Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Утвердить Порядок обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» и бюджетов поселен...полностью>>
'Документ'
Целью данной работы является разработка экспертной системы онкологической диагностики опухолей желудка, пищевода, поджелудочной железы и толстой кишк...полностью>>
'Программа'
Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации по специ...полностью>>
'Закон'
Изучение изменений налогового законодательства за три календарных года, включая год, в котором проводится обучение; перечень изменений приведен в При...полностью>>

Програма проведення конференції 11 квітня 2011 року приїзд учасників конференції 12 квітня 2011 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище:

Ім’я:

По батькові:

Організація:

Посада:

Наукова ступінь:

Вчене звання:

Адреса ВУЗу (з індексом):

Домашня адреса (з індексом):

Телефони (моб., дом., служб.):

E-mail:

Тема доповіді:

Назва секції:

Планую:

- виступити ( з пленарною доповіддю, секційною доповіддю);

- взяти участь як слухач.

Чи є необхідність у технічному забезпеченні виступу?

Запланована дата приїзду та від’їзду:

Чи потрібно резервувати готель?

Якщо так, на які дати?

Місце проведення конференції:

88008 м. Ужгород,пл. Народна, 3

Ужгородський національний університет Економічний факультет

Тел. роб: +38 0312 23 31 79; +380 312 61 46 47

Тел. моб.: +38 099 032 00 29 (з 9 до 16 год.)

e-mail: conferen2011@

bsc10@

Програма проведення конференції

11 квітня 2011 року – приїзд учасників конференції

12 квітня 2011 року

9:00 - 10:00 – реєстрація учасників

10:00 – 12:00 – пленарне засідання

13:00 – 17:00 – секційні засідання

17:00 – екскурсія по місту

13 квітня 2011 року

9:00 – 13:00 – секційні засідання

14:00 – екскурсія по Закарпаттю

14 квітня 2011 року

9:00 – 13:00 – секційні засідання

15 квітня 2011 року

9:00 – 13:00 – секційні засідання

13:00 – закриття конференції

16 квітня 2011 року – від’їзд учасників

Міністерство освіти і науки України

Ужгородський національний університет

Асоціація економістів Закарпатської області

Закарпатська обласна державна адміністрація

Міжнародна науково-практична конференція

Вдосконалення механізму розвитку економіки України

в умовах ринкових відносин

11-16 квітня 2011 року

м. Ужгород

Закарпатська область

Україна

Організатори конференції запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Вдосконалення механізму розвитку економіки України в умовах ринкових відносин» , яка відбудеться 11-16 квітня 2011 року в Ужгородському національному університеті, м. Ужгород, Україна.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Теоретичні проблеми розвитку економіки та підприємництва в Україні в умовах європейської інтеграції.

Секція 2. Шляхи вдосконалення економічного механізму діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.

Секція 3. Вплив фінансово-кредитних відносин на розвиток економіки України в умовах ринку.

Секція 4. Туристична діяльність: проблеми та перспективи розвитку.

За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових статей учасників конференції у окремому виданні Наукового вісника Ужгородського національного університету (серія «Економіка»), що входить у перелік видань, затверджений ВАК України.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, англійська, російська

Вимоги до оформлення статей

Статті публікуються українською, роботи іноземних авторів – англійською або російською мовами.

На першій сторінці вказуються УДК, назва статті, імена авторів (повністю прізвище, ім'я, по батькові), науковий ступінь та звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні телефони та електронні адреси.

Після назви статті та імен авторів наводяться анотація статті українською мовою та ключові слова (не більше десяти). Анотація повинна бути виконана курсивом, розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Тіmеs New Rоman, не менше шести і не більше дванадцяти рядків.

Структура статті включає такі пронумеровані розділи (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05.1):

1. Вступ. У вступі:

 • здійснюється постановка проблеми, описується її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 • дається аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, та на які опирається автор. Не допускається просте перерахування прізвищ авторів;

 • формулюються невиділені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;

 • детально описується методологія дослідження;

 • визначаються цілі роботи, здійснюється постановка завдань, та описується структура статті.

 1. Результати дослідження (виклад основного матеріалу в не менше, ніж у двох розділах). Розділи потрібно назвати.

