Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
По нашему мнению, основной задачей является создание новых независимых статистических методик датирования древних событий. Только после этого можно п...полностью>>
'Программа'
Самая распространенная "легкая" программа начального уровня по управлению проектами со стандартным офисным интерфейсом. Во многих компаниях ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Настоящая программа учебной дисциплины «Психология рекламы и PR-технологий» предназначена для студентов направления 030301.62 «Психология», обучающих...полностью>>
'Документ'
Пришла осень и у многих специалистов по маркетингу возникла необходимость подумать не только о зимней одежде и обуви, но и о плане маркетинга на 2008...полностью>>

Програма спецкурсу «Мережеві технології We 0» 10

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Програма спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» 9. 10. 11 клас
Аджимян О.Р., вища категорія, вчитель-методист, Сокол І.М. 1 категорія
ЗНЗ КЗ “Запорізький Січовий колегіум-інтернат» ЗОР

Пояснювальна записка

Спецкурс «Мережеві технології Web2.0» розраховано на учнів 9-12 класів, та базується на знаннях та навичках, що отримані при вивчені програм базового або неперервного курсів інформатики загальноосвітньої школи.

В основу даної програми покладено діючу програму шкільного курсу (М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко. Програма для середніх закладів освіти “Основи інформатики”) [1] з урахуванням проекту державний стандарту загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” [2] та концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) [3].

Для успішного оволодіння знаннями та навичками при вивчені спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» учні повинні мати практичні навички роботи з операційної системою Windows 95/NT/98/2000/XP, роботи в мережі Інтернет та роботи з офісними програмами (текстовий редактор, програма для створення електронних презентацій, електронні таблиці).

Метою спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» є формування важливої складової інформаційної культури сучасних учнів — знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору.

Завданнями курсу є розвинення в учнів уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби, формування в учнів теоретичної бази знань, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору, та зрештою, розширення світогляду учнів.

Мета курсу досягається насамперед через оволодінням практичних навичок та теоретичної бази знань використання соціальних сервісів для вдоволення повсякденних потреб у навчально-пізнавальній діяльності учнів. В межах спецкурсу розглядаються принципи організації учбових мережених спільнот, засоби організації колективної діяльності учнів.

Теоретичні знання:

 • спільний пошук та зберігання інформації;

 • створення та спільне використання медіа-матеріалів;

 • спільне створення та редагування гіпертекстів;

 • використання геосервісів;

 • спільне спілкування в єдиному інформаційному просторі;

 • спільне редагування і використання карт та схем.

Практичні навички:

 • навчитися створювати та редагувати власні статті за допомогою технології ВікіВікі;

 • навчитися спілкуватися за допомогою блогів та Живого Журналу (ЖЖ);

 • навчитися ефективно використовувати пошукові машини та сервіси для створення закладок;

 • навчитися працювати в геосервісах;

 • навчитися спільно створювати та редагувати карти та схеми;

 • навчитися розміщувати в Інтернеті медіа-файли;

 • навчитися працювати в on-line офісах та календарях;

 • навчитися створювати власні мережеві Web- проекти з використанням сучасних технологій.

На вивчення спецкурсу “ Мереживі технології Web2.0” 34 години (1 година на тиждень протягом року, або 2 години на тиждень протягом одного півріччя) надається з варіативної частини учбового плану. Тематичне планування курсу розроблено таким чином, що по закінченні кожної теми учні здобувають логічно завершений обсяг знань та навичок, які можуть бути використані у практичній діяльності.

Програма спецкурсу «Мереживі технології Web2.0» передбачає надання учням початкових знань та вмінь науково–дослідницької діяльності з використанням сучасних технологій. На перших заняттях з учнями передбачено обговорення та постановка певної проблеми і наступне її розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та гіпотези розв’язування проблеми, чітким плануванням дій, щодо створення власного мереженого проекту за допомогою технологій Web2.0. Передбачається, що всі практичні роботи учні виконують згідно тематиці вибраного проекту, таким чином в кінці вивчення курсу учні отримують готовий Інтернет-проект.

Особливістю курсу є те, що він вимагає наявності швидкісного інтернет-з’єднання (від 64К/с, якщо використовується 10–15 учнівських комп’ютерів), але може бути успішно проведений і за наявності повільного з’єднання в режимі віддаленого доступу — в цьому випадку вчителю слід попередньо завантажувати деякі інтернет-ресурси, або ж організовувати роботу учнів у групах так, щоб в онлайновому режимі працювало не більше трьох учнів водночас. У разі відсутності швидкісного з’єднання робота за програмою курсу може бути подовжена на 3–4 години (програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд учителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем). Крім того, окремі питання можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення.

Курс орієнтований на практичні заняття: протягом 34 навчальних годин заплановано проведення 15 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу. Слід також зазначити, що для виконання практичних завдань учням має бути відведено не менше половини загального навчального часу, на виконання кожної з практичних робіт— не менше 30 хв. або передбачити виконання робот в два етапи.

Основні складові факультативного курсу доцільно розподілити так:

№ теми

Тема

Кількість годин

1.

Вступ. Основи проектної діяльності. Сучасні мереживі проекти.

2 год.

2.

Знайомство з сервісами Web2.0

1 год.

3.

Колективні гіпертексти. Технологія ВікіВікі.

3 год.

4.

Використання технології ВікіВікі.

4 год.

5.

Використання пошукових сервісів. Створення закладок

2 год.

6.

Знайомство з on-line календарями та офісами.

3 год.

7.

Мультимедійні сервіси

4 год.

8.

Блоги та ЖЖ

3 год.

9.

Геосервіси

2 год.

10.

Карти знань

4 год.

11.

Створення мереженого проекту.

3 год.

Резерв часу

3 год.

Всього

34 год.

