Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Еще совсем недавно, 2-3 года назад, мысль о том, что происходящее в России следует рассматривать с позиций войны, многим казалась абсурдной. В лучшем...полностью>>
'Учебное пособие'
Излагается материал по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и производств», рассматриваются концепции комплексно-автоматизированного п...полностью>>
'Документ'
1. Курс «Социальная политика Советского государства в 1917 – 1920-е гг.» предназначен для студентов направления «История» исторического факультета ЯрГ...полностью>>
'Документ'
Слово и морфема как знаковые единицы языка Аналитический подход к языку (путь от языковых средств к их функциям и значениям) во многом предполагает и...полностью>>

Теми рефератів з дисципліни «Історія України»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Теми рефератів з дисципліни «Історія України»

 1. Українська державницька ідея у XVI – XVII ст.

 2. Запорізька Січ – осередок українського козацтва

 3. Кирило-Мефодіївське товариство.

 4. Т.Г.Шевченко і його роль в українському національному русі.

 5. Державна символіка України: витоки, розвиток, сучасність.

 6. Постать Богдана Хмельницького в історії України.

 7. Визвольна війна 1648-1654 рр. у народній творчості.

 8. Переяславська Рада 1654 р. та її історичне значення.

 9. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція в долі українського народу.

 10. Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.

 11. Григорій Сковорода: життя і творчість.

 12. Створення та діяльність Центральної Ради.

 13. Гетьман П.Скоропадський в історії Української революції.

 14. НЕП в Україні: мета, шляхи, наслідки.

 15. Україна під час Другої світової війни.

 16. Суспільний розвиток України у повоєнний період.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки по виконанню рефератів з дисципліни “Комерційна діяльність”

  Реферат
  Студент може запропонувати іншу тему реферату з урахуванням зацікавленості у розробці визначеної проблеми по дисципліні, але при обов’язковому погодженні її з викладачем – науковим керівником.
 2. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «правознавство»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання неюридичних спеціальностей.
 3. Тематика рефератів з дисципліни Соціальна І гуманітарна політика

  Реферат
  2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).
 4. Тематика рефератів з дисципліни «Державне управління»

  Реферат
  80.Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.
 5. Навчальна програма курсу 5 > Теми рефератів І практичні завдання до вивчення тем 8 1 Предмет, метод, сутність І завдання економічної діагностики 8

  Реферат
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050107 - "Економіка підприємства".

Другие похожие документы..