Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Технология – это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. В школе «Технология»– интеграт...полностью>>
'Реферат'
Кооперация (от лат. cooperatio - сотрудничество) – это добровольное объединение (или совокупность объединений) людей – крестьян, рабочих, служащих, м...полностью>>
'Документ'
Оказание экспертной, административной и организационной помощи с авторами 9 проектов из Москвы, г. Тольятти Самарской обл., г. Петрозаводска (Карелия)...полностью>>
'Документ'
Цель программы: обеспечить фундаментальную подготовку в сфере психологии менеджмента и профессионально-психологической эффективности персонала в орга...полностью>>

Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Підтримка та розвиток відновлювальних

джерел енергії (біомаси)

Проект фінансується Європейським Союзом

EuropeAid/119152/C/SV/UAСлужбовий контракт 2005/100-604

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса»

(ЕСКО-Б)

1. ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ЕСКО-Б

2. ІНСТРУКЦІЇ заявникам

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ

4. ФОРМА ЛИСТА-ЗАЯВИ ТА ФОРМИ ДОДАТКІВ

06 лютого 2007 р.

Київ

1 ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ЕСКО-Б

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) та Делегація Європейської Комісії в Україні (ДЄК) запрошують приватні компанії, що мають досвід роботи в України у використанні відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та комбінованому виробництві теплової і електричної енергії (когенерації), взяти участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б), яку буде засновано у формі закритого акціонерного товариства, що повністю належатиме Акціонерам.

Відбір Акціонерів заплановано наступним чином:

Подання Кваліфікаційної документації 28 лютого 2007 р.

Відбір та повідомлення 7 березня 2007 р.

Заяви про участь у відборі Акціонерів приймаються від компаній з будь-яких країн.

Документацію щодо участі у відборі Акціонерів можна отримати за зазначеною нижче адресою. У відповідній Заяві повинно бути чітко зазначено: «Заява на участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б)». Документацію щодо участі у відборі Акціонерів можна отримати за зазначеною адресою починаючи з 7 лютого 2007 року. Цю Документацію також розміщено на сайті Проекту TACIS за адресою: . Зацікавлені компанії можуть отримати подальшу інформацію, а також «Запрошення до участі у кваліфікації Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б), за адресою:

Офіс Проекту TACIS

Світлана Шевченко або Дмитро Строкон

вул. Гонти, буд. 1, кімната 25

Київ, 04112, Україна

Тел./Факс: (+380 44) 458 0435

Електронна пошта: office@escob.org.ua

2 ІНСТРУКЦІЇ заявникам

2.1 Загальна інформація

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) та Делегація Європейської Комісії в Україні (ДЄК) мають намір провести кваліфікацію та відбір компаній, які стануть Акціонерами ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б) у відповідності до вимог, визначених в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані”.

Календарний план заходів міститься в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.2).

2.2. Відповідність вимогам та критерії кваліфікації

Кваліфікація та відбір Акціонерів є відкритими для компаній з будь-яких країн.

Кваліфікація та відбір Акціонерів будуть здійснюватися на підставі відповідності Заявника мінімальним прохідним критеріям у форматі «Так/Ні» щодо загального і спеціального досвіду та фінансового стану за визначенням в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.3) за відповідями Заявника у Листі-заяві, інших формах, що до нього додаються, та подальших документах, що подаються на вимогу.

2.3. Підготовка та подання Заяв

Потенційні Заявники можуть звернутись в письмовій формі за поясненням вимог та критеріїв кваліфікації та відбору Акціонерів у будь-який час до настання кінцевого строку подачі заяв.

Вся інформація, що подається з метою кваліфікації та відбору Акціонерів, надається на мові, визначеній в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.4). У випадку, якщо інформація надається на іншій мові, вона має супроводжуватись перекладом на мову, зазначену в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.4). Такий переклад буде визначальним для тлумачення інформації. Інформація подається за формами, визначеними у цій Документації щодо участі у відборі Акціонерів.

Заява про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів складається з:

(а) Листа-заяви та (б) форм та документів, визначених в Розділі 4.

Ненадання інформації, що є важливою для оцінки кваліфікації Заявника, або невчасне надання роз’яснень чи підтверджень наданої інформації можуть призвести до дискваліфікації Заявника.

