Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
Скоморох 1: Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Служба у Федота – рыбалка да охота. Царю – дичь да рыба, Федоту...полностью>>
'Документ'
(«Образование XXI век: достижения и перспективы». Международный сборник теоретических, методических и практических работ по проблемам образования. – Р...полностью>>
'Литература'
Для выполнения практического задания по «Практикуму на ЭВМ» достаточно прочитать разделы: «Введение», «Видеоподсистема компьютера», «Режимы работы ви...полностью>>

Загальна інформація про діяльність Банку (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПАТ «А-БАНК»Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2011року

Загальна інформація про діяльність Банку

Найменування Банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»

Скорочене офіційне найменування

ПАТ «А-БАНК»

Місцезнаходження Банку

49074, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Батумська, 11

Організаційно-правова форма Банку

Публічне акціонерне товариство

Звітна дата за звітний період

Річний звіт складено за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру

Звіт складено в тисячах гривень

Вищий орган управління Банком

Загальні збори акціонерів

Види діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк

Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг.

Відповідно до Ліцензії № 16 від 09.10.2009 р.Банк мав право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому  числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використання цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Відповідно до Дозволу № 16-3від 09.10.2009 р. Банк мав право здійснювати операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та статті четвертої 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» згідно з додатком до дозволу:

 • операції з валютними цінностями;

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівкою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами - резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентів) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

26 жовтня 2011 р. Банк отримав нову Ліцензію № 16, згідно з якою має право здійснювати банківські операції, визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 • залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

 • розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.


В ліцензії зазначено, що банківські послуги, що є валютними операціями, надаються на підставі генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

Банк отримав 26.10.2011р. генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій № 16, згідно з якою має право здійснювати:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівкою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами - резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками, що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Банк здійснює перераховані вище операції на підставі договорів, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, строки, процентні ставки, інші умови, які не суперечать чинному законодавству. За цими контрактами Банк встановлює розмір процентної ставки в залежності від специфіки операції.

Стратегічна мета Банку

Стратегічна мета Банку - стати банком, що найдинамічніше розвивається серед усіх невеликих банків України за рахунок активного залучення коштів на обслуговування фізичних осіб і досягти одного з найменших у країні показника проблемності активів за рахунок якісного управління ризиками.

    Згідно  зі Стратегією ПАТ «А-БАНК» на 2011р.  цілями Банку є:

 • збільшення клієнтської бази за рахунок підвищення ефективності продаж банківських послуг та підвищення якості обслуговування клієнтів;

 • підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок навчання і витіснення низькоефективних співробітників;

 • беззбиткова робота відділень.  

Досягнення  максимальної економічної ефективності буде реалізовано шляхом залучення та роздрібного банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб, враховуючи такі стратегічні установки:

 • зростання клієнтської бази;

 • диверсифікація активів та пасивів за строками;

 • завойовування ринку переказів за рахунок залучення потенційних сегментів клієнтів у відділення Банка: грузоперевізники; студенти, в т.ч. нерезиденти, страхові компанії; туристичні фірми; шлюбні агентства; національні громади; фірми і організації, що наймають сезонних робітників, приватні підприємці;

 • поліпшення якості обслуговування клієнтів (вдосконалення професіоналізму, скорочення часу проведення касових операцій);

 • збільшення кількості активних кредитних карт;

 • підвищення активності банківської діяльності.

Спеціалізація Банку

ПАТ «А-БАНК» є універсальним банком, який динамічно розвивається та надає якісні банківські послуги переважно індивідуальним клієнтам.

Мета Банку - бути надійним банком України, орієнтованим на інтереси клієнтів, надаючи їм якісне обслуговування та пропонуючи інноваційні продукти.

Характеристика банківської діяльності

Протягом звітного року Банк продовжував втілювати основні напрямки стратегічної мети, одночасно намагаючись поліпшити показники за всіма видами своєї діяльності та урізноманітнити спектр послуг клієнтам.

