Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
XIX век.1. Стихи А.С.Пушкина о природе. Чтение одного из них.2. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Лирический герой в романе (или система образов). ...полностью>>
'Документ'
о проведении открытого аукциона № 04 в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку крана автомобильного для ФГУ «Сан...полностью>>
'Закон'
1. Настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которы...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по ...полностью>>

Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів

Наказ Державної митної служби України
від 28 лютого 2003 року N 129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2003 р. за N 424/7745

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
від 6 жовтня 2003 року N 654
(зміни, внесені пунктом 3 наказу Державної митної служби України
 від 6 жовтня 2003 року N 654, набрали чинності з 15 січня 2004 року),
 від 10 грудня 2003 року N 849,
 від 29 березня 2004 року N 221,
 від 9 липня 2004 року N 501,
 від 15 липня 2004 року N 522,
 від 30 серпня 2004 року N 627,
 від 7 березня 2006 року N 172

Додатково див. лист
 Державної митної служби України
 від 12 червня 2003 року N 11/7-09-9063-ЕП,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 24, 29 червня 2006 р.),
 лист Державної митної служби України
 від 4 грудня 2007 року N 11/2-10/12343-ЕП

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" і для вдосконалення контролю за ввезенням на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою України залежно від виду транспорту, що використовується для їх переміщення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України, перелік яких наведено в додатку 1.

3. Унести до наказів Держмитслужби України зміни, перелік яких наведено в додатку 2.

4. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С. М.), Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Секретаріату забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регіональних митниць, митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Прес-службі (Гунько С. О.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.

8. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

 

В. о. Голови Служби 

О. Єгоров 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 28 лютого 2003 р. N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 червня 2003 р. за N 424/7745 
Положення
про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів

(У тексті Положення слово "інспектор" у всіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідному відмінку згідно з наказом Державної митної служби України від 15 липня 2004 року N 522)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів".

1.2. Це Положення:

визначає перелік окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації (додаток 1), та перелік окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України, крім увезення залізничним транспортом, здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації (додаток 2);

установлює порядок заповнення й оформлення попередньої вантажної митної декларації при ввезенні на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту) окремих видів товарів згідно із зазначеними переліками залежно від виду транспорту, яким перевозяться ці товари;

регламентує застосування заходів забезпечення доставки товарів, що входять до переліків окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації.

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

митний орган відправлення (прикордонна митниця) - митний орган, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску, через який здійснюється ввезення окремих видів товарів на митну територію України;

митний орган призначення - митний орган, у зоні діяльності якого розташований суб'єкт підприємницької діяльності, що подав до оформлення попередню вантажну митну декларацію та її електронну копію й на адресу якого ввозяться окремі види товарів;

окремі види товарів - товари, умовою переміщення яких через митний кордон України є подання суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться ці товари, попередньої вантажної митної декларації та її електронної копії;

попередня вантажна митна декларація (далі - ПД) - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою;

попереднє повідомлення (далі - ПП) - документ, що оформлюється згідно з вимогами розділу 4 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення про КДВ), та з наказом Держмитслужби України від 24.04.99 N 240 "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.99 за N 306/3599;

інші товари - усі товари, що не входять до переліків окремих видів товарів, які встановлюються та змінюються Держмитслужбою України.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію".

1.4. Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів є оформлення ПД та її електронної копії митним органом за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - одержувача цих товарів.

При переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів дозволяється, ураховуючи господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, подання ПД і наступне оформлення ВМД за листом про погодження. При цьому ПД і ВМД повинні бути оформлені одним митним органом.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 07.03.2006 р. N 172)

1.5. ПД, як правило, оформлюється на одну партію товарів.

При переміщенні через митний кордон України в складі однієї партії окремих видів товарів та інших товарів дозволяється за бажанням суб'єкта підприємницької діяльності подання ПД на всю партію товарів.

При цьому заходи забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390, застосовуються тільки до окремих видів товарів.

1.6. Пропуск окремих видів товарів здійснюється без подання ПД за умови їх митного оформлення в зоні діяльності підрозділу митного органу, розташованого в пункті пропуску на митному кордоні України.

1.7. У разі ввезення на митну територію України окремих видів товарів, раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотне ввезення, ПД не подається. Як документ контролю за доставкою в митний орган призначення використовується ПП, оформлене на підставі ВМД на вивезення цих товарів.

