Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
6. У навчальному плані підготовки фахівця – географа дисципліна “Основи викладання географії” займає одну з ключових позицій і спирається на знання, ...полностью>>
'Книга'
Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и...полностью>>
'Конкурс'
Город Керчь – удивительнейший уголок восточного Крыма с 26 вековой историей, омывается теплыми водами Черного и Азовского морей с золотистыми песчаны...полностью>>
'Документ'
21 авгус­та 2007 го­да на 77 го­ду ушла из жиз­ни осно­во­по­лож­ник рос­сий­с­ко­го д­ви­же­ния за пра­ва жи­вот­ных, соз­да­тель пер­во­го пос­ле р...полностью>>

Запрошення І програма україна, Крим Велика Ялта, смт. Кацивелі 24-29 вересня 2009 року Київ 2009 запрошення

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія наук України

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ

(ПОО-XXXV)

Присвячений 40-річчю I Симпозіуму
та літньої математичної школи
з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів,
які відбулися у червні (м. Київ) та вересні (м. Одеса) 1969 року


ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА

Україна, Крим

Велика Ялта, смт. Кацивелі

24–29 вересня 2009 року

Київ – 2009

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний(а) ___________________________________________________

Оргкомітет Міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації
обчислень (ПОО – ХХХV)” запрошує Вас взяти участь у його роботі.

Симпозіум буде проходити з 24 по 29 вересня 2009 р.
в смт. Кацивелі (Крим) у Будинку творчості вчених (БТВ) НАН України.

Регламент роботи симпозіуму: пленарна доповідь – 20 хв.,

секційна доповідь – 10 хв.

Для доповіді може бути використаний відеопроектор.

Відрядження оформляти в Будинок творчості вчених НАН України.

Реєстрація учасників буде проводитись з 10.00 до 14.00 год.
24 вересня в БТВ. Оплата за проживання і харчування здійснюється на
місці по приїзді на симпозіум.

З усіма питаннями, пов’язаними з участю в роботі симпозіуму,
звертатися:

– до 20 вересня – в Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, тел. 526-45-69;

  • з 24 вересня – в БТВ НАН України, Оргкомітет симпозіуму,
    тел. (0654) 23-74-59.

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКА:

Проїзд від Сімферополя до Кацивелі:

від Сімферополя до Ялти – автобус, тролейбус, маршрутне таксі;

від Ялти до Симеїза – автобус, маршрутне таксі;

від Симеїза до Кацивелі – автобус, маршрутне таксі.

Проїзд від Севастополя до Кацивелі: автобус, маршрутне таксі.

Від’їзд – 29 вересня.

Квитками на зворотній шлях оргкомітет не забезпечує.

З повагою

голова програмного комітету

а кадемік НАН України І.В. Сергієнко

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

СЕРГІЄНКО І.В.

Україна

Заступник голови

ЗАДІРАКА В.К.

Україна

Учений секретар БАБИЧ М.Д.

Україна

Члени програмного комітету:

АГАЯН С.

США

АНІСІМОВ А.В.

Україна

БЕРДИШЕВ В.І.

Росія

ГАВРИЛЮК І.П.

Німеччина

ГАРБАРЧУК В.І.

Польща

ДЕЙНЕКА В.С.

Україна

ЄРМОЛ'ЄВ Ю.М.

Австрія

ЗГУРОВСЬКИЙ М.З.

Україна

ІВАНОВ В.В.

США

КОВАЛЕНКО І.М.

Україна

КРИВОНОС Ю.Г.

Україна

КРОТ А.М.

Білорусь

КУНЦЕВИЧ В.М.

Україна

ЛЄБЕДЄВ В.І.

Росія

ЛИТВИН О.М.

Україна

ЛУЧКА А.Ю.

Україна

ЛЯШКО С.І.

Україна

МАРИНЕЦЬ В.В.

Україна

МОРОЗОВ В.О.

Росія

НЕДАШКОВСЬКИЙ М.О.

Україна

НИКОЛАЙЧУК Я.М.

Україна

ОЛЕКСЮК О.С.

Україна

РОНТО М.Й.

Угорщина

СКОПЕЦЬКИЙ В.В.

Україна

ПАК І.Т.

Казахстан

ЧИКРІЙ А.О.

Україна

ШЕВЧЕНКО А.І.