Орієнтований перелік програмного забезпечення

Тип програмного забезпечення

Приклади програм

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows

Веб-браузер

Internet Explorer, Opera

Програми для створення електронних презентацій

MS PowerPoint 2003

Текстовий редактор

MS Word

Програвачі, що дозволяють відтворювати різноманітні мультимедійні файли

Winamp

Програми для перегляду графічних зображень

MS Picture Manager

Програми для створення карт знань

FreeMind

Для навчально-методичного забезпечення спецкурсу необхідні такі технічні засоби:

 • сучасна комп’ютерна техніка (згідно наказу МОН України № 363 від 11.05.2006), яку об’єднано у локальну мережу;

 • підключення до глобальної мережі Internet.

Під час вивчення матеріалу розглядаються наступні соціальні сервіси:

  1. Флексум (/).

  2. БобрДобр ().

  3. ЖЖ ().

  4. Календар Google.

  5. ВікіМапія ().

  6. Панораміо ().

  7. Блоггер ().

  8. ().

  9. Скрібд ().

  10. КаляМаля ().

  11. ВідеоMail ().

  12. Слайдшара ().

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

(31 година +резерв 3 год.)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Вступ. Основи проектної діяльності. Сучасні мереживі проекти. (2 год)

Ознайомлення з поняттям мережевого проекту. Ознайомлення з прикладами мережених проектів. Формулювання теми та гіпотез дослідження. Визначення завдань та кінцевого результату. Обговорення плану роботи. Ознайомлення з шаблоном проекту в Вікі. Ознайомлення з критеріями оцінювання.

Учні повинні знати:

 • поняття мережевого проекту;

 • поняття про основні етапи наукових досліджень;

 • принципи наукових досліджень;

 • критерії оцінювання проекту.

Учні повинні мати уявлення про:

 • місце наукових досліджень в сучасності;

 • форми подання результатів досліджень;

 • об’єкт дослідження;

 • мету та завдання дослідження;

 • предмет дослідження;

 • гіпотезу дослідження.

 • оцінювання результатів експерименту.

2. Перше знайомство з технологією Веб 2.0 (1 год)

Концепція Веб 2.0. Принципи функціонування Веб 2.0. Порівняльний аналіз з технологією Веб 1.0. Поняття, види та можливості соціальних сервісів.

Учні повинні знати:

 • концепцію Веб 2.0;

 • поняття соціальних сервісів;

 • типологія соціальних сервісів;

 • принципи функціонування Веб 2.0

Учні повинні мати уявлення про:

 • Технологію Веб 2.0;

 • соціальні сервіси.

3. Колективні гіпертексти. Технологія ВікіВікі

(3 год)

Призначення й функціональні можливості технології ВікіВікі. Огляд движків ВікіВікі. Поняття авторства. ВікіВікі: створення, редагування, збереження сторінок; користування панелями інструментів; використання кнопки «Підпис»; правила створення назв сторінок. Розділ «Обговорення». Конфлікт правок.

Практична робота №1 “Створення, колективне редагування та збереження сторінок ВікіВікі ”.

Учні повинні знати:

 • поняття тега;

 • поняття про види та движки ВікіВікі;

 • принцип Вікі технології;

 • елементарні дії в ВікіВікі;

 • правила роботи з розділом «Обговорення».

 • використання кнопки «Підпис»;

 • поняття конфлікту правок;

 • основні кнопки на панелі інструментів

 • правила роботи з ВікіВікі.

Учні повинні вміти:

 • створювати, редагувати, зберігати сторінки в ВікіВікі;

 • використовувати панель інструментів;

 • створювати коментарі в розділі «Обговорення»;

 • підписувати свої коментарі, використовуючи кнопку «Підпис»;

 • реєструватися в ВікіВікі, заходити під своїм логіком;

 • налаштовувати свій профіль в вікіВікі.

Учні повинні мати уявлення про:

 • загальні правила створення, редагування та збереження сторінок;

 • авторство в технології Веб 2.0.

4. Використання технології ВікіВікі. (4 год)

Поняття Вікі-розмітки. Форматування та редагування сторінок за допомогою Вікі-розмітки: використання категорій та шаблонів; структурований текст; розділювач; вирівнювання тексту; посилання; форматування символів; спеціальні символи; зображення; таблиці.

Практична робота №2 «Створення таблиць та зображень на сторінках ВікіВікі»

Практична робота №3 «Використання категорій та шаблонів на сторінках ВікіВікі. Форматування тексту за допомогою Вікі-розмітки»

Учні повинні знати:

 • поняття розмітки Вікі;

 • поняття категорій;

 • поняття та правила роботи з шаблонами;

 • правила форматування тексту;

 • правила завантаження графічних файлів;

 • поняття унікального імені графічних зображень;

 • правила створення таблиць.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічні файли;

 • створювати галереї графічних файлів;

 • вставляти графічні файли на сторінки Вікі;

 • завантажувати шаблони;

 • створювати таблиці;

 • редагувати текст.

Учні повинні мати уявлення про:

 • розділ «Категорія» в Вікі.

5. Використання пошукових сервісів. Створення закладок

(2 год)

Принципи організації та використання пошукових сервісів. Стратегії пошуку. Колективний пошук. Огляд пошукового сервісу Флексум.

Принципи організації та використання сервісів для створення закладок. Огляд соціального сервісу БобрДобр.

Практична робота №4 «Пошук інформації за допомогою соціальних сервісів. Створення закладок».

Учні повинні знати:

 • принципи роботи соціальних пошукових систем;

 • принцип роботи пошукового сервісу Флексум;

 • етапи реєстрації в пошуковому сервісі Флексум;

 • поняття колективного пошуку;

 • правила створення теми для пошуку.

 • принципи роботи соціальних сервісів для створення закладок;

 • правила реєстрації в сервісі БобрДобр;

 • правила створення закладок в сервісі БобрДобр.

Учні повинні вміти:

 • реєструватися в пошуковому сервісі Флексум;

 • знаходити інформацію в Інтернет за допомогою пошукових систем;

 • створювати власні теми для колективного пошуку інформації;

 • створювати закладки на ресурси в Інтернет за допомогою сервісу БобрДобр.

6. Знайомство з on-line календарями та офісами

(3 год)

Принцип роботи та функціональні можливості on-line календаря Google.

