Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных...полностью>>
'Урок'
Развивать зрительную память, ассоциативное мышление, творческое воображение, эстетическое восприятие окружающего мира в целом и отдельных его объекто...полностью>>
'Конспект'
Кожному вчителю хочеться, щоб на його уроках діти працювали зацікавлено та з повною віддачею. Від цього залежить і результативність навчального проце...полностью>>
'Реферат'
Понятие «дисциплина труда» подробно рассмотрено в разделе VIII Трудового Кодекса РФ, который называется «Дисциплина труда и трудовой распорядок органи...полностью>>

Завдання, які оцінюються в 3 бали пакт Ріббентропа-Молотова між Німеччиною та СРСР був укладений: а

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

11 клас

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬСЯ В 3 БАЛИ

1. Пакт Ріббентропа-Молотова між Німеччиною та СРСР був укладений:

А) 16 березня 1939 р.; Б) 23 серпня 1939 р.; В) 28 вересня 1939 р.; Г) 22 червня 1941 р.

2. Директива Гітлера №21 від 18 грудня 1940 року мала назву:

А) “Вайс”; Б) “Вісла”; В) “Барбаросса”; Г) “Ост”.

3. Акт проголошення відновлення Української держави був прийнятий керівниками ОУН:

А) 22 червня 1941 р.; Б) 30 червня 1941 р.; В) 22 липня 1942 р.; Г) 18 грудня 1942 р.

4. На конференції в Сан-Франциско Україна ввійшла до складу ООН як член-засновник:

А) 26 квітня 1945 р.; Б) 26 червня 1945 р.; В) 16 серпня 1945 р.; Г) 10 лютого 1947 р.

5. Четвертий п'ятирічний план, післявоєнної відбудови народного господарства СРСР було прийнято

А) у листопаді 1943 р.; Б) у січні 1944 р.; В) лютому 1945 р.; Г) у серпні 1946 р.

6. На території України раднаргоспи відновлено, як територіяльно-планові органи управління екон. адміністративних районів:

А) у 1955 р.; Б) у 1956 р.; В) у 1957 р.; Г) у 1958 р.

7. Звільнення першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста і обрання на цю посаду В. Щербицького відбулося

А) у 1961 році; Б) у 1972 році; В) у 1985 році; Г) у 1988 році.

8. Декларацію про державний суверенітет України Верховна Рада УРСР прийняла

А) 15 травня 1990 р.; Б) 11 липня 1990 р.; В) 16 липня 1990 р.; Г) 17 жовтня 1990 р.

9. Утворення СНД відбулося

А) 26 листопада 1991 р.; Б) 3 жовтня 1991 р.; В) 5 грудня 1991 р.; Г) 8 грудня 1991 р.

10. Першого президента України було обрано

А) 1 січня 1991 р.; Б) 1 квітня 1991 р.; В) 1 листопада 1991 р.; Г) 1 грудня 1991 р.

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬСЯ В 4 БАЛИ

11. Розставте події в хронологічній послідовності:

а) входження Північної Буковини і Південної Бессарабії до складу УРСР; б) початок Великої Вітчизняної війни; в) початок Другої Світової війни; г) початок воєнних дій радянських військ проти Польщі; д) підписання радянсько-німецького договору про дружбу і кордони; е) проголошення незалежності Карпатської України.

Варіанти відповіді: А) а), б), в), г), е), д); Б) е), в), г), д), а), б); В) д), е), в), г), б), а); Г)б), а), в), г), е),д).

12. Вкажіть назву міста, яка пропущена в тексті: “Більше двох місяців (липень-вересень) тривала оборона ... . Гітлерівці втратили під його стінами понад 100 тис. війська. Після прориву німецькими військами Південно-Західного фронту захисники ... опинилися перед загрозою оточення…”

Варіанти відповіді: А) Київ; Б) Одеса; В) Харків; Г) Севастополь.

13. Остаточне визволення України радянськими війнами від німецької окупації відбулося

А) 8 січня 1944 р.; Б) 9 травня 1944 р.; В) 10 липня 1944 р.; Г) 28 жовтня 1944 р.

