Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Районный фестиваль молодых семей проводится управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района совместно с муницип...полностью>>
'Лабораторная работа'
Ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 7 структур типа AEROFLOT; записи должны быть упорядочены в алфавитном порядке по названиям пунктов наз...полностью>>
'Биография'
Село Сарали Елабужского уезда Вятской губернии известное нашим современникам как село Бехтерево, расположено в настоящее время на территории Республи...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Аннотация на автореферат диссертации Черняковой М. В. «Реализация манипулятивного потенциала концептуальной метафоры в российском и американском поли...полностью>>

Трети фестивал на турския фолклор в българия

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В БЪЛГАРИЯ

АРДИНО - 2011 „

Всеки има право да се ползва от националните

и общочовешки културни ценности, както и да

развива своята култура в съответствие с

етническата си принадлежност, което се

изразява и гарантира от закона „

чл.54, ал.1 от Конституцията на Р България

С Т А Т У Т

 • Третият фестивал на турския фолклор в България се организира под патронажа на кмета на община Ардино г-н Ресми Мурад.

 • Организатори на фестивала са община Ардино и читалище „Родопска искра 1921 ” гр. Ардино, с подкрепата на Министерство на културата и сдружение „Толерантност”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

По инициатива на община Стамболово през 1995 г. се проведе Първият национален фестивал на турския фолклор в с. Стамболово – Хасковска област.

През 1997 г. се проведе Вторият национален фестивал на турския фолклор в Разград.

Основните причини, поради които предлагаме да продължим традицията за провеждане на фестивал на турския фолклор в България именно в този регион са:

- Кърджали се смята за столица на толерантността в България.

- Ардино, като част от Кърджалийския край се характеризира с етническото разнообразие на населението.

- През 2011 г. тържествено ще се чества 90 годишният юбилей на едно от най- старите читалища в Източните Родопи – НЧ „Родопска искра – 1921 ” гр. Ардино.

 • Наред с българския родопски фолклор в този край се съхранява и развива фолклорът и на турската етническа общност в България.

 • Младите хора с желание участват в различни форми на художествената самодейност.

 • Населението показва подчертан интерес към своето фолклорно богатство.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  1. Предоставяне на възможност за осъществяване на културен обмен между участниците от различните региони на страната.

  2. Разкриване красотата и многообразието на фолклора на турската етническа общност в Република България.

  3. Опазване и популяризиране на фолклорното богатство.

  4. Създаване на условия за изява на ансамбли и състави за турски фолклор от страната.

  5. Обогатяване на културния живот в областта.

III . ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА:

Фестивалът на турския фолклор в България няма конкурсен характер. Всеки участник получава Диплом и сувенири от домакина на фестивала.

IV . УЧАСТНИЦИ :

Във фестивала могат да участват:

 • Фолклорни групи и ансамбли от страната;

 • Индивидуални изпълнители на турски народни песни;

 • Инструментални фолклорни групи;

 • Индивидуални инструментални изпълнители

 • Групи за народни обичаи.

V. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Подборът на участниците да се извърши от специалисти в областта на фолклора в съответната община.

КОЛЕКТИВИ:

1. Ансамбли - изпълнения до 30 минути

2. Хорове - 2 песни до 10 минути

3. Танцови групи - изпълнения до 15 минути

4. Инструментални групи - 2 мелодии до 10 минути

5. Групи за обичаи - до 15 минути

ИНДИВИДУЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

1. Певци - 2 песни до 8 минути

2. Инструменталисти - 2 мелодии до 8 минути

VI . ОРГАНИЗАЦИОННИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ:

1. Създава се организационен комитет.

2. Разходите по организирането и провеждането на фестивала: реклама, художествено оформление, озвучаване, охрана, популяризиране чрез медиите, дипломи, сувенири и др. се поемат от организаторите на фестивала.

3. Разходите за транспорт, храна и нощувки са за сметка на участниците.

4. Третият фестивал на турския фолклор ще се проведе на 16 и 17 юли 2011 г. в гр. Ардино.

5. Заявки за участие, придружени с програмите на участниците се приемат до 30 юни 2011 г. на адрес:

6750 гр. Ардино, обл. Кърджали

ул. „Родопи” № 1

НЧ „Родопска искра – 1921 ”

E-mail: chitalishteardinobg@

 1. Средства от дарители за организация и провеждане на фестивала се набират на банкова сметка IBAN BG69STSA93000003738877, банка ДСК, клон Ардино.

 2. Оперативното бюро се отчита пред организационния комитет и спонсорите за направените разходи.

VII. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В БЪЛГАРИЯ „АРДИНО – 2011г”.

1. Художествените ръководители на колективите сами определят програмите си за участие. Препоръчва се времетраенето да не надвишава 30 минути.

2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични за селището и региона, в който живеят. Това е от голямо значение за колорита на фолклорния материал.

3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на традициите.

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР

АРДИНО – 2011”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Наименование на колектива………………………………………………………….

към……………………………………………………………………………………..

общ…………………………..,обл…………………………………………………….

адрес………………………………………………,тел:……………………………….

Лице за контакти:……………………………………..тел:……………………………

Брой участници………………………….. мъже………………..,жени………………

Нуждаем се от места за нощувка на:

 15-ти юли;  16-ти юли;  17-ти юли

/ отбележете с Х желаната дата /

Репертоар: 1…………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………..

Времетраене:…………..минути

Худ. Ръководител:……………………………………………….

Ръководител:………………….

Заявката за участие да се изпрати на адрес:

гр. Ардино, обл. Кърджали

ул. „Родопи” № 1

НЧ „Родопска искра – 1921 ”

Тел: 03651 4895; GSM: 0887665972; 0899510316

Краен срок: 30 юни 2011 г.

Желателно е заедно със заявките да се изпращат и фотоматериали, кратко описание на колектива и изпълнителя.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Генеральний iнформацiйний партнер

  Документ
  На сучасному етапi розвитку світової цивiлiзацiї, коли явище глобалізації спонукає до дій, нацiлених на збереження автентичної культури етносiв та їх історії, важливо ефективно використовувати можливостi дiаспори для утвердження позитивного
 2. Териториална национален център за проектантска организация териториално развитие- еад варна софия

  Документ
  Последният Общ градоустройствен план на Варна е разработен от екип на ТПО - Варна в края на 70 –те год. на миналия век (одобрен през 1981 г.). При неговото съставяне са отчитани изискванията на действащата по това време законова и

Другие похожие документы..