток. Пер