Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными и запоминающимися. Поэтому я начала работу над самой интересной методической т...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «30» ноября 2011 г. в 10-00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 505.001.03 при ФГОБУВПО «Фин...полностью>>
'Курсовая'
При расчете испарителя были найдены его основные параметры: количество и диаметр теплообменных трубок, длина трубного пучка, площадь теплопередачи, к...полностью>>
'Документ'
Тверь – одна из загадок отечественной истории. Как и когда она возникла? Где располагалось изначальное поселение? Как возникло Удельное княжество Тве...полностью>>

Нова програма з англійської мови засвідчила зміну у підході до процесу викладання й чітко визначила орієнтацію на потреби учня

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нова програма з англійської мови засвідчила зміну у підході до процесу викладання й чітко визначила орієнтацію на потреби учня. Отже, пристосовуючись до методики викладання сучасного уроку, я працюю над використанням мультимедійних технологій на уроках. (Слайд 1)

. На мою думку, це є дуже актуальними на сьогодні, оскільки вони передбачають ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємоді. При цьому учень і вчитель - рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.
" Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови" - це тема, на мою думку, яка є дуже актуальною сьогодні, тому й привернула мою увагу. Адже сучасний вчитель повинен використовувати такі методи і технології у сво'їй практиці, щоб учням було цікаво і ненав'язливо вивчати англійську мову. А головне щоб була результативність.
У моїй роботі мені допомагає фахова література: науково-методичні журнали "Англійська мова та література", "Іноземні мови" та газета "English" а також ,звичайно, безліч освітніх Інтернет порталів. У пошуку творчих ідей, здобутків, цікавих інноваційних технологій я опираюся на досвід інших вчителів України, їхні методики викладання англійської мови допомагають мені поповнювати власну скарбницю знань сучасними та ефективними знахідками й методами та інноваційними прийомами в особистісно - орієнтованому навчанні.
У мене є своє творче кредо, яке щодня допомагає мені з ентузіазмом і натхненням проводити уроки: (Слайд 2)

" Навчати з любов'ю, з душею, з терпінням; докласти зусиль, додати уміння, бажання й старання. І все - залюбки!"
Готуючись до уроків, я ретельно продумую кожний етап уроку, підбираю відповідну до теми наочність, цікаві форми роботи. Добре ознайомившись як слід підготувати учнів до навчання з використанням комп’ютера , я даю завдання своїм вихованцям для попереднього підготування: пошукати в Інтернеті, прочитати, продумати, виконати самостійні завдання, підготувати власні мультимедійні презентації. Для уроку вибираю такі вправи, які б дали учневі "ключ" до освоєння теми. (Слайд 3) Обов'язково необхідно давати час учням поміркувати над завданнями, щоб вони сприйняли його серйозно, а виконали "граючись".
Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я: (Слайд 4) «Почую – забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам - зрозумію». І саме урок з використанням мультимедійних технологій дає можливість не тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам’ятати. А далі – вдало дібраний дидактичний матеріал або інтерактивні засоби завершують процес вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання самостійно, щоб усе зрозуміти. Ось ще чому я обрала для себе тему самоосвітньої роботи саме «Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови» Випускник сучасної школи, який буде жити і працювати в новому тисячолітті, повинен уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед освітою, є оволодіння інформаційними та телекомунікаційними технологіями для формування загальноосвітніх і загальнокультурних навичок роботи з інформацією. Цілком очевидно, що, використовуючи лише традиційні методи навчання, розв’язати це завдання неможливо, у нашій школі вже створюються умови, які здатні забезпечити такі необхідні можливості

Підвищення ефективності навчання неможливе без впровадження новітніх форм організації навчального процесу. Одним із способів реалізації цієї ідеї з економією часу, сил і засобів є застосування інформаційних технологій. Володіння комп’ютером дало мені унікальну можливість інтенсифікувати навчальний процес, зробити його більш наочним та динамічним. Комп’ютер на уроках англійської стає реальною необхідністю. Ефективність проведення уроку підвищується за рахунок зменшення ролі «класної дошки». (Слайд 5) Впровадження сучасних досягнень у сфері мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача, підвищити мотивацію до навчання, оптимізувати ефективність і якість педагогічного процесу. Посилення розумового навантаження на уроках англійської мови спонукає замислитись, як тривалий час утримувати інтерес учнів та їх активність протягом всього періоду навчання на необхідному рівні. Використання комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість учнів.

Не секрет, що вивчення англійської мови викликає у багатьох труднощі, засвоєння матеріалу, зазвичай, будується на простому запам’ятовуванні лексичних одиниць та граматичних правил Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію одного з фундаментальних його методів – наочність.