Україна

РОЗКЛАД РОБОТИ СИМПОЗІУМУ

Робота симпозіуму буде проходити у семи секціях

СЕКЦІЯ 1

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ

СЕКЦІЯ 2

НАБЛИЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ
І ФУНКЦІОНАЛІВ

СЕКЦІЯ 3

ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ ТА ЗОБРАЖЕНЬ

СЕКЦІЯ 4

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

СЕКЦІЯ 5

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, ОПТИМІЗАЦІЯ
І МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

СЕКЦІЯ 6

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

СЕКЦІЯ 7

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ

ПРОГРАМА

ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ

24 вересня 2009 р.

1600-1900

Виступ академіка НАН України СЕРГІЄНКА І.В.

СЕРГІЄНКО І.В., ЗАДІРАКА В.К., БАБИЧ М.Д. (Київ). Теорія обчислень: етапи становлення та розвитку.

КРУГЛИЙ СТІЛ, присвячений 40-річчю I Симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів.

СЕКЦІЯ 1

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ

25 вересня
1000 – 1300

ВЕРЛАНЬ А.Ф., ГОРОШКО И.О., КАРПЕНКО Е.Ю. (Киев). Построение параллельных программных средств для решения некорректных задач методом регуляризации Тихонова.

ГОРБЕНКО  І.Д. (Харків). Стан і проблемні питання застосування та розвитку системи електронного цифрового підпису України.

EMMENEGGER J.-F. (Switzerland). Complexity of oriented linear discrete Fourier transform algorithms with disjoint variables.

ЕЛИСЕЕВА Е.В. (Киев). Метод распределения приложений для оптимизации вычислений в компьютерной системе типа «процессор-в-памяти».

КОВАЛЬЧУК О.Я., НЕДАШКОВСЬКИЙ М.О. (Тернопіль). Аналіз обчислювальної стійкості матричних ланцюгових дробів.

КУРЗАНЦЕВА Л.И. (Киев). Баланс между параметрами пользователя и функциональными возможностями системы – условие для оптимизации вычислительного процесса компьютерной системы.

КУШЛИК-ДИВУЛЬСЬКА О.І., ОЛЕКСЮК О.С., ШТАБАЛЮК П.І. (Київ, Чернівці, Хмельницьк). Системи підтримки прийняття рішень у сфері портфельних інвестицій.

МОЛЧАНОВ И.Н., МОВА В.И., СТРЮЧЕНКО В.А. (Киев). Интеллектуальные компьютеры для исследования и решения задач науки и инженерии.

ТИМОШЕНКО Ю.О., НОВІКОВ В.В. (Київ). Метод моделювання Монте-Карло при оцінюванні точності результатів вимірювань в рамках концепції
невизначеності.

ЯКОВЛЕВ Ю.С., ЕЛИСЕЕВА Е.В. (Киев). Оптимальное распределение
ресурсов сложной компьютерной системы как важный фактор для оптимизации вычислительного процесса.

СЕКЦІЯ 2

НАБЛИЖЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ І ФУНКЦІОНАЛІВ

25 вересня
1600 – 1900

ВАКАЛ Л.П. (Киев). Построение наилучших нелинейных эмпирических
формул.

ГУЛОМОВ О.Х. (Карши, Узбекистан). Вычисление совершенных форм от четырех переменных с помощью усовершенствованного алгоритма Вороного.

ЗАДІРАКА В.К., МЕЛЬНИКОВА С.С., ЛУЦ Л.В. (Київ). Теорія обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використання інформації про підінтегральну функцію.

КАЛЕНЧУК-ПОРХАНОВА А.А. (Киев). Наилучшая чебышевская аппроксимация – алгоритмы и их применение.

КАЛЕНЧУК-ПОРХАНОВА А.А. (Киев). Алгоритмы реализации наилучшей чебышевской аппроксимации – повышение их эффективности.

КАЛИНОВСКИЙ А.А. (Минск, Беларусь). Обобщенный метод аппроксимации в задачах восстановления параметров динамической системы и прогнозирования ее поведения по данным ее временной реализации.

КОСОГОРОВ О.М., МАКАРОВ А.А. (Санкт-Петербург, Россия). О сплайн-вэйвлетном сжатии на неравномерной сетке.

ЛИТВИН О.М., ГУЛІК Л.І., ТКАЧЕНКО О.В. (Харків). Математичне моделювання процесів інтерполяційними сплайнами на нерегулярній сітці вузлів.

ЛИТВИН О.М., ШТЕПА Н.І. (Харків). Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних.

НЕФЬОДОВА І.В. (Харків). Побудова базисних сплайнів 2-го порядку для двовимірної задачі Діріхле.