Подана Заява про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів повинна надійти в запечатаному конверті з кур’єром або рекомендованим листом на адресу, зазначену в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.6) не пізніше дати, зазначеної в тому ж розділі (пункт 3.7), і повинна бути позначеною так, як визначено в тому ж розділі (пункт 3.8). Документи, що надходять з запізненням, не приймаються до розгляду і повертаються невідкритими.

На конверті повинні бути чітко зазначеними назва та поштова адреса Заявника.

2.4. Кваліфікація та відбір Акціонерів

Комітет з відбору зберігає за собою право:

- відмовити у прийнятті або прийняти будь-яку заяву; та

- відмінити процедуру відбору Акціонерів та відмовити по всім заявам.

Комітет з відбору не несе відповідальності і не є зобов’язаним інформувати Заявника про підстави таких дій.

Протягом часу, визначеного в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.4), заявникам буде письмово повідомлено листом, факсом або електронною поштою про результати розгляду їх заяв з зазначенням переліку відібраних Заявників без зазначення будь-яких причин прийняття Комітетом з відбору такого рішення.

Комітет з відбору може визнати Заявника таким, що умовно пройшов кваліфікацію, тобто кваліфікованим за умови виконання Заявником певних вимог до настання встановленого строку.

3 Кваліфікаційні дані

3.1 Відбір Акціонером ЕСКО-Б

Комітет з відбору запрошує приватні компанії, що мають досвід роботи в України у використанні відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та комбінованому виробництві теплової і електричної енергії (когенерації), взяти участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б).

Напрямки діяльності ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б):

Розвиток біомасового сектору було визначено як один з ключових пріоритетів Національної енергетичної стратегії України, що забезпечує низку переваг: зменшення залежності від імпортованих енергетичних ресурсів; створення нових робочих місць у сільській місцевості; створення нових ринків для вітчизняних виробників обладнання для збору біомаси та її утилізації, а також зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом заміщення викопних видів палива місцевими паливами біомасового походження.

На сприяння впровадженню біомасових технологій Уряд України отримав підтримку з боку Європейського Союзу у створенні біомасової енергетичної сервісної компанії (ЕСКО-Б) спеціально для вирішення цих питань. Перевага віддається створенню закритого акціонерного товариства з можливою міноритарною участю в ньому Уряду України.

Структуру цього нового підприємства буде побудовано за моделлю бізнес-структури енергетичних сервісних компаній (ЕСКО), що діють в Центральній та Східній Європі. ЕСКО є відносно новим явищем в Україні, при цьому УкрЕСКО є першою комерційно життєздатною компанією, створеною в 1996 році та досі успішно діючою в Україні. ЕСКО є поширеними в Західній Європі та Північній Америці, де за останні тридцять років з застосуванням цієї концепції було здійснено велику кількість енергетичних проектів з реконструкції.

ЕСКО надає своїм клієнтам послуги з постачання або збереження енергії шляхом здійснення своїм власним коштом або за кошти третіх сторін капіталовкладень в енергетичне обладнання, що знаходиться на об’єктах замовників, і, таким чином, зменшення витрат на постачання енергії та/або обсягів її споживання. Повернення інвестованих коштів до ЕСКО здійснюється з фактичної економії. Підхід з орієнтацією на послуги означає, що замовник замість здійснення власних інвестицій одержує від ЕСКО гарантії того, що суми його фактичних платежів не будуть вище тих, що він продовжував би сплачувати за рахунками за постачання енергії. Після повернення до ЕСКО інвестицій (з прибутком), замовник починає отримувати повний обсяг вигод від своєї нової енергетичної системи.

Для стимулювання інтересу серед приватних інвесторів Європейська Комісія (за програмою ТАСІS) планує надати грант в розмірі 600 000 євро для здійснення капітальних інвестицій в обладнання двох демонстраційних проектів з подальшим поверненням цих коштів до ЕСКО-Б.

Однією з головних переваг цього нового ЕСКО є те, що Європейська Комісія (за програмою ТАСІS) на початковому етапі надає кошти для фінансування діяльності з підтримки ЕСКО-Б з боку досвідчених європейських та місцевих експертів. Це дозволить створити в Україні біомасову енергетичну сервісну компанію світового рівня з самого початку роботи проекту і забезпечити передачу необхідних навичок українським працівникам протягом початкового періоду діяльності компанії.

3.2 Календарний план заходів

Відбір Акціонерів заплановано наступним чином:

Подання Кваліфікаційної документації 28 лютого 2007 р.

Відбір та повідомлення 7 березня 2007 р.

