Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В ст. 167 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) определено, что сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо и...полностью>>
'Документ'
для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «ба...полностью>>
'Реферат'
30. Используя данные Федеральной резервной системы США и ЦБ РФ, сравните структуру активов и пассивов различных типов финансовых посредников. Выявите...полностью>>
'Урок'
Краткая аннотация: в данном эссе автор рассматривает вопросы ограничения свободы выражения мнений, свободы совести через призму исторического опыта и ...полностью>>

Державна податкова адміністрація україни (16)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2011 

м. Київ 

115 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2011 р. за № 399/19137

Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту 160.3 статті 160 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності та Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, та Порядок розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, що додаються.

2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) в установленому порядку:

2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 у триденний строк від дня реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності та Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення по прийманню та обробці податкової звітності платників податків у частині обробки даних Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності та Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 31.07.97 № 274 "Про затвердження Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.97 за № 352/2156;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 № 29 "Про внесення змін до Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.98 за № 136/2576;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.04.2001 № 180 "Про внесення змін до Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.2001 за № 411/5602;

пункт 5 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 № 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за № 267/8866;

пункт 1 наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2005 № 422 "Про внесення змін до наказів ДПА України від 31.07.97 № 274 та від 16.01.98 № 28", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1205/11485;

пункт 3 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 № 169 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2006 за № 431/12305.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації України, заступника Голови Державної податкової адміністрації України Любченка О. М.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації Державної
податкової адміністрації України,
Голова Державної
податкової служби України 

В. Ю. Захарченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва 

Г. Яцишина 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

А. І. Мярковський 
 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 № 115 

РОЗРАХУНОК
оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності 

 

Звітний 

 

Звітний новий 

 

Уточнюючий 

Звітний (податковий) рік 

2 

0 

 

 

 

I квартал 

 

Півріччя 

 

II квартал1 

 

Три квартали 

 

II - III квартали1 

 

Рік 

 

II - IV квартали1 

Повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Код платника податку
за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження постійного представництва нерезидента _________________________________________________
_________________________________________________
Електронна адреса e-mail2

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон2

Факс2

Повне найменування
нерезидента __________________________________
_____________________________________________

Місцезнаходження нерезидента _________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ________________________________
________________________________
 

Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу) 

 

 

 

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок _________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

(грн.)

Показники 

Код рядка 

Сума 

Доходи нерезидента 

01 

 

Відокремлені доходи постійного представництва  (р. 10 таблиці 2 х р. 01 / 100) 

02 

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: 

03 

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру 

03.1 

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом 

03.2 

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті 

03.3 

 

доходи від міжнародних перевезень 

03.4 

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень
                                                                                                             (р. 02 - р. 03) 

04 

 

Витрати, понесені постійним представництвом 

05 

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі: 

06 

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру 

06.1 

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом 

06.2 

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті 

06.3 

 

витрати від міжнародних перевезень 

06.4 

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень
                                                                                                             (р. 05 - р. 06) 

07 

 

Об'єкт оподаткування (+, -)                                                               (р. 04 - р. 07) 

08 

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період            (р. 08 х ___3 / 100) 

09 

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період) 

10 

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду                                          (р. 09 - р. 10) 

11 

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді 

12 ПН 

 

Сума податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень (р. 12 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період) 

13 

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нарахованих за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду                                                                        (р. 12 - р. 13) 

14 

 

Самостійне виправлення помилок4

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 11 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 11 Розрахунку, який уточнюється) + (р. 14 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 14 Розрахунку, який уточнюється) (або р. (сума р. р.) 01 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку) 

15 

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати р. (сумі р. р.) 02 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку) 

16 

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати р. (сумі р. р.) 03 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку) 

17 

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 11 Розрахунку, який уточнюється, - р. 11 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки) + (р. 14 Розрахунку, який уточнюється, - р. 14 Розрахунку, з урахуванням виправленої помилки) (або р. (сума р. р.) 04 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку) 

18 

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку
                                                                                                               (р. 15 х 3 %) 

19 

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі
нерезидента

Показники 

Код рядка 

Значення 

Витрати нерезидента в цілому, грн. 

01 

 

Витрати постійного представництва, грн. 

02 

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва  (р. 02 / р. 01) х 100), % 

03 

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, чол. 

04 

 

Чисельність працівників постійного представництва, чол. 

05 

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва
                                                                                                (р. 05 / р. 04) х 100, % 

06 

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн. 

07 

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн. 

08 

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва
                                                                                               (р. 08 / р. 07) х 100, % 

09 

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента                                                                 (р. 03 + р. 06 + р. 09) / 3, % 

10 

 

Доповнення до Розрахунку (подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового Кодексу України) 

______ арк. 

Додатки до Розрахунку 

______ арк. 

Інформація, наведена у Розрахунку, додатках, є достовірною.

"_____" _________________ 20__ року
   (дата заповнення Розрахунку (дд. мм. рррр) 

Керівник платника податку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта5 

________________________________________________
                       (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 
Похожие документы:

 1. Державна податкова адміністрація україни (3)

  Документ
  Відповідно до статей 62 - 68, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153, пункту 335.2 статті 335 Податкового кодексу України та статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
 2. Державна податкова адміністрація україни (34)

  Документ
  Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
 3. Державна податкова адміністрація україни (8)

  Документ
  від 01.03.2 N 79 "Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.
 4. Державна податкова адміністрація україни (23)

  Документ
  Збірка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо аспектів отримання і оподаткування об’єктів спадщини (подарунків) та доходів громадян від операцій з нерухомим і рухомим майном.
 5. Державна податкова адміністрація україни (29)

  Документ
  Відповідно до статей 62 - 68, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153, пункту 335.2 статті 335 Податкового кодексу України та статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Другие похожие документы..