Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
МБОУ «Касимовская основная общеобразовательная школа» расположена по адресу: п. Касимовка, ул. Кунгурская – 6, Гайнского муниципального района Пермск...полностью>>
'Документ'
Мы предлагаем Вам частные 2 и 3-комнатные номера класса «люкс» у подножия Аю-Дага. Каскадный 5-этажный дом расположен на повороте дороги в тихом угол...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Концепции современного естествознания: учебно-методи­чес­кий комплекс по всем направлениям и специальностям / авт.-сост. И.В. Пуртова. – Киров: филиа...полностью>>
'Закон'
Законодательство Кыргызской Республики об административной ответственности Кыргызской Республики состоит из Конституции Кыргызской Республики, законо...полностью>>

І. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів світової літератури у 2010-2011 навчальному році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. Аналіз роботи

районного методичного об’єднання вчителів світової літератури

у 2010-2011 навчальному році

Головною метою вивчення предмета «Світова література» є виховання у дітей високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей. У районі предмет «Світова література» викладається в 15 школах з українською мовою навчання. Метою діяльності методичного об’єднання є колективне опрацювання педагогами найактуальніших проблем щодо їхньої професійної діяльності, взаємний обмін досвідом. У 2010-2011 навчальному році робота районного методичного об’єднання була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про мови», Концепцією літературної освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області на період до 2012 року, міських і районних програм в галузі «Освіта».

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі світової літератури, в цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Протягом 2010-2011 навчального року районне методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи о працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми «Впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення вчителя і самореалізації учня».

Світову літературу у закладах освіти Московського району викладають 54 вчителя. Із них:

 • за віком: до 30 років –2; до 50 років – 44 учителя; більше 55років - 8 учителів;

 • за стажем роботи: до 10 років – 2; до 20 років – 16; більше 30 років - 10;

 • за категоріями: вища категорія - 21, перша - 29, друга – 4, спеціаліст -0;

 • мають педагогічні звання: «Вчитель-методист» - 10, «старший учитель» - 7.

За рішенням атестаційної комісії РУО у 2010-2011 навчальному році встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 1 учителю, підтверджено – 7. підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти »пройшли 11 учителів.

У процесі вивчення світової літератури ЗНЗ району працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в ЗНЗ у 2010-2011 навчальному році, якими в достатній кількості забезпечені шкільні бібліотеки. Але, на жаль, підручники для 10 класів більшість шкіл району отримала несвоєчасно.

Навчальні програми із світової літератури виконано повністю, кількість контрольних робіт, робіт з розвитку мовлення відповідає вимогам навчальних програм.

При оформленні сторінок класних журналів щодо результатів навчальних досягнень учнів учителями світової літератури використовувались Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, Харківської академії неперервної освіти щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок класних журналів в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Харківській області.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів, своєчасному ознайомленню з актуальними питаннями викладання світової літератури сприяло відвідування районних заходів, індивідуальні консультації. Під час засідань районного методичного об’єднання вчителів світової літератури (ХЗОШ № 30, 31 та ХГ №144) розглянуті такі питання:

- використання комп’ютерних технологій на уроках світової літератури;

 • використання елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках світової літератури;

 • створення ситуації успіху на уроках світової літератури з метою самореалізації учнів;

 • упровадження діяльнісного підходу при вивченні світової літератури через використання проектних технологій;

 • про хід підготовки та підсумки проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури, про роботу з обдарованими учнями;

 • тестування як засіб підвищення ефективності процесу навчання і контролю та інші питання.

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі використовують різноманітні форми і методи організації діяльності школярів щодо вивчення світової літератури; продовжують колегіальний пошук шляхів удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик навчання. Найбільший інтерес викликали відкриті заходи (досвід роботи ) вчителів гімназії №144 («Упровадження діяльнісного підходу при вивченні світової літератури через використання проектних технологій»). На жаль не всі вчителі беруть активну участь у методичних засіданнях, нарадах, семінарах.

Інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу сучасної освіти є національним пріоритетом. Використання комп’ютерної техніки в роботі вчителя-словесника для оптимізації власної роботи, зменшення навантаження під час підготовки до уроків; для підвищення ефективності уроків російської мови та світової літератури є першочерговим завданням. Учителі в своїй роботі використовують ІКТ: це комп’ютерна презентація для доповіді на уроці або при проведенні позакласного заходу; робота за допомогою текстового процесора над твором тощо. Але рідко використовуються електронні таблиці та тести. Хотілося б відзначити роботу вчителя російської мови та літератури школи №19 Мацулевич О.Є., яка активно впроваджує ІКТ на уроках літератури. Протягом 2010-2011 навчального року вчителі брали участь у роботі педагогічної лабораторії, яку проводила Мацулєвич О.Є. (тема «Застосування інформаційних технологій на уроках російської мови та літератури»).

В 2010-2011 навчальному році учителі вищої категорії, вчителі-методисти: Бойко Л.Ф. (ХЗОШ №31), Корсунова І.В. (ХЗОШ № 139), Завадська А.К. (ХЗОШ №97), Медведєва Г.М. (ХЗОШ №97) надали допомогу вчителям в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, упровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм навчання і виховання учнів тощо.

З метою поширення і впровадження в практику досвіду роботи вчителів, ефективних форм і методів традиційно проводиться конкурс «Учитель року». В цьому році в номінації «Світова література» брала участь учитель ХЗОШ №140 Калугіна Л.В.

Протягом 2010-2011 н.р. метою підтримки належного рівня підготовки фахівців освітньої галузі, забезпечення зростання кваліфікації педагогів, опрацювання педагогами найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом професійної діяльності, з метою забезпечення своєчасної поінформованості щодо нових навчальних програм, планів, підручників, ознайомлення з новітніми, сучасними формами і методами навчання, обміну досвідом вчителі світової літератури були залучені до роботи різноманітних методичних заходів (семінар-практикум, семінар-тренінг, Інтернет-конференція тощо), спланованих Харківською академією неперервної освіти, НМПЦ.

Учителі світової літератури брали активну участь у традиційній ХVІІІ Харківській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій. Як відомо, частіше свої роботи на ярмарок відправляють ті, хто атестується. Але вчителі вищої категорії теж повинні звернути більше уваги на підготовку робіт у виставці-ярмарку, на друкування своїх досягнень у різноманітних часописах, газетах («Благодійний фонд «Перше вересня», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», науково-методичний журнал «Зарубіжна література» видавничої групи «Основа» тощо)

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням світової літератури, відбору кращих учнів для участі у міських та обласних заходах, турнірах, олімпіадах проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади, в якому взяли участь учні закладів освіти району (8-11 класи). Завдання олімпіади розраховані на обдарованих дітей, які додатково займаються вивченням літератури. Найбільш вдало виступили команди закладів освіти №№ 23, 144, 141.

За рейтингом ІІІ (обласного) етапу збірна команда Московського району посіла 1 місце (в минулому – 23) . Вдало виступили учні гімназії №23 Товстокора Л. (9 клас, І місце, вчитель Женова Н.М.) та Варлигіна М. (11 клас, ІV місце, вчитель Хорошилова А.В.), а також учениця 10 класу гімназії № 144 Шевченко С. (ІV місце).

При підготовці учнів до участі в олімпіадах різного рівня вчителям потрібно звернути більше уваги вивченню теорії літератури, виконанню художнього аналізу тексту, вихованню вмінь та навичок написання творчої роботи. Слід звертати увагу на те, що аналіз твору має стати основою літературної освіти учнів, яку вони набувають у процесі вивчення курсу «Світова література».

У районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було представлено 169 науково-дослідницькі роботи, серед них – 12 робіт секції напряму «Філологія та мистецтвознавство». Успішно виступила у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення малої академії наук України в секції „Зарубіжна література” учениця гімназії №23 Варлигіна Марія (керівник – Хорошилова А.В., тема роботи: «Міфологічні мотиви в творчості Анни Ахматової»). Слід відзначити, що учні 23 гімназії в області були одними із найкращих. В цьому році кількість членів МАН, які займаються вивченням світової і російської літератури, збільшилась. Але слід звернути увагу на необхідність експериментально-дослідницької роботи. Деякі роботи мають суто реферативний характер. Часто школярі, які прагнуть займатися науковими дослідженнями, не можуть самостійно визначитися з конкретною темою дослідження, брак досвіду спричиняє проблеми з формулюванням та визначенням обсягів теми, масштабів охоплення матеріалу. Іноді потрібної допомоги учням, що опиняються в такій ситуації, не можуть надати й учителі. Є помилки і в оформленні робіт. Дехто вважає зовсім не потрібним вимагати від юного дослідника дотримання всіх тонкощів оформлення опрацьованих і використаних джерел. Однак правильне оформлення джерельної бази роботи є неодмінною складовою частиною культури науково-дослідницької діяльності. Правила оформлення бібліографічної інформації, яка супроводжує науково-дослідницьку роботу учня, орієнтовна схема рецензії, орієнтовна тематика дослідницьких робіт секції «Зарубіжна література» (на матеріалі українсько-інонаціональних літературних зв’язків) та секції «Мистецтвознавство» розміщено в журналі «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України» ( №5, 2007рік ).

У 2011-2012 навчальному році методичне об’єднання продовжить працювати над методичною проблемою

«Упровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення вчителя і самореалізації учня».

ІІ. План роботи

районного методичного об’єднання вчителів світової літератури

Нормативно-правові документи, які регламентують роботу РМО

 • Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОНУ від 28.10.1997 р. № 385)

 • Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів (наказ МОНУ та АПНУ від 11.07.2002 р. № 396/48)

 • Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи (лист МОНУ від 03.07.2002 р. №1/9-318)

 • Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників

Вважати пріоритетними напрямками роботи у 2011-2012 н.р.:

1. Реалізація принципу наступності і перспективності між школами І та ІІ ступеню, базовою та повною середньою освітою.

2. Для забезпечення подальшого інтелектуального розвитку дітей створити організаційно-методичні передумови для поступової профілізації загальноосвітньої школи. Особливу увагу звернути на профільне навчання та вдосконалення форм роботи з учнями, яка виявляє схильність до науково-дослідницької роботи.

4. Продовжити практику моніторингових досліджень та квадрант аналізу щодо відстеження ефективності навчально-виховного процесу, застосовувати рейтингову систему в рамках різних видів змагань: конкурсів, предметних олімпіад і Малої академії наук.

5. Надавати допомогу учителям світової літератури в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки та активізації творчого потенціалу.

Головними напрямами методичної роботи у 2011/2012 н.р. вважати

1. Забезпечення інтеграції методичних зусиль педагогічних працівників закладів освіти щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій; виявлення, систематизацію та розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду, ефективних технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу.

2. Моніторинг навчально-виховних досягнень.

3. Вивчення, аналіз удосконалення змісту та якості навчально-виховного процесу в закладах освіти в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання.

6. Організаційно-методична діяльність щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів освіти.

8. Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

Головними формами методичної роботи вважати:

- науково-практичні семінари для всіх категорій педагогічних працівників;

- секційні засідання;

- Інтернет-конференції та інтерактивне спілкування на форумі порталу КВНХ «Харківська академія неперервної освіти»;

- школа молодого педагога;

- школа прогресивного передового досвіду;

- робота педагогічної майстерні;

- робота творчої групи вчителів;

- тренінги;

- майстер-класи;

- педагогічні виставки, конкурси;

- ділові та рольові ігри;

- консультації з окремих питань освітньої і виховної діяльності;

- наставництво, самоосвіта;

- формування творчих та мобільних груп з розробки методичних рекомендацій з різних питань навчально-виховного процесу.

Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів

за/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити роботу педагогічної майстерні

один раз на чверть за окремим планом

керівник педмайстерні

2

Продовжити роботу школи передового досвіду

один раз на семестр за окремим планом

керівник передового досвіду

3

Продовжити роботу семінарів–практикумів

згідно з планом районного методичного центру

ЗНЗ

4

Підготувати матеріали до узагальнення досвіду роботи вчителів

квітень 2012

РМЦ

5

Взяти участь у районній виставці-ярмарку «Я атестуюсь»

лютий 2012

ЗНЗ

6

Взяти участь у конкурсі «Учитель року-2012»

жовтень 2012

ЗНЗ

Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи навчально-виховних закладів досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду

за/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Заслухати на засіданні РМО звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів світової літератури та спецкурсів.

грудень 2011 року, травень 2012 року.

керівник РМО

2

Організувати роботу творчої групи вчителів вищої категорії, вчителів-методистів з питань підготовки учнів до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад із світової літератури

грудень 2011 року

керівник РМО

3

Організувати роботу творчої групи вчителів вищої категорії, вчителів-методистів для надання методичних консультацій для вчителів-стажерів, стаж роботи яких до 3-х років

вересень 2011 року

керівник РМО

4

Ознайомитись з досвідом роботи вчителів, які претендують на встановлення або підтвердження педагогічного звання «учитель-методист» для подальшого використання у роботі з різними категоріями вчителів

протягом навчального року

керівник РМО

5

Спланувати взаємовідвідування уроків вчителями-спеціалістами вищої категорії та вчителями-стажерами, вчителями зі стажем роботи до 3-х років

протягом року

керівники ШМО закладів освіти

Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та

учнів

за/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Організувати та провести районні заходи:

- районний Конкурс знавців російської мови;

- ІІ ( районний ) етап олімпіади;

- районний конкурс «Учитель року»;

- конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;

- експертизу робіт для обласної виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

жовтень 2011 року

січень 2012 року

січень 2012 року

керівники ШМО закладів освіти, керівник РМО

Організувати участь учителів світової літератури у заходах КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Департаменту освіти Харківської міської ради та НМПЦ:

- у міському конкурсі знавців російської мови;

- у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади із світової літератури ;

- у конкурсі «Учитель року»;

- виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій;

- установчих сесіях МАН.

грудень 2011 року

січень-лютий 2012 року

січень 2012 року

січень 2012 року

за планом обл. МАН

РМЦ

РМЦ

РМЦ

РМЦ

РМЦ

Позакласна робота із світової літератури

за/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити проведення в навчальних закладах району тижня світової літератури і російської мови. До роботи залучати письменників Харківщини, працівників бібліотек

листопад 2011 року

керівники ШМО

2

Організувати разом з викладачами української літератури роботу шкільних гуртків юних філологів, роботу шкільних драматичних театрів.

грудень 2011 року

квітень 2012 року

керівники ШМО

3

Організувати літературні екскурсії до музеїв Харкова та інших міст України

протягом року

керівники ШМО

4

Систематично проводити шкільні літературні вечори, зустрічі з письменниками та діячами мистецтва Харківщини

протягом року

керівники ШМО

Керівник методичного об’єднання вчителів світової літератури Л.Ф.БойкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма проведення серпневої конференції педагогічних працівників Катеринопільського району Катеринопіль

  Регламент
  Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу освіти Т.Ю.Мовчан «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та визначення стратегічних завдань на 2011-2012 навчальний
 2. Методичні рекомендації щодо викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010- 2011 навчальному році

  Методичні рекомендації
  Процес модернізації і реформування сучасної української освіти, що відбувається сьогодні, має забезпечувати рівний доступ до якісної освіти усім категоріям учнів відповідно до їх здібностей, індивідуальних нахилів і потреб.
 3. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами в Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №1

  Документ
  Методична робота в школі сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок, формуванню готовності учителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.
 4. План роботи школи педагогічного досвіду вчителя початкових класів Демчук Тетяни Володимирівни 2011-2012 н р

  Документ
  9. Скрипниченко О.В. Зміна динаміки розумового розвитку учнів 1-2 класів залежно від змісту навчання Психологія: Респ. наук. мет. зб. - К.: Рад. шк.
 5. План роботи методичного об’єднання вчителів математики загальноосвітніх шкіл району

  Документ
  Як підтверджує практика, основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів були й залишаються методичні об’єднання.

Другие похожие документы..