Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Результаты инженерных изысканий и проектная документация без сметы на строительство объекта "9-ти этажное офисное здание по ул. Сибирский тракт, ...полностью>>
'Диплом'
Создание алгоритма, позволяющего на основе предыдущего жизненного опыта, существующего потенциала, ценностей, принципов и так далее, находить предназн...полностью>>
'Инструкция по эксплуатации'
Настоящая инструкция содержит лишь наиболее характерные рекомендации по монтажу и эксплуатации дробилок среднего и мелкого дробления. В остальном след...полностью>>
'Программа'
В стоимость включено: экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, проживание в гостинице ВЕДОМСТВЕННОЙ – номера с удобствами на б...полностью>>

Них ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області : аналітична записка обласного соціологічного дослідження 2010 року / Сумська обл

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОСНОВНИХ ФОНДОУТРИМУВАЧІВ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Аналітична записка

за підсумками обласного соціологічного дослідження 2010 року

Суми 2010

Вивчення інформаційних ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області : аналітична записка обласного соціологічного дослідження 2010 року / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Т. М. Грищенко – Суми, 2010. – 30 с.

Відгуки та пропозиції просимо надсилати

за адресою:

40030, м. Суми,

вул. Героїв Сталінграду, 10

Обласна наукова бібліотека

22-47-65

Letter

«ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОСНОВНИХ ФОНДОУТРИМУВАЧІВ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Аналітична записка

за підсумками обласного соціологічного дослідження 2010 року

Останнє десятиріччя стало визначним для розвитку регіональних краєзнавчих бібліотечних ресурсів. Відбулося значне зростання інтересу до краєзнавства, зокрема історичного, на державному рівні. Про це, перш за все, свідчить Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні на період до 2010 року». Кабінет Міністрів України затвердив Міжгалузеву програму «Пізнай свою країну» на 2007 – 2012 роки (наказ Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.08.07 № 49/765/3027/308), одним із завдань якої є «сприяння краєзнавчій, науково-дослідницькій діяльності молоді, підтримці участі у соціально корисних роботах зі збереження та відновлення культурної спадщини країни».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1579-р схвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI». Мета Програми – підвищення ефективності використання, забезпечення доступності документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах. Проблему передбачається розв’язати шляхом складання зведеного каталогу документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах; переведення в електронну форму цих документів та забезпечення доступу до зазначених фондів з використанням Інтернету.

На виконання Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI», Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» на 2007 – 2012 роки, обласної Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року проводиться обласне соціологічне дослідження «Вивчення інформаційних ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області».

Важливість бібліотечного краєзнавства підкреслюється тим, що воно стає темою дисертацій. У 2003 році С. О. Денисенко, працівник бібліотеки, а нині викладач СНАУ, захистила дисертацію за темою «Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації» в Харківській державній академії культури. Автореферат дисертації знаходиться у фонді СОУНБ. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми інтеграції краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації; обґрунтовано їх теоретичні, організаційні і методичні засади; розроблено концептуальні засади єдиного розподіленого краєзнавчого фонду бібліотек регіону.

«Веління часу – інтегрований краєзнавчий фонд бібліотек регіону», – відзначала на науково-практичній конференції «Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України» доктор історичних наук, професор Н. М. Кушнаренко.

Жоден держатель краєзнавчої інформації не володіє нею у повному обсязі. Тому головне завдання для обласної універсальної наукової бібліотеки, як регіонального центру бібліотечного краєзнавства – об’єднати інформаційні краєзнавчі ресурси регіону, створити Зведений електронний краєзнавчий каталог Сумщини для подальшого взаємного використання краєзнавчих фондів.

Кожна окрема книгозбірня, зберігаючи за собою право на повноту репертуару краєзнавчих і місцевих документів за профілем власного фонду, перестає бути ізольованою одиницею та перетворюється на підсистему краєзнавчих фондів бібліотек регіону. Інформація ж про якісний склад їх краєзнавчих фондів має бути в ОУНБ – у Зведеному краєзнавчому каталозі Сумщини.

