Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема дипломной работы сформулирована как «Управление доходами и расходами в практике современной России». Организация эффективного управления доходам...полностью>>
'Книга'
Автор, в прошлом профессор физики в Синдском Национальном Колледже Индии и лектор Мадрасского Университета, является одним из выдающихся исследовател...полностью>>
'Программа'
Негода Александр Геннадьевич – известный эксперт по вопросам налогообложения, налоговый консультант юридической компании «Орлов, Михайленко и партнер...полностью>>
'Документ'
Настоящая Концепция на основе анализа ситуации, сложившейся в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования ...полностью>>

Договір купівлі-продажу квартири між підприємствами

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР
купівлі-продажу квартири між підприємствами

м. ____________ "____" ___________ 200___ р.

ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує квартиру на умовах Даного Договору.

1.2. Характеристика квартири:

Адреса: __________________________________________________________________.

Загальна корисна площа: ___________________________________________________.

Житлова площа: ___________________________________________________________.

Кількість кімнат: __________________________________________________________.

Поверх: __________________________________________________________________.

1.3. Квартира належить ПРОДАВЦЮ на праві приватної власності згідно

_________________________________________________________________________.

(найменування документу)

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

Ціна квартири складає: ___________________________________________ грн..

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Термін оплати складає ___________ з моменту _____________________________.

3.2. Порядок оплати: _______________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

3.3. Вид розрахунків: _______________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

3.4. Форма розрахунків: ____________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)

3.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в

термін _ ______ з моменту ________________ шляхом __________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

4. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов`язаний:

а) передати продану квартиру ПОКУПЦЮ за актом передачі протягом _________________

з моменту ___________________________;

б) квартира повинна бути передана у стані, придатному до негайної експлуатації її ПОКУПЦЕМ;

в) прийняти здійснену ПОКУПЦЕМ оплату.

4.2. ПОКУПЕЦЬ зобов`язаний:

а) у визначені Даним Договором строки оплатити продану ПРОДАВЦЕМ квартиру;

б) за власний рахунок провести нотаріальне посвідчення Даного Договору;

в) прийняти продану квартиру протягом _________ з моменту ________________________.

4.3. Право власності в ПОКУПЦЯ на квартиру виникає з моменту ________________.

5. ІНШІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

5.2. Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках та зберігається у сторін,

а також у справах ____________________________________ нотаріальної контори.

5.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодав­ством.

 1. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочить сплату ціни за Даним Договором більше ніж ___

______, він сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі ________________ від суми боргу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторінСкачать документ

Похожие документы:

 1. Роздрібна купівля-продаж

  Документ
  З 1 січня 2004 р. набрали сили Цивільний кодекс України і Господарський кодекс України, що регулюють майнові і немайнові правовідносини між фізичними, юридичними і фізичними з юридичними особами.
 2. Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях, установах, інших осіб, які цікавляться проблемами застосування цивільного права України

  Книга
  нодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004.
 3. Ознайомитисьпроект

  Кодекс
  100. Порядок погашення податкових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Загальні положення (10)

  Документ
  1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних

Другие похожие документы..