Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
21. Базовый учебник: Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 2003 г. ...полностью>>
'Закон'
1. Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій, що відповідають умовам, вик...полностью>>
'Программа дисциплины'
Курс «Нотариат в международной практике» является дисциплиной специализации в рамках гражданско-правовой специализации, изучаемых студентами. Проблем...полностью>>
'Документ'
Инмарсат был организован по предложению IMO в 1966. После всестороннего изучения экспертами, IMO вынесла проект на обсуждение международной конференци...полностью>>

Тематичний план лекцій з нервових хвороб для студентів стоматологічного факультету №

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З НЕРВОВИХ ХВОРОБ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

п/п

Тема

Кількість годин

1

Основи топічної діагностики

2

2

Нейростоматологічні захворювання

2

3

Невідкладні стани в неврологічній клініці

2

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НЕРВОВИХ ХВОРОБ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

п/п

Тема

Кількість годин

1

Загальні підходи в клінічній неврології. Стандартне неврологічне обстеження. Узагальнення окремих симптомів у неврологічні синдроми. Топічна діагностика. Клінічний неврологічний діагноз. Принципи ведення неврологічних хворих.

Рецепція та чутливість. Систематизація видів чутливості. Дослідження поверхневої чутливості.

2

2

Провідні шляхи чутливості. Клінічні варіанти та типи сенсорних розладів. Дослідження глибокої чутливості.

2

3

Система моторики. Кірково-м’язовий шлях. Симптоматологія центральних і периферичних паралічів. Рефлекси: глибокі, поверхневі, патологічні, «примітивні». Дослідження рухових функцій.

2

4

Екстрапірамідна нервова система: гіпокінетико-гіпертонічний, гіперкінетико-гіпотонічний та дистонічний синдроми. Мозочкова система. Координаторні проби.

2

5

Вегетативна нервова система: сегментарний та надсегментарний відділи. Оцінка вегетативного тонусу, реактивності, вегетативного забезпечення діяльності. Найважливіші вегетативні синдроми.

2

6

Кора головного мозку. Локалізація функцій у корі головного мозку. Розлади вищих мозкових функцій. Міні-ментальний тест. Контрольне заняття №1.

2

7

Черепні нерви ( I,II,III,IV,VI,VIII пари) та методика їх дослідження.

2

8

Черепні нерви ( V,VII,IX,X,XI,XII пари) та методика їх дослідження. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми.

2

9

Нейростоматологічні захворювання, зумовлені ураженням систем трійчастого та лицевого нервів.

2

10

Прозопалгії різного генезу: міофасціальний больовий синдром обличчя, пучковий (кластерний) головний біль, мігрень, гігантоклітинний (скроневий) артеріїт, лицевий біль при офтальмологічних та ЛОР-захворюваннях, стомалгія, глосалгія..

2

11

Захворювання периферичної нервової системи. Курація хворих.

2

12

Лікворна система. Менінгеальний синдром. Менінгіти, в т.ч. туберкульозної етіології. Енцефаліти. НейроСНІД. Розсіяний склероз.

2

13

Цереброваскулярні захворювання. Класифікація. Дисциркуляторні енцефалопатії. Контрольне заняття №2.

2

14

Цереброваскулярні захворювання. Інсульти. Захист історії хвороби.

2

15

Закрита черепно-мозкова травма. Епілепсія. Невідкладні стани. Залік.

2

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НЕЙРОСТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Ураження трійчастого нерва – G 50:

Невралгія трійчастого нерва (G 50.0)

Атипова невралгія трійчастого нерва (G 50.1)

Невропатія трійчастого нерва та його гілок (G 50.8)

Постгерпетичне ураження трійчастого нерва (G 53.0)

Ураження лицевого нерва – G 51:

Невропатія лицевого нерва (параліч Белла) (G 51.0)

Гангліоніт колінцевого вузла (zoster oticus, синдром Ханта) (G 51.1)

Синдром Melkersson-Rosenthal (G 51.2)

Ураження інших черепних нервів – G 52:

Ураження (невралгія, невропатія) язикоглоткового нерва (G 52.1)

Ураження блукаючого нерва (G 52.2)

Ураження під’язикового нерва (G 52.3)

Прозопалгії різного генезу:

Одонтогенний лицевий біль (G 50.1 або G 50.8)

Міофасціальний больовий синдром обличчя (M 79.1)

Пучковий (кластерний) головний біль, хронічна пароксизмальна

гемікранія (G 44.0)

Скроневий (гігантоклітинний) артеріїт (M 31.6)

Лицевий біль при офтальмологічних та ЛОР-захворюваннях

Стомалгія, глосалгія (К 14.6)

Атиповий (психогенний) лицевий біль (F 45.4)

Гіперкінези та дискінезії обличчя:

Клонічний геміфаціальний спазм (G 51.3)

Лицева міокімія (G 51.4)

Ідіопатична дистонія рота і обличчя (оромандибулярна

дистонія)(G 24.4)

Блефароспазм (G 24.5)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

п/п

Тема

Кількість годин

1

Визначення рефлексотерапії, її роль і місце в сучасній медицині.

