Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i виз...полностью>>
'Документ'
Впервые с образованием масляных зерен предположительно столкнулись кочевники. Во время ходьбы животных молоко в кожаных мешках постоянно подвергалось...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 020300 – соц...полностью>>
'Документ'
Считается, что в конце 80-х - начале 90-х гг. XX в. в России победил либерализм. Хотя корни либеральных идей уходят еще во времена античной Греции, к...полностью>>

Верховною Радою України проекту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Публічний документ про земельну реформу у Дніпропетровській області

Варіант для обговорення

Головне

Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні є неминучим. Проте через відсутність чіткої державної політики, дій органів влади і брак інформації більшість громадян побоюється, що запровадження ринку земель призведе до втрати ними своїх земельних ділянок, унеможливить користування землями громадського фонду, вихід до лісу, води. Як наслідок, значна частина громадянського суспільства виступає проти відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Дніпропетровська область, як і вся Україна, має можливості для того, щоб перетворити земельну реформу із непопулярної у популярну. З одного боку, в суспільстві існує надзвичайна незадоволеність станом земельних питань, адже більшість сільських жителів мають у власності земельні ділянки, але не можуть цією власністю повноцінно розпоряджатися. З іншого –відсутність ринку землі не дозволяє підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва та збільшувати інвестиції.

Активізація публічного діалогу і використання інструментів публічної політики через залучення усіх зацікавлених сторін до формування громадянської платформи, визначення перешкод земельної реформи та необхідних рішень, з’ясування позицій сторін, мобілізації підтримки прибічників реформи та нейтралізації її опонентів, дозволить обрати оптимальну конфігурацію земельної реформи, яка забезпечить захист прав власників земельних ділянок та врахує інтереси як сільських жителів – власників землі, так і інших громадян, які не мають землі.

Мета

Заяви перших осіб держави щодо запровадження ринку землі та прийняття Верховною Радою України проекту закону «Про ринок землі» (у першому читанні) дозволяють говорити про закінчення мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (з 1 січня 2013 року).

Складність і соціально-економічна значимість земельної реформи для України дозволяють визначити в якості її завершального етапу створення сучасного ринку земель сільськогосподарського призначення на засадах зрозумілої та прозорої державної системи реєстрації прав на землю та надання державою гарантій щодо захисту приватної власності.

Проблеми

В офіційних документах органів влади не висвітлено проблемних моментів щодо ринку земель.

Разом з тим, аналіз показує наступну проблематику зазначеного питання:

 • відсутність порозуміння у суспільстві стосовно ринку землі, що призводить до несприйняття значною частиною сільських жителів суті питання обігу землі, як приватної власності;

 • не сформовані інституції та механізми, які допомагають громадянам реалізувати свої права, реєструвати угоди і права власності тощо;

 • через відсутність чіткої державної політики і брак інформації більшість сільських жителів побоюється, що запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення призведе до втрати ними своїх земельних ділянок;

 • заходи щодо підвищення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель в 1,7 рази ускладнюють відносини між сільськогосподарськими підприємствами - орендарями і власниками земельних ділянок;

 • серед власників земельних ділянок не проведено роз’яснювальної роботи щодо їх можливостей і прав розпорядження такою власністю, не доведена позиція держави з цих питань.

Ціна нероблення

Єдиної публічної офіційної позиції щодо ціни нероблення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення не існує. Разом з тим, певні джерела та аналіз ситуації, що складається, дозволяють визначити наступні наслідки:

 • порушення конституційного права власників земельних ділянок на вільне розпорядження своєю власністю;

 • продовження мораторію стримує створення цивілізованого земельного ринку та замість вирішення існуючих проблем, призводить до нагромадження нових.

За оцінками, протягом дії мораторію сформовано тіньовий ринок землі, який за підрахунками експертів становить біля 10% всіх земель (це приблизно три мільйони гектарів). Держава при цьому не отримує податки від транзакцій, а продавці земельних ділянок – значно менші кошти, ніж за умов цивілізованого ринку.

Рішення

Інституційні

Програмою економічних реформ на 2010 –2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» в частині створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення передбачені лише інституційні рішення, зокрема:

 • створення передумов для функціонування ринку землі, зокрема шляхом проведення інвентаризації земельних ресурсів, завершення видачі державних актів на право власності на землю, виділення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); – удосконалення методичних підходів до грошової оцінки земель різних категорій з метою визначення їх реальної ринкової вартості;

 • створення електронного загальнодержавного кадастру землі й відповідної земельно-інформаційної бази даних;

 • створення дієвої інфраструктури ринку землі;

 • розробка механізмів регулювання ринку землі та ефективного обороту земель сільськогосподарського призначення.

Нормативно-правові

Планом-графіком реалізації Програми економічних реформ на 2010 –2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» затверджені заходи щодо розробки і прийняття нормативно-правових актів для функціонування прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення. Зокрема передбачено:

 • вжити заходів щодо прийняття Закону України «Про ринок земель»

 • розробити нормативно - правові акти щодо створення земельного іпотечного фонду.

Фінансові

Фінансові рішення не передбачені.

Альтернативні рішення

Як було зазначено вище, окремі політичні лідери українського суспільства (переважно опозиція) пропонують застосовувати оренду землі, зокрема перетворити цей інститут у спадковий. У громадянських осередках, які близькі до комуністичної та соціалістичної партій питання обігу землі, як власності, практично не обговорюється та щодо власності на землю висувається застаріле в часі гасло надання землі у власність лише працюючому власнику з обмеженням застосування найманої праці. Разом з тим, у програмних документах цих політичних сил ці питання не набули будь-якої деталізації.