Принцип роботи та функціональні можливості сервіса Скрібд.

Практична робота №5 «Створення on-line календаря Google».

Практична робота №6 «Розміщення різних типів документів за допомогою сервісу Скрібд».

Учні повинні знати:

 • призначення on-line офісів;

 • правила роботи з соціальними офісами;

 • переваги, які надаються соціальними офісами.

 • правила реєстрації в соціальному сервісі Скрібд;

 • типи файлів, які можна завантажувати на сервіс;

 • правила розміщення файлів на сервісі;

 • правила пошуку та скачування файлів;

 • призначення on-line календарів;

 • правила створення мережевих календарів за допомогою сервіса Google;

 • можливості налаштування календарів

Учні повинні вміти:

 • реєструватися на соціальному сервісі Скрібд;

 • завантажувати файли;

 • знаходити та скачувати файли з сервісу Скрібд;

 • створювати календарі;

 • відкривати загальний доступ для календарів;

 • редагувати події в календарях;

 • розміщувати посилання на календар на сторінках ВікіВікі.

7. Мультимедійні сервіси (4 год)

Ознайомлення з видами, принципами роботи мультимедійних сервісів. Огляд принципу роботи фотосервісів (на прикладі сервісу КаляМаля). Огляд принципу роботи відео сервісів (на прикладі сервісу ВідеоMail). Огляд сервісів для роботи з мультимедійними презентаціями (на прикладі сервісу Слайдшара)

Практична робота №7 «Робота з фотосервісом та відеосервісом»

Практична робота №8 «Розміщення мультимедійних презентацій в Інтернет»

Учні повинні знати:

 • правила створення мережевих календарів;

 • види та призначення мультимедійних сервісів;

 • поширених в Інтернеті форматів аудіо- та відеофайлів;

 • правила реєстрації в мультимедійних сервісах;

 • правила завантаження файлів за допомогою мультимедійних сервісів;

Учні повинні вміти:

 • за поданим матеріалом навчальної теми створювати комп’ютерну презентацію;

 • реєструватися в мультимедійних сервісах;

 • завантажувати файли за допомогою мультимедійних сервісів;

 • розміщувати в ВікіВікі посилання на розміщені файли.

8. Блоги та ЖЖ (3 год.)

Поняття блога й різновиди блогів. Служба Blogger: створення облікового запису, створення й оформлення блога, публікація повідомлень у блогу, настроювання параметрів блога.

Поняття ЖЖ. Сервіс ЖЖ: реєстрація, створення запису, створення коментарів.

Практична робота №9 ”Створення блога, публікація повідомлень у блозі та використання блогів, створених однокласниками”.

Практична робота №10 «Створення запису в ЖЖ. Спілкування в ЖЖ»

Учні повинні знати:

 • поняття, призначення й різновиди блогів;

 • правила створення облікового запису в службі Blogger;

 • правила створення й оформлення блога в службі Blogger;

 • правила публікації повідомлень;

 • параметри для налаштування блогів.

Учні повинні вміти:

 • створювати обліковий запис у службі Blogger;

 • Створювати блог на основі шаблону;

 • форматувати блог;

 • публікувати в блозі повідомлення й редагувати їх;

 • керувати доступом користувачів до блогу.

9. Геосервіси (2 год)

Поняття й різновиди геосервісів. Поняття тега. Сервіс Панораміо: реєстрація; завантаження фотографій; відмітка фотографій на карті. Сервіс ВікіМапія: реєстрація, відмічання об’єкту на карті; написання коментарів до об’єкту.

Практична робота № 11 «Робота з геосервісами»

Учні повинні знати:

 • поняття й різновиди геосервісів;

 • поняття тега, мітки;

 • правила реєстрації в соціальних сервісах Панораміо та ВікіМапія;

 • правила роботи в соціальних сервісах Панораміо та ВікіМапія

Учні повинні вміти:

 • реєструватися в соціальних сервісах Панораміо та ВікіМапія;

 • завантажувати фотографії на соціальний сервіс Панораміо;

 • прикріпляти фотографії до місцевості на мапі в соціальному сервісі Панораміо;

 • помічати фотографії тегами в соціальному сервісі Панораміо;

 • знаходити об’єкти на мапі в соціальному сервісі ВікіМапія;

 • проглядати створені коментарі для помічених об’єктів;

 • помічати нові об’єкти в соціальному сервісі ВікіМапія;

 • створювати нові коментарі до об’єктів в соціальному сервісі ВікіМапія.

10. Карти знань (4 год)

Принципи роботи та функціональні можливості карт знань. Колективна робота в on-line з картою знань . Принципи роботи з картою знань FreeMind. Правила розміщення результату в ЗапоВікі. Знайомство з віртуальним словником.

Практична робота № 12«Реєстрація та колективне створення схем в »

Практична робота №13 «Створення карт за допомогою FreeMind. Розміщення карт на сторінках свого проекту»

Учні повинні знати:

 • принципи роботи та функціональні можливості карт знань;

 • принципи роботи з картою знань FreeMind;

 • правила завантаження карти знань на ЗапоВікі;

 • принципи роботи з картою знань ;

 • правила завантаження карти знань на ЗапоВікі;

 • правила колективного редагування карт.

Учні повинні вміти:

 • встановлювати програму FreeMind на власний комп’ютер;

 • с FreeMind;

 • завантажувати карти знань на ЗапоВікі;

 • реєструватися в соціальному сервісі ;

 • створювати карти знань в соціальному сервісі ;

 • колективно створювати та редагувати карти знань.

11. Створення мереженого проекту. (3 год)

Практична робота №14 «Кінцеве оформлення шаблону проекту. Налаштування посилань в проекті».

Захист проектів.

Учні повинні вміти:

 • налаштовувати посилання;

 • презентувати власний проект.

Резерв 3 год.

