Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема российского абсолютизма привлекала и привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных историков и юристов. Которые в соответствии со свое...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель его изучения заключается в том, чтобы синтезировать полученные ранее знания и навыки для использования в профессиональной деятельности бухгалтер...полностью>>
'Документ'
В информатике под произвольным доступом (также называемым случайным доступом или прямым доступом, англ. random access) понимают возможность обратитьс...полностью>>
'Документ'
Родители приглашаются в группу , оформленную детскими рисунками на тему «Мой самый лучший друг».Воспитатель объявляет тему собрания ,читает стихотворе...полностью>>

Кабінету Міністрів України „Про затвердження заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незакон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

РЕКОМЕНДАЦІЇ

громадських слухань на тему: «Попередження злочинності та правопорушень

серед дітей, учнівської та студентської молоді – шлях до формування

здорового суспільства»

Управлінням, органами та закладами освіти державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, спільно із зацікавленими відомствами на місцях проводиться системна цілеспрямована робота щодо реалізації законів України „Про загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення”, „Про позашкільну освіту”, Указу Президента України „Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном”, розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, обласних програм „Про посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення області на 2008-2011 роки”, Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки, Обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

З метою реалізації вищевказаних програм використовуються різноманітні основні форми роботи: Координаційні ради при райдержадміністраціях та міських радах з профілактики правопорушень, Ради з профілактики правопорушень та злочинів, система наставництва, залучення до гурткової та позакласної роботи, постановка на облік в кримінальну міліцію у справах дітей та внутрішкільний облік, проект „Літера ”Н” у класному журналі, тижні, декадники, місячники правознавства, рейди, угоди про співпрацю з кримінальними міліціями у справах дітей, службами у справах дітей, органами охорони здоров'я, плани спільних дій, служби розв'язання конфліктів, обласна громадська організація учнівського самоврядування „Союз старшокласників „Лідер”, обласна громадська організація батьків дітей „Співдружність”, державно-громадське управління освітою.

Станом на 01.10.2011, в області навчається і виховується 200,3 тис. дітей, учнівської та студентської молоді, з них, 158 тис. – у загальноосвітніх, 17,8 тис. – у професійно-технічних, 24,5 тис. – у вищих І-ІІ р.а. навчальних закладах.

Дієвим засобом вирішення завдань щодо подолання злочинності є моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх, аналіз отриманих даних і вчасне реагування на негативні явища у молодіжному середовищі.

Позитивним є те, що динаміка скоєння злочинів неповнолітніми упродовж 4-х останніх років залишається стабільною, хоча протягом року спостерігається ріст злочинності серед неповнолітніх у І та ІІІ кварталах, а спад - у ІІ та ІV кварталах.

За 9 місяців 2011 року на обліку у підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 560 учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (у 2010 році - 945 неповнолітніх). З числа неповнолітніх даної категорії 0,3% - у віці 6-10 років, 7,5% - у віці 11-13 років, 92,2% - у віці 14-18 років.

Із загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, 18 неповнолітніх з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Непокоїть факт, що на обліку перебувають дівчата – 62 особи, що складає 11% від загальної кількості, поставлених на облік (2010 рік – 126 осіб).

У цьому ж періоді скоєно 821 адміністративне правопорушення, що на 13,4% менше та 242 злочини, що на 32% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Вчинено 44 групових злочини учнями загальноосвітніх навчальних закладів (на 32% більше ніж у 2010 році) і 15 злочинів – учнями професійно-технічних навчальних закладів (на 26,6% більше ніж у 2010 році), що в цілому складає відповідно 18,2% та 6,2% від загальної кількості протиправних дій, скоєних неповнолітніми.

Кількість неповнолітніх, які вживали наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори склала 7 осіб (за 2010 рік – 6 неповнолітніх). Серед неповнолітніх цієї категорії – 3 учнів загальноосвітніх і 4 - професійно-технічних навчальних закладів.

У стані алкогольного сп'яніння учнями загальноосвітніх навчальних закладів вчинено 5 злочинів, учнями професійно-технічних навчальних закладів – 2, що в цілому на 58,8% менше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Залишається складним питання обліку дітей, які вживають наркотичні засоби та алкогольні напої.

