Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Изучение электронных измерительных приборов и основы измерений в электрических цепях переменного тока: Методические указания к лабораторной работе / С...полностью>>
'Техническое задание'
Площадка для строительства 14-этажного жилого дома расположена в г. Уссурийске Приморского края в районе ул. Ветеранов,23 в микрорайоне жилой застрой...полностью>>
'Документ'
но організованого рухового режиму – ранкової гімнастики, фізкультурних занять, рухливих ігор, спортивних розваг та свят, бесід з валеологічної тематик...полностью>>
'Документ'
Прежде чем говорить о помощи, давайте, не вдаваясь особенно в специфическую терминологию, попробуем разобраться, что такое письменная речь. Как она ф...полностью>>

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 4 травня 2001 року n 73/72

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 4 травня 2001 року N 73/72


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2001 р. за N 438/5629

На виконання статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот), що додаються.

2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О. В.), Управлінню координації діяльності операторів зв'язку та ліцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Заступнику Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України (Орленко М. П.) забезпечити публікацію наказу про затвердження Ліцензійних умов у засобах масової інформації та розміщення на Web-сторінці Держкомзв'язку України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Голови Держкомзв'язку України Орленка М. П.

Т. в. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва В. П. Загородній

В. о. Голови Державного комітетузв'язку та інформатизації України О. А. Баранов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 4 травня 2001 р. N 73/72
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2001 р. за N 438/5629

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про зв'язок", "Про радіочастотний ресурс України", "Про підприємства в Україні", інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності та розвиток галузі зв'язку, а також визначають порядок надання послуг радіозв'язку.

1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні, технічні та особливі вимоги до суб'єктів господарської діяльності, що обов'язкові при наданні послуг радіозв'язку.

1.3. Умови провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) (далі - надання послуг радіозв'язку) регулюються:

Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про захист прав споживачів", "Про зв'язок", "Про радіочастотний ресурс України", "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Концепцією розвитку зв'язку України до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2238;

Комплексною програмою створення єдиної національної системи зв'язку України (КП ЄНСЗ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. N 790;

Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. N 135;

Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування, затвердженими наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999 р. N 113 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300;

Порядком створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування, затвердженим наказом Держкомзв'язку України від 25 червня 1999 р. N 124 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 1999 р. за N 644/3937;

іншими чинними нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток галузі зв'язку, визначають принципи побудови та експлуатації мереж, правила взаємодії та взаємопідключення, порядок технічного обслуговування мереж, технічні норми та параметри ліній і обладнання зв'язку, якість, технологічну підтримку послуг, правила та порядок надання послуг радіозв'язку, включаючи також міждержавні стандарти (ГОСТ), державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), керівні нормативні документи (КНД), рекомендації.

1.4. Право власності, а також право на технічне обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального користування може належати будь-якій юридичній особі - резиденту України.

1.5. Відповідно до намірів провадити господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку в мережах зв'язку загального користування суб'єкти господарської діяльності можуть мати право надавати такі послуги радіозв'язку:

транкінгового, радіального, пошукового, супутникового.

1.6. Вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, повинен бути зазначений в установчих документах суб'єкта господарської діяльності.

1.7. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів здійснюються Державним комітетом зв'язку та інформатизації України (далі - Держкомзв'язку України) у порядку і терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.8. Для одержання ліцензії на надання послуг радіозв'язку суб'єкт господарської діяльності подає до Держкомзв'язку України заяву за встановленою формою (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.

У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

1.9. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держкомзв'язку України, та підписом відповідальної особи.

1.10. Ліцензія, видана суб'єкту господарської діяльності, дає право надання послуг радіозв'язку відповідно до намірів, перелічених у пункті 1.5.

1.11. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку на підставі отриманої ним ліцензії, Держкомзв'язку України видає ліцензіату засвідчену ним копію ліцензії на підставі заяви ліцензіата про видачу копії ліцензії (додаток 3).

Засвідчена Держкомзв'язку України копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на надання послуг радіозв'язку на підставі отриманої ліцензії.

1.12. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого відокремленого підрозділу, який провадитиме господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до Держкомзв'язку України заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.13. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, який провадив господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку згідно з отриманою ліцензією, або в разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до Держкомзв'язку України відповідне повідомлення в письмовій формі.

