Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Юный друг мой, дай мне руку и помчимся с тобой далеко-далеко, в Волшебную страну, которая отделена от всего мира Великой пустыней и цепью огромных го...полностью>>
'Книга'
Книга не принадлежит ни к одному известному жанру. Она сама - жанр. Особенность «Геометрии Жизни» в том, что она даёт правильные ответы на вопросы, к...полностью>>
'Документ'
Акростих обычно понимается как «стихотворение, начальные буквы которого составляют имя, слово или (реже) фразу»1. В мировой поэзии такая форма извест...полностью>>
'Программа'
Планирование представляет собой необходимый элемент эффективной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Рынок не отрицает планировани...полностью>>

Критерії (умови) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів київ – 2007 зміст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Критерії (умови)

державної акредитації лікувально-профілактичних закладів

КИЇВ – 2007

ЗМІСТ

КРИТЕРІЇВ (УМОВ) АКРЕДИТАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

РОЗПОДІЛ КРИТЕРІЇВ ЗГІДНО ВИДІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1.1 УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

1.2 КАДРИ

1.3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

1.4 УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ (СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ)

1.5 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКІВ ПАЦІЄНТІВ

1.6 МЕДИКО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

1.7 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.8 САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

1.9 ОХОРНА ПРАЦІ

1.10 ВИМОГИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ ТА СПОРУД ЗАКЛАДУ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

2. ЯКІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

3. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

3.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІКАРЯ

3.2 ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА

3.3 СЛУЖБА ШВИДКОЇ І НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

3.4 АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА СЛУЖБА

3.5 СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА

3.5.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.5.2 ХІРУРГІЯ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЯ (РЕАНІМАЦІЯ)

3.5.3 СЛУЖБА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА

3.5.4 РЕАБІЛІТАЦІЯ

3.6 ПАРАКЛІНІЧНОЇ СЛУЖБИ

3.6.5 ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

3.7 ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ

3.8 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ

3.8.1 СЛУЖБА КРОВІ

3.8.2 ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНА СЛУЖБА

3.8.3 КОМБУСТІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

3.8.4 ЦЕНРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

3.8.5 МЕДИКО-ГЕНЕТИНА СЛУЖБА

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

На основі загальних умов розглядаються всі види закладів охорони здоров’я, а також їх підрозділи.

Окремі специфічні особливості деяких служб розглянуті в інших групах умов.

1.1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

НОРМАТИВНА БАЗА:

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 № 2801-IX (із змінами);

 • Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24. 02. 94 №4004-ХІІ;

 • Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-ІУ;

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-УІП (із змінами);

 • Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 06.00 №1775-ІП;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (із змінами);

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (із змінами);

 • Наказ МОЗ України від 05.02.98 №20 "Про затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України" (із змінами);

 • Наказ МОЗ України від 18.11.00 №204-0 "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України";

 • Наказ МОЗ України від 28.10.02 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (із змінами);

 • Наказ МОЗ України від 05.06.97 №174 "Про затвердження Положення що клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я";

 • Наказ МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (із змінами);

 • Наказ Державного комітету України з питань підприємництва та регуляторної політики підприємництва та МОЗ України від 16.02.01 №38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної причини та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)";

   1. Наявні засновницькі та реєстраційні документи закладу

    1. Рішення про заснування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

Відповідність

Критерії оцінки (КО):

Невідповідність (Н) – відсутнє рішення

Відповідність (В) – наявне рішення

1.1.1.2. Затверджений статут

Статут закладу затверджується вищестоящим органом і реєструється місцевими органами влади. Статут містить розділи “Загальні дані”, “Головна мета і основні завдання ЗОЗ”, “Організаційна структура ЗОЗ”, “Організація роботи ЗОЗ”, тощо.

Статут повинен відображати особливості організації роботи ЗОЗ, зумовлені завданнями, що стоять перед ним, його типом, потужністю, структурою і місцевими умовами (географічним положенням, розмірами території і контингентом, що обслуговується, соціально-демографічною ситуацією)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н – відсутній затверджений статут, статут не відповідає діючому законодавству та особливостями організації роботи закладу

В  – статут відповідає законодавству та особливостями організації роботи закладу

1.1.1.3. Свідоцтво про реєстрацію

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н – відсутнє свідоцтво

В – наявне свідоцтво

1.1.1.4. Свідоцтво про ідентифікаційні та інші коди

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н– відсутнє свідоцтво

В– наявне свідоцтво

1.1.1.5. Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н – відсутня ліцензія

В – наявна ліцензія

1.1.1.5.1. В ліцензії передбачено повний перелік лікарських спеціальностей, що відповідає профілю ЗОЗ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає

1.1.2.1. Затверджена структура управлінням закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н – у закладі немає затвердженої структури управління

В – у закладі існує затверджена структура управління

1.1.2.2. Наявний штатний розпис

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

відповідність

КО:

Н – штатний розпис закладу відсутній; наявний, але не відповідно затверджений

В – штатний розпис закладу наявний, відповідно затверджений

1.1.3. Узакладі затверджуються та контролюються довготривалі та короткотривалі плани заходів

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

первинна

вторинна

третинна

невідповід-ність

часткова відповідність

відповідністьСкачать документ

Похожие документы:

 1. Комплексний план основних організаційно-методичних, лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних заходів головного управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації на 2012 рік м. Донецьк

  Документ
  основних організаційно-методичних, лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних заходів головного управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації на 2012 рік
 2. Зміст (26)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року
 3. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

  Документ
  У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися.
 4. Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік Зміст Програми

  Документ
  Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Запоріжжя на 2006 рік розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, ст.27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державне прогнозування
 5. Державна податкова служба україни (3)

  Документ
  Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Другие похожие документы..