Згідно рейтингів Асоціації українських банків в грудні 2011 р. серед 143 банків УкраїниПАТ «А-БАНК» за основними показниками займав наступні місця:

 • фінансовий результат 0,096млн.грн. – 114 місце;

 • активи1364,69 млн.грн. – 82 місце, у 2010р.- 93 місце (за розподілом по групам відповідно до методики НБУ – Банк знаходиться в 4 групі);

 • депозити фізичних осіб – 541,90 млн.грн. – 63 місце, у 2010р.- 90 місце.

Основними джерелами ресурсів в звітному році стали кошти клієнтів (57,26% зобов’язань) та кошти банків (40,57% зобов’язань).

Протягом звітного року кількість відділень банку зросла на 62 відділення, загальна кількість відділень на кінець року –196, які знаходяться на всій території України.

Результати від банківських та інших операцій

За даними балансу на кінець дня 31.12.2011 р. активи ПАТ “А-БАНК” збільшились на 535 909 тис. грн. (на 64,66 %) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 1 364 691 тис. грн. в основному за рахунок наступних статей балансу:

 • “Кошти в інших банках“ склали 31 617 тис.грн. Банк надав МБК на суму 3 100 тис. євро банку-резиденту,

 • “Кредити та заборгованість клієнтів” збільшились на 502 206 тис. грн. (на 91,57%), у т.ч. кредити фізичних осіб збільшились на 518913 тис.грн. (на 93,75%) та склали 1 072434 тис.грн, у т.ч. кредити на карткових рахунках фізичних осіб зросли на 190 207 тис.грн. (у 5,99 рази) та склали 228 322 тис.грн., кредити юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців збільшились на 35 371 тис.грн. (на 26,37%) та склали 169 482 тис.грн.,

 • “Основні засоби та нематеріальні активи” збільшились на 16 789 тис. грн. (на 82,38%) у зв’язку з розвитком мережі відділень банку ,

 • “Грошові кошти та їх еквіваленти“ збільшились на 1 684 тис.грн. (на 0,73%) , при цьму кошти на коррахунках в НБУ зменшились на 29 915 тис.грн. (на 53,43%) та становлять на звітну дату 26 074 тис.грн.

Відбулося зменшення суми заборгованості за нарахованими процентами за кредитами юридичних осіб на  14 215  тис. грн. (у 14,7 разів) за рахунок їх погашення, неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, за 2011р. збільшився на 1 828 тис.грн. (у 5,25 рази).

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. зобов’язання банку збільшились на 535 813 тис. грн. ( на 83,14 %) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 1 180 251 тис. грн. в основному за рахунок наступних статей балансу:

 • “Кошти банків” збільшились на 123 569 тис. грн.(на 34,78 %);

 • “Кошти фізичних осіб” з початку року збільшились на 306 650 тис. грн. (на 127,43%) та склали 547 300 тис.грн., у тому числі кошти в іноземній валюті збільшились на 174 185 тис.грн. (на 122,94%),

 • “Кошти юридичних осіб” збільшились на 91 659 тис.грн. (у 2,49 разів), в тому числі кошти небанківських фінансових установ зменшились на 11 558 тис.грн (на 37,62%) та склали 19 163 тис.грн.

Власний капітал ПАТ “А-БАНК” станом на кінець дня 31.12.2011р. збільшився на 96 тис. грн. та склав 184 440 тис. грн. за рахунок прибутку поточного року.

За даними Звіту про фінансові результати станом на кінець дня 31.12.2011р. чисті процентні доходи банку збільшились на 4 688 тис. грн. (на 9,61%) у порівнянні з 2010 роком і склали 53 486 тис. грн., при цьому процентні доходи зросли на 4 790 тис.грн. (на 4,43%), а процентні витрати зросли на 102 тис.грн. (на 0,17%). Чисті комісійні доходи збільшились на 99 352 тис. грн. (у 4,63 рази) і склали 126 731 тис. грн., при цьому комісійні доходи збільшились на 99 411 тис. грн. (у 4,18 рази) і склали 130 666 тис. грн., у т.ч. комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів збільшились на 72 336 тис.грн. (у 4,60 рази) та склали 92 433 тис.грн. Комісійні витрати зросли на 59 тис.грн. (на 1,52%) та склали 3 935 тис.грн.

