Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
3. Спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид: Qd=10–P. Функция общих затрат этой фирмы равна ТС=4Q. Каковы чистые потери общества от монополии ...полностью>>
'Документ'
Толстой не только не находит ничего привлекательно в личности Наполеона, но напротив, считает его человеком, у которого «помрачены ум и совесть». Все ...полностью>>
'Программа'
Программы: «Школа 2100»; программа А.В. Ястребовой и Т.П. Бессоновой по коррекции нарушений устной и письменной речи у учащихся общеобразовательной шк...полностью>>
'Документ'
субсидируемого за счет средств федерального бюджета Организация Лимит, голов ЗАО "Алексино" 31 ОАО "Совхоз Всеволожский" 307 ООО ...полностью>>

Позиційний документ щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – єс у 2005-2007 роках

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

станом на 12.06.2007

ПОЗИЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

щодо імплементації Українською Стороною Плану дій Україна – ЄС
у 2005-2007 роках

ЗМІСТ

стор.

1. ВСТУП

3

2.1. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМУВАННЯ

4

2.2. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ І РОЗВИТОК

15

Функціонуюча ринкова економіка

Монетарна та фіскальна політика, політика обмінного курсу

Структурні реформи

Соціальна сфера, зайнятість, зменшення бідності

Регіональний розвиток

2.3.ТОРГІВЛЯ, РИНКОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ РЕФОРМИ

21

2.3.1. Рух товарів

21

Торговельні відносини

Митні справи

Стандарти, технічне регулювання та оцінка відповідності (гармонізовані з ЄС сфери)

Скасування обмежень та покращення управління (негармонізовані сфери ЄС)

Санітарні та фітосанітарні заходи

2.3.2. Право щодо заснування; законодавство щодо діяльності компаній та послуг

28

2.3.4 Пересування людей, у тому числі пересування працівників

29

2.3.5. Інші ключові сфери

29

Оподаткування

Конкурентна політика

Права інтелектуальної та промислової власності

Державні закупівлі

Статистика

Фінансовий контроль

Політика у сфері підприємництва

2.4. СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ ТА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

34

2.5. ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА, ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

36

Транспорт

Енергетика

Інформаційне суспільство

Навколишнє середовище

2.6. МІЖЛЮДСЬКІ КОНТАКТИ

45

Наука і технологія, дослідження та розвиток

Освіта, навчання та молодь. Культура та аудіовізуальні питання

Транскордонне та регіональне співробітництво

Громадське здоров’я

ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУВАЛИСЯ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ВИСНОВКАХ РАДИ МІНІСТРІВ ЄС ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН (ВІД 21 ЛЮТОГО 2005 Р.)

48

Переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої Угоди

Технічна допомога ЄС Україні

Співробітництво з Європейським інвестиційним банком

СФЕРИ ПОЗА РАМКАМИ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА – ЄС, В ЯКИХ РОЗВИВАЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИЦТВО

50

Започаткування співробітництва з питань сільського господарства

1. Вступ

План дій Україна – ЄС схвалено 21 лютого 2005 р. у Брюсселі на позачерговому засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Урядом України щороку визначаються заходи з його виконання. (заходи на 2007 рік затверджені Кабінетом Міністрів 26 квітня 2007 р.).

Питання виконання Плану дій Україна – ЄС постійно розглядаються Українською Стороною. Схвалено методичні рекомендації щодо проведення моніторингу стану реалізації Плану дій.

Протягом 2005 – 2007 років сторонами здійснювалася оцінка виконання Плану дій: під час проведення Самітів Україна – ЄС (1 грудня 2005 р., 27 жовтня 2006 р.), засідань Ради з питань співробітництва (13 червня 2005 р., 14 вересня 2006 р.), Комітету з питань співробітництва (19 жовтня 2005 р., 31 січня 2007 р.), а також підкомітетів Україна – ЄС.

Оцінка виконання проводилася з урахуванням позиції Європейської Комісії, держав – членів ЄС, міжнародних організацій, іноземних компаній тощо.

