Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В. 4 «В стране спорта» - спортивно-литературная игра - викторина 0 .08. 011 15....полностью>>
'Диплом'
Научная программа Чтений будет содержать приглашенные (30 мин.) и фиксированные (15 мин.) доклады. Имеется возможность использования мультимедийного ...полностью>>
'Рабочая программа'
Цели освоения дисциплины «Печатное оборудование»: дать студентам, обучающимся по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» теоре...полностью>>
'Программа'
Программа предназначена для дистанционного обучения учащихся 8-11 классов, которые желают самостоятельно подготовиться к олимпиадам, прежде всего шко...полностью>>

Учена рада з гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П Р О Г Р А М А

XXXVIIІ науково-технічної конференції

професорсько-викладацького складу,

співробітників та студентів університету

з участю працівників науково-дослідних організацій

та інженерно-технічних працівників

підприємств м. Вінниці та області

10-13 березня 2009 року

17-20 березня 2009 року

Вінниця 2009

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції

Конференція буде проводитись у два етапи:

10–13 березня в секціях гуманітарних та фундаментальних наук

17–20 березня в секціях загальноінженерних та технічних наук

Засідання секцій відбудуться у приміщеннях

Вінницького національного технічного університету.

(м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95)

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10 березня – пленарне засідання секції Ради з питань

гуманізації та гуманітаризації технічної освіти

(ауд. 222 ГНК, 14 30 )

10 та 17 березня – відкриття конференції і робота в секціях

11-13 березня та 18-20 березня – за розкладом роботи секцій

23 березня – підведення підсумків конференції,

доповіді голів оргкомітетів інститутів,

розроблення та ухвалення рекомендацій

(ауд. 210 ГНК, о 15 30)

УЧЕНА РАДА З ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Оргкомітет

 1. Буяльська Т. Б. – к. філос. н., професор – голова оргкомітету

 2. Азарова Л. Є. – д .філол. н., професор – член оргкомітету

 3. Слободянюк А. В. – к. соц. н., доцент – член оргкомітету

 4. Прищак М. Д. – к. пед. н., доцент – член оргкомітету

 5. Громова Л. П. – к. і. н., доцент – член оргкомітету

 6. Зінько О. В. – к. і. н., доцент – член оргкомітету

 7. Мацко Л. А. – к. філос. н., доцент – член оргкомітету

 8. Степанова І. С. – к. філол. н., доцент – член оргкомітету

 9. Хома О. І. – д. філос. н., професор – член оргкомітету

 10. Корнієнко В. О. – д. політ. н., професор – член оргкомітету

 11. Прадівлянний М. Г. – к. пед. н., доцент – член оргкомітету

 12. Голубович А. М. – доцент – член оргкомітету

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10 березня, 14 30 ауд. 222 ГНК

 1. Український переклад в контексті діалогу культур.

Буяльська Т. Б., к. філос. н., професор.

 1. Д. Маркович як видатний громадський і культурний діяч.

Філонов Л. В., доцент.

 1. Мовна політика в Україні.

П’яст Н. Й., к. філол. н., доцент.

 1. Вияви українського світогляду у творчості М. В. Гоголя.

Теклюк А. І., к. філос. н., доцент.

 1. Конфлікти і кризи в сучасному суспільстві та проблеми їх розв’язання.

Корнієнко В. О., д. політ. н., професор.

 1. Знаки – символи Трипільської культури.

Павлик Т. М., ст. гр. 1КІ-08, науковий керівник – к. іст. н., доцент Зінько О. В.

 1. Аналіз соціальних груп користувачів Інтернету (англійською мовою).

Гладьо А. І., ст. гр. 1ЗІ-08, науковий керівник – викладач Зубенко О. В.

 1. Історія розвитку брендингу (англійською мовою).

Шакула Є. А., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

 1. Класичний ідеал знання і життя людини в сучасній культурі.

Ліщинський С. А., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – д. філос. н., професор Хома О. І.

 1. Психологія кольору.

Ляшенко Ю. Л., ст. гр. ПЗМн-08, Бойко О. В., ст. гр. КСМн-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

Секція культурології

11-13 березня, 1430, ауд. 2363

Голова секції: к. філос. н., професор Буяльська Т. Б.

Заступник голови: к. і. н., доцент Зінько О. В.

Секретар: викладач Воловодюк С. Ф.

 1. Знаки-символи трипільської культури.

Павлик Т. М., ст. гр. 1КІ-08, науковий керівник – к. і. н., доцент Зінько О. В.