3.3 Кваліфікаційні критерії

Для того, щоб пройти кваліфікацію і стати відібраним Акціонером, Заявник має довести Комітету з відбору свою відповідність визначеним нижче вимогам щодо досвіду, фінансового стану та участі у судових спорах в минулому:

- Загальний досвід.

Заявник має відповідати наступним мінімальним критеріям:

 • середній річний оборот або операції у використанні ВДЕ та/або когенерації за останні три роки на суму 5 мільйонів гривень або еквівалентну,

 • три роки управління та ведення активної господарчої діяльності у використанні ВДЕ та/або когенерації в ролі приватного власника або концесіонера,

 • досвід у залученні фінансування з кредитних та власних коштів та здійсненні інвестиційних програм в енергетиці на суму принаймні 5 мільйонів гривень.

- Фінансовий стан

Доступність або наявність ліквідних активів, необтяженого майна, кредитних ліній, інших фінансових засобів, достатніх для залучення інвестиційного капіталу для ЕСКО-Б в розмірі принаймні 5 мільйонів гривень (чи його еквіваленту).

Ревізовані баланси за останні три роки, що підтверджують стійкість фінансового становища Заявника і відображають довгострокову прибутковість. (В разі необхідності, Комітет з відбору може звертатися з відповідним запитом до банку Заявника.)

- Участь у судових спорах в минулому

Заявник надає точну інформацію за три останні роки про будь-які поточні чи минулі судові чи арбітражні спори, що виникли з виконаних договорів, або договорів, що зараз виконуються.

3.4 Мова

Повинна використовуватись англійська, або українська, або російська мова.

3.5 Заява про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів

Відповідні форми містяться в Розділі 4.

Лист-заява повинен супроводжуватися відповідними заповненими формами та копіями останніх документів, як це вимагається у формах. Всі папери (лист, форми та документи) мають знаходитись у запечатаному конверті.

3.6 Адреса Комітету з відбору

Офіс Проекту TACIS

Комітет з відбору

до уваги Світлани Шевченко

вул. Гонти, буд. 1, кімната 25

Київ, 04112, Україна

3.7 Останній день подання Заяв

28 лютого 2007 р.

3.8 Позначення Заяви

Заявник має позначити конверт з листом, формами та документами наступним чином: «Заява на участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б)».

3.9 Результати роботи Комітету з відбору

До 7 березня 2007 року Заявники будуть поштою, факсом або електронною поштою проінформовані про результати роботи Комітету з відбору.

4. ФОРМА ЛИСТА-ЗАЯВИ ТА ФОРМИ ДОДАТКІВ

 • Форма Листа-заяви

 • Заявник - Загальна інформація

 • Заявник - Річний оборот

 • Заявник - Наявність спеціального досвіду

 • Заявник - Фінансова інформація

 • Заявник - Участь в судових спорах в минулому

 • Заявник – Додатки

ЛИСТ-ЗАЯВА

[ Бланк заявника, включаючи повну поштову адресу, номер телефону, номер факсу, адресу електронної пошти. ]

Дата:______________________

Офіс Проекту TACIS

Голові Комітету з відбору

Панове,

Будучи належним чином уповноваженим представляти і діяти від імені __________________ (“Заявник”) на підставі _____________________________, та переглянувши і повністю розуміючи всю інформацію, що міститься у «Запрошенні до участі у кваліфікації Акціонерів ЕСКО-Б» щодо кваліфікації та відбору Акціонерів, нижчепідписаний цим подає Заяву про участь у кваліфікації з метою відбору Вами Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б).

До цього листа додаються копії оригінальних документів, що визначають:

(a) юридичний статус Заявника;

 1. місце його основної господарської діяльності; та

 1. місце його заснування (для Заявників, які є корпораціями); або місце його реєстрації (для Заявників, які є товариствами чи компаніями, що мають одного власника).

Ви та Ваші уповноважені представники цим уповноважуєтесь надсилати будь-які запити чи проводити розслідування з метою перевірки тверджень, документів та інформації, наданої у зв’язку з цією Заявою, а також уточнювати у наших банків та замовників будь-які фінансові та технічні аспекти наданих нами даних. Цей Лист-заява також становить дозвіл будь-якій особі чи повноважному представнику будь-якої інституції, що згадується в супровідній інформації, надавати таку інформацію, яка вважається за потрібну і запитується Вами з метою перевірки тверджень та інформації, наданих в цій Заяві, як то інформації щодо можливостей, досвіду та компетенції Заявника.