 2. Висновки. У заключній частині здійснюються висновки з даного дослідження та окреслюються перспективи і необхідність подальших розвідок у даному напрямі.

 3. Перелік використаних джерел.

 4. Анотація англійською і російською мовою. В кінці статті додається Прізвище, ім’я та по батькові анотація та ключові слова англійською і російською мовами

6. До статті слід додати зовнішню рецензію! Зовнішня рецензія – це рецензія кандидата або доктора наук, обов’язково з іншого ВУЗу.

Матеріали статті повинні бути представлені як у роздрукованому вигляді (один екземпляр), так і в електронній версії Word, шрифт - Тіmеs New Roman, без використання додаткового стильового оформлення, висота букв - 12 рt, відстань між рядками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті не менше 7 сторінок і не більше 16 сторінок. Назва статті наводиться прописними літерами, без відступів та абзаців, з інтервалом в один рядок між УДК, назвою та іменами авторів. Не використовуйте у статті макроси та вбудовані об'єкти. Не проставляйте нумерацію сторінок та не застосовуйте функції спеціального поділу те­ксту на сторінки. У текстовій частині абзаци починайте з шостої позиції Не проставляйте додаткових вільних рядків між абза­цами, якщо це не має спеціальної мети виділити відповідну думку. Поля на сторінці: зліва - 25, справа, зверху і знизу - 20 мм. Назви і номери таблиць проставляються зверху у лівому кутку звичайним шрифтом.

Назви і номери рисунків подаються знизу, зліва, також звичайним шрифтом.

Вимоги до оформлення списку використаних джерел:

 1. Список починається назвою "Перелік використаних джерел", яка проставляється зліва з абзацу.

 2. Перелік посилань подається наскрізною нумерацією за одним з наступних критеріїв:

а) в алфавітному порядку перших букв прізвищ авторів або назв книг (спочатку кирилицею, а потім латинікою),

б) у порядку згадування.

 1. У тексті посилання на використані джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел.

Рисунки і таблиці обов’язково мають бути подані у форматі А-4 окремим файлом, розмір шрифту та надписів – 10.

Без дотримання вказаних вимог статті прийматися не будуть.

Умови Участі в конференції

Для участі в конференції потрібно до 20 березня 2011 року надіслати в оргкомітет заявку на участь, друкований та електронний варіанти статті, рецензію та копію квитанції про оплату

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Сума організаційного внеску учасників становить 170 грн.

В оплату входить:

- програма конференції;

- робочі матеріали конференції;

- кава-брейк;

- екскурсія по місту

Вартість 1 друкованої сторінки статті становить 20 грн.

З питань публікації статей просимо звертатися до

Мінкович Вікторії Тарасівни за тел.

+38 099 032 00 29

Організаційний внесок та оплата друку статей здійснюється поштовим переказом на ім'я:

Сокол Іван Іванович

за адресою:

Економічний факультет

Ужгородський національний університет

пл. Народна, 3, каб. 45

м. Ужгород

Закарпатська обл., 88008, Україна

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ:

- за тел.: +38 0312 23 31 79, +38 0312 61 46 47;

+38 099 032 00 29

- поштою, за адресою: Ужгородський національний університет, Економічний факультет, пл. Народна, 3 каб. 45, Ужгород, 88008, УкраїнаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма розвитку освіти самбірщини 2009 2012 роки проект Автори-укладачі: Охріменко Л. В. начальник відділу освіти Самбірської державної адміністрації (керівник авторського колективу); Совінська Л. М

  Документ
  Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в Самбірському районі відповідно до вимог регіональної громади, запитів особистості та потреб держави на забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини і її успішну
 2. Програма розвитку освітньої галузі Одещини на 2011-2014 роки Вступ

  Документ
  Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави. Освітній простір Одеської області задовольняє потреби усіх категорій населення в навчанні, й вихованні й наданні різних видів освітніх послуг.
 3. Затверджена комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери на 2009-2013 роки., яка базується на окремих підпрограмах, забезпечених реальним

  Документ
  У 2009 році відділ освіти Дергачівської райдержадміністрації забезпечував якісну реалізацію основних завдань держаної політики в галузі освіти . Робота відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, навчальних закладів району здійснювалася згідно
 4. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (1)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської
 5. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (2)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської

Другие похожие документы..