Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
.ДЖИН ЭДУАРДССКАЗКА О ТРЁХ ЦАРЯХПосвящается сокрушённым сердцем христианам, выходящим из авторитарных групп, которых мы встречаем на своём пороге ищущ...полностью>>
'Программа'
И. П. Жиган. (ОАО «КБ «Кунцево») «Твердотельные СВЧ модули класса «система в корпусе» - основа новых систем информационного противоборства в области ...полностью>>
'Документ'
XІХ Міжнародна конференція «ICYS» (далі Конференція), яка відбудеться в Нідерландах (м. Неймеген, 16−22 квітня 2012 року), є особливим видом індивіду...полностью>>
'Доклад'
Общество, в котором на деле защищают права ребёнка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше разв...полностью>>

Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток - Форма (5)

Заявник - Участь в судових спорах в минулому

Назва Заявника

Заявники повинні надати інформацію щодо будь-якої участі в судових спорах або арбітражі протягом останніх трьох років, або спорах, що розглядаються в судовому порядку на даний момент (відповідно до Розділу 3 “Кваліфікаційні дані”).

Рік

Рішення на користь ЗАЯВНИКА чи ІНШОЇ СТОРОНИ

Назва замовника, причина вирішення справи в суді та предмет спору

Оспорювана сума (номінал, гривневий еквівалент)

Підпис

ПІБ

Печатка

Додаток - Форма (6)

Заявник – Додатки (за бажанням)

Назва Заявника

Заявник може включити у Додатки брошури, бізнес-плани та будь-який інший матеріал, який Заявник вважає доцільним для обґрунтування та підтвердження своєї заяви.

Анкета для

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ

ПАЛИВА З БІОМАСИ

Проект фінансується : EuropeAid Programme

Підрядник: EXERGIA (Греція) спільно з NEXANT (Велика Британія) та VTT (Фінляндія)

Партнер проекту в Україні: Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

Київ, вересень 2006

Київ, 29 вересня 2006

Шановні пані та панове!

Стосовно: Анкета для визначення постачальників та споживачів палива з біомаси

Цей лист має на меті коротко представити створення в Україні Біомасової ЕСКО та визначити:

 • потенційних постачальників палива з біомаси, які могли б почати новий бізнес та отримати підтримку від нової ЕСКО та

 • потенційні біомасові проекти, спрямовані на збереження енергії, які можуть бути впроваджені на Вашому підприємстві.

У випадку, якщо ці питання знаходяться за межами Вашої відповідальності, щиро просимо передати цього листа до відповідного підрозділу або співробітника.

Європейська Комісія в рамках проекту TACIS “Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)”, EuropeAid/119152/C/ SV/UA, підтримує створення першої Української ЕСКО в галузі використання біоенергії під назвою ЕСКО-Б. Виконання проекту, а також заснування ЕСКО-Б доручено міжнародному консорціуму під керівництвом EXERGIA (Греція) у співробітництві з NEXANT (Велика Британія) та VTT (Фінляндія). Партнером проекту в Україні є Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Добре відомо, що Україна є країною з високим питомим енергоспоживанням і переживає труднощі через високу вартість імпортованого палива, за яке вона розраховується вільноконвертованою валютою. Але Україна може зменшити свою залежність від імпортованого палива завдяки використанню свого потенціалу відновлювальної енергетики; зокрема, значні результати можуть бути досягнуті при інвестуванні в біомасові технології.

ЕСКО-Б буде організована таким чином, щоб спочатку надавати пакет послуг в області енергоменеджменту і здійснювати інвестування в проекти з використання біомаси, що можуть приносити прийнятну норму прибутку. Очікується, що ЕСКО-Б буде надавати наступні технічні послуги:

 • докладний энергоаудит з метою виявлення можливості заміщення палива;

 • проектування, монтаж і введення в експлуатацію устаткування;

 • можливе технічне обслуговування устаткування протягом початкового періоду повернення капіталу;

 • моніторинг експлуатаційних показників під час періоду роботи, впродовж якого повинно відбуватися повернення капіталу.

На даному етапі, Група Управління Проектом визначає потенційних постачальників/споживачів палива з біомаси з метою:

 • розробки бази даних потенційних постачальників/споживачів палива з біомаси;

 • створення регіональних біомасових асоціацій;

 • надання підтримки підприємствам, які зацікавлені у виробництві енергії з біомаси.

