Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2. Звуки и буквы. Алфавит. Сопоставление русского и украинского алфавитов 1 «Я изучаю русский язык» (русский язык – гос. язык России и нац. язык русск...полностью>>
'Документ'
Основной целью курса является обучение студентов принципам анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах и современным методам реанимац...полностью>>
'Документ'
Неоднозначность результатов экономической реформы в России в 1990-е гг. связывают с множеством факторов, среди которых заметная роль принадлежит проб...полностью>>
'Документ'
. Воропаева С. Система трансфертного ценообразования / С. Воропаева Семинар «Финансовый менеджмент в банке: бюджетирование, бизнес-планирование, упр...полностью>>

Тест: Яка із форм ринку дає простір для повної дії ринкових сил (конкуренції, цінам, попиту). а. Олиголія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«Державне регулювання економікою»

Варіант 1

1. Мета створення підприємств

2. Державний контроль за якістю продукції (послуг)

3. Задача. Визначити суму ПДВ, якщо сума вартості митного товару 25 млн. грн. Митна ставка цього товару 5% акцизний збір 3%

Варіант 2

1. Необхідність державного регулювання економіки

2. Індикативне (рекомендаційне) планування

3. Тест: Яка із форм ринку дає простір для повної дії ринкових сил (конкуренції, цінам, попиту).

а. Олиголія

б. Монополія

в. Монопсонія

г. Олігопсонія

д. Поліполія

Варіант З

1. Сутність монополії

2. Конкурентноздатність товарів (послуг)

3. Тест: Дайте відповідь, яким документом регулюються в державі мінімальна заробітна плата

а. Колективним договором

б. Законом України

в. Постановою Кабінету Міністрів України

г. Наказом керівника підприємства

Варіант 4

1. Функції державного регулювання розвитку економіки

2. Види і форми ринку

3. Тест: Ваша думка про збільшення прибутку від дій:

а. Контролю податкової адміністрації

б. Контролю органу управління

в. Діяльності підприємства

г. Впровадження інновацій

Варіант 5

1. Значення Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції"

2. Державна туристична політика

3. Задача: Підприємство за рік виготовило 1000 тракторів. Із них 920 тракторів виготовлено на експорт. Держава на експорт замовила 900 тракторів. На скільки відсотків виконано державне замовлення?

Варіант 6

1. Роль держави в плануванні діяльності підприємств

2. Функції держави в сучасній економіці

3. Задача: Визначити більш економічний варіант здійснення інвестиційних вкладень маючи такі показники:

Показники

Варіант І

Варіант II

Річний випуск продукції, шт.

120

250

Собівартість одиниці

25

10

продукції, грн.

Капітальні вкладення млн. грн.

2

4

Коефіцієнт ефективності

0,15

0,15

Варіант 7

1. Держава - контролер за розміщенням і будівництвом підприємств

2. Значення державного екологічного і санітарного контролю

3. Тест: Які на Ваш погляд міри державного впливу більш ефективно будуть діяти на якість виконання держзамовлення?

а. Збільшення суми оплати за роботу

б. Введення штрафів

в. Запровадження системи „заохочення - санація"

г. Збільшення терміну виконання робіт

Варіант 8

1. Сутність соціально-економічної стратегії держави

2. Роль законодавства про працю в державному регулюванні розвитку підприємства

3. Тест: Підприємство - конкурент за рахунок неправдивої реклами збільшило реалізацію менш якісної своєї продукції і Ви за короткий термін понесли великі збитки. Ваші дії?

а. Напишете листа конкуренту

б. Звернетеся до суду

в. Висвітлите дії конкурента в пресі

г. Звернетеся до відповідного органу управління

Варіант 9

1. Державний контроль за безпекою праці

2. Фінансова участь держави в регулюванні розвитку підприємництва

3. Тест: Яким органом влади затверджується мінімальна заробітна плата в Україні?

а. Верховним судом

б. Президентом

в. Кабінетом Міністрів

г. Верховною Радою

д. Конституційним судом

Варіант 10

1. Задачі державної податкової адміністрації України

2. Охарактеризуйте сутність антимонопольного контролю держави

3. Задача: Визначити регульовану гуртову ціну підприємства, якщо відомо що ціна з ПДВ - 10 грн. Торговельна знижка встановлена державою - 5%, ставка акцизного збору - 15%

Варіант 11

1. Державна підтримка розвитку фермерства

2. Функції податкової системи

3. Тест: Дайте відповідь, що контролює держава на підприємстві і чому?

а. Середню заробітну плату

б. Мінімальну заробітну плату

в. Розцінки

г. Оплату податків

Варіант 12

1. Державне регулювання грошово-кредитної системи

2. Основні антимонопольні дії держави

3. Задача: Готель за рік отримав дохід 20 млн. грн.. та прибутку 2,5 млн. грн.. Скільки держбюджет отримає коштів?

