Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Ливенские» 134-00 13 Сосиски «Мичуринские» 80-00 Копченые изделия из свинины 15 Деликатес «Славянский» 50-00 1 Рулет «Борисо-Глебский» 175-00 17 Окор...полностью>>
'Документ'
Система налогообложения в Украине состоит из 30 налогов и сборов, которые начисляются на основании Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.0...полностью>>
'Конкурс'
Австралия, самый маленький из континентов Земли, выделяется исключительным своеобразием своей природы. Это материк реликтов, древних природных объект...полностью>>
'Документ'
В зв’язку з проведенням 3-го антифашистського форуму, подаю дидактичний матеріал про Четверту світову війну. Одна із причин, яка спонукала мене до пі...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Географічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

 • Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму та спеціальності.

 • Два комп’ютерні класи.

 • Методичний кабінет.

 • Лабораторії грунтово-геохімічна, геолого-географічний музей, оцінки природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, навчально-наукова геофізична обсерваторія.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база – філії кафедр на виробництві навчально-освітніх закладів області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади), „Чернівціводоканалу”, Державного управління охорони навколишнього середовища у Чернівецькій області, НПП „Вижницький”.

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсові, кваліфікаційні (бакалаврську), дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських досліджень.

Структура спеціальності Землевпорядкування та кадастр

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр

Культурологія

6.091100/00/1.01

О

90

2,5

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1

Українська мова

6.091100/00/1.03

О

54

1,5

Вища математика

6.091100/00/2.01

О

126

3.5

Фізика

6.091100/00/2.02

О

144

4

Інформатика і програмування

6.091100/00/2.03

О

108

3

Основи екології

6.08010/00/ЦНН.5

О

72

2

Геологія і геоморфологія

6.08010/00/ЦНН.7

О

108

3

Геодезія

6.08010/00/ЦПН.1

О

120

3

Землевпорядне креслення

6.08010/00/ЦПС.1

В

99

2.7

Разом

1047

26.7

1 курс, 2 семестр

Історія України

6.091100/00/1.02

О

108

3

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

72

2

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1

Вища математика

6.091100/00/2.01

О

162

4.5

Фізика

6.091100/00/2.02

О

180

5

Інформатика

6.091100/00/2.03

О

126

3.5

Геодезія

6.08010/00/ЦПН.1

О

144

4

Землевпорядне креслення

6.08010/00/ЦПС.1

В

90

2.5

Геодезична практика 5 тижн.

О

Разом

918

25.5

Всього за рік

1965

52.2

2 курс, 3 семестр

Правознавство

6.091100/00/1.05

О

90

2,5

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

72

2

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1,5

Вища математика

6.091100/00/2.01

О

306

8.5

Міжнародні аграрні ринкові відносини

6.08010/00/ЦНС.1

В

144

4

Геодезія

6.08010/00/ЦПН.1

О

144

4

Фотограметрія та дистанційне зондування

6.08010/00/ЦПН.2

О

108

3

Разом

900

25.5

2 курс, 4 семестр

Філософія

6.091100/00/1.04

О

198

5.5

Іноземна мова

6.091100/00/1.07

О

72

2

Фізичне виховання

6.091100/00/1.08

О

36

1

Картографія

6.08010/00/ЦПН.3

О

108

3

Основи землеустрою та організації території

6.08010/00/ ЦЛС.5

В

108

3

Фотограмметрія та дистанц.зондув.