Додаток 1. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з профільного курсу «Мережеві технології Web2.0»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

І.Початковий

1

Учень описує поняття технології Веб 2.0, соціальних сервісів; вміє запустити веб-браузер та відкрити сторінку із заданою URL-адресою

2

Учень пояснює призначення основних соціальних сервісів; описує поняття ВікіВікі, гіпертекстового документу й гіперпосилання.

3

Учень описує призначення технології Веб 2.0, основних соціальних сервісів; вміє здійснювати навігацію веб-сторінками за допомогою гіперпосилань.

ІІ.Середній

4

Учень описує складові панелі інструментів в ВікіВікі, привила роботи зі сторінками ВікіВікі, призначення пошукових машин, закладок, блогів, офісів; вміє повертатися до попередньої веб-сторінки та відображати веб-сторінку в новому вікні

5

Учень може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу; має стійкі навички виконання елементарних дій за допомогою соціальних сервісів.

6

Учень знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій за допомогою соціальних сервісів

ІІІ.Достатній

7

Учень описує геосервіси, поняття карт знань, блога, on-line офісів та календарів, описує правила роботи з ВікіВікі; називає кілька навчальних соціальних сервісівсів та вміє ними користуватися

8

Учень вміє знаходити в Інтернеті й завантажувати необхідну аудіо- та відеоінформацію, а також використовує програми аудіо/відеоплеєрів для її відтворення

9

Учень: вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

IV.Високий

10

Учень використовує Інтернет з метою колективного пошуку й отримання навчальної інформації та створенню закладок; створює колективно карти знань; активно використовує геосервіси, офіси, відео та фото сервіси.

11

Учень активно використовує широкий спектр програмного забезпечення, призначеного для роботи з соціальними сервісами, зокрема програми для створення електронних презентацій, карт знань; веде власний блог; вміє створювати блог і керувати ним; самостійно освоює нові соціальні сервіси й нове програмне забезпечення; постійно розширює та активно застосовує знання про корисні сервіси

12

Учень має стійкі системні знання в галузі теорії й практики використання мережених соціальних сервісів, вміє створювати мережеві проекти за допомогою соціальних сервісів в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Список використаних джерел:

 1. Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г.. Програма для середніх закладів

освіти “Основи інформатики ”. – Каменець-Подільський: “Абетка Нова”, 2002.

 1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика.

Освітня галузь “Технології” – К., Освіта України, 2003.

 1. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний

збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 – К., Педагогічна преса, 2002 – 23 с.

 1. Жалдак М.І., Рамський Ю.С.. Державний стандарт загальної середньої

освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Математика”. Проект. – Київ: Генеза, 2001.

 1. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. - Х.: Скорпіон, 2000.

 2. Горячов А, Шафран Ю. Практикум по информационным технологиям. –

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

 1. Жалдак М.І.. Яким бути шкільному курсу “Основи інформатики” //

Комп'ютер в школі і сім'ї. – 1998. – №1.

 1. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету.

Навчальний посібник, Видавнича група BHV, 2007

 1. Патаракін Є.Д., Руденко В.П., Гузілова Г.В. (1999) Інтеграція культурних

та навчальних ресурсів мережі. М. Наука, Фізматліт, с. 257 - 261.

 1. Патаракін Є. Д. Творчі мережеві проекти. Педагогічна інформатика, № 1,

2002 р. стр. 13 - 17.

 1. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну.

Навчальний посібник. Видавнича група BHV, 2007

 1. Пєхота О.М. Освітні технології. – К. -А.С.К., 2001.

 2. Сальникова І.І. Power Point для початківця. Посібник з інформатики,

Книга 10. – Шепетівка: Аспект, 2004 – 96 с.

 1. Стадник О.Г. літня практика з географії. – Х.:Видвав.гр. «Основа», 2004. – 112с.

 2. Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики, Книга

8. – Шепетівка: Аспект, 2005 – 112 с.

 1. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і тема.

Методика. – К., Партнер, 1997.

 1. Microsoft Corporation «Основи комп’ютерних мереж і Інтернету»

(навчально-методичний посібник), Видавнича група BHV, 2006.- 256с.

17. Збірник “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика” (Запоріжжя: Прем’єр, 2003).

18. Програма з інформатики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Завадський І.О., Дорошенко Ю.О. та Потапова Ж.В.

19. Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Бойченко Т.Є., Заплатинський В.М., Дивак В.В.

20. Програма з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Величко Л.П., Ярошенко О.Г.

21. Програма з біології для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Данилова О.В., Балан П.Г., Вихренок А.С. та інші.

22. Програма з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Шищенко П.Г., Бойко В.М., Гільберг Т.Г. та інші.

23. Програма з зарубіжної літератури для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Ковбасенко Ю.І. та інші.

24. Програма з фізики та астрономії для 7-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Ляшенко О.І. та інші.

ДОДАТОК А

Міжпредметні зв’язки

Соціальні сервіси дають можливість працювати в різних областях. Це дає змогу поєднувати вивчення спецкурсу з вивченням інших навчальних предметів. Наприклад, була проаналізована навчальна програма з біології для загальноосвітніх навчальних закладів для 7-11 класів та навчальна програма з основ здоров’я для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів та побудована приблизна схема поєднання цих предметів з вивченням спецкурсу (див.мал.1 та див.мал.2).


ДОДАТОК Б

ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ

Програма спецкурсу «Мереживі технології Web2.0» передбачає надання учням початкових знань та вмінь науково–дослідницької діяльності з використанням сучасних технологій.

На перших заняттях з учнями передбачено обговорення та постановка певної проблеми і наступне її розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та гіпотези розв’язування проблеми, чітким плануванням дій, щодо створення власного мереженого проекту за допомогою технологій Web2.0. Передбачається, що всі практичні роботи учні виконують згідно тематиці вибраного проекту, таким чином в кінці вивчення курсу учні отримують готовий Інтернет-проект.

У зв’язку з тим, що при вивченні спецкурсу проявляються міжпредметні зв’язки, то тематику проектів можна вибрати будь-яку.