Загальна чисельність неповнолітніх, які потерпіли від злочинів, склала 85 осіб. Жертвами крадіжок стали 35 неповнолітніх, у дорожньо-транспортні пригоди потрапили 7 учнів. Зафіксовані факти насильства учнів над учнями. Але більшість випадків замовчуються вчителями. Існують у школі так звані „шкільні авторитети”, які своїми діями можуть провокувати бійки серед дітей, зйомки на мобільні телефони насилля над іншими дітьми, вимагання коштів.

Випадки насилля мали місце у Мурованокуриловецькому, Гайсинському, Іллінецькому районах.

Недосконалою є система обліку дітей, неохоплених навчанням. Так, за звітом загальноосвітніх навчальних закладів, станом на 01.10.2011, не охоплено навчанням 10 дітей. Однак, в результаті проведених оперативно-профілактичних заходів, за участю співробітників КМСД, ССД, працівників відділів/управлінь освіти РДА та міських рад за ІІІ квартал, кількість таких дітей становить 33 особи.

Недопустимою є практика щодо відрахування студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за скоєння ними злочинів.

Основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин, безконтрольність з боку вихователів та недостатній рівень профілактичної роботи з неповнолітніми тощо.

Має місце порушення вимог Закону України „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення” (куріння на територіях навчальних закладів).

Викликає занепокоєння щорічне зростання кількості злочинів, вчинених підлітками внаслідок запозичення інформації з мережі Інтернет чи під впливом негативного контенту (інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо).

У квітні місяці 2011 року, управлінням освіти і науки облдержадміністрації, спільно з представниками КМСД, ССД здійснено рейд „Урок”, під час якого було виявлено неповнолітніх в Інтернет-клубах 3, 5, 9, 7, 10 класів з числа учнів шкіл №№1, 4, 14, 18, 25, 34 м.Вінниці.

Розв’язанню цих проблем має сприяти безумовне забезпечення безпечного доступу дітей і молоді до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті.

Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з батьками щодо ризиків, які таїть в собі глобальна мережа, надання їм допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації.

Важлива роль у цьому процесі належить педагогічним працівникам, які мають володіти формами і методами просвітницької роботи з учнями та їх батьками щодо попередження ризиків негативного контенту. Така діяльність має базуватися на знаннях наслідків негативного впливу інформації на дітей і молодь, умінні донести до дітей важливість Інтернет-безпеки для забезпечення власного духовного та соціального благополуччя, психічної рівноваги.

Стабілізувалась ситуація щодо випадків скоєння правопорушень молодіжними субкультурами. Цьому сприяє своєчасне повідомлення управління МВС України у Вінницькій області щодо скоєння правопорушень за участю прихильників молодіжних субкультур та оперативне реагування з боку управління освіти і науки облдержадміністрації.

Серед учнів і студентів навчальних закладів проводяться роз'яснювальні та попереджувально-профілактичні заходи ”Молодіжні субкультури”, ”Субкультура та її групи” тощо, метою яких є недопущення вчинення правопорушень прихильниками радикально налаштованих молодіжних груп ”Готи”, ”Емо”, ”Неформали”.

Недоукомплектованість шкіл практичними психологами не забезпечує належного психологічного супроводу учнів під час навчально-виховного процесу.

Управлінням освіти і науки підтримується сприяння створенню дитячих клубів, профільних позашкільних навчальних закладів, центрів дозвілля молоді та інших форм організації змістовного дозвілля молоді, молодіжних, гендерних центрів на місцях.

З метою розширення можливостей загальноосвітніх навчальних закладів для організації дозвілля і вільного часу учнів, у травні-червні 2011 року організовано роботу 773 пришкільних таборів з денним перебуванням, у яких відпочило 68079 дітей області.

Правове виховання не догма, не правило, яке можна вивчити і відповісти на відмінно, - це система визначених суспільством норм поведінки, які з покоління в покоління, передаються дітям, а саме: толерантність, людяність, терпимість, любов, повага, співчуття, а головне – небайдужість.

Враховуючи вищезазначене, учасники громадських слухань рекомендують:

1. Депутатам Вінницької обласної Ради:

1.1. Виступити із законодавчою ініціативою перед Верховною Радою України щодо законодавчого врегулювання:

1.1.1. Питання використання Інтернет ресурсів.