На уроках я поєдную новітніх технологій викладання з класичними. Дуже часто пояснення нового граматичного матеріалу вимагає багато ілюстративного матеріалу, який на звичайній аудиторній дошці не може бути такими якісними, як зображення на екрані, а їх виконання кожного разу забиратиме багато часу. При цьому про швидку зміну малюнків взагалі не може бути мови. Звільнившись від роботи на дошці, вчитель натомість може зосередитися виключно на викладанні предмета і діалозі з учнями.

Досвід показує, що найбільш доцільно використовувати мультимедійні технології на уроків, які вимагають від учителя максимального використання наочності, а від учня постійної уваги, а також уроків, які несуть велике теоретичне навантаження. Зір надає людині більше інформації, ніж усі інші відчуття разом.

Під час або після перегляду презентації можна повертатися до деяких слайдів стільки разів, скільки виникатиме в цьому потреба. Наприклад, при повторенні вивчених понять або при виконанні вправ. А також під час відповіді вчителя на запитання, що виникають в учнів в процесі вивчення нових понять.

Слайд 6)
Використання інформаційних технологій є одним із ефективних засобів підвищення мотивації і індивідуалізації навчальної діяльності дитини, розвитку її творчих  здібностей та створення сприятливого емоційного фону.
Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп'ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.
Організація навчально-виховного процесу з використанням компютерівсвідчить, що чим частіше використовуються комп'ютери у процесі англійської мови тим ефективнішими є результати навчання.
З власного досвіду я переконалась, що комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв'язки. Тільки при моїй згадці про те, що на уроці ми будемо працювати зкомпютером, інтернетом в кабінеті англійської мови, чи підемо у бібліотеку і в кожного буде можливість працюват з комютером індивідуально, запалються оченята навіть у тих учнів, які мають початковий рівень знань з англійської, одразу видно жвавий інтерес до майбутньої діяльності на уроці, замкнені у спілкуванні діти легше і частіше проявляють себе на уроці.
Я бачу, що і рівень сприйняття інформації учнями зростає. Все це дає можливість покращити якість навчання. У класах, в яких я викладаю за останні роки зник початковий рівень знань учнів з англійської мови.( Слайди…7,8,9).
Використання інформаційних технологій на уроках англійськоїмови може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаю такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю програм Серед зазначених технологій використовую такі їх види: .(Слайд 10…)
- інформаційні технології;
- електронні підручники;
- окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);
- розроблені авторські уроки (інтеграція різних об'єктів в один формат- презентації, web-сторінки).
У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію . Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, розвинених комп'ютерних систем навчання. Ще Я.А.Коменський у праці "Велика дидактика" писав: "...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для сприймання зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями..." [
Працюючи над цією проблемою останні 2 з половиною роки я дійшли висновку, що у класах, де використовувалися мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначався такими перевагами: краще сприймався матеріал учнями, зростала їх зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити), відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочувалися види роботи, що стомлювали учня, використовувалися різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлювалося динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки учня та його для самостійної роботи.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках англійської мови, можна стисло визначити так: .(Слайд 11…)
- посилення мотивації навчання;
- активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);
- індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
- урізноманітнення форм подання інформації;
- урізноманітнення типів навчальних завдань;
- створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;
- постійне застосування ігрових прийомів;
- забезпечення негайного зворотного зв'язку, можливість рефлексії;
- можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.
У своїй практичній діяльності найчастіше використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:
- презентації для лекційного викладуматеріалу;
- презентації для повторювально-узагальнювальних уроків;
- презентації для уроків тематичного оцінювання знань.
Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що учні під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, (Слайд 12,13,14…)вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна. І ,наприклад, учні 8–Д класу навіть мають у бібіліщтеці власні комп’ютерні папки, на яких вони створють презентації та різноманітні проекти, виконують вправи, а також за потребою виконують домашні завдання.
Мультимедійні уроки, зазвичай, будую за такою структурою: (Слайд 15…)
1. Мотивація уроку - короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання.
2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку. (Слайд 16–19…)
3. Основна частина уроку - опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів).
Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп'ютера.
Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконання індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи та методи і прийоми навчання.
4. (Слайд 20–21…) Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалося на уроці найбільше), способів діяльності учнів (для прикладу, чи раціональними були види діяльності, завдання, що використовувалися під час заняття) та відтворення учнями основних понять уроку з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.

