Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и в целях совершенствования экспертизы временной нетрудосп...полностью>>
'Доклад'
Как известно, технология гипертекста была придумана с целью стимулирования научной деятельности и усиления научных контактов. Создание сайтов научной...полностью>>
'Инструкция'
Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить первичную информацию о направленности интересов младших школьников. Это, в свою оч...полностью>>
'Документ'
В соответствии с «Положением о ежегодной Cамарской областной студенческой научной конференции», утвержденным Министерством культуры и молодежной поли...полностью>>

Реферати ндр (2)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТИ НДР

за результатами щорічного конкурсу

студентських науково-дослідних робіт

"НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕНЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ,

РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

Випуск 2

Шостка 2008

Міністерство освіти і науки України

Шосткинський інститут

Сумського державного університету

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Наукове спрямування:

"Дослідження соціально-економічних, історичних,

політичних і психологічних чинників

розвитку суспільства і регіонів"

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ:

СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ,

ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник рефератів

студентських науково-дослідних робіт (НДР)

Випуск 2

Шостка - 2008

Науково-інформаційне видання

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічних і соціальних дисциплін, протокол № 9 від 17 квітня 2008 р.

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):

Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Глушко В.П., СтаровойтО.В., Києвицька Н.П., Тугай Н.О., Полончук В.О.,

Ісакова І.В., Моісеєнко А.П., Пригара І.О., Мамчук І.В.,

Новикова І.В., Барна П.В., Парфенова Н.Л.

Інформаційне видання містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу – підсумковому семінарі кафедри 24 квітня 2008 р.

Зокрема, до розгляду пропонуються результати наукових досліджень студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) та Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба, які навчаються за спеціальностями: "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Бухгалтерський облік", "Системи управління та автоматики", "Товарознавство та комерційна діяльність".

Збірка розрахована на науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання реальних проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. Основним науковим спрямуванням збірки є "Дослідження соціально-економічних, історичних, політичних і психологічних чинників розвитку суспільства і регіонів", тому вона охоплює такі наукові напрямки: економічні та соціально-економічні науки, соціально-гуманітарні науки, науково-методичні проблеми освіти.

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економічних і соціальних дисциплін (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленими особами.

Шосткинський інститут Сумського державного університету, 2008

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………………. 5

Підсумки конкурсу 2007 року ………………………………………..………. 7

1. ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ

Мазепа О.Ю. Тіньова економіка в Україні: прихована реальність …………. 9

Песоцька В.В. Особливості формування ефективної стратегії підприємства в умовах ринкової економіки …………………………………………………… 12

Лупик М.І., Мамонтова О.К. Історія виникнення реклами та її розвиток в Україні……………………………………….………………………………… 14

Дугина А.І. Проблема безробіття в Україні та шляхи його подолання ........ 17

Терещенко А.О. Державний бюджет України як економічна категорія і основний фінансовий план України …………………………………………. 19

Груша С.М. Європейська політика сусідства ………………………………. 21

Василевська А.О., Лямець Д.С. Економічна розробка впровадження екологічно безпечного підприємства ТОВ «ЕКО Пласт» по переробці побутових відходів в місті Шостка …………………………….…………. 23

Ващенко Т.А. Особливості розвитку банківської системи України в сучасних умовах ……………………………………………………………………… 26

Шведова С.С. Эколого-экономическое обоснование утилизации отходов водоочистных сооружений г. Шостка почвенным методом …………….… 28

2. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СЕКЦІЯ

Груша С.М., Плацинда С.С. Значення української культури як фактора української державності ……………………….……………………………… 30

Юрочко І.М., Шевченко Г.С. Дослідження стану речей під час Голодомору 1932-33 рр. на Шосткинщині ………………………………………………… 32

Фішар П.А. Духовна культура майбутніх інженерних кадрів …………… 34

Рибкін Є.П. Благодійність та меценатство – необхідні риси підприємця на сучасному етапі розвитку суспільства ……………………………………… 36

Рибкін Є.П., Клевцова А.О. Гортаючи сторінки сімейного альбому ……. 38

Гордюк М.В. Деякі сторінки історії Середино-Будського району ………. 40

ПЕРЕДМОВА

Шановні друзі !