Для того, щоб інтегрувати інформаційні ресурси, необхідно спочатку виявити їх обсяг, проаналізувати технічне оснащення бібліотек, вивчити сумісність бібліотечних програм. Саме це і стоїть на меті обласного соціологічного дослідження.

Мета дослідження: вивчення сучасного стану інформаційно-документальних ресурсів з питань краєзнавства в обласних, наукових та спеціальних бібліотеках області.

Об'єкт дослідження: фонди краєзнавчих документів бібліотек області, електронні краєзнавчі ресурси основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури.

Завдання дослідження: надання бібліографічної інформації про наявність і місцезнаходження краєзнавчих видань (краєзнавчих за змістом) основними фондоутримувачами краєзнавчої літератури.

Результатом соціологічного дослідження стане поповнення карткового «Зведеного краєзнавчого каталогу Сумщини», який свого часу буде представлений в електронному форматі.

Вирішення поставлених завдань соціологічного дослідження вимагає застосування методів анкетування, аналізу статистичної інформації та бібліотечної документації, аналізу сайтів бібліотек на предмет доступності до електронних краєзнавчих ресурсів.

Згідно з розробленою програмно-методичною документацією були направлені анкети до обласних бібліотек: обласної універсальної наукової бібліотеки (ОУНБ), обласної бібліотеки для дітей ім. М. Островського (ОДБ); обласної наукової медичної бібліотеки (ОНМБ); вузівських бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації: Сумського державного університету (СумДУ), Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренко (СДПУ), Сумського національного аграрного університету (СНАУ), Української академії банківської справи Національного банку України (УАБС НБУ), Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (сфХНУВС), Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (ГНПУ); до бібліотек ВНЗ I-II рівнів акредитації: бібліотеки Сумського пастирсько-богословського училища (СПБУ) та бібліотеки Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського (СВУМіК); до бібліотеки Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» (НПП).

Проведено анкетування 9 бібліотек різного відомчого підпорядкування. Не надійшли анкети від бібліотек Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка та Сумського пастирсько-богословського училища.

У 2009 році соціологічне дослідження ОУНБ стосувалось вивчення інформаційних краєзнавчих ресурсів центральних районних та міських бібліотек області. У 2010 році проходив 1-й етап обласного соціологічного дослідження «Вивчення інформаційних ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області», до участі в якому були запрошені обласні, наукові та спеціальні бібліотеки Сумщини. На 2-му етапі у 2011 році – планується вивчення краєзнавчих інформаційних ресурсів бібліотек архівів та музеїв області.

ФОНД КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ (Таблиця 1)

Краєзнавчий фонд є основою всієї краєзнавчої діяльності бібліотеки, головним засобом реалізації її краєзнавчого призначення. Краєзнавчий фонд – це впорядкована сукупність краєзнавчих і місцевих документів, які підбираються відповідно до завдань бібліотеки, її типу та краєзнавчих інформаційних потреб користувачів. Об’єктами формування краєзнавчого фонду є документи подвійного характеру: а) пов’язані з краєм своїм змістом (краєзнавчі документи); б) пов’язані з краєм своїм походженням (місцеві документи). Особливу увагу у дослідженні приділено саме фонду краєзнавчих документів.

Аналіз анкет показав, що найбільші бібліотечні фонди мають бібліотеки СДПУ (975651 прим.), СумДУ (898107 прим.), СОУНБ (591997 прим.).

Краєзнавчий потенціал документів про область складають фонди бібліотек різного відомчого підпорядкування, які за обсягом і змістом значно різняться один від одного. Найбільший за обсягом краєзнавчий фонд має бібліотека СумДУ (14125 прим.), СДПУ (12700 прим.), ОУНБ (12416 прим.), УАБС (10326 прим.). Краєзнавчі видання у загальному бібліотечному фонді складають 7,6% в бібліотеці УАБС за рахунок великої кількості наукових праць викладачів академії; 4,4% у бібліотеці Деснянсько-Старогутського НПП; 2,6% – в ОДБ; 2,1% – ОУНБ; 1,5% – СВУМіК; 1,3% – СДПУ; 0,8% – СНАУ та 0,7% – ОНМБ.

