Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российск...полностью>>
'Документ'
Метою даного курсового проекту є поглиблення знань з дисципліни "Технологія створення програмного забезпечення". Одним з базових понять мето...полностью>>
'Документ'
В знаменитом детском санатории открылся фестиваль современного детского кино; на суд большого жюри, состоящего из маленьких зрителей, представлены кар...полностью>>
'Документ'
А?ффтар, афтар — автор поста/записи («креатива»), который комментируют остальные участники. Большинство жаргонизмов в этом словаре представляют собой ...полностью>>

Затверджую начальник відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Нововодолазької районної

державної адміністрації

«____» __________ 2010 р.

_____________ М.П.Ріпка

СХВАЛЕНО

колегією відділу освіти Нововодолазької райдержадміністрації

«____» __________ 2010 р.

протокол №___ від «__» ____ 2010р.

ЗМІСТ

Вступ

3

Розподіл обов’язків працівників відділу освіти

29

Організація роботи відділу освіти

49

Циклограма щомісячної діяльності відділу освіти

50

Організаційно-дорадча діяльність відділу освіти:

5.1.

Тематика засідань колегії районного відділу освіти

53

5.2.

Тематика нарад керівників освітніх установ району

54

5.3.

Тематика семінарів для директорів закладів освіти району

59

5.4.

Тематика нарад і семінарів для заступників керівників закладів освіти району з навчально-виховної роботи

59

5.5.

Тематика нарад і семінарів для заступників директорів закладів освіти району з виховної роботи та педагогів-організаторів

61

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління загальною середньою освітою

66

Контроль за виконанням Державних та регіональних програм щодо розвитку освітньої галузі в районі

72

Реалізація Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень тощо

74

Контрольно-аналітична діяльність управління загальною середньою освітою

78

Графік тематичних перевірок навчальних закладів району у 2010р.

84

Перспективний план перевірки стану викладання навчальних предметів на період з 2007 по 2012р.р.

88

Циклограма наказів на 2010р.

89

Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів

95

Заходи по впровадженню моніторингу освітніх процесів

96

Заходи по організації та проведенню зовнішнього незалежного оцінювання

97

Заходи на виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти"

98

Організаційне та науково-методичне забезпечення проведення Всеукраїнських, обласних та регіональних заходів

101

Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

106

Охорона життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу

109

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

110

Комп’ютеризація освіти

111

Забезпечення функціонування дошкільної освіти

112

Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в галузі освіти

122

Матеріально-технічне забезпечення функціонування закладів освіти району

124

ВСТУП

У 2010 р. відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації, загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, позашкільними навчальними закладами району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системи освіти, Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010р. №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти; оптимізації мережі закладів, створення умов для їх функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

Поліпшенню якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, створенню умов для рівного доступу до якісної освіти сприяло розв’язання комплексу питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення, формування мережі навчальних закладів відповідно до запитів населення, модернізація змісту освіти, утвердження ідеї державно-громадського управління освітою.

У районі стабільно функціонує система освіти, що забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту.

У 2010-2011 навчальному році відбулися зміни у мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Через відсутність учнівського контингенту було призупинено діяльність Вільхуватської ЗОШ І ст.

З 1 вересня 2010 року навчально-виховний процес розпочато в 26 загальноосвітніх навчальних закладах для 3335 учнів. Кількість дітей шкільного віку порівняно з минулим навчальним роком зменшилась на 175 учнів. До 1-х класів прийнято 288 учнів. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-х класів зменшився на 27 учнів.

Кількість функціонуючих ЗНЗ:

Освітня система району повністю задовольняє потреби населення в здобутті загальної середньої та позашкільної освіти. У районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст., Нововодолазька гімназія, Нововодолазький ліцей, 9 закладів І-ІІ ст., 1 вечірня школа, 2 позашкільних навчальних заклади, 11 дошкільних навчальних закладів. Індивідуальною формою навчання охоплено 153 учні із 15 загальноосвітніх навчальних закладів району (де наповнюваність класів менше 5 осіб) та 23 хворі дитини.