НЕЧУЙВІТЕР О.П. (Харків). Кубатурна формула для обчислення 2D коефіцієнтів Фур’є з використанням інтерлінації функцій.

ПАСІЧНИК В.О., ЧЕРНЯК О.О. (Харків). Оптимізація математичної моделі поверхні тривимірного тіла на основі В-сплайнів другого степеня з нерівномірним розміщенням вузлів.

СУПРОТКІН Р.Г. (Київ). Тестування якості алгоритму обчислення оцінки
перетворення Фур’є фінітних функцій інтерполяційного класу Ліпшиця з
наближено заданими вхідними даними.

ШТЕПА Н.І. (Харків). Математичне моделювання розподілу корисних
копалин за допомогою сплайн-інтерлінації функцій трьох змінних.

ЮФЕРОВ А.Г. (Обнинск, Россия). Скользящее интегрирование на основе формулы парабол.

ЮФЕРОВ А.Г. (Обнинск, Россия). Унификация структуры одношаговых
интеграторов.

СЕКЦІЯ 3

ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ ТА ЗОБРАЖЕНЬ

26 вересня
1000 – 1100

АЛБАНСЬКИЙ І.Б., ЗАВЕДЮК Т.О. (Тернопіль). Спецпроцесори кореляційної обробки сигналів.

БОВСУНІВСЬКИЙ В.І. (Київ). Оптимізація алгоритмів відновлення відліків огинаючих сигналів та відео сигналів.

БОРИСЕНКО А.А., КУЛИК И.А., КОСТЕЛЬ С.В. (Сумы). Сжатие бинарных изображений на основе биномиальных чисел.

WÓJCIK W., KOTYRA A., GROMASZEK K., MAKIEŁA Z. (Poland). Fourier descriptors for combustion process assessment.

ГНАТІВ Л.О. (Київ). Цілочисельні косинусні перетворення: концепції, методи побудови, швидкі алгоритми, застосування.

К

КИРИЧЕНКО М.Ф.

АСЯНЧУК М.М. (Тернопіль). Теорія та математичні закономірності досконалої форми системи залишкових класів.

, КУДИН Г.И. (Киев). Кусочно-линейная отделимость подмножеств средствами возмущений псевдообратных и проекционных операций.

КІЛЬЧИНСЬКИЙ О.О., СКРИПКА В.І. (Київ). Про визначальні ознаки стаціонарних випадкових процесів з дискретним і неперервним спектрами.

КРАК Ю.В., КРИВОНОС Ю.Г., ЗАГВАЗДІН О.С. (Київ). До проблеми автоматизованого перетворення мовної інформації у текстову.

КУЛИК С.І. (Харків). Візуалізація плоских зображень, отриманих за допомогою коефіцієнтів Фур'є, побудованих з використанням проекцій та вейвлетів.

НИКОЛАЙЧУК Я.М., КРУЦКЕВИЧ О.Д., КУЛИНА С.В., ВОЛИНСЬКИЙ О.І. (Тернопіль). Теорія та техніка високопродуктивних мультибазисних процесорів.

PERVUKHIN A., GOLIKOVA V., EMMENEGGER J.-.F. (Sevastopol; Switzerland). How to improve the forecast analysis of time series with missing
values.

ПЕРВУХИНА Е.Л., СТЕПАНЧЕНКО Т.Л., ОСИПОВ К.Н. (Севастополь). Минимизация информационного расхождения Кульбака–Лейблера в задачах адаптивной фильтрации.

ПЕРШИНА Ю.І. (Харків). 4D математична модель 3D тіла в комп’ютерній
томографії.

ПЕТРИШИН Л.Б., ДУДА Я.Т. (Краків, Польща). Основи ідентифікації імпульсних джерел повідомлень на базі кодових послідовностей Галуа.

ПОГОНЕЦЬ І.О., ВОРОНИЧ А.Р. (Тернопіль). Метод побудови ентропійної моделі квазістаціонарного джерела інформації.

РЕЗАИ В., ШЕВЧУК Б.М., ЗИНЧЕНКО В.П. (Киев). Оптимизация ввода и обработки данных в процессе контроля качества производства сложных систем.

СКОБЦОВ Ю.О., МАРТЫНЕНКО Т.В. (Донецк). Эволюционные вычисления в обработке изображений.

ШЕВЧУК Б.М. (Київ). Методи побудови інформаційно-ефективних комп'ютерних мереж.

ШЕЛЕВИЦЬКИЙ І.В., ЮРКО Ю.В. (Кривий Ріг). Сплайн-фільтри: синтез
і застосування в цифровій обробці сигналів.