Нижче наводяться приклади тематик проектів, які складались відповідно до програм для загальноосвітніх навчальних закладів затвердженими МОН, а також в прикладах наведено використання соціальних сервісів, реалізовані практичні згідно державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Для деяких тем в таблиці представлені лише використання деяких соціальних сервісів, але звичайно, що під кожну тему можна використати всі соціальні сервіси, які вивчаються у спецкурсі.

Клас

Тема проекту

Використання сервісів

Біологія

9 клас

ВІЛ-інфікування

Харчування і здоров’я

Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності

Запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом.

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем

Роль сенсорних систем у житті людини

Звідки ми взялися? (дослідження походження людини)

10 клас

Що таке «життя»?

Пошукові системи, створення закладок: «Знайти интернет-ресурси за темою»

Блог: «Висловите свої судження про значення біологічної науки в житті людини і суспільства»

Карта знань: «Створіть схему, яка відобразить зв'язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками»

Он-лайн офіси: Створіть таблицю про методи біологічних досліджень

Вікі: «Написати Вікі-статтю «Що означає «жити»?»

Єдність хімічного складу живої й неживої природи

Що я знаю про свої клітини?

Цитотехнології

Віруси – паразитичні неклітинні форми життя

11 клас

Форми розмноження організмів

Сучасна біотехнологія

Що таке «ген»?

Клонування – проблема чи вихід?

Екологічна криза сучасності

Природоохоронне законодавство України

Сучасні гіпотези еволюції

Історія розвитку життя на Землі

Географія

9 клас

Економіко-географічне положення України

Пошукові системи, створення закладок: «Знайти интернет-ресурси за темою»

Блог: «Поясніть вплив географічного положення України на її місце в Європі та світі»

Карта знань: «Створіть схему, яка відобразить позитивні та негативні риси економіко-географічного положення України»

Он-лайн офіси: «Створіть презентацію, в якій розгляньте позитивні та негативні риси геополітичного положення України»

Вікі: «Напишіть статтю про особливості географічного положення України»

Геосервіси: «Проведіть на карті України лінії державного кордону України, з нанесенням назв країн, з якими вона межує»

Демографічна ситуація в Україні

Соціальні проблеми сільського населення

Проблеми сталого розвитку України

Соціальна сфера в Україні

10 клас

Міжнародні організації

Безробіття

Міжнародний туризм

Глобальні проблеми людства

Країни світу

Хімія

9 клас

Значення розчинів у природі та житті людини

Найважливіші органічні сполуки

Робота водоочисної станції

10 клас

Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми

Нітрати в нашому житті

Навіщо нам озоновий шар?

Де ви прячетесь – металеві сполуки?

Охорона навколишнього середовища під час виробництва металів

11 клас

Органічні сполуки і здоров’я людини

Шкідливий вплив вживання алкоголю на організм людини

Шкідливий вплив наркотичних речовин на організм людини

Шкідливий вплив тютюнопаління на організм людини

Пошукові системи, створення закладок: «Знайти интернет-ресурси за темою»

Блог: «Висловите свої судження про згубну дію тютюнопаління на здоров’я людини»

Карта знань: «Створіть схемку з причинами тютюнопаління»

Он-лайн офіси: «Створіть реферат або презентацію з рекомендаціями для курців»

Вікі: «Написати Вікі-статтю «Як жити в постійному тумані»»

Зарубіжна література

9 клас

«Життя –це сон»

Пошукові системи, створення закладок: «Знайти интернет-ресурси за темою»

Он-лайн офіс: «Зробити добірку цитат з тексту»

Блог: «Висловите своє особисте ставлення до проблем, що порушуються в трагедії»

Вікі-стаття: «Європейське і українське бароко»

Вивчаємо Мольєра

«Простак»

Трагедія «Фауст» - вершина творчості Гете

Народна драма «Вільгельм Телль»

Романтизм

Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф

Від романтизму дол. реалізму

10 клас

«Собор Паризької Богоматері» - романтичний історичний роман

«Людська комедія» - грандіозна енциклопедія життя Франції

Вивчаємо російський реалізм

Поетичне новаторство Некрасова

Вітмен-американський поет-новатор

11 клас

Світогляд і естетичні погляди Бодлера

Із поезії французького символізму

«Портрет Доріана Грея»

Яку таємницю несе в собі «Мастер і Маргарита»?

«Срібна доба» російської поезії

Основи здоров’я

9 клас

Феномен життя і здоров’я людини

Пошукові системи, створення закладок: «Знайти интернет-ресурси за темою Здоров’я людини»

Карта знань: «Створити схему ознак феноменальності здоров’я людини»

Он-лайн офіс: «Створити таблицю з виявами феномену здоров’я людини»

Блог: «Напишіть, як ви підтримуєте своє здоров’я»

Безпека людини і право

Робота Центра здоров’я

Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я

ДОДАТОК В

План літньої практики

Згідно методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток до листа МОН від 06.02.08 № 1/9-61) навчальні екскурсії та навчальна практика є обов'язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.

Навчальна практика та екскурсії для учнів 10-х класів проводяться протягом 10 днів: по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників (зокрема, надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з вимушеним призупиненням навчальних занять тощо). При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року.

Навчальні екскурсії організовуються з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями.

Пропонуємо проведення навчальної практики для учнів, які протягом навчального року вивчали факультативний спецкурс „Мережеві технології Web2.0”. В таблиці розписаний приблизний час навчальної практики, який за бажанням можна зменшити.

Етап проведення навчальної практики та екскурсії

Етапи роботи

День виконання

Час виконання

Підготовчий

1.Ознайомлення учнів з метою та формами проведення навчальної практики

1 день

30 хвилин

2.Обговорення теми навчального проекту та основних питань, формулювання гіпотез

1 година

3.Отримання завдання та вимог щодо представлення результатів проведеної роботи

1 година

4.Інструктаж з правил техніки безпеки

30 хвилин

5.Обговорення плану роботи та безпечної роботи в мережі Інтернет

Якщо колективна робота – об’єднання в групи, розподіл обов’язків.

1 година

6.Розподіл робочих місць, створення необхідних папок на комп’ютері.

