Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Компетенция ПСК-2 «способен организовать исполнение меры пресечения содержание под стражей» включена в компетентностную модель выпускника Псковского ...полностью>>
'Программа'
«Повышение качества подготовки специалистов является необходимым условием перехода страны на инновационный путь развития. Увеличение скорости доступа...полностью>>
'Документ'
Сегодня всем ясно, что спорт является одной из важных составляющих жизни любого современного государства. Достижения в области спорта не только подни...полностью>>
'Документ'
«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый русский универс...полностью>>

Мій улюблений герой народних дум

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2005 р.)

7 клас

Українська мова

І. Узгодьте числівники, записуючи їх словами, з іменниками та прикметниками.

3 (святковий день), 2 (кілограм), 1,5 (метр), 4 (хлопець).

2 б.

ІІ. Утворіть від поданих дієслів усі можливі дієприслівникові форми.

Перевиконати, відстояти, читати, бігати.

4 б.

ІІІ. Уставте у словах іншомовного походження пропущені літери (-и-, -і-).

С...р...я, Ч...л..., Верг...л...й, ауд...єнц...я, єп...скоп, мутац...я, д...в...з...я, ауд...тор, р...тор...ка, к...пар...с, ант...б...от...к, бургом...стр.

6 б.

ІV. Відредагуйте речення.

1. Найбільш дотепнішою була відповідь старшокласників.

2. Він самий найкращий у класі.

3. Скупавшись у холодній воді, у нього була ангіна.

3 б.

Українська література

І. Напишіть твір на тему Мій улюблений герой народних дум”.

12 б.

ІІ. 1. Назвіть двоскладові стопи. Наведіть приклади.

2 б.

2. Які історичні факти покладено в основу „Думи про козака Голоту”?

1 б.

3. На які тематичні групи поділяються жнивні пісні?

1 б.

4. Розкрийте значення прізвища головного героя „Думи про Самійла Кішку”.

2 б.

5. За що проклинали козаки Марусю Богуславку?

1 б.

ІІІ. Продовжіть поетичні рядки:

Ти – совісте моя, моя душа...

10 б.

ІV. Випишіть усі відомі вам художні засоби.

Смерічка

Внизу під скелями срібляста річка,

А над проваллям, на самім краю,

Стоїть висока, рівна, ніби свічка,

У гостроверхій шапочці смерічка

І в плесі розгляда красу свою.

Немов гуцулка горда і смілива –

Вона сп’ялася на скали карниз.

І я боюсь, коли бушує злива,

Що ось прийде хвилина нещаслива, –

Смерічка посковзнеться й рине вниз.

(Д. Павличко)

9 б.

Максимальна кількість балів – 53

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2005 р.)

8 клас

Українська мова

І. Виправте помилки.

Відкрити очі; відкрити двері до кімнати; намалюючи на асфальті; просивши його; включити лампу; підписка на газети; в сім годин; здати екзамен.

4 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання:

1. Чи є членом речення „що” в такому випадку: „Народ, що вільним став, нікому не здолати”?

2. Чому пишемо „Наталчин”, але „няньчина”?

3. Чому у словах „миттю”, „сіллю”, „молоддю”, „зеленню” маємо подовження, а у словах „миті”, „солі”, „молоді”, „зелені” подовження немає?

4. Чому в російському прізвищі „Лермонтов” після л українською мовою пишеться е, а в „Белинский” після б пишеться є?

4 б.

ІІІ. Утворіть ступені порівняння прикметників (просту і складену форми).

Вузький, глибокий, великий, високий.

4 б.

ІV. Перекладіть українською мовою.

Хоккей, семьсот, ставьте, стоишь, меньше, нянчить, батальон, миллион, четырьмя, восьмьюдесятью, проездной, Голландия, вьется, радостью, телеграмма, Игорь.

4 б.

Українська література

І. Напишіть твір на тему „Усна народна творчість – то душа України”.

12 б.

ІІ. 1. Дайте визначення оповідання. Наведіть їх приклади (автор і назва оповідання).

2 б.

2. Назвіть основні жанри (види) народної лірики.

1 б.

3. З якою метою козаки здійснили морський похід, про який ідеться у поемі Т.Г. Шевченка „Гамалія”?