1.8. При ввезенні на митну територію України консолідованих дрібнопакетованих вантажів, що надходять лінією служб прискореної доставки вантажів ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско", "Елін Карго" та ін.), ПД не подається.

1.9. При переміщенні товарів через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях ПД не подається.

1.10. При ввезенні товарів гуманітарної допомоги ПД не подається. Підставою для переміщення через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги є відповідно до Закону України від 22.10.99 N 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" наявність її одержувача в Державному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

1.11. ПД не подається при ввезенні на митну територію України партії товарів, на які законодавством України не передбачено оформлення ВМД під час пропуску через митний кордон України.

1.12. Під час подання ПД може бути застосований на вибір суб'єкта підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться окремі види товарів, або вповноваженої ним особи один із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, а саме:

грошова застава, що попередньо вноситься на депозитний рахунок митного органу призначення в розмірі встановлених законодавством України податків і зборів, які підлягали б сплаті в разі ввезення таких товарів з метою вільного обігу на митній території України;

гарантія банку щодо сплати встановлених законодавством України податків і зборів (обов'язкових платежів);

(абзац третій пункту 1.12 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

фінансова гарантія незалежного фінансового посередника щодо обов'язкової доставки товарів у митний орган призначення згідно з Положенням про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.96 N 1216, і Положенням про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, затвердженим наказом Державної митної служби України від 29.07.98 N 447 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.10.98 за N 698/3138;

охорона та супроводження товарів силами митних органів згідно з Інструкцією про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України, затвердженою наказом Державної митної служби України від 20.08.2003 N 565 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 746/8067;

(абзац п'ятий пункту 1.12 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі - Конвенція МДП) згідно з Порядком реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженим наказом Держмитслужби України від 21.11.2001 N 755 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227;

перевезення товарів митним перевізником, якому Державною митною службою України видано ліцензію на провадження посередницької діяльності митного перевізника.

(пункт 1.12 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1.13. Якщо як захід забезпечення доставки окремих видів товарів обрано перевезення на умовах Конвенції МДП і якщо розмір податків та зборів, установлених для оподаткування таких товарів у разі їх увезення з метою вільного обігу на митній території України, більше ніж еквівалент 50000 доларів США в національній валюті України за курсом Національного банку України на день подання книжки МДП для митного оформлення товарів, то ці товари супроводжуються в порядку, визначеному спільним наказом Держмитслужби України та Міністерства внутрішніх справ України від 25.07.96 N 344/510, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.96 за N 424/1449, або до них застосовуються інші заходи гарантування доставки.

1.14. У разі обрання грошової застави як заходу забезпечення доставки товарів кошти, унесені на рахунки митних органів під час оформлення ПД, після оформлення ВМД на товари згідно з митними режимами тимчасового ввезення, митного складу тощо повертаються суб'єкту підприємницької діяльності за його заявою або зараховуються в рахунок сплати наступних податків та зборів чи як грошова застава для забезпечення доставки при ввезенні наступних партій окремих видів товарів.

1.15. У разі обрання суб'єктом ЗЕД гарантії банку як заходу забезпечення доставки окремих видів товарів митному органу призначення подається гарантійний документ, а його копія з відбитком штампа "Під митним контролем" (далі - ПМК) і зазначенням номера попередньої декларації надається цьому суб'єктові.

(пункт 1.15 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1.16. У ПД умовно нараховуються всі платежі, передбачені при оформленні окремих видів товарів для вільного обігу на митній території України.

1.17. Якщо товар надійшов у митний орган призначення в установлений термін, то гарантія банку погашається.

(пункт 1.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1.18. Якщо товар не надійшов своєчасно в митний орган призначення, то цей митний орган повідомляє гаранта та складає Акт про настання гарантійного випадку, форма якого визначається Держмитслужбою України.

1.19. Після надходження коштів у колонці графи 51 примірника ПД, що зберігається в митному органі призначення, розташованій під графою С бланка форми МД-2, проставляється відмітка про фактичне надходження коштів на депозитний рахунок митного органу призначення (дата, зазначена у витягу банку).

1.20. ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару протягом трьох місяців з дати її оформлення.