Краєзнавчих за змістом документів найбільше мають ОУНБ (12416 прим.), ОДБ (4490 прим.), бібліотеки СДПУ (3300 прим.), СНАУ (2372 прим.), ОНМБ (1102 прим.).

Матеріали дослідження свідчать, що головною складовою залишається друковане видання. Частка CD, DVD краєзнавчої тематики є настільки незначною, що не заслуговує на окремий аналіз. Краєзнавчу інформацію на новітніх носіях мають лише бібліотека УАБС (2 назви), ОДБ та ОУНБ (по 3 назви).

Кожна бібліотека надала списки своїх краєзнавчих видань. Найбільші списки представили бібліотеки СДПУ (351 назва), СНАУ (333 назви), УАБС (240 назв), ОДБ (174 назви), СумДУ (180 назв), ОНМБ (144 назви), СВУМіК (102 назви), Деснянсько-Старогутський НПП (18 назв). Кожен список буде звірений із картковим Зведеним краєзнавчим каталогом ОУНБ, доповнений, в разі необхідності, з указанням місцезнаходження краєзнавчого видання. Якщо ОДБ подала краєзнавчі видання з урахуванням дитячої літератури, ОНМБ – представила медичну сторінку краєзнавства, Деснянсько-Старогутський НПП надав інформацію про «Літопис природи», в якому протягом 10 років щорічно друкуються праці наукових співробітників НПП. Ця унікальна бібліографічна інформація у Зведеному краєзнавчому каталозі в разі потреби (на замовлення користувача) може бути трансформована в електронну копію документа через послугу електронної доставки документів, яка з часом, сподіваємось, стане більш дієвою у більшості бібліотек Сумщини.

Таким чином, найбільшим фондоутримувачем краєзнавчою літератури (за змістом) є ОУНБ. Найповніші і найрізноманітніші за складом фонди краєзнавчих документів зосереджені у бібліотеці. Серед унікальних видань та ксерокопій видань відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ОУНБ: «Изображение людей знаменитых или чем-нибудь замечательных. М., 1844», «Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Уезды Ахтырский, Сумской, Лебединский. М., 1857», «Курилов И. А. Роменская старина. Ромны, 1897», «Харьковский календарь на 1899 год. Х., 1899», «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 7. Малороссия. М., 1903» «Европейская Россия. Иллюстрированный географический сборник. М., 1904», «Материалы по наводной словесности Полтавской губернии, Роменский уезд. Ромны, 1915» «Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния. Пособие по родиноведению. Х., 1918» та ін. Цінність фонду представляють також рукописні матеріали краєзнавців. Це роботи Ріти Сергієнко «Прогулка с дилетантами или мой дом в интерьере Троицкой», О. Коваленка, П. Никитенка «Заметки о г. Сумы».

Більше 12 тис. примірників видань складає краєзнавчий фонд обласної наукової бібліотеки. У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії знаходяться 6196 друкованих видань, в т. ч. книг – 5363 примірники – це найкраща краєзнавча література. Останніми роками фонд поповнився і унікальними виданнями, які видає Харківський приватний музей міської садиби: «Историко-статистическое описание Харьковской епархии» Филарета Гумилевского (Х., 2006); альбомом-каталогом «Православные храмы и монастыри Харьковской губернии, 1681-1917» (Х., 2007); «Провінція на перехресті культур: дослідження з історії Слобідської України XVII-XIX ст.» В. Маслійчука; «Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII- першої третини XVIII ст.» В. Маслійчука; «Сады и парки Харьковской губернии» А. Антонова, А. Парамонова та ін.

В ЕК відображено 2296 електронних записів краєзнавчих книг. Таким чином, першочерговим завданням для ОУНБ залишається введення бібліографічних записів всього краєзнавчого фонду в ЕК.