1 б.

4. Яку рису, дуже характерну для селян, підкреслив І. Карпенко-Карий у п’єсі „Сто тисяч”?

1 б.

5. Виявіть ознаки байки у творі Є. Гребінки „Ведмежий суд”.

2 б.

ІІІ. Придумайте по три епітети до слів: „сонце”, „весна”, „осінь”.

Придумайте по три порівняння до слів: „дорога”, „день”.

10 б.

ІV. Випишіть усі відомі вам художні засоби.

Відхлюпали дощі по підвіконню,

Відзойкали черешні у садах.

Рясним городам за зелений комір

Стікає липень, теплий, як вода.

А верби по-дівочому позують

Над плесами затоплених боліт.

А в лузі тонко сваряться зозулі,

Яка з них більше накувала літ.

А на межі прив’яла рута хлипа,

А небо знов накликує грозу...

І можна збожеволіти від липи,

І можна розридатись від зозуль.

(Н. Матюх)

9 б.

Максимальна кількість балів – 54

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2005 р.)

9 клас

Українська мова

І. Запишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені літери й розкриваючи дужки.

Факул...тет, ауд...тор...я, л...кц...я, д...плом, в...дом...сть, об...єднан...я, д...кан, академ...к, (не)навч...н...й, узяти (до)відома, пр...знач...н...ий, (не)(до)(в)подоби, (на)жаль, (з)поміж, (с)(під)лоба, (у)(ві)сні.

4 б.

ІІ. Схарактеризуйте людину за поданими фразеологізмами.

Як риба у воді; ні се ні те; голий як бубон; хоч картину малюй; хоч до рани прикладай; море по коліна; без царя в голові; тонкого ладу; лихий на язик; має плечі за собою; має свою стежку.

5 б.

ІІІ. Перекладіть українською мовою.

Принимать участие, занимать должность, называть по имени и отчеству, получать в рассрочку, по собственному желанию, работать по совместительству.

3 б.

ІV. Визначте рід і відміну наведених іменників, поставте їх в орудному відмінку однини.

Біль, лоша, коритце, нежить, дорожнеча, повінь, парубійко, річ, плем’я, нероба.

10 б.

V. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Все що набув у боротьбі сьогодні я несу тобі майбутній день.

7 б.

Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. „Золоте слово” Святослава. Чи актуальне воно для нашого часу? („Слово о полку Ігоревім”)

2. „Повчання” Володимира Мономаха – високохудожній текст.

3. „Українська пісня – це бездонна душа українського народу” (О.Довженко). 12 б.

ІІ. 1. Назвіть ознаки народної драми.

2 б.

2. Які ви знаєте різновиди народної драми? Наведіть приклади.

2 б.

3. У чому суть „Золотого слова” Святослава? („Слово о полку Ігоревім”)

2 б.

4. Дайте визначення травестії.

1 б.

5. Хто з героїв творів І. Котляревського йде в табір на вірну смерть заради „общого добра”?

1 б.

ІІІ. Доведіть, що Біблія є не лише релігійною, а й літературною пам’яткою.

10 б.

ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії:

Є у мене найкраща матуся,

За неї до Тебе, Пречиста, молюся.

Молюся устами, молюся серденьком,

До тебе, небесна Ісусова ненько.

Благаю у Тебе від серця словами

Опіки та ласки для любої мами.

Пошли їй не скарби, а щастя і долю,

Щоб дні їй минали без смутку і болю.

Рятуй від недуг матусеньку милу,

Даруй їй здоров’я, рукам даруй силу,

Щоб діток зростила і вивела в люди,

Щоб ними раділа й пишалась усюди.

За це складаю в молитві долоні

До Тебе, Царице на сонячнім троні.

(Р. Заводович)

12 б.

Максимальна кількість балів – 71

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2005р.)

10 клас

Українська мова

І. Запишіть правильно слова.

На...щастя, з...по...між нас, пів...на...сьому, не...залежно...від, мимо...волі, не...самовито, все...одно, будь...ласка, все...ж...таки, світ...за...очі, на...гора, не...мов...би...то.

3 б.

ІІ. До кожного поданого іншомовного слова доберіть близьке за значенням незапозичене слово. З трьома власне українськими словами складіть речення.

