Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Роман пришел в русскую литературу как «чужой» жанр. В конце XVII – начале XVIII века в Россию буквально хлынул поток переводных рыцарских и авантюрных...полностью>>
'Образовательный стандарт'
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки ...полностью>>
'Документ'
Предметом анализа и диагностики ФХД является анализ производственных и экономических результатов, анализ финансового состояния, результатов социально...полностью>>
'Документ'
1. Характерной особенностью римского гражданского про­цесса в течение республиканского периода и периода принципата было деление процесса на две стад...полностью>>

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності "Пульмонологія та фтизіатрія"

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство охорони здоров'я України

Харківська медична академія післядипломної освіти

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Одеський державний медичний університет

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності

"Пульмонологія та фтизіатрія"

Харків-Київ-Одеса-2006

Міністерство охорони здоров'я України

Харківська медична академія післядипломної освіти

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Одеський державний медичний університет

Затверджено МОЗ України

_________________________

"___"___________ 2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності

"Пульмонологія та фтизіатрія"

Харків-Київ-Одеса-2006

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

Департаменту кадрової

політики, освіти та науки

професор О.П. Волосовець

« ______» ____________ 2006 р.

РЕКТОР

Харківської медичної академії післядипломної освіти

професор О.М. Хвисюк

« ______» ____________ 2006 р.

ЗАВІДУВАЧ

опорної кафедри

доктор медичних наук,

професор В.С. Крутько

« ______» ____________ 2006 р.

ЗАВІДУВАЧ

кафедри фтизіатрії НМАПО

доктор медичних наук

професор В.Г. М’ясников

« ______» ____________ 2006 р.

ЗАВІДУВАЧ

кафедри фтизіопульмонології ОДМУ

доктор медичних наук

професор О.К. Асмолов

« ______» ____________ 2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Пульмонологія та фтизіатрія” розроблені за Наказами Міністерства охорони здоров'я України від "01" 03 2005 р. № 98 “Про поліпшення якості підготовки лікарів на етапі післядипломної підготовки” і від "21" 11 2005 р. № 621 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81” та згідно рознарядки МОЗ України “Перелік вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти, відповідальних за розробку навчальних планів і програм підготовки спеціалістів в інтернатурі з лікарських спеціальностей” від 4.02.06 № 0808-22/279 співробітниками кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедри фтизіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та кафедри фтизіопульмонології Одеського Державного медичного університету:

1. Крутько В.С.

- доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО)

2. Стаднікова А.В.

- доктор мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

3. Сокол Т.В.

- канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

4. Потейко П.І.

5. Ходош Е.М.

6. Лебідь Л.В.

- канд. мед наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

- канд. мед наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО, головний пульмонолог м. Харкова

- канд. мед наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

7. М'ясников В.Г.

- доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фтизіатрії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (НМАПО)

8. Ніколаєва О.Д.

- канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії НМАПО

9. Отрощенко П.Г.

- канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії НМАПО

10. Асмолов О.К. - доктор мед. наук, професор кафедри фтизіопульмонології ОДМУ

11. Смоквін В.Д. - канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіопульмонології ОДМУ

Рецензенти:

Ю.І. Фещенко - доктор медичних наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського

І.О. Сіренко – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти

М.М. Попов - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології і алергології з курсом фтизіатрії факультету фундаментальної медицини Харківського університету ім. В.Н.Каразина

Навчальний план та програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України "____"_______2006р.

Відповідальна за випуск проректор з навчальної роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти проф. В.Г. Марченко

Пояснювальна записка

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Метою інтернатури є професійна підготовка лікарів-інтернів – надання знань, умінь та практичних навичок до самостійної практичної лікарської роботи за фахом.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка лікарів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури).

Завданням інтернатури з пульмонології та фтизіатрії є оволодіння знаннями та професійними навичками з усіх курсів пульмонології та фтизіатрії: задачі та організація пульмонологічної служби, теоретичні основи пульмонології, методи діагностики захворювань органів дихання, захворювання органів дихання, неспецифічні захворювання органів дихання у дітей та підлітків, невідкладні стани в пульмонології та лікування захворювань органів дихання; організація боротьби з туберкульозом, теоретичні основи фтизіатрії, виявлення та діагностика туберкульозу, туберкульоз органів дихання у дітей та підлітків, туберкульоз органів дихання у дорослих і його диференційна діагностика, ускладнення туберкульозу легень, невідкладна допомога, туберкульоз в сполученні з іншими захворюваннями легень, позалегеневий туберкульоз, лікування хворих на туберкульоз та профілактика туберкульозу.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Пульмонологія та фтизіатрія" протягом 1,5 років інтернатури передбачено: 10 місяців (1560 год.) навчання на кафедрі пульмонології та фтизіатрії та суміжних кафедрах і 7 місяців (1080 год.) стажування на базі стажування.

Графік навчального процесу

Роки навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIІ

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

В

Другій

Б

Б

Б

К

К

К

Примітка: Б - стажування на базі

К - навчання на кафедрі та суміжних кафедрах

В - відпустка

Початок навчання в інтернатурі - з 1 серпня на базі стажування.