ЩЕРБАКОВ М.А. (Пенза, Россия). Синтез нелинейных фильтров на основе линейных прототипов.

СЕКЦІЯ 4

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

26 вересня

1600 – 1900

СЕРГІЄНКО І.В., ЛЯШКО С.І., ГРИЩЕНКО О.Ю. (Київ). Творчий шлях академіка НАН України Ляшка І.І.

АНТОНЮК С.В., ДОРОШЕНКО І.В. (Чернівці). Стійкість розв’язків диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрами та нескінченною післядією.

АПАРЦИН А.С. (Иркутск, Россия). Неулучшаемые оценки решений новых классов нелинейных интегральных неравенств.

БОГАЕНКО В.А., КУДИН В.И., СКОПЕЦКИЙ В.В. (Киев). О вычислительной эффективности схем метода базисных матриц.

ГРИЩЕНКО О.Ю., ОНОЦЬКИЙ В.В. (Київ). Оптимальне зосереджене керування для лінеаризованої системи рівнянь Нав'є–Стокса.

ДЕНИСЕНКО П.Н. (Кировоград). Алгебраический алгоритм для решения нелинейных интегральных уравнений в системах компьютерной алгебры.

ДОВГУНЬ А.Я., СВЕРДАН М.Л., ЯСИНСЬКИЙ В.К. (Чернівці). Асимптотика розв’язків дифузійних динамічних систем випадкової структури.

КАРГАПОЛЬЦЕВА Г.В. (Харків). Деякі аспекти чисельної реалізації методу скінченних елементів з оптимальним вибором базисних функцій (трикутні
елементи).

КІЛЬЧИНСЬКИЙ О.О., СКРИПКА В.І. (Київ). Задача Неймана про розподіл потенціалу у двопорожнинному гіперболоїді обертання, обмеженому еліпсоїдальною поверхнею.

КРИВЫЙ С.Л. (Киев). Проверка совместности системы линейных неоднородных диофантовых уравнений в множестве натуральных чисел.

КРИВЫЙ С.Л., НЕВМЕРЖИЦКИЙ А.В. (Киев). Необходимые условия
существования решений уравнения в множестве натуральных
чисел.

ЛИТВИН О.М., ЛОБАНОВА Л.С., ЗАЛУЖНА Г.В. (Харків). Розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності для пластини інтерлінаційним методом скінченних елементів.

ЛУЧКА А.Ю. (Київ). Проекційно-градієнтний метод.

МАКАРОВ В.Л. (Київ). Проблема власних значень і функціонально-дискретні методи її розв’язання.

МАЛАНЮК Я.Б., ЛЮДВИЧЕНКО В.О. (Київ). Про розв’язання некоректних задач зведенням їх до коректних задач умовної мінімізації.

МАЛИК І.В., САВЧУК Б.В. (Чернівці). Про експоненту Ляпунова розв'язку стохастичного диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу (СДРР).

МАЛИК І.В., ЯСИНСЬКИЙ В.К. (Чернівці). Аналіз стійкості лінійних систем по граничному рівнянню.

МАРИНЕЦЬ В.В., МАРИНЕЦЬ Т.Й., ДОБРИДЕНЬ А.В. (Ужгород). Про
одну некласичну задачу теорії рівнянь гіперболічного типу.

МАРИНЕЦЬ К.В. (Ужгород). Дослідження розв’язків триточкових задач типу Коші–Ніколетті та зведення їх до двоточкових.

МОРОЗОВ В.А., МУХАМАДИЕВ Э.М., НАЗИМОВ А.Б. (Москва, Вологда, Россия). О регуляризации сдвигом систем линейных алгебраических
уравнений.

МОРОЗОВ В.А., МУХАМАДИЕВ Э.М., НАЗИМОВ А.Б. (Москва, Вологда, Россия). О свойствах классического и регуляризованного операторов Пуассона и разрешимости обобщенной задачи Дирихле в пространствах Лебега и Харди.

МОСЕНЦОВА А.В. (Киев). Об оценках алгоритмической сложности уравнений Фредгольма с коэффициентами из соболевских классов.

МОЧУРАД Л.І., ОСТУДІН Б.А. (Львів). Дослідження наближених розв’язків однієї граничної задачі теорії потенціалу з абелевою групою симетрії шістнадцятого порядку.

НАЗИМОВ А.Б., МУЛЛОДЖАНОВ М. (Вологда, Россия. Худжанд, Таджикистан). О разрешимости сингулярного интегрального уравнения с ядром типа Гильберта.