Бібліотеки працюють над створенням бібліографічних посібників, в т. ч краєзнавчої тематики. Кожна бібліотека ВНЗ, як правило, готує щороку бібліографічний покажчик «Друковані праці співробітників … університету (чи академії) за … рік». Солідні бібліографічні праці виходять до ювілеїв вузів. Бібліотека СумДУ готує і окремі посібники про викладачів-ювілярів, видатних людей краю.

Для публічних бібліотек області характерна підготовка великої кількості бібліографічної продукції краєзнавчої тематики. Так, ОДБ щороку готує 3-5 бібліографічних та методичних видань краєзнавчої тематики. З’являються різні типи бібліографічних посібників: біобібліографічні покажчики, пам’ятки, інформаційно-бібліографічні путівники з краєзнавства, шорт-аркуші.

Працівники ОУНБ щороку готують бібліографічні видання: «Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини на … рік», анотований каталог видань «Книги Сумщини – … рік», науково-біобібліографічний покажчик із серії «Краєзнавці Сумщини» та щоквартальник «Сумщина за … квартал … року».

ОНМБ щороку готує календар «Знаменні і пам’ятні дати з історії медицини Сумської області на … рік», біобібліографічні покажчики про видатних медиків, видатних земляків-організаторів охорони здоров’я на Сумщині. Не втрачає своєї цінності бібліографічний покажчик літератури, який вийшов у 1981 році, «Здравоохранение Сумской области, 1917-1977».

Кожна бібліотека формує свою систему краєзнавчих бібліографічних посібників. Для ОУНБ важливо відобразити цей бібліографічний ресурс у Зведеному краєзнавчому каталозі. На сьогоднішній день ОУНБ не володіє повною інформацією про краєзнавчі бібліографічні ресурси регіону: традиційно краєзнавча бібліографія другого ступеня обліковує переважно видання публічних бібліотек області.

У 1995 році, при підготовці ретроспективного бібліографічного покажчика «Бібліографія краєзнавчої бібліографії Сумщини», були зібрані відомості про поточні та ретроспективні універсальні та тематичні краєзнавчі посібники бібліотек області та м. Суми. У проекті взяли участь в основному публічні бібліотеки області. Серед наукових бібліотек відомості про свої видання подала лише обласна наукова медична бібліотека. Бібліотеки вузів у цьому проекті участі не брали.

Тому перед відділом краєзнавчої літератури і бібліографії ОУНБ стоїть завдання більш тісної співпраці з бібліографічними службами бібліотек різних систем і відомств для отримання інформації про їх бібліографічний ресурс для Зведеного краєзнавчого каталогу.

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДАНИХ (Таблиці 2-4)

Кожна бібліотека працює над створенням власних інформаційних ресурсів. Це, перш за все, створення електронних каталогів. Бібліотека СумДУ розпочала цю роботу в 1991 році. На 01.01.2010 року загальна кількість бібліографічних записів склала 234000, з них на краєзнавчі видання – 2865. З 2002 року ЕК СумДУ доступний он-лайн. Весь фонд бібліотеки відображений в ЕК.

Другий за обсягом ЕК створений бібліотечними фахівцями СДПУ і склав 104193 бібліографічні записи, з них на краєзнавчі видання – 2898 описів. При різниці майже вдвічі загальної кількості описів в ЕК, описи на краєзнавчі видання однакові.

З 1991 року ведеться ЕК у бібліотеці СНАУ, вміщує 78230 записів, з них на краєзнавчі видання – 349.

Бібліотека УАБС веде ЕК із дня заснування учбового закладу, з 1996 року. Весь фонд відображений в ЕК і складає 48594 записів, з них на краєзнавчі видання – 2488.

Найменший ЕК має бібліотека СВУМіК, обсяг – 993 описи і лише 29 краєзнавчих описів.

В ОНМБ та у Деснянсько-Старогутському НПП відсутні ЕК. Традиційна краєзнавча картотека ОНМБ, яка ведеться з 1995 року, налічує 15138 карток.