Ви та Ваші уповноважені представники з метою отримання додаткової інформації можуть звертатися до нижчезазначених осіб:

Загальні запити та запити з управлінських питань

Контактна особа 1

Телефон 1

Контактна особа 2

Телефон 2

Запити щодо співробітників

Контактна особа 1

Телефон 1

Контактна особа 2

Телефон 2

Запити з технічних питань

Контактна особа 1

Телефон 1

Контактна особа 2

Телефон 2

Запити з фінансових питань

Контактна особа 1

Телефон 1

Контактна особа 2

Телефон 2

Цю Заяву складено з повним розумінням того, що Ви залишаєте за собою право:

 вносити зміни в критерії кваліфікації; та

 відхиляти чи приймати будь-які заяви, відміняти процедуру кваліфікації та відбору Акціонерів ЕСКО-Б, а також відхиляти всі заяви.

Ви не будете нести відповідальності за будь-які такі дії і не є зобов’язаними інформувати Заявника про причини таких дій.

Той, що нижче підписався, засвідчує, що всі твердження та інформація, що надаються в належним чином оформленому Листі-заяві та інших формах, що додаються, є повними, правдивими та вірними щодо найменшої дрібниці.

Підпис

ПІБ

Від імені (назва Заявника)

Печатка

Додаток - Форма (1)

Заявник - Загальна інформація

Всі компанії, що звертаються з Заявою про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів, повинні заповнити цю форму відповідною інформацією.

1.

Назва компанії:

2.

Адреса головного офісу:

3.

ПІБ керівника:

4.

Телефон:

Контактна особа:

5.

Факс:

Телекс:

6.

Місце заснування / реєстрації

Рік заснування / реєстрації

Підпис

ПІБ

Печатка

Додаток - Форма (2)

Заявник - Річний оборот

Назва Заявника

Всі Заявники повинні заповнити інформацію в цій формі.

Загальна цифра річного обороту в гривневому еквіваленті, приведеному за обмінним курсом на кінець звітного періоду *.

Заявники можуть залучити до своїх Заяв відгуки, сертифікати та рекламні матеріали як Додатки. Це не є обов’язковим.

Заявник має відповідати наступним мінімальним критеріям: середній річний оборот за останні три роки в розмірі 5 мільйонів гривень або його еквівалент.

Дані про річний оборот

Рік

Оборот

Еквівалент в гривнях

2004

2005

2006

Підпис

ПІБ

Печатка

Додаток - Форма (3) Сторінка з сторінок

Заявник - Наявність спеціального досвіду

Назва Заявника

Щоб пройти кваліфікацію, Заявнику потрібно відповідати вказаним далі в цій анкеті вимогам за визначенням в Розділі 3 «Кваліфікаційні дані».

На окремій сторінці Заявнику потрібно надати перелік всіх господарчих операцій у зв’язку з використанням ВДЕ та/або когенерацією, до яких він був залучений, щоб підтвердити свої здібності в управлінні та прибутковій діяльності у використанні ВДЕ та/або когенерації в ролі приватного власника або концесіонера та надати докази наявності досвіду у залученні фінансування з кредитних та власних коштів, а також в реалізації інвестиційних програм загальною вартістю принаймні 5 мільйонів гривень (або еквівалент).

Підпис

ПІБ

Печатка

Додаток - Форма (4) Сторінка з сторінок

Заявник - Фінансова інформація

Назва Заявника

Заявники повинні надати фінансову інформацію на підтвердження того, що вони відповідають вимогам, наведеним в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані”. Кожен Заявник повинен заповнити цю форму. Якщо необхідно, для надання повної банківської інформації можна використовувати додаткові аркуші. Додайте також копії ревізованих балансів за останні три роки, а також копію повного річного фінансового звіту за останній рік.

Банк

Назва банку

Адреса банку

Телефон

Контактна особа і її посада

Факс

Телекс

Підсумуйте активи та пасиви в гривневому еквіваленті (за обмінним курсом, що діяв на кінець кожного календарного року) за три попередні роки. Виходячи з відомих зобов’язань, підсумуйте активи та пасиви в гривневому еквіваленті, що передбачаються на наступні два роки, якщо нерозкриття такої інформації Заявник задовільним чином не обгрунтовує Комітету з відбору.

