Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Концепция участия России в содействии международному развитию (далее – СМР) представляет собой систему взглядов на содержание и основные направления ...полностью>>
'Программа'
Международная программа студенческого обмена (Global UGRAD) в Евразии и Центральной Азии - это программа Отдела образовательных и культурных программ...полностью>>
'Документ'
1. Виконання обов’язків директора Буського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді покласти на головного спеціаліста відділу соц...полностью>>
'Исследование'
Модуль ІІІ «Молекулярная биология. Биохимия межклеточных коммуникаций. Биохимия тканей и физиологических функций» посвящен изучению функциональной и ...полностью>>

Реферати ндр (3)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Реферати НДР

за результатами щорічного конкурсу

студентських науково-дослідних робіт

Випуск 3   • Економічні та соціально-економічні науки

   • Соціально-гуманітарні науки

   • Науково-методичні проблеми освіти

Шостка 2009


«О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель…»

А.С. Пушкин

Міністерство освіти і науки України

Шосткинський інститут

Сумського державного університету

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Наукове спрямування:

"Дослідження соціально-економічних, історичних,

політичних і психологічних чинників

розвитку суспільства і регіонів"

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ:

СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ,

ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник рефератів

студентських науково-дослідних робіт (НДР)

Випуск 3

Шостка - 2009

Науково-інформаційне видання Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри економіки підприємств,

протокол № 8 від 27 березня 2009 р.

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів

науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):

Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Глушко В.П., Старовойт О.В., Києвицька Н.П., Тугай Н.О., Полончук В.О.,

Ісакова І.В., Пригара І.О., Мамчук І.В., Новикова І.В.,

Барна П.В., Клименко Н.Г., Парфенова Н.Л.

ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

Голова: Акуленко Віталій Лук'янович – директор ШІ Сум ДУ, зав. кафедри,

кандидат економічних наук, доцент Заступники голови: Павленко Юрій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент

Шадура Олена – студентка гр. Е-51 Ш, ШІ Сум ДУ

Члени оргкомітету: Цимбаліст Дмитро – студент гр. Е-51 Ш, ШІ Сум ДУ

Левадний Андрій – студент гр. Е-51 Ш, ШІ Сум ДУ

Краснощок Наталія – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ

Лисенко Діана – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ

Плацинда Сергій – студент гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Сальник Надія – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Пунтус Яна – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу – підсумковому семінарі кафедри 27 квітня 2009 року.

Зокрема, видання містить результати наукових досліджень студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) та Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба, які навчаються за спеціальностями: "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Системи управління та автоматики", "Товарознавство та комерційна діяльність", "Хімічна технологія високомолекулярних сполук".

Збірка має зацікавити науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить стан і особливості соціально-економічного, суспільно-гуманітарного, культурного розвитку України та регіонів, методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. Вона охоплює актуальні наукові напрями: економічні та соціально-економічні науки, соціально-гуманітарні науки, науково-методичні проблеми освіти.

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економічних і соціальних дисциплін (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленими особами.

Шосткинський інститут Сумського державного університету, 2009

ЗМІСТ

Кафедрі ЕСД - 5 років

Передмова …………………………………………………………………….. 7

Вступ …………………………………………………………………………… 9

Підсумки конкурсу 2008 року ………………………………………..…… 13

Реферати НДР ………………………………………………………… 15-37

1. ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ

Євдокименко Ю.Ф., Мороз О.М. Дослідження надійності функціонування банківської системи України в умовах посилення фінансово-економічної кризи ………………………………. ……………………………………… 15

Кривущенко М.В. Соціально-економічні аспекти зайнятості, проблеми

і перспективи в Сумській області ………………………………………… 18

Ворхлик Н.О. Аналіз ринку праці в місті Шостка ……………………... 20

Синельникова К.С. Фінансова система України в умовах світової кризи . 22

Подгаєвський Я.Ю. Екологічні інвестиції: стан, проблеми та

перспективи ……………………………………………………...................... 23

Циганок С.В. Впровадження екологічного менеджменту на промисловому виробництві ……………………….………………………………………… 25

Ковальова О.М. Економічні аспекти розвитку сільського зеленого туризму на Сумщині ………………………………………………………………….. 27

Шадура О.В. Рентабельність та резерви її підвищення ………………... 29

Дяченко Д.Ю. Додаткова грошова одиниця – засіб стимулювання регіональної економіки …………………………………………………….. 31

2. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СЕКЦІЯ

Гапеєнко Є.С., Шевкун В.В. Україна в системі сучасних міжнародних відносин ……………………………………………………………………. 33

Шматок О.А., Приходько К.К. Постать Івана Мазепи і запорізькі козаки …………….…………………………………………………………... 34

Гордюк М.В., Юрочко І.М. Мотиваційні чинники працевлаштування молоді ……………………………………………………………………… 36

5 років плідної діяльності (наукові досягнення студентів та викладачів кафедри) 38

Викладачі і співробітники кафедри ЕСД (наукові інтереси та творчі плани) 44-53

Кафедрі ЕСД - 5 років

За наказом ректора Сумського державного університету № 224 – І від 21.06.2004 р. на базі Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ СумДУ), що є структурним підрозділом СумДУ, створена кафедра «Економічних і соціальних дисциплін» (ЕСД), яка в цьому році відсвяткує 5 років з дня заснування. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент В.Л. Акуленко.

Призначенням кафедри є забезпечення потреб різних галузей національної економіки в фахівцях принципово нової формації, адаптованих до вимог та особливостей ринкової економіки. Напрямами кафедри з підготовки фахівців є: економіка підприємства, фінанси, маркетинг, менеджмент організацій. Випускники кафедри отримують диплом класичної університетської освіти. Починаючи з 2006–2007 навчального року організація навчального процесу на кафедрі поступово адаптується до вимог Болонського процесу, тобто базується на новій кредитно-модульній системі, яка наближає підготовку випускників до європейського рівня.

Міцні теоретичні знання та ґрунтовні практичні навички студенти здобувають завдяки роботі високопрофесійного колективу кафедри, в складі якого працюють як штатні так і позаштатні викладачі, а також співробітники. Кафедра має достатньо кваліфікований викладацький склад: 1 доктор наук, 1 професор, 7 кандидатів наук, 4 доценти, 6 викладачів кафедри підвищують свою кваліфікацію через аспірантуру та статус здобувача науково ступеню кандидата наук.

Вченою радою інституту затверджено основне наукове спрямування кафедри: дослідження економічних, соціальних, історичних, політичних і психологічних чинників розвитку суспільства і регіонів. Це дозволяє професорсько-викладацькому колективу кафедри виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження, брати участь в роботі конференцій, публікувати дослідження в фахових виданнях, використовувати отримані результати у викладацькій практиці. Студенти, яким цікава науково-дослідна діяльність, отримують можливість реалізувати свої задуми у науковій партнерській співпраці зі своїми наставниками.

Навчальний процес, побудований на інтеграції класичної освіти і науково-дослідницькій діяльності, сприяє отриманню блискучих результатів, про що свідчать досягнення студентів кафедри на престижних навчальних та наукових заходах: Всеукраїнському конкурсі студентських робіт Міністерства освіти та науки України, Всеукраїнській олімпіаді, міжвузівському конкурсі наукових робіт Харківського державного університету, конкурсі бізнес-планів Шосткінської міської ради, міжнародних наукових конференціях, кафедральному конкурсі науково-дослідних робіт.

Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно самовдосконалюється та з оптимізмом дивиться у майбутнє.

ПЕРЕДМОВА

Аналіз трансформаційних перетворень суспільства показує, що існує незаперечний зв’язок між позитивними тенденціями розвитку національної економіки та інноваційною активністю вищих навчальних закладів. Виходячи з інноваційних пріоритетів, розвиток наукових досліджень студентів можна вважати головним завданням будь-якого вищого навчального закладу, бо науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються студенти, – надійний шлях пізнання кожним юним дослідником своїх творчих можливостей, а часто – й професійного самовизначення. Саме тому один із основних напрямів діяльності кафедри економічних і соціальних дисциплін (ЕСД) – створення цілісної, скоординованої системи з виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання талановитої молоді.

З метою залучення до наукової творчості здібних студентів відповідно до їх наукових інтересів, розвитку їх творчих здібностей, розширення світогляду, вже втретє наш науково-педагогічний колектив проводить щорічний кафедральний конкурс студентських науково-дослідних робіт "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ". Як завжди ми оперативно інформуємо про це суспільство, друкуючи результати наукових досліджень своїх студентів в науково-інформаційній збірці, яка містить реферати звітів про виконані і захищені на науковому семінарі кафедри студентські науково-дослідні роботи (НДР). Популяризація наукової творчості нашої талановитої молоді має на меті інформувати громадськість про стан речей у пріоритетних сферах діяльності молодих науковців, про наукове життя кафедри, про рівень наукових результатів студентських робіт, про нові напрямки економічних та загальнонаукових досліджень, про персональні творчі здобутки студентів ШІ Сум ДУ і ХТК ім. І.М. Кожедуба.