1.14. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Держкомзв'язку України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.15. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5), до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

1.16. Держкомзв'язку України для здійснення ліцензування створює ліцензійну комісію. Положення про комісію та її склад затверджується наказом Держкомзв'язку України.

Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її засідання. Протокол ліцензійної комісії є підставою для видання розпорядження щодо видачі ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання ліцензії, скасування рішення про видачу ліцензії.

1.17. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг радіозв'язку.

2. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку

2.1. Штат суб'єкта господарювання повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають вищу та середню спеціальну освіту за фахом та досвід роботи в галузі не менше одного року.

2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа повинен мати вищу або середню спеціальну освіту за фахом та досвід роботи в галузі не менше одного року.

2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів і забезпечує надання послуг радіозв'язку, повинен відповідати галузевому довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Держкомзв'язку України від 4 жовтня 2000 р. N 144 і погодженому в Міністерстві праці та соціальної політики України 10 жовтня 2000 р.

3. Організаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку

3.1. Ліцензіат повинен у місячний термін поінформувати орган ліцензування про початок надання послуг за ліцензією, про припинення надання послуг.

3.2. Тарифи на послуги радіозв'язку встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

3.3. Взаєморозрахунки між операторами зв'язку за надані послуги повинні проводитися відповідно до порядку, установленого Держкомзв'язку України.

3.3. Ліцензія на право користування каналами мовлення видається на засіданні Національної ради керівнику телерадіоорганізації, її засновнику або уповноваженому ним представнику на підставі письмового доручення.

3.4. Ліцензіат має право вести переговори та укладати прямі договори з іншими операторами та споживачами на надання послуг, передбачених ліцензією, і проводити всі розрахунки за послуги.

3.5. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам послуги радіозв'язку, які відповідають за якістю стандартам та технічним нормам, які впроваджені в галузі, вимогам договору про надання послуг.

3.6. Профілактичні і ремонтні роботи повинні плануватися на час, коли незручності для споживача найменші. При цьому графік виконання робіт має бути погоджений з операторами мереж, з якими ліцензіат взаємодіє, не пізніше ніж за п'ять робочих днів.

3.7. Ліцензіат повинен уживати заходів щодо модернізації обладнання для підвищення якості послуг радіозв'язку та обслуговування споживачів.

3.8. Ліцензіат у місячний термін повідомляє Держкомзв'язку України про наміри щодо будь-яких змін у послугах зв'язку, які ним надаються, та про суттєві модифікації технічних засобів своєї мережі зв'язку, що можуть погіршити якість зв'язку, і може проводити ці роботи тільки за згодою Держкомзв'язку України.

3.9. Ліцензіат зобов'язаний періодично, шляхом оприлюднення, інформувати споживачів про порядок надання послуг, ціни (тарифи). Про зміну цін (тарифів), інші зміни, що стосуються надання послуг радіозв'язку, інформувати не менше ніж за п'ять днів до їх упровадження.

3.10. Ліцензіат повинен віддавати перевагу передачі повідомлень щодо безпеки життя людей, проведення невідкладних заходів з оборони, безпеки та охорони правопорядку, а також повідомлень щодо значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, стихійного лиха.

3.11. Ліцензіат несе відповідальність перед споживачами за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань у порядку та розмірах відповідно до Законів України "Про зв'язок", "Про захист прав споживачів".

3.12. Ліцензіат повинен вести облік абонентів власної мережі. Дані про абонентів ліцензіат надає в порядку, установленому законодавством.

3.13. Ліцензіат повинен задовольняти вимоги споживача із збереження конфіденційності інформації, яка стосується цього споживача.

3.14. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити таємницю зв'язку згідно із законодавством.

3.15. Ліцензіат має право ініціювати та брати участь у розробці галузевих нормативно-правових актів, які набувають чинності згідно із законодавством.

3.16. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити подання державної та відомчої статистичної звітності за формами, затвердженими органами статистики та Держкомзв'язку України. Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними адресами.

3.17. Ліцензіат повинен надавати інформацію на запити Держкомзв'язку України щодо технічного стану та перспектив розвитку створеної мережі, умов надання послуг та їх обсягів, установлених цін (тарифів) на послуги, в окремих випадках.