Найбільш необхідним, на мій погляд, є часткове застосування комп'ютера для презентації навчального матеріалу під час проведення уроку.
Може виникнути питання - а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі етапи можна запланувати і для звичайного уроку? Однак уже перший досвід використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.Я вважаю, що систематичне використання комп'ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє наступному: (Слайд22 …)
- підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;
- зростанню продуктивності уроку;
- реалізації міжпредметних зв'язків;
- уможливленню організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителів інформатики та української мови;
- логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;
- покращенню взаємин "учень-учитель", особливо з учнями, "далекими" від мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;
- зміні ставлення школярів до комп'ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.
Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними программами , якими я особисто оволоділа пройшовши Британські комп’ютерні курси, але так як відбуваються постійні зміни в інформаційних технологіях продовжую постійно навчатись інколи навіть у своїх учнів.. Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже часто використовуюресурси Інтернету.
Мною було розроблено методичне забезпечення мультимедійними презентаціями викладання деяких тем, з яким я брала участь у міському ярмарку педідей

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи. Іноді створюю власні презентації разом з учнями, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов'язково враховую їхню думку. Комп’ютерні програми мають дидактичне значення і для слабкого, і для мотивованого учня. Слабкі учні встигають зробити небагато, але отримують задоволення від самого процесу навчальної праці. Сильний учень отримує можливість, не чекаючи, проявити ініціативу і заглибитися в пошукову роботу.

Слід відмітити, що особисто для мене є важливим стежити за вимовою своїх учнів, адже це є складовою частиною мовленнєвої компетенції, яка включає мовні знання: лексичні, граматичні, фонетичні та орфографічні. Тому на багатьох уроках я використовую різноманітні фонетичні носіїв мови з on–line уроків, які отримую щодня на власний Е–mail з одного з англійських навчальних порталів.

Наведу приклад використання ще деяких видів інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку, які я використовую у своїй роботі

. Почну з роботи в парах. (Слайд и 23,24…) Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах. Вона дає учням можливість поміркувати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом. Робота в парах допомагає мені досягти дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань.
У своїй практиці я використовую інтерактивну технологію "Мозковий штурм", що спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Використовую також інтерактивну технологію "Мікрофон", яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію. Роботу організовую в такий спосіб. Спочатку ставлю класу запитання.


Даю мікрофон ( уявний) учневі, який висловлює свою думку і передає мікрофон іншому учневі. Має право говорити лише той учень, у кого мікрофон. Відповіді не коментуються і не оцінюються.
Поряд з інтерактивними технологіями значну увагу я приділяю використанню проектних технологій у навчальному процесі.

Робота над навчальним проектом - це практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

Хочу відмітити активність учнів під час виконання дослідницьке -творчих проектів. Усі ці проекти мають заплановані результати, форму. Так, наприклад, у 7 класі під час вивчення теми "Travelig" учні творчо працювали над своїми проектними роботами. Вони підготували проекти своїх власних подорожей, яскраво оформили свої матеріали.

Звичайно ж ,що у своїй практиці я постійно використовую різноманітні ігрові форми роботи на уроці. (Слайд фото…25)

Також протягом усіх років роботи в школі я постійно беру участь у проведенні тижнів англійської мови. Прводила виховні предметні заходи, у тому числі із використанням мультимедійних технологій.. (Слайд фото26–27…)

Отже, використовуючи мультимедійні засоби, зокрема презентації, я інтенсифікую процес навчання, маю можливість зробить його більш наочним і динамічним. (Слайд фото…28)

Цінністю застосування мультимедійних презентацій на уроках є:

        інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;

        багатоаспектний розвиток школяра;

        ефективніше використання навчального часу;

        можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем;

        наочність поданого навчального матеріалу;

        оперативність одержуваної інформації;

        підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером.

Перспективою своїх подальших пошуків у цьому напрямку я бачу активне різнопланове впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес та дослідження ефективності цих новацій; використання різноманітних складніших мультимедійних засобів (комп’ютерного моделювання тощо) у створенні навчальних презентацій для уроків англійської мовиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад (2)

  Документ
  Збірник містить матеріали доповідей студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волині, Львівщини та Рівненщини. У публікаціях висвітлені актуальні питання соціально-гуманітарних наук, педагогіки, психології, методики навчання
 2. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 3. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Закладах освіти Методика навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних закладах належить до педагогічних наук, зокрема часткової лінгводидактики

  Документ
  Методика навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних закладах належить до педагогічних наук, зокрема часткової лінгводидактики. Вона визначає мету, зміст, завдання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української

Другие похожие документы..