6 квітня 2007 р. Урядом України було представлено інформацію щодо виконання Плану дій Україна – ЄС на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2.1. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМУВАННЯ

Посилення стабільності та ефективності інституцій, що забезпечують демократію та верховенство права

7 липня 2005 р. прийнято нову редакцію Закону України про вибори народних депутатів України (№2777-IV), який покращив виборчі процедури з урахуванням висновків міжнародних спостерігачів, отримав позитивну оцінку Венеціанської комісії та ПАРЄ (Резолюція від 5 жовтня 2005 р. №1466 (2005). 21 грудня 2005 р. внесено зміни до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (Закон України №3253-IV). Відповідно до рекомендацій ОБСЄ та Ради Європи юридично та практично запроваджено можливість спостереження за виборчим процесом українськими неурядовими організаціями.

Робота Центральної виборчої комісії України під час організації проведення парламентських виборів 2006 р. була професійною та неупередженою. Для забезпечення права кожного громадянина на волевиявлення були складені та уточнені списки виборців, з листопада 2005 р. проводилось ознайомлення з ними громадян України. Європейська Сторона регулярно інформувалася про підготовку до парламентських виборів в Україні.

Парламентські вибори 2006 р. проведено демократично і прозоро, що визнано спостерігачами від ОБСЄ, Ради Європи, ЄС, інших міжнародних організацій та держав.

Ці вибори можна охарактеризувати виключно як вільні та прозорі, тобто від цього дійсно виграв український народ.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ А. Хастінгс

Парламентські вибори 26 березня проведені переважно у відповідності із зобов’язаннями в рамках ОБСЄ, Ради Європи, іншими міжнародними стандартами демократичних виборів. В цілому поважалися громадянські та політичні права людини.

Звіт Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами від 23 червня 2006 р.

Відповідно до оновленої Конституції України у серпні 2006 р. Антикризовою коаліцією у Верховній Раді України п’ятого скликання було сформовано коаліційний Уряд.

Проведено роботу щодо консолідації ряду секторів державного управління (державні фінанси, соціальна політика і праця, юстиція, надзвичайні ситуації), сформовано систему інтегрованого управління природними ресурсами та екобезпекою. Прийнято рішення про спрямування і координацію діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. №207). Здійснено заходи щодо зміцнення системи державної влади на місцевому рівні.

Законом України „Про Кабінет Міністрів України” (від 21 грудня 2006 р. № 514-V) законодавчо закріплено статус Кабінету Міністрів як вищого органу в системі органів виконавчої влади, визначається його місце в системі державних органів України. Урядом здійснюється робота щодо приведення актів законодавства у відповідність до цього Закону.

Для забезпечення конструктивної співпраці з опозицією 12 січня 2007 р. Верховною Радою прийнято за основу проект Закону “Про парламентську опозицію”.

22 лютого 2007 р. Верховна Рада України прийняла Закон України „Про Державний реєстр виборців” (№ 698-V), який визначає правові та організаційні засади створення і ведення цього реєстру. Закон набирає чинності з 1 жовтня 2007 року.

Моніторинг дотримання європейських стандартів у сфері демократії, верховенства права та прав людини здійснюється Радою Європи (резолюції та рекомендації ПАРЄ 2005 та 2007 років). ПАРЄ звертається увага на необхідність продовження роботи над удосконаленням Конституції України, виборчого законодавства, врегулювання питання „імперативного мандату” тощо.

Основні завдання:

 • здійснення заходів щодо кодифікації виборчого законодавства та створення загальнодержавного реєстру виборців;

 • продовження роботи з проведення конституційної та адміністративної реформи.

За оцінкою Української Сторони: досягнуто значного прогресу.

За оцінкою ЄС: в питаннях підготовки до парламентських виборів 2006 р. досягнуто значного прогресу, з інших питань досягнуто певного прогресу.

грудень 2006 року

Подальше проведення судової та правової реформ для забезпечення незалежності судової влади та зміцнення її адміністративної дієздатності, а також забезпечення неупередженості та ефективності прокуратури

З метою подальшого реформування судової системи прийнято Кодекс адміністративного судочинства України (введений в дію 1 вересня 2005 р.), який забезпечує функціонування адміністративних судів. З 1 вересня 2005 р. набув чинності Цивільний процесуальний кодекс України. Законом України „Про доступ до судових рішень” (від 22 грудня 2005 р. №3262-IV, набрав чинності з 1 червня 2006 р.) регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень, прозорості діяльності судової влади. З 1 червня 2006 р. започатковано роботу Єдиного державного реєстру судових рішень, який розміщено на веб-порталі судової влади (www.court.gov.ua).