4. Особливі вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг радіозв'язку

4.1. Ліцензіат повинен використовувати обладнання, що має сертифікат відповідності Системи сертифікації УкрСЕПРО, виданий Органом з сертифікації техніки зв'язку Держкомзв'язку України, і/або використання якого в мережах зв'язку загального користування (радіочастотному ресурсі) визначено (погоджено) Держкомзв'язку України.

4.2. Усі ліцензіати відповідно до отриманих ліцензій на види діяльності мають рівні права на отримання номерних ресурсів для власних мереж абонентів і послуг. Облік, виділення і перерозподіл номерних ресурсів на недискримінаційній основі здійснює Держкомзв'язку України.

4.2.1. Оператори мереж можуть отримати номерні ресурси в мережі зв'язку загального користування у Держкомзв'язку України і зобов'язані повернути їх Держкомзв'язку України після припинення використання. Оператор не може передавати та продавати право використання отриманих у Держкомзв'язку України ресурсів іншим операторам.

4.2.2. Нумерація власної мережі ліцензіата повинна відповідати плану нумерації мережі зв'язку загального користування згідно з Порядком створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування, затвердженим наказом Держкомзв'язку України від 25 червня 1999 р. N 124 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 1999 р. за N 644/3937.

4.3. Підключення мережі ліцензіата до мереж телефонного зв'язку загального користування здійснюється відповідно до Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування, затверджених наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999 р. N 113 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300.

Порядок взаємодії операторів зв'язку визначається окремим договором між операторами.

4.4. Ліцензіат повинен забезпечити проведення організаційно-технічних заходів щодо підтримки оперативно-технічного управління мережами та трафіком Національним центром управління мережами зв'язку (далі - Національний центр управління).

4.5. Ліцензіат - домінуючий оператор повинен:

проводити недискримінаційну політику щодо підключення інших операторів та міжмережевої взаємодії з ними,

забезпечити "прозорість", тобто доступність операторів зв'язку до інформації про міжмережеві угоди, що досягається шляхом дотримання чітких правил, які публікуються заздалегідь таким чином, щоб гарантувалося ознайомлення з ними операторів зв'язку.

4.6. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити якісний зв'язок та оповіщення в умовах надзвичайного стану.

4.7. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити функціонування мереж зв'язку в особливий період у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

4.8. Ліцензіат повинен передбачати в рамках власної мережі зв'язку організаційно-технічні заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу до засобів зв'язку та інформації, що передається.

4.9. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити технічну можливість щодо проведення оперативно-пошукових заходів правоохоронних органів згідно із чинним законодавством України, для чого укомплектовує власні системи зв'язку обладнанням моніторингу.

5. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг транкінгового зв'язку

5.1. Наявність частотного ресурсу.

5.2. Створення та експлуатація мережі транкінгового зв'язку повинні проводитися згідно з нормативно-правовими актами, чинними в галузі зв'язку.

5.3. Створення мережі транкінгового зв'язку ліцензіата дозволяється за умови наявності проектної документації, розробленої у відповідності до норм технологічного проектування.

5.4. Для надання послуг транкінгового зв'язку ліцензіату надається право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання.

5.5. Ліцензіат може забезпечувати організацію зв'язку з абонентами інших мереж незалежно від застосування стандартів тільки через мережу телефонного зв'язку загального користування.

5.6. У разі надання абонентам послуг міжнародного та міжміського телефонного зв'язку ліцензіат повинен своєчасно подавати дані про абонентів власної мережі операторам, що надають такі послуги, для проведення розрахунків за ці послуги.

5.7. Вимоги до операторів транкінгового зв'язку із забезпечення доступу до аварійних служб, телефонних довідково-інформаційних служб та служб глобальних послуг за умови взаємодії їх мереж з мережею зв'язку загального користування:

5.7.1. Ліцензіат може кооперуватися з іншими операторами зв'язку для забезпечення доступу споживачів до аварійних служб.

5.7.2. Ліцензіат може співробітничати на комерційних засадах зі службами телефонних довідників.

5.8. Ліцензіат повинен уживати необхідних заходів щодо забезпечення зв'язку в разі надзвичайного стану за вказівкою Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України.

6. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг радіального зв'язку

6.1. Наявність частотного ресурсу.