Асигнувати, гіпербола, гігант, каліграфія, ірреальний, коментар, компетентний, лаконічний, магія, негативний, оптимістичний, паніка, пасивність, системний, специфіка, трагедія.

7 б. ІІІ. Складіть речення з поданими словами, показавши їхнє лексичне значення.

Духовний, духовий, душевний.

6 б. ІV. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий).

Малевичі, Прилуки, чуваш, кумик, печеніг, якут, латиш, Волга, Гамбург, Париж, казах, Кривий Ріг, половці, угорці, волох, Черемош.

4 б.

V. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Ніколи не думав раніше що світ такий гарний що клапоть неба дерево сніг голос людини приносять глибоку радість і як повітря потрібні людям.

7 б.

Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. І. Нечуй-Левицький – майстер пейзажу.

2. „Кайдашеві звички” в сучасному житті.

3. Єдність національного та загальнолюдського у творчості Панаса Мирного.

12 б.

ІІ. 1. Дайте визначення понять: анафора, кульмінація, сюжет. 2 б.

2. У якому році і де було створено перший професійний театр?

1 б.

3. Назвіть твори історичної тематики І.С. Нечуя-Левицького.

1 б.

4. Що входить до поняття „композиція” літературного твору?

1 б.

5. Які особливості композиції роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”?

2 б.

6. Назвіть художній твір, звідки наведено рядки, і героїню, про яку йдеться: „Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем”.

2 б. ІІІ. Складіть літературний кросворд (5 –7 слів) на вільну тему.

10 б.

ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії:

В поле вийшов косар на світанні,

Ждуть його обважнілі жита,

Дзвонять радістю далі туманні,

Мов перейдені весни й літа...

Встало сонце і впало в очі,

Хмари втому зняли з плечей –

Служать людям ці руки робочі,

Сонце людям гріє з очей.

Стали копи рядами на чати,

Залицяється колос до губ –

Так свій полудень зустрічати

Вміє щирий косар-працелюб.

(В. Симоненко)

12 б.

Максимальна кількість балів – 70

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2005 р.)

11 клас

Українська мова

І. Запишіть прислівники і прислівникові сполучення, знявши риску.

Аби/як, кінець/кінцем, по/дружньому, до/тепер, як/не/як, з діда/прадіда, де/коли, на/силу, з/на/двору, будь/що/будь, де/таки, з/роду/віку, мало/по/малу, ні/звідки, ані/трохи, до/чиста. 4 б.

ІІ. Відредагуйте речення.

1. У публікації йдеться мова про те, що з часом в Україні буде налагоджено промисловість і ринкові відношення в кінці кінців стануть такими, якими вони повинні бути. 2. По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба вмішуватись в особові справи кожного з нас. 3. Поскільки гість не знав української мови, ми почали балакать на російській.

6 б.

ІІІ. З’ясуйте спосіб творення поданих слів та стилістичну функцію словотворчих засобів.

Свекрушище, низенька, хатці, страшенне, возвеличу, попоходив, рожевогриві, надвечірній, сонцеграй, біла-біла, курочка, предивний.

6 б.

ІV. До поданих прислівників доберіть синонімічні фразеологізми, введіть їх у речення.

Багато, мало, далеко, близько.

6 б.

V. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Над притомленим степом стояла така тиша що було чути як знизу дихає колос як пробивається дух заснулої берізки як в її медвяну ніжність вплітається гіркуватість одволоженого полину (М. Стельмах).

7 б.

Українська література

Максимальна кількість балів – 50

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Свідоме вбивство в ім’я соціальних ідеалів – героїзм чи злочин? (За творами Ю.Яновського та М.Хвильового)

2. „Треба любити людину. Більше, ніж самого себе” (Остап Вишня).

3. Ідея патріотизму в драматичній поемі І.Кочерги „Ярослав Мудрий”.

12 б.

ІІ. 1. Сюжет якого твору творчо опрацював Михайло Старицький у творі „За двома зайцями”?

1 б.

2. Назвіть образи-символи в новелі М.Хвильового „Я (Романтика)”.

2 б.

3. Назвіть представників „празької школи”.

1 б.