У порівнянні з 2010 роком в звітному році зросли видатки на формування резервів під заборгованість за кредитами на 15 562 тис. грн. (у 1,50 рази і склали 46 719 тис. грн.

У зв’язку з розвитком мережі відділень збільшились адміністративні витрати на 92 770 тис.грн. (у 2,7 рази) і склали 147 339 тис.грн.

Чистий прибуток банку станом на кінець дня 31.12.2012р. становить 96 тис. грн., що на 5 319 тис. грн. нижче у порівнянні з 2011 роком у зв’язку з витратами на розвиток мережі відділень та витратами на формування резервів під заборгованість за кредитами фізичних осіб, яка зросла на 518 913 тис.грн.

Опис кожногосегменту контрагентів

У процесі своєї банківської діяльності Банк активно взаємодіє не лише із своїми клієнтами, але й з зовнішніми організаціями. Всіх контрагентів Банку можна класифікувати наступним чином:

 1. Загальнодержавні органи влади:

 • Кабінет Міністрів України,

 • Національний банк України,

 • Державна податкова адміністрація України,

 • інші.

 1. Небанківські фінансові організації:

 • страхові компанії,

 • Пенсійний фонд України,

 • інші.

 1. Банки-кореспонденти:

 • українські,

 • зарубіжні.

 1. Аудиторські організації.

 2. Банківські об’єднання і союзи.

 3. Клієнти Банку:

 • суб’єкти господарювання,

 • фізичні особи.

На 01.01.2011 р.

Кількість клієнтів, яким відкрито :

Юридичні особи

Фізичні особи - підприємці

Фізичні особи

Усього

у націон. валюті

в інозем. валютах

у націон. валюті

в інозем. валютах

у націон. валюті

в інозем. валютах

поточні рахунки

624

99

2503

131

2846

872

7075

вкладні (депозитні) рахунки

1301

115

1200

83

42681

5028

50408

рахунки для здіснення операцій з використанням платіжних карток, із них:

570

59

2302

56

73163

299

76449

рахунки з виплати заробітної плати, пенсій

 

 

 

 

44893

 

44893

На 01.01.2012 р.

Кількість клієнтів, яким відкрито :

Юридичні особи

Фізичні особи - підприємці

Фізичні особи

Усього

у націон. валюті

в інозем. валютах

у націон. валюті

в інозем. валютах

у націон. валюті

в інозем. валютах

поточні рахунки

1902

499

4401

596

3856

1545

12799

вкладні (депозитні) рахунки

1847

562

3099

401

58132

8285

72326

рахунки для здіснення операцій з використанням платіжних карток, із них:

1103

594

4012

458

105006

1001

112174

рахунки з виплати заробітної плати, пенсій

 

 

 

 

86103

 

86103Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна інформація про діяльність банку (6)

  Документ
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», яке, відповідно до п.1.3. Статуту є правонаступником прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк), створене 22 січня 2007
 2. Загальна інформація про діяльність банку (5)

  Документ
  У своїй діяльності Банк керується Конституцією, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Державної
 3. Загальна інформація про діяльність банку (4)

  Документ
  Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” (надалі – Банк) створений 05 липня 2004 року на підставі рішення Учасників, яке було зафіксовано на Загальних Зборах Учасників, які відбулися 05 липня 2004 року.
 4. Загальна інформація про діяльність Банку (1)

  Документ
  У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого є АБ «Укргазбанк».
 5. Загальна інформація про діяльність Банку (3)

  Документ
  У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого є ВАТ АБ «Укргазбанк».

Другие похожие документы..