Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
XXI век предъявляет свои требования к современным образовательным системам: бурное развитие информационных технологий, глобализация экономических проц...полностью>>
'Публичный отчет'
Программная деятельность и состав Правления общественной организации «Ассоциация попечительских советов учреждений образования Республики Саха (Якути...полностью>>
'Документ'
Сприяти інтенсивному розвитку малого бізнесу за рахунок усунення диспропорцій; створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в пріорит...полностью>>
'Документ'
8. Мысль «народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 9. Основные мотивы лирики Н. А. Некрасова. 10. Общечеловеческое в социально-исторических р...полностью>>

3. Затвердити звіт про виконання районного бюджету на 2011 рік в частині повернення та надання кредитів (додаток 5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від 22 березня 2012 року № 1 - 7 /2012

смт. Нова Ушиця

Про виконання районного бюджету на 2011 рік

Керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 2011 рік по доходах у сумі 80918,9 тис.грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 79796,2 тис.грн. (додаток 2) з перевищенням доходів над видатками у сумі 1122,7 тис.грн.

2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету за 2011 рік по доходах у сумі 1893,1 тис.грн. (додаток 3) і по видатках у сумі 3568,6 тис.грн. (додаток 4) з перевищенням видатків над доходами у сумі 1675,5 тис.грн.

3. Затвердити звіт про виконання районного бюджету на 2011 рік в частині повернення та надання кредитів (додаток 5).

Голова районної ради В.Барчишин

Пояснювальна записка

про виконання районного бюджету за 2011 рік

І. Виконання доходів районного бюджету

На виконання статті 80 пункту 4 Бюджетного Кодексу України фінансове управління райдержадміністрації повідомляє, що за 2011 рік надійшло податків, зборів без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 6051,5 тис. грн., що становить 105,1 % до уточнених річних призначень.

У звітному періоді до районного бюджету надійшло дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету на суму 47357,3 тис. грн., субвенцій з державного та з обласного бюджету на виплату допомог та субсидій населенню – 25288,3 тис. грн..

В структурі доходів загального фонду податок з доходів фізичних осіб становить 98,7%.

Однією із складових надходжень податку з доходів фізичних осіб є податок з доходів фізичних осіб отриманий з доходів від надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення , земельної частки (паю). У 2011 році перераховано до районного бюджету податку з доходів фізичних осіб за здані в оренду земельні паї на суму 482,0 тис.грн. Станом на 01.01.2012 року залишилась заборгованість за 2009-2011 роки зі сплати податку з доходів фізичних осіб в цілому по району 428,6 тис.грн. у т.ч. до районного бюджету – 214,3 тис.грн.

Надходження плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності становлять 6,7 тис. грн.

До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2 кошик) надійшло 88,3 тис.грн. із них: 19,9 тис.грн. – податок на прибуток комунальних підприємств, 16,3 тис.грн. – фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, 44,3 тис.грн. – інші надходження .

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1893,1 тис.грн. при планових призначеннях 1550,3 тис.грн. (122,1%).

ІІ. Виконання видатків районного бюджету

Касові видатки районного бюджету по загальному та спеціальному фондах за 2011 рік склали 83364,8 тис.грн., що становить 98,9 % до показників затверджених районною радою з урахуванням змін на 2011 рік.

Видатки загального фонду районного бюджету профінансовано фінансовим управлінням райдержадміністрації в сумі 79796,2 тис.грн., що становить 99,3% до затверджених показників з урахуванням змін на 2011 рік.

При фінансуванні головних розпорядників коштів районного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням сесії „Про районний бюджет на 2011 рік”.

У загальній структурі видатків районного бюджету касові видатки склали:

- на оплату праці з нарахуваннями – 40937,8 тис.грн., що становить 75,1 % від загальної суми видатків (без субвенцій з державного та обласного бюджету);

- на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв – 4091,7 тис.грн., що становить 7,5% від загальної суми видатків (без субвенцій з державного та обласного бюджету);

- на оплату продуктів харчування – 808,2 тис. грн., що становить 1,5 % від загальної суми видатків (без субвенцій з державного та обласного бюджету);

- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів 375,1 тис. грн., що становить 0,7% від загальної суми видатків (без субвенцій з державного та обласного бюджету).

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювалось з урахуванням можливостей бюджету, пропорційно наповненню його доходної частини, зареєстрованих фінансових зобов’язань, пріоритетності проведення видатків та затверджених бюджетних призначень.