 1. Японське кімоно.

Ніколаєва Д. А., ст. гр. ІМО-05, науковий керівник – к. і. н., доцент Зінько О. В.

 1. Постмодернізм та його вплив на суспільство ХХ ст.

Лєщинський С. А., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Зінько О. В.

 1. Етичні аспекти комунікативного повороту в філософії ХХ ст.

Прищак М. Д., доцент.

 1. Сучасне фотомистецтво: образ, ідея, громадянська позиція.

Іванов Ю. Ю., ст. гр. 2ІС-08, науковий керівник – к. і. н., доцент Стрельбицький М. П.

 1. Роль музеїв у формуванні культурологічної компетентності у студентів ВТНЗ.

Гречановська О. В., аспірантка.

 1. Маяковский и Гоголь.

Харьков М. Г., ст. викладач.

 1. Массовая культура как инструмент коммуникации между субкультурами.

Грицанов С. Ю., ст. гр. 1ПІ-07, науковий керівник – ст. викладач Кузнєцов В. Г.

 1. Комунікативна етика.

Обертинський А. О., магістрант, науковий керівник – викладач Слободянюк О. М.

 1. Пластичні форми Пітера Горейгеля.

Башинська М. І., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – ст. викладач Кадочнікова Л. О.

 1. Особливості розвитку риторики у різних країнах світу (сучасний етап).

Войтук І. Г., магістрантка, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.

 1. Дистанційне навчання: закономірності, принципи, методи. Проблеми вивчення риторики в системі дистанційної освіти.

Ляшенко Ю. А., магістрант, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.

 1. Взаємозв’язок мовлення з інтелектуальною, моральною, естетичною сферами особистості.

Бойко О. І., магістрант, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.

14. Шляхи розвитку мовленнєвих здібностей.

Міщук Т. О., магістрантка; Зелінський В. А., магістрант, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА, ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА

11 березня, 14 15, ауд. 4426

Голова секції: д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

Заступник голови: к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

Секретар: лаборант Цуркан С. Я.

1. Таємниця угоди 1654 року між козацькою Україною та Москвою.

Іванов Ю. Ю., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник - к. і. н., доцент Мельников Д. О.

 1. Україна в політиці Петра І.

Грищишин О. О., ст. гр. 3ІМ-08, науковий керівник - к. і. н., доцент Мельников Д. О.

 1. Розвідка та контррозвідка у війську Б. Хмельницького.

Баранов Є. О., ст. гр. 1Е-08, науковий керівник - к. і. н., доцент Безуглий А. І.

4. Полтавська битва та її наслідки для України.

Марченко С. С., ст. гр. 1Е-08, науковий керівник - к. і. н., доцент Безуглий А. І.

 1. Чинники та мотиви європейської інтеграції України.

Бєлаш Н. О., ст. гр. 2АВ-05, науковий керівник - д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

6. Моделі політичного лідерства в Україні.

Березовський М. В., ст. гр. 2АВ-05, науковий керівник - д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

7. Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій.

Дубровський І. О., ст. гр. 2АВ-05, науковий керівник - д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

8. Проблема фінансування політичних партій на парламентських виборах.

Ричило І. М., ст. гр. 2АВ-05, науковий керівник - д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

9. Тероризм в сучасному світі.

Стенжицька С. В., ст. гр. 2АВ-05, науковий керівник - д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

10. Інститут президентства в Україні.

Худа В. В., ст. гр. 2АВ-05, науковий керівник - д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

11. Правові основи ліцензування підприємницької діяльності.

Довбиш В. А., к. філос. н., доцент.

12. Правове регулювання застави.

Надворецька С. М., ст. гр. 1ТГ-04, науковий керівник - к. філос. н., доцент Довбиш В. А.

13. Поняття та види господарських товариств.

Ободянська О. І., ст. гр. 1ТГ-04,науковий керівник - к. філос. н., доцент Довбиш В. А.

 1. “Вінницький злочин” як прояв антинародної політики тоталітарного режиму в СРСР в 1937-1938 рр.

Лігоцька О. В., ст. гр. 4МО - 08, науковий керівник - к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

 1. Пропагандистське викриття “Вінницького злочину” фашистськими окупантами в 1943 р.

Янчиюк К. О., ст. гр. 8МО - 08, науковий керівник - к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

 1. Правові аспекти праці молоді за законодавством України.

Власюк Н. А., ст. гр. 2АМЗ-05, науковий керівник - к. і. н., доцент Плахотнюк С. С.