Науково-педагогічний колектив кафедри економічних і соціальних дисциплін вдруге проводить конкурс студентських науково-дослідних робіт(НДР) "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ", результати яких, задля інформування суспільства, поширює у, сподіваємось, зацікавленому творчому середовищі. Тому логічним продовженням дій, спрямованих на активізацію і популяризацію наукової творчості нашої талановитої молоді, є випуск вже другого науково-інформаційного видання у формі пропонованої збірки рефератів НДР. За час, що минув від виходу першої збірки, підбито підсумки проведення конкурсу 2007 року, проаналізовано виявлені недоліки, прийнято до уваги певні конструктивні пропозиції, зроблено організаційні висновки.

Мета творчого колективу цього видання – і надалі інформувати громадськість про стан речей у пріоритетних сферах діяльності молодих науковців, про наукове життя кафедри, про рівень наукових результатів студентських робіт, про нові напрямки досліджень, про персональні творчі здобутки студентів ШІ Сум ДУ і ШХТК, а також учнівської молоді. Переконані, що стисла, реферативна форма подання інформації є найбільш прийнятним способом відображення характерних особливостей студентських наукових робіт, оскільки має чітку структурну побудову, завдяки якій у читача формується повна уява про науковий зміст роботи, застосовані авторами методи дослідження, отримані результати. Наведені матеріали мають бути корисними як студентам вищих навчальних закладів, учням шкіл, так і аспірантам, здобувачам наукових ступенів, а також викладачам (при підготовці до занять, наукових дискусій; для проведення наукових семінарів; при плануванні спільних наукових досліджень).

Розвиток наукових досліджень студентів – це головне завдання будь-якого вищого навчального закладу, а проведення конкурсу студентських науково-дослідних робіт – один з найважливіших кроків на цьому напрямку, тобто, на шляху кращого розуміння навчальних потреб та наукових уподобань молоді. Отже, керуючись метою залучення обдарованої молоді до дослідницької діяльності, ознайомлення її з методами наукового пошуку та обробки отриманих результатів, підвищення інтересу студентів до вивчення і подолання реальних проблем суспільства, творчий колектив цього видання адекватно висвітлює наукові результати студентів, намагаючись хоч і опосередковано, але наполегливо сприяти як зростанню наукового рівня самих молодих дослідників, так і загальному поступу країни у краще майбутнє.

Сподіваємось, що зацікавленість у наукових дослідженнях буде з часом зростати, а ознайомлення зі збіркою рефератів студентських науково-дослідних робіт, з оригіналами звітів про НДР буде сприяти зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до світу знань і умінь, а також дозволить кожному читачеві знайти цікаву і, головне, потрібну йому інформацію. У такій формі співпраці вбачаємо і наше покликання і засіб творчого виховання молоді, а саме – формування у них аналітичних здібностей, потягу до самостійного отримання нових знань.

Переконані, постійне знайомство з творчими здобутками молодих дослідників додасть читачеві інформаційної обізнаності, спрямує пізнання у найважливіші сфери наукового пошуку, допоможе звільнитися від традиційних дослідницьких штампів і стереотипів, що не спонукають до критичного аналізу дійсності, а також подолати психологічну інерцію власного творчого мислення.

З повагою, науково-педагогічний колектив

кафедри, організаційний комітет конкурсу.

ЛІТОПИС ПОСТУПУ

Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2007 року:

рівень, структура, динаміка

У 2007 році на конкурс було подано 14 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

 • роботи студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) – 10 НДР;

 • роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного коледжу

ім. І.М. Кожедуба (ШХТК) – 2 НДР;

 • роботи учнів Шосткинської загальноосвітньої школи № 8 – 2 НДР.

Тематичне структурування НДР:

  1. Роботи економічного напрямку – 13 НДР.

  2. Роботи соціально-гуманітарного напрямку – 1 НДР.

Співвідношення напрямків 13 : 1 .

