Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Финляндия, страна Лапландского Санты, медлительных людей, сотовых телефонов и холодного климата. Это все, что я знала об этой скандинавской стране пе...полностью>>
'Документ'
«Бест Мон Блан Резорт»• 3 Отеля / Ресторана• В самом центре горнолыжного курорта Шамони• Недалеко от лыжных трасс• Гостиная, Бар с фортепьяно• Конфере...полностью>>
'Документ'
В сборнике представлены материалы международной общественно-научной конференции «Защитим Культуру», посвященной 60-летию Пакта Рериха. В организации ...полностью>>
'Документ'
как воск, еще не отлился в устойчивую форму, твое сознание еще находилось в процессе формирования О да, ты становился самим собой, и ты забывал....полностью>>

Положенн я про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.03.2011 року № 118

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

 1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі –відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, управлінню містобудування та архітектури, головному управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами управління містобудування та архітектури, головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

 1. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

Забезпечення державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення архітектурного вигляду;

Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури,державних стандартів, норм, правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердження містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, плацово-паркових та історико - культуринх ландшафтів.

 1. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства є:

Забезпечення державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних, та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

 1. У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

4) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

6) розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищної рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

7) координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

8) організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

9) надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

10) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

12) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

13) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

14) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

15) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

16) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних

матеріалів;

17) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру; { Підпункт 17 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }

18) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

19) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

20) контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищної рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

21) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

22) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

23) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

24) виконує інші функції відповідно до законодавства.

 1. У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

2) координує роботу, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

3) розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

6) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

7) розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

8) сприяє прискоренню передачі об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

9) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

10) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району.

 1. Відділ має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань:

1) взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

 1. Начальник відділу :

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

розробляє положення про відділ;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

 1. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду ( z0807-99 ), затвердженого Мінрегіонбудом.

Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу.

 1. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації.

Керівник апарату
районної державної адміністрації С.В.Беспалий

/Андреєва/Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (10)

  Документ
  Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 липня 2 року №1146 “Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної,
 2. Томаківська районна державна адміністрація

  Документ
  Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.
 3. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (1)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1205 “Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення”,
 4. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного І соціального розвитку району до 2014 року

  Документ
  Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району до 2014 року
 5. Програма розвитку інвестиційної діяльності Новотроїцького району на період до 2015 року

  Документ
  Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі подання районної державної адміністрації від 30.01.2012 р., № 01/06-75, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, економічного,

Другие похожие документы..