НЕДАШКОВСЬКИЙ М.О. (Тернопіль). Обчислення з операторними ланцюговими дробами.

НИКОЛАЕВСКАЯ Е.А. (Киев). Алгоритм определения взвешенного нормального псевдорешения с параллельной организацией вычислений.

ПЕРЕСТЮК М.О., МАЛІСА К.Ю. (Київ). Інтегральні многовиди одного класу систем диференційних рівнянь.

РОНТО М., ЩОБАК Н.Н. (Мишкольц, Венгрия. Ужгород). Исследование нелинейных многоточечных задач с краевыми условиями интерполяционного типа по части переменных.

СОЛОДКИЙ С.Г., ВОЛЫНЕЦ Е.А. (Киев). Об эффективном использовании адаптивной схемы дискретизации для решения линейных некорректных задач.

СТАРКОВ В.Н. (Киев). Вариант апостериорного выбора параметра регуляризации в методе Ландвебера при математической интерпретации результатов лазерного эксперимента.

СТАРКОВ В.Н., БОЯРЧУК А.Ю. (Киев). Ядра интегральных уравнений 1-го рода в оптических экспериментальных исследованиях.

СТАРКОВ В.Н., ПОЛИТЫЛО А.С. (Киев). Вариант нелинейного интегрального уравнения Вольтерра при исследовании нестационарного энергообмена двух лазерных пучков.

ТАБАРИНЦЕВА Е.В. (Челябинск, Россия). О решении одной обратной задачи для параболического уравнения.

ХАПКО Р.С., ВАВРИЧУК В.Г. (Львів). Про метод інтегральних рівнянь для розв’язування параболічної задачі Коші.

ХІМІЧ О.М., ПОЛЯНКО В.В., ЧИСТЯКОВА Т.В. (Київ). Реалізація паралельних алгоритмів методу Гаусса для розріджених матриць.

ШОДИЕВ С.Ю. (Узбекистан). Об одном критерии сильной стационарности положительных квадратичных форм.

ЯКОВЛЕВ М.Ф., ГЕРАСИМОВА Т.О., НЕСТЕРЕНКО А.Н. (Київ). Особливості розв’язування систем нелінійних та диференціальних рівнянь на паралельних комп’ютерах.

СЕКЦІЯ 5

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, ОПТИМІЗАЦІЯ
І МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

27 вересня

Зал № 1

1000 – 1300

1600 – 1700

БАБИЧ М.Д., ГЕЦКО О.М. (Київ, Ужгород). Про точність і складність обчислювальних алгоритмів в задачах оптимізації.

БЕЙКО І.В. (Київ). Методи побудови оптимальних і асимптотично-оптимальних математичних моделей.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ О.А. (Київ). Задача матричної безумовної оптимізації для знаходження оцінок при кодуванні монохроматичного зображення.

БОНДАРЕНКО А.С., КОЗИН И.В. (Запорожье). Применение ЭВФ-алгоритмов в задачах теории расписаний.

БУЛАТОВ В.П., ФЕДУРИНА Н.И., ЯСЬКОВА Э.Н. (Иркутск, Россия). Методы глобальной оптимизации в общей задаче математического программирования.

ГОБОВ  Д.А. (Київ). Про одну модифікацію Н-методу.

ГУЛЯНИЦЬКИЙ Л.Ф., СІРЕНКО С.І. (Київ). ОМК-Н – новий гібридний
метаевристичний метод комбінаторної оптимізації.

ГУЛЯНИЦЬКИЙ Л.Ф., ТУРЧИН О.Я. (Київ). Узагальнені алгоритми прискореного ймовірнісного моделювання.

DOMRACHEV V.M., EMMENEGGER J.-F., BARDADYM T.O., LAPTIN YU.P. (Kiev, Ukraine. Jean-Francois, Switzerland). Cointegration models for some market indices.

ДОНЕЦЬ Г.П., КОЛЄЧКІНА Л.М. (Київ). Підхід до розв’язання комбінаторної задачі оптимізації за допомогою теорії графів.

ЕМЕЛИЧЕВ В.А., КАРЕЛКИНА О.В. (Минск, Беларусь). Чувствительность лексикографического оптимума векторной комбинаторной задачи относительно возмущений параметров миниминных критериев.

ЖУРБЕНКО Н.Г., ЧУМАКОВ Б.М. (Киев). Алгоритм решения задачи проектирования на политоп и его программная реализация.

IVANOV V.V. (USA). Global minimum formula and its implications.

