Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
В конкурсе «Маленькая принцесса» принимали участие девочки 3-4 классов. В этом возрасте, когда ещё хочется верить в сказку, девочки начинают присматр...полностью>>
'Закон'
( на систематическое ущемление моих прав и прав сотрудников Балтийской таможни, на многочисленные и грубые нарушения законов со стороны начальника Ба...полностью>>
'Библиографический указатель'
Указатель содержания журнала «Вестник Еврейского университета» за 1992−2002 гг.1 Исследования История Аграновский Г., Копилевич Р. Когда российские е...полностью>>
'Документ'
4.Часто фабрики в Англии строились на берегах рек для того, чтобы а) остужать движущие части машин; б) было удобно мыть готовую продукцию; в) использ...полностью>>

Програма спецкурсу «Мережеві технології We 0» 10

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» 9. 10. 11 клас
Аджимян О.Р., вища категорія, вчитель-методист, Сокол І.М. 1 категорія
ЗНЗ КЗ “Запорізький Січовий колегіум-інтернат» ЗОР

Пояснювальна записка

Спецкурс «Мережеві технології Web2.0» розраховано на учнів 9-12 класів, та базується на знаннях та навичках, що отримані при вивчені програм базового або неперервного курсів інформатики загальноосвітньої школи.

В основу даної програми покладено діючу програму шкільного курсу (М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко. Програма для середніх закладів освіти “Основи інформатики”) [1] з урахуванням проекту державний стандарту загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” [2] та концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) [3].

Для успішного оволодіння знаннями та навичками при вивчені спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» учні повинні мати практичні навички роботи з операційної системою Windows 95/NT/98/2000/XP, роботи в мережі Інтернет та роботи з офісними програмами (текстовий редактор, програма для створення електронних презентацій, електронні таблиці).

Метою спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» є формування важливої складової інформаційної культури сучасних учнів — знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору.

Завданнями курсу є розвинення в учнів уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби, формування в учнів теоретичної бази знань, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору, та зрештою, розширення світогляду учнів.

Мета курсу досягається насамперед через оволодінням практичних навичок та теоретичної бази знань використання соціальних сервісів для вдоволення повсякденних потреб у навчально-пізнавальній діяльності учнів. В межах спецкурсу розглядаються принципи організації учбових мережених спільнот, засоби організації колективної діяльності учнів.

Теоретичні знання:

 • спільний пошук та зберігання інформації;

 • створення та спільне використання медіа-матеріалів;

 • спільне створення та редагування гіпертекстів;

 • використання геосервісів;

 • спільне спілкування в єдиному інформаційному просторі;

 • спільне редагування і використання карт та схем.

Практичні навички:

 • навчитися створювати та редагувати власні статті за допомогою технології ВікіВікі;

 • навчитися спілкуватися за допомогою блогів та Живого Журналу (ЖЖ);

 • навчитися ефективно використовувати пошукові машини та сервіси для створення закладок;

 • навчитися працювати в геосервісах;

 • навчитися спільно створювати та редагувати карти та схеми;

 • навчитися розміщувати в Інтернеті медіа-файли;

 • навчитися працювати в on-line офісах та календарях;

 • навчитися створювати власні мережеві Web- проекти з використанням сучасних технологій.

На вивчення спецкурсу “ Мереживі технології Web2.0” 34 години (1 година на тиждень протягом року, або 2 години на тиждень протягом одного півріччя) надається з варіативної частини учбового плану. Тематичне планування курсу розроблено таким чином, що по закінченні кожної теми учні здобувають логічно завершений обсяг знань та навичок, які можуть бути використані у практичній діяльності.

Програма спецкурсу «Мереживі технології Web2.0» передбачає надання учням початкових знань та вмінь науково–дослідницької діяльності з використанням сучасних технологій. На перших заняттях з учнями передбачено обговорення та постановка певної проблеми і наступне її розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та гіпотези розв’язування проблеми, чітким плануванням дій, щодо створення власного мереженого проекту за допомогою технологій Web2.0. Передбачається, що всі практичні роботи учні виконують згідно тематиці вибраного проекту, таким чином в кінці вивчення курсу учні отримують готовий Інтернет-проект.

Особливістю курсу є те, що він вимагає наявності швидкісного інтернет-з’єднання (від 64К/с, якщо використовується 10–15 учнівських комп’ютерів), але може бути успішно проведений і за наявності повільного з’єднання в режимі віддаленого доступу — в цьому випадку вчителю слід попередньо завантажувати деякі інтернет-ресурси, або ж організовувати роботу учнів у групах так, щоб в онлайновому режимі працювало не більше трьох учнів водночас. У разі відсутності швидкісного з’єднання робота за програмою курсу може бути подовжена на 3–4 години (програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд учителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем). Крім того, окремі питання можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення.