Якщо Ваша організація має біомасу (залишки деревини, сільськогосподарські залишки и т.п.), або Ваша організація зацікавлена у біомасовому енергетичному проекті, ми щиро просили б Вас заповнити анкету, що додається, з урахуванням зазначених в ній інструкцій, і повернути її на адресу, яку вказано в анкеті, бажано - електронною поштою упродовж 10 днів.

Зі свого боку ми гарантуємо конфіденційність цієї інформації. Інформацію буде використано для внутрішніх цілей ЕСКО-Б. Будь-які публічні звіти будуть містити лише загальну інформацію.

Ми відкриті для будь-якої додаткової інформації або пояснень.

З повагою,

Олег Буланий

Технічний експерт, Біомасовий Проект TACIS

ВСТУП

Дякуємо, що Ви знайшли час для заповнення цієї анкети.

Як було зазначено в супроводжувальному листі, нас цікавлять плани Вашої організації стосовно використання біомаси (продажу або застосування), які є обґрунтованими з технічної та економічної точок зору та мають гарні можливості для впровадження.

Якщо Ви зацікавлені у продажу біомаси для енергетичних потреб, будь-ласка заповніть Розділ №1.

Якщо Ви зацікавлені тільки у використанні біомаси для виробництва енергії на Вашому підприємстві, будь-ласка почніть з Розділу №2.

Якщо Ви зацікавлені у впровадженні більш ніж одного біомасового проекту, будь-ласка заповніть анкету (Розділ №2) для кожного проекту.

Будь ласка, поверніть заповнену анкету, електронною поштою або на таку адресу упродовж 10 днів після отримання:

Проект TACIS “Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)”, вул. Гонти 1, 04112 Київ, Україна

Контактна особа: Олег Буланий

Тел/факс: +380 (44) 458 04 35

Моб: +380 (67) 449 35 41

Ел. пошта: bulany@escob.org.ua

Якщо Ви бажаєте заповнити анкету в електронному форматі та повернути її електронною поштою, Ви маєте можливість скачати її з веб-сайту ЕСКО-Б: www.escob.com

При виникненні запитань, будь ласка, звертайтесь до пана Олега Буланого.

Дякуємо за Вашу співпрацю.

АНКЕТА

Зауваження стосовно конфіденційності й розкриття інформації

Інформація, що надається Вами за цією анкетою, використовуватиметься для внутрішніх потреб ЕСКО-Б. Чутлива інформація не передаватиметься нікому, якщо на це заздалегідь не одержано Вашої згоди.

Тут Ви можете залишити Ваші коментарі (за наявності):

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ/ КОМПАНІЮ

Назва організації/компанії:

Правовий статус (напр. державна, приватна, орган місцевого управління, тощо)

Основна діяльність організації/компанії:

Контактна особа/ посада

Адреса, телефон, факс, ел. пошта)

Дата

Розділ 1. АНКЕТА ЩО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИНКУ БІОМАСОВОГО ПАЛИВА

Тип біомаси

Питання

Відходи обробної промисловості

Відходи сільського господарства

Відходи деревообробної промисловості

Відходи лісозаготівель (гілки, верхівки, мертві дерева)

Лушпиння соняшника

Лушпиння зернових культур

Інше

Солома

Відходи соняшника

Відходи кукурудзи

Інше

Стружка, тріска

Кора

Тирса

Інше

Передбачуваний доступний обсяг3, тон, інше) на рік

Основні характеристики (якщо доступні)

Вологовміст, %

Розмір часток, мм

Як Ви використовуєте або утилізуєте біомасу на даний час

(будь ласка, зробіть позначку X у відповідній клітинці)

Виробляєте енергію

Спалюєте як відходи

Транспортуєте на смітник

Використовуєте у якості добрив

Інше

Скільки Ви сплачуєте зараз за утилізацію біомаси (заповніть зручну для Вас клітину)

грн/т

грн/м3

грн/рік

Розділ 1. (продовження)

Тип біомаси

Питання

Відходи обробної промисловості

Відходи сільського господарства

Відходи деревообробної промисловості

Відходи лісозаготівель (гілки, верхівки, мертві дерева)

Лушпиння соняшника

Лушпиння зернових культур

Інше

Солома

Відходи соняшника

Відходи кукурудзи

Інше

Стружка, тріска

Кора

Тирса

Інше

Чи зацікавлені Ви у продажу біомаси для виробництва енергії (будь ласка, зробіть позначку X)