КАРПЕЦ Э.П. (Киев). Использование оптимизационной модели для решения задачи прогнозирования фискальных и монетарных показателей.

КОЗИН И.В., ПЕРЕПЕЛИЦА В.А. (Запорожье). Фрагментарно-эволюционный подход в задачах дискретной оптимизации.

КОСОЛАП А.И. (Днепропетровск). Два класса сложности задач квадратичной оптимизации.

КУЗЬМИН К.Г., ЕМЕЛИЧЕВА В.С. (Минск, Беларусь). О радиусе устойчивости векторной задачи целочисленного линейного программирования в метрике Гёльдера.

КУЗЬМИЧОВ А.І. (Київ). Табличні економіко-математичні моделі задач
оптимального розвитку комунікацій.

КУЗЬМИЧОВ А.І., МЕДВЕДЄВ М.Г. (Київ). Імітаційне моделювання з використанням генетичного алгоритму в MS Excel.

КУК Ю.В., ЛАВРІКОВА О.І. (Київ). Процедура обчислення оптимального керування інтелектуальним роботом.

ЛАПТИН Ю.П. (Киев). Некоторые подходы к решению нелинейных задач оптимизации с ограничениями.

ЛЕБЕДЕВ В.И. (Москва, Россия). О представлении и нахождении многочленов наилучшего приближения с весом по чебышевской системе функций.

ЛЕБЕДЕВА Т.Т., СЕМЕНОВА Н.В., СЕРГИЕНКО Т.И. (Киев). Общий подход к исследованию устойчивости векторных задач целочисленной оптимизации с использованием понятия ядра устойчивости множества.

МАКСИШКО Н.К., ЗАХОВАЛКО Т.В. (Запоріжжя). Дослідження задачі про максимально симетричне реберне покриття графа.

МИХАЙЛЮК В.О. (Луцьк). Про ефективний постоптимальний аналіз задач дискретної оптимізації.

ПЕТРЕНЮК В.І. (Кіровоград). Властивості мінімальних графів проективної площини.

ПИНЧУК В.П. (Запорожье). Получение полных наборов непомеченных графов.

ПИНЧУК В.П., БЕЛАЯ Н.И. (Запорожье). Моделирование источника случайных воздействий.

РЯСНАЯ И.И., ХОДЗИНСКИЙ А.Н. (Киев). Об адекватности мер сходства при использовании качественных характеристик объектов.

СЕМЕНОВ В.В. (Київ). Декомпозиція індексних чисел за методом Шеплі.

СЕМЕНОВ В.В. (Київ). Розвиток методів лінеаризації та градієнтного типу для розв’язання задач векторної оптимізації.

СЕМЕНОВ В.В. (Київ). Секвенціальні аналоги необхідних умов оптимальності другого порядку.

СЕМЕНОВА Н.В., КОЛЄЧКІНА Л.М., НАГІРНА А.М. (Київ). Розв’язання задачі векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині.

СЕРГИЕНКО И.В., ДЕЙНЕКА В.С. (Киев). Системный анализ многокомпонентных упругодеформируемых тел.

СКОБЕЛЕВ В.Г., СКОБЕЛЕВ В.В. (Донецк). Анализ автоматов над конечным кольцом.

СТЕЦЮК П.И., ЛИХОВИД А.П., ПИЛИПОВСКИЙ А.В. (Киев). О решении одного класса оптимизационных задач нахождения нагрузок энергетических объектов с помощью NEOS-программ.

ТИМОФІЄВА Н.К. (Київ). Визначення підкласів розв'язних задач із класів
задач комбінаторної оптимізації з нечіткою вхідною інформацією.

СЕКЦІЯ 6

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

27 вересня

Зал № 2

1700 – 1900

АЛЕКСЕЙЧУК А.Н., ИГНАТЕНКО С.М., КОНЮШОК С.Н. (Киев). Быстрая корреляционная атака на генераторы гаммы над кольцом вычетов по
модулю .

АЛЕКСЕЙЧУК А.Н., СЕРГИЕНКО Ю.В. (Киев). Оценки вероятности оптимального декодирования сообщений в двоичном отводном канале со
стиранием.

БАРАНОВ И.А. (Киев). Алгоритм WBC1.

БЕЛЕЦКИЙ А.Я. (Киев). Алгебраические основы и приложения преобразований Грея.

ГОРБЕНКО  І.Д., БОЙКО А.О. (Харків). Сучасні підходи до побудови геш-функцій з підвищеною стійкістю.