У 2011 ріці зазначеним фінансуванням забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, допомог населенню у встановлені терміни, оплату енергоносіїв та не допущено простроченої кредиторської заборгованості.

На проведення капітальних видатків спрямовано 2859,9 тис. грн., з них на капітальні трансферти до бюджету розвитку – 766,2 тис. грн.

Державне управління

Згідно із рішенням сесії районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік” (з врахуванням внесених змін), районна рада є головним розпорядником коштів районного бюджету за КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування”, КФК 091204 „Територіальний центр”, КФК 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій”, КФК 210110 „Заходи з організації рятування на водах”, КФК 250403 „Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки” КФК 250404 „Інші видатки”, КФК 100302 „Підприємства житлово-комунального господарства”.

За 2011 рік фінансування за всіма функціями видатків становить 3840,4 тис. грн., що становить 97,6 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

КФК 010116 – 811,5 тис. грн., за рахунок яких проводились видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників виконавчого апарату районної ради, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, транспортні послуги та послуги зв’язку.

Освіта

На утримання районних установ, головним розпорядником яких є відділ освіти райдержадміністрації, у 2011 році фінансовим управлінням райдержадміністрації профінансовано 27515,0 тис. грн., при затверджених кошторисних призначеннях з урахуванням змін 27642,2 тис. грн. (99,5 %).

В першочерговому порядку, в межах наявних доходів, проводилось фінансування видатків, визначених Законом України „Про Державний бюджет на 2011 рік”, як пріоритетні:

 • оплата праці з нарахуваннями: спрямовано видатки у сумі 23548,5 тис. грн., що становить 100 % до затвердженого плану з урахуванням змін на 2011 рік;

 • придбання продуктів харчування: спрямовано кошти у сумі 559,8 тис. грн., при уточнених призначеннях – 560,0 тис. грн. (100 %);

 • оплата спожитих енергоносіїв: видатки складають 2425,8 тис. грн., при уточненому плані – 2428,7 тис. грн. (99,8 %).

Проведено видатки по КФКВ 070807 ”Інші освітні програми” у сумі 2,0 тис.грн. по перевезенню дітей „Євроклубу”.

По КФКВ 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років…» кошти освоєно у сумі 12,7 тис. грн., що становить 100 % до доведених показників МФУ на 2011 рік. За рахунок відповідних коштів проведено виплату матеріальної допомоги восьми дітям-сиротам.

Окрім коштів загального фонду бюджету району на утримання закладів освіти в 2011 році було проведено видатки спеціального фонду – 1374,2 тис.грн.

Так, протягом 2011 року проведено капітальні видатки по загально-освітніх школах району, а саме: придбано колеса для шкільних автобусів на суму 16,0 тис.грн., насоси для Струзької ЗОШ - 5,2 тис.грн., за рахунок спонсорської допомоги замінено частина вікон в Куражинській ЗОШ І-ІІІ ступенів - 17,0 тис.грн., проведено заміну вікон у Вільховецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 252,7 тис.грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на облаштування приміщень загальноосвітніх шкіл району санвузлами - 22,0 тис.грн., проведено реконструкцію роздягальні під санвузли в Кучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів - 70,0 тис.грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт по встановленню електроопалення (енергозберігаючі технології) у Куражинській та Глібівській загальноосвітніх школах району в сумі 60,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2012 року по закладах освіти рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 114,2 тис.грн., по спеціальному фонду - 9,6 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання діючої мережі лікувально-профілактичних закладів районного бюджету у 2011 році спрямовано видатки загального фонду районного бюджету на суму 14721,5 тис. грн., при уточнених річних призначеннях 14890,9 тис. грн. Касові видатки спеціального фонду становлять 659,3 тис. грн.

У першочерговому порядку, в межах наявних доходів, проводилось фінансування видатків, визначених Законом України „Про Державний бюджет на 2011 рік”, як пріоритетні:

 • оплата праці з нарахуваннями: проведено видатки у сумі 11832,6 тис. грн., що становить 99,7% до уточнених річних призначень;

 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів: проведено видатків на суму 372,3 тис. грн., що становить 98,8 % до уточнених річних призначень;

 • придбання продуктів харчування: спрямовано кошти у сумі 196,1 тис. грн., що становить 98,0 % до уточнених річних призначень;

 • оплата спожитих енергоносіїв: видатки складають 1477,4 тис. грн., що становить 93,6 % до уточнених річних призначень;

 • для виплати пільгових пенсій медичним працівникам району кошти освоєно в сумі 92,5 тис. грн.;

 • оплата поточних трансфертів населенню: видатки на зубопротезування пільгової категорії населення та пільгові рецепти складають 83,3 тис. грн.