Для громадян, які не мають змоги навчатися в школах з денною формою навчання, в районі працює вечірня (змінна) школа. З метою створення у сільській місцевості рівного доступу громадян до якісної освіти, у структурі Нововодолазької вечірньої (змінної) школи діють навчально-консультаційні пункти: Нововодолазький (на базі Нововодолазького ліцею), Рокитненський, Старовірівський (на базі місцевих загальноосвітніх шкіл).

Станом на 1 грудня 2010 року мережа контингенту учнів у вечірній (змінній) школі становила 117 учнів 7-12 класів віком від 14 до 30 років, які отримують базову або повну середню освіту за заочною формою навчання (2007/2008н.р. – 180 учнів, 2008/2009н.р. – 168 учнів, 2009/2010н.р. – 152 учні).

Однією з форм навчання для здобуття базової та повної середньої освіти є екстернат. У 2010-2011н.р. від громадян району надійшло 2 заяви для здобуття повної загальної середньої освіти за екстернатною формою.

Аналіз діючої мережі закладів освіти з українською мовою навчання та з навчанням мовами національних меншин свідчить про її відповідність культурним потребам та демографічному складу населення.

Мережа закладів освіти щодо мов навчання за останні 2 роки розподіляється таким чином:

2008/2009н.р.

2009/2010н.р.

2010-2011н.р.

Кількість україномовних шкіл

19

19

18

Кількість російськомовних шкіл

7

7

7

Кількість двомовних шкіл

1

1

1

Кількість учнів (%), які навчаються українською мовою

66%

70,3

70,1

Кількість учнів (%), які навчаються російською мовою

34

29,7

29,9

У 2010-2011 навчальному році 26 загальноосвітніх навчальних закладів розподіляються за мовами навчання та за кількістю учнів таким чином:

- україномовне навчання – 18 ЗНЗ (70,3%) – 2186 учнів;

- російськомовне навчання – 7 ЗНЗ (25,9%) – 535 учнів;

- двомовне навчання – 1ЗНЗ (3,7%) – 614 учнів.

(у двомовному закладі – Нововодолазькій гімназії – українською мовою навчається 464 учнів, російською – 150).

На виконання заходів Галузевої програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011рр.. здійснюється поетапний перехід у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на викладання ряду предметів (історія України, географія України, трудове навчання, фізична культура, захист Вітчизни) українською мовою.

У 2010-2011н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин введені додатково години (за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів) на вивчення таких предметів:

- українська мова у початкових класах (1 год.)

- українська література в 11 кл. (Мелихівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

- українська література в 10 кл. (Охоченська ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

- географія у 6 кл. (Охоченська ЗОШ І-ІІІ ст., Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст., Власівська ЗОШ І-ІІ ст., ІІІ Старовірівська ЗОШ І-ІІ ст.)

- історія України у 5 кл. (Охоченська ЗОШ І-ІІІ ст., Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст., ІІІ Старовірівська ЗОШ І-ІІ ст.)

- математика у 10-11 кл. (ІІ Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст.).

У 2010 р. продовжено роботу щодо профілізації старшої школи як одного із напрямків реформування освітньої галузі. В районі функціонувало 5 однопрофільних загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (Староводолазька ЗОШ І-ІІІ ст., Станичненська ЗОШ І-ІІІ ст., Просянська ЗОШ І-ІІІ ст., Охоченська ЗОШ І-ІІІ ст., Липкуватівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 3 багатопрофільних навчальних заклади в смт Нова Водолага (Нововодолазький ліцей, Нововодолазька гімназія, Нововодолазька ЗОШ І-ІІІ ст. №2). У 18 класах з різними профілями навчання навчалося 300 учнів, що на 30 учнів менше порівняно з минулим роком.

Організація профільного навчання

Профілі навчання

Кількість закладів

Усього учнів

Природничо-математичний

У тому числі за профілями:

Фізико-математичний

3

56

Біолого-хімічний

3

37

Математичний

2

32

Суспільно-гуманітарний

У тому числі за профілями:

Історичний

3

33

Філологічний

У тому числі за профілями:

Української філології

3

62

Універсальний

10

130

З метою забезпечення профільної орієнтації учнів 5-9 класів було передбачено допрофільну підготовку учнів (вивчалося курсів за вибором факультативів, працювали секції Малої академії наук).

