Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Здравствуйте, уважаемые родители! Приветствую вас на нашей встрече. Всех нас присутствующих объединяет одно: все мы родом из детства. Но в то же врем...полностью>>
'Книга'
"Я настоятельно рекомендую вам открыть для себя эту удивительную книгу. Написанная увлекательно и с юмором, она представляет собой практическое ...полностью>>
'Документ'
После Октября 1917 г. идеи культуры взаимодействовали друг с другом несмотря на идеологические разногласия и противостояния носителей этих идей и даж...полностью>>
'Документ'
За большой личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства на селе Благодарственными письмами министерства культуры Ростовской области нагр...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

“Німецька мова” для студентів природничих факультетів

Метою викладання дисципліни „Німецька мова” є вивчення мови на професійному, побутовому та культурно – логічному рівнях. Практичне володіння німецькою мовою необхідне для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху. Студенти повинні досягти рівня знань відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який повинен вміти забезпечити застосування іноземної мови на практиці при виконанні професійних обов’язків.

Завдання вивчення дисципліни „Німецька мова”: Після повного закінчення курсу вивчення німецької мови студент повинен набути мовних знань, навчальних вмінь, та компетенцій відповідно до програми, оволодіти комунікативними навичками для того щоб:

 • брати участь в усному мовленні німецькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою;

 • вести ділове листування, вміти вести ділову документацію;

 • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

 • здійснювати ознайомливе, пошукове та вивчаюче читання : читати неадаптовану фахову л-ру з метою отримання наукової інформації і відтворення її рідною мовою.

Курс з іноземної мови на неспеціальних факультетах передбачає такі завдання :

 • корективний курс фонетики (характеристика голосних та приголосних, правила читання, наголос, інтонація, фонетичні вправи);

 • розвиток навичок вимови, аудіювання та усного мовлення (монологічне мовлення, діалоги, полілоги, дискусії, рольові ігри);

 • систематизація граматичних знань з німецької мови (частини мови, синтаксис, словотвір, відповідність/невідповідність граматичних категорій німецької та української мов);

 • формування навичок читання та перекладу суспільно – політичної, публіцистичної, художньої та наукової л-ри, а також вміння отримувати, передавати і використовувати наукову інформацію німецькою мовою з фаху.

 • Реалізацію загальноосвітніх, пізнавальних та виховних завдань, що сприяють формуванню у студентів відповідної соціокультури.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Німецька мова”. Прослухавши курс „ Німецька мова”, студент повинен:

 • на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

  • на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

   • реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

   • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

   • у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

І семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1

НЕ 1.1 Л.:Вивчення іноземної мови

Г.:Відмінювання і вживання дієслів в теперішньому часі.

Л.:Вивчення іноземних мов в університеті. Урок німецької мови. Курси іноземних мов.

Г. :Теперішній час слабких,сильних, неправильних дієслів. Порядок слів у різних типах речень.

НЕ 1.2 Л.: Навчання в університеті.

Г.: Відмінювання іменників.

Л.: Навчання в університеті.Мій факультет. Моя група.

Г.: Слабка, сильна і жіноча відміна іменників. Окремі випадки відмінювання. Відмінювання власних імен. Відмінювання іменників у множині.

НЕ 1.3 Л.: Чернівецький національний університет .

Г.: Іменник. Категорія числа.

Л :Заснування університету. З історії університету.Наш університет сьогодні.

Г.:Утворення множини іменників чоловічого,середнього і жіночого родів.Особливі випадки утворення множини.

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1 Л. :Бібліотека.

Г.: Числівник.

Л. :Найбільші бібліотеки світу. Бібліотеки міста Чернівці. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету. Робота в читальному залі бібліотеки.Замовлення книг.

Г. :Числівник.Різні типи числівників. Відмінювання порядкових числівників. Дробові числівники.Читання дат.

НЕ 2.2 Л.: Про будинки і квартири.

Г.:Прийменник

Л. :Види будинків. Моя квартира. Кімната в гуртожитку.

НЕ 2.3

Г. :Прийменники з давальним, знахідним,давальним і знахідним відмінками.

Л. :Робочий день студента: Ранок і вечір в сім’ї і в гуртожитку.

Відмінювання і вживання дієслів з відокремленими і невідокремленими префіксами.

ІІ семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

НЕ 1.1. Л.: “Сім’я”.

Г.Граматичний рід іменників. Заперечення.

Л. Моя сім’я. Родичі і знайомі. Вік і професії членів сім’ї. Сімейні традиції.

Г. Визначення граматичного роду за значенням і за формою. Рід загальних назв. Рід власних назв. Рід похідних іменників. Рід складних іменників. Рід субстантивованих іменників. Рід абревіатур. Заперечні слова, особливості їх вживання в реченні.