ТАК

НІ

Якою буде ціна на транспортування біомаси, яку Ви бажаєте продавати

грн/т/50км

грн/м3/50км

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ПРОДАЖУ БИОМАСИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ:

Непридатний стан біомаси (підвищений вологовміст, т.п.) (будь ласка, зробіть позначку X)

Брак інформації щодо використання біомаси для виробництва енергії (будь ласка, зробіть позначку X)

Брак споживачів біомасового палива у регіоні (будь ласка, зробіть позначку X)

Інше (будь ласка, зробіть позначку X)

Розділ 2. АНКЕТА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ БІОМАСОВОГО ПАЛИВА (БІОМАСОВИХ ПРОЕКТІВ)

ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ

ТАК

НІ

Який тип енергії Ви плануєте виробляти використовуючи біомасове паливо:

 • Теплову

 • Електричну

 • Теплову та електричну (когенерація)

Який попит на енергію ви плануєте задовольнити використовуючи біомасове паливо:

Теплова енергія

 • Від 1МВт до 3МВт

 • Від 3МВт до 5МВт

 • Більш ніж 5МВт

Електрична енергія

 • Від 0.1МВт до 0.5МВт

 • Від 0.5МВт до 1МВт

 • Більш ніж 1МВт

Стадія розробки технічного проекту:

 • Проект на рівні початкової концепції

 • Попередня розробка проекту завершена

 • Детальна розробка проекту завершена

 • Остаточний проект для впровадження завершено

Стадія інвестиційного вивчення проекту (інвестиційна оцінка):

 • Виконані лише приблизні економічні розрахунки

 • Завершено попереднє ТЕО

 • Завершено ТЕО

Кошторис проекту:

 • Від 600 000 грн. до 3 000 000 грн. (€100 000- €500 000)

 • Від 3 000 000 грн. до 6 000 000 грн. (€500 000- €1 000 000)

 • Більш ніж 6 000 000 грн. (€1 000 000)

Розділ 2. (продовження)

ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ

ТАК

НІ

Як Ви плануєте фінансувати проект:

 • Власний капітал

 • Банківська позика

 • Грант

 • Інше

Статус схеми інвестування:

 • Обговорення питань фінансування ще не розпочато

 • Є попередня зацікавленість від інвесторів

 • Ми на заключній стадії переговорів та обговорення

 • Схему інвестування завершено та погоджено

Очікуваний початок виконання проекту

 • Останній квартал 2006

 • Перший квартал 2007

 • Другий квартал 2007

 • Третій квартал 2007

 • Четвертий квартал 2007

Основні перешкоди на шляху виконання:

 • Брак власних фінансових ресурсів

 • Труднощі одержання банківської позики

 • Брак технічної інформації та незавершені дослідження

 • Існує технічний ризик для проекту

 • Існує економічний ризик для проекту

 • Існують бар'єри законодавчого та регулятивного характеру

 • Інше

* тут і далі: конвертація з метою зазначення гривневого еквіваленту необхідна лише для сум, що виражені не в гривнях.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пропозиції та рекомендації у сфері правового регулювання та програм залучення мсп до покращення енергоефективності з урахуванням технологій використання біомаси та відходів

  Документ
  Висновки і рекомендації у сфері правового регулювання і програм залучення МСП до покращення енергоефективності з врахуванням технологій використання біомаси і відходів.
 2. Позиційний документ щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – єс у 2005-2007 роках

  Документ
  ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУВАЛИСЯ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ВИСНОВКАХ РАДИ МІНІСТРІВ ЄС ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН (ВІД 21 ЛЮТОГО 2005 Р.
 3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року ІІ

  Документ
  Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути всебічне забезпечення добробуту громадян. Однією із найважливіших складових добробуту у цивілізованих державах є забезпечення громадян теплом та електроенергією.
 4. Державний комітет України з енергозбереження (дкез) Державне підприємство

  Реферат
  Мета роботи – сприяння розповсюдженню нормативно-правових актів з енергозбереження та гармонізація українського законодавства у цій сфері з законодавством ЄС.
 5. Альтернативні джерела енергоресурсів в Українському Причорномор’ї

  Документ
  За результатами дослідження представлені висновки та рекомендації відповідних заходів, спрямованих на збільшення частки відновлювальних джерел в загальному енергобалансі країни.

Другие похожие документы..