4. Назвіть справжнє прізвище Леся Курбаса.

1 б.

5. Назвіть літературне угруповання, яке організував і очолив Микола Хвильовий.

1 б.

6. Назвіть авторів психологічної новели.

1 б.

ІІІ. Напишіть усмішку, використавши знання про цей жанр у Остапа Вишні.

10 б.

ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії:

О рідне слово, хто без тебе я?

Німий жебрак, старцюючий бродяга,

Мертвяк, оброслий плиттям саркофага,

Прах, купа жалюгідного рам’я.

Моя ти – пісня, сила і відвага,

Моє вселюдське й мамине ім’я.

Тобою палахтить душа моя,

Втишається тобою серця спрага.

Тебе у спадок віддали мені

Мої батьки і предки невідомі,

Що гинули за тебе на вогні.

Так не засни в запиленому томі,

В наткнутій коленкоровій труні –

Дзвени в моїм і правнуковім домі.

(Д.Павличко)

12 б.

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007 р.)

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Запишіть слова, вставивши, де треба, пропущені букви або апостроф.

Гор..зонт, ш..фр, кас..а, груп..а, пан..а, ван..а, Гол..анд..я, Марок..о, шас..і, б..юро, п..юпітр, ад..ютант, фокстер..єр, віл..а, бар..єр, кар..єра, грип.., м..т..нг, лібрет..о, п..єд..стал.

5 б.

ІІ. Перекладіть речення українською мовою.

1. Я люблю волшебные мелодии украинской народной песни, волнующую красоту украинской музыки, прекрасный украинский язык, чудесный народный говор. 2. Язык Украины поэтичен, музыкален и чрезвычайно живописен. 4. Патриотизм начинается с отношения к своему языку.

8 б.

ІІІ. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення.

1. На нашій землі родяться щедро правда добро мудрість розум честь відвага. 2. Ми маємо право на сум і любов на щастя на сонце на трави.

3. Блакитні сизі жовті та червоні птахи веселку сіють навкруги. 4. На вустах розквітає слово і любистково і барвінково.

4 б.

ІV. Знайдіть у реченнях слова, які вжито неправильно. Запишіть відредаговані речення.

1. Ветеринар лічить тварин. 2. Це сама дорога мені людина. 3. Положи книгу на стіл. 4. Олена доказала, що може вчитися добре. 5. Мені сьогодні повезло. 6. Мій батько працює кранівщиком. 7. Ольга Іванівна вчить нас українській мові. 8. Кожен різкий рух викликав у пораненого гостру біль.

4 б.

V. Поясніть значення поданих фразеологізмів. З кожним із них складіть речення.

Хоч з лиця воду пий, біла ворона, гидке каченя.

6 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Українська пісня – невмируще джерело.

2. Образ Максима Беркута в повісті І.Я.Франка «Захар Беркут».

3. Мій улюблений вірш Т.Г. Шевченка.

12 б.

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання.

1.Де і в якому році народився І.Я.Франко?

2. З якого твору ці слова:

«Мені з жінкой не возиться.

А тютюн та люлька

Козаку в дорозі

Знадобиться!»?

3. Під яким псевдонімом друкувався І.Я.Франко в часописі «Друг», коли ще вчився в гімназії?

4. У якому селі відбуваються події у творі І.Я.Франка «Захар Беркут»? 5. Через що громада винесла Тугару Вовку вирок зникнути із села назавжди (І.Я.Франко «Захар Беркут»)?

6. Які слова називаються діалектними? Наведіть приклади.

7. Коли Мирослава вперше зрозуміла, що її батько зрадник?

8.Що таке сюжет?

9. У якому році Т.Г.Шевченко став вільною людиною? Скільки йому тоді було років?

10. Хто є автором оповідання «За сестрою»? 10 б.

ІІІ.Випишіть усі відомі вам художні засоби.

Мово, ти така чудова,

Українська рідна мово!

Мова мами, мова тата,

І моїх сестер, і брата.

Мово, ти моя скарбниця,

Мудрість предків тут міститься.

Ти даєш мені прозріння

І науку зрозуміння.

Мово, ти така прекрасна,

Ти – як пісня, ти – як казка!