1.21. ПД не оформлюється, захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення не застосовується, а як документ контролю за доставкою окремих видів товарів у митний орган призначення використовується ПП за умови подання в момент його оформлення передбачених законодавством України документів, потрібних для застосування пільгового режиму оподаткування товарів при їх митному оформленні, у випадках ввезення на митну територію України:

давальницької сировини іноземним замовником відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";

майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування";

майна іноземними інвесторами з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування";

товарів відповідно до угод про виробничу кооперацію між Кабінетом Міністрів України й урядами держав - членів СНД;

товарів у рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

товарів, які згідно з міжурядовими угодами України з країнами СНД, Балтії та Республікою Македонія про вільну торгівлю підлягають пільговому оподаткуванню; 

товарів (у тому числі машинокомплектів), які не виробляються в Україні й увозяться для власних виробничих потреб підприємствами, що діють відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" і звільнені від сплати мита й податку на додану вартість при імпорті товарів.

(пункт 1.21 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 09.07.2004 р. N 501,
у зв'язку з цим абзац восьмий уважати відповідно абзацом дев'ятим)

У разі недотримання вимог абзацу першого цього пункту здійснюється оформлення ПД.

2. Оформлення ПД

2.1. ПД, заповнена відповідно до Порядку заповнення попередньої вантажної митної декларації (додаток 3), та її електронна копія подаються митному органу призначення разом з такими документами:

зовнішньоекономічним договором (контрактом);

документами, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, передбачених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390.

Також можуть подаватись інші документи, що підтверджують вартісні, якісні й кількісні характеристики товару.

2.2. Усі умови здійснення платежів і курс валюти, установлений Національним банком України, застосовуються на день прийняття ПД до оформлення та фіксуються шляхом проставлення митним органом призначення штампа ПМК на всіх примірниках ПД.

2.3. Під час оформлення ПД посадові особи митного органу призначення в межах компетенції, визначеної посадовими інструкціями:

а) перевіряють правильність заповнення ПД та її електронної копії;

б) перевіряють наявність фактів застосування до вітчизняного суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - санкції). У разі виявлення факту застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера індивідуального режиму ліцензування ПД приймається до оформлення тільки за наявності разової (індивідуальної) ліцензії на право здійснення зовнішньоекономічної операції, виданої Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України чи його структурним підрозділом відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.04.2000 N 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 259/4480. У разі виявлення факту застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності ПД до оформлення не приймається;

в) перевіряють документи, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів;

г) перевіряють відомості про гаранта;

ґ) зазначають у гарантійному документі дату заповнення та номер ПД, що була оформлена на окремі види товарів, і завіряють дату відбитком особистої номерної печатки;

(підпункт "ґ" пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

д) визначають місця прибуття товару;

е) завершують оформлення ПД проставленням на її зворотному боці відтиску штампа ПМК.

Інформація з відтиску штампа ПМК заноситься до графи D електронної копії ПД.

2.4. Митний орган призначення, у якому була оформлена ПД, у термін, що не перевищує 4-х годин з моменту її оформлення, передає електронну копію ПД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

2.5. Поставлення на контроль електронної копії ПД здійснюється відділом контролю за доставкою вантажів митного органу призначення шляхом унесення з персональної електронної обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні структурного підрозділу цього митного органу (далі - ПЕОМ), до ЄАІС каналами оперативного зв'язку в строк, що не перевищує 4 годин з моменту надходження електронної копії ПД до ЄАІС, відмітки про підтвердження достовірності інформації за цією ПД.

(пункт 2.5 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

2.6. Для забезпечення оперативного здійснення митних процедур у пункті пропуску через митний кордон України суб'єкт підприємницької діяльності повинен повідомити перевізника про номер і дату оформленої ПД, які проставляються в правому верхньому куті товаросупровідних документів.

2.7. При ввезенні окремих видів товарів відповідно до пункту 1.21 цього Положення ПП оформлюється з обов'язковим залученням посадової особи відділу митних платежів.

3. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України

3.1. Умовою переміщення окремих видів товарів через митний кордон України є перевірка посадовою особою митного органу відправлення (прикордонної митниці) наявності електронної копії ПД в ЄАІС шляхом оперативного запиту до неї за номером ПД, перевірки відповідності відомостей, що містяться в товаросупровідних і товаротранспортних документах, відомостям, заявленим в електронній копії ПД, та в разі потреби - перевірки відповідності товарів відомостям, заявленим в електронній копії ПД.