У 2010 р. районним методичним кабінетом проведено моніторингове дослідження стану охоплення профільним навчанням учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яке показало, що зменшилась учнів, охоплених профільним навчанням.

Кількість

навчальних закладів з профільним навчанням старшої школи

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позашкільних навчальних закладах у позаурочний час працювало 35 гуртків 23 найменувань з 5 напрямків, в них 640 вихованців (Нововодолазький БДЮТ) та 4 відділення, 49 груп – 602 вихованці (Нововодолазька ДЮСШ).

Обов’язковою складовою частиною системи безперервної освіти є дошкільна освіта. Організація дошкільної освіти у Нововодолазькому районі здійснюється відповідно до Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття), законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", районної програми "Дошкільна освіта на 2008/2011рр.".

На виконання статті 19 Закону України "Про дошкільну освіту", листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. №1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку", з 2007 р. здійснюється облік дітей дошкільного віку. Станом на 01.10.2010 року кількість дітей від 0 до 6 років становила 1729, з них 842 - по місту, 887-по селу. У Нововодолазькому районі функціонує 11 дошкільних навчальних закладів, в них 22 групи, 517 дітей. Охоплення дітей усіма формами дошкільної освіти по району становить 30%, в тому числі по місту – 36%, по селу – 24%. 10 ДНЗ перебувають у комунальній власності (20 груп, 477 дітей), 1 у державній, приналежній Міністерству надзвичайних ситуацій – (1 група, 40 дітей). У відповідності до статті 11 Закону України "Про дошкільну освіту" у районі діють ДНЗ двох типів: ясла-садки (4) та дитячі садки (7). Закладів з українською мовою виховання та навчання – 9 ( 468 дітей), російською мовою – 2 (49 дітей).

На виконання нормативних документів щорічно відділом освіти здійснюється облік дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади і потребують підготовки до школи. Так. Загальна кількість майбутніх першокласників становить 256 дітей. З них 118 є вихованцями дошкільних навчальних закладів, 14 відвідують «Старт-школу» на базі Нововодолазького БДЮТ, 108 дітей проходитимуть підготовку на базі загальноосвітніх навчальних закладів, 14-охоплено соціально-педагогічним патронатом.

Середній показник вартості харчування на одну дитину в день у дошкільних навчальних закладах по району складає 9,85 грн. (по ДНЗ райцентру –11,80 грн., в сільській – 7,90 грн.). Середній показник виконання натуральних норм харчування у дошкільних закладах району становить 74% по 33 продуктах (по місту – 76%, по селу – 71%). Тому нагальним у 2010 році залишається питання покращення виконання норм харчування в ДНЗ району.

У дошкільних закладах навчання та виховання дітей здійснюється за Базовою програмою «Я у Світі». Дошкільні навчальні заклади району забезпечують комплекс навчальних і виховних заходів, спрямованих на забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх здібностей, індивідуальних особливостей, культурних потреб, формування у дітей основних форм загальнолюдської моралі, набуття ними життєвого досвіду.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів діяльність музеїв навчальних закладів харківської області харків 2011 Упорядник збірника: Пушкар І.

  Документ
  І. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 29.11.10 № 649 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах,
 2. Україна нововодолазька районна державна адміністрація відділ освіти наказ смт Нова Водолага

  Документ
  Протягом І семестру 2011-2012 навчального року виховна робота у навчальних закладах була направлена на впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
 3. Звіт про виконання плану роботи Красноградської районної державної адміністрації за 2010 рік

  Документ
  Протягом 2010 року робота Красноградської районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
 4. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ (2)

  Документ
  На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 25.
 5. Коломацька районна державна адміністрація (2)

  Документ
  На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Коломацької РДА перебуває 572 ветерана війни, а також 241 інваліда різних категорій з яких 20 дітей-інвалідів віком до 18 років.

Другие похожие документы..