Третій випуск науково-інформаційного видання – ювілейний, бо майже припадає на 5 – річчя з дня заснування кафедри ЕСД (наказ ректора СумДУ № 224 –І від 21.06.2004 р.), а тому, окрім рефератів студентських науково-дослідних робіт, збірка пропонує читачеві додаткову інформацію про кафедру ЕСД: передумови та історію створення, основні етапи становлення, проблеми зростання, творчі здобутки колективу, наукові досягнення наших студентів, наукові інтереси та творчі плани викладачів кафедри.

Реферативні матеріали, представлені в збірці, мають бути корисними як студентам вищих навчальних закладів, учням шкіл, так і аспірантам, здобувачам наукових ступенів, а також викладачам (при підготовці до занять, наукових дискусій; для проведення наукових семінарів; при плануванні спільних наукових досліджень). Зокрема, творчо зорієнтованих студентів вони можуть надихнути на нові дослідницькі напрямки, наукові теми, пошукові ідеї, практичні розробки.

Щиро сподіваємось, що ознайомлення зі збіркою рефератів студентських науково-дослідних робіт, з оригіналами звітів про НДР буде сприяти зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до світу знань і умінь, а також дозволить кожному читачеві знайти цікаву та потрібну йому інформацію. У такій формі співпраці нашим покликанням є творче виховання молоді, а саме – формування у них аналітичних здібностей, потягу до самостійного отримання нових знань.

Впевнені, що наш конкурс і надалі буде традиційно щорічним та посяде чинне місце у науковому житті колективу кафедри і наших студентів. Переконані, що досвід виконання НДР, складання звіту, захисту НДР та прилюдного відстоювання своєї ключової ідеї, власної точки зору обов’язково знадобиться учням та студентам в подальшій практиці, допоможе зробити в майбутньому захоплюючу професійну кар’єру.

Бажаємо всім учасникам конкурсу результативного навчання, плідної наукової роботи, творчого натхнення, суспільно вагомих результатів.

З повагою, науково-педагогічний колектив

кафедри, організаційний комітет конкурсу.

P. S. (згідно Наказу ректора Сум ДУ № від 21 лютого 2009 року кафедру ЕСД, як випускаючу кафедру, перейменовано в кафедру економіки підприємств).

Шановні друзі !

Сьогодні вища освіта – ключ не тільки до Вашого особистого успіху, а й до подальшого розвитку нашої країни. Її мета – навчити людину вчитися впродовж життя, навчити знати й пізнавати, навчити діяти, сприймати та відчувати найперспективніші напрями інноваційного розвитку економіки, що базуються на синтезі проривної науки, інноваційної освіти і підготовки кадрів. Це дасть можливість ефективно використати найвищу цінність – людський капітал.

Приєднання України до Болонського процесу є незаперечним фактом міжнародного визнання нашої системи вищої освіти. Разом з тим це вимагає подальших колективних зусиль щодо забезпечення відповідності української освіти європейським стандартам та успішного її входження до єдиного європейського освітнього простору.

Одна з головних вимог сучасної вищої освіти – поєднання навчального процесу з науковою діяльністю студентів. Тому конкурс студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», який вже втретє організовує кафедра, є дуже важливим етапом в житті студентів – представників майбутньої наукової еліти, яка через кілька років визначатиме вигляд та напрямки розвитку суспільства.

Отже, щорічні зібрання творчої молоді на такому науковому заході кафедри сприяють зміцненню отриманих знань, поглибленню співпраці студентів і викладачів, а також підвищенню загального рівня освіти, яку Ви отримаєте в Шосткинському інституті Сумського державного університету.

Бажаю всім натхнення та наполегливості у навчанні, завзятості у досягненні своєї мети.

В.Л. Акуленко, директор ШІ СумДУ, зав. кафедри,

кандидат економічних наук, доцент

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

«Хто ставить перед собою великі задачі,

Той знаходить і засоби для їх реалізації.»