3.2. У разі виявлення відсутності електронної копії ПД в ЄАІС посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) повинна на вимогу перевізника або вповноваженої власником товару особи не пізніше ніж протягом 30-ти хвилин підготувати про це два примірники офіційної довідки (додаток 4), один примірник якої після реєстрації видається перевізнику або вповноваженій власником товару особі, другий - залишається в структурному підрозділі митного органу відправлення (прикордонної митниці), посадова особа якого видала довідку, і зберігається в окремій справі.

3.3. У виняткових випадках за відсутності зв'язку між структурним підрозділом митного органу відправлення (прикордонної митниці) і ЄАІС за рішенням начальника цього структурного підрозділу посадова особа цього підрозділу, використовуючи будь-які канали зв'язку митних органів (телефон, радіозв'язок, факс), звертається до ВКДВ митного органу відправлення (прикордонної митниці) з проханням перевірити наявність електронної копії ПД в ЄАІС. ВКДВ митного органу відправлення (прикордонної митниці), використовуючи електронний зв'язок з ЄАІС, перевіряє наявність електронної копії ПД в ЄАІС, роздруковує витяг з цієї електронної копії та передає копію цього витягу, у тому числі каналами факсимільного зв'язку, до структурного підрозділу, що звернувся. При цьому витяг з електронної копії ПД, у тому числі надісланий (отриманий) факсимільним зв'язком, реєструється в окремому журналі як у митному органі відправлення (прикордонній митниці), так і в його структурному підрозділі, розташованому безпосередньо в пункті пропуску на митному кордоні України.

Рішення про можливість переміщення товарів через митний кордон України на підставі витягу з електронної копії ПД приймається начальником структурного підрозділу митного органу відправлення (прикордонної митниці), розташованого безпосередньо в пункті пропуску через митний кордон України, за погодженням із начальником митного органу відправлення (прикордонної митниці) або його заступником.

3.4. Окремі види товарів увозяться на митну територію України тільки в кількості, що не перевищує кількості товарів, щодо яких застосовано відповідний захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення.

Якщо таке перевищення має місце, то переміщення товарів здійснюється за умови застосування додаткових заходів забезпечення доставки в митниці призначення.

3.5. Після отримання з ЄАІС підтвердження наявності в ній електронної копії ПД та за відсутності зауважень посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) заносить до ЄАІС інформацію за цією ПД, а саме про:

транспортний засіб (вид, номер тощо);

реквізити перевізника (найменування, адресу; особу, що безпосередньо здійснює перевезення, тощо);

переміщувані товари (кількість товару, що фактично переміщується в цій партії, у додаткових одиницях виміру, а за їх відсутності - в основних; вартість товарів тощо);

вид і реквізити всіх наявних товаротранспортних та товаросупровідних документів на товари, що переміщуються через митний кордон України;

ідентифікаційні ознаки наявного або накладеного на вантажний відсік транспортного засобу чи на вантажні місця митного забезпечення;

дату й час перетину кордону;

термін доставки товарів у митний орган призначення (з урахуванням вимог розділу 2 Положення про КДВ);

номер службового посвідчення та номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу відправлення (прикордонної митниці), що здійснила контроль і оформлення цих товарів.

3.6. Посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) перевіряє відомості про застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів.

3.7. За відсутності в електронній копії ПД серії та номера книжки МДП (у разі обрання перевезення на умовах Конвенції МДП як заходу забезпечення доставки товарів у митний орган призначення) ці реквізити вносяться до відповідного розділу графи 44 електронної копії ПД посадовою особою митного органу відправлення (прикордонної митниці) при переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна митна служба україни наказ київ (1)

  Документ
  Відповідно до пункту 7 розділу IV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 18.
 2. Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. Вид друге, перероб. І доп. Одеса: Юридична література, 2002. 312 с Навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002.
 3. Затвердити Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій (додається)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України від 5 листопада 2001 року N 708, від 15 липня 2004 року N 522, від 7 листопада 2007 року N 933
 4. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (38)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею державної політики у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин.
 5. 3 червня 2003 р

  Документ
  03. 00 N 390 ( 390- 00 -п ) "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" і для вдосконалення контролю за ввезенням на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) окремих

Другие похожие документы..