Фінансова інформація у гривневому еквіваленті

Реальна: три попередні роки

Передбачувана: два наступних роки

2004

2005

2006

2007

2008

1. Всього активів

2. Поточні активи

3. Всього пасивів

4. Поточні пасиви

5. Прибуток до оподаткування

6. Прибуток після оподаткування

Підпис:

Вкажіть джерела фінансування, що пропонуються, які б задовольняли потреби ЕСКО-Б в інвестиційних коштах, за визначенням в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані”.

Джерело фінансування

Обсяг (гривневий еквівалент)

1.

2.

3.

4.

Компанії, що знаходяться у власності фізичних осіб та повні товариства можуть надати свої балансові звіти, завірені бухгалтером, а разом з ними - копії розрахунків податків, якщо аудиторська перевірка не має бути проведена в обов’язковому порядку у відповідності до законодавства країни їх походження.

Підпис

ПІБ

Печатка

Додаток - Форма (5)

Заявник - Участь в судових спорах в минулому

Назва Заявника

Заявники повинні надати інформацію щодо будь-якої участі в судових спорах або арбітражі протягом останніх трьох років, або спорах, що розглядаються в судовому порядку на даний момент (відповідно до Розділу 3 “Кваліфікаційні дані”).

Рік

Рішення на користь ЗАЯВНИКА чи ІНШОЇ СТОРОНИ

Назва замовника, причина вирішення справи в суді та предмет спору

Оспорювана сума (номінал, гривневий еквівалент)

Підпис

ПІБ

Печатка

Додаток - Форма (6)

Заявник – Додатки (за бажанням)

Назва Заявника

Заявник може включити у Додатки брошури, бізнес-плани та будь-який інший матеріал, який Заявник вважає доцільним для обґрунтування та підтвердження своєї заяви.

Анкета для

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ

ПАЛИВА З БІОМАСИ

Проект фінансується : EuropeAid Programme

Підрядник: EXERGIA (Греція) спільно з NEXANT (Велика Британія) та VTT (Фінляндія)

Партнер проекту в Україні: Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

Київ, вересень 2006

Київ, 29 вересня 2006

Шановні пані та панове!

Стосовно: Анкета для визначення постачальників та споживачів палива з біомаси

Цей лист має на меті коротко представити створення в Україні Біомасової ЕСКО та визначити:

 • потенційних постачальників палива з біомаси, які могли б почати новий бізнес та отримати підтримку від нової ЕСКО та

 • потенційні біомасові проекти, спрямовані на збереження енергії, які можуть бути впроваджені на Вашому підприємстві.

У випадку, якщо ці питання знаходяться за межами Вашої відповідальності, щиро просимо передати цього листа до відповідного підрозділу або співробітника.

Європейська Комісія в рамках проекту TACIS “Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)”, EuropeAid/119152/C/ SV/UA, підтримує створення першої Української ЕСКО в галузі використання біоенергії під назвою ЕСКО-Б. Виконання проекту, а також заснування ЕСКО-Б доручено міжнародному консорціуму під керівництвом EXERGIA (Греція) у співробітництві з NEXANT (Велика Британія) та VTT (Фінляндія). Партнером проекту в Україні є Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Добре відомо, що Україна є країною з високим питомим енергоспоживанням і переживає труднощі через високу вартість імпортованого палива, за яке вона розраховується вільноконвертованою валютою. Але Україна може зменшити свою залежність від імпортованого палива завдяки використанню свого потенціалу відновлювальної енергетики; зокрема, значні результати можуть бути досягнуті при інвестуванні в біомасові технології.

ЕСКО-Б буде організована таким чином, щоб спочатку надавати пакет послуг в області енергоменеджменту і здійснювати інвестування в проекти з використання біомаси, що можуть приносити прийнятну норму прибутку. Очікується, що ЕСКО-Б буде надавати наступні технічні послуги:

 • докладний энергоаудит з метою виявлення можливості заміщення палива;

 • проектування, монтаж і введення в експлуатацію устаткування;

 • можливе технічне обслуговування устаткування протягом початкового періоду повернення капіталу;

 • моніторинг експлуатаційних показників під час періоду роботи, впродовж якого повинно відбуватися повернення капіталу.

На даному етапі, Група Управління Проектом визначає потенційних постачальників/споживачів палива з біомаси з метою:

 • розробки бази даних потенційних постачальників/споживачів палива з біомаси;

 • створення регіональних біомасових асоціацій;

 • надання підтримки підприємствам, які зацікавлені у виробництві енергії з біомаси.