Обговорення з учнями законів про захист авторського права

1 година

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії першого дня. Обговорення питань.

2 день

30 хвилин

2. Створення візитки учасника на ЗапоВікі

30 хвилин

3.Створення шаблону 47амо оціню проекту на ЗапоВікі. Обговорення основних розділів портфоліо

1 година

4.Пошук інформації в Інтернет. Створення закладок на сервісі БобрДобр. Збереження знайденої інформації у власні папки.

Якщо працює група – використання пошукових сервісів.

2 години

5.Пошук інформації в бібліотеці, опрацювання газет, журналів тощо

1 година

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії другого дня. Обговорення питань.

3 день

1 година

2.Створення он-лайн календарів «Виконання навчального проекту». Розміщення посилання на календар в 47амо оціню проекту

1 година

3.Обговорення учнівських презентацій. Огляд прикладів. Обговорення з учнями їх майбутніх презентацій

1 година

4.Створення учнівських презентацій

2 години

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії третього дня. Обговорення питань.

4 день

30 хвилин

2. Розміщення створених презентацій в мережі Інтернет та створення посилання в 47амо оціню проекту

1 година

3. Створення карт знань. Розміщення карт в 47амо оціню проекту

Якщо працює група – колективне створення карт знань

1 година

3.Обговорення учнівських публікацій. Огляд прикладів. Обговорення з учнями їх майбутніх публікацій

1 година

4.Пошук фотографій, додаткової інформації

30 хвилин

5.Початок створення публікації

1 година

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії четвертого дня. Обговорення питань.

5 день

30 хвилин

2.Створення учнівських публікацій

2 години

3.Розміщення створених публікацій в мережі Інтернет та створення посилання в 47амо оціню проекту

1 година

4.Обговорення створених публікацій та презентацій інших учасників. Робота з розділом «Обговорення»

1 година 30 хвилин

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії п’ятого дня. Обговорення питань.

6 день

30 хвилин

2. Обговорення правил створення Вікі статей. Огляд прикладів.

1 година 30 хвилин

3.Проведення дослідження навчального проекту

1 година

4.Опис дослідження та отриманих результатів в Вікі статті

2 години

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії шостого дня. Обговорення питань.

7 день

30 хвилин

2. Створення електронних таблиць за допомогою сервісу Google

2 години

3.Розміщення посилання на створені таблиці в 47амо оціню проекту

30 хвилин

4.Створення фотоальбому для навчального проекту. Розміщення посилання на фотоальбом в порт фоліо проекту

2 години

Змістовно-організаційний

1. Проведення рефлексії сьомого дня. Обговорення питань.

8 день

30 хвилин

2.Підбір відео роликів за допомогою відеосервісів. Створення посилань в порт фоліо проекту

2 години

3.Обговорення інших проектів. Робота з розділом «Обговорення»

1 година

4.Робота з геосервісами (якщо передбачено тематикою проекту)

1 година

5.Обговорення проведення захисту проектів

30 хвилин

Підсумковий

1. Проведення рефлексії восьмого дня. Обговорення питань.

9 день

30 хвилин

2.Доробка матеріалів в 47амо оціню проекту

2 години

3.Рефлексія в ЖЖ (чи в блогах)

1 година

4.Обговорення плану захисту проектів.

Написання короткої анотації для захисту

1 година

5.Підготовка матеріалів до захисту. Перевірка правильної роботи посилань в порт фоліо проекту

30 хвилин

Підсумковий

1. Проведення рефлексії дев’ятого дня. Обговорення питань.

10 день

30 хвилин

2.Проведення захисту проектів

3 години

3.Самооцінювання учнів після створення проекту

30 хвилин

4.Заповнення щоденників з навчальної практики

30 хвилин

5.Збір та запис матеріалу проекту на диск. Приведення робочого місця до порядку.

30 хвилин

ДОДАТОК Г

Пошуки скарбів для учнів або геокешінг (GeoCaching).

(розробка проведення ігри „Козацькому роду нема переводу”, з використанням технологій Веб2.0. у літній навчальній практиці учнів 5-10 класів).

Одними з ключових моментів літній навчальній практиці для учнів 5-10 класів може стати проведення інтерактивної гри на природі «Геокешінг» з використанням технології GPS. «Геокешінг» - це високотехнологічна версія гри у схованки чи пошук скарбів, у якій учасники використовують пристрої GPS для пошуку маленьких контейнерів з ключами чи питаннями пов'язаними з історичними пам'ятками, екологією чи будь-якою іншою темою обраною для гри. «Геокешінг» використовується » і рекомендується як ефективний засіб для створення дитячих команд.

Навчальний геокешінг дозволяє підняти на якісно новий рівень і наповнити практичним змістом організацію проектної методики діяльності учнів. Дана технологія допомагає створити навчальний процес дійсно актуальним, особисто зорієнтованим, цікавим і творчим. Варіантів організації проектів у формі навчального геокешінгу може бути дуже багато:

Проекти можуть мати різноманітну предметну спрямованість (історія, географія, література, культурологія, біологія, валеологія та інші), а також можуть бути меж предметними. GPS- навігатори крім визначення координат, мають ще багато різних можливостей.

Гравці можуть самостійно розробляти маршрути і завдання, що є не менш цікаво і пізнавально, ніж знаходити об’єкти та відповіді на питання. Головне – визначитися з задачами проекту і заздалегідь обміркувати цікаві для учнів дослідницькі проблеми.

Такі проекти можна організувати для учнів різних вікових категорій, проводити родинні проекти.

Ми пропонуємо нетривіальний спосіб провести навчальну практику: пригадати основи орієнтування на місцевості (географія, туризм), історію рідного краю, знайти і відвідати місця о. Хортиця, які мають великі історичні, природничі та географічні цінності. Створення та пошук схованок перетворюються у активний пізнавальний процес. Всі учасники гри отримують багато цікавих відомостей про історичні та культурологічні місця видатного історичного об’єкта Запорізького краю.