 1. Політична еліта України.

Деундяк М. В., ст. гр. ОТЗ-05, науковий керівник - к. і. н., доцент Кавка В. В.

 1. Геополітичний вибір України: сподівання та перспективи.

Ганчук О. Г., науковий керівник - к. і. н., доцент Кавка В. В.

 1. Політичне лідерство - 2008: зльоти й падіння.

Бондар С. В., ст. гр. 1ЕСЕ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Професійна армія: від ідеї до втілення.

Ковтюк О. М., ст. гр. 1ЕСЕ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Український варіант демократії.

Обертинський В. М., ст. гр. 1ЕСЕ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Сучасний тероризм - українські реалії.

Шумко Н. С., ст. гр. 1ЕСЕ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Політична відповідальність партійної еліти.

Лисак К. С., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера.

Тарнавська Т. М., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки.

Нікітюк Л. В., ст. гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Похило І. Д.

 1. Адміністративна діяльність - головний напрям з охорони довкілля міліцією.

Мастюк І. А., ст. гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Похило І. Д.

 1. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права.

Кручок І. В., ст. гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Похило І. Д.

 1. Організаційно-правова діяльність міліції із запобігання порушень природоохоронного законодавства.

Метушевська О. М., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Похило І. Д.

 1. Види матеріальної відповідальності за забруднення навколишнього середовища.

Янчук О. А., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник - к. пед. н., доцент Похило І. Д.

 1. Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера..

Тарнавська Т. М., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

 1. Політична відповідальність партійної еліти.

Лисак К. С., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Денисюк С. Г.

СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

11-13 березня,1430, ауд. 2265

Голова секції: к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

Заступник голови: к. пед. н., доцент Прищак М. Д.

Вчений секретар: викладач Сидоренко Ж. В.

 1. Психологічні аспекти відношення до грошей.

Кашинська Т. О., Захарчук Ю. М., ст. гр. 2МФК-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Релаксація як спосіб попередження стресів.

Дідик О. А., ст. гр. 2МЗВ-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Релаксація як елемент самоменеджменту.

Іщук А. В., Шмакова О. В., ст. гр. ММ-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Психологія стосунків керівника і підлеглих.

Білобровко О. В., ст. гр. ІМО-04, науковий керівник – к. філос н., доцент Мацко Л. А.

 1. Негативні психологічні типи керівників.

Беспалова О. М., Івчанська О. А., ст. гр. МБ-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

6. Психологія пліток.

Фесак М. І., Карватюк Ю. М., ст. гр. 2МФК-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

7. Роль мотивації в підвищенні ефективності праці.

Гуменюк І. В., Іжицька О. В., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Делегування повноважень в діяльності керівника.

Шановал Д. С., ст. гр. ІМО-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Мотивація особистості.

Лесько М. В., Авасентьєва Я. І., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Демократичний стиль керівника.

Гуменюк О. Д., Гуцуляк В. Е., ст. гр. ІМО-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Плітки – природа, механізм, нейтралізація.

Колесник С. Т., Садова В. В., ст. гр. 2МЗВ-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Жести і пози в управлінському спілкуванні. Психологія управління в афоризмах.

Менчина І. В., Михайлюк О. В., ст. гр. МБ-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.

Грумінська В. В., Поліщук Т. О., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Невербальне спілкування.

Баязітова Т. В., Вакановська А. В., ст. гр. 2МЗВ-04, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Психологічне здоров’я особистості як комплексний феномен.

Сидоренко Ж. В., викладач.

16. Позитивні та негативні прояви конкуренції в управлінській діяльності.

Хоміна Н. А., ст. гр. ІМО-04, науковий керівник – викладач Андрущенко Н. О.

17. Інтерактивні технології навчання, як засіб формування базових управлінських компетенцій майбутніх менеджерів.

Андрущенко Н. О., викладач.

СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ

11-13 березня, 1430, ауд.2362

Голова секції: к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

Заступник голови: к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

Секретар: викладач Гречанюк Н. М.

 1. Місце та роль соціологічної науки в сучасному українському суспільстві.

Слободянюк А. В., к. соц. н., доцент.

 1. Ставлення до студентського самоврядування.

Чукіна О. І., ст гр. 1АМЗ-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А.В.

 1. Джерела інформації про повсякденні події.

Хакімов Ю. Я., ст. гр. 1АМЗ-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Громадське харчування на підприємствах та в організаціях.

Цвігун В. В., ст. гр. 2АМЗ-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Підвищення цін та режим харчування.