Ти не гірша мов всесвітніх –

Мелодійних і привітних.

Мово рідна, мово власна,

Ти – неначе сонце ясне,

Мово, ти – це мудрість роду,

Ти – душа мого народу.

(В. Ворскло)

8 б.

Максимальна кількість балів – 57

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007 р.)

8 клас

Українська мова

І. Спишіть слова, знявши риску. Визначте, до якої частини мови вони належать.

В/дома, по/части, в/останнє, на/завжди, пліч/о/пліч, по/всяк/час, час/від/часу, по/третє, по/козацьки, ледве/ледве, в/рукопаш, казна/як, босо/ніж, рано/в/ранці, за/багато, кінець/кінцем, віч/на/віч, день/у/день, з/рідка, по/одинці. 5 б.

ІІ. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Богдан, Аркадій, Інокентій, Ярмолай, Ігор, Овсій, Валерій, Григорій, Микола, Дмитро.

5 б.

ІІІ. Спишіть, вставивши пропущені букви. Визначте спосіб зв’язку слів у кожному словосполученні.

Бл..скуч..х усп..хів, ближн..ми сте..ками, блукаюч.. вогн..ки, блукаюч.. довго, виконуюч..й обов..язки, всеп..р..м..гаюч..й весні, зн..м..гаюч..й боєць, зн..м..г..юч.. бійці, ідуч.. вгору, завм..раюч..ми звуками.

5 б.

ІV. Перекладіть речення українською мовою й запишіть.

 1. День вытекает из ночи, как из темного леса река. 2. Ветра нет, и нет солнца, ни света, ни тени, ни шума. 3. На той стороне Дона в лесу наперебой высвистывали соловьи. 4. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс.

8 б.

V. З кожним із поданих слів складіть пари речень так, щоб в одному реченні слово було вжито в прямому значенні, а в другому – в переносному.

Срібний, м’який, металевий, гарячий.

8 б.

Українська література

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Прадавні літописи – пам’ятки художньої літератури.

2. Образ отамана Гамалії (за поемою Т.Г.Шевченка «Гамалія»).

3. Нев’януча краса української пісні.

12 б.

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Назвіть роди художньої літератури.

2. Яка наука вивчає художню літературу, її походження, специфіку, суспільне значення й закономірності розвитку?

3. Які основні жанри народної лірики?

4. З якого твору ( назвіть автора) ці рядки:

Гаснуть очі,

Заснули думи, серце спить,

І все заснуло?

5. Проти кого спрямував свою сатиру Леонід Глібов у байці «Мірошник»?

6. Як виникла народна пісня «Стоїть гора високая»?

7. Героєм якого твору (назвіть автора) є Явтух?

8. Хто є автором співомовки «Добре торгувалось»?

9. Який художник, дбаючи про Шевченкове визволення з кріпацтва, намалював портрет Жуковського?

10. Що таке балада?

10 б.

ІІІ. Прочитайте поезію і дайте відповіді на запитання.

Люди – прекрасні.

Земля – мов казка,

Кращого сонця ніде нема.

Загруз я по серце

У землю в’язко.

Вона мене цупко трима.

І хочеться бути дужим,

І хочеться так любить,

Щоб навіть каміння байдуже

Захотіло ожити і жить!

Воскресайте, камінні душі.

Розчиняйте серця і чоло.

Щоб не сказали

Про вас грядущі:

– Їх на землі не було...

(В. Симоненко)

1. Над чим розмірковує автор вірша?

2. До якої думки він підводить читача?

3. Які художні засоби використав автор у вірші (підтвердіть прикладами)?

9 б.

Максимальна кількість балів – 62

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007 р.)

9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Спишіть речення, вставивши пропущені букви та розділові знаки, а також знявши риску у словах. Підкресліть підмети та присудки, надпишіть, якою частиною мови вони виражені. Визначте вид речення (просте чи складне).