(Наполеон)

Людині властива допитливість. І це природно. Дослідники завжди намагались пізнати сутність речей, явищ, буття. Не є виключенням і студенти, а також викладачі нашої кафедри. Проте, досліджувати простір, час, стан об’єктів і систем, відношення, пропорції, взаємозв’язки, закономірності (економічні, соціальні та ін.), з наміром одержати нові знання, необхідно професійно. Тобто, ставлячи перед собою дослідницькі задачі, потрібно використовувати якесь знаряддя, відповідні засоби. На жаль, без свідомого застосування адекватних, науково обґрунтованих методів пізнання багатовимірних явищ це неможливо. Саме тому, усвідомлюючи свою відповідальність за якісну підготовку майбутніх фахівців, які виходять з нашого навчального закладу, колектив кафедри поєднує навчальну підготовку студентів з науковою, зокрема, кафедра є засновником конкурсу студентських науково-дослідних робіт (НДР) "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ". Конкурс проводиться з квітня 2007 року вже третій рік поспіль, викликає зацікавленість студентів і, навіть, вважається візитною карткою кафедри. Фактично, в комплексі складових елементів навчально-наукової роботи зі студентами конкурс виступає в якості своєрідного полігону для практичної апробації наукових досягнень студентів, для розкриття їх творчих можливостей, для відчуття ними конкурентної атмосфери наукового змагання, де потрібно не тільки викласти результати своїх наукових досліджень, а й обґрунтувати, відстояти власну точку зору.

Високий рівень дослідницьких здібностей знадобиться нашим студентам для успішної участі у більш масштабних та престижних наукових заходах, скажімо у загальнодержавних конкурсах наукових робіт та проектів, міжнародних наукових конференціях, семінарах. І такий досвід ми вже маємо. Зокрема, прикладом можуть слугувати успішні виступи наших студентів (Груши Сніжани, Плацинди Сергія – гр. Е-71Ш; Лупик Марини, Сич Олени, Мамонтової Ольги – гр. Е-51Ш; Мазепи Оксани – гр. Е-41Ш) поряд з науковцями Росії, Польщі, Канади, Норвегії на Міжнародній науковій конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» (квітень 2008р.), Мазепи Оксани – гр. Е-41Ш на Міжнародній науковій конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення» (травень 2007р.), а також нещодавня (березень 2009р.) перемога у другому турі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт студентів 4 курсу групи Е-51Ш. У напруженій атмосфері творчого та ораторського змагання Василевська Анна та Лямець Денис захистили свою роботу «Екологічна розробка впровадження екологічно безпечного підприємства ТОВ «ЕКО Пласт» по переробці побутових відходів в місті Шостка», вибороли почесне ІІІ місце і опинились майже на одному рівні з молодими науковцями відомих та престижних вишів. Характерною особливістю, визначальною передумовою зазначеної перемоги дослідницької роботи та успіху наукових доповідей наших студентів є той факт, що всі вони попередньо вже були оцінені фаховою експертною комісією, заслухані, обговорені та доповнені критичними побажаннями на нашому конкурсі студентських НДР. Тобто, така «запобіжна» кафедральна апробація творчих розробок в конкурентно-критичному середовищі забезпечила виключення випадковості результату.

В процесі підготовки студентів до опанування наукового мислення найголовнішу роль відіграє розвинення у них здібностей і вироблення стійких навичок свідомої самостійної класифікації явищ та їх підсумкового узагальнення. Впевнений, що саме вони є основою формування у студентів – майбутніх фахівців головного надбання, яке вони мають винести зі стін нашого навчального закладу – АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Аналітичні інструменти пізнання аналіз і синтез є складовими найважливішого прийому дослідження – абстрактного наукового мислення. У процесі аналізу предмет дослідження розчленовується, мислення йде від видимого, конкретного до абстрактного. При синтезі навпаки: явище досліджується у взаємозв’язку і взаємодії його складових частин. Мислення іде від абстрактного до конкретного, від розуміння суті відносин до прояву їх у конкретній ситуації. У такий спосіб виявляють причинно-наслідкові зв’язки явищ, тобто, здійснюють наукове пізнання дійсності. Це – зброя аналітика.