14. Виділіть особливості процесу індустріалізації в ході радянізації західних областей України у повоєнний період:

а) високі темпи промислового розвитку; б) примусова форсована колективізація; в) формальне представництво у владних структурах місцевого населення; г) поява нових галузей промисловості;

д) традиційні галузі західноукраїнських областей стали базою для розвитку місцевих галузей (деревообробної, паперової, хімічної); е) відкриття значних родовищ корисних копалин.

Варіанти відповіді: А) а, б, г, е; Б) б, в, д, е; В) а, г, д, е. Г) б, г, д, е.

  1. 15. Прочитайте цитату з історичні документу і дайте відповідь на питання:

“Навесні 1957 року М. Хрущовим була висунута програма, що передбачала у найближчі роки наздогнати США щодо виробництва м’яса, масла і молока на душу населення”. Як називалася ця програма?

Варіанти відповіді: А) надпрограма у тваринництві; Б) програма розширення площ посівів кукурудзи; В) програма освоєння цілинних земель; Г) програма реорганізації управління.

16. Дисидентський рух на Україну було започатковано:

А) в середині 50-х рр.; Б) на початку 60-х рр.; В) в середині 60-х рр.; Г) в кінці 60-х рр.

17.Оберіть правильне твердження:

А) квітень 1985 року — проголошення курсу на прискорення соціально-економічного розвитку країни;

Б) липень 1989 року — ХІХ Всесоюзна конференція КПРС;

В) січень 1991 року — організація Рухом живого ланцюга, що простягнувся від Києва до Львова;

Г) серпень 1992 року — спроба державного перевороту в СРСР.

18. Хто з наведених особистостей не був обраним на посаду Президента незалежної України?

а) Л.Кравчук; б) Л. Кучма; в) І. Плющ; г) П.Симоненко; д) В. Ющенко.

Варіанти відповіді: А) а, в; Б) б, в; В) в, г; Г) а, б.

19. Інститут президентства в Україні було запроваджено:

А) 8 жовтня 1991 р. Б) 5 липня 1991 р. В) 5 листопада 1991 р. Г) 6 грудня 1991 р.

20. Національну валюту гривню на Україні ввели:

А) 1 січня 1992 року; Б) 1 квітня 1993 року; в) 2 вересня 1996 року; Г) 10 червня 1997 року.

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬСЯ В 5 БАЛІВ

21. Розставте у хронологічній послідовності події, які відображені в цитованих документах

1) «…припинити діяльність організацій політичних партій в усіх органах, установах радіо і телебачення, інших державних установах, органах, організаціях…»

2) « …як стало відомо з інформації, переданої союзним телебаченням і радіо, в країні утворено Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР…»

3) «…припинити діяльність Компартії України до остаточного розслідування обставин, пов’язаних з державним переворотом 19-21 серпня 1991 р…»

4) «…провести 17 березня 1991 р. одночасно із загальносоюзним референдумом опитування населення Української РСР для виявлення думки громадян щодо змісту майбутнього Союзу…»

Варіанти відповіді: А) 1, 3, 4, 2; Б) 4, 2, 1, 3; В) 4, 2, 3, 1; Г) 3, 2, 4, 1.

22. Укажіть прізвища вчених, що стали жертвами “лисенківщини” на Україні.

а) С. Білоусова; б) М. Гришко; в) С. Гершензон; г) Ф. Ястребов; д) Л. Делоне; е) Л. Славін;

є) І.Поляков.

Варіанти відповіді: А) а, б, г, є; Б) б, в, д, є; В) а, в, г, е; Г) б, в, г, д.

23. Оберіть правильні твердження щодо створення Клубу творчої молоді “Пролісок” у Львові:

А) створений державою, очолив М. Косів; Б) створений інтелігенцією, очолив В Чорновіл;

В)створений шістдесятниками, очолив М. Косів; Г) створений священиками, очолив М. Горинь.

