Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Пифагор считал, что наша сущность зашифрована в дате рождения, которая является для человека его индивидуальным номером и содержит соответствующую то...полностью>>
'Документ'
Хоккей, семьсот, ставьте, стоишь, меньше, нянчить, батальон, миллион, четырьмя, восьмьюдесятью, проездной, Голландия, вьется, радостью, телеграмма, Иг...полностью>>
'Методические указания'
По дисциплине «Философия» предусмотрено выполнение контрольной работы № 1 с использованием КОПР-2 «Философия», которое рассматривается как важный вид...полностью>>
'Документ'
Когда психоаналитик изучает биографию своего клиента, он всегда пытается получить ответ на два вопроса: 1) Каковы основные движущие силы в жизни чело...полностью>>

Назва модуля: Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації

 2. Код модуля: ЗІ_6074_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр:VIІ

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6)

аудиторні години – 64 (лекції – 32, лаб.роб. – 16, практ. - 16)

 1. Лектор: к.т.н., доцент Совин Ярослав Романович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати архітектуру, периферійні модулі та систему команд однокристальних мікроконтролерів сімейства AVR фірми ATMEL; основні етапи проектування та відладки технічних та програмних засобів мікропроцесорних пристроїв;

 • вміти розробляти і проектувати центральний процесор та засоби, що забезпечують роботу процесора в різних режимах, проектувати інтерфейсні засоби для узгодження зовнішніх пристроїв з центральним процесором та мікроконтролером.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Алгоритмічні мови та програмування, Бази даних та знань

 • кореквізити: -

 1. Зміст навчального модуля:

Принципи побудови елементів мікропроцесора; класифікація і алгоритми виконання основних команд мікропроцесора; прийоми програмування лінійних, розгалужених та циклічних процесів; основи роботи мікропроцесора з зовнішніми пристроями; програмні й апаратні засоби для перевірки працездатності засобів захисту інформації

11. Рекомендована література:

 • Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря; За ред. Т. О. Терещенко. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; “Кондор”, 2004. – 440 с.

 • Основы микропроцессорной техники. Курс лекций. Учебное пособие / Новиков Ю. В., Скоробогатов П. К. – М.: ИНТУИТ.РУ “Интернет-университет Информационных Технологий”, 2004. – 440 с.

 • Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры. – К.: Техніка, 1989 – 312 с.

 • Лю Ю-Чжен, Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088. Архитектура, программирование и проектирование микрокомпьютерных систем: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1987. – 512 с.

 • Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы «ATMEL». – М. Издательский дом “Додэка-ХХI”, 2002. – 288 с.

 • Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы ATMEL. – М. Издательский дом “Додэка-ХХI”, 2005. – 560 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): розрахункова робота, усне опитування, захист звітів з лабораторних робіт

 • Підсумковий контроль (70 %), екзамен

 • Підсумковий контроль (100 %), курсова робота

14. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (1)

  Документ
  пререквізити: Інформатика телекомунікаційних систем, ч.1. Інформатика телекомунікаційних систем, ч.2. Цифрова техніка та мікропроцесори. Мікрокомп’ютери та мікропроцесорні системи в телекомунікація.
 2. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. А. Назва й адреса (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. А. Назва й адреса (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. А. Назва й адреса (6)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..