Для забезпечення виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини 23 лютого 2006 р. прийнято Закон України (№3477-IV), який отримав позитивну оцінку з боку Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи і розглядається Організацією як один із зразків позитивної практики держав – членів. З метою запобігання порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Урядом запроваджено механізм проведення експертизи законопроектів, проектів нормативно-правових актів та міжвідомчих актів на її відповідність.

16 листопада 2006 р. Верховною Радою внесено зміни до чинного Закону України "Про адвокатуру", які створюють рівні можливості для українських громадян та іноземців займатися адвокатською діяльністю в Україні за умов передбачених законом.

У 2006 р. Президентом України схвалено ряд актів, пов’язаних з подоланням проблеми невиконання судових рішень – План заходів щодо вдосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів (Указ №242), Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (Указ №361), Національний план дій із забезпечення належного виконання рішень судів (Указ № 587).

У червні 2006 р. схвалено Концепцію формування в Україні системи надання безоплатної правової допомоги відповідно до європейських стандартів. Вже започатковано створення центрів з надання безоплатної правової допомоги: у 2006 р. - у Харкові, 15 лютого 2007 р. - у Білій Церкві, створюється центр у Хмельницькій області.

У 2007 р. продовжувалася робота щодо удосконалення законодавства, зокрема Парламентом прийнято за основу законопроект „Про судовий збір” (9 лютого 2007 р.) та нові редакції законопроектів „Про судоустрій України” та „Про статус суддів” (3 квітня 2007 р.).

4 квітня 2007 р. на засіданні Уряду розглянуто стан проведення судової реформи, при цьому окреслено існуючі проблеми у судовій сфері та визначено оптимальні шляхи їх розв’язання.

Здійснено заходи щодо удосконалення навчального процесу Академії суддів України, проведено стажування суддів Верховного Суду України в Європейському Суді з прав людини.

У травні 2006 р. закінчена реалізація V-ї Спільної програми співробітництва між ЄК та Радою Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні, результати якої отримали позитивну оцінку.

У листопаді 2006 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи про заснування в Україні Офісу Ради Європи для координації програм співробітництва. Зокрема, в рамках Плану дій співробітництва Ради Європи з Україною реалізується шість спільних програм:

- заохочення демократичних процесів в Україні та на Південному Кавказі;

- розвиток демократичних інститутів та вільної преси відповідно до європейських стандартів;

- заохочення культури прав людини в Україні та на Південному Кавказі;

- проти відмивання грошей та фінансування тероризму (MOLI-UA2);

- підтримка належного врядування: проект проти корупції;

- міжнародне співробітництво у галузі боротьби з кримінальною злочинністю;

- підвищення незалежності судочинства.

Основні завдання:

 • продовження судової реформи з метою підвищення статусу суддів, забезпечення кадрового поновлення суддівського корпусу, удосконалення системи та структури судів;

 • продовження реформування системи органів прокуратури;

 • розробка та прийняття законодавства про надання безоплатної правової допомоги.

За оцінкою Української Сторони: досягнуто певного прогресу.

За оцінкою ЄС: досягнуто певного прогресу.

квітень 2006 року

Забезпечення ефективності боротьби з корупцією

У 2006 р. порівняно з 2005 р. рейтинг України щодо боротьби з корупцією покращився на 14 позицій (перейшла із 113 на 99 місце).

Індекс сприйняття корупції у 2006 р., Transparency International

Україна досягла прогресу у сфері боротьби з корупцією. Верховною Радою ратифіковано ряд міжнародних договорів у сфері боротьби з корупцією та посилення відповідальності за корупційні злочини: Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією (березень 2005 р.), Конвенцію про кіберзлочинність (вересень 2005 р.) та Додатковий протокол до цієї Конвенції (липень 2006 р.).. З 1 січня 2006 р. Україна стала повноправним членом Групи держав проти корупції (ГРЕКО).

Затверджено першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції (Указ Президента України від 18 листопада 2005 р. № 1615). До переліку осіб уповноважених на виконання функцій держави, які мають нести відповідальність за корупційні діяння, включено осіб, що займають політичні посади (Закон України від 23 лютого 2006 р. №3490-IV).