ЕК книг ОУНБ створюється з 1997 року, налічує 41227 бібліографічних записів, з них на краєзнавчі видання – 2296 записів. ОДБ створює ЕК з 2003 року. Обсяг складає 23758 описів, з них 192 описи на краєзнавчі книги.

За даними анкет найбільше електронних БД використовується в бібліотеках СумДУ (18), СНАУ (12), ОДБ (11), СДПУ (8), ОУНБ та СВУМіК (по 3 БД). В ОНМБ та Деснянсько-Старогутському НПП відсутні електронні БД.

Краєзнавчі ресурси у переважній більшості бібліотек відображаються, як правило, в одній окремій БД. Бібліотеки СумДУ та СДПУ ведуть по три електронні краєзнавчі БД. Крім традиційної для вузівських бібліотек БД «Наукові праці викладачів…», СумДУ виокремлює БД «СумДУ на сторінках преси», яка налічує 2485 записів, та БД «Краєзнавство», яка налічує 2865 записів. Найоб’ємнішою залишається БД «Праці співробітників СумДУ», яка містить 14297 записів. Всі БД ведуться з 2002 року.

Бібліотека СДПУ розпочала роботу по створенню власних електронних ресурсів з 1996 року. БД «Праці викладачів СДПУ» нараховує 2365 записів, БД «Краєзнавство» – 436 записів. «База електронних праць науковців університету» ведеться з 2005 року, включає 97 повнотекстових праць науковців університету, є доступною через сайт бібліотеки для віддалених користувачів.

Бібліотека УАБС веде 6 електронних БД, серед них одна краєзнавча – «Наукові праці викладачів академії», яку започатковано у 2003 році і налічує 2248 записів.

Бібліотека СНАУ започаткувала електронний ресурс «Письменники Сумщини», який налічує 80 бібліографічних записів.

Перші кроки по створенню БД «Краєзнавство», яка налічує 29 записів, зроблені бібліотекою СВУМіК.

Переважна більшість БД за типом – бібліографічні. Лише у бібліотеці СДПУ «База даних електронних праць науковців університету» є повнотекстовою і налічує 97 праць викладачів. БД бібліотеки УАБС «Наукові праці викладачів академії» є частково повнотекстовою і налічує 220 повнотекстових версій робіт викладачів УАБС.

Серед публічних бібліотек Сумщини найбільші електронні ресурси мають ОДБ – це БД «Краєзнавча картотека статей», яка налічує 8072 описи, та ОУНБ, яка веде БД «Краєзнавча література» і вміщує 6771 бібліографічний опис. Ці цифри показують, що для створення цього інформаційного ресурсу витрачається багато часу, але ці дві БД дублюють одна одну. Маючи однаковий перелік місцевих газет, кожна бібліотека працює окремо над створенням власного ресурсу. Як ніколи раніше, стоїть питання необхідності регіонального корпоративного розпису періодичних видань, в т. ч. місцевих.

Дослідження дає можливість проаналізувати дані щодо комп’ютерного парку в бібліотеках різного відомчого підпорядкування. Такий аналіз показує, що їх найбільша кількість нараховується у бібліотеках ВНЗ: УАБС та СумДУ – відповідно 140 та 80. Найменша кількість комп’ютерів серед бібліотек вищої школи III – IV рівня акредитації в СДПУ – лише 14 комп’ютерів. Найменша кількість комп’ютерів серед бібліотек ВНЗ I – II рівня акредитації – в бібліотеці СВУМіК (6). Серед публічних бібліотек найбільшу кількість комп’ютерів (58) має ОУНБ, в ОДБ – 16 одиниць комп’ютерної техніки.

Аналіз даних по різних бібліотеках свідчить, що найбільшу кількість комп’ютерів для користувачів мають бібліотеки: УАБС (112), СумДУ (58), СНАУ (32). Найменшу кількість комп’ютерів серед бібліотек ВНЗ III – IV рівня акредитації мають в бібліотеці СДПУ (5).

Серед публічних бібліотек найбільше комп’ютерів в ОУНБ (19). В ОДБ для користувачів немає жодного комп’ютера. Також відсутні комп’ютери для користування читачами і в ОНМБ.