Науковий рівень НДР: середнє значення оцінки НДР = 68 бал. (мах.=100);

діапазон значень = (58 ... 83) бал.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НДР

За підсумками проведення конкурсу (1-й етап – дослідження, складання та анонімна експертиза звітів про НДР; 2- й етап – захист НДР на відкритому науковому семінарі кафедри), а також на підставі аналізу результатів за ступенем відповідності робіт встановленим об'єктивним критеріям ("Положення про конкурс студентських НДР" затв. 6.11.2006 р.) експертна комісія визначила найкращі роботи і, відповідно, переможців конкурсу.

Переможці конкурсу 2007 року


І місце: Василевська Анна , ШІ Сум ДУ, гр. Е-51 Ш Соціальний проект створення спортивного клубу "Best Form" для підвищення спортивно-культурного рівня населення

ІІ місце: Мазепа Оксана , ШІ Сум ДУ, гр. Е-41 Ш Дослідження стану національної освіти України

Бруяко Анна , ШІ Сум ДУ, гр. Е-41 Ш Політика захисту національного ринку від іноземної конкуренції

ІІІ місце: Шведова Світлана , ШІ Сум ДУ, гр. Е-41 Ш Дослідження стану інвестиційної діяльності в регіоні

Песоцька Валерія , ШІ Сум ДУ, гр. Е-41 Ш Фінансовий стан підприємства як елемент управління його фінансово-господарською діяльністю

Сич Олена , ШІ Сум ДУ, гр. Е-51 Ш Оцінка підтримки аграрних виробників України в міжнародному порівнянні

2008 рік

У 2008 році на конкурс подано 15 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

 • роботи студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) – 9 НДР;

 • роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного коледжу

ім. І.М. Кожедуба (ШХТК) – 6 НДР.

Тематичне структурування НДР:

1. Роботи економічного напрямку – 9 НДР.

2. Роботи соціально-гуманітарного напрямку – 6 НДР.

Співвідношення напрямків 9 : 6 (1,5 : 1) .

Отже, відбулися суттєві структурні зрушення, а саме: економіка як завжди цікавить молодих дослідників, проте, за рік цей науковий напрямок значно поступився соціально-гуманітарному – дослідженням історичних, соціальних, соціологічних, психологічних та духовно-культурних аспектів розвитку сучасного суспільства. Так, частка студентських науково-дослідних робіт даного напрямку у загальному обсязі НДР зросла з 7% у 2007 році до 40% у 2008 році. Зародження такої тенденції наводить на певні оптимістичні роздуми, зокрема, про реальну наявність інтелектуального ресурсного потенціалу для комплексного відродження країни.

Водночас, розширення питомої ваги робіт студентів ШХТК (з 14% до 47%) свідчить не тільки про зростання зацікавленості до наукових досліджень, а й про помітне "омолодження" студентської науки або, можливо, про певні мотиваційні зрушення у науково-дослідницьких перевагах студентів.

РЕФЕРАТИ НДР 2008 РОКУ

1. ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ

Звіт про науково-дослідну роботу

" Тіньова економіка в Україні: прихована реальність "

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Мазепа Оксана

Науковий керівник: доцент кафедри економічних і соціальних дисциплін, кандидат технічних наук Павленко Ю.Є.

Рукопис закінчено 17 березня 2008 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР : 53 с., 14 рис., 3 табл., 1 додаток, 30 джерел.

Об’єкт дослідження – економіка України, яка не враховується офіційною статистикою (прихована, тіньова, підпільна, неофіційна, неформальна, паралельна, кримінальна, нелегальна, протизаконна, злочинна, неврахована, деструктивна, нерегламентована, фіктивна, брудна).

Предмет дослідження – рівень, структура, динаміка, масштаби і траєкторії розповсюдження тіньової економіки, методи їх оцінки, а також прогнозні моделі.

Мета роботи – узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінок економічної діяльності в тіньовому секторі, визначення причин тінізації економіки та умов зростання її масштабів, аналіз проблем, пов'язаних з існуванням тіньової економіки, розгляд методів оцінки обсягів тіньової економіки, висвітлення окремих результатів міжнародних порівнянь масштабів тіньової діяльності у західних країнах, країнах СНД та в Україні, розробка оптимальних підходів до моделювання та прогнозування розвитку тіньової економіки, а також встановлення і передбачення соціально-економічних наслідків тінізації економічної складової розвитку суспільства.