Варіант 13

1. Державний вплив на зайнятість населення

2. Кейнсіанська і монетаристська теорії формування вільного ринку

3. Задача: Якщо виграш отримує споживач товару при гуртовій ціні виробу 300 грн. При умові що держава зменшила ПДВ з 20% до 15%. Торгівля збільшила надбавку з 10% до 15%?

Варіант 14

1. Науково-технічний прогрес і вплив держави на його розвиток

2. Матеріальна відповідальність працівників за збитки, нанесені державі

3. Ситуаційна задача: Державний санітарний лікар видав підприємству обґрунтований припис покращити в місячний термін екологічний стан на підприємстві. Для цього підприємству потрібно витратити 0,9 млн. грн.. Підприємство працює стабільно. Обсяг реалізації продукції в місяць складає 4,5 млн. грн.., прибуток - 0,5 млн. грн.. На Вашу думку, які дії повинно виконати підприємство?

а. Ліквідацію

б. Не виконувати припис лікаря

в. Подати в суд

г. Виконати припис

Варіант 15

1. Державне регулювання економіки в зарубіжних країнах

2. Сутність митного тарифу

3. Задача: Визначити суму акцизного збору при перевезенні через кордон товару на суму 15 млн. грн., розмір мита у %, акцизний збір становить 6%

Варіант 16

1. Державне програмування розвитку економіки держави і підприємства

2. Державний вплив на зовнішньоекономічну діяльність

3. Ситуаційна задача: Що на Ваш погляд зробив підприємець з ціною свого продукту при зменшенні відрахувань до державного бюджету на соціальні потреби з 38% до 20%.

Варіант 17

 1. Роль державної амортизаційної політики в регулюванні розвитку підприємств

2. Державні закупки продукції

3. Ситуаційна задача: Підприємство на початок місяця на розрахунковому рахунку має 10 млн. грн.. Інших надходжень до кінця місяця не передбачається. Матеріалами забезпечено до 20 числа поточного місяця. Які оплати повинно здійснити підприємство в першу чергу, якщо відома необхідність в коштах на

1. Матеріали

-3,0

млн.

грн.

2. Заробітну плату

-2,5

млн.

грн..

3. Податок на прибуток

-2,5

млн.

грн..

4. Податок на додану вартість

-3,0

млн.

грн..

5. Прибутковий податок

-0,5

млн.

грн..

6. Оплату електроенергії

-1,5

млн.

грн..

Варіант 18

1. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. Держзамовлення на професійно підготовку кадрів

3. Тест: Який державний орган веде нагляд за охороною праці?

а. Мінпромполітики України

б. Державний комітет України по нагляду за охороною праці

в. Міністерство праці і соціального захисту

Варіант 19

1. Державні стимули розвитку малого підприємництва

2. Стимулювання державою виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

3. Задача: Який на Вашу думку буде кращий із двох варіантів державних інвестицій у виробництво 1500 виробів, коефіцієнт ефективності капітальних вкладень 0,15.

Показники

Варіант І

Варіант II

Собівартість одиниці продукції

1500

1800

Капітальні вкладення, млн. грн.

3,5

4,5

Варіант 20

 1. 1. Механізм державного регулювання інвестицій

2. Важливість державного контролю за ліками, медичним приладдям і харчовими продуктами

3. Тест: Дайте відповідь, які із названих документів необхідні для експорту товарів з України

а. Наказ керівника підприємства

б. Обґрунтована ціна

в. Ліцензія

г. Дозвіл органу управління

д. Рішення зборів колективу

Варіант 21

1. Економічна ефективність інвестицій

2. Шляхи приватизації державного майна

3. Тест: Що потрібно включати в тарифні ставки при їх розробці?

а. Тарифну ставка робітника за просту некваліфіковану роботу;

б. Доплати за роботу в неурочний час;

в. Доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці;

г. Премії ювілейних дат;

д. За виклади та раціоналізаторських ідеї

Варіант 22

1. Державне регулювання розвитку промислового виробництва

2. Соціальне значення державного регулювання охорони природи (екології)

3. Підприємець ввіз на територію держави товару митною вартістю ЗО грн. Визначити суму мита при митному тарифі 15%

Варіант 23

1. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу

2. Механізм державного регулювання транспорту

3. Тест. Від чого залежить термін окупності інвестицій, вкладених на один термін.