Гудзь О. В., ст. гр. 1КС-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Розлучення як шлях розриву невдалого шлюбу.

Панасюк Є. В., ст. гр. 1КС-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Морально-психологічний клімат у колективі.

Ліга Р. Г., ст. гр. 3АВ-05, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Вплив реклами на життя сучасної людини.

Чумаченко О. О., ст. гр. 3АВ-05, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Проблеми ігроманії.

Бурковський С. Ю., ст. гр. 4АС-05, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Ставлення до фізкультури та спорту.

Козак Ю. В., ст. гр. 4АС-05, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Патріотизм у розумінні сучасної людини.

Томашевська В. В., ст. гр. ЛОТ-05, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Агресивне телебачення: проблеми та наслідки.

Ганчук О. Г., ст. гр. ОТЗ-05, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Матеріальні труднощі студентів.

Деундяк М. В., ст. гр. ОТЗ-05, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Джерела інформації про повсякденні події.

Трухачова Н. В., ст. гр. ТСМ-05, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Стан дисципліни в колективі.

Салямон О. М., ст. гр. РТ-05, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Жінка в бізнесі.

Тарнавська Т. М., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Вплив реклами на життя сучасної людини.

Лисак К. С., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

12 березня, 1430, ауд. 4407

Голова секції: д. філос. н., професор Хома О. І.

Заступник голови: к. філос. н., доцент Головашенко О. І.

Секретар: викладач Макаров З. Ю.

 1. Гендерна філософія в сучасному соціокультурному вимірі.

Головашенко І. О., к. філос. н., доцент.

 1. Антиутопія в філософській культурі 20 століття.

Хоменко Н. А., ст. гр. ММ-07, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 1. Особливості нелінійних способів репрезентації реальності.

Макаров З. Ю., викладач.

 1. Тоталітарні секти в сучасній релігійній ситуації в Україні.

Андреєва М. В., ст. викладач.

 1. Церква сайентології. Особливості віровчення та культу.

Бондарук Л. Г., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Небесна брама – самогубство в ім’я релігії.

Цікал І. П., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Наукова раціональність і феномен складності.

Ратніков В. С., професор, д. філос .н.

 1. Феномен „вченого незнання”: Сократ і Микола Кузанський.

Середа А. В., ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник - викладач Макаров З. Ю.

 1. Специфіка раціональності в позанаукових формах знання.

Теклюк А. І., доцент, к. філос. н.

 1. Квазінаука та псевдонаука в сучасному світі.

Горобець О. М., ст. гр. 1ТК-07, науковий керівник – доцент, к. філос. н. Теклюк А. І.

 1. Нова наукова парадигма: погляд С.Грофа та Ф.Капра.

Кавалер А. В., ст. гр. МА-07, науковий керівник – доцент, к. філос. н. Теклюк А. І.

 1. Філософія сміху в контексті ренесансної культури.

Гончарук Т. Р., ст. гр. ІМО-07, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 1. Людські виміри економіки.

Колос О. В., доцент, к. філос. н.

 1. Поняття щастя і цінності сучасної молоді.

Фесенко А. Л., ст. гр. 1Б-07, науковий керівник - к. філос. н., доцент Колос О. В.

 1. Вчення Ж.- П.Сартра і сучасне розуміння свободи.

Лук’яненко А. О., ст. гр. 2Б0-07, науковий керівник - к. філос. н., доцент Колос О. В

 1. Світоглядні ідеї в сучасній фантастиці.

Діденко А. Г., ст. гр. БМ-07, науковий керівник - к. філос. н., доцент Колос О. В

 1. Просвітницьке розуміння суспільного прогресу і сучасна глобалізація.

Гріцанов С. А., ст. гр. 1ПІ-07, науковий керівник – ст. викладач Чухрай Е. І.

 1. Навіщо «технарю» філософія?

Друзюк Б. В., ст. гр. 1ПІ-07, науковий керівник – ст. викладач Чухрай Е. І.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут економіки та промисловості нан м (2)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., вед. н. сотр. Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ);
 2. Cols=2 gutter=24> 2005/№4 Засновники

  Диплом
  Пріоритети розвитку системи освіти Львівської області визначаються загальними тенденціями розвитку освіти в Україні у загальносвітовому, зокрема європейському, контексті з урахуван-ням регіональних особливостей.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (1)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Управління інноваційними процесами в гімназії. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами. Наради та засідання за участю директора.
 5. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .

Другие похожие документы..