Курс орієнтований на практичні заняття: протягом 34 навчальних годин заплановано проведення 15 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу. Слід також зазначити, що для виконання практичних завдань учням має бути відведено не менше половини загального навчального часу, на виконання кожної з практичних робіт— не менше 30 хв. або передбачити виконання робот в два етапи.

Основні складові факультативного курсу доцільно розподілити так:

№ теми

Тема

Кількість годин

1.

Вступ. Основи проектної діяльності. Сучасні мереживі проекти.

2 год.

2.

Знайомство з сервісами Web2.0

1 год.

3.

Колективні гіпертексти. Технологія ВікіВікі.

3 год.

4.

Використання технології ВікіВікі.

4 год.

5.

Використання пошукових сервісів. Створення закладок

2 год.

6.

Знайомство з on-line календарями та офісами.

3 год.

7.

Мультимедійні сервіси

4 год.

8.

Блоги та ЖЖ

3 год.

9.

Геосервіси

2 год.

10.

Карти знань

4 год.

11.

Створення мереженого проекту.

3 год.

Резерв часу

3 год.

Всього

34 год.

Орієнтований перелік програмного забезпечення

Тип програмного забезпечення

Приклади програм

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows

Веб-браузер

Internet Explorer, Opera

Програми для створення електронних презентацій

MS PowerPoint 2003

Текстовий редактор

MS Word

Програвачі, що дозволяють відтворювати різноманітні мультимедійні файли

Winamp

Програми для перегляду графічних зображень

MS Picture Manager

Програми для створення карт знань

FreeMind

Для навчально-методичного забезпечення спецкурсу необхідні такі технічні засоби:

 • сучасна комп’ютерна техніка (згідно наказу МОН України № 363 від 11.05.2006), яку об’єднано у локальну мережу;

 • підключення до глобальної мережі Internet.

Під час вивчення матеріалу розглядаються наступні соціальні сервіси:

  1. Флексум (/).

  2. БобрДобр ().

  3. ЖЖ ().

  4. Календар Google.

  5. ВікіМапія ().

  6. Панораміо ().

  7. Блоггер ().

  8. ().

  9. Скрібд ().

  10. КаляМаля ().

  11. ВідеоMail ().

  12. Слайдшара ().

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

(31 година +резерв 3 год.)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Вступ. Основи проектної діяльності. Сучасні мереживі проекти. (2 год)

Ознайомлення з поняттям мережевого проекту. Ознайомлення з прикладами мережених проектів. Формулювання теми та гіпотез дослідження. Визначення завдань та кінцевого результату. Обговорення плану роботи. Ознайомлення з шаблоном проекту в Вікі. Ознайомлення з критеріями оцінювання.

Учні повинні знати:

 • поняття мережевого проекту;

 • поняття про основні етапи наукових досліджень;

 • принципи наукових досліджень;

 • критерії оцінювання проекту.

Учні повинні мати уявлення про:

 • місце наукових досліджень в сучасності;

 • форми подання результатів досліджень;

 • об’єкт дослідження;

 • мету та завдання дослідження;

 • предмет дослідження;

 • гіпотезу дослідження.

 • оцінювання результатів експерименту.

2. Перше знайомство з технологією Веб 2.0 (1 год)

Концепція Веб 2.0. Принципи функціонування Веб 2.0. Порівняльний аналіз з технологією Веб 1.0. Поняття, види та можливості соціальних сервісів.

Учні повинні знати:

 • концепцію Веб 2.0;

 • поняття соціальних сервісів;

 • типологія соціальних сервісів;

 • принципи функціонування Веб 2.0

Учні повинні мати уявлення про:

 • Технологію Веб 2.0;

 • соціальні сервіси.

3. Колективні гіпертексти. Технологія ВікіВікі

(3 год)

Призначення й функціональні можливості технології ВікіВікі. Огляд движків ВікіВікі. Поняття авторства. ВікіВікі: створення, редагування, збереження сторінок; користування панелями інструментів; використання кнопки «Підпис»; правила створення назв сторінок. Розділ «Обговорення». Конфлікт правок.

Практична робота №1 “Створення, колективне редагування та збереження сторінок ВікіВікі ”.

Учні повинні знати:

 • поняття тега;

 • поняття про види та движки ВікіВікі;

 • принцип Вікі технології;

 • елементарні дії в ВікіВікі;

 • правила роботи з розділом «Обговорення».