Слід відзначити, що на думку експертів така позиція є абсолютно нежиттєвою та пов’язана переважно з тим, що певна частина сільського та міського населення старшого віку зберігає ідеологічні установки комуністичного режиму 1917 – 1990 р.р.

Аналіз позицій зацікавлених сторін

В залежності від зайнятої позиції щодо формування та запровадження прозорого ринку землі можна виділити наступні групи зацікавлених осіб:

противники ринку земель, що виступають за продовження мораторію

 • 1). Власники земельних ділянок, які не мають можливості обробляти свою землю і бажають продати (за оцінками експертів це близько чверті власників землі). Але через брак інформації ці громадяни переважно побоюються, що у них землю просто заберуть за безцінь.

 • 2). Власники земельних ділянок, які самі обробляють свою землю і не бажають її продавати (фермери і члени особистих селянських господарств). Через брак інформації ці громадяни переважно побоюються, що у них землю заберуть, тому виступають проти ринку землі.

 • 3). Фермери і сільськогосподарські підприємства, які використовують (орендують землі) переважно побоюються, що через запровадження ринку вони будуть позбавлені можливості подальшого використання землі.

 • 4) Громадяни, які не мають землі, але побоюються, що земельна реформа позбавить їх можливості користуватися землями громадського фонду, виходом до лісу, води (річки, озера, моря) тощо.

прихильники ринку земель

 • 1). Сучасні холдингові виробничо-збутові аграрні структури, які бажають легалізувати вже сформовані в умовах переважно тіньового ринку свої земельні масиви.

 • 2). Представники малого та середнього бізнесу, власники фермерських господарств, які утвердилися в аграрному виробництві та бажають його розширити на засадах нарощування земельних масивів власних господарств.

 • 3). Представники банківського капіталу, в т.ч. і зарубіжного, які роблять ставку на застосування іпотеки в аграрному секторі України.

 • 4). Зарубіжні та вітчизняні інвестори, які вбачають в Україні предмет для запровадження великих інвестиційних програм.

 • 5). Власники земельних ділянок, які не мають можливості обробляти свою землю і бажають продати та вірять, що цивілізований ринок землі дозволить їм отримати достойну плату за землю.

Зацікавленими особами у запровадженні прозорого ринку землі мають бути близько 7 млн. власників земельних ділянок в Україні, понад 40 тис. фермерських господарств та інвестори, які бажають вкладати свої кошти у аграрну сферу. Проте брак достатньої інформації щодо ринку землі, відсутність публічної дискусії з цього питання, незнання своїх прав і можливостей щодо розпорядження земельними ділянками, відсутність допомоги щодо користування правами сприяли тому, що значна частина сільських жителів не сприймають ринку землі. Публічно проти відміни мораторію виступають переважно фермери, а також керівники малих і середніх сільськогосподарських підприємств.

Перешкоди для рішень

Необхідним кроком для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель є прийняття закону України «Про ринок земель». Цей законопроект прийнято у першому читанні.

Не сформовані структури, які будуть допомагати громадянам реалізувати свої права щодо ринку земель.

Календарний план

Програмою економічних реформ на 2010 –2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» передбачено до 1 січня 2012 року «створити прозорий ринок земель сільськогосподарського призначення на основі єдиної системи земельного кадастру». Відповідно до норм проекту Закону України «Про ринок земель» мораторій має бути скасовано з 1 січня 2013 року.

Вплив громадянського суспільства

Дніпропетровська область в аграрній сфері характеризується великою кількістю недержавних організацій, які створені як за фаховою ознакою або сферою дії та/або спільними інтересами. Крім того, в аграрному секторі здійснюють діяльність й організації універсального плану (багатьох сфер діяльності). Проте кількість організацій, які проявили активність щодо майбутнього ринку земель сільськогосподарського призначення є невеликою.

Щодо земельної реформи громадянське суспільство представлене кількома групами з різними інтересами: користувачі земельних ділянок (великий і малий бізнес), громадяни-власники земельних ділянок, організації, які не представляють інтереси власників або користувачів, проте прагнуть забезпечення законності і порядку в державі.

Рекомендації

Зважаючи на ситуацію, що складається в частині можливого запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, пропонується сформувати громадянську платформу за участю всіх зацікавлених сторін у Дніпропетровській області.

В плані активізації громадянського діалогу щодо запровадження ринку землі першим на часі заходом має стати освітня роз’яснювальна робота з власниками землі в частині їх правового статусу та нових можливостей, що їх створює запровадження сучасного ринку землі, та допомога в реалізації прав.

Також важливим є проведення широкого публічного діалогу щодо основних положень законодавства по ринку земель.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України проект закон (1)

  Закон
  про виконання у 2009 році плану заходів із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян*
 2. Верховної Ради України проекту закон

  Закон
  Відповідно до зазначеного Плану з метою вжиття заходів, спрямованих на подолання корупції та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Кабінету Міністрів України доручено протягом місяця після затвердження антикорупційної стратегії
 3. Верховної Ради України проект закон (2)

  Закон
  затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 003 року (далі - Сорок рекомендацій РАТР), розробити та внести в установленому порядку відповідні законопроекти; б) підготувати та подати у місячний строк для наступного
 4. Кабінету Міністрів України: 1 Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закон

  Закон
  Розглянути проект Постанови Верховної Ради України «Про проголошення Дня шахів в Україні» (р. № 8760), поданий народним депутатом України Даниленком В.
 5. Кабінету Міністрів України на основі Концепції внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проект закон

  Закон
  які згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, воєнні та соціально-політичні, а за рівнем - на загальнодержавні, регіональні, місцеві та об'єктові, є одним з найважливіших завдань держави.

Другие похожие документы..