НЕ 1.2. Л. Зима.

Г. Неозначений займенник man і безособовий займенник es.

Л. Природа взимку. Зимові свята: день святого Миколая, Різдво, Новий рік.

Г. Особливості вживання неозначеного займенника “man” і безособового займенника“es”.

НЕ 1.3. Л. Біографія.

Г. Вживання артикля. Вказівні, особові і неозначені займенники.

Л. Моя біографія. Заповнення анкет. Написання короткої (у формі таблиці) і повної біографії. Біографії членів сім’ї. Біографії видатних людей.

Г. Вживання означеного, неозначеного і нульового артикля перед іменниками. Вживання артикля перед речовинними назвами і абстрактними поняттями. Відмінювання і вживання вказівних і особових займенників. Відмінювання неозначених займенників.

НЕ 1.4. Л. Весна.

Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Л. Пори року. Весна. Природа навесні. Свято Паски. День Матері. 9 травня – День перемоги і пам’яті. Вірші і пісні про весну.

Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. Мої друзі.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Присвійні займенники

Л. Мої друзі. Їх зовнішність, професії, інтереси, звички, риси характеру. Прислів’я, вірші до теми.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Відмінювання присвійних займенників і вживання їх у реченні.

НЕ 2.2. Л. Літо.

Л. Пори року. Літо. Державні і церковні свята влітку.

НЕ 2.3. Л. Вільний день Моніки.

Г. Модальні дієслова.

Л. Мій вільний день. Мій вихідний день. Канікули. Відпустка. Люди і їх вільний час. Вірші, прислів’я до теми.

Г. Модальні дієслова. Основні форми модальних дієслів. Відмінювання модальних дієслів в теперішньому часі. Вживання і переклад модальних дієслів.

НЕ 2.4. Л. Осінь.

Л. Пори року. Осінь. Свято урожаю. День об’єднання Німеччини.

ІІІ семестр

Модуль 1. Лексико- граматичний комплекс 1

НЕ 1.1. Л.: “Їжа.

Л. Їжа. Сніданок. Обід. Вечеря. Страви української кухні. Страви німецької кухні. В столовій, кафе, ресторані. Меню. Характеристика страв.

Г. Прикметник. Відмінювання прикметників. Утворення прикметників. Підготовка страв. Пропозиція рецептів. Види дієт. Правила правильного харчування.

Г.Слабка, сильна і мішана відміни прикметників. Особливі випадки відмінювання прикметників. Утворення прикметників.

НЕ 1.2. Л. „Україна”.

Г. Перфектно-минулий розмовний час.

Л. Розмовна тема „Україна”. Територія. Населення. Границі. Карта України. Розвиток промисловості. Сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи України. (Іван Франко – до 150-річчя від дня народження).

Г. Перфектно-минулий розмовний час. Утворення перфекту. Відмінювання дієслів у перфекті. Вживання перфекту.

НЕ 1.3 Л. Столиця України – Київ.

Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час.

Л. Київ – столиця України. З історії заснуваня і розвитку. Київ – промисловий науковий і культурний центр України. Визначні пам’ятки Києва.

Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час. Утворення імперфекту слабких, сильних, неправильних дієслів. Відмінювання дієслів в імперфекті. Вживання імперфекту.

НЕ 1.4. Л. Чернівці.

Г. Парні прийменники. Парні сполучники. Розділовий генітив.

Л. Чернівці – промисловий, науковий і культурний центр Буковини. Визначні пам’ятки міста.

Г. Парні прийменники. Їх функція в реченні. Парні сполучники. Їх переклад. Функція в реченні. Розділовий генітив. Утворення, переклад, вживання в реченні.

НЕ 1.5. Л. Найбільші міста України. Видатні люди України.

Л. Найбільші міста України Харків, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів. Видатні люди України. (Домашнє читання).

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. „Німеччина”.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення).

Л. Розмовна тема „Німеччина”. Територія. Населення. Границі. Карта Німеччини. Клімат. Географічне положення. Розвиток економіки, сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення). Часи активного стану дієслів: презенс, імперфект, перфект, плюсквамперфект (повторення).

НЕ 2.2 Л. Берлін – столиця Німеччини.

Г. Пасивний стан дієслів.

Л. Берлін – столиця Німеччини. Заснування Берліну. З історії розвитку Берліну. Берлін сьогодні. Берлін – промисловий, науковий і культурний центр Німеччини. Визначні пам’ятки Берліну.

Г. Пасивний стан дієслів.

НЕ 2.3. Л. Найбільші міста Німеччини.

Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

Л. Найбільші міста Німеччини. Гамбург, Мюнхен, Кельн, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт на Майні.

Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

НЕ 2.4. Л. „Німецькомовні країни”.

Г. Пасивний стан дієслів.