1.1.2. Питання виділення коштів з бюджету на охорону загальноосвітніх навчальних закладів, врахування цих видатків у формувальних розрахунках.

1.2. На сесії розглянути питання щодо збільшення штрафних санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності, які продають спиртні напої неповнолітнім дітям.

2. УМВС України у Вінницькій області:

2.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років.

2.2. Сприяти підтримці адміністрацій навчальних закладів в частині запобігання проникнення наркотичних засобів та психотропних речовин до навчальних закладів і поширення їх серед школярів та студентів.

2.3. Забезпечити обмеження перебування дітей віком до 14 років у громадських місцях (дискотеки, кафе, бари), а також на вулицях у вечірній час без супроводу дорослих після 22.00 год., а неповнолітніх віком від 14 до 16 років – після 23.00 год. без супроводу дорослих.

2.4. Активізувати участь працівників органів у проведенні заходів з правовиховної роботи у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

2.5. Сприяти забезпеченню громадського правопорядку при проведенні культурно-масових заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

2.6. Невідкладно інформувати керівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації про факти скоєння злочинів учнями, студентами.

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

3.1. З метою оперативного і своєчасного реагування на випадки скоєння неповнолітніми правопорушень та злочинів, здійснення їх психолого-педагогічного супроводу укласти і підписати угоди про співпрацю:

3.1.1. Зі службою у справах дітей, управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласним центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділом кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у Вінницькій області.

3.1.2. З комунальним закладом “Вінницький обласний наркотичний диспансер “Соціотерапія”.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням законів України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”.

4. Службі у справах дітей облдержадміністрації:

4.1. Забезпечити систематичне проведення спільних профілактичних рейдів “Діти вулиці”, “Неблагополучна сім’я”, “Канікули”, “Урок”.

4.2. Забезпечити постійний контроль за відрахуванням дітей, особливо з ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ р.а.

5. Вінницькому обласному центру практичної психології і соціальної роботи:

5.1. Забезпечити своєчасне виявлення на місцях (ЗНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., ПТНЗ) дітей з девіантною поведінкою.

5.2. Зобов'язати практичних психологів здійснювати належний психологічний супровід неповнолітніх з девіантною поведінкою.

5.3. Сприяти роботі служб розв'язання конфліктів.

5.4. Впроваджувати в практику роботи практичних психологів інформаційно-освітні програми, психологічні тренінги, методику „рівний-рівному”.

6. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад:

6.1. Забезпечити своєчасне виявлення та інформування відповідних органів про дітей, які опинились у складах життєвих обставинах.

6.2. Забезпечити охоплення дітей позашкільною освітою, в першу чергу, дітей з девіантною поведінкою.

6.3. Забезпечити розвиток психологічної служби.

7. Директорам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації розробити:

7.1. Систему заходів з профілактики тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв і психотропних речовин за участю студентського самоврядування вищих навчальних закладів та Студентського парламенту Вінниччини.

7.2. Графік проведення та зміст роботи правових зустрічей представників навчально-юридичних консультацій зі студентами неправових напрямків підготовки.

8. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:

8.1. Проводити зарахування учнів-студентів до закладу не пізніше 1 вересня.

8.2. Забезпечити дієву співпрацю з представниками органів внутрішніх справ з метою проведення роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді з питань кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень та злочинів.

9. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

9.1. Забезпечити постійний взаємообмін інформацією між кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, в стані алкогольного сп'яніння.

9.2. Здійснювати просвітницько-профілактичну роботу з питань попередження насильства в сім’ї через батьківський всеобуч.

9.3. Вживати ефективних заходів щодо заборони тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв у приміщеннях та на територіях навчальних закладів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 2. Кабінету Міністрів України від 13. 09. 2010 №1808-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незакон (1)

  Закон
  З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вироблення єдиного підходу до вирішення питань,
 3. Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Програму реалізації державної політики у сфері боротьби з незакон

  Закон
  Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки
 4. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків"

  Документ
  Затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків" ( ) і подати її на розгляд Верховної Ради України.
 5. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (3)

  Закон
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування,

Другие похожие документы..