До Інтернету підключені всі опитувані бібліотеки, крім СВУМіК та Деснянсько-Старогутського НПП. Працює система безпровідного доступу до мережі Інтернет WI-FI в бібліотеці СумДУ та ОУНБ. Доступу до Інтернету не мають користувачі ОДБ та ОНМБ.

Для формування бібліографічних записів бібліотеки УАБС, СумДУ, ОНМБ, частково СДПУ використовують класифікаційну систему УДК, всі інші бібліотеки-респонденти використовують в своїй роботі ББК.

Серед 9-ти бібліотек інтегрована бібліотечна система ІРБІС використовується в 4-х: УАБС, СНАУ, СВУМіК, ОУНБ. Бібліотеки СумДУ та СДПУ працюють з бібліотечною програмою УФД/Бібліотека. ОДБ використовує в роботі АІБС «MARK SQL 1.10». На думку фахівців відділу інформаційно-бібліотечних систем і маркетингу ОУНБ, програмне забезпечення бібліотек м. Суми дозволяє працювати корпоративно. Бібліотеки м. Суми вже мають досвід такої роботи. З 2009 року в корпоративному розписі деяких періодичних видань, в т. ч. краєзнавчих, крім ОУНБ, задіяні бібліотека СНАУ та Сумська ЦМБ ім. Т. Шевченка.

ЕЛЕКТРОННІ КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ, ЯКІ ДОСТУПНІ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Для з’ясування рівня інформативності веб-сайтів зазначених бібліотек м. Суми на предмет доступу до електронних краєзнавчих ресурсів проаналізовані сайти бібліотек: ОУНБ, СумДУ, СДПУ, СНАУ, УАБС.

Аналіз веб-сайтів бібліотек свідчить про те, що вони містять електронні ресурси, контактну, довідкову, краєзнавчу та рекламну інформацію.

Серед виставлених на сайтах зазначених бібліотек власних електронних ресурсів перше місце займають електронні каталоги (ЕК). Всі зазначені бібліотеки їх виставили.

Віддаленим користувачам Сумської ОУНБ, крім ЕК, доступна БД «Краєзнавство». Забезпечено доступ до ЕК книг, періодичних видань, авторефератів дисертацій науковців області. Зараз ці бази разом містять понад 190 тисяч бібліографічних записів. ЕК книг налічує 41227 бібліографічних записів, з них на краєзнавчі видання – 2296 записів. З 2006 року ця база даних стала доступною для користувачів сайту бібліотеки. БД «Краєзнавство» налічує 6771 бібліографічний запис на статті з періодичних видань, збірників, виданих українською та російською мовами. База даних доступна через розділ сайту «Електронний каталог».

На сайті ОУНБ представлений Зведений каталог періодичних видань, які передплачують 10 найбільших бібліотек м. Суми за 2005-2010 рр.

Фактографічний розділ «Сумщина» на сайті СОУНБ об’єднує підрозділи «Сумщина в Інтернеті», «Топоніміка», «Персоналії» (а це 10 імен меценатів та 10 імен письменників-земляків), «Геральдика» (із зображенням гербів всіх районних центрів Сумської області, короткою інформацією та списком літератури), «Слобожанщина» (над наповненням цього підрозділу фахівці ще працюють).

Із підрозділу «Сумщина в Інтернеті» забезпечується вихід на сайти 7 промислових підприємств, 4 вищих навчальних закладів, 2 газет («Ваш шанс», «Данкор»), 5 закладів (Сумський бізнес-портал, Сумська ЦМБ ім. Т. Шевченка, Центр соціально-гуманітарного розвитку «Рідний край», кінотеатр «Дружба», Сумський інтелект-клуб).

У розділі «Видання» представлені електронні версії традиційних методико-бібліографічних та бібліографічних видань, окремим підрозділом виставлені краєзнавчі видання: «Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини» (на 2011, 2010, 2009, 2008 роки), «Книги Сумщини-2008», «Геральдика і символіка Сумщини», «Гоголь і Сумщина», «Місто мого Слобожанського краю», «В бібліотеках області. Інформація. Досвід: дайджест» (Вип. 21-25), «Бібліотеки Сумщини на сторінках преси».