1. Кожне слово це ніби д..амантова намист..нка на в..л..чезному ра..ку нашої пр..б..гатої мови. 2. Мені осі..я ніч короткою здаєт..ся б..соння довге не/страшне мені. 3. Уміти почути ..п..вбесідника талант ..ічливої людини. 4. Слова прощал..ного пр..віту вже осін.. пише на л..стках пр..в..ялу квітку ще не/вкриту вкриває золотом в кущах. 5.Обр..ва..т..ся листя й л..тит.. із пожовклого дубу ..падає і на/сонці як цвіт м..р..хтит.. як рожеві м..телики грає. 6. З ранковим пром..нем зр..сту з росою в лузі не/з..в..яну щоб бач..ть міц.. твою красу і душу дивну п..лум..яну.

9 б.

ІІ. Допишіть прислів’я, поставте розділові знаки. З двома із них складіть речення.

З неба зорі хапа ... .

Кулик не велик ... .

Стид не дим ... .

Коня кують ... .

Вовка не вбив ... .

Бесіди багато ... .

Розуму палата ... .

Лінивий двічі робить ... .

6 б.

ІІІ. Від поданих іменників утворіть форми орудного відмінка однини, дібравши до кожного при цьому епітет.

Ніч, сіль, біль, Сибір, грань, масть, честь, повінь, подорож, вуаль, мить, профіль, тюль, вічність.

7 б.

ІV. Відредагуйте речення, виправивши допущені помилки.

1. Чотири друзів про щось інтересне балакали. 2. Вони пробігли дві десятки кілометрів. 3. Він робив на посаді деректора біля шістидисяти років. 4. Музей заченяїться в вісімнадцять годин.

4 б.

V. Складіть і запишіть невелику розповідь про будь-яку рослину-символ, використовуючи складносурядні та складнопідрядні речення.

10 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Місце ратним подвигам було завжди (за творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»).

2. Особливості жанру твору І. Котляревського „Енеїда”.

3. Образ Марусі в однойменній повісті Григорія Квітки-Основ’яненка. 12 б.

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Яка ідея звучить у байці Г.С.Сковороди «Бджола і шершень»?

2. До якого роду пісень належать русалії?

3. Хто є автором «Слова про Закон і Благодать»?

4. З яких частин складається «Повчання дітям» Володимира Мономаха? 5. Назвіть особливість композиції «Слова о полку Ігоревім».

6. З ким порівнює автор «Слова ...» жінку в тузі?

7. Назвіть дві перші ластівки українського мовознавства?

8. Хто є автором «Апокрисиса» (1598)?

9. Назвіть зав’язку сюжету п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка». 10. Що таке синекдоха? 10 б.

ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Д.Павличка:

Ти зрікся мови рідної. Тобі

Твоя земля родити перестане,

Зелена гілка в лузі на вербі

Від доторку твого зів’яне!

Ти зрікся мови рідної. Заріс

Твій шлях і зник у безіменнім зіллі...

Не маєш ти на похороні сліз,

Не маєш пісні на весіллі!

12 б.

Максимальна кількість балів – 70

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007р.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вперше назва "Україна" з'явилася наприкінці XII ст в Іпатіївському літописі у 1187 році у зв'язку зі смертю в Переяславі князя Володимира Глібовича

  Документ
  Вперше назва "Україна" з'явилася наприкінці XII ст. в Іпатіївському літописі у 1187 році у зв'язку зі смертю в Переяславі князя Володимира Глібовича.
 2. Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання

  Документ
  Відомо, що сім’я – природне і найбільш стійке формування людського суспільства, яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. Сім’я завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів.
 3. Уславлення в народному епосi iсторичного минулого українського народу (iсторичнi пiснi та думи)

  Документ
  Кожен народ iз давнiх-давен прагнув до поетичного осмислення власної iсторiї - минулого i сучасного, зазирнути у майбутнє. Це осмислення i вiдтворила усна народна творчiсть, що зберегла для нащадкiв дух i подiї далеких епох.
 4. Народне мистецтво — невід'ємна складова частина матеріально-духовної, художньої культури народу

  Документ
  Народна творчість — це історична основа, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура, одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності, явище соціальне зумовлене.
 5. Усна народна творчiсть як основа розвитку української лiтератури

  Документ
  Усна народна творчiсть — це основа нашої безмежно багатої культури. Це наш дух, наша душа, наша пiсня, якiй свiт дав найвищу оцiнку. Використання вiкового досвiду народу завжди допомагало нашим письменникам.

Другие похожие документы..