 • використання кнопки «Підпис»;

 • поняття конфлікту правок;

 • основні кнопки на панелі інструментів

 • правила роботи з ВікіВікі.

Учні повинні вміти:

 • створювати, редагувати, зберігати сторінки в ВікіВікі;

 • використовувати панель інструментів;

 • створювати коментарі в розділі «Обговорення»;

 • підписувати свої коментарі, використовуючи кнопку «Підпис»;

 • реєструватися в ВікіВікі, заходити під своїм логіком;

 • налаштовувати свій профіль в вікіВікі.

Учні повинні мати уявлення про:

 • загальні правила створення, редагування та збереження сторінок;

 • авторство в технології Веб 2.0.

4. Використання технології ВікіВікі. (4 год)

Поняття Вікі-розмітки. Форматування та редагування сторінок за допомогою Вікі-розмітки: використання категорій та шаблонів; структурований текст; розділювач; вирівнювання тексту; посилання; форматування символів; спеціальні символи; зображення; таблиці.

Практична робота №2 «Створення таблиць та зображень на сторінках ВікіВікі»

Практична робота №3 «Використання категорій та шаблонів на сторінках ВікіВікі. Форматування тексту за допомогою Вікі-розмітки»

Учні повинні знати:

 • поняття розмітки Вікі;

 • поняття категорій;

 • поняття та правила роботи з шаблонами;

 • правила форматування тексту;

 • правила завантаження графічних файлів;

 • поняття унікального імені графічних зображень;

 • правила створення таблиць.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічні файли;

 • створювати галереї графічних файлів;

 • вставляти графічні файли на сторінки Вікі;

 • завантажувати шаблони;

 • створювати таблиці;

 • редагувати текст.

Учні повинні мати уявлення про:

 • розділ «Категорія» в Вікі.

5. Використання пошукових сервісів. Створення закладок

(2 год)

Принципи організації та використання пошукових сервісів. Стратегії пошуку. Колективний пошук. Огляд пошукового сервісу Флексум.

Принципи організації та використання сервісів для створення закладок. Огляд соціального сервісу БобрДобр.

Практична робота №4 «Пошук інформації за допомогою соціальних сервісів. Створення закладок».

Учні повинні знати:

 • принципи роботи соціальних пошукових систем;

 • принцип роботи пошукового сервісу Флексум;

 • етапи реєстрації в пошуковому сервісі Флексум;

 • поняття колективного пошуку;

 • правила створення теми для пошуку.

 • принципи роботи соціальних сервісів для створення закладок;

 • правила реєстрації в сервісі БобрДобр;

 • правила створення закладок в сервісі БобрДобр.

Учні повинні вміти:

 • реєструватися в пошуковому сервісі Флексум;

 • знаходити інформацію в Інтернет за допомогою пошукових систем;

 • створювати власні теми для колективного пошуку інформації;

 • створювати закладки на ресурси в Інтернет за допомогою сервісу БобрДобр.

6. Знайомство з on-line календарями та офісами

(3 год)

Принцип роботи та функціональні можливості on-line календаря Google.

Принцип роботи та функціональні можливості сервіса Скрібд.

Практична робота №5 «Створення on-line календаря Google».

Практична робота №6 «Розміщення різних типів документів за допомогою сервісу Скрібд».

Учні повинні знати:

 • призначення on-line офісів;

 • правила роботи з соціальними офісами;

 • переваги, які надаються соціальними офісами.

 • правила реєстрації в соціальному сервісі Скрібд;

 • типи файлів, які можна завантажувати на сервіс;

 • правила розміщення файлів на сервісі;

 • правила пошуку та скачування файлів;

 • призначення on-line календарів;

 • правила створення мережевих календарів за допомогою сервіса Google;

 • можливості налаштування календарів

Учні повинні вміти:

 • реєструватися на соціальному сервісі Скрібд;

 • завантажувати файли;

 • знаходити та скачувати файли з сервісу Скрібд;

 • створювати календарі;

 • відкривати загальний доступ для календарів;

 • редагувати події в календарях;

 • розміщувати посилання на календар на сторінках ВікіВікі.