Метод дослідження – класифікація, групування, кластеризація, багатовимірне шкалювання та узагальнення як офіційних статистичних даних, так і результатів дослідницьких опитувань, комплексних досліджень, що проводились незалежними аналітичними організаціями України і світу.

Результати дослідження. Розглянуто виключно неоднозначне поняття "тіньова економіка", а також системно проаналізовано досліджуване явище, яке, як виявилось, суттєво і дуже невизначено впливає на розвиток національної економіки, а також на трансформаційні перетворення у перехідному суспільстві. Встановлені та проаналізовані головні причини тінізації економіки України, а також умови зростання її масштабів. Показана наявність зв’язку між рівнем тіньової діяльності, обсягом валового внутрішнього продукту (ВВП) та матеріальним і соціальним розшаруванням населення України (нерівномірним розподілом благ). Зіставлені траєкторії «розвитку» тіньової складової економіки для різних країн, що здійснюють трансформаційні перетворення у суспільстві. Здійснена класифікація видів тіньової діяльності, проаналізована структура тіньової економіки, а також зроблена спроба оцінки наслідків тіньової діяльності в сфері економіки та розвитку суспільства. Розглянуто поняття та особливості корупції, як інституту тіньової економіки.

Проаналізовано методологічні аспекти достовірної оцінки обсягів тіньової економіки, зокрема, детально розглянуто методи вимірювання обсягів, які більш адаптовані до характерних особливостей країн, що розвиваються. Встановлено переваги та основні недоліки розглянутих методів оцінки обсягів тіньової економіки.

Зважаючи на високу ефективність саме методів моделювання, запропоновано теоретичний підхід до побудови аналітичної моделі для оцінки, моніторингу та прогнозування рівня тіньової економіки, яка враховує як структурний та динамічний, так і каузально-когнітивний аспекти досліджуваного явища. Рекомендовано метод кластеризації, метод головних компонент, а також багатовимірне шкалювання як основу для встановлення каузальних (причинно-наслідкових) зв'язків між спостерігаємими та латентними чинниками впливу на масштаби тіньової економіки. В загальних обсягах накреслена структурна схема запропонованої моделі, а також показано шляхи до подальшого розширення моделі і наповнення її функціональним змістом.

Висновки та пропозиції. Зроблено системні висновки щодо структури тіньової складової національної економіки, а також особливостей коливання рівня тінізації протягом періоду 1991 – 2008 рр., наголошено на необхідності посилення методологічної бази для оцінки, моніторингу і прогнозування рівня тіньової економіки. Зокрема, запропоновано підвищувати аналітичну цінність методів обчислення рівня тіньової економіки за рахунок більш широкого використання адаптивного моделювання, моделей на основі штучного інтелекту. Розроблено та запропоновано можливі шляхи скорочення рівня "тіньового тиску" на окремі галузі та на економіку України в цілому.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розроблено можливі сценарії траєкторії розвитку тіньового сектору на різні часові періоди (у короткостроковій і більш віддаленій перспективі), а також за різних умов сприяння-несприяння цьому неформальному явищу. Зокрема, за умов нестабільності розвитку країни, невизначеності багатьох процесів у суспільстві, а також недостатньої інформаційної забезпеченості (приховування та розрізненості даних) запропоновано найбільш прийнятні варіанти лише орієнтовних прогнозів: у вигляді широкого довірчо-прогнозного коридору не дуже певних значень; як послідовність нечітких, розмитих "fuzzy-значень", що є функціями на певному імовірнісному рівні.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ, КОРУПЦІЯ, РІВЕНЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ, МЕТОДИ ОЦІНКИ, МОДЕЛЬ, ПРОГНОЗ.

Звіт про науково-дослідну роботу

" Особливості формування ефективної стратегії підприємства в умовах ринкової економіки "

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 41 Ш Песоцька Валерія

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін Моісеєнко А.П.

Рукопис закінчено 12 березня 2008 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 38с., 1мал., 1табл., 17 джерел літератури.