ГОРБЕНКО І.Д., ШАПОЧКА Н.В. (Харків). Аналіз генераторів випадкових бітів згідно зі стандартом ISO/IEC 18031 та рекомендації щодо його застосування в Україні.

ДОЛГОВ В.И., РУЖЕНЦЕВ В.И. (Харьков). Сравнительный анализ крипто–стойкости уменьшенных моделей блочных шифров.

ЗУБЕНКО В.В., ЗУБЕНКО А.В., СИДОРЕНКО Ю.В. (Київ). Про логіку
делегувань повноважень.

КОЗІНА Г.Л., МОЛДОВ’ЯН М.А., ПІЗА Д.М. (Запоріжжя). Протокол колективного цифрового підпису різних документів.

КОШКИНА Н.В. (Киев). Стойкая к геометрическим преобразованиям система маркировки изображений.

КУДИН А.М. (Киев). Об одном классе криптографических преобразований для модели источников информации Колмогорова.

МАСЛОВА Н.А. (Донецк). Перераспределение ресурсов корпоративной сети при наличии угроз безопасности.

НИКИТЕНКО Л.Л., НИКИТИНА О.Ю. (Киев). Спектральные методы в
компьютерной стеганографии.

ОЛЕКСЮК О.С., ШТАБАЛЮК П.І. (Чернівці, Хмельницьк). Проблеми
фінансування витрат на захист інформації в економічній діяльності.

ПОГРЕБНЯК К.А. (Харьков). Анализ сложности вычислений криптосистем на основе билинейных отображений.

САВРАН Р.О. (Київ). Розробка стеганоалгоритму стійкого до методів стеганоаналізу.

ШВИДЧЕНКО И.В. (Киев). Оптимизация стеганоалгоритма на базе теоремы о свертке за счет использования преобразования Хартли.

СЕКЦІЯ 7

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ

28 вересня

1000 – 1300
1600 – 1900

БАЖЕНОВ Д.Л., БАЖЕНОВ Л.Г., КАРПЕЦЬ Е.П. (Київ). Застосування прикладного комплексу програм до прогнозування макроекономічних показників.

БОРИСЕНКО О.А., ГОРЯЧЕВ О.Є. (Суми). Отримання перестановок на базі факторіальних систем числення.

BORTIS H. (Switzerland) Remarks on the optimal use of mathematics in economic theory.

ВАГИС А.А. (Киев). Перспективы развития искусственных иммунных систем.

ВАСИЛЕНКО Е.Г., ДЗЮБА А.П. (Днепропетровск). Способ сокращения вычислительных затрат в задачах оптимизации конструкций, функционирующих в агрессивной среде.

ВАСИЛЕНКО Ю.А., КОПЧА-ГОРЯЧКИНА Г.Э., ИСАК Ю.Ю., КОВАЧ А.А., ГОЛОВЧАК И.И., ПЛАКОШ Ю.Ю. (Ужгород). Вычисление важности дискретных признаков.

ВОЗНА Н.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М. (Тернопіль). Метод формування та організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на основі багаторівневих матричних моделей.

ВОЗНА Н.Я., ПІТУХ І.Р. (Тернопіль). Моделі руху даних в комп’ютерних системах з розпаралеленими інформаційними потоками.

WÓJCIK W., GROMASZEK K., KOTYRA A. (Lublin, Poland). Model predictive control approach for pulverized coal combustion control.

ГАРБАРЧУК В.І. (Люблін, Польща). Деякі аспекти оптимізації інформаційних технологій навчання.

ГОНЧАР Л.І., ГОНЧАР Т.В. (Тернопіль). Оцінка збитків забруднення повітряного басейну за допомогою багатовимірного аналізу даних.

ГОНЧАР  Л.І., ОЧЕРЕТНЮК  Н.П. (Тернопіль). Математичні моделі закритих бізнесових ситуацій.

ГУПАЛ А.М., РЖЕПЕЦКИЙ С.С., СЕНЬКО О.В. (Киев, Украина. Россия). Закономерности записи генетической информации в геномах и белках.

ГУСАК Д.В. (Київ). Про узагальнення формули Полячека-Хінчина.

ЗИНЧЕНКО В.П. (Киев). Проблемы оптимизации проектных исследований сложных технических систем.

ЗИНЧЕНКО С.В. (Киев). К вопросу оптимизации информационного поиска на основе семантики отношений.

КРАВЧЕНКО В.П., ДОРОШЕНКО В.С., КРАВЧЕНКО Е.В. (Киев). Математическое моделирование процесса охлаждения отливки в песчаной форме при случайных внешних возмущениях.