Протягом 2011 року було проведено капітальні видатки, а саме: капітальний ремонт системи опалення ЦРЛ з хімічною промивкою - 152,5 тис.грн., закуплено металопластикові вікна на суму 107,9 тис.грн., придбано аналізатор глюкози крові - 22,2 тис.грн., стерилізатор повітряний - 4,0 тис.грн., аналізатор згортання крові - 21,8 тис.грн., шафа сушильна - 5,8 тис.грн., ректоскоп - 15,9 тис грн., лічильник водяний - 2,8 тис.грн., 10,0 тис.грн. холодильники та інше. Також проведено капітальний ремонт палати реабілітації для дітей-інвалідів на суму 40,6 тис.грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету проведена реконструкція тепломережі та водогону ЦРЛ на суму 531,4 тис.грн., з районного бюджету було виділено кошти на завершення робіт по реконструкції котельні в сумі 42,8 тис.грн.

Вартість одного ліжко-дня за 2011 рік по медикаментах склала 2,57 грн., по харчуванні - 3,24 грн.

Станом на 01.01.2012 року по установах охорони здоров’я рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 22,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 44,5 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню, без врахування трансфертів з державного бюджету, по районному бюджету складають 3093,3 тис. грн., при уточнених річних призначеннях – 3161,2 тис. грн.

З районного бюджету протягом звітного року проводилися видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги у сумі 27,9 тис. грн.

На утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кошти освоєно у сумі 106,5 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 104,0 тис. грн. або 97,6 % від загальних видатків по установі.

На фінансування соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді, з оздоровлення та відпочинку дітей передбачено бюджетні призначення у сумі 53,9 тис. грн., видатки профінансовано у сумі 51,1 тис. грн.

На утримання територіального центру видатки загального фонду профінансовано у сумі 2897,8 тис. грн., за рахунок яких проводились видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників територіального центру в сумі 2637,2 тис.грн., розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, транспортні послуги та послуги зв’язку відповідною установою.

Протягом 2011 року територіальним центром проведено капітальні видатки, а саме: придбано легковий автомобіль (соціальне таксі) – 54,4 тис.грн., інгалятор, УВЧ, апарат магнітотерапії, автошини для автомобілів – 10,6 тис.грн., проведено газифікацію Кучанського відділення територіального центру, та приміщень у Новій Ушиці - 11,4 тис.грн., проведено капітальний ремонт приміщень відділень територіального центру в селах Куча, Отроків, Заміхів і смт Нова Ушиця.

Станом на 01.01.2012 року по територіальному центру рахується кредиторська заборгованість в сумі 60,8 тис.грн.

На фінансування районних програм „Програма діяльності районної спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на 2011-2013 роки”, „Програма діяльності районної організації ветеранів на 2009-2013 роки” з районного бюджету було надано фінансову підтримку районним організаціям на суму 13,0 тис. грн., для відзначення пам’ятних дат, надання матеріальної допомоги учасникам цих подій.

Культура і мистецтво

На утримання діючої мережі по галузі культура і мистецтво на протязі звітного періоду спрямовано кошти загального фонду районного бюджету у сумі 2066,3 тис. грн., при уточнених річних призначеннях – 2074,5 тис. грн. Видатки спеціального фонду за 2011 рік становлять 89,4 тис. грн.

У першочерговому порядку, в межах наявних доходів, проводилось фінансування видатків, визначених Законом України „Про Державний бюджет на 2011 рік”, як пріоритетні:

 • оплата праці з нарахуваннями: спрямовано видатки у сумі 1861,4 тис. грн., або 90,1 % загальної суми видатків на галузь;

 • оплата спожитих енергоносіїв: видатки складають 92 тис. грн., або 4,4 % від загальної суми видатків на галузь.

Протягом 2011 року було проведено капітальні видатки установами культури на суму 23,2 тис.грн.

Проведено фінансування районної програми кінообслуговування населення в сумі 25,0 тис.грн.

Засоби масової інформації

Протягом звітного періоду з районного бюджету на фінансування районної програми „Програма розвитку районної газети „Наддністрянська правда” передбачено бюджетні призначення у сумі 35,0 тис.грн., фінансування проведено у повному обсязі.

Фізична культура і спорт

Видатки по фізичній культурі і спорту в цілому на галузь складають – 316,9 тис. грн., при уточнених річних призначеннях – 319,5 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань кошти освоєно у сумі 44,7 тис. грн.

