Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Ребята! Начинаем урок литературного чтения, чтобы нам было интересно, каждому из вас нужно настроиться на волну успеха и вместе мы сможем сделать мног...полностью>>
'Книга'
Книга посвящена исследованию процесса формирования греческого национального самосознания на протяжении длительного периода времени – с конца 18 до нач...полностью>>
'Публичный отчет'
В ноябре в ЛИТ прошла неделя информатики «Школьный цифровой фестиваль», в рамках которой были проведены школьные олимпиады, конкурсы, викторины, инте...полностью>>
'Семинар'
Основные экономические и правовые понятия, применяемые в отечественном и зарубежном антимонопольном (конкурентном) праве и законодательстве. Рынок: п...полностью>>

Тематичний план лекцій основ маркетингу та менеджменту у фармації для студентів другого курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тематичний план лекцій

ОСНОВ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФАРМАЦІЇ

для студентів другого курсу

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних

і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)

пп.

Тема лекції

ІУ семестр

Кількість

годин

1.

Теоретичні основи менеджменту.

2

2.

Організація та її середовище. Організації фармацевтичної системи як об’єкти управління.

2

3.

Менеджмент та успішне управління.

2

4.

Менеджмент та підприємництво.

2

5.

Функції процесу управління. Управління процесом прийняття рішень.

2

6.

Сполучні процеси в управлінні. Менеджмент та інформатика.

2

7.

Управління трудовими ресурсами. Управління фармацевтичними кадрами.

2

8.

Групова динаміка і керівництво. Влада. Лідерство.

2

9.

Основні положення фармацевтичного маркетингу.

2

10.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів.

2

11.

Товар у маркетинговій діяльності. Формування асортименту лікарських засобів.

2

12.

Товарна політика фармацевтичних підприємств. Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції.

2

13.

Ціна в системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

2

14.

Формування збутової політики. Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу.

2

15.

Просування товарів. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту товарів.

2

16.

Реклама в системі маркетингу. Реклама лікарських препаратів “Паблік рілейшнз”.

2

17.

Інформаційні маркетингові системи.

2

18.

Міжнародний маркетинг.

2

Разом:

36

Схвалено на засіданні кафедри фармації

16”_червня 2009 р. (протокол № _16_).

Завідувач кафедри фармації, д.мед.н.,професор Р.Б.Косуба

Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін

_17_” _червня 2009 р. (протокол № 6 )

Голова предметно-методичної комісії з фармацевтичних

дисциплін, д.мед.н.професор Р.Б. Косуба

Тематичний план практичних занять

ОСНОВ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФАРМАЦІЇ

для студентів другого курсу

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних

і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)

пп.

ТемА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ІУ семестр

Кількість

годин

1.

Теоретичні основи менеджменту. Структура управління ринкового типу. Функції менеджменту та маркетингу.

2

2.

Організація та її середовище. Організації фармацевтичної системи як об’єкти управління. Внутрішні зміни аптечних підприємств. Основні ресурси що використовують організації.

2

3.

Зовнішнє середовище підприємств фармацевтичного профілю.

Менеджмент та успішне управління. (Менеджер-професійний керівник).

Менеджмент та успішне управління. (Система методів управління. Методи управління у фармації).

2

4.

Менеджмент і підприємництво. (Форми господарювання в країнах ринкової економіки).

Менеджмент і підприємництво. (Планування підприємництва. Бізнес-план).

Менеджмент і підприємництво. (Аналіз економічної ефективності діяльності підприємств).

2

5.

Функції процесу управління. (Стратегічне планування).

Функції процесу управління (Формування структури організацій, мотивація і контроль).

Управління процесом прийняття рішень. Сполучні процеси в управлінні.

2

6.

Менеджмент і діловодство. Документообіг фармацевтичних підприємств.

2

7.

Управління трудовими ресурсами.

Управління конфліктами, стресами і організаційними змінами. Принципи фармацевтичної етики і деонтології.

2

8.

Товар у маркетинговій діяльності. Формування асортименту лікарських препаратів.

Товарна політика фармацевтичних підприємств.

2

9

Реклама в системі маркетингу. Реклама лікарських препаратів.

“Паблік рілейшнз” або зв’язки із громадськістю.

2

10.

Інформаційні маркетингові системи.

2

РАЗОМ:

20

Схвалено на засіданні кафедри фармації

16”_червня 2009 р. (протокол № _16_).

Завідувач кафедри фармації, д.мед.н.,професор Р.Б.Косуба

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ОСНОВ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФАРМАЦІЇ

для студентів другого курсу

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних

і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)

пп

ТЕМИ

Кількість годин

1.

