Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Доклад Главы Холмского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправлени...полностью>>
'Программа'
Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИ...полностью>>
'Статья'
признавая необходимость совершенствования взаимодействия в период углубления и быстрого распространения научных знаний и интернационализации научных ...полностью>>
'Документ'
1 октября в Российском газовом обществе (РГО) состоялось заседание временной рабочей группы Экспертного совета «По подготовке вопроса Наблюдательного...полностью>>

Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з інформатики в усній формі. 9 клас

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік питань

для проведення державної підсумкової атестації з інформатики

в усній формі. 9 клас

 1. Опишіть поняття про інформацію та способи її подання. Дайте означення даних. Охарактеризуйте різновиди інформаційних повідомлень, поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Опишіть алгоритм вимірювання обсягу даних.

 2. Охарактеризуйте інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, опрацювання і передавання інформації.

 3. Опишіть способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Опишіть алгоритм вимірювання довжини двійкового коду.

 4. Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій та галузі їх застосовування.

 5. Охарактеризуйте типову архітектуру персонального комп’ютера. Опишіть класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних, комунікаційні пристрої.

 6. Класифікуйте та опишіть основні характеристики процесорів.

 7. Опишіть принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, флеш-пам’яті та оперативної пам’яті.

 8. Назвіть види оптичних носіїв даних. Опишіть алгоритм запису даних на оптичні носії та копіювання дисків.

 9. Опишіть класифікацію та основні характеристики принтерів.

 10. Охарактеризуйте відеосистему комп’ютера. Опишіть призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Наведіть приклади мультимедійного обладнання.

 11. Розкажіть про історію розвитку обчислювальної техніки та охарактеризуйте покоління ЕОМ.

 12. Охарактеризуйте системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Опишіть правила встановлення й вилучення програм.

 13. Класифікуйте основні функції та складові операційних систем. Опишіть поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Охарактеризуйте різновиди інтерфейсу користувача.

 14. Охарактеризуйте поширені файлові системи та відмінності між ними. Опишіть поняття файлу, каталогу, імені файлу та каталогу, розширення імені файлу. Назвіть імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Опишіть правила визначення шляху до файлу.

 15. Опишіть правила роботи з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Поясніть призначення та використовування вікон, меню, елементів керування.

 16. Опишіть правила та алгоритми опрацювання об’єктів файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення файлів та папок, використовування ярликів. Поясніть правила використовування буфера обміну та відновлення вилучених даних.

 17. Опишіть алгоритм запуску програм на виконання. Охарактеризуйте типи файлів та зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

 18. Опишіть алгоритм пошуку даних на комп’ютері та правила використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

 19. Опишіть правила обслуговування зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, перевірки, очищення та дефрагментації жорстких дисків.

 20. Опишіть призначення та алгоритм створення контрольних точок відновлення операційної системи.

 21. Практичне завдання на роботу з дисками, папками та файлами в середовищі операційної системи.

 22. Практичне завдання на виконання операцій з файлами та каталогами (папками) в середовищі операційної системи.

 23. Охарактеризуйте комп’ютерні віруси. Наведіть класифікацію вірусів і троянських програм.

 24. Обґрунтуйте призначення та опишіть принцип дії, класифікацію та застосування антивірусних програм. Опишіть правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

 25. Опишіть правила та алгоритм стискання, архівування та розархівовування даних. Охарактеризуйте архіватори та операції з архівами.

 26. Практичне завдання на створення архіву та роботу з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву).

 27. Охарактеризуйте глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Опишіть апаратне й програмне забезпечення мереж, призначення сервера та клієнтського комп’ютера. Охарактеризуйте мережні протоколи.

 28. Поясніть поняття: робочої групи, домену, користувача, сеансу користувача, входу у локальну мережу. Опишіть права доступу до ресурсів та правила навігації локальною мережею.

 29. Опишіть алгоритм спільного використання файлів і папок. Поясніть принципи надання доступу до ресурсів, спільного використання принтерів і спільного доступу до глобальної мережі.

 30. Опишіть алгоритм віддаленого керування комп’ютером.

 31. Поясніть призначення й структуру мережі Інтернет. Охарактеризуйте протоколи обміну даними в Інтернеті. Опишіть адресацію в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.

 32. Охарактеризуйте способи підключення до Інтернету, функції провайдера та служби Інтернету.

 33. Опишіть структуру гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Опишіть поняття всесвітньої павутини та навігацію нею.

 34. Опишіть використання та налагодження браузера. Поясніть вибір системи кодування символів під час перегляду веб-сторінок. Опишіть алгоритм збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері.

 35. Поясніть правила створення і використовування списку сайтів, обраних для швидкого доступу, засобами браузера.

 36. Наведіть приклади, охарактеризуйте та порівняйте засоби пошуку інформації в Інтернеті. Опишіть принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем та їх застосовування.

 37. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

 38. Опишіть призначення, можливості та класифікацію систем оброблення текстів. Охарактеризуйте середовище текстового процесора. Назвіть формати файлів документів. Опишіть алгоритми: створення, відкриття, збереження текстового документа та використання довідкової системи текстового процесора.

 39. Опишіть правила та алгоритми уведення, редагування тексту, виділення фрагментів тексту та операції з ними, перевірки правопису, пошуку та автоматичної заміни текстових фрагментів.

 40. Опишіть правила та алгоритм форматування символів і абзаців засобами текстового процесору.

 41. Практичне завдання на опрацювання документу в середовищі текстового процесора.

 42. Опишіть поняття комп’ютерної графіки. Охарактеризуйте та порівняйте растрові й векторні зображення та їх властивості.

 43. Поясніть призначення та класифікацію засобів обробки графічних даних. Охарактеризуйте колірні системи та їх призначення.

 44. Дайте визначення форматів графічних файлів. Охарактеризуйте та порівняйте засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.

 45. Наведіть приклади джерел й параметрів растрових зображень. Охарактеризуйте поняття роздільної здатності, глибини кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Опишіть принципи побудови й обробки векторних зображень.

 46. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора

 47. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядиплом (6)

  Диплом
  Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядипломної педагогічної освіти
 2. Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядиплом (28)

  Диплом
  Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядипломної педагогічної освіти
 3. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році Лист мон №1/9-73 від 30. 01. 09 року

  Документ
  Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році
 4. Кіцманська районна державна адміністрація чернівецької області (3)

  Документ
  Відповідно до вимог ст. 34 Закону України “Про загальну середню освіту”, п.п. 35-39 Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання та мовами навчання
 5. Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядиплом (1)

  Диплом
  Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Другие похожие документы..