Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа спецкурса'
Спецкурс рассчитан на магистрантов первого года обучения и призван дать им углубленные представления о характере власти и управления в России переходн...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится в феврале 2007 г. на заседании диссертационного совета Д 212.029.01 по экономическим наукам в Волгоградском государственном универси...полностью>>
'Документ'
Французский философ и драматург Жан-Поль Сартр однажды заметил, что ад — это другие люди. Действительно, во многих ситуациях, как личных, так и обезл...полностью>>
'Классный час'
На протяжении последних лет профессия бухгалтера остается одной из самых востребованных на кадровом рынке. Бурное развитие экономики в нашей стране п...полностью>>

Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ISBN 978-966-2364-02-6

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ

ТА ІННОВАЦІЙ

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

23-25 жовтня 2009 р.

Сімферополь-Ялта

ISBN 978-966-2364-00-2

Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 199, [1] с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Демецки Вацлав – канцлер Вищої школи менеджменту, Польша.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності»

Розглянуті теоретичні та практичні аспекти становлення української моделі менеджменту. Обґрунтовані напрямки підвищення конкурентоспроможністі вітчизняних підприємств. Запропоновані шляхи вдосконалення процесів менеджменту та маркетингу на вітчизняних підприємствах, а також механізмів державного регулювання економіки. Визначені особливості фінансового менеджменту в умовах кризи та необхідність оптимізації бізнес-процесів в умовах вступу України до СОТ. Особливу увагу приділено проблемам та перспективам запровадження менеджменту якості на вітчизняних підприємствах.

Матеріали збірника призначені для широкого використання вченими, викладачами, аспірантами, студентами, фахівцями, а також всіми, хто цікавиться питаннями менеджменту.

Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен и других сведений несут авторы.

Авторы статей

Центр розвитку освіти,

науки та інновацій

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Бобровська Олена Юріївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

11

Bogun Lyubov Anatolievna

GROWTH AND VALUE CREATION IN ORGANIZATIONS


13

Роман Едуардович Гуляк

ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА

13

Олена Анатоліївна Карлова

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ МІСТОМ

16

Киренкина Элеонора Сергеевна

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

18

Шарко Елена Романовна, Ладыко Людмила Николаевна,

Маслова Наталья Николаевна

Оценка уровня операционного управления процесса разработки управленческого продукта

21

Юшин Сергей Александрович

СТАНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА: РОЛЬ СПОРТА И ДИСЦИПЛИНЫ ОТ ГОМЕРА ДО Ф.ТЕЙЛОРА И М.ВЕБЕРА

22

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Bogun Lyubov Anatolievna

SOCIAL SKILLS IN IMPRESSION MANAGEMENT

26

Богун Любовь Анатольевна

ПРОШЛЫЙ ОПЫТ И ПРИНЯТИЕ РИСКА ФИРМАМИ

26

Базецкая Анна Игоревна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

27

Білецька Ірина Мирославівна

МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

30

Барибіна Яніна Олександрівна

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

31

Бывшев А.П., Рябуха В.А.

ОБ ОДНОМ ЯВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ИЛИ РАЗРЕШИМ ЛИ ПАРАДОКС Й.ШУМПЕТЕРА?

33

Василенко Ігор Володимирович

Теоретичні засади та технологія реалізації організаційно-економічного механізму обслуговування авіаційних перевезень спеціальних вантажів

36

Воркунова Ольга Вячеславовна, Хайминова Юлия Владимировна

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ

38

Давыденко Ирина Владимировна, Макаровская Виктория Игоревна

ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ОДЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

40

Деева Наталья Эдуардовна, Михайлова Наталья Сергеевна

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

42

Доберчак Наталія Іванівна

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

45

Копосов Геннадій Олександрович, Макаренко Сергій Миколайович, Олійник Наталія Миколаївна

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

48

Литвиненко Лариса Леонідівна

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ ДО УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

50

Литвиненко Сергій Леонідович, Габріелова Тетяна Юріївна

основи удосконалення структури зведених бюджетів групи вантажних авіакомпаній чартерного типу

52

Мазнєв Г.Є.

ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І МАШИН: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ

54

Наумов Олег Сергійович

підвищення ефективності функціонування систем управління вітчизняних підприємств

57

Оспищев Вячеслав Іванович, Лукьянченкова Виктория Евгеньевна

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

58

Полуніна Ганна Олександрівна, Поповенко Н.С.

ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

59

Тимофієва Ганна Степанівна

РОЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

62

Томчук Світлана Василівна

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ АГРОФОРМУВАНЬ

64

Трещов Мирослав Миколайович

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПОДАТКУВАННЯ

65

Харитонова Ольга Сергіївна

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

68

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Лисенко Марія Олексіївна

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

70

Шостак Людмила Василівна, Ключко Анна Петрівна, Дунай Алла Євгенівна

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

73

Чубай В.М.

ЕФЕКТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

74

Юдин Михаил Айзикович

О КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА

76

Янковець Тетяна Миколаївна

ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

77

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Безушенко Ольга Вікторівна

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

80

Бойчук Інна Володимирівна

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

81

Борносус Кирило Сергійович

СУТНІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

84

Величко Наталія Михайлівна, Логвіненко Євген Іванович

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ В РАЦІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

85

Галгаш Руслан Анатолійович

СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНО-ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

88

Держак Н.А., Держак Д.А.

ОЦЕНКА ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО МАРКЕТИНГУ

90

Ковальчук Константин Федорович, Фриман Ирина Михайловна, Фриман Евгений Михайлович

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

93

Кондратенко Наталія Олегівна

ДИНАМІКА ОБІГУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

95

Ладыко Людмила Николаевна, Ладыко Игорь Юрьевич

ПРОЦЕССНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА

97

Лошенюк Ірина Романівна

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

99

Оникиенко Елена Владимирова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОПЕРАЦИЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

101

Поповенко Н.С., Брікульська Г.Ю.

РЕКЛАМА ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

103

Сіменко Інна Віталіївна

БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЕЛІМІНУВАННЯ ЇХ ВПЛИВУ

106

Уварова Юлія Миколаївна, Наталенко Михайло Олександрович

МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ

108

Шарипова Ольга Сергеевна, Ким Аркадий Вікторович, Зенина Яна Николаевна

ГАРМОНИЗАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ

111

Штельма Наталія Олегівна

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ

ПОЛІТИКИ НА ВІДЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

113

Губар Ольга Володимирівна

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

114

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Баландіна Ирина Сергіївна

АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

118

Геліч Наталія Вадимівна

Управління витратами на забезпечення випуску якісної продукції

120

Коваленко Вікторія Петрівна

СУЧАСНІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІХУ

122


Єпіфанова І.М.

Маковецька Олена Анатоліївна

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ПЕРЕШКОДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

125

Шкабара Тетяна Леонідівна

НОВІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМТСВАХ УКРАЇНИ

127

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Андрусова Евгения Викторовна

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ

131

Волкова Олена Володимирівна, Недяк Наталія Володимирівна

ПЕРЕХІД ВІД ЕКСПОРТНО–СИРОВИННОГО ДО ІНВЕСТИЦІЙНО–ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

133

Гришкін Вадим Олегович

ВАДИ АБСОЛЮТИЗАЦІЇ ОКРЕМИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ і ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЦІЛІСНу ДИНАМІКУ

136

Контурова С.М., Демченко Л.І.

ТНК як шлях виходу країни із фінансової кризи

138

Джумурат Олена Володимирівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОМІЧНИХ РИЗИКІВ

142

Долінін Дмитро Володимирович

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ – ПРОЛАЖУ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ

144

Долінін Дмитро Володимирович

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ВОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

146

Долінін Дмитро Володимирович

ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

147

Долінін Дмитро Володимирович

РЕЗОЛЮЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

150

Долінін Дмитро Володимирович

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФУ ТА ВИКЛЮЧНОЇ МОРСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

152

Гродзинська Ірина Олександрівна, Макаренко Любов Михайлівна, Тригубчак Дар’я Михайлівна

ПРИНЦИПИ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА РІВНІ РЕГІОНУ

156

Зуб Тетяна Григорівна

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

158

Іванова Любов Степанівна, здобувач

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ І РИНКОВИХ ВАЖЕЛІВ НА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ

161

Клюс Юлія Ігорівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

164

Костенко Максим Миколайович

ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ І ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

166

Кушнірчук Юлія Миколаївна

ЕКОНОМІЧНЕ УБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

168

Малій Олена Григорівна

Удосконалення державної підтримки аграрного виробництва

170

Мельничук Ганна Сергіївна

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СУБСИДУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

172

Муляр Володимир Володимирович

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

175

Новікова Людмила Флорівна, Новікова Крістіна Ігорівна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ

МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

177

Филипенко Тетяна Василівна

ВІД ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

179

Халилов А.Э.

КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

181

Трофимова В.В.

СОЦІАЛЬНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ

182

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ

Мараховська Т.М., Крикун В.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

189

Мосьпан Галина Миколаївна

ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ПО ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

191

Ярмолович Дарья Юрьевна

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСКОЙ КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

192

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ

ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Матусова Олена Миколаївна

ВСТУП УКРАЇНИ ДО СОТ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-КЛІМАТУ

196

Пилипчук Ольга Василівна

ЯКІСТЬ МОЛОКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СОТ

197

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Бобровська Олена Юріївна

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

м. ДніпропетровськСкачать документ

Похожие документы:

 1. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 2. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 3. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 4. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 5. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.

Другие похожие документы..