7. Мультимедійні сервіси (4 год)

Ознайомлення з видами, принципами роботи мультимедійних сервісів. Огляд принципу роботи фотосервісів (на прикладі сервісу КаляМаля). Огляд принципу роботи відео сервісів (на прикладі сервісу ВідеоMail). Огляд сервісів для роботи з мультимедійними презентаціями (на прикладі сервісу Слайдшара)

Практична робота №7 «Робота з фотосервісом та відеосервісом»

Практична робота №8 «Розміщення мультимедійних презентацій в Інтернет»

Учні повинні знати:

 • правила створення мережевих календарів;

 • види та призначення мультимедійних сервісів;

 • поширених в Інтернеті форматів аудіо- та відеофайлів;

 • правила реєстрації в мультимедійних сервісах;

 • правила завантаження файлів за допомогою мультимедійних сервісів;

Учні повинні вміти:

 • за поданим матеріалом навчальної теми створювати комп’ютерну презентацію;

 • реєструватися в мультимедійних сервісах;

 • завантажувати файли за допомогою мультимедійних сервісів;

 • розміщувати в ВікіВікі посилання на розміщені файли.

8. Блоги та ЖЖ (3 год.)

Поняття блога й різновиди блогів. Служба Blogger: створення облікового запису, створення й оформлення блога, публікація повідомлень у блогу, настроювання параметрів блога.

Поняття ЖЖ. Сервіс ЖЖ: реєстрація, створення запису, створення коментарів.

Практична робота №9 ”Створення блога, публікація повідомлень у блозі та використання блогів, створених однокласниками”.

Практична робота №10 «Створення запису в ЖЖ. Спілкування в ЖЖ»

Учні повинні знати:

 • поняття, призначення й різновиди блогів;

 • правила створення облікового запису в службі Blogger;

 • правила створення й оформлення блога в службі Blogger;

 • правила публікації повідомлень;

 • параметри для налаштування блогів.

Учні повинні вміти:

 • створювати обліковий запис у службі Blogger;

 • Створювати блог на основі шаблону;

 • форматувати блог;

 • публікувати в блозі повідомлення й редагувати їх;

 • керувати доступом користувачів до блогу.

9. Геосервіси (2 год)

Поняття й різновиди геосервісів. Поняття тега. Сервіс Панораміо: реєстрація; завантаження фотографій; відмітка фотографій на карті. Сервіс ВікіМапія: реєстрація, відмічання об’єкту на карті; написання коментарів до об’єкту.

Практична робота № 11 «Робота з геосервісами»

Учні повинні знати:

 • поняття й різновиди геосервісів;

 • поняття тега, мітки;

 • правила реєстрації в соціальних сервісах Панораміо та ВікіМапія;

 • правила роботи в соціальних сервісах Панораміо та ВікіМапія

Учні повинні вміти:

 • реєструватися в соціальних сервісах Панораміо та ВікіМапія;

 • завантажувати фотографії на соціальний сервіс Панораміо;

 • прикріпляти фотографії до місцевості на мапі в соціальному сервісі Панораміо;

 • помічати фотографії тегами в соціальному сервісі Панораміо;

 • знаходити об’єкти на мапі в соціальному сервісі ВікіМапія;

 • проглядати створені коментарі для помічених об’єктів;

 • помічати нові об’єкти в соціальному сервісі ВікіМапія;

 • створювати нові коментарі до об’єктів в соціальному сервісі ВікіМапія.

10. Карти знань (4 год)

Принципи роботи та функціональні можливості карт знань. Колективна робота в on-line з картою знань . Принципи роботи з картою знань FreeMind. Правила розміщення результату в ЗапоВікі. Знайомство з віртуальним словником.

Практична робота № 12«Реєстрація та колективне створення схем в »

Практична робота №13 «Створення карт за допомогою FreeMind. Розміщення карт на сторінках свого проекту»

Учні повинні знати:

 • принципи роботи та функціональні можливості карт знань;

 • принципи роботи з картою знань FreeMind;

 • правила завантаження карти знань на ЗапоВікі;

 • принципи роботи з картою знань ;

 • правила завантаження карти знань на ЗапоВікі;

 • правила колективного редагування карт.

Учні повинні вміти:

 • встановлювати програму FreeMind на власний комп’ютер;

 • с FreeMind;

 • завантажувати карти знань на ЗапоВікі;

 • реєструватися в соціальному сервісі ;

 • створювати карти знань в соціальному сервісі ;

 • колективно створювати та редагувати карти знань.

11. Створення мереженого проекту. (3 год)

Практична робота №14 «Кінцеве оформлення шаблону проекту. Налаштування посилань в проекті».

Захист проектів.

Учні повинні вміти:

 • налаштовувати посилання;

 • презентувати власний проект.

Резерв 3 год.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році 3 Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6

  Документ
  Всеукраїнська наукова конференція памяті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу"
 3. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. Міжнародний Слов'янський університет. Харків Міжнародна науково-практична конференція

  Документ
  Україна в системі світових економічних процесів: [Текст] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 грудня 2009 року. – Х.: МСУ. Харків,

Другие похожие документы..