Якщо Ваша організація має біомасу (залишки деревини, сільськогосподарські залишки и т.п.), або Ваша організація зацікавлена у біомасовому енергетичному проекті, ми щиро просили б Вас заповнити анкету, що додається, з урахуванням зазначених в ній інструкцій, і повернути її на адресу, яку вказано в анкеті, бажано - електронною поштою упродовж 10 днів.

Зі свого боку ми гарантуємо конфіденційність цієї інформації. Інформацію буде використано для внутрішніх цілей ЕСКО-Б. Будь-які публічні звіти будуть містити лише загальну інформацію.

Ми відкриті для будь-якої додаткової інформації або пояснень.

З повагою,

Олег Буланий

Технічний експерт, Біомасовий Проект TACIS

ВСТУП

Дякуємо, що Ви знайшли час для заповнення цієї анкети.

Як було зазначено в супроводжувальному листі, нас цікавлять плани Вашої організації стосовно використання біомаси (продажу або застосування), які є обґрунтованими з технічної та економічної точок зору та мають гарні можливості для впровадження.

Якщо Ви зацікавлені у продажу біомаси для енергетичних потреб, будь-ласка заповніть Розділ №1.

Якщо Ви зацікавлені тільки у використанні біомаси для виробництва енергії на Вашому підприємстві, будь-ласка почніть з Розділу №2.

Якщо Ви зацікавлені у впровадженні більш ніж одного біомасового проекту, будь-ласка заповніть анкету (Розділ №2) для кожного проекту.

Будь ласка, поверніть заповнену анкету, електронною поштою або на таку адресу упродовж 10 днів після отримання:

Проект TACIS “Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)”, вул. Гонти 1, 04112 Київ, Україна

Контактна особа: Олег Буланий

Тел/факс: +380 (44) 458 04 35

Моб: +380 (67) 449 35 41

Ел. пошта: bulany@escob.org.ua

Якщо Ви бажаєте заповнити анкету в електронному форматі та повернути її електронною поштою, Ви маєте можливість скачати її з веб-сайту ЕСКО-Б: www.escob.com

При виникненні запитань, будь ласка, звертайтесь до пана Олега Буланого.

Дякуємо за Вашу співпрацю.

АНКЕТА

Зауваження стосовно конфіденційності й розкриття інформації

Інформація, що надається Вами за цією анкетою, використовуватиметься для внутрішніх потреб ЕСКО-Б. Чутлива інформація не передаватиметься нікому, якщо на це заздалегідь не одержано Вашої згоди.

Тут Ви можете залишити Ваші коментарі (за наявності):

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ/ КОМПАНІЮ

Назва організації/компанії:

Правовий статус (напр. державна, приватна, орган місцевого управління, тощо)

Основна діяльність організації/компанії:

Контактна особа/ посада

Адреса, телефон, факс, ел. пошта)

Дата

Розділ 1. АНКЕТА ЩО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИНКУ БІОМАСОВОГО ПАЛИВА

Тип біомаси

Питання

Відходи обробної промисловості

Відходи сільського господарства

Відходи деревообробної промисловості

Відходи лісозаготівель (гілки, верхівки, мертві дерева)

Лушпиння соняшника

Лушпиння зернових культур

Інше

Солома

Відходи соняшника

Відходи кукурудзи

Інше

Стружка, тріска

Кора

Тирса

Інше

Передбачуваний доступний обсяг3, тон, інше) на рік

Основні характеристики (якщо доступні)

Вологовміст, %

Розмір часток, мм

Як Ви використовуєте або утилізуєте біомасу на даний час

(будь ласка, зробіть позначку X у відповідній клітинці)

Виробляєте енергію

Спалюєте як відходи

Транспортуєте на смітник

Використовуєте у якості добрив

Інше

Скільки Ви сплачуєте зараз за утилізацію біомаси (заповніть зручну для Вас клітину)

грн/т

грн/м3

грн/рік

Розділ 1. (продовження)

Тип біомаси

Питання

Відходи обробної промисловості

Відходи сільського господарства

Відходи деревообробної промисловості

Відходи лісозаготівель (гілки, верхівки, мертві дерева)

Лушпиння соняшника

Лушпиння зернових культур

Інше

Солома

Відходи соняшника

Відходи кукурудзи

Інше

Стружка, тріска

Кора

Тирса

Інше

Чи зацікавлені Ви у продажу біомаси для виробництва енергії (будь ласка, зробіть позначку X)