2

2

Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії.

2

3

Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: прийом і момент дії.

2

4

Рефлексодіагностика.

2

5

Мікроакупунктурні системи. Сполучення акупунктурних зон.

2

6

Принципи рефлекторного знеболювання.

2

7

Загальні положення мануальної рефлексотерапії.

2

8

Акупресура. Локальна баротерапія.

2

9

Поверхнева багатоголкова акупунктура.

2

10

Терморефлексотерапія.

2

11

Електрорефлексотерапія: черезшкірна електронейростимуляція (ЧЕНС).

2

12

Електроміостимуляція. Лазеротерапія.

2

13

Міофасціальний больовий синдром. Мануальні методики м’язової корекції.

2

14

Оптимізація статико-динамічних навантажень на хребетний стовп та суглоби.

2

15

Особливості застосування рефлексотерапії в медичній практиці.

2

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІТОТЕРАПІЇ

п/п

Тема

Кількість годин

1

Визначення фітотерапії, її роль та місце в сучасній медицині. Історія розвитку, організація та загальні питання фітотерапії.

2

2

Механізми лікувального впливу фітотерапії.

Лікарські засоби фітотерапії та методи їх застосування в лікуванні, реабілітації та профілактиці.

2

3

Біологічно активні речовини лікарських рослин та їх значення в обумовленні фітотерапевтичних ефектів (1).

2

4

Біологічно активні речовини лікарських рослин та їх значення в обумовленні фітотерапевтичних ефектів (2).

2

5

Лікарські форми з рослин. Вимоги до лікарської рослинної сировини.

2

6

Способи використання фітозасобів.

2

7

Принципи формування фітокомпозицій. Фітозасоби загальної дії

2

8

Загальні принципи застосування фітотерапії. Показання та протипоказання до включення фітозасобів у комплексне лікування хворих різного профілю.

2

9

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією дихальної системи.

2

10

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією серцево-судинної системи.

2

11

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією органів травної системи.

2

12

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією нирок і сечовивідних шляхів.

2

13

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з функціональними розладами нервової системи

2

14

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з деякими ендокринними розладами.

2

15

Використання фітозасобів при деяких захворюваннях та ушкодженнях шкіри.

2

Всього

30

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОМЕОПАТІЇ

п/п

Тема

Кількість годин

1

Визначення гомеопатії, її роль та місце в сучасній медицині . Історія розвитку, організація та загальні питання гомеопатії.

2

2

Наукове обгрунтування гомеопатії. Основні напрямки наукових досліджень в гомеопатії.

2

3

Гомеопатична фармакопея. Походження і виготовлення гомеопатичних ліків.

2

4

Методологія гомеопатичного обстеження. Гомеопатична семіотика.

2

5

Конституціональний і синдромальний підходи до вибору гомеопатичних препаратів. Гомеопатичні Materia medica та Repertorium. Критерії відбору симптомів для пошуку ліків та потенції гомеопатичного препарату.

2

6

Сучасні напрямки біологічної медицини. Гомотоксикологія і антигомотоксичні препарати.

2

7

Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ.

2

8

Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

9

Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з алергічними станами. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту.

2

10

Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

11

Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з синдромом вегетативної дистонії. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу.

2

12

Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

13

Загальні принципи гомеопатичного лікування дітей. Найважливіші комплексні гомеопатичні препарати для використання в педіатричній практиці.

2

14

Основні гомеопатичні монопрепарати для використання в педіатричній практиці, реперторизація індивідуальних симптомів.

4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Львівський національний медичний університет імені данила галицького кафедра біологічної хімії методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії (для студентів стоматологічного факультету)

  Документ
  Молекулярно-клітинні механізми дії стероїдних і тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію. Стероїдні гормони надниркових і статевих залоз.
 2. Тематичний план лекцій з біологічної хімії для студентів 2 курсу медичного факультету зі спеціальності "стоматологія" № п/п

  Документ
  студенти 2 курсу медичного факультету зі спеціальності “стоматологія” в курсі біологічної хімії, і які підлягають контролю до або під час проведення комісійного іспиту
 3. Тематично-календарний план лекцій для студентів IV курсу стоматологічного факультету на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб на весняний семестр 2011-2012 навчального року

  Документ
  Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Періоди дитячого віку. Вікові анатомо-фізіологічні особливості органів і систем у дітей, їх клінічне значення.
 4. М.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини медичного фак-ту №2 Завідувач кафедри проф. Жебель В. М. 200 р. Методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  Хоча електрокардіографія це додатковий метод обстеження хворого, але він входить до загальних обов’язкових, що проводяться незалежно від наявної патології та під час профілактичних оглядів.
 5. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1)

  Документ
  До збірника ввійшли тези доповідей навчально-методичної конференції, в яких висвітлюються проблеми, досвід та результати впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання.

Другие похожие документы..