Л. Німецькомовні країни Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн.

Г. Пасивний стан дієслів.

НЕ 2.5. Л. Які свята святкують німці?

Г. Займенникові прислівники.

Л. Які свята святкують німці?

Г. Займенникові прислівники. Утворення. Функції в реченні.

IV семестр

Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

НЕ 1.1. Л. „На пошті”.

Г. Інфінітив.

Л. На пошті. Відправка і отримання листів, телеграм, бандеролей, посилок. Робота поштових відділень. Обслуговування відвідувачів.

Г. Інфінітив як іменна форма дієслова. Утворення інфінітива. Форми інфінітива. Значення інфінітива. Простий і поширений інфінітив. Інфінітив з часткою „zu” і без „zu”

НЕ 1.2. Л. Фахові тексти .

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 1.3. Л. Відвідування культурних закладів кіно, театру, концерту, музею, картинної галереї.

Г. Інфінітивні конструкції „haben + zu + Infinitiv”, „sein + zu+Infinitiv“.Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf.

Л. Із розвитку кіномистецтва. Відвідування кінотеатру. Відвідування театру. Відвідування концерту. Відвідування музею і картинної галереї.

Г. Інфінітивні конструкції haben + zu + Infinitiv, sein + zu+Infinitiv. Їх значення, переклад, функції в реченні. Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf. Їх значення, переклад, вживання.

НЕ 1.4. Л. Фахові тексти.

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 1.5. Л. „В магазині”.

Г.Сполучники сурядності. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення.

Л. „В магазині”. В магазині промислових товарів. В продуктовому магазині. В магазині книг. На ярмарку.

Г. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Складнопідрядні речення. Сполучники підрядності. Підрядні речення мети. Підрядні додаткові речення. Підрядні підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні речення місця.

Модуль. 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1. Л. „У лікаря”.

Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії.

Л. „У лікаря”. На прийомі у лікаря в поліклініці. В аптеці. Основні хвороби. Лікарі. Робота служби „Швидкої медичної допомоги”.

Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії. Переклад.

НЕ 2.2. Л. Фахові тексти.

Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 2.3. Л. Засоби масової комунікації.

Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

Л. Засоби масової комунікації. Газета, радіо і телебачення. Інтернет.

Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

НЕ 2.4. Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

НЕ 2.5. Л. „Подорож”.

Г. Дієприкметники I, II. Поширене означення.

Л. Подорож літаком, поїздом, автобусом, машиною.

Г. Дієприкметники I, II в ролі означення і обставини способу дії. Поширене означення.

Фахові тексти для студентів географічного факультету.

Назва фахового тексту

Бібліографічні дані

Стор.

1.

Географія як наука. Олександр Гумбольдт.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

3 – 9

2.

Земна куля і глобус.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

9 – 15

3.

Суша і світовий океан

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

15 – 20

4.

Континенти і частини світу.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

21 – 27

5.

Європа. Географічне положення. Форма поверхні.

Корисні копалини.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

27 – 38

6.

Європа. Клімат. Внутрішні води. Рослинний і тваринний світ.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

39 – 50

7.

Населення Європи.

Метод.розробка. Фахові тексти та завд..

Збірник текстів та завдань для читання німецькою мовою.Чернівці, „Рута” 2005р. 56 стор.

50 – 55

8.

Країни Європи.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

3 – 9

9.

Азія. Географічне положення. Форма поверхні.

Корисні копалини.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

9 – 18

10.

Клімат і внутрішні води Азії.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

19 – 25

11.

Населення і країни Азії.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

25 – 36

12.

Африка. Географічне положення. Форма поверхні.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

3 – 10

13.

Клімат і внутрішні води Африки.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

11 – 12

14.

Населення і держави.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

13 – 22

15.

Північна Америка. Географічне положення.

Корисні копалини.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

23 – 30

16.

Південна Америка. Форма поверхні. Корисні копалини.

Клімат і внутрішні води.

Рослинний і тваринний світ.

М. Р. Фахові тексти та завдання з нім. мови. Частина ІІІ. Чернівці „Рута”2006р.

36 стор.

30 – 36

17.

Про поняття „екологія”.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

5 – 11

18.

Сучасні джерела енергії.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

12 – 22

19.

Екологічні катастрофи.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

23 – 34

20.

Забруднення води.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

35 – 47

21.

Переробка відходів.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

48 – 59

22.

Транспорт і навколишнє середовище.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

60 – 68

23.

Навколишнє середовище і здоров’я.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

69 – 80

24.

Біотехнології.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

81 – 90

25.

Економіка: екологія.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

91 – 102

26.

Атомна зброя повинна бути знищена.

Л.А. Подопригора. Немецкий язык для экологов. Москва, 2000р. 125 стор.

102 – 114

Список рекомендованої літератури.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..