Мета: оцінка поняття, сутності стратегії підприємства, розгляд основних видів стратегії та формування порядку стратегії, що дає можливість здійснення ефективної стратегії підприємства в умовах ринкової економіки.

Вступ: На рубежі тисячоліть українська економіка опинилася перед багатьма викликами, спричиненими крахом командно-адміністративної системи, розпадом колишнього СРСР, формуванням національного ринку, необхідністю оволодіння новими підходами, методами, інструментами управління економічними процесами і діяльністю підприємств.

Позитивно позначилися на цьому інтегрування суб’єктів управлінської економіки у світові господарські зв’язки, прихід на вітчизняний ринок відомих у всьому світі компаній з високою культурою стратегічної діяльності.

Тому постає завдання щодо застосування стратегічного планування та стратегічного управління для ефективної діяльності підприємств.

Завдання:

 1. Ознайомитися з поняттям, основними видами стратегії підприємства.

 2. Розроблення ефективної фінансової стратегії підприємства.

 3. Запропонувати шляхи покращення функціонування підприємства з урахуванням застосованої стратегії в сучасних умовах.

Результати: уміння бачити перспективу підприємства з урахуванням різноманітних факторів його внутрішнього і зовнішнього середовищ є однією із найважливіших умов ефективного управління ним. Адже будь-якому суб’єкту господарювання доводиться діяти у досить динамічному конкурентному середовищі, в якому змінюються пріоритети держави, оновлюються технології, асортимент продукції, потреби, інтереси і смаки споживачів, набирають сили і множаться конкуренти або, навпаки, економічно слабнуть і переорієнтовуються на інші ринки.

За таких умов підприємство повинно мати мобільний та ефективний набір видів діяльності, асортимент продукції, форм і методів поведінки, які б вигідно позиціонувати його в конкурентному середовищі, завдяки якому воно б досягало близьких і віддалених цілей. Як правило, цей набір формується на основі концепції розвитку підприємства і називається його стратегією.

Висновки: система розуміння сутності, особливостей, призначення і впливу стратегії на функціонування підприємств має тривалий розвиток, і на сучасному етапі у ній виокремлюються різні бачення, підходи, тлумачення, пропонуються різні ідеї і висновки.

Усе це свідчить про багатовимірність стратегії підприємства як феномену, поліваріантність використання її в економічній практиці, неоднозначність ефектів від її застосування. З цим пов’язані різноманітні наукові концепції стратегії підприємства.

Розвиток ринкової економіки в Україні вимагає від керівників і менеджерів уміння використовувати сучасні управлінські підходи і технології, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств. При цьому необхідно враховувати, що кожне підприємство не може досягти переваги над конкурентами за всіма показниками. Тому необхідні вибір пріоритетів, вироблення стратегії, які б максимально відповідали ринковій ситуації і найкраще використовували сильні сторони підприємства.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА, СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВА, ПОЗИЦІОНУВАННЯ, ПРІОРИТЕТИ

Звіт про науково-дослідну роботу

" Історія виникнення реклами та її розвиток в Україні"

Автори: студентки Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 51 Ш Лупик Марина, Мамонтова Ольга

Науковий керівник: викладач кафедри економічних і соціальних дисциплін, Пригара І.О.

Рукопис закінчено 15 березня 2008 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 39с., 1 таблиця, 2 додатки, 15 джерел.

Мета роботи: проведення аналізу сучасного стану розвитку реклами в Україні на основі дослідження експорту-імпорту рекламних послуг.

Метод дослідження: статистичний аналіз експорту-імпорту рекламних послуг.

Результати дослідження: розглянуто виникнення та розвиток реклами, визначено особливості зародження реклами в Україні та особливості рекламної індустрії України, проаналізовано розвиток ринку реклами на основі даних експорту-імпорту послуг реклами за період 2005-2007 роки, визначені основні проблеми реклами в Україні та запропоновано шляхи до їх оптимізації. Для роботи використано 15 джерел.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 2. Реферати ндр (4)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 3. Реферати ндр (1)

  Реферат
  Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 4. Кафедра економіки підприємств реферати ндр за результатами щорічного конкурсу студентських науково-дослідних робіт Випуск 4

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 5. Реферат роботи (1)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.

Другие похожие документы..