Групова динаміка і керівництво. Лідерство. Вплив. Влада.

6

2.

Основи трудового права.

6

3.

Основні положення фармацевтичного маркетингу.

4

4.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів.

6

5.

Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції.

6

6.

Ціна в системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

6

7.

Просування товарів. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту товарів.

6

8.

Формування збутової політики. Збутова політика у системі фармацевтичного маркетингу.

6

9.

Міжнародний маркетинг. Менчайдайзінг - основа успіху продажу.

6

РАЗОМ:

52 годин

Схвалено на засіданні кафедри фармації

16”_червня 2009 р. (протокол № _16_).

Завідувач кафедри фармації, д.мед.н.,професор Р.Б.Косуба

Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін

_17_” _червня 2009 р. (протокол № 6 )

Голова предметно-методичної комісії з фармацевтичних

дисциплін, д.мед.н.професор Р.Б. Косуба

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Громовик Б., Гасюк Г., Левицька О. «Менеджмент та маркетинг у фармації» - Київ – «Медицина».-2008. 752с.

 2. Громовик Б., Газюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. “Фармацевтичний маркетинг” - Львів 2000 – 320 ст.

 3. Мнушко З.М. Діхтярьова Н.М. “Менеджмент та маркетинг у фармації” – Харків “Основа” 1998 – 1 ч. –255 ст., 2 ч.- 285 ст.

 4. Липчук В.В., Дудяк А.П. “Маркетинг основи теорії і практики” –Львів 2003 р. – 280 ст.

 5. Гірняк О.М., Лазановський П.П. “Менеджмент основи теорії і практики” –Львів 2003 р. – 312 ст.

 6. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. – М.: Агропромиздат, 1991.

 7. Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес школа» Интел-Синтез, 1995. – 222 с.

 8. Бизнес и менеджер /Драховский И.С., Черноиванов И.П., Прехул Т.В. – М.: Азимут, 1992. – 447 с.

 9. Верхан Питер Х. Предприниматель: его экономическая функция и общественно-политическая деятельность. – Минск: Эридан, 1992.

 10. Все о маркетинге: сб. материалов для руковод. предпр., экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр, 1992. – 365.

 11. Фармацевтический сектор: основы современного законо­дательства в Европейском союзе/Авт.-составители Ляпу­нов Н.А., Ксенко В.А., Спасокукоцкий А.Л., Безугла Е.П. — К.: «Морион», 2002. - 96 с.

 12. Фармацевтична енциклопедія//Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. — К.: «Моріон», 2005. — 848 с.

 13. Хоменко В.М., Немченко А.С., Ярмола І.К. Методологічні підходи до визначення пріоритетів у формуванні націо­нальної лікарської політики//Фармацевтичний журнал. — 2004. - №6. - С 3-8.

 14. Хоменко В.М., Немченко А.С., Ярмола І.К. Теорія та практика державного управління фармацією за умов ре­формування галузі//«Вісник фармації». — 2006. — №2. — С 35-40.

 15. Хоменко В.М., Немченко А.С., Ярмола І.К. Аналіз чин­ників державного управління в законодавчих актах про лікарські засоби та фармацевтичну діяльність у країнах СНД//Вісник фармації. - 2006. - №3 (48). - С 13-18.

 16. Часопис «Фармація України : від з'їзду до з'їзду»/Автори-укладачі : В.П. Черних, А.С. Немченко, С.В. Хіменко та ін. - X.: Фактор, 2005. - С 3-13.

 17. Шараева М.Л. Система фармаконадзора в Украине: требо­вания цивилизованного фармацевтического рынка//«Про-визор», 2004. - №7. - С. 33-35.

 18. Юридичні аспекти фармації 2004: 36. нормативно-право­вих актів станом на 15.04.04 p.: у 2 томах. — X.: Мегаполіс, 2004.

 19. Юридичні аспекти фармації 2006: 36. нормативно-право­вих актів станом на 15.04.06 р. — X.: Фармітек, 2006. — С 349.

 20. Методичні рекомендації.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров’я України двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Фармацевтичний факультет

  Документ
  Матеріали до державної атестації випускників складені у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.12020101 “Фармація”, затвердженим Наказом МОЗ України № 36 від 21.
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека

  Документ
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1997–2002рр.) присвячений 90-річному ювілею Чернігівського державного педагогічного університету ім.
 4. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані
 5. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.

Другие похожие документы..