Віддалені користувачі через Інтернет можуть попрацювати з ЕК бібліотеки СумДУ, скористатися бібліотечними фондами в електронному форматі, оскільки є вільний доступ до електронних копій власних видань університету (електронних підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, курсів, конспектів лекцій тощо); є доступ до електронної версії наукового видання «Вісник СумДУ» (серії: медичні, технічні, фізичні, економічні, гуманітарні науки); газети СумДУ «Резонанс»; ознайомитися з Бюлетенем нових надходжень та бібліографічними списками літератури, в т. ч. краєзнавчої тематики («Суми в історії і сьогоденні», «Засновник наукової школи з економіки природокористування: до 70-річчя О. Ф. Балацького, завідувача кафедри управління СумДУ»). Повнотекстово представлені бібліографічні покажчики («С. О. Швачко: до 75-річчя від дня народження», «Заслуженный профессор Сумского государственного университета Л. А. Фильштинский: к 80-летию со дня рождения», «Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік» та ін.)

Бібліотеки СумДУ та УАБС в ЕК подають бібліографічні описи на всі назви фонду.

Через Інтернет віддалені користувачі можуть скористатися ЕК наукової бібліотеки УАБС та реалізувати доступ до повних текстів видань в електронному варіанті, до бази даних навчально-методичних матеріалів бібліотеки. Створені та активно використовуються студентами та викладачами академії повнотекстові бази даних «Збірники наукових праць та матеріалів конференцій», журнали «Вісник Української академії банківської справи», «Правовий вісник УАБС». Серед бібліографічних ресурсів – база даних «Наукові праці викладачів УАБС», яка частково є повнотекстовою.

Сайт бібліотеки СДПУ забезпечує вихід на ЕК, Бюлетень нових надходжень, електронні ресурси (в т. ч. фахові наукові журнали СДПУ). Двадцять повнотекстових бібліографічних покажчиків виставлені на сайті бібліотеки, серед них і краєзнавчі, як то «Сумщина в краєзнавчих дослідженнях: наукові праці викладачів Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка (1998-2003 рр.)», три випуски «Бібліографічного покажчика друкованих наукових праць викладачів педагогічного університету» та ін.

Сайт бібліотеки СНАУ забезпечує вихід на ЕК, Праці науковців та науково-педагогічних працівників, Бюлетень нових надходжень, газету «Вісник СНАУ». Реалізується доступ через ЕК до електронних копій підручників та навчально-методичних посібників (понад 1,5 тис.). Підрозділ «Літературна Сумщина» подає біографічні дані письменників та поетів, а також вірші та уривки з прози літераторів.

Різноманітні електронні ресурси представлені на сайтах бібліотек, але віддалений користувач шукає повнотекстові документи. В цьому плані краєзнавчих повнотекстових документів недостатньо.

Програмне забезпечення бібліотек м. Суми дозволяє працювати корпоративно. Метою корпоративного проекту може бути формування «Зведеного електронного каталогу краєзнавчих видань бібліотек Сумщини». Під час впровадження корпоративних технологій можливі певні труднощі, пов’язані, в першу чергу, з використанням у бібліотеках-партнерах різних бібліотечних програм та версій АІБС ІРБІС (32/64).

При підготовці до корпоративної роботи необхідно провести оцінку власних можливостей. Кожний корпоративний проект починається із усвідомлення потреби у змінах, пошуку однодумців та шляхів співпраці. Спільна діяльність передбачає наявність тісних професійних зв’язків, вироблення відповідних управлінських рішень.

ОУНБ як найбільший фондоутримувач краєзнавчої літератури взяла на себе організаційну та методичну підтримку роботи корпоративної системи.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області

    Документ
    Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області : аналітична записка за підсумками соціологічного дослідження 2008 року / Сумська обл.

Другие похожие документы..