6.08010/00/ЦПН.2

О

90

2.5

Метрологія і стандартизація

6.08010/00/ ЦНН.6

О

72

2

Грунтознавство

6.08010/00/ ЦНС.2

В

108

3

Математичні методи і моделі

6.08010/00/ ЦНН.3

О

108

3

Агрометеорологія

6.08010/00/ ЦНВ.1

В

54

1.5

Навч.практика геодезична

О

270

7.5

Разом

1224

34

Всього за рік

2124

59.5

3 курс, 5 семестр

Фізичне виховання

6.08010/00/ЦГН.1

О

36

1

Психологія

6.08010/00/ЦГН.4

О

90

2.5

Економічна теорія

6.08010/00/ЦГН.8

О

108

3

Вища геодезія

6.08010/00/ ЦПН.6

О

162

4.5

Основи землевпорядкування та кадастру

6.08010/00/ ЦПН.8

О

108

3

Основи охорони праці

6.08010/00/ ЦПН.10

О

108

3

Комплексне план. соц. і екон. розвитку посел. і адміністративних районів

6.08010/00/ ЦПС.2

В

72

2

Географія населення і трудовий потенціал України

6.08010/00/ ЦПС.3

В

54

1.5

Землевпорядне проектування

6.08010/00/ ЦЛС 6

В

180

3

Разом

810

23.5

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

6.08010/00/ЦГН.1

О

36

1

Математична обробка геодезичних вимірів

6.08010/00/ЦПН.5

О

180

5

Земельне право

6.08010/00/ЦПН.7

О

108

3

Інвестиційний аналіз

6.080101/00/ЦПН.9

О

108

3

Інформаційні системи в землеустрої

6.08010/00/ЦЛС.4

В

90

2.5

Землевпорядне проектування

6.08010/00/ЦЛС.4

В

72

2

GPS-технології в землевпорядкуванні

6.08010/00/ЦПВ.2

В

126

3.5

Меліорація

6.08010/00/ЦПВ.3

В

90

3

Географічні аспекти регіонального розвитку

6.08010/00/ЦПВ.4

В

108

3

Навчальна практика по спец.(GPS) 3 тижні

О

162

4.5

Виробнича практика по спец. 2 тижні

О

108

3

Разом

1188

33.5

Всього за рік

1998

57

4 курс, 7 семестр

Соціологія

6.08010/00/ГЕ.2

О

81

2.5

Радіоелектроніка

6.08010/00/ФП.1

О

108

4

Земельний кадастр

6.08010/00/ВП.5

В

108

3

Аграрний менеджмент

6.08010/00/ВЗ.2

В

54

2

Оцінка землі і нерух.майна

6.08010/00/ВС.2

В

81

3

Природнича географія України

6.08010/00/ВС.1

В

81

3

Супутникова геодезія

6.08010/00/ФП.5

О

108

4

Землевпорядне проектування

6.08010/00/ВП.4

В

108

3

ГІС і бази даних

6.08010/00/ФП.2

О

189

6

Разом

918

30.5

4 курс, 8 семестр

Політологія

6.08010/00/ГЕ.1

О

81

2.5

Фінансово-економічна діяльність

6.08010/00/ФП.3

О

108

4

Ефективність викор. ресурсів АПК

6.08010/00/ВЗ.3

В

81

2.5

Організація управління виробництвом

6.08010/00/ФП.6

О

108

4

Інженерна геодезія

6.08010/00/ВП.1

В

108

4

Планув.сільс.насел.пунктів

6.08010/00/ВП.2

В

54

2

Проектув.доріг місцев.значення

6.08010/00/ВП.3

В

54

2

Методика наукових досліджень

6.08010/00/ВЗ.1

В

54

2

Безпека життєдіяльності

6.08010/00/ФП.4

О

54

2

Територ.організація суспіл.

6.08010/00/ВС.3

В

81

2.5

Основи районної планіровки

6.08010/00/ВС.4

В

81

2.5

Державний іспит зі спеціальності

Разом

864

30

Всього за рік

1782

60.5

Ступінь спеціаліста 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

6.08010/00/Г1.1

О

54

2

Ділова іноземна мова діяльності

6.08010/00/Г1.3

О

54

1.5

Охорона праці в галузі

6.08010/00/ПН2.1

О

108

3

Моніторинг та охорона земель

6.08010/00/ПН.2.2

О

216

6

Законодавче забезпеч.кад.нерухом

6.08010/00/ПН.2.3

О

162

4.5

Соціально-демографічний моніторинг

6.08010/00/ПН.2.4

О

126

3

Тематична картографія

6.08010/00/ПН.2.5

О

144

3

ГІС в кадастрових системах

6.08010/00/ПП1.1

О

216

6

Разом

1080

29

5 курс, 10 семестр

Інтелектуальна власність

6.08010/00/Г1.2

О

36

1

Господарське та трудове право

6.08010/00/Г1.4

О

54

1.5

Управління земельними ресурсами

6.08010/00/ПП1.2

О

108

3

Цифрова картографія

6.08010/00/ПП1.3

О

108

3

Виробнича практика

216

6

Переддипломна практика

540

15

Дипломна робота

54

1.5

Разом

1116

31

Всього за рік

2196

60

Ступінь магістра 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

6.08010/00/Г1.1

О

54

3

Педагогіка вищої школи

6.08010/00/Г1.2

О

108

3

Наукова іноземна мова діяльності

6.08010/00/Г1.5

О

54

1.5

Методика викл.землевпорядк.у ВШ

6.08010/00/Г1.7

О

54

1.5

Охорона праці в галузі

6.08010/00/ПН2.1

О

54

1

Моніторинг та охорона земель

6.08010/00/ПН2.2

О

162

4.5

Законодавче забезчен.кадаст.нерух

6.08010/00/ПН2.3

О

162

4.5

Ліценз.і патентув.наукової продук

6.08010/00/ПН2.4

О

36

1

Організація та прогнозування АПК

6.08010/00/ПН2.5

О

54

1

ГІС в кадастрових системах

6.08010/00/ПП1.1

О

216

6

Управління земельними ресурсами

6.08010/00/ПП1.2

О

180

5

Разом

1134

31

5 курс, 10 семестр

Вища освіта в Україні і Болонський процес

6.08010/00/Г1.3

О

36

1

Інтелектуальна власність

6.08010/00/Г1.4

О

36

1

Господарське та трудове право

6.08010/00/Г1.6

О

54

1.5

Методологія і методика наук.досл.

6.08010/00/ПП1.2

О

54

1.5

Цифрова картографія

6.08010/00/ПП1.4

О

108

2

Магістерська наукова робота

90

2.5

Аситентська практика

432

12

Переддипломна практика

270

7.5

Разом

1080

29

Всього за рік

2214

60

Дисципліни

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..