Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
ВТОРОЕ ПИСЬМО КРЫСЫ  3. ПЕСЕНКА СПЕТА  4. ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О ШУМЕ ВОЛН, ПОТЯГИВАЯ "СОЛТИ ДОГ"  Часть шестая. ОХОТА НА ОВЕЦ - II  1....полностью>>
'Документ'
при применении упрощенной схемы налогообложения (без НДС), - копия документа подтверждающего, применение к данной организации упрощенной схемы налого...полностью>>
'Документ'
Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи правових гуртків, клубів, створених при навчальних закладах та бібліотечних у...полностью>>
'Доклад'
В соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 12 июля 2006 г. № 2–ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового су...полностью>>

Р м. Стаханов №180 Питання виконання Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:СТАХАНОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

23 серпня 2011 р. м. Стаханов № 180

_______________________________ ____________________________

Питання виконання Закону України

"Про доступ до публічної інформації"

в Стахановському міському управлінні

юстиції Луганської області

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та наказу Міністерства юстиції України від 08.06.2011 №1522/5 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Міністерстві юстиції"

Н А К А З У Ю:

1. Установити, що Стахановське міське управління юстиції Луганської області

1.1 є розпорядником інформації, якою володіє Стахановське міське управління юстиції Луганської області, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Стахановським міським управлінням юстиції Луганської області своїх повноважень та яка перебуває у володінні Стахановського міського управління юстиції Луганської області;

1.2 не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших територіальних органів виконавчої влади; стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Провідним спеціалістам Михайличенко С.В. та Токарчук О.М.:

2.1. організовувати в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Стахановське міське управління юстиції Луганської області;

2.2. здійснювати оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційній веб-сторінці Стахановського міського управління юстиції Луганської області.

3. Керівникам підвідомчих органів і установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області відповідно до компетенції забезпечувати:

3.1. опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

3.2. оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційній веб-сторінці Стахановського міського управління юстиції Луганської області.

4. Затвердити План заходів щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" та наказу Міністерства юстиції України від 08.06.2011 №1522/5 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Міністерстві юстиції" (додається).

5. Затвердити Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації в Стахановському міському управлінні юстиції Луганської області (додається).

6. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", цього наказу, Плану заходів, а також за своєчасне надання інформації для офіційного оприлюднення та за запитами на начальника Стахановського міського управління юстиції Луганської області, керівників підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області.

7. Провідному спеціалісту Михайличенко С.В довести цей наказ до відома підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Стахановського

міського управління юстиції

Луганської області підпис Л.І. Баришникова

З оригіналом згідно

Начальник Стахановського

міського управління юстиції

Луганської області Л.І. Баришникова

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Стахановського міського управління юстиції Луганської області 23.08.2011 № 180

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення виконання Закону України

"Про доступ до публічної інформації"

з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

І. Підготовка проектів наказів Стахановського міського управління юстиції Луганської області та його підвідомчих органів та установ

1

Підготовити проекти розпоряджень (наказів) підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції про питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

01.09.2011

2

Розробити форми для подання запитів на публічну інформацію та оприлюднити цю інформацію

Провідний спеціаліст Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В.,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

3

Розробити порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом формі (поштою, факсом поштою) та оприлюднити цю інформацію

Провідний спеціаліст Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В.,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

01.09.2011

4

Підготувати перелік відомостей, становлять службову інформацію, забезпечити розміщення цієї інформації на офіційній веб-сторінці Стахановського міського управління юстиції Луганської області

Провідний спеціаліст Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В.,

15.09.2011

II. Організаційні заходи

5

Передбачити питання забезпечення доступу до публічної інформації в посадових інструкціях відповідних спеціалістів

Провідний спеціаліст Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В.,

керівники структурних підрозділів підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

01.09.2011

6

Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями

Начальник Стахановського міського управління юстиції Луганської області,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

15.09.2011

7

Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації

Начальник Стахановського міського управління юстиції Луганської області,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

постійно

III. Забезпечення доступу до публічної інформації Стахановського міського управління юстиції Луганської області і його підвідомчих органів та установ

8

Забезпечити оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеній на офіціальній веб-сторінці Стахановського міського управління юстиції Луганської області

Провідні спеціалісти Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В., Токарчук О.М.,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

постійно

9

Забезпечити оприлюднення в друкованих виданнях, на офіціальній веб-сторінці Стахановського міського управління юстиції Луганської області, на інформаційних стендах в адміністративних будівлях інформації, зазначеній в статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Провідний спеціаліст Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В.,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

15.09.2011

10

Створити на офіційній веб-сторінці Стахановського міського управління юстиції Луганської області рубрику "Доступ до публічної інформації"

Провідний спеціаліст Стахановського міського управління юстиції Луганської області Михайличенко С.В.,

керівники підвідомчих органів та установ Стахановського міського управління юстиції Луганської області

15.09.2011

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Стахановського міського управління юстиції Луганської області 23.08.2011 № 180

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації в Стахановському міському управлінні юстиції Луганської області.

1. Не належать до публічної інформації:

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

- внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Стахановського міського управління юстиції Луганської області, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Стахановському міському управління юстиції Луганської області є:

1) конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни (52)

  Закон
  Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 215.359.392,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 168.
 2. Закон україни (13)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI,від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI
 3. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,
 4. Верховної Ради України на пленарному засіданні восьмого лютого 2006 року. Розглянуто 14 питань порядку денного. За результатами їх розгляду: прийнято шість закон

  Закон
  ГОЛОВА. Шановні колеги! Шановні депутати! Шановні народні депутати! Прошу зайняти свої місця. Я прошу вас, давайте заспокоїмося. Я прошу вас, сядьте всі на місця.
 5. Стан виконання Обласної програми з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки

  Документ
  Інтеграція екологічних міркувань до секторальної політики залишається одним із найважливіших завдань на майбутнє. З цією метою в Луганській області проводиться низка програмних заходів, спрямованих на зміцнення інституціональної координації

Другие похожие документы..