Графіком навчального процесу для інтернів-фтизіатрів передбачено:

перший рік

серпень (1 місяць або 4 тижні) - на базі стажування

вересень - березень (7 місяців або 30 тижнів) - навчання на кафедрі

квітень - червень (3 місяця або 13 тижнів) - на базі стажування

липень – відпустка

другій рік

серпень – жовтень (3 місяця або 13 тижнів) - на базі стажування

листопад - січень (3 місяця або 13 тижнів) - навчання на кафедрі

Виконання навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів у спеціалізованих відділеннях згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовну кількість годин, що виділяються для освоєння певного курсу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному із відділень бази стажування. При відсутності в базовій лікувально-профілактичній установі деяких спеціалізованих відділень, зазначених в навчальному плані, необхідно використати відповідні відділення інших лікувально-профілактичних установ.

Певні вузькі спеціальні розділи навчальної програми інтерни вивчають під час навчання на відповідних кафедрах (відділеннях), де одночасно поглиблюють і розширюють свою підготовку з усіх розділів програми на базі стажування.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певними практичними навичками і маніпуляціями, перелік яких наведений нижче. Передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) - ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) - уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих, 3-й (+++) - уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.

Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування

Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю "Пульмонологія та фтизіатрія" на базі стажування

(заочна частина інтернатури)

Тривалість 7 міс (1080 год.)

Назва відділення

Код, назва курсу навчальної програми

Кількість навчальних годин

Число тижнів

практичної роботи

Амбулаторне

01. Організація боротьби з туберкульозом

03. Виявлення та діагностика туберкульозу органів дихання. Методи обстеження хворих на туберкульоз легень

08. Лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі. Санаторне лікування

108

3

Легенево-хірургічне

18. Захворювання органів дихання

08. Хірургічні методи лікування хворих на туберкульоз органів дихання

72

2

Легенево-туберкульозне для дорослих

02. Теоретичні основи фтизіатрії

05. Туберкульоз органів дихання у дорослих та його диференційна діагностика. Ускладнення туберкульозу органів дихання, невідкладна допомога

06. Туберкульоз органів дихання в поєднанні з іншими захворюваннями. Туберкульоз у похилому і старечому віці. Туберкульоз і материнство

08. Лікування хворих на туберкульоз

288

8

Легенево-туберкульозне для дітей

04. Туберкульоз у дітей та підлітків

108

3

Для хворих на туберкульоз позалегеневої локалізації

07. Позалегеневий туберкульоз

08. Лікування хворих на позалегеневий туберкульоз

72

2

Для хворих на туберкульозний менінгіт

07. Позалегеневий туберкульоз

08. Лікування хворих на туберкульозний менінгіт

72

2

Пульмонологічне для дорослих

17. Методи діагностики захворювань органів дихання

18. Захворювання органів дихання

20. Невідкладні стани в пульмонології

21. Лікування захворювань органів дихання

288

8

Пульмонологічне для дітей та підлітків

19. Неспецифічні захворювання органів дихання у дітей та підлітків

72

2

Разом

1080

30

Інтерн щоденно працює 5 годин у стаціонарі або амбулаторії і 2 години в діагностичних кабінетах:

 • рентгенологічний

 • лабораторної діагностики

 • туберкулінодіагностики

 • бронхологічному

 • функціональної діагностики тощо

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом їх систематичної активної участі в діагностичній і лікувальній роботі, обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення.

Лікар-інтерн повинен здійснювати діагностично-лікувальний процес – курацію хворих (10-12 пацієнтів), які за ним закріплені. У вказаних хворих лікар-інтерн складає план обстеження, та виконує увесь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах лікуючого лікаря. Він зобов'язаний трактувати дані обстежень, що проводяться цим хворим (клінічні, рентгенологічні, лабораторні, ендоскопічні тощо), складати план лікування, призначати лікування.

Керівник повинен приділяти особливу увагу підбору хворих, зокрема з патологією, яка підлягає вивченню в даний період проходження інтернатури. Однак інтерну не слід обмежуватися роботою тільки із закріпленими за ним хворими. Він повинен знати всіх пацієнтів у відділенні, особливо важких хворих, з утрудненнями в діагностиці та лікуванні, незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем, брати участь в обходах завідувачів відділеннями. Для підвищення активності інтерна необхідно доручати йому стежити за виконанням необхідних діагностичних досліджень, за виконанням відповідних лікувальних призначень, динамікою захворювання. Обмеження діяльності інтерна тільки веденням закріплених за ним хворих - груба помилка навчання в інтернатурі.

Статус лікаря-інтерна у відділенні

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву базової лікувально-профілактичної установи. На нього повністю поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, функціональні обов’язки, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури, при здійсненні функції лікаря інтерн володіє правами і несе відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями. Відповідно з існуючим положенням про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника. Необхідно звернути особливу увагу на зміст, що вкладається в розуміння «самостійно». В точному розумінні лікар-інтерн не може працювати самостійно, оскільки при його обмеженій компетентності неможливо надати усю повноту вирішення складних клінічних, організаційних чи деонтологічних завдань. Виходячи із сказаного, під поняттям «самостійність» необхідно розуміти максимально можливу самостійність, яка, однак, повинна контролюватись керівником.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю

Пульмонологія та фтизіатрія”Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності "Внутрішні хвороби"

  Диплом
  Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Внутрішні хвороби” розроблені за наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.
 2. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1)

  Документ
  До збірника ввійшли тези доповідей навчально-методичної конференції, в яких висвітлюються проблеми, досвід та результати впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. П. Л. Шупика львівский державний медичний університет ім. Данила галицького харківська медична академія післядиплом

  Диплом
  Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників медичних вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації з спеціальності „Загальна практика – сімейна медицина” розроблені співробітниками кафедр Національної

Другие похожие документы..