На утримання та навчально-тренувальну роботу районної дитячо-юнацької спортивної школи проведено видатки у сумі 272,2 тис. грн., при затвердженому плані з урахуванням змін на рік – 272,3 тис. грн.

У першочерговому порядку, в межах наявних доходів, проводилось фінансування видатків, визначених Законом України „Про Державний бюджет на 2011 рік”, як пріоритетні:

 • оплата праці з нарахуваннями: спрямовано видатки у сумі 245,9 тис. грн., або 90,7 % до загальної суми видатків по установі;

 • оплата спожитих енергоносіїв: видатки складають 13,2 тис. грн.

Капітальні видатки по ДЮСШ: придбано газонокосарку - 2,2 тис.грн., проведено ремонт даху фізкультурно-оздоровчого комплексу – 6,0 тис.грн., капітальний ремонт трибун стадіону – 4,0 тис.грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію – 0,9 тис.грн., закуплено матеріали для проведення ремонту – 2,4 тис.грн. (фарба, сполімод, бітум, сітка, цвяхи).

Станом на 01.01.2012 року дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному фонду немає

Інші видатки

Інші видатки районного бюджету профінансовано на загальну суму 81,6 тис. грн., при уточнених бюджетних призначеннях 81,6 тис. грн. Відповідні видатки було передбачено у звітному році на:

 • організацію та відзначення державних і загальнорайонних свят – 38,0 тис. грн.;

 • фінансування районної програми „Програма розвитку архівної справи та збереження архівних фондів району на 2008-2011 роки” (створення умов для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду) – 43,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду рішеннями сесій районної ради на проведення видатків по сільських радах на фінансування соціально-культурної сфери з районного бюджету виділена інша субвенція на загальну суму 117,7 тис. грн. та проведено видатки у повному обсязі.

Протягом звітного періоду використання коштів резервного фонду не було.

Рішенням сесії районної ради від 09.12.2011 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік» зменшено бюджетні асигнування резервного фонду на суму 37,7 тис. грн.

На кінець звітного періоду уточнений річний план становить 7,3 тис. грн.

Трансферти

З державного бюджету в 2011 році надійшло:

дотацій в сумі 49489,8 тис.грн. з них:

- дотація вирівнювання, що одержується з місцевого бюджету - 47357,3 тис.грн.;

- додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 1090,9 тис.грн.;

- інша додаткова дотація - 277,5 тис.грн.;

- додаткова дотація з Державного бюджету на забезпечення пальним станцій швидкої допомоги - 66,7 тис.грн.;

- додаткова дотація з Державного бюджету на забезпечення виплат на підвищення ЕТС - 697,4 тис.грн.

Одержано субвенцій з державного бюджету в сумі 25286,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду:

 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати, вивезення побут. сміття та рідких нечистот – 2708,8 тис.грн.;

 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 985,6 тис.грн.;

 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 21110,5 тис.грн.

 • на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 180,7 тис.грн.;

 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 256,3 тис.грн.;

Дебіторська заборгованість загального фонду по головному розпоряднику коштів відсутня.

Кредиторська заборгованість по головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню праці і соціального захисту населення станом на 01.01.2012 року становить 406,5 тис.грн.

Кредитування

У районному бюджеті на відповідний бюджетний період не передбачено бюджетні призначення на надання державних пільгових кредитів.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Л.ГромякСкачать документ

Похожие документы:

 1. Р І шенн я сесії шостого скликання № Про районний бюджет на 2012 рік Відповідно до Бюджетного кодекс

  Кодекс
  Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», розглянувши наданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2012 рік та керуючись статтею 43 Закону України
 2. 1. 1 Порядок складання І виконання розпису районного бюджету (далі Порядок) визначає процедури складання І виконання розпису районного бюджету

  Документ
  розпис доходів районного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду районного бюджету;
 3. 1 Порядок складання І виконання розпису районного бюджету Конотопського (далі  Порядок) визначає процедури складання І виконання розпису районного бюджету

  Документ
  1.1. Порядок складання і виконання розпису районного бюджету Конотопського (далі  Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету.
 4. Проект україна перемишлянська районна рада

  Документ
  Заслухавши інформацію Антошківа Б.В., начальника фінансового управління Перемишлянської райдержадміністрації, про необхідність приведення показників у відповідність з вимогами чинного бюджетного законодавства на виконання оглядового
 5. Про обласний бюджет на 2012 рік

  Кодекс
  Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2012 рік”,

Другие похожие документы..