Запроваджено громадський моніторинг у сфері боротьби з корупцією, діють на постійній основі “гарячі лінії” при МВС та Держмитслужбі. Здійснювався перегляд та оптимізація дозвільних функцій, вживалися заходи щодо підвищення відповідальності установ та службовців, які приймають рішення про надання дозволів, посилення контролю за їх діяльністю. Підвищено оплату праці державних службовців, правоохоронних органів та судів.

20 лютого 2006 р. Президентом України схвалено Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні, розроблену з урахуванням рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, інших міжнародних організацій (Указ Президента України №140).

У травні 2006 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та Представництвом ЄК в Україні про проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA. Експертами SIGMA проведено оцінку шести сфер державного управління (державна служба, зовнішній аудит, фінансовий контроль, система управління державними видатками, процес розробки, прийняття і впровадження рішень, система управління державними закупівлями). Результати оцінки у липні 2006 р. презентовані на міжнародній конференції „Стратегія адміністративної реформи: рекомендації SIGMA Урядові України” та враховуються при виробленні пропозицій з подальшого проведення адміністративної реформи в Україні.

Реалізується трирічний проект, спрямований на боротьбу з корупцією в Україні „Підтримка належного врядування” (UPAC) (“Support to good governance: Project against corruption in Ukraine”), який фінансується ЄК та Радою Європи.

Основні напрями подолання корупції, що мають бути реалізовані найближчим часом, визначені Концепцією подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” (Указ Президента України від 11 вересня 2006 р. № 742).

У жовтні 2006 р. Україною ратифіковано Конвенцію ООН проти корупції, Конвенцію Ради Європи про корупцію у контексті кримінального права та Додатковий протокол до цієї Конвенції, які набувають чинності з моменту прийняття відповідного національного законодавства.

12 грудня 2006 р. прийнято у першому читанні законопроекти ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про засади запобігання та протидії корупції в Україні”, “Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення”.

Основні завдання:

 • реалізація Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”;

 • імплементація в національне законодавство положень міжнародних конвенцій про боротьбу з корупцією;

 • удосконалення законодавчої бази з питань державної служби.

За оцінкою Української Сторони: досягнуто певного прогресу.

За оцінкою ЄС: досягнуто певного прогресу.

грудень 2006 року

Забезпечення поваги до прав людини та основних свобод у відповідності до міжнародних та європейських стандартів

Органами державної влади забезпечується дотримання права на свободу мирних зібрань та об’єднань, свободи віросповідань.

В Україні ведеться системна робота щодо приєднання до конвенцій та факультативних протоколів ООН і Ради Європи щодо забезпечення захисту права та основних свобод людини. Зокрема, Україна ратифікувала 52 конвенції Ради Європи та підписала ще 37.

9 лютого 2006 р. Україною ратифіковано Протоколи №12 та №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Закон України №3435-IV). Україною підписано Європейську конвенцію про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів (квітень 2005 р.), Конвенцію про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї (серпень 2005 р.), Додатковий протокол до Конвенції про захист прав людини та людської гідності щодо застосування біології та медицини, який стосується заборони клонування людей (квітень 2006 р.).

16 березня 2007 р. Україна приєдналася до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари (Закон України N 756-V, набрав чинності 17 квітня 2007 р.).

Основні завдання:

 • доопрацювання та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проектів Законів “Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї”, “Про ратифікацію Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів”.

За оцінкою Української Сторони: досягнуто помірного прогресу.

Забезпечення розвитку громадянського суспільства. Забезпечення поваги до прав профспілок та основних стандартів праці

В Україні існує розвинена мережа громадських організацій.

З Доповіді Європейського соціально-економічного комітету,

CESE 1622/2003, грудень 2003 рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 2. Станом на 20. 0 06

  Документ
  ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУВАЛИСЯ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ВИСНОВКАХ РАДИ МІНІСТРІВ ЄС ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН (ВІД 21 ЛЮТОГО 2005 Р.
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 4. Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття  Україна. Методичною основою розроблення Державної програми є закон

  Закон
  Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі  Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.
 5. Цільовий план україна нато на 2008 рік у рамках Плану дій Україна нато

  Документ
  Україна, виходячи зі своїх національних інтересів, проводить збалансовану та відповідальну зовнішню політику, що ґрунтується на принципах міжнародного права, рівноправності та взаємовигідного співробітництва.

Другие похожие документы..