В ході гри, всі юні дослідники ознайомляться:

 • з системою глобального позиціонування або GPS (Global Positioning System) та використанням GPS- навігаторів;

 • з новими методиками організації дослідницької роботи з використанням мобільних IT- технологій.

Ціль гри: розповсюдження і використання IT- технологій у проектній навчальній діяльності учнів.

Задачі гри: активна комунікація учнів у команді, вміння знаходити різну інформацію, спільно вирішувати проблему, здобуття навиків роботи з пристроями: GPS- навігаторами, цифровими фотоапаратами, комп’ютером, технологіями Веб2.0.

Методика проведення гри

п.п.

Організація етапів гри

Терміни виконання

1.

Підготовчій етап

1.1.

Знайомство учнів з принципом роботи GPS- навігатора.

1 година

1.2.

Інструктаж з ТБ і ознайомлення учнів з правилами проведення змагання.

30 хвилин

2.

Ігровий етап.

2.1.

Отримання маршрутного листа та завдання з пошуку місць-схованок (додаток) та знаходження відправної точки гри.

15 хвилин

2.1.

Проходження маршруту і звіт про знайдені об’єкти за допомогою GPS- навігатора (мобільний зв’язок з адміністратором гри, який вносить результати звітів у таблицю на сайті навчального закладу ). В ході подорожі учні фотографують та ведуть відео- зйомку знайдених об’єктів.

3 години

2.3.

Закінчення маршруту та знаходження головного об’єкту у грі „Козацькому роду нема переводу”.

15 хвилин

3.

Підсумковий етап.

3. 1.

Звіт про подорож (використання геосервісів , YouTube і Panoramio, підготовка презентації проекту „Козацькому роду нема переводу”)

3 години

3.2.

Презентація проекту та вручення дипломів за активну участь у проведенні експедиції по місцям козацької слави.

1 година

Необхідне обладнання та пристрої для проведення проекту:

GPS- навігатор;

мобільний зв’язок (телефон, мобільний Інтернет тощо);

цифровий фотоапарат;

відеокамера;

комп’ютери;

проектор, екран.

Перед початком гри розроблено інструкція та маршрут подорожі, підготовлені цікаві відомості з історії рідного краю та козацтва (див. додаток), карта о. Хортиця, визначені всі координати об’єктів для розшуку, зроблені схованки з підказками. На заключному етапі-презентації передбачено вручення дипломів активним учасникам гри.

Пропонуємо в ході експедиції на о. Хортиця відвідати експозицію музею Запорізького козацтва, Запорізьку січ (організація екскурсії за бажанням).

Додаток 1.

Інструкція команді:

Починаємо цікаву подорож видатними історичними місцями козацького краю.

Вам пропонується знайти за допомогою підказок і GPS- навігатора історичні і культурологічні об’єкти. Підказки сховані у пластикових контейнерах, у записці вказано координати і опис наступного об’єкта.

Відправна точка А: (Запорізький Січовий колегіум – головний вхід, схованка зроблена під емблемою).

Координати: (визначити при виконанні схованок)

Підказка:

Для України, для добра
Ти, моя школо, світ відкрила.
На сивім березі Дніпра
Стоїш, мов чайка сизокрила!
Вже перші чайки у політ
Звелися в далеч світанкову,
Несуть Шевченків заповіт
І українську рідну мову.
Колегіум наш Січовий,
Обійми сонячні відкрий,
Бо ми усі - одна сім’я,
Ти часточка життя моя!”

Уважно прочитайте та розміркуйте, де може знаходитися другий об’єкт Вашої подорожі?

Імператор Візантії Костянтин VII Порфірородний (ІХ ст.) був хитрим політиком і дипломатом, а ще дослідником та публіцистом. У спадок сину він залишив не тільки Візантію та фразу “Розділяй і володарюй”, а й декілька енциклопедій і трактат “Про управління імперією”. Саме в цьому творі, в розділі про шлях “із варяг у греки”, вперше в історії згадується ... - найбільший з островів Дніпра та символ вільного запорізького козацтва.

Точка Б експедиції:

Координати (визначити при виконанні схованок)

Підказка: (пам’ятник козаку Мамаю)

... – це один із найпопулярніших в Україні образів козака-лицаря, якого називають космогонічним уособленням українського народу загалом. Перші відомі зразки Козака ... сягають ранньої доби Козаччини. Символ став настільки популярним і влучним глибинним образом серед народу, що позиціонувався в українській хаті на рівні з іконами.

Оповіді про цього козака можна зустріти серед народних легенд, переказів, примовок. Та чи не найкраще його образ відтворений у народному живописі: в оксамитному жупані, сап'янових чоботях та синіх шароварах; кругла поголена голова з хвацько закрученим за вухо «оселедцем», довгі вуса, чорні брови, карі очі, тонкий ніс, рум'яні щоки — перед вами портрет красеня-молодця, яким він склався в народній уяві.
Цього козака на картинах завжди малювали з бандурою, що є символом співучої душі народу. Кінь на картині символізував народну волю, дуб — його могутність. Часто на малюнках ми бачимо зображення списа з прапорцем, козацького штофа і чарки. Це були речі, пов'язані зі смертю козака — спис ставили на місці поховання, штоф і чарку клали в могилу — вони нагадували про скороминущість життя та козацьку долю, в якій загроза смерті в бою була повсякденною реальністю.

Такі картини малювали на полотні, на стінах будівель, віконцях, кахлях, скринях, посуді, вуликах і навіть на дверях яскравими, соковитими фарбами часто з написом: «Я козак ..., мене не займай». Це свідчило про доброту, незалежність та веселу вдачу хазяїв господи. Згадані малюнки, що дійшли до нашого часу, не тільки вдало прикрашали домівку, а й розповідали про смаки та світогляд хазяїв.

 (інформація з )

Уважно прочитайте та розміркуйте, де може знаходитися наступний об’єкт Вашої подорожі?