Отже, фахівець, що володіє аналітичними здібностями, завжди має попит на ринку праці, причому, не тільки зі своєї спеціальності, – в усіх галузях ринкової діяльності. Бо в сучасних умовах вміння видобувати нові знання, здійснюючи наукові дослідження, формулювати відповідні аналітичні висновки і, як наслідок, через критичне мислення складати власне уявлення про об’єкт, предмет свого дослідження, встановлювати пріоритети, концентрувати увагу на головному – це вагомий, багатообіцяючий здобуток для фахівця будь-якої справи. Завдяки ньому перед випускником відкриваються нові, більш реальні перспективи – він отримує додаткові переваги, зокрема, унікальну можливість завжди бути попереду, завжди випереджати фахівців «середнього рівня». Тому аналітичні здібності, навички, здобуті студентами внаслідок поєднання навчальної діяльності з науковою, є подарунком у першу чергу самим собі.

Сьогодні вища освіта у звичному «навчальному» розумінні – необхідна, але недостатня умова для отримання гідного робочого місця в ефективному сегменті ринку праці. Бо лише вміння виконувати дослідницьку роботу, тобто, висувати гіпотези, ставити уявний розумовий експеримент, розкладати складне явище на складові, міркувати, узагальнювати як по складових, так і в цілому, а також формулювати аналітичний підсумок, поширювати свою точку зору, відстоювати її, переконувати опонентів формує фахівця найвищого рівня. Все це докорінно змінює світогляд, людина починає мислити СИСТЕМНО, глибше розуміти економічні, соціально-економічні, політичні, психологічні та інші процеси, які відбуваються як на мікро-, так і на макрорівні. Завдяки цьому фахівець стає спроможним приймати оптимальні управлінські рішення, прогнозувати наслідки їх впровадження, адекватно реагувати на ризики, здійснювати випереджувальні заходи – він перетворюється в ефективного керівника, менеджера найвищого рівня.

Первинні навички класифікації (групування) та узагальнення (зведення) явищ, а також практичного їх використання закладаються ще під час навчання студентів в межах базових дисциплін, зокрема, «Статистики». В подальшому ж, при вивченні фахових дисциплін на старших курсах, студентові потрібна вже самостійна системна робота з поглиблення навичок свідомого використання попередніх аналітичних знань під час творчого виконання курсових робіт, проектів, бакалаврських робіт, дипломів. Ще більшого розвитку аналітичних здібностей можна домогтися, якщо приймати участь у заходах колективної творчості під керівництвом викладачів, скажімо, у підготовці до конкурсу, засновником якого є кафедра економічних і соціальних дисциплін.

Вважаю, що один з найважливіших стратегічних ресурсів нашої кафедри, інституту, університету та України в цілому – молоді талановиті люди, які вміють учитися, креативно мислити, бачити перспективу, працювати на майбутнє. Ви – еліта країни, її гордість і надія. То ж робіть те, що Вам подобається, – і у вас відкриється нове дихання. Скажіть собі: «Я обожнюю навчання. Чим більше я вчусь, тим більше заплутуюсь. Чим більше заплутуюсь, тим мені цікавіше. Чим цікавіше, тим складніші питання я прагну розв’язати». Пам’ятайте, також, що результат самостійної навчально-наукової діяльності – це не тільки висока фахова компетентність, обізнаність та особливий, творчий стан душі, уміння розрізняти тенденції, орієнтуватись в передових напрямках, які необхідні для розбудови України, а й, так би мовити, суто прагматичні надбання: високий соціальний статус, престиж, суспільне визнання, інформаційна і правова база для кар’єрного зростання, впевненість у майбутньому і, врешті, це засіб видобування вигоди із власної обізнаності та інформованості. Зокрема, світовий досвід свідчить, що частка тих людей, хто ще під час навчання займався науковою діяльністю та володіє дослідницько-аналітичним інструментарієм, в складі дуже успішних, всесвітньо відомих прізвищ займає більше 70 відсотків! То ж ніколи не припиняйте вчитися всьому і скрізь, ідіть дорогою знань до високих здобутків, і життя наповниться глибоким сенсом.

Ю.Є. Павленко, доцент, кандидат технічних наук

ЛІТОПИС ПОСТУПУ

Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2008 року:

рівень, структура, динаміка

У 2008 році на конкурс було подано 15 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 2. Реферати ндр (4)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 3. Реферати ндр (1)

  Реферат
  Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 4. Кафедра економіки підприємств реферати ндр за результатами щорічного конкурсу студентських науково-дослідних робіт Випуск 4

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 5. Реферат роботи (1)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.

Другие похожие документы..