24. Встановіть відповідність між датами та подіями.

 1. 19 лютого 1954 р. 2) лютий 1956 р. 3) 1957 р. 4) 1965 р.

а) - праця І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”; б) - реформа управління економікою створення раднаргоспів; в) – входження Криму до складу у РСР; г) - ХХ з’їзд КПРС.

Варіанти відповіді: А)1-в, 2-г, 3-б, 4-а; Б) 1-а, 2-г, 3-б, 4-в; В) 1-г, 2-в, 3-а, 4-б; Г) 1-г, 2-в, 3-б, 4-а.

25. Українську Гельсінську групу очолив

А) П. Григоренко; Б) М. Руденко; В) О. Тихий; Г) В. Чорновіл.

26. Розставте події в хронологічній послідовності:

а) І з’їзд народних депутатів СРСР; б) аварія на Чорнобильській АЕС; в) Всесоюзний референдум з питань майбутнього України; г) Декларація про державний суверенітет; д) акт проголошення незалежності України.

Варіанти відповіді: А) а,б,г,в,д; Б) в,а,г,д,а; В) г,а,б,д,в; Г) б,а,г,д,в.

27. Вкажіть, якого періоду в житті українського суспільства стосується висновок: “Із розвитком демократії на фоні загального зростання соціальної активності населення й нагромадження проблем Українського жіноцтва все більшої активності набував жіночий рух, який намагався скоординувати свою діяльність з відповідними державними установами...”

Варіанти відповіді: А) відлига; Б) застій; В) перебудова; Г) незалежність.

28. Розставте події у хронологічній послідовності:

а) обрання президента Л. Кучми на перший термін; б) обрання президентом В. Ющенка; в) затвердження Верховної Ради України тризуба малим гербом України; г) прийняття Конституції незалежної України;

д) вибори першого президентом України Л. Кравчука; е) підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.

Варіанти відповіді: А) д,в,а,г,е,б; Б) а,в,б,г,е,д; В) д,в,г,е,а,б; Г) а,в,г,е,д,б.

29. Закон „Про громадянство України” Верховна Рада прийняла:

А) 5 липня 1991 р.; Б) 8 жовтня 1991 р.; В) 4 листопада 1991 р.; Г) 6 грудня 1991 р.

30. Встановіть відповідність між термінами та їх змістом:

а) волюнтаризм; б) суб’єктивізм; в) авторитаризм; г) децентралізація.

1) - оцінка події, факту, особи і винесення рішень залежно від особистих симпатій чи антипатій;

2) - розширення прав місцевих органів управління; 3) – соціально-економічна діяльність, яка нехтує об’єктивними законами історичного розвитку, керується суб’єктивним (власним) бажанням і волею окремої людини та її довільними рішеннями; 4) – влада, заснована на підпорядкуванні управління країною одній особі.

Варіанти відповіді: А) а-1, б-3, в-4, г-2; Б) а-3, б-1, в-2, г-4; В) а-3, б-1, в-4, г-2;

Г) а-2, б-1, в-4, г-3.Скачать документ

Похожие документы:

 1. І. В. Діяк Національна трагедія І боротьба за незалежність

  Документ
  Нова книга відомого українського громадсько-політичного діяча І.В.Діяка присвячена осмисленню історичного досвіду України. Особлива увага приділяється встановленню і поясненню зв’язків між причинами наших поразок та їх наслідками.
 2. Навчальний посібник / Бойко О. Д. К.: Академвидав, 2006. 686 c

  Документ
  Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне
 3. І. В. Діяк Хто захистить наш народ І державу

  Документ
  У роботі автором здійснено спробу дослідити й осмислити діяльність Комуністичної партії України протягом її існування, наслідки цієї діяльності для українського народу.
 4. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 5. 1. Історія як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела. Історія

  Документ
  Із усього, що є відомим історії, лише незначна частина може бути перевіреною та підтвердженою. Більшість науковців має свій погляд на минула виходячи з їх сучасного погляду на життя.

Другие похожие документы..