Точка В експедиції:

Координати: (визначити при виконанні схованок)

Підказка: (музей Запорізького козацтва)

Музей на острові було відкрито 14.10.83 року. Але тоді, коли про українських степових лицарів уголос, до того ж публічно, говорити заборонялося,  називався цей заклад Музеєм історії м. Запоріжжя. Сьогодні під зводами Музею зібрано більше 30 тисяч предметів, які охоплюють історичний період від палеоліту до ХІХ століття поточної ери. Експозицію доповнюють чотири діорами.

 Особливістю хортицького Музею є те, що, по-перше, вельми оригінально оформлене саме приміщення: гранітні пластини, припасовані одна до одної, створюють враження, ніби відвідувачі рухаються печерою, біля стін якої розташовано мовчазні реліквії різних ер та епох.

По-друге, переважна більшість експонатів зібрані-знайдені саме на Хортиці та на хортицькому довкіллі. Це кам'яні знаряддя праці, кераміка, зброя, якорі, фрагменти старовинних суден, стовбур дуба, який був зрубаний кілька тисячоліть тому і стільки ж пролежав на Дніпровому дні.

 Експозиційна площа, яка розгорнулася на 1600 квадратних метрах, окрім артефактів, так би мовити місцевого походження, наповнена також матеріалами, переданими із Львівського, Луганського, Рівненського та інших музеїв, а також надходженнями із археологічних та етнографічних експедицій.

Уважно прочитайте та розміркуйте, де може знаходитися другий об’єкт Вашої подорожі?

Точка Г експедиції:

Координати (визначити при виконанні схованок)

Підказка: ("Зорова Могила")

 Ще на початку ХХ століття на Хортиці було 129 курганів, проте до наших днів уціліло лише близько двох десятків. Кургани (найстаріший із них споруджений представниками культур доби бронзи у ІІІ тисячолітті до н.е., а наймолодший – скіфами у ІІІ столітті до н.е.) розташовувалися кургани кількома групами на узбіччі так званого Скіфського шляху, що колись проходив уздовж Хортиці її серединною, підвищеною частиною.

 Зараз комплекс склали одинадцять курганів – "живих", реконструйованих та стилізованих. На курганах установлено стародавні скульптури, людиноподібні стели і просто стели доби бронзи.

Органічним доповненням до ділянки відновленого історичного ландшафту Хортиці (хортицька акція з масового відновлення курганних насипів стала першою в Україні) є Музей кам'яних витворів, розгорнутий в одному із куточків комплексу. Експонати Музею просто неба – гармани, ступи, корита, жорна, скульптури, кам'яні стовпи та хрести – знайдені у навколишніх селах і привезені на Хортицю протягом березня-травня 2006 року.

Меморіально-туристичний комплекс "Скіфський стан" ("Зорова Могила") займає близько п'яти гектарів. Разом із прилеглим дубовим гайком та ділянками Першостепу він складає дивовижне середовище, відвідавши яке, людина не лише отримує інформацію, а й естетичну насолоду. З козацької сторожової вежі відкривається краєвид у радіусі 25 кілометрів.

Уважно прочитайте та розміркуйте, де може знаходитися другий об’єкт Вашої подорожі?

Точка Д експедиції:

Координати (визначити при виконанні схованок)

Підказка: (комплексу „Запорізька Січ”)

Запорізька Січ – столиця козацьких земель, серце низового лицарства та центр козацької вольності, який існував за порогами Дніпра із середини 16 ст. до 1775. Утворення 3апорозької Січі пов'язане з процесом формування українського козацтва і освоєння ним раніше спустошених татарами українських земель між Дніпром і Південним Бугом. Численні козацькі загони, які займалися господарським освоєнням цих земель і вели постійну боротьбу з татарами, змушені були будувати на уходах укріплення для власної безпеки. Налічувалось 8 Запорозьких Січей, які почергово змінювали одна одну. Розташовувались вони на території сучасних Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областях. Поява першої пов'язана з ім'ям Д. Вишневецького. В 1-й пол. 50-х рр. 16 ст. він заснував на о. Мала Хортиця (тепер – острів Байда) замок, який став козацькою твердинею і опорним пунктом для масштабних походів проти татар.

Запорозька Січ середини 17 століття. Зі стародавнього малюнку.

Будівництво історико-культурного комплексу “Запорозька Січ” було урочисто відкрите 14 жовтня 2004 року, на свято Покрови пресвятої Богородиці, в День українського козацтва.

 Загальна територія історико-культурного комплексу 3,5 гектарів. Місцем розташування нашої «Запорозької Січі» обране мальовниче північно-східне узбережжя Хортиці, з якого відкривається чудовий краєвид на Дніпрогес, скелі та острови, що нагадують колишні грізні Дніпрові пороги. За плануванням комплекс розділяється на дві різновеликі частини –“Внутрішній Кіш” та “Передмістя”.

 Всього на території комплексу «Запорозька Січ» буде збудовано 23 зрубних та турлучних споруди. Передбачається, що в комплексі також функціонуватимуть об’єкти експозиційного призначення, в яких планується відтворити інтер’єри козацьких жител (курінь та будинок кошового отамана), офіційні та освітні установи (військова канцелярія та січова школа). Центральним об’єктом комплексу стане трибанна церква Покрови пресвятої Богородиці. Споруди “Зовнішнього Кошу” мають носити рекреаційний (корчма) та інтерактивний характер (діючі кузня і гончарне виробництво). За зразки фортифікаційних споруд козацького часу правитимуть три вежі, рови та земляний вал з частоколом.

Хортица

Местонахождение

Запорожье

47.816667, 35.08333347°49′ с. ш. 35°05′ в. д. / 47.816667° с. ш. 35.083333° в. д. 

23,59 км²

Запорожская область

Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів. 2010. Запоріжжя
47

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році 3 Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6

  Документ
  Всеукраїнська наукова конференція памяті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу"
 3. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. Міжнародний Слов'янський університет. Харків Міжнародна науково-практична конференція

  Документ
  Україна в системі світових економічних процесів: [Текст] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 грудня 2009 року. – Х.: МСУ. Харків,

Другие похожие документы..