Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
11. Верховна Рада України в системі органів державної влади України. 1 . Всеукраїнський референдум: поняття та види....полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Учебно-методическое пособие по курсу «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» содержит краткое описание целей и задач курса, методические указани...полностью>>
'Доклад'
Настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления записи актов гражданского состояния Тамбовской области разработан в со...полностью>>
'Документ'
в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени...полностью>>

Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Список використаних джерел

 1. Закон України Про банки і банківську діяльність №2121-III від 07.12.2000р. із змінами і доповненнями.

 2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. за №279.

 3. Правління НБУ України Положення № 246 від 28.09.95р.

 4. „Про затвердження Положення про формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків” Постанова НБУ №279 від 6 липня 2000р.

 5. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304с.

 6. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2008. -№14. –С24.

 7. Білошапка В.С. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. „Банківський менеджмент”. - Житомир: Рута, 2001. -384с.

 8. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси підприємств. -2006. -№10. –С.123-124

 9. Владчин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. -№1. – 2004. -С.98

 10. Василенко Л.П.Фінанси підприємства у схемах і таблицях. –К.:Дакор, 2006. -344с.

 11. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. -К.:Т-во Знання, 2000. -243 с.

 12. Васюренко Олег Володимирович. Банківський менеджмент: Посібник. -К. : Видавничий центр Академія, 2001. -317с.

 13. Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків // Фінанси України. -№4. –2003. С.118.

 14. Волохов В.І. Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій в кредитному процесі // Вісник НБУ. - №1. -2009. - С.30.

 15. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. – 2008. -№10.-С.11.

 16. Галасюк В.В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. -№5. - С. 55-56.

 17. Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57.

 18. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А. М. Герасимовича. -КНЕУ, 2003. -599 с.

 19. Геращенко В. Кредити і господарський розвиток // Банківська справа. - 2008. - № 1. - С. 47-57.

 20. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ. -2009.- №2. -С.35.

 21. Голуб В.М. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. -2000. -№ 2. -С. 56-59.

 22. Гончаренко В. Про кредитну кооперацію // Економіка України. 2007. - № 4. - С. 24-30.

 23. Фінанси підприємств/ Гончаров В.М., Путінцев В.А. Донецьк: ТОВ „Альматео”, 2006. -184с.

 24. Банківський нагляд: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Грушко В.І. -К.: Центр навч. л-ри, 2004. -262 с.

 25. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навч. посіб. / Денисенко М.П. -К.: Вид. дім «Професіонал», 2004. -319 с.

 26. Дерев'янко О.Г. Фінансово-кредитний механізм у системі стратегічного управління // Фінанси України. - 2007,- № 7. - С. 28-33.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна інформація про діяльність Банку (2)

  Документ
  Відповідно до Ліцензії № 16 від 09.10.2009 р.Банк мав право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
 2. Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку (3)

  Документ
  Відповідно до Ліцензії № 16 від 09.10.2009 р. Банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
 3. «ПриватБанк»

  Реферат
  Мета роботи: ознайомитися з банківською установою та нормативно-правовою основою її функціонування, формуванням ресурсів, кредитними операціями банку, розглянути особливості здійснення банківських операцій, вивчити фінансовий стан
 4. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 5. Акціонерне Товариство «Європейський банк раціонального фінансування»

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» (надалі–Банк),що додається, яка включає баланс,звіт про фінансові результати ,звіт

Другие похожие документы..