КРАК Ю.В., ТЕРНОВ А.С. (Киев). Об одном подходе к задаче автоматического чтения по губам.

КРИВОНОС Ю.Г., КРАК Ю.В., БАРМАК О.В. (Київ). Про розробку технології відеозахвату рухів людини для анімації на трьохмірних моделях.

КРИВОНОС Ю.Г., ПИСАРЕНКО В.Г., ВАРАВА И.А. (Киев). Математическая модель и вычислительные алгоритмы неравновесной динамики релаксации импульсного управления в кристаллизирующемся расплаве металла.

ЛУКАШ С.И., ВАКАЛ Л.П., ЛУКАШ Л.Л. (Киев). Оптимизация метода
обработки данных прибора ППР.

ЛУКОВИЧ В.В., ЛУКОВИЧ В.В. (Київ). Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу.

ЛУКЬЯНОВА Е.А. (Симферополь). Алгоритм проверки свойств реактивной системы на модели.

ЛЯШКО С.І., ПОПОВ О.Г., ПРОХУР М.З. (Київ). Паралельні еволюційно-маршові моделі стаціонарних в’язких зовнішніх потоків.

МАЛИК І.В., ЦАРКОВ Є.Ф., ЯСИНСЬКИЙ В.К. (Чернівці. Рига, Латвія). Принцип усереднення для імпульсних Марковських систем.

МАРЦЕНЮК Є.О. (Тернопіль). Ідентифікація параметрів моделей лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних.

МУЛЬ Е.В., КРАВЧЕНКО В.П., КРАВЧЕНКО Е.В. (Тернополь. Киев). Математическая модель процесса тепломассопереноса в аппликациях диффундирующих лекарственных веществ.

НИКОЛАЙЧУК Л.М. (Тернопіль). Проблеми інформатизації галузей юриспруденції.

ПАРХОМЕНКО І.О., ПІКАЛОВА Г.А. Антикризове регулювання процесів управління людськими ресурсами.

ПРОКОПОВИЧ Г.А. (Минск, Беларусь). Арт-классификатор c ассоциативной памятью.

ПРОКОПОВИЧ Г.А. (Минск, Беларусь). Децентрализованный алгоритм управления стайными роботами.

ПРОКОПОВИЧ Г.А., СЫЧЁВ В.А. (Минск, Беларусь). Применение многоагентных систем.

ПРОХОРЕЦ И.М., ПРОХОРЕЦ С.И., РУДЫЧЕВ Е.В., ФЕДОРЧЕНКО Д.В., ХАЖМУРАДОВ М.А. (Харьков). Восстановление исходного гамма-спектра для задач дозиметрии.

РУДЫЧЕВ Е.В., ХАЖМУРАДОВ М.А. (Харьков). Исследование активационных процессов внутрикорпусных устройств реактора ВВЭР-1000 методами математического моделирования.

САНДРАКОВ Г.В., БОЙКО С.Б. (Киев. Мелитополь). Численное моделирование задач гидродинамики с фазовыми переходами.

СЕМЕНОВ В.В., СКРИПНИЧЕНКО В.А. (Київ). Декомпозиція внеску
технологічних інновацій на зростання суспільного добробуту за методом Шеплі.

СОКОЛОВСКАЯ Л.А., МАМИШЕВ В.А. (Киев). О численном решении двухмерной задачи затвердевания прямоугольных слитков и литых слябов.

ХІМІЧ О.М., ПОЛЯНКО В.В., ПОПОВ О.В., РУДИЧ О.В. (Київ). Використання багатопроцесорних комп'ютерів для розв’язування задач розрахунку
міцності конструкцій.

ХЛОБИСТОВА О.А., ПРОСЯНИК А.М. (Київ). Моделювання бізнес-процесів з кредитування і заперечення депозитів в комерційний банк.

ЗАКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

29 вересня

Зал № 2

1000 – 1100

Підведення підсумків роботи симпозіуму.

Загальна дискусія.

Прийняття рішення.

Підп. до друку __.__.2009. Формат 60х84/8. Папір офс.

Офс. друк. Ум.-друк. арк. __. Ум. фарбо-відб. ___.

Обл.-вид. арк. ___. Тираж ___ прим. Зам. ___

Редакційно-видавничий відділ з поліграфічною дільницею

Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

03680, МСП, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40Скачать документ

Похожие документы:

  1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

    Документ
    На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля

Другие похожие документы..