6.2. Створення та експлуатація мережі радіального зв'язку повинні проводитися згідно з нормативно-правовими актами, чинними в галузі зв'язку.

6.3. Створення мережі радіального зв'язку ліцензіата дозволяється за умови наявності проектної документації, розробленої у відповідності до норм технологічного проектування.

6.4. Для надання послуг радіального зв'язку ліцензіату надається право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання.

6.5. Ліцензіат може забезпечувати організацію зв'язку з абонентами інших мереж незалежно від застосування стандартів тільки через мережу телефонного зв'язку загального користування.

6.6. У разі надання абонентам послуг міжнародного та міжміського телефонного зв'язку ліцензіат повинен своєчасно подавати дані про абонентів власної мережі операторам, що надають такі послуги, для проведення розрахунків за ці послуги.

6.7. Вимоги до операторів радіального зв'язку із забезпечення доступу до аварійних служб, телефонних довідково-інформаційних служб та служб глобальних послуг за умови взаємодії їх мереж з мережею зв'язку загального користування:

6.7.1. Ліцензіат може кооперуватися з іншими операторами зв'язку для забезпечення доступу споживачів до аварійних служб.

6.7.2. Ліцензіат може співробітничати на комерційних засадах зі службами телефонних довідників.

6.8. Ліцензіат повинен уживати необхідних заходів щодо забезпечення зв'язку в разі надзвичайного стану за вказівкою Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України.

7. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг пошукового зв'язку

7.1. Наявність частотного ресурсу.

7.2. Створення та експлуатація мережі пошукового зв'язку повинні проводитися згідно з нормативно-правовими актами, чинними в галузі зв'язку.

7.3. Створення мережі пошукового зв'язку ліцензіата дозволяється за умови наявності проектної документації, розробленої у відповідності до норм технологічного проектування.

7.4. Для надання послуг пошукового зв'язку ліцензіату надається право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання.

7.5. Ліцензіат зобов'язаний погоджувати схеми і плани створення мережі з Держкомзв'язку України при підключенні їх до мереж загального користування, у тому числі для забезпечення роумінгу.

7.6. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити конфіденційність повідомлень, які обробляються.

7.7. Ліцензіат повинен уживати необхідних заходів щодо забезпечення зв'язку в разі надзвичайного стану за вказівкою Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України.

8. Технічні та технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг супутникового зв'язку

8.1. Наявність частотного ресурсу.

8.2. Створення та експлуатація мережі супутникового зв'язку повинні проводитися згідно з нормативно-правовими актами, чинними в галузі зв'язку.

8.3. Створення мережі супутникового зв'язку ліцензіата дозволяється за умови наявності проектної документації, розробленої у відповідності до норм технологічного проектування.

8.4. Для надання послуг супутникового зв'язку ліцензіату надається право встановлювати, володіти та експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання.

8.5. У разі приєднання мережі супутникового зв'язку до мережі загального користування ліцензіат зобов'язаний погоджувати схеми і плани створення мережі з Держкомзв'язку України.

8.6. Ліцензіат може забезпечувати організацію зв'язку з абонентами інших мереж незалежно від застосування стандартів тільки через мережу телефонного зв'язку загального користування.

8.7. У разі надання абонентам послуг міжнародного та міжміського телефонного зв'язку ліцензіат повинен своєчасно подавати дані про абонентів власної мережі операторам, що надають такі послуги, для проведення розрахунків за ці послуги.

8.8. Оператори мають право підключення до глобальних мереж супутникового зв'язку виключно через операторів, що мають відповідні угоди на право надання цих послуг з власниками мереж супутникового зв'язку.

8.9. Ліцензіат повинен уживати необхідних заходів щодо забезпечення зв'язку у разі надзвичайного стану за вказівкою Держкомзв'язку України згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України.

Начальник Управління ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
О. В. Єфремов

Начальник Управління координації діяльності операторів зв'язку та ліцензування Держкомзв'язку України Л. В. КатасоваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Програма інтеграції України до Європейського Союзу  

  Документ
  Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС) та його окремими державами - членами пов’язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі.
 3. Податковий кодекс України (6)

  Кодекс
  Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
 4. Податковий кодекс україни (17)

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 453
 5. Податковий кодекс україни (18)

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 453

Другие похожие документы..