а. Банку через який проводиться операція

б. Майнових чи грошових інвестицій

в. Державних чи приватних інвестицій

 1. г. Одержаного прибутку

Варіант 24

1. Основні принципи державної політики в збереженні навколишнього середовища

2. Регулювання державного житлового будівництва

3. Ситуаційна задача: Підприємство випускає виріб з рентабельністю 50% на суму в оптових цінах 5 млн. грн. В рік. Попит такого технічного рівня продукції задовольняється повністю. Міністерство запропонувало підприємству подібний виріб але з меншою трудомісткістю і більшими функціональними можливостями з рівнем рентабельності 25%, обсягом випуску в перший рік 9 млн. грн. і ростом кожний рік на 15%. Яке на Вашу думку може бути прийнято рішення і чому?

Варіант 25

1. Форми державного регулювання економічного і соціального розвитку регіонів

2. Державний контроль за дотримання санітарно-гігієнічного стану

3. Ситуаційна задача: Підприємство в звітному році реалізувало послуги без ПДВ на суму 890 тис. грн. в наступному році планується реалізувати на суму 1300 тис. грн. При цьому рентабельність виробництва в звітному році було 40%, а в плановому році очікується 10%. Які дії потрібно виконати підприємству щоб через рік рентабельність збільшити в З рази?

Варіант 26

1. Організація розробки цільових комплексних програм

2. Державна програма економічного і соціального розвитку України - основна програми розвитку регіонів

3. Задача: Визначити, які обсяги ВВП втрачені державою при зростанні безробіттю. З 3% до 5%, якщо відомо що при безробітті 3% ВВП складає 200 млрд. грн.

Варіант 27

1. Регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці

2. Місцеві бюджети і їх роль в розвитку регіонів

3. Ситуаційна задача: В акціонерному товаристві понад 50% акцій належать державі. Три роки тому склалась заборгованість із заробітної плати. Поточну заробітну плату товариство виплачує своєчасно, але погасити заборгованість повністю немає можливості. Які на Вашу думку повинні міри прийняти держава?

а. Допомогти погасити заборгованість;

б. Віддати до суду керівника підприємства;

в. ліквідувати товариство

Варіант 28

1. Державне регулювання структурного зрушення в економіці

2. Роль держави в залученні іноземних інвестувань

3. Задача: Яка стратегія ціноутворення передбачає встановленню порівнянь низькі ціни на товар з метою залучення якомога більшої кількості покупців і завоювання більшої частки ринку збуту?

а. Стратегія „зняття вершків";

б. Стратегія встановлення цін у межах товарного асортименту;

в. Стратегія глибокого проникнення на ринок;

г. Стратегія встановлення цін на новітні продукти виробництва

д. Агресія встановлення цін зі знижками

Варіант 29

1. Політика держави у сфері земельних відносин. Земельна реформа

2. Інфляційна політика держави

3. Ситуаційна задача: Підприємство має потужність випуску продукції на суму 3 млн. грн. В даний час потужність використовується на 30%. Згідно маркетингового дослідження потреба в продукції підприємства кожний рік може зрости на 0,7 млн. грн. до повного завантаження потужності. Державний орган управління пропонує підприємству укласти угоди на 5 років, яка гарантує реалізацію продукції кожний рік на 1 млн. грн., без зменшення обсягу реалізації продукції, що уже

досягнутий підприємством. Яке Ви приймете рішення в даній ситуації?

Варіант 30

1. Основні завдання та показники соціальної політики держави

2. Нові підходи до регулювання інноваційних процесів

3. Що являється головним фактором підвищення рівня конкуренції?

а. Закони, що подавляють монополістів

б. Розвиток виробництва

в. Економічні санкції до монополістівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів «маркетинг-дайджест»

  Документ
  У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів «МАРКЕТИНГ-ДАЙДЖЕСТ».
 2. Знання та навички з тих чи інших економічних спеціальностей, в умовах перехідної економіки, в яких нині перебуває незалежна Україна, є об'єктивною необхідністю

  Документ
  Вивчення економічної історії студентами, які опановують різні економічні науки і набувають знання та навички з тих чи інших економічних спеціальностей, в умовах перехідної економіки, в яких нині перебуває незалежна Україна, є об'єктивною необхідністю.
 3. Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше як один раз на 10 років. Упреамбулі до Державного стандарту загальної середньої освіти записано: державний стандарт

  Державний стандарт
  Поняття Державного стандарту визначено у ст.15 Закону України “Про освіту”. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні.
 4. Конспект лекцій удвох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»

  Конспект
  Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина 2. Для студентів спеціальності 8.030504 «Фінанси і кредит» рівня підготовки «Магістр» / укладач О.
 5. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І послуг" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” складено доцентом Гогульою О.П. на основі програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту” для підготовки фахівців в аграрних вищих

Другие похожие документы..