ТАК

НІ

Якою буде ціна на транспортування біомаси, яку Ви бажаєте продавати

грн/т/50км

грн/м3/50км

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ПРОДАЖУ БИОМАСИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ:

Непридатний стан біомаси (підвищений вологовміст, т.п.) (будь ласка, зробіть позначку X)

Брак інформації щодо використання біомаси для виробництва енергії (будь ласка, зробіть позначку X)

Брак споживачів біомасового палива у регіоні (будь ласка, зробіть позначку X)

Інше (будь ласка, зробіть позначку X)

Розділ 2. АНКЕТА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ БІОМАСОВОГО ПАЛИВА (БІОМАСОВИХ ПРОЕКТІВ)

ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ

ТАК

НІ

Який тип енергії Ви плануєте виробляти використовуючи біомасове паливо:

 • Теплову

 • Електричну

 • Теплову та електричну (когенерація)

Який попит на енергію ви плануєте задовольнити використовуючи біомасове паливо:

Теплова енергія

 • Від 1МВт до 3МВт

 • Від 3МВт до 5МВт

 • Більш ніж 5МВт

Електрична енергія

 • Від 0.1МВт до 0.5МВт

 • Від 0.5МВт до 1МВт

 • Більш ніж 1МВт

Стадія розробки технічного проекту:

 • Проект на рівні початкової концепції

 • Попередня розробка проекту завершена

 • Детальна розробка проекту завершена

 • Остаточний проект для впровадження завершено

Стадія інвестиційного вивчення проекту (інвестиційна оцінка):

 • Виконані лише приблизні економічні розрахунки

 • Завершено попереднє ТЕО

 • Завершено ТЕО

Кошторис проекту:

 • Від 600 000 грн. до 3 000 000 грн. (€100 000- €500 000)

 • Від 3 000 000 грн. до 6 000 000 грн. (€500 000- €1 000 000)

 • Більш ніж 6 000 000 грн. (€1 000 000)

Розділ 2. (продовження)

ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ

ТАК

НІ

Як Ви плануєте фінансувати проект:

 • Власний капітал

 • Банківська позика

 • Грант

 • Інше

Статус схеми інвестування:

 • Обговорення питань фінансування ще не розпочато

 • Є попередня зацікавленість від інвесторів

 • Ми на заключній стадії переговорів та обговорення

 • Схему інвестування завершено та погоджено

Очікуваний початок виконання проекту

 • Останній квартал 2006

 • Перший квартал 2007

 • Другий квартал 2007

 • Третій квартал 2007

 • Четвертий квартал 2007

Основні перешкоди на шляху виконання:

 • Брак власних фінансових ресурсів

 • Труднощі одержання банківської позики

 • Брак технічної інформації та незавершені дослідження

 • Існує технічний ризик для проекту

 • Існує економічний ризик для проекту

 • Існують бар'єри законодавчого та регулятивного характеру

 • Інше

* тут і далі: конвертація з метою зазначення гривневого еквіваленту необхідна лише для сум, що виражені не в гривнях.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пропозиції та рекомендації у сфері правового регулювання та програм залучення мсп до покращення енергоефективності з урахуванням технологій використання біомаси та відходів

  Документ
  Висновки і рекомендації у сфері правового регулювання і програм залучення МСП до покращення енергоефективності з врахуванням технологій використання біомаси і відходів.
 2. Позиційний документ щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – єс у 2005-2007 роках

  Документ
  ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУВАЛИСЯ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ВИСНОВКАХ РАДИ МІНІСТРІВ ЄС ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН (ВІД 21 ЛЮТОГО 2005 Р.
 3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року ІІ

  Документ
  Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути всебічне забезпечення добробуту громадян. Однією із найважливіших складових добробуту у цивілізованих державах є забезпечення громадян теплом та електроенергією.
 4. Державний комітет України з енергозбереження (дкез) Державне підприємство

  Реферат
  Мета роботи – сприяння розповсюдженню нормативно-правових актів з енергозбереження та гармонізація українського законодавства у цій сфері з законодавством ЄС.
 5. Альтернативні джерела енергоресурсів в Українському Причорномор’ї

  Документ
  За результатами дослідження представлені висновки та рекомендації відповідних заходів, спрямованих на збільшення частки відновлювальних джерел в загальному енергобалансі країни.

Другие похожие документы..